Arild Hermstad

19

Teknologi alene løser ikke klimakrisen

Stadig flere av oss tror at teknologi skal løse klimaproblemene. Denne troen kan føre til at utslippene øker.

Publisert: 7. aug 2015
Kari og Ola vil ikke redusere på antall kjøttmiddager og flyreiser. Vi skyver ansvaret over på politikere og ny teknologi. Politikerne på sin side lar være å snakke om forbruksendringer som del av klimaløsningen, og låner øre til de som stoler blindt på at teknologiske nyvinninger skal redde oss fra klimakatastrofen.


SIFO (Statens Institutt for Forbruksforskning) har spurt norske forbrukere om holdninger til miljø fra 1993 og fram til 2015. Dataene viser at troen på ny teknologi har økt, mens troen på at vi forbrukere har et ansvar er svekket. Vår vilje til å gi avkall på tjenester og nyanskaffelser har gått jevnt nedover i takt med økt teknologioptimisme.

Dette er bekymringsfullt. Effekten av økt forbruk spiser opp klimagevinsten ved ny teknologi - og mer mer til.  Både vi som forbrukere og politikeren er nødt til å snakke høyt om behovet for å styre det private forbruket mye sterkere enn i dag.

De norske klimagassutslippene går ikke ned. Vi har riktignok redusert noen farlige klimagasser fra bl.a. metallindustrien, men de norske CO2-utslippene har ifølge Statistisk Sentralbyrå (SSB) økt med hele 25 prosent siden 1990. Det er verst i Europa.

Vi bidrar også til stadig høyere klimagassutslipp i andre land, fordi vi ifølge SSB kjøper dobbelt så mye klær og 70 prosent mere sko enn i 1990. Samtidig har vi nesten en million flere personbiler enn for bare 25 år siden.

El-bilsatsingen er viktig og bra, men likevel er faktum at det kjører 2,5 millioner bensin- og dieselbiler rundt på norske veier. Selv om hver bil slipper ut mindre klimagasser enn før, har utslippene fra veitrafikken økt med 32 prosent, og utslippene fra tungtransporten med 60 prosent siden 1990. Det kan se ut som om en effekt av elbilens vekst, er at det satses mer på motorveier enn noensinne.

Dette er fortsatt en investering i langsiktig miljø- og menneskefiendtlig infrastruktur. Som sådan representerer det teknologioptimismens farligste følgesvenner: Troen på at vi kan fortsette som før, fordi det kommer teknologi som vil fikse alt – en gang i framtiden.

Nordmenn topper også Europa-statistikken i antall flyreiser. En nordmann flyr fire ganger mer innenriks enn svenskene. Hovedgrunnen er at vi ikke bygger tog slik de fleste andre land gjør. Vi venter heller på at klimafiendtlige fly skal over på biodrivstoff , samt teknologi som knapt er på tegnebrettet.

Det norske kjøttforbruket vokser, og politikerne har ingen tiltak for å redusere miljøbelastningen fra vårt kosthold, selv om dette er det mest effektive tiltaket for å kutte utslipp fra matsektoren.

Så hvorfor vil vi ikke redusere vår klimaskadelige adferd, selv ikke på områder hvor teknologien ikke fins? Dessverre er det knapt noen politikere som tørr å gå til valg på at vi må redusere kraftig i det materielle forbruket vårt: det vil si færre reiser med bil og fly, færre klesplagg og unødige duppeditter, og færre kjøttmåltider.  De ser ikke at dere vakre ord om ny teknologi, om CO2-fangst og lagring blir til CO2 angst og vegring.

Det er likevel et parti som seiler i medvind om dagen, Miljøpartiet De Grønne. De går langt i den retningen vi mener er nødvendig. Kanskje er det nettopp denne tydeligheten som gjør at de går frem på meningsmålingene, på bekostning av andre partier i Norge som gjennomsyres av evig teknologioptimisme? Vi trenger politikere som ikke viser feighet i form av å vente på ny miljøteknologi som skal sikre oss selv evig vekst i uforsvarlig forbruk.

FØRST PUBLISERT PÅ EGEN BLOGG

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Det er beklagelig at du oppfatter hersketeknikker i innlegget, og jeg ser at jeg kunne droppet siste setning (og for så vidt første setning) uten problemer. Hovedinnholdet i innlegget er uansett korrekt. Jeg merker meg for øvrig i den sammenheng at det ikke er noe forsøk fra din side å forklare havnivåstigningen. Her mener jeg du er uredelig: dersom du mener at det ikke følger av issmelting, må du nødvendigvis hevde at det er en annen mekanisme som står bak. Tross alt, enten du mener den ene eller andre forskeren har rett (og jeg mistenker at du har liten bakgrunn for å evaluere det tekniske i artiklene, så det er i bunn og grunn en mening), så er det ubestridelig at havnivået stiger. 

Hvorfor mener du det gjør det?

Så er du videre upresis - på grensen til det uærlige - når du presenterer dine videre poenger. Her er det verdt å merke at jeg ikke vet hvor uærligheten oppstår; det er en godt tenkelig mulighet at du har kopiert påstandene dine fra et sted, og tatt det for god fisk. Likefullt er det i beste fall villedende, det du kommer med.

En ting du skriver er at "...videre har vi "the hot spot" som skal være selve beviset på menneskeskapt global oppvarming... ,"

Dette er ikke riktig. Det er riktig at forskerne har forventet å finne et "hotspot" i den tropiske troposfæren, men det er ikke riktig at dette skal være et bevis på menneskeskapt oppvarming. Tvert imot, sier teorien, at en varmere klode vil skape et slikt "hotspot" uavhengig av kilden til oppvarming. Så dersom du skal bruke "hotspot"-teorien til noe, er det for å vise at dersom den ikke er der, er dette et problem for fysikken (som forutser et "hotspot"). Alternativet er å hevde at det ikke er blitt varmere de siste hundre årene - men det tror jeg ikke du vil stå inne for. Din originale påstand er dog uvegerlig feil.

En annen påstand du fremmer er "I samtlige av IPCCs benyttede klimamodeller er CO2 lagt inn med en forsterkningsfaktor på 3 (feedbacks).Denne ble etablert , eller gjettet , på 1980-tallet.

Her aner jeg ikke hvor du henter påstanden fra, men den er hårreisende gal. For det første opererer ikke klimamodeller med kun en klimasensitivitet. At du kan hevde dette mer enn antyder at du aldri har lest en artikkel hvor sensitivitet er et tema. Videre er det ganske ... useriøst ... når du skriver "gjettet". Igjen understreker du at du ikke leser forskning selv. IPCC, som oppsummerer forskning (og ikke skriver det selv, det gjør forskere) opererer med en sensitivitet mellom 1,5 og 4 grader pr. dobling av CO2. 3 er det mest sannsynlige. Se for øvrig denne (med kommentarer).

Når det gjelder dine meningsmålinger, er det vel bare å poengtere at en Carl Wilhelm Leo hevder det er argumentet som teller, så du får diskutere heftig med ham. Jeg ser ingen vitenskapelig verdi i det du legger ut der, og det spiller på ingen måte inn i diskusjonen. 

Kommentar #52

Carl Wilhelm Leo

16 innlegg  931 kommentarer

CO2 og menneskeskapte klimakatastrofer.

Publisert over 4 år siden

 Lemvik, kommentar 52.

Interessant debattform De praktiserer , hvor
fokus på person er sentralt , og tillegger
vedkommende meninger - og spesielt alskens mangler
både ved person og meninger i rikt monn.

Gjerne for meg , dersom De føler Dem komfortabel
med denne debatt-teknikken.

Men blås i det. Takk for svar , uansett.

Om feedbacks og amplification som De ikke aner hvor
jeg har plukket opp ,og at jeg tar hårreisende feil.

Nå er jeg i årevis vant til at forsøker man å
oversette noe eller formidle noe utenom sitater , så er
det øyeblikkelig en haglebyge av beskyldninger om sitat-
fusk , feil , historieforfalskning osv. Den politiske klimavitenskapen er en svak sak , så er det sikkert en naturlig reaksjon.

Klima virker som fluepapir på kverulanter.
 
Av den grunn lar jeg helst andre selv lese det som
formidles.
Praktisk - fordi stoffet er ganske omfattende.

Om vi tar utgangspunkt for hva hele uenigheten om CO2
som klimapådriver går ut på - så ser vi at ingen er uenig
i den direkte effekten av CO2.

Den er liten , ca. 400 parts pr million , og kan ikke utrette stort i en direkte effekt på verdensklimaet. Det gjør seg med et litt uklart tillegg som utfører skremmende ting.


Det er forsterkningen det  dreier seg om : Denne videoen
er den enkleste og mest kortfattede forklaringen på hva
diskusjonen handler om :

https://www.youtube.com/watch?v=0gDErDwXqhc

Om vitenskap , oppfinnelser eller en god ide - den har
alltid utgangspunkt i en teori , en gjetning eller en drøm,
Man må gjerne navigere etter denne oppskriften foreskrevet
av Richard Feynman:

https://www.youtube.com/watch?v=EYPapE-3FRw

Jeg har samlet et par relevante ting om fenomenet, Wikipedia
er upålitelig etter William M. Connolleys redigering av
klimadelen
http://blogs.telegraph.co.uk/news/jamesdelingpole/100020515/climategate-the-corruption-of-wikipedia/

med 286 kommentarer

Selv om Connolley ble fratatt retten til å redigere synes jeg
Wikipedia fortsatt er ganske vag , men det står det noe- med flere
linker:

https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_sensitivity

https://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_feedback

Her er dette ganske grundig forklart :

 https://cbdakota.wordpress.com/2015/01/29/part-4-co2-causes-what-the-amplification-that-wasnt-there/

Finnes det indikasjoner på at vi blir lurt i
"klimaproblemet" ?

http://wattsupwiththat.com/2015/10/01/is-there-evidence-of-frantic-researchers-adjusting-unsuitable-data-now-includes-july-data/

----
Uansett - her er underskrifter og tekst sendt til
FNs generalsekretær fra folk som betviler IPCCs
konklusjoner - bl.a. verdens fremste klimaeksperter.
Skulle indikere at det er delte meninger om FNs
klimavitenskap - og pengemaskin.

Teksten :

http://pcc15.org/

Underskrifter , klimavitenskap :

http://pcc15.org/expert-signatories/

Underskrifter , klimarelatert :

http://pcc15.org/associated-signatories/

 

Dette vil naturligvis ha null effekt på FNs standpunkt , men det indikerer bredden og tyngden på at vitenskapen fra FN ikke er dokumentert - før milliardene trilles ut og vekk.

 Klimaskremslene er brekkjernet som skal utløse og vedlikeholde pengeflommen fra lommene til vestens skrekkslagne skattebetalere. Og Norge skal vise veien for de andre - med gavmilde politikere som holder vår lommebok åpen ut mot verden.  Vi har fornøyelsen av å ha politikere som elsker å gi bort andres penger , helst i utlandet da det gir store overskrifter.

 

---

Det er riktig som De sier at the Hotspot skulle
manifestere seg uansett hvem eller hva som avgir CO2,
men i og med at IPCC har fokusert på den menneskeskapte
delen , så kom den menneskeskapte biten med i all forvirringen.
Om det har noen praktisk betydnig er en annen sak. 

Kunsten er både å bevise teorien - eller motbevise den. lar det seg gjøre ? 


 

Kommentar #53

Øystein Bjaanes Lemvik

2 innlegg  752 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Først, til dette: "Interessant debattform De praktiserer , hvor fokus på person er sentralt , og tillegger vedkommende meninger - og spesielt alskens mangler både ved person og meninger i rikt monn"

Jeg antar at du refererer til dette: "Så er du videre upresis - på grensen til det uærlige - når du presenterer dine videre poenger. Her er det verdt å merke at jeg ikke vet hvor uærligheten oppstår; det er en godt tenkelig mulighet at du har kopiert påstandene dine fra et sted, og tatt det for god fisk. Likefullt er det i beste fall villedende, det du kommer med."

Legg merke til det uthevede. Poengene du presenterer er upresisie på grensen til det uærlige. Det har lite til ingenting med din person å gjøre, det er et faktum. Og jeg grunngir hvorfor. Så jeg har ikke fokusert på deg som sådan, jeg har fokusert på dine poenger. Om du mener det fremdeles er for personlig, vel.. vi får se hvordan det går videre. Jeg legger vekt på å gå poengene i møte.

For øvrig ville det vært greit om du en gang i blant svarte på innvendinger. Nå foregår "diskusjonen" gjennom at du kaster ut påstander, og jeg svarer. Når jeg stiller spørsmål, ignorerer du dem. Jeg synes ikke dette er god debattskikk.

"Om vi tar utgangspunkt for hva hele uenigheten om CO2
som klimapådriver går ut på - så ser vi at ingen er uenig
i den direkte effekten av CO2."

Inge Kristiansen, Andre Rodhe Garder og diverse andre (førstnevnte har til og med kommentert i denne tråden) er uenige med deg i dette. 

David Evans er .. ikke en strålende kilde. men det er greit å kikke på den grafen som kommer sånn ca. 2.40 ut i videoen din. Der sammenlignes den målte temperaturen med Hansens 1988-modeller. Hensiktener å vise at den er latterlig feil.

Tegn inn de fire siste årene, og se hvor vi er. 

Kommentar #54

Kjell G. Kristensen

95 innlegg  13843 kommentarer

I alle dager...

Publisert over 4 år siden

Diskuteres klimakrisa fremdeles? Hva slags effekt får man av det? Hvem får skylda? Tiltak? Like sikkert som våren kommer smelter isen! Hva skyldes istidseffekten? Mangel av tilførsel av Co2? Mye av været vi har på jorda styres mye av forhold på sola og solaktiviteten der, samt jordas vaklende sykluser med forskjellig grader på hellningsvinkelen. Men ellers blir jo menneskenes påvirkningsgrad av jordas millioner av års varierende klima småtterier å snakke om, men noe må en jo selvfølgelig fordrive tiden med til det ikke lengre er noe tema lengre...

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere