Hans Birger Neergård

19

Hvordan er en humanist?

Spørsmål til kommunikasjonssjef Agnieszka J. Bryn i Human-Etisk Forbund: Er en humanist prega av toleranse, dialog og forståelse? Eller er det slik at medlemmer av HEF kan velge bort dette og likevel kalle seg humanister?

Publisert: 18. jun 2015

 

Jeg spør fordi hjemmesida og manifestet til HEF viser et redusert humanismebegrep. Humanisme som kvalitetsbegrep på ekte nestekjærlighet er redusert et minste felles multiplum. Det hevdes at «Humanismen er ikke annet enn det vi kan bli enige om at den er.» Videre: «Det vil garantert være mennesker som kaller seg humanister og samtidig er uenige i et eller flere av manifestets formuleringer».

 

Dette er en humanisme med liten verdi. Den klarer ikke å ivareta alminnelig høflighet; mobbere kan nå titulere seg som humanister. Begrepet humanisme har blitt noe anna enn den som brukes i skole og Grunnlov. Det ser ut som det eneste krav som stilles for å kalle seg humanist er betalt medlemskap. Er det ikke mere som skal til? Hvis det stilles andre human-etiske krav; hva går de ut på? Og hvordan håndheves de?

 

Hvis humanister gjør det HEF hevder: setter mennesket i sentrum og fremhever den enkeltes menneskeverd, ukrenkelighet og iboende verdighet, hvorfor aksepterer da HEF at flere tillitsvalgte, konfirmantlærere og ansatte gjør det motsatte? Så langt jeg har sett og erfart gjennom et langt liv tar ikke HEF affære når disse krenker andres menneskeverd. HEF’s organisasjonssekretær glatta engang over det hele med at noen er sånn, mens andre ønsker en linje av dialog og forståelse. Mobbere fikk dermed tillatelse til å fortsette mobbinga år etter år uten å miste sin posisjon i HEF.

 

Dette er sørgelig, for HEF har en viktig oppgave å gjøre i samfunnet. Både å formidle god human-etikk/humanisme og samtidig drive en balansert og rettferdig religions og livssynskritikk. Kritikk er livsviktig, for uten realitetsorientering og selverkjennelse sporer vi alle av. Når ateister, human-etikere/humanister og HEF gjør de samme feil som meg og religion, må det påtales, ikke unnskyldes eller skjules.

 

Fylkesleder i N-T og pressesjef i HEF nekter å forklare disse misforholdene. De skriver at HEF ikke ønsker å debattere på mitt nivå. At mitt nivå ikke er godt nok opplever jeg som ei fortsettelse av tidligere mobbing. Da de skjuler seg bak sitatfusk og taushet, sender jeg spørsmålene til Agnieszka J. Bryn. Jeg gjør det i håp om at du som kommunikasjonssjef praktiserer det manifestet sier: "Humanismen har ingen … sannheter hevet over kritikk. Dens verdier er underlagt pågående kritisk refleksjon." Håper derfor at du våger å reflektere kritisk sammen med meg. Jeg ber om det fordi jeg er en av de mange som ledere i HEF mobber igjen og igjen.

Mvh Hans Birger Neergård (misjonsprest)

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
At mitt nivå ikke er godt nok opplever jeg som ei fortsettelse av tidligere mobbing

Hvem mobber hvem? Er det ikke nok skitkasting nå? Jeg vet ikke om HEF, men din toleranse, dialog og forståelse gir jeg ikke mye for.

Kommentar #2

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Takk Morten for kommentar! 

Mobbing er fælt og jeg ønsker ikke å mobbe noen.

Håper derfor at du vil påpeke og gjøre det tydelig hva som er mobbing i det jeg skriver. Er det uttrykk jeg bruker? Eller noe anna? Fint om du vil kommentere slik at det blir klart for meg hva du mener.

La meg spørre på en annen måte: Hvorfor og hvordan er det jeg skriver forskjellig fra det du skriver? Du har også sterke meninger om feil andre gjør. Hva er forskjellen i måten du kommenterer dette på og den måten jeg gjør det?

Mvh Hans Birger Neergård

Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
La meg spørre på en annen måte: Hvorfor og hvordan er det jeg skriver forskjellig fra det du skriver? Du har også sterke meninger om feil andre gjør. Hva er forskjellen i måten du kommenterer dette på og den måten jeg gjør det?

Jeg kommenterer det du skriver, jeg lager ikke 15 tråder om DNK som mobber på bakgrunn av det du skriver.

Du har ellers fått gode svar på tidligere tråder om hvor du trår feil, uten at det påvirker det du skriver. Det får meg til å tenke at du ikke er ute etter svar, men at du har en agenda du ikke er ferdig med.

Kommentar #4

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Viktig fra Nergård

Publisert over 5 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
Humanisme som kvalitetsbegrep på ekte nestekjærlighet er redusert et minste felles multiplum. Det hevdes at «Humanismen er ikke annet enn det vi kan bli enige om at den er.» Videre: «Det vil garantert være mennesker som kaller seg humanister og samtidig er uenige i et eller flere av manifestets formuleringer».Dette er en humanisme med liten verdi.

Nergård tar opp et viktig spørsmål angående HEF som livssyn. HEF mottar penger fra staten som livssyn. Spørsmålet er da om noe som kaller seg et livssyn kvalifiserer seg til dette uten at det eksisterer et forpliktelsesgrunnlag for styret og HEFs medlemmer?  I mange andre sammenhenger vil en slik formulering ikke bli akseptert.  Ovenstående sitat kan ALLE organisasjoner påberope seg.  Dette er ikke unikt på annen måte enn at man har etablert det fullkomne rom for absolutt vilkårlighet. Å påpeke dette har ikke noe med mobbing å gjøre. Dette er livssynkritikk som er på sin plass, i aller høyeste grad. Neergård bør takkes for å ta opp en slik problemstilling knyttet til HEF.   

Kommentar #5

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
Jeg spør fordi hjemmesida og manifestet til HEF viser et redusert humanismebegrep. Humanisme som kvalitetsbegrep på ekte nestekjærlighet er redusert et minste felles multiplum. Det hevdes at «Humanismen er ikke annet enn det vi kan bli enige om at den er.» Videre: «Det vil garantert være mennesker som kaller seg humanister og samtidig er uenige i et eller flere av manifestets formuleringer».

tja, en sak er at jeg skulle ønsket at du kunne kommet med en link her, for det tok litt tid før jeg fant det. link http://www.human.no/Humanisme/Hva-er-humanisme/?index=2

føler nok at det nok er en setning, som kanskje ikke burde være der, og passer ikke slik jeg ser det med det man sier om etikk http://www.human.no/Humanisme/Grunnsporsmal/?index=4 

ivertfall for jeg ikke det til å passe at man bare kan betale medlemskontigenten, og samtidig kalle seg humanist i følge dette.

en annen sak er at jeg føler man virkelig må ha lest igjennom alt man kan finne på humanetisk forbunds sider, for å finne noe man mente man kunne bruke som et argument for humanister manglende moral og etikk.

Kommentar #6

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hei og takk for vennlig innlegg!

Ja, jeg har lest sidene du viser til. De fremstiller HEF’s nye versjon av humanisme fint og positivt, ingen tvil om det. Samtidig er manifestet datostempla og ikke gyldig for alle. Dermed er det plass for den gamle linja og den er ikke fin, det har jeg erfart gjennom et langt liv. 

Teori og praksis er forskjellig både i religion og i HEF's humanisme. Det har jeg dokumentert i tidligere innlegg.

Mvh Hans Birger Neergård

Kommentar #7

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Min Agenda og Morten Christiansens

Publisert over 5 år siden

Hei Morten, du skrev:

«Du har ellers fått gode svar på tidligere tråder om hvor du trår feil, uten at det påvirker det du skriver. Det får meg til å tenke at du ikke er ute etter svar, men at du har en agenda du ikke er ferdig med.»

Ja, jeg har en uferdig agenda: den er å dokumentere at vi trenger livssynskritikk like mye som religionskritikk. Så bra hvis jeg har fått gode svar. Jeg er takknemlig om du kan fortelle meg når, hvem og hva de gode svarene gikk ut på?

Det gode svaret jeg har fått fra deg er ei gjentagelse av det unnvikende spørsmålet: Hvem mobber hvem? I beste fall er det ei halvhjerta og halvveis innrømmelse av at mobbing foregår over alt, ikke bare hos kristne og religiøse, men også blant ateister.

Jeg ønsker ikke å drive mobbing og har derfor spurt og spør igjen om hjelp til å identifisere mobbinga: Hvilket uttrykk/setning/påstand hos meg er det du opplever som mobbing? At du ikke har svart på spørsmålet er påfallende. Er du ikke villig? Eller klarer du ikke å begrunne eller dokumentere din påstand? Som debattant med hardtslående påstander bør du kunne forklare hvorfor mine er mobbing, men ikke dine og de HEF bruker. 

Takk for at du tidligere en gang minte meg på Jesu ord om splinten og bjelken. Du har rett, dette er noe jeg må besinne meg på. Så hvorfor ble du taus da jeg takka og ba deg konkretisere hva den store bjelken i mitt øye er, - og hva som er den lille splinten hos HEF?

At du ikke ville svare og ikke ville følge opp argumentet/tråden du starta om bjelken og splinten gir inga mening. Din agenda virker uklar utover det å slå rundt deg. Dermed har du illustrert og dokumentert det sørgelige og meningsløse i ateismen: at tilværelsa med all sin debatt er meningsløs og uten varig verdi. 

Mvh Hans Birger Neergård

Kommentar #8

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
Hei og takk for vennlig innlegg!

Ja, jeg har lest sidene du viser til. De fremstiller HEF’s nye versjon av humanisme fint og positivt, ingen tvil om det. Samtidig er manifestet datostempla og ikke gyldig for alle. Dermed er det plass for den gamle linja og den er ikke fin, det har jeg erfart gjennom et langt liv.

Teori og praksis er forskjellig både i religion og i HEF's humanisme. Det har jeg dokumentert i tidligere innlegg.

Mvh Hans Birger Neergård

nja, hvorvidt du har, eller ikke har dokumentert noe tror jeg nok vi er uenig i, det minner meg veldig mye om det jeg tidligere har hørt fra enkelte millitante kristne, sikkert overbevisende for de som er i flokken, men lite utenfor flokken.

at det blir "datostemplet" er slik jeg ser på det at man ikke ser på dette med etikk som for alltid fastsatte regler, men heller vil at man skal tenke over etikk, og dermed ha et godt grunnlag for en etikk.

Kommentar #9

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Å tåle så inderlig vel …

Publisert over 5 år siden

Hei Hans Petter Selnes Hansen!

Du skriver: «nja, hvorvidt du har, eller ikke har dokumentert noe tror jeg nok vi er uenig i,  … sikkert overbevisende for de som er i flokken, men lite utenfor flokken.»

Ja, du har rett. Det jeg skriver er ikke overbevisende for flokken du tilhører. Som så mange av oss andre tåler også dere så inderlig vel den urett som ikke rammer dere selv. HEF er opptatt av religionskritikk, men glemmer livssynskritikk, realitetsorientering og syndsvedkjennelse. Selv har jeg stadig vekk bruk for tilgivelse, derfor har jeg aldri klart å være humanetiker mer enn en dag eller to om gangen.

Selv om min intensjon er å være en god kristen humanist, opplever du meg som militant. Dette er et godt eksempel på at vi som ønsker å være gode humanister ikke alltid er det. Beklager. Tør du og HEF å innrømme det?

Militant ønsker jeg ikke å være. Gjennom et langt liv har jeg vært sammen med mange human-etikere. Noen var militante og trua meg med våpen: ‘Nå har kirka hatt makt i 2000 år, nå er det vi som bestemmer hva som er rett og galt’, sa de. De avviste menneskerettighetene som ei kristen oppfinnelse. Med sitt manifest har også HEF begrensa dem: gjort dem tidsbegrensa og datostempla. Formålet er skriver du: «at man skal tenke over etikk, og dermed ha et godt grunnlag for en etikk.» 

Dessverre falt grunnlaget for god etikk bort i det store ateistiske prosjektet i Etiopia 1974-91. Det hjalp ikke at slagordet var «Etiopia Først!». Egoisme var sterkere enn idealisme, grunnlaget for god etikk var borte. For å få et nytt grunnlag prøvde Etiopia deretter i tur og orden 3 (tre) forskjellige marxistiske retninger basert på vitenskap (Scientific Socialism). Problemet var bare at egoismen var sterkere enn vitenskapen, grunnlaget for etikken holdt ikke her heller.

Farligst av alt var at kritikk ikke lenger ble akseptert. Lederne og kadrene mente seg å være på et høyere nivå etisk og intellektuelt enn folk flest, og hadde derfor ingen synder å bekjenne. Men uten syndsvedkjennelse stagnerte kritisk tenkning. Slik ble selv gode idealister med opplæring fra Norge gradvis selvgode og totalitære. I møte med kritikk brukte de samme taktikk som HEF i Norge bruker: sitatfusk, omgåelser og taushet. Begrunnelsa var også lik: De ønska ikke å debattere på vårt lave nivå; vennene mine og jeg måtte omskoleres. Bokhylla fikk gjennomsyn flere ganger og plakaten med menneskerettighetene var fy.

Human-etikken som Levi Fragell og den internasjonale humanist-bevegelsa døpte om til humanisme, hadde en stor skare flotte og gode tilhengere. Jeg beundra mange av dem for deres idealisme. Men dessverre, etter hvert som tida og årene gikk, utvikla mange seg til overlegne monstre. For den gode saks skyld administrerte de forfølgelse og fengsling uten lov og dom. Mine venner ble torturert og min sjef drept. Som dokumentasjon har jeg tidligere henvist til Wikipedia og det som er skrevet om menneskerettighetsforkjemperen Gudina Tumsa. Når ikke noe av dette er overbevisende for deg eller HEF, kan jeg ikke anna enn å rope ut med Arnulf Øverland: «Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv».

Øverlands rop er både religionskritikk og livssynskritikk. Grunnlaget for hans humanisme var ærlighet, tru på Gud og syndsvedkjennelse. Sml hans nyttårssalme fra 1962 på nr 838 i Salmeboka:

«SNEHVIT ER NATTEN, klar og kold. Det nye år går inn.

Fra alle tårn slår klokken tolv, og samler alle sinn.

 

Om vi er kalt? Vi kommer sent. Vi alle står i gjeld.

Men hva vi ikke har fortjent, får vi allikevel.

 

Forlat oss da i denne stund hva ondt vi kan ha gjort!

Kan hende grov vi ned vårt pund, men vend deg ikke bort!

 

La oss få tid til neste ny! Da heves intet krus;

men alle går vi ut i by og samles i ditt hus.!

 

Vår dag er kort. Vår angst er stor ved tidens åpne grind.

O GUD, er der en sorg på jord, som ikke og er din?»

 

Dette er et godt grunnlag for ekte humanisme.

Mvh Hans Birger Neergård

Kommentar #10

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
Hei Hans Petter Selnes Hansen!

Du skriver: «nja, hvorvidt du har, eller ikke har dokumentert noe tror jeg nok vi er uenig i, … sikkert overbevisende for de som er i flokken, men lite utenfor flokken.»

Ja, du har rett. Det jeg skriver er ikke overbevisende for flokken du tilhører. Som så mange av oss andre tåler også dere så inderlig vel den urett som ikke rammer dere selv. HEF er opptatt av religionskritikk, men glemmer livssynskritikk, realitetsorientering og syndsvedkjennelse. Selv har jeg stadig vekk bruk for tilgivelse, derfor har jeg aldri klart å være humanetiker mer enn en dag eller to om gangen.

Selv om min intensjon er å være en god kristen humanist, opplever du meg som militant. Dette er et godt eksempel på at vi som ønsker å være gode humanister ikke alltid er det. Beklager. Tør du og HEF å innrømme det?

Militant ønsker jeg ikke å være. Gjennom et langt liv har jeg vært sammen med mange human-etikere. Noen var militante og trua meg med våpen: ‘Nå har kirka hatt makt i 2000 år, nå er det vi som bestemmer hva som er rett og galt’, sa de. De avviste menneskerettighetene som ei kristen oppfinnelse. Med sitt manifest har også HEF begrensa dem: gjort dem tidsbegrensa og datostempla. Formålet er skriver du: «at man skal tenke over etikk, og dermed ha et godt grunnlag for en etikk.»

Dessverre falt grunnlaget for god etikk bort i det store ateistiske prosjektet i Etiopia 1974-91. Det hjalp ikke at slagordet var «Etiopia Først!». Egoisme var sterkere enn idealisme, grunnlaget for god etikk var borte. For å få et nytt grunnlag prøvde Etiopia deretter i tur og orden 3 (tre) forskjellige marxistiske retninger basert på vitenskap (Scientific Socialism). Problemet var bare at egoismen var sterkere enn vitenskapen, grunnlaget for etikken holdt ikke her heller.

Farligst av alt var at kritikk ikke lenger ble akseptert. Lederne og kadrene mente seg å være på et høyere nivå etisk og intellektuelt enn folk flest, og hadde derfor ingen synder å bekjenne. Men uten syndsvedkjennelse stagnerte kritisk tenkning. Slik ble selv gode idealister med opplæring fra Norge gradvis selvgode og totalitære. I møte med kritikk brukte de samme taktikk som HEF i Norge bruker: sitatfusk, omgåelser og taushet. Begrunnelsa var også lik: De ønska ikke å debattere på vårt lave nivå; vennene mine og jeg måtte omskoleres. Bokhylla fikk gjennomsyn flere ganger og plakaten med menneskerettighetene var fy.

Human-etikken som Levi Fragell og den internasjonale humanist-bevegelsa døpte om til humanisme, hadde en stor skare flotte og gode tilhengere. Jeg beundra mange av dem for deres idealisme. Men dessverre, etter hvert som tida og årene gikk, utvikla mange seg til overlegne monstre. For den gode saks skyld administrerte de forfølgelse og fengsling uten lov og dom. Mine venner ble torturert og min sjef drept. Som dokumentasjon har jeg tidligere henvist til Wikipedia og det som er skrevet om menneskerettighetsforkjemperen Gudina Tumsa. Når ikke noe av dette er overbevisende for deg eller HEF, kan jeg ikke anna enn å rope ut med Arnulf Øverland: «Du må ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv».

Øverlands rop er både religionskritikk og livssynskritikk. Grunnlaget for hans humanisme var ærlighet, tru på Gud og syndsvedkjennelse. Sml hans nyttårssalme fra 1962 på nr 838 i Salmeboka:

«SNEHVIT ER NATTEN, klar og kold. Det nye år går inn.

Fra alle tårn slår klokken tolv, og samler alle sinn.Om vi er kalt? Vi kommer sent. Vi alle står i gjeld.

Men hva vi ikke har fortjent, får vi allikevel.Forlat oss da i denne stund hva ondt vi kan ha gjort!

Kan hende grov vi ned vårt pund, men vend deg ikke bort!La oss få tid til neste ny! Da heves intet krus;

men alle går vi ut i by og samles i ditt hus.!Vår dag er kort. Vår angst er stor ved tidens åpne grind.

O GUD, er der en sorg på jord, som ikke og er din?»Dette er et godt grunnlag for ekte humanisme.

Mvh Hans Birger Neergård

for min del aner jeg ikke hva du har opplevd, og enkelte detaljer tror jeg bør la andre ta seg av, men ser du blandt annet peker på Etiopia 1974-91, og kaller det for det store ateistiske prosjektet, og av det jeg ser på wikipedia snakker man da om Derg regimet, som var et kommunistisk regime.

for meg blir dette bare håpløst når man ikke greier å se forskjell mellom kommunisme, og ateisme, da mener jeg man har tapt debatten, og har ingen troverdighet igjen.

men som sagt, det er sikkert mange godbiter for flokken din her.

Kommentar #11

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

kommunisme er målretta ateisme

Publisert over 5 år siden

Hei Selnes Hansen!

Ser at du fornekter ateismens historie og overgrep. Selv om du benekter det, starta Derg’n med  ateisme. Det vet jeg fordi jeg var der. Fordi ateismen tror på det meningsløse i tilværelsa ble også resultatet meningsløst og katastrofalt.

Fordi utydelig og forvirrende ateisme ikke gav resultat prøvde de så ut 3 former for målretta ateisme som lovte fantastiske resultat; Kim il Sung, Mao og Sovjet.

At alle tre har ateisme vet jeg. Du har trolig ikke blitt skolert i deres ateisme.  Jeg har opplevde omskolering/blitt skolert tre ganger i tur og orden av de tre. Tros-grunnlaget for alle tre var ateisme og kamp mot religion. 

Når du påstår at kommunisme ikke er ateisme er det like feil som om jeg skulle påstå at katolisisme ikke er religion.

Fornektelse av virkeligheta synes å være en viktig del av din ateisme. Det er sørgelig, for hvis du og vi ikke er ærlige og tør lære noe av historia, står vi alle i fare for å oppleve lignende overgrep igjen. 

Livsynskritikk er like viktig som religionskritikk. Selv om mange ateister slik som HEF tror seg å være på et høyere nivå etisk og intellektuelt, er det ikke det historia lærer oss. Vi er temmelig like.

Mvh Hans Birger Neergård

 

 

Kommentar #12

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Forvirrende

Publisert over 5 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
Ser at du fornekter ateismens historie og overgrep. Selv om du benekter det, starta Derg’n med ateisme. Det vet jeg fordi jeg var der. Fordi ateismen tror på det meningsløse i tilværelsa ble også resultatet meningsløst og katastrofalt. Fordi utydelig og forvirrende ateisme ikke gav resultat prøvde de så ut 3 former for målretta ateisme som lovte fantastiske resultat; Kim il Sung, Mao og Sovjet. At alle tre har ateisme vet jeg. Du har trolig ikke blitt skolert i deres ateisme. Jeg har opplevde omskolering/blitt skolert tre ganger i tur og orden av de tre. Tros-grunnlaget for alle tre var ateisme og kamp mot religion. Når du påstår at kommunisme ikke er ateisme er det like feil som om jeg skulle påstå at katolisisme ikke er religion. Fornektelse av virkeligheta synes å være en viktig del av din ateisme. Det er sørgelig, for hvis du og vi ikke er ærlige og tør lære noe av historia, står vi alle i fare for å oppleve lignende overgrep igjen. Livsynskritikk er like viktig som religionskritikk. Selv om mange ateister slik som HEF tror seg å være på et høyere nivå etisk og intellektuelt, er det ikke det historia lærer oss. Vi er temmelig like.

Jeg er helt enig i at livssynskritikk er viktig, men i denne kommentaren blander du sammen flere begreper.  Tråden din starter med en kritikk av HEF, som jo er en livssynsorganisasjon.  I denne siste kommentaren skriver du om noe annet, men jeg får et inntrykk av at det du egentlig er ute etter, er å klistre HEF til kommunistiske overgrep ulike steder i siste halvdel av 1900-tallet.  Det er en urimelig og uredelig retorikk.

For det første:  HEF er en livssynsorganisasjon for human-etikere (livssynshumanister).

For det andre: Ateisme er ikke et livssyn.

For det tredje: Kommunisme er en politisk ideologi.

Vi snakker altså her om ulike posisjoner, som du blander sammen.  Human-etikere har selvsagt ikke noe felles politisk syn.  Noen er venstreorienterte, noen er høyreorienterte, noen er sentrumsorienterte.  Ateisme er ikke-tro, og ateister har ikke nødvendigvis noe mer til felles enn at de ikke tror på guder.

----

PS!  Jeg er ikke medlem av HEF.

Kommentar #13

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
Hei Selnes Hansen!

Ser at du fornekter ateismens historie og overgrep. Selv om du benekter det, starta Derg’n med ateisme. Det vet jeg fordi jeg var der. Fordi ateismen tror på det meningsløse i tilværelsa ble også resultatet meningsløst og katastrofalt.

Fordi utydelig og forvirrende ateisme ikke gav resultat prøvde de så ut 3 former for målretta ateisme som lovte fantastiske resultat; Kim il Sung, Mao og Sovjet.

At alle tre har ateisme vet jeg. Du har trolig ikke blitt skolert i deres ateisme. Jeg har opplevde omskolering/blitt skolert tre ganger i tur og orden av de tre. Tros-grunnlaget for alle tre var ateisme og kamp mot religion.

Når du påstår at kommunisme ikke er ateisme er det like feil som om jeg skulle påstå at katolisisme ikke er religion.

Fornektelse av virkeligheta synes å være en viktig del av din ateisme. Det er sørgelig, for hvis du og vi ikke er ærlige og tør lære noe av historia, står vi alle i fare for å oppleve lignende overgrep igjen.

Livsynskritikk er like viktig som religionskritikk. Selv om mange ateister slik som HEF tror seg å være på et høyere nivå etisk og intellektuelt, er det ikke det historia lærer oss. Vi er temmelig like.

Mvh Hans Birger Neergård

feilen du gjør er av typen at selv om man kan si at en katolikk er en kristen, så betyr ikke det at en kristen er en katolikk.

dette burde være svært enkel logikk, men går vist langt over hode på enkelte kristne, tydeligvis er logikk noe man kan blåse i, når argumentet støtter egen sak.

Kommentar #14

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Rettelse

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
For det første: HEF er en livssynsorganisasjon for human-etikere (livssynshumanister).

For det andre: Ateisme er ikke et livssyn.

For det tredje: Kommunisme er en politisk ideologi.

For det andre: Ateisme er en avgjørende bestandel i en rekke livssyn.

For det tredje: Kommunisme er en politisk ideologi OG et livssyn. Kommunisme er i prinsippet en sekulær variant av islamsk sharia der grunnleggende gudløse livssynsaspekter ble gjort til ett med deres politiske agenda.

Kommentar #15

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
Livsynskritikk er like viktig som religionskritikk. Selv om mange ateister slik som HEF tror seg å være på et høyere nivå etisk og intellektuelt, er det ikke det historia lærer oss. Vi er temmelig like.

Jeg spør igjen, hva har du opplevd av mobbing, og hvem mobber hvem? Du har en forvrengt syn på verden, hvor du overfører din uredelighet over på andre. Når du får støtte av Brattlie så er det grunn til å gå i tenkeboksen, men det ser ut til at dere har mye til felles. Du er bare mer høffelig i ordbruken, men mener tydligvis mye av det samme.

Kommentar #16

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Redelighet i tro og livssyn

Publisert over 5 år siden

Hei Morten Christiansen!

At jeg har et forvrengt syn på verden og overfører min uredelighet over på andre, er en påstand jeg måtte ha akseptert om du hadde begrunna den og forklart hvorfor og hvordan. Men uten forklaring opplever jeg påstanden som mobbing og et ekko fra mobbinga Kim il Sung og Mao’s representanter drev for å omskolere meg og mine venner. Slik som deg mobba de meg for mitt kristne verdensbilde og forsøkte å omvende meg til sin versjon av ateisme. Er det uredelig å påpeke at du og HEF’s ledere mobber og argumenterer på samme vis som dem? 

Er jeg uredelig når jeg har dokumentert at HEF driver dobbel-kommunikasjon? At de har ei offisiell linje med toleranse og respekt for andres tro, samtidig som de mobber og agiterer for at hele verden skal kvitte seg med religion og forestillinger om synd og skam. Er ikke dette synet på verden vel så forvrengt som mitt?

Jeg ønsker ikke å mobbe eller være uredelig. Hvis jeg skal kunne stoppe med det trenger jeg at du forteller meg hvilke meninger, setninger eller uttrykk du opplever slik. Tiltross for mange kommentarer har du ennå ikke begrunna eller dokumentert hva dine påstander bygger på. Derfor spør jeg igjen: Hva er det som gjør at dine og HEF’s påstander ikke er mobbing, mens mine er det?

Mvh Hans Birger Neergård

Kommentar #17

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Logikk i tro og livssyn

Publisert over 5 år siden

Hei Hans Petter! 

Begge to har vi nok en logisk brist og en naturlig tendens til å overse det når vi argumenterer. Ofte møter jeg meg selv i døra. Dette er beklagelig, men en del av vår natur. Derfor er stadig kritikk av religion og ateistiske livssyn viktig.

På samme måte som du har rett til å ha dine egne definisjoner, har andre ateister rett til å ha andre enn de du kjenner deg hjemme i. Hvis du vil være logisk bør du gi meg samme rett som deg til å bruke definisjoner og beskrivelser ut ifra de overgrep og maktmisbruk jeg har sett og opplevd.

At manglende logikk er det eneste du har å si om den urett Arnulf Øverland protesterte mot og som jeg samstemmer i, finner jeg underlig. Hvor er logikk og medfølelse? Er de adskilt og motpoler? Derfor spør jeg igjen: Hvorfor tåler du så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv?

Mvh Hans Birger Neergård

Kommentar #18

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Definisjoner i tro og livssyn

Publisert over 5 år siden

Hei Oddbjørn Johansen !

Takk for at du forstår hva som er hovedsaken min: at livssynskritikk er like viktig som religionskritikk.

Takk for at du i motsetning til andre begrunner definisjonene dine. Det hjelper meg til å forstå. Jeg skal prøve å huske det og ta hensyn.   

Men når jeg forteller hva jeg har sett og opplevd i møte med andre ateister må jeg bruke de definisjonene de brukte. Jeg ber om forståelse for at andre ateister som jeg har møtt (fra Norge, Europa, Sovjet-Unionen, Afrika og Asia) har forklart og definert ateisme og kommunisme annerledes enn du gjør. Det er ikke noe uredelig i det, selv om du opplever at begrepene blandes på en måte du ikke kjenner deg igjen i. For slik må det være når ateister ikke trenger å ha noe mer til felles enn at de ikke tror på guder. Derfor blir også definisjonene annerledes enn dine. Derfor er min retorikk hverken urimelig eller uredelig. Urimelig og uredelig ville det være om jeg brukte dine definisjoner når jeg skal fortelle hva andre ateister har sagt og gjort:

F. eks at de som har snakket med meg betrakter ateisme som et livssyn. De fleste forsto generell eller uspesifisert ateisme/eksistensialisme som noe mindreverdig da de er uten retning eller mål. Når alt er like gyldig blir alt likegyldig. Ateisme i borgerlig/kapitalistisk versjon ble også forstått som en mindreverdig ateisme, da dette var den sterkestes rett, en ateisme som drev utbytting av proletariatet. Marxistene oppfatta seg selv som den beste og mest positivt målretta versjon av ateisme. De hevda å ha et vitenskapelig livssyn med et politisk mål. Mange brukte derfor begrepet kommunisme som betegnelse på sitt livssyn. Dette fordi kommunisme var paradiset langt der framme for den kampen de sto i. De trodde det var vitenskapelig bevist at dette skulle bli det høyeste trinn på evolusjonen.

Selv om dine definisjoner er annerledes, var det slike typer ateisme jeg og vennene mine ble forsøkt indoktrinert med. At det ikke finnes noen gud var et felles negativt utgangspunkt for omskoleringa, den første utført av Kim il Sungs kadre, senere overtok de fra Mao/Kina og til slutt de fra Sovjet. Den russiske KGB-offiseren som snakka med meg i flere omganger presenterte sitt livssyn som ateisme. Han var oppdratt som ateist og kunne ikke være noe anna, fortalte han. Når jeg forteller om hans ateisme, må jeg bruke den definisjonen han brukte og den forståelsa han gav uttrykk for, noe anna vil være urimelig og uredelig. Jeg ber deg om å ha forståelse for det.

Det er heller ikke uredelig å klistre HEF sin ideologi til kommunistiske overgrep på slutten av 1900 tallet eller det som fremdeles foregår i Kina eller Nord-Korea. Dette av tre hovedgrunner: 1) Jeg har dokumentert at HEF ikke tar avstand fra sin gamle kulturimperialistiske ideologi om å fjerne all religion, skyld og skam fra hele verden. Denne understrømmen løper parallelt med den offisielle linja om toleranse og respekt for andres tro. 2) Idealistiske ateister, (humanetikere som HEF nå kaller humanister), på studieopphold i Norge tok HEF på ordet. De reiste tilbake til hjemlandet med HEF’s gamle ideologi og forsøkte å utrydde religion, skyld og skam med vold og maktmisbruk. 3) Når jeg påpeker denne sammenhengen, svarer HEF’s ledere med samme taktikk som de totalitære brukte og fremdeles bruker når de får vanskelige spørsmål: sitatfusk, omgåelser og taushet. HEF’s praksis viser trosmessig og ideologisk slektskap med totalitære regimer. Prøv og se selv hva svar du får om du spør representanter fra Kina eller Nord-Korea om brudd på menneskerettighetene.

«Ateisme er ikke-tro» skriver du. Men er det en holdbar og gjennomtenkt definisjon? Også ateister kjemper med tro og tvil på eget livssyn. Mange ganger har min tvil vært så sterk at jeg har sagt til meg selv at nå tror jeg ikke på noe lenger. Men selv på det som opplevdes som et trosmessig nullpunkt, oppdaget jeg etter en dag eller to at det likevel var mye jeg tror på. Uten det hadde jeg ikke tort eller gidda stå opp av senga. Videre oppdaga jeg at hvis jeg skulle være ateist og tro at tilværelsa/universet har blitt født ut av ingenting, uten årsak og virkning, krever det tro på et mirakel større enn at Jesus ble født av jomfru Maria. Ei så sterk tro som ateister har, har ikke jeg. For meg er kristen tro med jomfrufødsel mer logisk og lettere å tro på.

Jeg tar gjerne imot kritikk og kommentar.

Mvh Hans Birger Neergård

Kommentar #19

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
Hei Hans Petter!

Begge to har vi nok en logisk brist og en naturlig tendens til å overse det når vi argumenterer. Ofte møter jeg meg selv i døra. Dette er beklagelig, men en del av vår natur. Derfor er stadig kritikk av religion og ateistiske livssyn viktig.

På samme måte som du har rett til å ha dine egne definisjoner, har andre ateister rett til å ha andre enn de du kjenner deg hjemme i. Hvis du vil være logisk bør du gi meg samme rett som deg til å bruke definisjoner og beskrivelser ut ifra de overgrep og maktmisbruk jeg har sett og opplevd.

At manglende logikk er det eneste du har å si om den urett Arnulf Øverland protesterte mot og som jeg samstemmer i, finner jeg underlig. Hvor er logikk og medfølelse? Er de adskilt og motpoler? Derfor spør jeg igjen: Hvorfor tåler du så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv?

Mvh Hans Birger Neergård

problemet er at dette ikke har noe med urett eller logikk å gjøre, det har med uvillighet til å tenke over argumentene.

det du snakker om, når det gjelder fx Pol Pot, har absolutt ingenting med humanisme, ateisme, eller for den del kommunisme, men du vill nok alltid insistere på at det har nettopp med humanisme, ateisme, og kommunisme, fordi det vill være gode argumenter om det hadde vært sant.

om det hadde vært noen logisk link mellom den uretten du eventuelt har lidd, og ateisme, humanisme og kommunisme, så hadde det vært greit, men alt jeg ser er en fyr som gjør alt for å vinne "sjeler for jesus" og dette med sannhet spiller liten rolle.

Kommentar #20

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Ateisme og kommunisme hos Pol Pot

Publisert over 5 år siden

Hei Hans Petter !

Ja, selvsagt ønsker jeg å vinne sjeler for Jesus. Han er min frelser og har gitt livet mitt innhold, mening og mål, noe ateismen ikke klarte. Men jeg gjør det ikke ved å fornekte grusomme ting i Bibel og historie. Sannhet er viktig for meg. Er sannhet viktig for deg når du fornekter ateismens historie og misbruk av makt? Er du sann når du gjør narr av kristen misjon, men driver selv misjon for å få meg og mulige lesere til å tro og tenke slik du gjør? Hadde du brukt tid og krefter på å debattere hvis du ikke hadde ønska å påvirke meg og mulige lesere? 

Jeg har ikke skrevet noe om Pol Pot, det er du som omtaler hans ideologi. Det virker som du har vært på kurs hos ham siden du vet så «absolutt» at han ikke hadde noe med ateisme eller kommunisme å gjøre. Er dette virkelig sant? Hvis påstanden din er sann er det ei verdensnyhet som du må forklare og dokumentere. For opp til nå har media trodd på det norske marxist-leninister har fortalt. De var på studietur og ble svært begeistra for den politikken han førte for å føre folket sitt fra et borgerlig byliv og fram til det agrare idealsamfunnet, målet langt der framme: kommunisme.

Det viste seg imidlertid at Pol Pot var en mester i å fornekte virkeligheta. Han hadde inga medfølelse for lidelsene hans ateisme påførte folket. Derfor spør jeg igjen: Hvorfor tåler en ateist som deg så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv? Henger ikke sannhet og logikk sammen, eller er det to motsatte poler?

Mvh Hans Birger Neergård

Kommentar #21

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
Hei Hans Petter !

Ja, selvsagt ønsker jeg å vinne sjeler for Jesus. Han er min frelser og har gitt livet mitt innhold, mening og mål, noe ateismen ikke klarte. Men jeg gjør det ikke ved å fornekte grusomme ting i Bibel og historie. Sannhet er viktig for meg. Er sannhet viktig for deg når du fornekter ateismens historie og misbruk av makt? Er du sann når du gjør narr av kristen misjon, men driver selv misjon for å få meg og mulige lesere til å tro og tenke slik du gjør? Hadde du brukt tid og krefter på å debattere hvis du ikke hadde ønska å påvirke meg og mulige lesere?

Jeg har ikke skrevet noe om Pol Pot, det er du som omtaler hans ideologi. Det virker som du har vært på kurs hos ham siden du vet så «absolutt» at han ikke hadde noe med ateisme eller kommunisme å gjøre. Er dette virkelig sant? Hvis påstanden din er sann er det ei verdensnyhet som du må forklare og dokumentere. For opp til nå har media trodd på det norske marxist-leninister har fortalt. De var på studietur og ble svært begeistra for den politikken han førte for å føre folket sitt fra et borgerlig byliv og fram til det agrare idealsamfunnet, målet langt der framme: kommunisme.

Det viste seg imidlertid at Pol Pot var en mester i å fornekte virkeligheta. Han hadde inga medfølelse for lidelsene hans ateisme påførte folket. Derfor spør jeg igjen: Hvorfor tåler en ateist som deg så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv? Henger ikke sannhet og logikk sammen, eller er det to motsatte poler?

Mvh Hans Birger Neergård

fornekter jeg ting?

vås, men du for bare holde på.

for min del setter jeg en ny standard nå.

før dere greier å bevise at dere har noe bedre enn de som fortsatt tror  at jorden er flat, at verden er styrt av hemmelige grupper som ilumenati, eller for den del at med de rette photoshopfiltre kan bevise at mange medlemer i diverse regjeringer igrunnen er reptilvesener. så kan jeg ikke se noe grunn til å ta dere noe seriøst.

ikke igrunnen føler jeg noe grunn til å gi dere noe bevis lenger, hva er igrunnen poenget? dere er igrunnen alle like, dere kan få millioner ganger mer bevis på at dere tar feil, men dere vill overse alt, uansett, og alt jeg ender opp med er å sløse bort tid på noe dere fint kunne gjort selv, om dere virkelig var interesert i sannhet, noe som dere ikke er.

Kommentar #22

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Ny standard i ateisme

Publisert over 5 år siden

Hei Hans Petter Selnes Hansen!

Du har et underlig forhold til bevis og sannhet når du igjen angriper meg for å tro på ting jeg slett ikke tror på og heller ikke har skrevet noe om.

Ja, du fornekter selv om du også fornekter det. F.eks fornekta du i forrige kommentar at Pol Pot hadde noe med ateisme og kommunisme å gjøre. Det er påfallende at du ikke er i stand til å dokumentere, begrunne eller sannsynliggjøre denne fornektelsa som var en verdensnyhet. Siden du hevda å vite dette så «absolutt», slår det tilbake på deg selv som absolutt usant.

Hvor har det blitt av logikken og de ærlige argumentene du starta debatten med? Jeg ser at du lover å sette en ny standard. Det er flott. Jeg gler meg til å debattere med deg når du igjen begynner å stå for det du skriver.

Mvh Hans Birger Neergård

Kommentar #23

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
Hei Hans Petter Selnes Hansen!

Du har et underlig forhold til bevis og sannhet når du igjen angriper meg for å tro på ting jeg slett ikke tror på og heller ikke har skrevet noe om.

Ja, du fornekter selv om du også fornekter det. F.eks fornekta du i forrige kommentar at Pol Pot hadde noe med ateisme og kommunisme å gjøre. Det er påfallende at du ikke er i stand til å dokumentere, begrunne eller sannsynliggjøre denne fornektelsa som var en verdensnyhet. Siden du hevda å vite dette så «absolutt», slår det tilbake på deg selv som absolutt usant.

Hvor har det blitt av logikken og de ærlige argumentene du starta debatten med? Jeg ser at du lover å sette en ny standard. Det er flott. Jeg gler meg til å debattere med deg når du igjen begynner å stå for det du skriver.

Mvh Hans Birger Neergård

problemet med argumentet ditt er at det er av følgende type:

alle mennesker har tenner

Fido har tenner.

ergo er Fido et menneske.

saken er at du forkaster logikk, og om du forkaster logikk teller ikke bevis for deg lenger, på samme måte som det heller ikke gjelder for ID/kreasjonist-tilhengere, flatjordtilhengere osv.

så dermed blir det borkastet tid å debattere.

Kommentar #24

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Norsk og totalitær

Publisert over 5 år siden

Hei Hans Petter Selnes Hansen

Hvis påstanden om at jeg forkaster logikk skal ha noe for seg og være logisk, må du dokumentere det med noe jeg har skrevet og ikke med et eksempel fra din egen verden. Dette slår tilbake på deg selv og viser manglende forståelse for grunnleggende logikk.

Jeg tar gjerne imot kritikk, for selv om jeg prøver å være logisk, klarer heller ikke jeg å være det i ett og alt. Men skal jeg bli bedre, da må du kritisere det jeg skriver og ikke tillegge meg meninger jeg ikke har.

Opp til nå har du heller ikke dokumentert din verdensnyhet av en påstand: at Pol Pot ikke hadde noe med ateisme og kommunisme å gjøre. Du påsto dette som ei «absolutt» sannhet. Siden du ikke er i stand til å dokumentere dine påstander og heller ikke det du kaller «absolutt» sannhet», hva er da sannhet i det du skriver?

Dette illustrerer nok en gang en ideologisk link mellom norsk og totalitær ateisme. Både din og Pol Pots versjoner av ateisme fornekter og omskriver virkeligheta. Derfor er kritikk av ateistiske livssyn like viktig som religionskritikk.

Mvh Hans Birger Neergård

 

Kommentar #25

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
Hei Hans Petter Selnes Hansen

Hvis påstanden om at jeg forkaster logikk skal ha noe for seg og være logisk, må du dokumentere det med noe jeg har skrevet og ikke med andre logiske sannheter. Dette slår tilbake på deg selv og viser manglende forståelse for grunnleggende logikk.

sukk.

igrunnen kan jeg bare henvise til forrige innlegg, men problemet er at det er temmelig opplagt at du ikke ser den logiske feilen du gjør, og når du ikke ser feilen du gjør, hvordan overbevise deg om at du gjør en logisk feil?

samtidig, det ville eventuelt være du som måtte komme med en logisk link mellom ateisme, og Pol Pot, og ikke jeg som måtte motbevise det, og du må ha noe mer enn at Pol Pot var ateist.

for meg virker det temmelig dødfødt.

Kommentar #26

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
Hei Hans Petter Selnes Hansen

Hvis påstanden om at jeg forkaster logikk skal ha noe for seg og være logisk, må du dokumentere det med noe jeg har skrevet og ikke med et eksempel fra din egen verden. Dette slår tilbake på deg selv og viser manglende forståelse for grunnleggende logikk.

Jeg tar gjerne imot kritikk, for selv om jeg prøver å være logisk, klarer heller ikke jeg å være det i ett og alt. Men skal jeg bli bedre, da må du kritisere det jeg skriver og ikke tillegge meg meninger jeg ikke har.

Opp til nå har du heller ikke dokumentert din verdensnyhet av en påstand: at Pol Pot ikke hadde noe med ateisme og kommunisme å gjøre. Du påsto dette som ei «absolutt» sannhet. Siden du ikke er i stand til å dokumentere dine påstander og heller ikke det du kaller «absolutt» sannhet», hva er da sannhet i det du skriver?

Dette illustrerer nok en gang en ideologisk link mellom norsk og totalitær ateisme. Både din og Pol Pots versjoner av ateisme fornekter og omskriver virkeligheta. Derfor er kritikk av ateistiske livssyn like viktig som religionskritikk.

Mvh Hans Birger Neergård

saken med Pol Pot, var ikke at han ikke var ateist, eller komunist, men hvorvidt handlingene han gjorde var fordi han var ateist, og komunist.

men om jeg skulle bruke din logikk, så fordi man kan finne pedofile prester i flere kristne grupper, så måtte man si at det er en direkte link mellom kristendom, og pedofili.

for meg er det like ulogisk å sette en direkte forbindelse mellom kristendom og pedofili, som det er mellom ateisme og Pol Pots handlinger, det fins andre måter å forklare de fenomene enn at det er direkte link mellom massedrap fra ateister, og pedofili og kristendom, blandt annet at folk med psykiske lidelser oppsøker maktposisjoner.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere