Ole Jørgen Anfindsen

169    2054

Vårt Land bør snart ta en tur i tenkeboksen

Vårt Land blir stadig mer tendensiøs i sin behandling av spørsmål som har med innvandring og integrering å gjøre. Dette er etter min mening en sørgelig utvikling, som etter hvert kan komme til å skade avisens omdømme.

Publisert: 18. jul 2015 / 3117 visninger.

Jeg tror dessverre ikke at gårsdagens svært så tendensiøse artikkel om nordmenns 'fremmedfrykt' er en tilfeldighet (eller kun en glipp). Det kan selvsagt tenkes at det er noen sommervikarer i redaksjonen og/eller desken som går amok om dagen, men dette forsideoppslaget føyer seg inn i et mønster der Vårt Land det siste året eller to stadig mer agressivt fremstiller konservative holdninger som ekstremistiske eller hatefulle (og jammen følger man opp også i dagens avis). 

Denne utviklingen er såpass påfallende at jeg synes VL-redaksjonen nå snart bør koste på seg litt selvransakelse. Hva er årsaken til denne endringen i redaksjonell profil? Hvorfor utviser man så liten respekt for folk - herunder mange kristne - som har en konservativ grunnholdning? Hvordan kan en kristelig avis stille seg "uforstående" til at folk er bekymret over den utviklingen vi ser f.eks. i Sverige, og som det er stor fare for at vi kan komme til å oppleve også i Norge? Hvorfor er det bare her-og-nå-perspektivet som liksom er moralsk høyverdig, mens langsiktig og føre-var-tenkning så å si fremstilles som kynisme/egoisme satt i system?

VL-medarbeidere som ikke skjønner hvordan det er mulig for gudfryktige mennesker å ha en konservativ grunnholdning, anbefales å lese den glitrende boken The Righteous Mind, av den liberale (Obama-støttende) psykologen Jonathan Haidt. Denne boken er viktig fordi den legger frem empirisk forskning som viser at ulike mennesker resonnerer med utgangspunkt i ulike moralske matriser. Jeg har tidligere skrevet om dette her på Verdidebatt, og jeg synes det hadde vært fint om VL i fremtiden viste i praksis at de forstår og respekterer at mange av avisens lesere er dypt skuffet over å se at det som for oss er viktige verdier, stadig tråkkes på i avisens spalter.

PS: Jeg har ingen ting i mot at mine verdier settes under debatt, eller gjøres til gjenstand for saklig kritikk. Jeg misliker det imidlertid når mine verdier latterliggjøres, forhånes eller demoniseres. Eller når jeg blir slått i hartkorn med folk som faktisk er ekstremister (eller lavpannede nettroll).

PS: Dette innlegget er inspirert av Arne D. Danielsens artikkel Hva gikk galt?.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Tom Eivind Koveland

5 innlegg  314 kommentarer

Redaksjonell profil.

Publisert over 3 år siden
Den har sin årsak i at Simonnes er kjøpt og betalt av pressestøttesystemet via statsbudsjettet. Og Krf og V har her benyttet seg av sin vippeposisjon og trumfet gjennom fortsatt pressestøtte. Og jammen har ikke den godeste Simones gått i kompaniskap med sosialistpressa også i det siste. Ja, kanskje det det til og med drypper noen kroner på sjefsredaktøren i ny og ne? Den redaksjonelle profilen vil snart vise seg å bli blant annet at islamisme er like god som som kristendommen. Slik er det blitt i de senere årene i den norske kirke også. Forfallet har satt inn for fullt i presse og offentligheten. Desverre.
Svar
Kommentar #2

Ole Jørgen Anfindsen

169 innlegg  2054 kommentarer

Pressestøtten

Publisert over 3 år siden
Tom Eivind Koveland. Gå til den siterte teksten.
Den har sin årsak i at Simonnes er kjøpt og betalt av pressestøttesystemet via statsbudsjettet.

Pressestøtten kan nok ha en ensrettende effekt på norske aviser, men jeg har vondt for å tro at pressestøtten kan forklare den 'radikaliseringen' VL har gjennomgått det siste året eller to. Jeg tror forklaringen stikker dypere.

Svar
Kommentar #3

Ole Jørgen Anfindsen

169 innlegg  2054 kommentarer

Korsveimarkering

Publisert over 3 år siden

En mulig forklaring på at Vårt Land ser ut til å ha tatt ekstra hardt i de siste dagene, kan være at Korsveifestivalen går av stabelen akkurat denne uken, og at avisen ønsker å markere seg i forhold til festivaldeltagerne.

Jeg har selv hatt gleden av å delta på et par-tre korsveifestivaler tidligere, og det er mye positivt å si om korsveifolket. Men jeg oppfatter en del av dem som å være intellektuelt late på enkelte områder, og lite villige til å se med et kritisk blikk på egne oppfatninger om visse saker. Her er noen gamle artikler om akkurat dette (i omvendt kronologisk rekkefølge):

16.06.2013. Korsveibevegelsen - quo vadis?. Om en måned går den skandinaviske Korsveifestivalen av stabelen i Seljord. Dette er derfor en naturlig anledning til å spørre om Korsveibevegelsen er åpen for å lytte til kritiske merknader, eller om man sitter i et slags åndeliggjort ekkokammer? 14.07.2011. Korsveibevegelsen. Korsveibevegelsen har i mange år vært en betydelig kraft i det norske kirkelandskapet. Dessverre ser det for meg ut til at denne bevegelsen er preget av den nye herlighetsteologien. 13.07.2011. Jeg var fremmed, og dere tok imot meg. Dette er den andre av tre artikler der jeg drøfter en politisert type forkynnelsen jeg har valgt å kalle den nye herlighetsteologien. Denne artikkelen fokuserer på bibelbruken. 12.07.2011. Den nye herlighetsteologien. Den klassiske herlighetsteologien har magre kår i de fleste vestlige land, men det finnes en ny type herlighetsteologi som har sneket seg forholdsvis ubemerket inn i en rekke kirkesamfunn.
Svar
Kommentar #4

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Islam sidestilles med kristendommen?

Publisert over 3 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Dette er etter min mening en sørgelig utvikling, som etter hvert kan komme til å skade avisens omdømme

Flott innlegg.

Vil også supplere med å si at det er ikke bare avisens omdømme en skader men også de kristne. Det er for meg et hån når de ikke klarer å skille mellom islam og det å være muslim. Som det å sette til Redaksjonens lesetips til innlegget: Islam, min kjærlige religion Ja en religion som er så svart som fanden.

Jeg har etterspurt om de positive sider ved islam og har ennå ikke fått noen tilbakemeldinger. Hva med homofili, ja hva med halalslakt, hva med kvinner, hva med sharialoven, hva med bekjempelse av vantroende. Dette unngår selvfølgelig Emad Salha å si noe om. Likefullt får innlegget Redaksjonens lesetips på "Islam min kjærlige religion"

Er det slik å forstå at islam sidestilles med kristendommen av redaksjonen?

Svar
Kommentar #5

Tom Eivind Koveland

5 innlegg  314 kommentarer

Redaksjonell profil.

Publisert over 3 år siden
Den har sin årsak i at Simonnes er kjøpt og betalt av pressestøttesystemet via statsbudsjettet. Og Krf og V har her benyttet seg av sin vippeposisjon og trumfet gjennom fortsatt pressestøtte. Og jammen har ikke den godeste Simones gått i kompaniskap med sosialistpressa også i det siste. Ja, kanskje det det til og med drypper noen kroner på sjefsredaktøren i ny og ne? Da gjelder det å ikke komme på kollisjonskurs med allr de toneangivende i samfunnet. Den redaksjonelle profilen vil snart vise seg å bli blant annet at islamisme er like god som som kristendommen. Slik er det blitt i de senere årene i den norske kirke også. Forfallet har satt inn for fullt i presse og offentligheten. Desverre.
Svar
Kommentar #6

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Utbredelsen av likegyldighetens filosofi

Publisert over 3 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Er det slik å forstå at islam sidestilles med kristendommen av redaksjonen?

Vi er mange, religiøse som sekulære og ateister, som ser politiseringen her involvert. Ja, en kan kanskje ikke heller i egentlig forstand kalle det politisering, for dette innebærer gjerne klare og tydelige politiske preferanser. Kanskje er det politisering i en ny fase? For meg handler dette om en uttalt likegyldighet som brer om seg.

Selv kommer jeg fra akademia. Jeg er gjennom mange år vant til å vurdere tekster. Hva er skitt, hva er kanel? Dette er jo selve alfa omega for en kultur som vil noe med seg selv! 

Men vi ser altså en systematisk utbredelse av nettopp IKKE ville vurdere ulike konkurrerende oppfatninger om hva livet er og bør være. Alt er liksom like godt, og eventuelle forskjeller anses som var de bare ulike smørbrød på et koldtbord som i seg selv er i all herlighet. I all herlighet, uansett. Uansett hva virkeligheten måtte forsøke å fortelle og lære oss. Uansett hva for holdepunkter vi rent faktisk har å forholde oss til når det kommer til å vurdere de intellektuelle trekk som vel alltid har sammenheng med handlingsmønstre og sammfunnsutviklingstendenser. 

Det er noe svært uhyggelig over denne utviklingstendensen av likegyldighet. Det er som om man frikopler tenkningen fra handlingens område - slik at tenkningen uansett alltid er av det beste, og slik at fryktelige handlinger og handlingsmønstre avvises som tilfeldigheter. Slik ødelegges selve rasjonalitetsbegrepene våre. Slik ødelegges også handlingsbegrepene våre. For vi har alltid tidligere holdt at det er klare sammenhenger mellom tanke/ideologi og handling. Slik at vi har forstått handlinger ut fra meninger, teorier, livssyn, anskuelser, intensjoner, holdninger, verdier, osv. 

Men den forteller også om nivået - som, det må sies, er islams eget. Hvor man nettopp ikke må kritisere. Islam er bare godt - sier islam selv. Islam er bare godt - sier nå også vektige institusjoner i den norske offentlighet. De sier det samme. Men det er islams språk.

Dette er et helt nytt fenomen i vår kulturkrets. Helt nytt. Her har vi nettopp levd av å disputtere og debattere rundt religiøse, vitenskapelige, kunstneriske, filosofiske, seksuelle, osv., former. Vi har pålagt oss selv denne slik kritiske kultur - hvor kritikk selvsagt skal ses i sin greske kontekst, hvor det betyr å skjelne! 

Det er svært alvorlig hva som skjer. Og det er derfor godt at såpass mange - takk til Anfindsen også - har lyst til å være med på å dra lasset: for denne uhyggelige kritikkløse "likegyldighetsfanatismen" (som så altfor ofte har fått støtte i, må jeg få understreke, misforståtte tolkninger av senere århundredes svært viktige filosofiske nyvinninger) vil ødelegge vårt samfunn. Hvorfor? Nettopp fordi handling hører uløselig sammen med tenkning (eller mangel på samme). 

Svar
Kommentar #7

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Om å stryke etter hårene, eller krenkelsesfrykt

Publisert over 3 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Islam er bare godt - sier islam selv. Islam er bare godt - sier nå også vektige institusjoner i den norske offentlighet. De sier det samme. Men det er islams språk

Det har fra tid til annen vært muslimer som har kommet med innlegg og kommentarer  på VD. Men det synes som om det dessverre stopper der, de unngår diskusjon om religionen, en har nærmest inntrykk av at alle spørsmål blir oppfattet som en krenkelse.  Og det er vel ikke så rart siden Koranen  er  Allahs egne  uforanderlige budskap og påbud.  En muslim som gir seg inn på  diskusjon om  islam vil ligge tynt an  ovenfor felleskapet.  Hvordan mannfolka ellers lever sine liv er en annen sak.  Nå er det trolig slik at islam også er beskyttet av at de fleste bekjennende har en  noe mørkere hudfarge, altså at kritikk og til og med åpenhjertige spørsmål kan eller ønskes å bli oppfattet som rasisme.

Svar
Kommentar #8

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Men det synes som om det dessverre stopper der, de unngår diskusjon om religionen, en har nærmest inntrykk av at alle spørsmål blir oppfattet som en krenkelse.

Dette er også min bestemte oppfattelse. (Den kan helt sikkert verifiseres ved en gjennomgang av slike innlegg her på VD.) De tør ikke. Og vi tør ikke. Ingen tør. Tærne er hellige. Ikke tråkke på! 

Og slik overgir vi den reelle styringen av samfunnsutviklingen til historiens kanskje allermest livsfiendtlige ideologier. Som vi ser det så tydelig fra alle land dominert av islam: islam i sin nåværende "storhet" kan kun opprettholde seg selv ved en gjennomgående brutalitet overfor egen befolkning

(Jeg har lenge vært livredd for at verden skulle utvikle en effektiv allianse mellom den globalistiske kapitalismen og islam, som selvsagt begge vil måtte endre sin karakter ved slik allianse (f.eks. er kapitalismen i det store og det hele avhengig av høyt og helst voksende forbruk, men den kunne ha nytte av å holde befolkningene i stramme, undertrykkende tøyler). Jeg blir egentlig bare mer og mer bekymret for hver dag som går.) 

Svar
Kommentar #9

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Har Vårt Land en visjon?

Publisert over 3 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
det er klare sammenhenger mellom tanke/ideologi og handling.

Her er du inne på noe vesentlig. Uten denne sammenhengen mellom tanke/ideologi og handling da har vi det vi kan kalle hykleri/falskhet. Det er det jeg føler med islam.

Derfor burde det være et mål og en visjon for Vårt Land å stå frem mot alt som er hykleri og falskhet. Ja jeg vil kalle det falskhet når en skriver noe som vitterlig ikke kan oppfattes som kjærlighet til Islam for andre. Ja for hvem av oss kristne eller ateister vil hevde at islam er kjærlighet?

For meg er dette hykleri/falskhet og burde ha ingen preferanse her på Vd.

Svar
Kommentar #10

Rune Holt

9 innlegg  11052 kommentarer

Ja

Publisert over 3 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Det har fra tid til annen vært muslimer som har kommet med innlegg og kommentarer på VD. Men det synes som om det dessverre stopper der, de unngår diskusjon om religionen, en har nærmest inntrykk av at alle spørsmål blir oppfattet som en krenkelse. Og det er vel ikke så rart siden Koranen er Allahs egne uforanderlige budskap og påbud. En muslim som gir seg inn på diskusjon om islam vil ligge tynt an ovenfor felleskapet.

Og her berører du kjernen av problemet med en underkastelsesideologi der spørsmål og debatt blir som å så tvil om sannheten i læren.

Og da er det lettere å si at alt er fred,fryd og gammen for å slippe ubehageligheter. 

Svar
Kommentar #11

Rune Holt

9 innlegg  11052 kommentarer

Joda

Publisert over 3 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Dette er også min bestemte oppfattelse. (Den kan helt sikkert verifiseres ved en gjennomgang av slike innlegg her på VD.) De tør ikke. Og vi tør ikke. Ingen tør. Tærne er hellige. Ikke tråkke på!

Det er mange som tør.Men man blir ikke populær av det.

Definisjonsverdensmestere bruker sine våpen som varierer fra drapstrusler, sjikane og idiotforklaring til ignorering.

Et sterkt islamkritisk innlegg får nok heller ikke redaksjonens lesetips...
 

Svar
Kommentar #12

Greta Aune Jotun

147 innlegg  1108 kommentarer

Du har sannsynligvis rett

Publisert over 3 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Et sterkt islamkritisk innlegg får nok heller ikke redaksjonens lesetips...

 Jeg skriver sannsynligvis, for jeg har langt fra fulgt med på alt som skrives på dette forumet. Men min oppfatning så langt med Vårt Land/Verdidebatt, er at den redaksjonelle linjen følger Den norske kirkes linje (lære) - politisk venstresidelære. Derfor blir artikler med bl.a. følgende innhold sjelden prioritert: 1. Islamkritiske. 2. Israel-vennlige. 3. Bibelsk forkynnelse om homofil praksis, ekteskap, skapelse o. a.

Og dette er vel hva man kaller en konspirasjonsteori (?): Har man først offentliggjort meninger redaksjonen ikke liker, er det kort vei til "båsen" . . .

Vårt Land spurte meg for en del år siden om jeg ville stille til et intervju, noe jeg svarte ja til. Et par dager senere ble jeg oppringt og spurt om hva jeg mente bl.a. om Israel. Redaksjonen likte vel ikke svarene mine, for jeg hørte ikke mer om det intervjuet . . .

Svar
Kommentar #13

Asgeir Remø

10 innlegg  325 kommentarer

Påstand utan konkret argumentasjon

Publisert over 3 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror dessverre ikke at gårsdagens svært så tendensiøse artikkel om nordmenns 'fremmedfrykt' er en tilfeldighet (eller kun en glipp).

Innlegget viser til ein artikkel på vl.no og påstår den er tendensiøs. Påstanden er ikkje forsøkt dokumentert med ei konkret analyse av innhaldet i artikkelen. Det er ikkje mulig for lesaren å finne ut kva del av artikkelen som eventuelt gir innleggsforfattaren grunnlag for å hevde at artikkelen er tendensiøs.

Ordet femmedfrykt vert derimot sett i hermeteikn av innleggsforfattaren, slik at ein kan få den tanken at det er eit sitat. Men det er ikkje brukt i artikkelen på vl.no. Dermed står vi igjen med muligheita for at det innleggsforfattaren meiner er å projisere fremmedfrykt som forklaringsmodell over på forfattaren av artikkelen på vl.no. Det er det etter mitt syn ikkje grunnlag for. Artikkelen er så langt eg ser eit forsøk på sakleg referat av eit par spørjeundersøkingar. I tillegg er leiaren i Framtiden i våre hender intervjua og det er mykje fornuftig i det han seier.

Viss forfattaren av det innleiande innlegget her er usamd i noko av det som kjem fram i artikkelen, eller meiner den er ubalansert og treng motargument bør han ta tak i det konkrete. Dermed bidrar han konstruktivt til den offentlege samtalen.

Artikkelen viser først til ein undersøkjing frå Pew Research Center. Så langt eg forstår må det vere denne: Climate Change Seen as Top Global Threat - Americans, Europeans, Middle Easterners Focus on ISIS as Greatest Danger.  Deretter viser artikkelen til "TNS Gallups Klimabarometer for 2015". Den som limer inn i søkefeltet til google det som står i hermeteikn i førre setning finn det.

Begge desse undersøkjingane er svært interessante. Når det gjeld forsøket på å samanstille dei to undersøkjingane er det nok metodiske utfordringar. Prosenttala som er brukt kan ikkje samanliknast direkte. Den eine undersøkjinga viser prosenttal som er “Very concerned about” forskjellige tema. Den andre viser til prosenttal som har det aktuelle temaet som ei av dei tre største utfordringane Norge står overfor. Men, det er ikkje gitt at det medfører misvisande informasjon slik den er lagt fram i artikkelen. For å sei noko vetigt om det må det gjerast ei nærare analyse av teksten. Det har ikkje innleggsforfattaren bidrege med.

Når det gjeld dei to tema som av ein eller anan grunn vert sett opp mot kvarandre, men det i praksis vil vere sterk vekselverknad mellom, innvandring og klimaendringar, har Arild Hermstad i Framtiden i våre hender eit viktig memento i artikkelen:

"Han sier flere vil måtte flykte, og at nordmenns største bekymring henger tett sammen med klimaet.
– Er man bekymret for innvandring, bør man definitivt være bekymret for klimaendringer."

Svar
Kommentar #14

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Pressestøtten er bare litt av støtten

Publisert over 3 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Pressestøtten kan nok ha en ensrettende effekt på norske aviser, men jeg har vondt for å tro at pressestøtten kan forklare den 'radikaliseringen' VL har gjennomgått det siste året eller to. Jeg tror forklaringen stikker dypere.

Støtten fra annonsører krever også "rette meninger". Til annonsørenes glede. Imidlertid mer til lesernes glede. Tilpasser man seg ikke den store mengden, så går salget ned og med det annonseinntektene. Så da gjelder det å være noenlunde politisk korrekt og strømlinjeformet.

Og folket er så sosialdemokratisk at Høyre er blitt sosialdemokrater light. Det er da også lenge siden FrP brukte som strategi å angripe Ap fra venstre, mens de uhemmed flørtet med fagbevegelsen.

Folket er pengene.

Svar
Kommentar #15

Ole Jørgen Anfindsen

169 innlegg  2054 kommentarer

Tendensiøst så det holder

Publisert over 3 år siden
Asgeir Remø. Gå til den siterte teksten.
Innlegget viser til ein artikkel på vl.no og påstår den er tendensiøs. Påstanden er ikkje forsøkt dokumentert med ei konkret analyse av innhaldet i artikkelen. Det er ikkje mulig for lesaren å finne ut kva del av artikkelen som eventuelt gir innleggsforfattaren grunnlag for å hevde at artikkelen er tendensiøs.

Remø har rett: min påstand om at VL har laget et tendsiøst oppslag «ikkje forsøkt dokumentert med ei konkret analyse av innhaldet i artikkelen». Jeg tenkte det var nokså innlysende at VLs vinkling av saken er tendensiøs:

Dels fordi oppslaget føyer seg inn i et mønster der VL stadig oftere tråkker på sine konservative leseres verdier ved å fremstille disse som tåpelige, farlige, ubegrunnede, ukristelige eller hva det nå måtte være. Jeg har de siste par årene stadig oftere ergret meg over den respekt- og kunnskapsløse holdningen enkelte VL-medarbeidere legger for dagen i en del spørsmål som opptar meg, og Danielsens innlegg ga meg det lille puffet jeg trengte for å si i fra om noe jeg lenge har tenkt på. Forsideoppslaget i papiravisen forteller øyeblikkelig at nå skal man nok en gang rakke ned på dem som er bekymret over at integreringen ikke holder tritt med innvandringen (som er hvordan jeg velger å formulere min bekymring for at Norge, Skandinavia og Europa etter alt å dømme vil få enorme problemer i fremtiden om man ikke snart tar rev i seilene). Overskriften «Norge: Mer frykt for innvandrere enn klimaet» er tendensiøs. Her har desken vridd nordmenns bekymring over en løpsk innvandring til å handle om frykt for innvandrere. Altså en implisitt påstand om fremmedfrykt, noe jeg valgte å skrive som 'fremmedfrykt' (i fnutter, ikke anførselstegn) fordi jeg mener VLs anklage på dette punktet mangler saklig belegg.

Ellers påpekte jeg at mitt innlegg var inspirert av Arne D. Danielsens artikkel Hva gikk galt?. Jeg kunne ha vært litt mer presis, og tilføyd at jeg særlig festet meg ved Danielsens kommentar #14 i nevnte tråd, der han skriver (min uthevelse): «På Vårt Land sin forside kan vi i dag lese at "Store deler av verden frykter høyere temperaturer og klimaendringer. Det er ikke nordmenns største bekymring. Vi er redde for innvandrere." Her signaliseres fremmedfrykt, eventuelt nærsynt egoisme og kanskje også en dæsj med rasisme. Å være "redd for innvandrere" er å være redd for fremmede mennesker, for indvider.» Det tror jeg er en grei oppsummering.

Danielsens kommentar har overskriften Ufrivillig tendensiøst?. Jeg tror imidlertid ikke VLs tendensiøse vinkling er så alldeles ufrivillig; jeg tror dessverre den er et uttrykk for en ny redaksjonell linje som avisen i stadig større grad har valgt å holde seg til de siste par årene eller så; en linje jeg oppfatter som usaklig såvel som intellektuelt uredelig, og derfor dypt problematisk for en avis som har forpliktet seg på kristen etikk.

Svar
Kommentar #16

Dag Løkke

10 innlegg  2265 kommentarer

Vårt Land

Publisert over 3 år siden

Her i denne tråden var det mye pepper! Det undrer meg. Særlig den første setningen i #1 om å være "kjøpt og betalt" var et stygt angrep langt under beltestedet. Mange andre kommentarer her er også noe helt annet enn hva jeg ville ha ventet av gjester på Vårt Lands egen Verdidebatt. At dette blir stående, vitner om at Vårt Land er en raus vert for sine gjester!

Har dere i det hele tatt tenkt på at vi er Vårt Lands gjester her? Det er ikke vanlig at gjester rakker ned på verten. Jeg for min del er veldig fornøyd med Vårt Land. Den har vært "min" avis i snart 50 år. Jeg kan rett og slett ikke unnvære den.

Men Vårt Land tåler helt sikkert berettiget kritikk. Jeg etterlyser bare litt vanlig høflighet.

Svar
Kommentar #17

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Klar avstand til islam.

Publisert over 3 år siden
Dag Løkke. Gå til den siterte teksten.
Jeg etterlyser bare litt vanlig høflighet

Høflighet tror jeg vi har med oss alle. Det som bekymrer mange er jo dette vi ser i Sverige hvor et land mer eller mindre går i oppløsning. Hvor den etniske svenske sivilbefolkning blir presset fra skanse til skanse med bilbranner, voldtekter og rett og slett mobbing i så sterk grad at de seg seg nødt til å flykte. Dette burde vært et tema for VL. Vi er på full fart inn i den situasjon som vi ser i Sverige og også Danmark.

Det må ta slutt. Klare meninger fra aviser og tv er den eneste holdbare løsning vi har til å stoppe det vi ser av islamsk innflytelse i vårt samfunn. Derfor er det så viktig å peke på alle forhold som peker i feil retning. 

Dette bør være VL sin visjon. Klar avstand til islam.

Svar
Kommentar #18

Asgeir Remø

10 innlegg  325 kommentarer

Tendenser til konkretisering

Publisert over 3 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.
Remø har rett: min påstand om at VL har laget et tendsiøst oppslag «ikkje forsøkt dokumentert med ei konkret analyse av innhaldet i artikkelen». Jeg tenkte det var nokså innlysende at VLs vinkling av saken er tendensiøs:

Dels fordi oppslaget føyer seg inn i et mønster

Arnfindsens kommentar over viser godt poenget i kommentar #13: Den som vil føre det offentlege ordskiftet framover må bidra med konkrete analyser. Elles taler ein berre til dei som allereide er overtydde slik ein sjølv er. Det kjennest sikker styrkande for enkelte, men skaper ikkje forståing på tvers av meingsskilnadar. Når det i det siterte ovanfor, som er det første av tre kulepunkt, vert vist til eit "mønster" føreset argumentasjonen at lesaren ser det samme mønsteret som innleggsforfattaren. Det er det etter alt å døme mange som ikkje gjer.

Eg har ikkje problem med å sjå enkeltutslag frå delar av VLs kommentariat som eg synes er problematisk ubalansert. Kommentarane kan sjå ut til å vere skrivne ut frå ei forståing av eit "mønster". Dei lesarane som deler det mønsteret er kanskje nøgde med å få fordomane sine stadfesta. Dei som ønsker konkret faktabasert analyse kjenner derimot ubehag og stigande mistillit.

Så langt eg forstår ser Arnfindsen eit mønster, som kan vere basert på nokre av dei observasjonane eg sjølv har gjort. Og VLs kommentariat har eit anna mønster. Så lenge begge held seg til sine mønstrer og ikkje tek jobben med å konkretisere og gjere balanserte analyser får vi ikkje større gjensidig forståing.

I det tredje og siste kulepunktet skriv Arnfindsen slik: "Overskriften «Norge: Mer frykt for innvandrere enn klimaet» er tendensiøs. Her har desken vridd nordmenns bekymring over en løpsk innvandring til å handle om frykt for innvandrere. Altså en implisitt påstand om fremmedfrykt, noe jeg valgte å skrive som 'fremmedfrykt' (i fnutter, ikke anførselstegn) fordi jeg mener VLs anklage på dette punktet mangler saklig belegg."

Denne var god! Fortsett slik.

Svar
Kommentar #19

Ole Jørgen Anfindsen

169 innlegg  2054 kommentarer

Den er god!

Publisert over 3 år siden
Asgeir Remø. Gå til den siterte teksten.
Arnfindsens kommentar over viser godt poenget i kommentar #13: Den som vil føre det offentlege ordskiftet framover må bidra med konkrete analyser. Elles taler ein berre til dei som allereide er overtydde slik ein sjølv er.

Takk for hyggelig tilbakemelding, Remø! Jeg er ellers langt på vei enig i det øvrige du skriver din siste kommentar. Noen ganger skriver jeg litt korte innlegg der en del ting er underforstått, men som oftest skriver jeg litt lengre innlegg med tyderligere argumentasjon. Se mitt private VD-arkiv.

Svar
Kommentar #20

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Valg av begreper er viktig i en slik debatt!

Publisert over 3 år siden

Jeg er helt enig med dem som påpeker hvor avgjørende det er at man er påpasselig med valg av begreper i denne debatten.

Det fremfår ikke 100% klart hvordan den nøyaktige spørsmålsstillingen lød, men å bruke "bekymring" og "frykt" som synonymer, gir saken en ganske åpenbar vridning, som enten kan være tilsiktet, eller kan være følge av et ønske om å variere språkbruken.

Bare forfatteren av den angjeldende artikkelen vet med sikkerhet hva som er riktig.

Jeg har jobbet en del med spørreundersøkelser selv, og vet hvor vanskelig det er å stille presise spørsmål, som gir presise svar, og jeg vet også hvor lett det er å gi spørsmålene en bestemt vri, slik at de gir tendensiøse svar, som egentlig er svar på noe helt annet enn hva spørsmålsstilleren har tenkt (eventuelt er også det tilsiktet).

Spør man f eks "frykter du for stor innvandring", og har det som eneste mulighet til å gi uttrykk for at man er mot for stor innvandring, vil selv en svarer som overhode ikke har noen frykt, men som har et reflektert og avbalansert syn og ønsker en begrenset innvandring måtte svare ja.

Og så er jo journalister superflinke til å sette ting på spissen og trekke dem ut i det ekstreme for å lage sensasjonelle nyhetssaker ut av selv det selvfølgelige.

At mange nordmenn svarer at de er bekymret for at vi skal få for står innvandring, sier vel egentlig bare noe om at de ønsker en lavere innvandringstakt enn det vi har hatt de siste årene. Å trekke dette med "bekymring" ut i det ekstreme, og sidestille det med en form for ubegrunnet angst, ser ikke undersøkelsen til å gi noe som helst grunnlag for.

Mvh Sverre

Svar
Kommentar #21

Erling Rimehaug

581 innlegg  618 kommentarer

Å lese inn i teksten

Publisert over 3 år siden

Forrige uke kom det en pressemelding fra Pew Research Center. Av den gikk det fram at de hadde gjort en undersøkelse av hva som er den største frykten for folk rundt i verden. Vi syntes dette var interessant å presentere. Siden Norge ikke var med i undersøkelsen, lette journalisten etter tilsvarende data for Norge - for sammenligningens skyld.

Undersøkelsen er gjengitt her:

http://www.pewglobal.org/2015/07/14/climate-change-seen-as-top-global-threat/

Det kan sikkert diskuteres ord som er brukt i vår reportasje. Vi oversatte "threat" med "frykt". Man kunen sikker brukt trussel. I selve undersøkelsen ser jeg at man bruker "very concerned" i spørsmålsstillingen. 

Men det er uansett helt unødvendig å lete etter skjulte agendaer bak artikkelen, som for eksempel ønske om å henge ut innvandringsmotstandere. Og spekulasjoner om hvilke økonomiske motiver vi skulle ha for å gjengi undersøkelsen, er helt på siden av virkeligheten.

Det er helt i orden å være uenig i vår redaksjonelle linje. Men å lese motiver inn i nyhetsartikler på denne måten, er ikke særlig treffende.

At vi skriver om hetsen AUF-lederen har møtt fordi vi ønsker å henge ut innvandringsmotstandere, er også tatt helt ut av luften. Artikkelen handler om de som hetser, ikke om andre.

Svar
Kommentar #22

Ole Jørgen Anfindsen

169 innlegg  2054 kommentarer

VLs redaksjonelle linje

Publisert over 3 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Det er helt i orden å være uenig i vår redaksjonelle linje. Men å lese motiver inn i nyhetsartikler på denne måten, er ikke særlig treffende.

Takk for kommentar, Rimehaug. Det du skriver er i og for seg greit. Selvsagt må VL kunne lage oppslag på de aktuelle sakene uten at de nødvendigvis blir tendensiøst. Skjønt jeg synes altså valg av overskrifter og ingress var tungt å svelge her om dagen.

Jeg har stor sans for viktige elementer i VLs redaksjonelle linje. Helt spesielt støtter jeg VLs linje når det gjelder å innta en åpen, lyttende og dialogvillig holdning ift moderate muslimer (dette har jeg skrevet om ved flere tidligere anledninger her på VD).

Min frustrasjon kan i fortettet form gjengis i følgende punkter:

Jeg mener å kunne registrere en 'radikalisering' av VL over de siste par årene eller så, og opplever spesielt at avisen har valgt en mer dogmatisk, og dermed mindre spørrende/undrende, holdning i enkelte av vår tids aller mest presserende problemstillinger. Jeg savner med andre ord en klarere tilkjennegivelse av at vi står overfor store og alvorlige etiske dilemmaer. Dette ser vi f.eks. i spørsmål om behandling av utenlandske tiggere som kommer hit til landet (jf dagens avis). VL driver til tider den reneste kampanjejournalistikk for at "det er ingen forbrytelse å være fattig", "de som lider nød må få lov å tigge", osv. Jeg er enig i at det er betenkelig at et samfunn skal forby tigging, men hvor er omsorgen for dem som rammes av utenlandske bander som kommer til landet ikke bare for å tigge, men også for å begå kriminalitet;  tildels alvorlig sådan? Jeg kan ikke huske å ha sett avisen tilkjennegi at vi her står overfor en vanskelig, etisk avveining (drøftet f.eks. her og her). Uten at jeg systematisk har sjekket VLs dekning av slike saker, sitter jeg altså igjen med inntrykk av at VL ganske så ensidig mener at utlendinger må få lov å komme til Norge for å tigge. Dersom dette er noenlunde riktig, gir det en grei illustrasjon på mitt poeng. Videre mener å kunne se et mønster i hvordan VL forholder seg til spørsmål som har med innvandring og integrering å gjøre. Dette mønsteret er såpass tydelig at jeg til slutt er begynt å lure på om avisen ikke lenger betrakter folk med en konservativ grunnholdning som å være med i avisens målgruppe. Vi har allerede gode venstresideaviser i Norge; VLs eksisttensberettigelse ligger etter min mening i å være en avis for alle som er opptatt av eksistensielle, livssynsmessige og verdimessige problemstillinger, og da spesielt med utgangspunkt i et kristent, muslimsk eller annet teistisk ståsted. Javel, men det er da vitterlig helt legitimt å være f.eks. kristen eller muslim og samtidig være konservativ (og 'konservativ' betyr i denne sammenheng ikke "tilhenger av turbokapitalisme", "blås i miljøet", "blås i de fattige", "blås i resten av verden", men derimot konservativ slik det er definert av Jonathan Haidt i hans bok; se min redegjørelse her). Ja, ikke bare går det an å være konservativ uten å være en ukristelig kyniker; det er faktisk nødvendig i et velfungerende og sunt demokrati at man har en kontinuerlig dragkamp mellom progressive og konservative krefter. Jeg skulle ønske at dette i større grad ble speilet i VL, og jeg synes faktisk dere i redaksjonen kunne koste på dere å gå noen runder med dere selv her. Jeg føler kort og godt at VL gang på gang tråkker på verdier som er viktige for meg, og som i min verden er uløselig knyttet til troen på Gud. At en kristelig avis stadig gjør dette, opplever jeg som et ikke helt ubetydelig paradoks.
Svar
Kommentar #23

Ole Jørgen Anfindsen

169 innlegg  2054 kommentarer

Mener flyktninger er fremtiden for Nord-Norge

Publisert over 3 år siden

Flyktning- og distriktspolitikk går hånd i hånd for Rødts fylkestopp i Nordland, Ingeborg Steinholt.

Dette var henholdsvis overskrift og ingress på forsiden av Vårt Lands papirutgave i går, 21. juli. Inne i avisen (side 6 - 7) lyser det i mot oss: «Tror syrere kan redde Nord-Norge. For Rødts fylkestopp i Nordland, Ingeborg Steinholt, er mottak av syrere god distriktspolitikk. I hennes eget fylke mangler 10.000 innbyggere.» Saken ligger også på nett.

Svar
Kommentar #24

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Ekstrem statisme

Publisert over 3 år siden

Norge er preget av ekstrem statisme. Med slike oppslag så leder jo VL an i slikt.

Jeg har sansen for mange i Rødt sin idealisme. Får noen ganger eposter fra folk i Rødt som gir meg råd overfor det jeg driver mest med. På Helgeland er imidlertid Rødt ekstrem statisme bygd på selektiv historie eller historieløshet.

Jeg bor i denne "avkristnede" del av landet, og ser Ingeborg Steinholt i lokalavisa. Avkristnet er vel litt feil, da vi bor nord for vekkelsene som har preget sørligere deler av Norge og sør for de som har preget det nordligere. Kristendomsfientligheten jeg møter fra venstresiden her på Helgeland er ganske dramatisk, og har vert direkte livsødeleggende. Det er også en viktig årsak til det jeg driver med, og som VL/VD er litt allergiske mot at skal spre seg til for mange debatter.

Å finne denne delen av politikere i VL bekrefter mine inntrykk av at Verdidebatt er et feil sted å skrive på. Man ønsker jo ikke støtte hva som helst. På den annen side må man tenke på innflytelse. Ingen lett avveining.

Svar
Kommentar #25

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Lange rekker med tilfeldigheter?

Publisert over 3 år siden
Erling Rimehaug. Gå til den siterte teksten.
Men det er uansett helt unødvendig å lete etter skjulte agendaer bak artikkelen, som for eksempel ønske om å henge ut innvandringsmotstandere. Og spekulasjoner om hvilke økonomiske motiver vi skulle ha for å gjengi undersøkelsen, er helt på siden av virkeligheten.

Lange rekker med tilfeldigheter er ikke tilfeldigheter.

VL har lagt seg lagt til venstre og tar inn alt mulig underlig som bestrider et konservativt kristent ståsted.

Å tro at de ha et bevisstløst fohold til dette, er å sette dem for lavt, synes jeg.

Så hvordan skal man forklare det?

Svar
Kommentar #26

Trond Wathne Tveiten

35 innlegg  291 kommentarer

Overtro

Publisert rundt 3 år siden

At man sidestiller overtro er faktisk helt riktig.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Pål Georg Nyhagen kommenterte på
Ordet fanger, ikke
rundt 4 timer siden / 1110 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 5 timer siden / 4388 visninger
Rolf Larsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 5 timer siden / 4388 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 5 timer siden / 4388 visninger
Carl Wilhelm Leo kommenterte på
Et liberalt dilemma
rundt 5 timer siden / 1040 visninger
Marianne Solli kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 5 timer siden / 4388 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 6 timer siden / 4388 visninger
Dagfinn Gaarde kommenterte på
Prestekrisen krever tiltak
rundt 6 timer siden / 279 visninger
Kjell G. Kristensen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 6 timer siden / 4388 visninger
Oddbjørn Johannessen kommenterte på
Ordet fanger, ikke
rundt 6 timer siden / 1110 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 4388 visninger
Tore Olsen kommenterte på
GT-tekstene bør ut igjen
rundt 7 timer siden / 4388 visninger
Les flere