Kristian Tonning Riise

4

KrFs frihetsprosjekt

Folkets innerste og egentlige vilje er søndagsstengte butikker. Likevel vil alle handle på søndag dersom det blir tillatt. Derfor må KrF forsvare folket mot seg selv.

Publisert: 17. jul 2015

Dette er i det store og det hele gjennomgangstonen i Knut Arild Hareide og Emil André Erstads innlegg i Vårt Land lørdag 4. juli  Hareide og Erstad mener folket ikke har godt av søndagsåpne butikker, og vil derfor nekte folk å handle på søndager. God gammeldags paternalisme, men la gå. KrF har alltid vært noe mer paternalistisk innstilt enn de øvrige ikke-sosialistiske partiene.

Hareide og Erstad har imidlertid forstått at paternalisme ikke er så kult. De vil også være en del av «frihetsbølgen», og har derfor kommet frem til at det er av hensyn til folks frihet at de vil begrense hvilke ukedager folk får lov å handle.

Friheten til ikke å velge

Kampen for søndagsfri handler nemlig "djupast sett om fridom for folk", skriver Hareide og Erstad. «Fridom til å ha ei fritid som berre ein dag i veka er litt upåverka av det kommersielle maset ein opplever resten av veka.» Argumentet er omtrent like tåpelig som om noen skulle tatt til orde for å forby treningssentre å holde åpent på onsdager med den begrunnelse at det handler om «friheten til å ha en fritid som bare en dag i uka er upåvirket av treningsjaget en opplever resten av uka.»

Friheten KrF ønsker seg eksisterer nemlig hele uka. Parkene, strendene og skogene omkring det ganske land er der også mandag - lørdag. Godt besøkt er de og. Av både ungdommer og småbarnsforeldre. Heldigvis er også alle partiene i Norge enige om at folk skal få balansere ønsket tid med venner, familieliv, friluftsliv og handling som de selv vil disse seks dagene.

Dette fungerer så langt jeg kan se fint. Det er både familieliv på tirsdager, turgåere på onsdager, venner som treffes på torsdager, barn og voksne som leker i parken på fredager og ungdommer som bader på lørdager. Det til tross for at kjøpesentrene, dagligvarebutikkene og kioskene er oppe alle disse dagene. Regjeringspartienes standpunkt er at denne balansegangen som folk klarer så fint mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og lørdag, kommer de også til å klare helt fint på søndag.

Det Hareide og Erstad tar til orde for, er ikke friheten til å ha en annerledesdag. Det er snarere et ønske om at samfunnet kollektivt skal innrette «annerledesdagene» sine akkurat slik KrF vil. Det går selvsagt an å argumentere konsistent for det, men begrensning av folks valgmuligheter blir bare aldri noen frihetskamp.

Fremmedgjorte søndagshandlere

Butikkenes åpningstider styres etter tilbud og etterspørsel. Det er altså opp til hver enkelt å bestemme hvor de vil handle, hvor mye de vil handle og når de vil handle. Vil ikke folk handle på søndag, så vil heller ikke butikkene holde åpent på søndag. Det gjelder for øvrig Brustad-buene også. Vi har ingen åpningsplikt for kiosker på søndager. Den eneste grunnen til at kiosker og små butikker holder åpent på søndager er altså at det er nok folk som vil handle på dette tidspunktet. Av samme grunn er det også mange butikker over det ganske land som stenger langt tidligere enn de må både på lørdager og på vanlige hverdager. Fordi det ikke er marked for å holde åpent lenger enn det.

Det må altså være denne såkalte «rytmen» på søndager, som gjør at tilbud og etterspørsel følger en helt annen logikk på Bibelens hviledag. For mens Hareide og Erstad på den ene siden viser til at folk egentlig ikke vil handle på søndag, er det samtidig ikke måte på hvilke voldsomme samfunnsomveltninger som vil skje dersom folk får lov til nettopp det.

Det er nemlig søndagsstengte butikker som, ifølge Hareide og Erstad, sørger for at «familiar har tid saman med kvarandre. At vi har tid til vener. Til natur. Til frivillige lag og organisasjonar. Til avslapping. At born kan ha tid med foreldre som er på arbeid dei andre vekedagane.» Folk vil være hjemme, men får butikkene holde åpent handler folk i utakt med sin egentlige vilje.

Løsningen er følgelig at KrF stenger butikkene og gjør folk frie ved å fjerne denne fremmedgjørende samfunnsstrukturen, der folk bestemmer selv når de vil handle og butikkene følgelig avgjør hvor lenge det er tjenlig å holde åpent.

La friheten ringe

Det er vanskelig å ta denne argumentasjonen seriøst, men skal vi først legge Hareide og Erstads virkelighetsbeskrivelse til grunn er det helt uforståelig at KrF ikke vil la flere ta del i sitt «frihetsprosjekt».

Hvor er solidariteten med alle som bor og vokser opp i en av de 85 stedene/kommunene som har fått innvilget status som «typisk turiststed» og dermed har dispensasjon fra loven om søndagsstengt?

Her må det være snakk om store menneskeskjebner. Barna som ikke får treffe foreldrene sine i Tysnes, vennene som aldri ser hverandre i Stryn, menneskene som aldri opplever friluft i Trysil og befolkningen som aldri slapper av i Hvaler eller Åndalsnes.

Skal ikke alle få ta del i frihetskampen? Den store sivilisasjonskampen i vår tid kan da ikke begrenses til «butikker over 100 kvm en dag i uken minus hagesentre og alle butikker på typiske turiststeder»? Steng turiststedene. Steng brustad-buene. Steng hagesentrene. Ja, hvorfor ikke utvide frihetskampen litt til? Steng alt på lørdag også. Hva kan være bedre? Det blir full helgefri. Revitalisering av familien. Foreldre i alle parker. Et yrende folkeliv i turstiene. Folkehelse- og friluftsrevolusjon.

Hva venter de på?

La friheten ringe fra Bjørneparken kjøpesenter i Flå.
La friheten ringe fra Hadeland Glassverk i Jevnaker.
La friheten ringe fra Stugudal Landhandel i Tydal.
La friheten ringe fra Elkjøp Stormarked i Vinje.


Fra hver eneste låste butikkdør, la friheten ringe!

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Knut Arild Hareide

31 innlegg  12 kommentarer

Ekte frihet på søndagen

Publisert nesten 4 år siden

Det er tydelig at Kristian Tonning Riise og Unge Høyre tror på markedet. Dersom markedet bare får slippe til på alle områder, og til alle tidspunkter, vil det bli frihet. Tanken er at alle jo har mulighet til å velge bort den friheten som markedet gir. Dette er en klassisk liberal tilnærming. Tilbud og etterspørsel kan styre og regulere på egenhånd. En alenemor som jobber i butikken har frihet til å jobbe hvis etterspørselen bare er stor nok. Hennes sønn som ønsker kvalitetstid i helgen må prioriteres bort. For kvalitetstid kan ikke måles i kroner og verdsettes derfor ikke direkte av markedet. Heldigvis finnes det en tredje vei. 

Den tredje veien

Som kristendemokrater har vi et bredere syn på ekte frihet, en tredje vei mellom sosialismens tiltro til staten og liberalismens tiltro til markedet. Det er viktig at politikere verner menneskene i et samfunn både fra statlige innblandinger og fra markedskreftene ved behov. Reell frihet er noe annet enn frihet på markedets premisser. Derfor ønsker KrF å verne om søndagsfriheten. Bedrifter og enkeltmennesker ber oss om å sette disse grensene for markedet, fordi ingen vil være upåvirket av et frislipp i form av søndagsåpne butikker. Tap av fritid vil være uunngåelig. 

Det er mange områder der markedsfrihet og reell frihet går på akkord. Vi som politikere har et ansvar for å begrense markedets skader på miljøet og fraflyttingen fra distriktene, på samme måte som vi må begrense statens kontroll over familienes valgfrihet. Samfunnet kan velge å tilby én dag hvor alenemoren slipper å velge mellom tid med sønnen og arbeid i butikken. Problemet i forbrukssamfunnet er ikke at det er for lite kommersielt jag eller for at folk har for mye fritid. Tvert imot, og derfor er det kristendemokratiets oppgave å verne om annerledesdagen.

 

Kommentar #2

Eirik A. Steenhoff

22 innlegg  461 kommentarer

Frihet for hvem?

Publisert nesten 4 år siden

Jeg hadde ingen sterke oppfatninger om søndagsåpne butikker inntil jeg så hvor elendig det er mulig å argumentere mot det.

Tonning Riise kritiserer - eller snarere gjør narr av - KrFs Erstads/Hareides bruk av frihetsbegrepet i debatten. Fra mitt ståsted virker deres frihetsargument helt legitimt, og Tonning Riise opererer med en temmelig snever og, om jeg får si det selv, egoistisk-banal forståelse av frihet.

For det første er det simpelthen ikke riktig å slå fast som Tonning Riise gjør, at "butikkenes åpningstider styres av tilbud og efterspørsel." Vi har jo dispensasjonene i loven, en lov Tonning Riise særlig vil til livs, for småbutikker og butikker i turistområder. Men hva med offentlige høytidsdager, som 17. mai og 1. juledag? (Liberalistene har sikkert argumenter for å fjerne disse også, eller gjøre dem "valgfrie".) Vinmonopolets åpningstider er heller ikke utelukkende styrt av markedsprinsipper. (Dette også til liberalisters forferdelse - i alle fall at det finnes et Vinmonopol.) Salg av alkohol i butikk er også underlagt regulering. Argumentet holder ikke: Åpningstider styres også av andre hensyn, og debatten handler om hvilke hensyn vi skal ta.

Er søndagen et slikt hensyn? Søndagen har inntil nå beholdt en rolle som en slags ukentlig offentlig høytidsdag. Dette har ulike aktører vært enige om: både kirke- og arbeidsliv, arbeidsgivere og -tagere, politikere av alle avskygninger. Nå er denne særskilte rollen truet, men jeg ser ikke at de opprinnelige begrunnelsene for å ha en slik felles hviledag er svekket eller endret på noen måte.

Unge Høyre bruker frihetsargumentet, ja vel - men hva med når andres frihet til å kjøpe varer og tjenester går utover min egen frihet som arbeidstager -- til fritid? Tonning Riise pirker ikke borti implikasjonene av dette argumentet engang, og derfor blir hans puerile harselas over sine debattmotstandere helt malplasert. (Når vi er inne på saken: Den retoriske stilen i avslutningen, men egentlig hele tonen i innlegget, hører hjemme i en skoledebatt og intet annet sted. )

Det er derfor helt legitimt, ikke bare opportunt av KrF-politikerne å argumentere ut fra frihet. Det kan ikke bare avfeies som utilbørlig paternalisme. Lover former samfunn. Og det slår meg hvor lite interessert Tonning Riise et co er i å bygge samfunn. KrFs prinsipielle motstand handler ikke om å "beskytte folk mot seg selv," men å gi samfunnet en viss form, et visst preg, som ikke nødvendigvis følger samfunnsøkonomiens prinsipper og kalkyler. De fungerer helt utmerket ellers i uken. De øvrige ukedager fungerer da også helt utmerket som handledager.

Var det B Franklin som sa at "tid er penger"? Det var i alle fall en opplysningstenker. Observasjonen er riktig nok, i markedsøkonomiens tidsalder. Hva med tid som ikke er penger? Ja takk. Men en slik tid må, ut fra våre forutsetninger, skapes og opprettholdes. Den gir seg ikke av seg selv, hverken som samlende religiøst påbud eller folkeopprop og fakkeltog. Hviledagen er ikke lenger en åpenbar hviledag, og det å bevare den, er nærliggende først og fremst som et konservativt politisk prosjekt. Men jeg har for lengst registrert at Høyre har forlatt sine konservative røtter.

Jeg tror denne debatten dreier seg om liberalistenes instinktive frykt for paternalisme og overformynderi, som jo ofte har noe for seg. Men neppe her. Uansett får de skylapper så snart de fornemmer at noen vil regulere noens "frihet." (Men da en banal forståelse av frihet.) Og da flyr alle utdypende, prinsipielle resonnementer, fra KrF eller andre, dem hus forbi.

Men egentlig biter overformynderi-argumentet seg selv i halen: Selv byråkratene, og stortings- og ungdomspolitikerne, tar fri på søndager - og takk Gud (!) for det! kan vi jo si.

Det ultimate overformynderi har vi jo når byråkratene og politikerne - som Tonning Riise - sitter hjemme og slapper av, mens de butikkansatte holder det gående på nærmeste Rema 1000. Mens Tonning Riise kan fritt velge å slentre nedom butikken eller ikke, har den ansatte intet slikt valg.

Ja, en kan virkelig lure på hva Martin Luther King ville ment om saken. Han evnet i alle fall å tenke konsekvent og prinsipielt, så svaret er vel gitt. Han hadde forøvrig en dyp respekt for samfunnet, og at det faktisk skulle fungere som en organisk helhet - og hans respekt  rakk også til dem som ikke var enige med ham.

Kommentar #3

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Kristian Tonning Riise. Gå til den siterte teksten.
Fra hver eneste låste butikkdør, la friheten ringe!

Dette er da noe i overkant!?

Ha skrevet det før, og har beholdt den innstillingen at egentlig beyr det lite for meg personlig åpne/lukkede butikker om søndagen. Når det gjelder alle de familitreffene som skal foregå denne dagen , så er jeg mer bekymret for hverdagen i det moderne norge, hvor barn og foreldre lever sine separate liv med unntak av 1 time om morgenen og 2/3 timer på ettermiddagen. Men ser ingen politikere som bekymrer seg over utviklingen mot døgnåpne barnehager. Er det litt hykleri ute og går for Krf's del?

Vi vil nok ta utviklingen som den kommer, men det er ikke feil og noen ganger bremse ned farten og spørre, seriøst, om dette er det samfunnet vi virkelig ønsker oss - både helg og virkedag....

Kommentar #4

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Ekte frihet vs. nytale

Publisert nesten 4 år siden

Man kan gjerne argumentere for søndagsstengte butikker, men å kalle det frihet er nytale. "Forbud er frihet".

Det Hareide med flere argumenterer for er frihet fra å velge, frihet fra ansvar og frihet fra konsekvenser. I den forstand er den ultimate frihet å la andre bestemme alt og sørge for alt.

Men ekte frihet kommer med valg, kommer med ansvar og kommer med konsekvenser.

Når det gjelder søndagsåpne butikker er testen å se til land hvor man har dette. Er det virkelig gått dem så ille? Men jeg tar det med ro. Vi slapp forbud mot fargetv og vi kommer til å få søndagsåpne butikker etter hvert også. Det tar bare noen år ekstra.

Det som er bekymringsverdig er nytalen og at folk lar seg lure. For dette er ikke eneste saken der regulering fremstilles som frihet.

Kommentar #5

Tom Eivind Koveland

5 innlegg  314 kommentarer

Politisk svada fra Hareide.

Publisert nesten 4 år siden
Det kan høres ut som om det bare er enslige mødre som evt. skal jobbe om søndagen? Og at de skal jobbe alle de andre dagene i uka også? Slik er det jo selvsagt ikke. Og kan kvalitetstiden kun utøves på søndager, men ikke på mandag eller lørdag? Selvsagt kan den det. Og for de som må handle litt i løpet av uka kan det jo tenkes at man kan gjøre det i løpet av de seks andre dagene? Det vil ikke bli noe påbud om å handle på søndag og det vil heller ikke bli noe påbud om å holde åpent (kanskje bortsett fra på kjøpesentrene som Krferne liker veldig godt).
Kommentar #6

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Hareide, en sosialist?

Publisert nesten 4 år siden
Knut Arild Hareide. Gå til den siterte teksten.
Derfor ønsker KrF å verne om søndagsfriheten.

Det kan dere meget vel gjøre.

Men hvorfor med stor og sterk stat ville tvinge ordningen på alle? Du argumenter mot sosialistenes statlige tvangsordninger, og hevder dere står for en "tredje vei," men du kommer nok ikke utenom at du i denne sak nettopp gjør hva du kritiserer andre for. 

Alle ordninger som er gode, er frivillige; folk gir sin frivillige tilslutning til ting de synes godt om. For eksempel har jeg alltid likt KrFs økonomiske støtteordninger for de familier som velger å kutte litt i jobben og være hjemme med ungene, for her fikk faktisk folk muligheten til selv fritt velge om begge skulle jobbe fullt, eller om de skulle skru litt ned når ungene var små. Det er en flott liberal ordning som rent faktuelt gir folk et visst monn handlingsrom.

Jeg tror ikke dere skal være redde for å miste noe av det kristne. Se på alle de land som har søndagsåpent, og hvor det kristne nærværet er større enn i Norge - som Danmark. Kristne nordmenn må slutte å tro at deres tro henger på at en av syv dager skal være butikkstengt. Som utenforstående, men interessert ateist vil jeg mene dere i KrF har et noe feil fokus.

Kommentar #7

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja,det er feil fokus

Publisert nesten 4 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror ikke dere skal være redde for å miste noe av det kristne. Se på alle de land som har søndagsåpent, og hvor det kristne nærværet er større enn i Norge - som Danmark. Kristne nordmenn må slutte å tro at deres tro henger på at en av syv dager skal være butikkstengt. Som utenforstående, men interessert ateist vil jeg mene dere i KrF har et noe feil fokus.

Krf og Hareide har nok alt for sterkt fokus på at det er søndagen som helligdag dette handler om.

Det som vil skje om butikker har åpent på søndag,er at slike stillinger blir nye eller utvidede prosentstillinger.

For de som jobber hel uke,vil disse få fri andre dager i uka.

Krf har kjempet for mer frihet for småbarnsforeldre,og det er bra.Men hvordan man legger opp ukas jobbing må vel være opp til den enkelte familie.?? 

Kommentar #8

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Men hvordan man legger opp ukas jobbing må vel være opp til den enkelte familie.??

Helt sikkert. Den enkelte familie vet jo hvor i skoen det trykker. 

Denne formyndermentaliteten må altså bort. Dessuten har det direkte totalitære anslag.

Kommentar #9

Kristian Tonning Riise

4 innlegg  2 kommentarer

Ekte paternalisme

Publisert nesten 4 år siden

Knut Arild Hareide og Emil André Erstad har rotet seg borti et begrep de ikke helt ser ut til å forstå.

Frihet er ikke et enkelt begrep. Ingen vil være mot frihet. Derfor forsøker også alle politiske partier titt og ofte å argumentere for hvorfor nettopp deres politikk sikrer mer frihet for folk. Når frihet likevel er et begrep som primært knyttes til høyresiden, skyldes det at frihet hvis det skal gi noen mening må innebære en form for suverenitet, enten det gjelder et individ eller en gruppe.

Det må altså innebære en mulighet til å ta valg, og valgfrihet har alltid stått høyere i kurs på høyresiden. Også vi som holder frihet høyest blant politiske verdier mener imidlertid at friheten har sine begrensninger. Vi har ikke frihet til å bruke alle våre opptjente penger slik vi selv vil, fordi vi mener det er best for samfunnet at vi er pålagt å finansiere noen oppgaver i fellesskap. Vi har heller ikke full frihet til å gjøre akkurat som vi vil, fordi vår frihet også kan gå utover andres frihet.

Din frihet i trafikken er begrenset av hensyn til andre sjåførers frihet, og din bevegelsesfrihet i nabolaget er begrenset av naboens eiendomsrett. Slike begrensninger anerkjenner alle. I politikken handler debatten gjerne om balansegangen mellom hvor mye som skal være politisk styrt og hvor mye hver enkelt skal få bestemme selv. Det er altså helt legitimt å argumentere for begrensninger på friheten, men tvang blir ikke frihet av den grunn, og det er her Hareide og Erstad roter seg bort.

Vi har ulike typer frihet. Frihet er både fravær av hindringer og goder som muliggjør realisering av valg. At du kan bygge ut terrassen din som du vil uten å søke kommunen om lov handler om frihet. Og det gir frihet at alle har tilgang til skole og utdanning uavhengig av inntekt og bakgrunn, fordi det muliggjør valg du ellers ikke ville hatt. Det er det man litt forenklet gjerne kaller negative og positive friheter.

Det Hareide og Erstad snakker om er imidlertid ingen av delene. I deres verden er frihet retten til å slippe å velge noe du ellers ville valgt dersom det var tilgjengelig. Og det er sikkert mange som synes det er bekvemmelig, men det er ikke frihet. Det er begrensning av frihet. Mange som sliter med å gå forbi godterihyllen uten å kjøpe noe ville sikkert syntes det var bekvemmelig om staten forbød godteri. Ut i fra Hareide og Erstads logikk ville godteriforbud dermed falle innunder frihetsbegrepet, ettersom det sikrer frihet til godtefri.

Eller for å lansere et annet frihetsprosjekt jeg luftet i mitt forrige tilsvar til KrF-kollektivet. Hva med frihet til treningsfri? Alle argumentene til Hareide og Erstad for søndagsstengte butikker kan man bruke for søndagsstengte treningssentre? Jeg regner med full støtte fra KrF til denne ideen. Det sikrer de ansatte på SATS en annerledesdag de kan bruke med familien. Samtidig verner det samfunnet mot treningsjaget resten av uka. Kanskje vi skal nøye oss med å stenge treningssentre over 100 kvm. Det kan jo ikke bli for mye frihet eller hva?

Eller kanskje Hareide og Erstad bare skulle slå seg til ro med at argumentet deres ikke handler om frihet, men paternalisme. Og det er helt greit det. "Noen liker mora, andre liker dattera", som det heter på folkemunne. Men hvis du begynner å argumentere for at dattera egentlig er mora, så får du problemer. 

Kommentar #10

Geir Wigdel

21 innlegg  2088 kommentarer

Det er enkelt

Publisert nesten 4 år siden

å drive politikk med parolen: "alt bør være tillatt". Men god politikk blir det neppe av slikt. Det er utopisk å tro at full valgfrihet ikke har en pris. Politikk er å balansere denne valgfriheten mot den prisen det innebærer. For meg er det et paradoks at noen i vårt overmette og overkonsumerende samfunn, ser økt konsum som selve frihetssymbolet. Men om dette er Høyres kommende ideal, bør partiet ta konsekvensen og fjerne all forskjellighet, f.eks. ekstrabetaling for ubekvem arbeidstid bl.a. i helgene. Neppe noe som øker oppslutningen, men en viss konsekvens bør det være, også i politikken.

Kommentar #11

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Ut på tur, aldri sur på shoppingsentret.

Publisert nesten 4 år siden

Familieshopping blir alt mer populært. Det vil for mange erstatte lange marsjer i skog og mark med ryggsekk i regnvær og kulde, en kilde til misnøye og krangling i de fleste familier.

Shoppingsentrene har tak og klimaanlegg, og trekker til seg stadig flere folk mens steinkirkene og bedehusene står tomme Så hvorfor ikke ta turen til shoppingsentret en søndag ?

I U.S.A er dette blitt svært populært hos kristenflokken og shoppingsentrene stiller gladelig lokaler til disposisjon for menigheter og predikanter mens de kalde steinkirkene og trebenkene står tomme.

Kirken må være der folk er og folket  kan ikke lenger utkommanderes til de gamle kirkebyggene og utkantbedehusene. Folk sitter heller hjemme foran TV apparatene og slår ihel søndagen med nesten hvasomhelst av dårlig TV underholdning

Hareide har en tapt sak.

Kommentar #12

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Kristian Tonning Riise. Gå til den siterte teksten.
Vi har ulike typer frihet. Frihet er både fravær av hindringer og goder som muliggjør realisering av valg. At du kan bygge ut terrassen din som du vil uten å søke kommunen om lov handler om frihet. Og det gir frihet at alle har tilgang til skole og utdanning uavhengig av inntekt og bakgrunn, fordi det muliggjør valg du ellers ikke ville hatt. Det er det man litt forenklet gjerne kaller negative og positive friheter.

Hvorfor ikke bare kalle det frihet og muligheter, og bevare skllet mellom disse? Negative og positive friheter blir for abstrakt, og vil etter min mening bare utvide og utvanne frihetsbegrepet.

Men det er kanskje for sent.

PS! Særdeles enig i resten av kommentaren.

Kommentar #13

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
For meg er det et paradoks at noen i vårt overmette og overkonsumerende samfunn, ser økt konsum som selve frihetssymbolet.

Så er det heller ingen som ser det slik. Dette er en stråmann.

Kommentar #14

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Helt feil oppfatning av begrepet frihet!

Publisert nesten 4 år siden

Her en kveld diskuterte jeg søndagsåpne butikker med noen venner, som alle var ihuga motstandere av søndagsåpende butikker. Et sykke ut i debatten måtte de dog alle sammen innrømme at de alle som en hadde blitt "reddet" av at det fantes søndagsåpne butikker, f eks da de kom sent hjem fra ferie en søndag, eller fikk uventede gjester på en søndag og gjerne ville hasteinnkjøpe noe å tilby gjestene.

Det er selvsagt ikke slik at et forbud kan øke friheten. Friheten begrenses av at enkelte tilbud gøres utilgjengelige.

Jeg tror forøvrig at de fleste som handler mat i butikken for at deres familie skal kunne ha noe å spise, oppfatter butikken som "markedkreftenes frie spill", som de ønsker frihet fra. Butikken er et sted jeg kjøper mat til mine barn og meg selv. Det er et tilbud om å kunne handle det vi trenger.

KrF er fullstendig på villspor når de forsøker seg på å bruke begrepet "frihet" som å slippe unna muligheten til å handle.

Blir da "friheten" enda større om man begrenser mange andre muligheter også? Hvorfor ikke kreve stengte bensinstasjoner, så vil man ha "frihet" fra dette også? Eller stengte fjernsynssendinger? Stengte radiokanaler? Alt dette krever jo at noen må arbeide, og det er mulige tyver fra familiesamværet. Det vil gi familiene uendelig mye mer "frihet" om tv og radio er stengt i helgene.

Bør vi ikke i frihetens navn kreve alt i helgene stengt? Så har familiene full frihet fra alle andre tilbud?

Dette er selvsagt det reneste tøv, og det er det også å anvende "frihet" på en slik måte som KrF gjør i dette tilfellet.

Frihet innebærer å selv kunne velge hvilke tilbud man vil benytte seg av. Og for dem som eventuelt vil få en ekstra dag å arbeide, vil det selvsagt vanke en ekstra fridag ellers i uka, akkurat som for ansatte i mediene, bensinstasjoner, omsorgsyrker, sykehus, telebedrifter, dataansvarlige osv osv.

Mvh Sverre

Mest leste siste måned

Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
11 dager siden / 5161 visninger
Fra utskudd til kraft?
av
Vårt Land
22 dager siden / 4766 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
11 dager siden / 2776 visninger
Bekreftet allerede
av
Joanna Bjerga
27 dager siden / 2330 visninger
Bryllup med bismak
av
Trond Langen
6 dager siden / 1853 visninger
Befri oss fra 1. mai
av
Ole Jakob Warlo
25 dager siden / 1819 visninger
Barns frihet til å velge
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1803 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
3 dager siden / 1553 visninger
Hauge og Marx
av
Vårt Land
24 dager siden / 1545 visninger
Biskoper som blir realpolitikere
av
Espen Ottosen
17 dager siden / 1419 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere