Tore Hansen

53

Jesus den eneste Veien til Gud

Publisert: 15. aug 2015

Jeg ble veldig grepet når jeg så denne videon:

En Muslim kommer til tro på Jesus

Jeg husker selv når jeg ble frelst, og ja, det skjedde en indre forvandling. Nå, mer enn 20 år senere, så har jeg sett mer og mer inn av hva Jesus måtte betale på korset for våre synder. Men den første kjærligheten, den første opplevelsen av Jesus, den er helt spesiell. Det var overraskende og helt unikt alt annet jeg har opplevd. Å bli født på nytt handler ikke bare om følelser, men om noe som går inn i dypet av ditt hjerte. En forvandling, en nåde, en tilgivelse, en oppfyllelse av Hans herlighet.

I dag prater jeg med Jesus og ja, Han prater med meg. Det er godt å ha en sånn Venn, Bror, Skaper og Frelser som venn. Samtidig har jeg respekt for Himmelens og jordens skaper, fordi jeg vet at man også skal frykte Gud. Og det betyr ikke å være redd Ham, med respektere Hans Ord for det Han sier.

Bibelen sier " Ditt ord er en lykt for min fot og et lys på min sti." Salme 119:105. Og "
Summen av ditt ord er sannhet" Salme 119:160.

Gud kan ikke lyve, og Han holder alle sine løfter. Det han har skrevet, er nok for å frelse deg og meg. Og om man ikke forstår alt, så er det viktig å stole på Gud, og vite at Han kun sier sannheten:

"Gud er ikke et menneske at han skulle lyve, ei heller et menneskes barn at han skulle angre; skulde han si noe og ikke gjøre det, skulle han tale og ikke sette det i verk?" 4 Mos 23:19.

Veien til frelse er enkelt om man setter sin lit til Hans Ord, men å følge Jesus, er alt annet enn enkelt. Men veien til frelse beskrives på denne måten:

"for dersom du med din munn bekjenner at Jesus er Herre, og i ditt hjerte tror at Gud oppvakte ham fra de døde, da skal du bli frelst;  for med hjertet tror en til rettferdighet, og med munnen bekjenner en til frelse" Romerne 10:9-10.

Og "for hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst." Romerne 10:13.

For meg tok det mange år å forstå hvordan man ble frelst. Men det er såpass enkelt som dette: Å invitere Jesus inn i hjertet med en enkel bønn:

"Kjære Jesus, kom inn i mitt hjerte og tilgi meg alle mine synder. Jeg vender meg nå bort fra den veien jeg har gått, for så å følge deg, der hvor du går". Ber du den bønnen oppriktig, så blir du frelst.

Så begynner den vanskelige delen, å vandre med Jesus. Men har du bestemt deg, og har forstått att frelsen er ekte, så er det ingen som kan hindre deg i å nå målet. Jesus vil vokte og passe deg, selv når det ikke føles eller merkes. Han er nærmere enn man tror.

Jeg har ikke tall på hvor mange ganger Herren har reddet meg ut av vanskelige situasjoner, og ført meg inn i trygg havn. Det er godt å ha en som bryr seg og som våker over meg. Gud er bare god!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Moustafa Aziz

8 innlegg  488 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Nei, du behøver ikke å møte Ham ansikt til ansikt. Han har virkelig sendt Talsmannen, Trøsteren, Den hellige ånd, som vil veilede oss til sannheten, den hele og fulle. Det er opp til hver enkelt å åpne sinnet for og motta mer. Jeg kan ikke sette grenser for deg og du kan ikke sette grenser for meg, vi er frie individer og får del i sannheten i forhold til den flid, innsats og tro hver av oss besitter.

Så hva er denne veiledningen som talsmannen gav? Hva sa han, Og hva er den ( hele )sannheten det førte til?

Er det viktig å vite det?

Kommentar #52

Moustafa Aziz

8 innlegg  488 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Men det er ikke alltid at kirkens menn og kvinner har vært enige om hva Han har sagt. Derfor har vi mange ulike kristne kirkesamfunn,

OK, men jeg forstod at det ser ut som viktig å vite denne veiledningen og den hele sannheten det førte til ut fra teksten

Når du sier at uenigheter om hva talsmannen sa førte til flere kirkesamfunn, da vet du kanskje hva noen av disse samfunn har som svar på hva talsmannen sa? Veiledningen? Sannheten?

Har du kort svar om hva de forskjelige samfunn har tekster, vers som svar på hva talsmannen så som var det som Jesus snakket om?

Ansess ikke det å søke denne veiledning/sannheten som takk for Jesus?

Kommentar #53

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Moustafa Aziz. Gå til den siterte teksten.
Og når en allmektig dommer finner ut at noen fortjener straff for synd, men synes synderen er stakkars, så kan han jo gjøre det på flere måter; -En måte er å si jeg tilgir deg!(Allmektig gud kan ordne alt som står i veien) Synderen svarer tusen takk!

Om man tenker på helheten. Gud har skapt verden med oss mennesker i sitt bilde. Og så ser han hva vi gjør med hverandre. Vi dreper, lyver, stjeler, røver, voldtar og alt annet ondt. Og uttallige mennesker lider pga. menneskers grusomhet.

Gud reagerer selvfølgelig over dette. Det Gud gjør da er å dra ned på jorden og ta på seg straffen for alt sammen. Han kan ikke bare legge alt til side og si at det som skjer her på jorden er greit. Han må vise at han bryr seg til alle ofrene. Han viser at han bryr seg ved å ta på seg skylden for all grusomheten. Han straffer seg selv istedet for å hevne seg på verden. På den måten vinner Kjærligheten.

Jeg tror på en Gud som ikke er likegyldig til all ondskap i verden, men gjengjelder ikke ondt med ondt. Han gjør slik Han lærer oss i Bergprekene at vi skal vende det andre skinn til om vi blir slått. Vi skal ikke hevne oss. Men be for de som forfølger oss. Jesus snakket mye om dette. At det er viktig å tilgi hverandre. Jesus tilgir oss også all vår synd. Og Han lider med de som lider og lar verdens vold ramme han selv. Det største noen kan gi i gave til en annen person er å gi sitt liv. Noe større enn det kan man ikke gjøre. Jesus ble såret for våre ugjerninger. Slik det står i gamle testamentet i Jes 53 som beskriver hva Jesus måtte igjennom på korset. Det står:

  4 Sannelig, våre sykdommer tok han,
          våre smerter bar han.
          Vi tenkte: Han er rammet,
          slått av Gud og plaget.
          
     5 Men han ble såret for våre lovbrudd,
          knust for våre synder.
          Straffen lå på ham, vi fikk fred,
          ved hans sår ble vi helbredet.

    6 Vi gikk oss alle vill som sauer,
          hver tok sin egen vei.
          Men skylden som vi alle hadde,
          lot Herren ramme ham.
          
     7 Han ble mishandlet,
          han ble plaget,
          og han åpnet ikke munnen,
          lik et lam som føres bort for å slaktes,
          lik en sau som tier når den klippes,
          og han åpnet ikke munnen.

Og som johannes døperen sier om Jesus: Joh. 1: 29 Dagen etter ser han Jesus komme gående mot seg, og han sier: «Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!

Gud kan ikke være likegyldig til verdens grusomheter, men han ønsker allikevel å frelse menneskene. Han lar all den vrede han har over verdens ondskap ramme Han selv istedet for verden. Slik blir verden forsonet med Han.

Kommentar #54

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Moustafa Aziz. Gå til den siterte teksten.
Når du sier at uenigheter om hva talsmannen sa førte til flere kirkesamfunn, da vet du kanskje hva noen av disse samfunn har som svar på hva talsmannen sa? Veiledningen? Sannheten?

Jesus snakker om talsmannen i Joh. 14: 26 Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

Ikke lenge etter at Jesus for opp til himmelen på pinsedag så skjedde det at disiplene fikk talsmannen til seg. De begynte å tale i tunger. De talte andre språk.

Apg. 2:1 Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. 2 Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt.  3 Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem.  4 Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.


Kommentar #55

Moustafa Aziz

8 innlegg  488 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Jesus snakker om talsmannen i Joh. 14: 26 Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

Ikke lenge etter at Jesus for opp til himmelen på pinsedag så skjedde det at disiplene fikk talsmannen til seg. De begynte å tale i tunger. De talte andre språk.

Apg. 2:1 Da pinsedagen kom, var alle samlet på ett sted. 2 Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. 3 Tunger som av ild viste seg for dem, delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. 4 Da ble de alle fylt av Den hellige ånd, og de begynte å tale på andre språk etter som Ånden ga dem å forkynne.Takk Randi, men det sier ikke noe om svaret på det jeg lurte på  i #51  ,  #52. !?

Kommentar #56

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Bare én Gud

Publisert rundt 5 år siden

Kjære Moustafa!

Det er ikke så lett å svare helt konkret på spørsmålene i #51 og #52. For Talsmannen er ikke en egen guddom eller en egen person. Vi har bare én Gud. Vi har ikke flere guder. Talsmannen er bare et navn som Jesus brukte om Den hellige ånd, eller egentlig om seg selv, på en måte.

Vi snakker om Gud Fader, som er vår Skaper. Vi snakker om Jesus, som er vår bror og frelser. Og vi snakker om Den hellige ånd, som er vår trøster og veileder. Men alt dette er bare ulike sider av den samme Gud. De tre er ett. (Derfor snakker vi også om "treenigheten", som du kanskje har hørt om.) Det hender også at vi snakker om tre "personer" i guddommen, men det kan også skape unødvendig forvirring. For vi har bare én Gud. 

Randi forklarer godt for deg. I tillegg kan jeg foreslå at du leser utvalgte bøker i Det nye testamente for å se hva Jesus sier til oss. Da foreslår jeg i første omgang Markus evangelium, Apostlenes gjerninger og noen av brevene til Paulus, for eksempel Galaterbrevet, Filipperbrevet og Efeserbrevet. Det betyr ikke at disse er bedre enn de andre, men de er litt lettere enn Matteus (som er skrevet for de jødekristne) og Romerbrevet. Johannes Åpenbaring kan du la ligge foreløpig,  for den er vanskelig å forstå. Dette sier jeg ikke for å undervurdere deg, men fordi du er helt ny på denne veien. 

Og hvis du skriver til meg på daglokke@yahoo.no, kan jeg kanskje tipse deg om en prest eller kateket eller en annen person i din nærhet som du kan forsøke å få en samtale med. For det virker som du er en ærlig kar som ønsker å få vite mer om den kristne tro.

Nå kan det selvsagt være slik at du ikke ønsker å forlate den troen du har, men bare at du vil vite litt mer om oss. Da kan det også være fornuftig å samtale med en person i din nærhet som kjenner godt til den kristne tro. Jeg synes forresten det har vært interessant å lese det som du har sitert fra Koranen. Vi har nok mye felles. Men så er vi jo også skapt av den samme Gud, uansett hva vi kaller Ham!

PS: Du tror jo også at det bare finnes én gud: Allah. Han har også skapt meg!  

Kommentar #57

Moustafa Aziz

8 innlegg  488 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Nå kan det selvsagt være slik at du ikke ønsker å forlate den troen du har, men bare at du vil vite litt mer om oss. Da kan det også være fornuftig å samtale med en person i din nærhet som kjenner godt til den kristne tro. Jeg synes forresten det har vært interessant å lese det som du har sitert fra Koranen. Vi har nok også mye felles.

Takk Dag!  sikkert du har rett, kanskje fordi det er mye jeg ikke vet om bibelen, derfor trodde at det Jesus sa er viktig #45

Skal lese mer jeg

Mvh Moustafa

Kommentar #58

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Lykke til!

Publisert rundt 5 år siden

Så hyggelig, Moustafa! ☺ Lykke til med lesingen!

Og hvis du vil ha hjelp til å finne noen å samtale med der du bor, så send meg noen ord til:

daglokke@yahoo.no

Beste hilsen fra Dag

Kommentar #59

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Moustafa Aziz. Gå til den siterte teksten.
Takk Randi, men det sier ikke noe om svaret på det jeg lurte på i #51 , #52. !?

Jeg skal prøve å svare deg på #51 og #52.

Da Jesus dro opp til himmelen kom DHÅ til de kristne. Derfor tror vi at disiplene og de som kom til tro ble fyllte av den Hellige Ånd. Paulus er veldig sentral. Vi tror han var fyllt av Den Hellige Ånd og tar det han sier som om det kom fra Gud, da vi tror han snakket mye gjennom Den Hellige Ånd.  Så om du leser i de bøkene i bibelen som kommer etter evangleiene så ser du at Jesus har mye mer å lære oss kristne. Der for vi større forsåelse for hva som skjedde på korset og mye mer.

Men Den Hellige Ånd sluttet ikke å virke i de kristne etter Apostlene, men har vært med de kristne gjennom hele Kirkehistorien. Vi kan også lære mye av kristne gjennom historien fordi de har vært fyllt av Den Hellige Ånd og av Jesus. Det er det samme fordi vi tror på en Gud, slik som Dag skriver.

Kommentar #60

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Enighet

Publisert rundt 5 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jeg dyrker heller ikke den menneskelige begrensning. Den er kun et faktum, både hos deg og meg og hos alle andre mennesker. Jeg søker også visdommen hos Gud og håper å få mer og mer av den etter hvert. Men den hele og fulle sannhet vil ingen av oss få se før vi er helt framme. Jeg har ikke stoppet opp, men er stadig underveis, slik du også er. Da har vi det felles, Tore! (For øvrig har Paulus sagt at vi skal møte Jesus ansikt til ansikt en vakker dag!)

Da har vi det til felles. Joda, du vil møte ham - det er også min overbevisning.

Kommentar #61

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Amen! (x 2)

Publisert rundt 5 år siden

Om #59 og #60

Jeg sier Amen til både Randi og Tore her!

Takk til dere begge! ☺

Kommentar #62

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Treenigheten?

Publisert rundt 5 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke så lett å svare helt konkret på spørsmålene i #51 og #52. For Talsmannen er ikke en egen guddom eller en egen person. Vi har bare én Gud. Vi har ikke flere guder. Talsmannen er bare et navn som Jesus brukte om Den hellige ånd, eller egentlig om seg selv, på en måte.

Vi snakker om Gud Fader, som er vår Skaper. Vi snakker om Jesus, som er vår bror og frelser. Og vi snakker om Den hellige ånd, som er vår trøster og veileder. Men alt dette er bare ulike sider av den samme Gud. De tre er ett. (Derfor snakker vi også om "treenigheten", som du kanskje har hørt om.) Det hender også at vi snakker om tre "personer" i guddommen, men det kan også skape unødvendig forvirring. For vi har bare én Gud.

Denne treenigheten har vært et problem å forstå helt siden konsilet i Nikea definerte treenigheten som en trosbekjennelse, og snudde alt på hodet! Problemet da var å forstå hvordan uttalelsen: "Faderen er i meg og jeg er i Faderen" kunne defineres som en tydelig doktrine, og selvfølgelig feilet de fullstendig. 

Faderen er virkelig en egen selvstendig person og vår Gud - og den egentlige skaper. Hans sønn, den førstefødte i himmelen og den enbårne på jorden, er en egen selvstendig person og Faderens sønn - de er to personer, men ett av vesen. Den hellige ånd, Talsmannen er den annen talsmann og ikke Jesus Kristus, men en egen selvstendig person i ånds skikkelse, altså et ikke fysisk vesen, som vidner om Faderen og sønnen - og er også en del av Guddommens vesen. Disse tre er ett av vesen, men forskjellige personer og de virker i enhet i fellesskapet gudommeligheten utgjør - med samme hensikt - som er å tilveiebringe mennesket udødelighet og evig liv.

Grunnen til at menneskene tar så fullstendig feil, er at de ikke forstår det guddommelige prinsippet enhet. I gudommeligheten finnes det bare enhet - ikke forskjellighet. Selv om en guddommelig person er selvstendig og med egen vilje, er dennes vilje identisk med de andre gudommlige personer, så i vesen kan de ikke skilles ad. En slik form for enhet er ikke naturlig for mennesket, som med sin egenvilje, sitt ego, skiller seg selv fra Gud, og derved fremstår som motstander av Guds vesen. Dette er den egentlige synd som Jesus ofret livet for, for derved å bringe mennesket opp til seg, for å hjelpe det til seier over egoet som skiller Gud og menneske, og for at mennesket skulle tilta seg gudsviljen helt og holdent, og bli en del av Gud - uten adskillelse i all evighet. Dermed vil den som sierer over menneskets ego, med dets svakheter, motta gudommelig styrke og kraft og sitte med Jesus Kristus på hans trone - med samme kraft og makt, for tronen symboliserer den guddommelige makten, og regjere med ham i all evighet - i fullstendig enhet.

Fordi mennesket bedømmer Gud ut fra sine egne forutsetninger, gjør det feil i sine bedømninger og danner doktriner som er definert av mennesker, og tror på menneskeskapte Gudsdefinisjoner, som de selv utvikler, hvilket er årsaken til utallige religioner og spesielt utallige kristne definisjoner. Dernest bruker de bibelen til å slå hverandre i hodet med og med sedvanlig menneskelig furtenhet, sjalusi og maktbrynde, hevder sin definisjon som den eneste sanne. Satan flirer selvfølgig godt og storkoser seg over splittelsen og vår dumhet, som forårsker den. Hvorfor? Vi lytter ikke til Den hellige ånd - som vidner om Faderen OG Sønnen, og veileder oss til den hele og fulle sannhet!

Kommentar #63

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Og dette behøver vi heldigvis ikke å forstå for å kunne møte Ham (#60)!

En vakker dag skal vi møte Jesus, ansikt til ansikt, både Tore, Moustafa og alle vi andre!

Kommentar #64

Tore Olsen

24 innlegg  5415 kommentarer

Den hele sannheten - to ord:

Publisert rundt 5 år siden
Moustafa Aziz. Gå til den siterte teksten.
Så hva er denne veiledningen som talsmannen gav? Hva sa han, Og hva er den ( hele )sannheten det førte til?

Er det viktig å vite det?

"Følg Kristus!" sa han

Det er hele sannheten, og alle andre uttalelser gjennom Guds kanaler inneholder denne essensen: Det eneste navnet på jorden som gir frelse er Jesus Kristus.

For meg er det det viktigste av all kunnskap.

Kommentar #65

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
En vakker dag skal vi møte Jesus, ansikt til ansikt, både Tore, Moustafa og alle vi andre!

Eller du og Moustafa skal møte Allaah... Eller brahma... Eller manitou...  Eller så bare dør du og bevisstheten din...

Siden vi ikke er sikre på hvem gud som står og venter og ingen noensinne har noen beviser for noen av disse gudene forholder jeg meg til hva som mest sannsynlig er sant og for å være akkurat like arrogant som deg Dag så sier jeg at det eneste som venter deg, meg, Tore, Moustafa og alle andre når vi dør er ingenting... Vi dør, ferdig med det  :) Alt annet er så langt kun ønske tenkninger 

Kommentar #66

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Er det arrogant å tro?

Publisert rundt 5 år siden

Jeg synes ikke at du er arrogant når du sier dette, Hans Petter. Det er helt greit for meg.

Men hvorfor er jeg så arrogant når jeg gir uttrykk for hva jeg tror? Det er faktisk helt normalt å gi uttrykk for kristen tro på et forum som Verdidebatt i regi av en kristen avis. Du velger selv å delta her, og da bør du tåle det. Hvorfor aksepterer du ikke at vi gir uttrykk for vår tro her? 

Du husker kanskje at jeg også inkluderte deg en gang, da jeg skrev noe liknende? Var det også arrogant? Du ble kanskje litt provosert av det, men det var godt ment, og jeg håper at du tror meg på det. 

Hvis jeg hadde sagt at du må tro det samme som meg, fordi "jeg har rett", så er det arrogant. Men det har jeg ikke sagt. Jeg gir bare uttrykk for at jeg tror på en Gud som har skapt oss alle og elsker oss alle, deg inkludert. 

Kommentar #67

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Men hvorfor er jeg så arrogant når jeg gir uttrykk for hva jeg tror?

Fordi du også innbefattet moustafa i din tro, til tross for at du vet at han er muslim... Du setter derved din tro som høyere enn hans selv om du ikke har noen rasjonell grunn til det.

Jeg tror ikke på noen gud Dag og det vet du godt. Som sagt, blir som om jeg skulle si til deg at du ikke kommer til å møte jesus, men ingenting når du dør... Hva hver enkelt tror vil skje får være opp til hver enkelt, uten at vi på noen måte prøver å stå "over" andre av den grunn...

Som jeg sa til min kristne eks svigermor når du alltid påsto at hun skulle be for meg/oss: hva er vitsen med det når hun vet at jeg/vi har null og niks tro på bønn? Kan du ikke heller vise istedenfor å si? Samme som å si at gud er med deg til folk utenfor din egen tro... For mitt vedkommende blir det bare tåpelig å si slikt til andre, blir som om en star wars entusiast skulle sagt "May the force be with you" i fullt alvor til deg... Hva ville det betydd for deg? Ikke en snipp...

Kommentar #68

Dag Løkke

10 innlegg  2331 kommentarer

Jeg forstår

Publisert rundt 5 år siden

Da forstår jeg at du syntes jeg var arrogant!

Men jeg vurderer faktisk ikke min tro høyere enn M.A. Han og jeg er enige om at vi tror på den samme Allah/Gud. Det er den samme Gud, bare med ulike navn. Navnet er et resultat av ulike språk og kulturer. M.A. og jeg er på linje der. Det er hyggelig at du tar M.A. i forsvar, Hans Petter. Men det var altså ikke nødvendig i dette tilfellet.

Nå mener ikke jeg at Koranen og Bibelen sier det samme. (Men mye stoff likner også på hverandre.) Jesus har ikke samme posisjon i begge religionene. M.A. og jeg tror mye forskjellig. Men vi tror på den samme Gud/Allah. Kanskje blir det litt feil å trekke inn en tredje person her, men akkurat i dette tilfelle tror jeg det er OK. For dette er noe M.A. og jeg allerede har hatt direkte kontakt om. 

Kommentar #69

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Men jeg vurderer faktisk ikke min tro høyere enn M.A

Hva med !alle andre" da?

Både du og M.A har en kopi av jødenes gud ja, men den samme er de nok ikke... Kristne fant på sitt og muhammed fant på sitt, ut i fra hva jødene hadde funnet på før dem igjent.. Og jødene fant på sin gud(er) ut i fra hva zorrokasterne fant  på igjen... og helt sikkert noen andre før det igjen og så videre også videre...

Merkelig nok har alle guder de samme skrinne bevisene for at det som påståes er noen sannhet... At man TROR at den guden man tilfeldigvis tror på er den riktige og eneste sanne forandrer ikke på det..

Så kanskje esus er veien... Kanskje det er Allaah... Kanskje det er Odin... Vi vet ikke hvem av disse gudene somk er den ekte, da det like gjerne kan være den ene som den andre... Derfor tror man bare... og selvsagt vurderer du din tro høyere enn M.A sin, det ligger i kortene... som han vurderer sin høyere enn din...

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere