Arne Ørum

6

En løgn fortelles videre

Historien om en israelsk soldat som ga en 74 år gammel palestinsk kvinne vann, for så å skyte henne i hodet, ble spredt ukritisk. Hvorfor brydde ingen nyhetsmedier seg om å avsløre at den var fabrikkert?

Publisert: 30. mai 2015

Dette handler om en nyhetssak som åpenbart er fabrikkert, og som mange må ha visst var fabrikkert. Det er bekymringsfullt hvor mange nyhetsmedier, nettsteder og bloggere, noen av dem relativt velrenommerte, som ukritisk har gjengitt denne saken, videreformidlet og delt.

Det sier mye om den israelsk-palestinske konflikten at mange, ikke bare ukritisk, men begjærlig griper fatt i en slik gruoppvekkende, men lite troverdig historie og sprer den. Mer bekymringsfullt er det kanskje at ingen seriøse internasjonale nyhetsmedier, heller ikke norske, har sett det som sin oppgave å avsløre saken. For den kan vel ikke ha passert under radaren?

Spørsmålet er heller hvorfor man har valgt å se en annen vei, unnlatt å skrive om saken, og i stedet rettet sin kritiske oppmerksomhet i andre retninger? Det har vært sagt at krigens første offer er sannheten. Den erkjennelsen gjør at forpliktelsen til å formidle sannheten, eller i det minste vesentlige deler av den, må føles enda mer forpliktende.

Lite Hamas-kritikk. Hvorfor ikke her? Er det slik at den generelle tilliten til arabiske nyhetsmedier er så dårlig at man helst unngår å sitere dem eller undersøke nærmere? Har palestinske og arabiske nyhetsformidlere en slags tabbekvote? Eller dreier dette seg om en tilpasning til et Israel-kritisk klima i internasjonale nyhetsmedier?

De såkalt asymmetriske krigene i Gaza har vel vært fulgt opp med en tilsvarende, ganske asymmetrisk journalistikk. Det har vært lite rom for kritiske reportasjer om Hamas og om organisasjonens styre i Gaza. I sympati med dem som hele tiden lider de virkelig store tapene i denne konflikten – Gazas sivilbefolkning – har man sett mellom fingrene med både løgner og sannheter som det burde ha vært fortalt om.

Den 2. januar i år, fem måneder etter Gaza-krigen sist sommer, tweetet den israelske hærens (IDF) arabisk-talsmann Avichay Adraee bildet med teksten: «Bildet ble tatt under Operation Protective Edge inne i Gazastripen. Det sies jo at et bilde sier mer enn tusen ord.»

«Kaldt blod». Tre dager senere, 5. januar, publiserte The Palestinian Information Centre (PIC) en ganske annen versjon av historien. De la ut det samme bildet pluss et annet av den gamle damen, men med teksten: «Israelske nazister skryter av at de gir vann til en gammel palestinsk dame under Gaza-krigen! Minutter senere dreper de israelske nazistyrkene henne med kaldt blod.»

Jeg kom over saken på det London-baserte Middle East Monitor (MEMO) den 20. januar. Den var ivrig delt på Facebook. Overskriften lød: «Israelsk soldat gir en 74-år-gammel palestinsk kvinne vann – så skyter han henne i hodet.» Her gjengis journalisten Ahmad Qdeh i Al Aqsa TV som forteller at han selv var vitne til hendelsen.

Han forteller at den israelske soldaten «ga henne [den gamle damen] vann, tok et foto sammen med henne, og så skjøt han henne i hodet på en meters avstand for så å se henne blø i hjel.» Ahmad Qdeh forteller: «Ghalya Ahmad Abu-Rida bodde i Kuza’a-området øst for Khan Younis. Jeg bor også i det området og jeg lagde en TV-reportasje med hennes historie».

Overfor MEMO bekreftet forøvrig også Al Aqsa TV i Gaza hele historien, at Ghalya Ahmad Abu-Rida ble funnet død etter at hun blødde i hjel fordi at hun var blitt skutt i hodet. Det palestinske informasjonssenteret (PIC) la også ut et bilde av den gamle damen, angivelig etter at hun var død. På bildet er det imidlertid ikke noe som tyder på at hun var blitt skutt i hodet.

Kunne ikke stemme. I historien ble det også lagt inn et intervju med en professor i medievitenskap, Ahmad Al-Farra. «Dette avslører hvorledes israelerne forsøker å villede den internasjonale opinionen med løgn og propaganda, – det gir bedre muligheter til å stevne den israelske hærens soldater for krigsforbrytelser ved Den internasjonale domstolen (ICC)», uttalte professoren.

Den avdøde kvinnens familie uttalte seg også om hendelsen. Men mens kvinnens nevø bekreftet historien om henrettelsen, kom hennes bror med opplysninger som ikke kunne stemme med denne forklaringen. Broren fortalte at bildet som IDF-talsmannen la ut på Twitter, hadde ført til at de i familien først følte seg sikre på at kvinnen var tatt hånd om av den israelske hæren. Det så ut til å være manglende overensstemmelse mellom kildene i nyhetssaken. Det som var sikkert, var at de ulike versjonene i palestinske, og som det skulle vise seg, også i andre arabiske medier, på nettsider, i aviser og ulike tv-kanaler, alle sammen ble publisert etter IDF-talsmannens foto-tweet, 2. januar 2015.

Sjekket. Jeg gjorde et søk på Google på den gamle damens navn. En israelsk blogger hadde kommet meg i forkjøpet. Jeg sjekket de palestinske kildene han hadde funnet. I de palestinske myndighetenes (Gaza) liste med navn på døde, oppdatert i Al-Jazeera, fantes ikke navnet, men de anerkjente menneskerettighetsorganisasjonene Al-Haq og Palestinian Center for Human Rights (PCHR) hadde navnet på den gamle damen, og detaljer om hvor hun var funnet.

PCHR skrev i sin rapport: «Om morgenen [4. august 2014] kom helsepersonell over [ti døde] (the bodies of), en kvinne og ni medlemmer av en palestinsk væpnet gruppe fra ruinene av ødelagte hus i Khuza’a og ‘Abassan landbyer. Kvinnen ble identifisert som Ghalia al-‘Abed Abu Raida.»

Al-Haqs rapport fra 4. august forteller at medisinsk personell fra Khan Younis (by og flyktningleir sør i Gaza) og mannskaper fra sivilforsvaret «kom over 10 døde, inkludert Ghalia Abu Rida og ni soldater fra motstandsbevegelsen i ruinene av ødelagte hus i Khuza’a og Absan al-Kabira. De ble drept som følge av bombardement [shelling] av området.»

Den 4. august meldte også Palestine News Network (PNN) at kvinnen var funnet av medisinsk personell under ruinene av ødelagte hus i Khuz’a og Abasan.

Det er mulig at den gamle damen ikke har kunnet eller ikke har ønsket å evakuere sammen med familien, og at hun har blitt igjen i et boligområde som ble bombardert. Det er vanskelig å vite noe sikkert om detaljene. Det som imidlertid er svært usannsynlig er at de som angivelig hadde bevitnet henrettelsen skulle vente i fem måneder med å fortelle den grusomme historien.

Usannsynlig. Like usannsynlig er det at menneskerettighetsorganisasjonene i Gaza eller Palestine News Network skulle unnlate å rapportere om en krigsforbrytelse, og simpelt hen bare gjengi kvinnens navn blant de mange andre drepte – som en følge av bombardement av området. At israelske menneskerettighetsorganisasjoner, slike som B’Tselem og Breaking the silence, ikke har fulgt opp denne saken, styrker heller ikke troverdigheten til de som står bak, eller til de som har videreformidlet og delt.

Det viste seg at arabiske nyhetsmedier hadde vært først ute med fortellingen om den angivelige henrettelsen. Al-Watan, Al-Quds Al-Arabi, Al-Araby Al-Jadeed og Ma’an News er velkjente, og noen av dem velrenommerte arabiske og palestinske aviser eller nettaviser. Den 3. og 4. januar presenterte de historien om henrettelsen. Det samme gjorde tv-kanalene Al Quds og Al-Aqsa. De hadde reportere på stedet, og de gjenga på samme måte som de arabiske avisene vitneutsagn fra familie, lokalbefolkning og aktivister.

Etter at historien fikk såpass bred dekning er det ikke overraskende at den raskt ble spredt videre, og særlig, skulle det vise seg, til nyhetsmedia og nettsteder som er spesielt mottagelige for denne typen propaganda.

Den aller første versjonen av historien på engelsk ble presentert av det tyrkiske nettstedet worldbulletin.net. At dette ble publisert samme dag som de første arabiske versjonene, tyder på et relativt nært samarbeid mellom enkelte tyrkiske medier og de som lager nyhetene i Gaza.

Her gjengis vitneutsagn fra lokalbefolkning, familie og journalister, og som i flere arabiske medier vises det til en dødsattest som (sitat) «indikerer at den israelske hæren som hadde gitt henne drikke, hadde drept henne.»

Hatefulle ytringer. Samtidig gjengis saken også i arabisk-utgaven av den tyrkiske avisen Yenisafak. Avisen er mest kjent for å ha forfalsket et intervju med den amerikanske professoren,lingvistenog aktivisten Noam Chomsky, men også for sin regjeringsvennlighet, hatefulle ytringer og antisemittiske holdninger. Det var imidlertid etter publiseringen i Middle East Monitor 20. januar at spredningen internasjonalt, i nyhetsmedia og på ulike nettsteder tok av, og likes og delinger i sosiale medier kom opp i flere titusener.

Det var venstreorienterte eller andre ideologisk bevisste støttespillere for palestinerne som grep saken mest begjærlig og gjerne gjenga den uten forbehold, men med forsterkende påskrifter med fordømmelse av Israel. Typisk her er nettsteder som nakba.co.uk, mondoweis.net og inamo.de.

INAMO er et tysk «informasjonsprosjekt for Nære Østen og Midtøsten»,somble etablert på midten av 1990-tallet for bl.a. å utfordre «de amerikanske militæres nyhetsmonopol» med informasjon og analyser for og med fagfolk, slik de selv sier det. Dette tyske nettstedet presenterer historien med en link til Middle East Monitor under tittelen «IDF [den israelske hærens] Humanität» («Den israelske hærens humanitet»).

Nettstedet Mondoweis representerer (med deres egne ord) et progressivt jødisk perspektiv. Dette nettstedet gjengir ukritisk Palestinian Information Centre og også beskrivelsen av israelerne som nazister.

Ikke til hensikt. Fortellingen om en angivelige henrettelsen gjengis også i venstreorienterte nyhetsmedier i Latin-Amerika, som i Sør-Amerikas svar på Al-Jazeera, det Venezuela-baserte teleSUR. Der er det riktignok lagt inn et forbehold om at saken ikke er verifisert, men dette har selvsagt ikke så stor betydning når man ikke har til hensikt å undersøke nærmere.

Det er imidlertid føyet til en opplysning som nok ikke er ment som et forbehold, men som kanskje bør forstås slik. Det fortelles nemlig at historien bygger på en øyenvitneskildring fra en journalist i den offisielle TV-kanalen Al-Aqsa TV, styrt av Hamas. Saken deles også på flere klart antisemittiske nettsteder, slik som på Dieudonné’s quenelplus.com, der med påskriften «Je suis Ghalia.»

De som har videreformidlet og delt denne saken har gjort det på litt ulike måter, men det som går igjen er at den relativt tvilsomme, men gruoppvekkende historien som dukker opp fem måneder etter Gaza-krigen, blir spredt og delt uten forbehold, men med stor iver. Det dreier seg om propaganda som er dypt dehumaniserende. Men det er også hensikten. De eksplisitte nazianklagene som for eksempel Palestinian Information Centre benyttet kan gjerne tas vekk, for de ligger der likevel.

 Demonisering. De som fabrikkerte og viderefortalte denne historien, har et problem. Blant de sistnevnte er det sannsynligvis flere som må ha forstått at historien ikke var sann. Mange har kanskje ikke forstått dette, men har heller ikke funnet grunn til å undersøke før de videreformidlet og delte. De har i stedet kunnet plassere historien rett inn i sitt forenklede, ideologiske univers der de undertrykte alltid har rett – og har rett i alt. Der kultiveres forestillingen om gjerningsmannen og offeret. I deler av den pro-palestinske opinion blir Israel, slik som her, ensidig gjort til gjenstand for demonisering og delegitimering. Derfor er det ikke rom for israelske soldater med menneskelige trekk og en humanitær gest.

FØRST PUBLISERT SOM KRONIKK I VÅRT LAND 30.05.2015

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Kvalitetsjournalistikk

Publisert over 5 år siden

Når PIC bruker uttrykk om israelske soldater som "nazister" og "naziststyrker", så er det vel gjengs oppfatning i mediabransjen at slikt behøver man ikke kommentere eller undersøke ytterligere - det forteller mer om kvaliteten på nyhetsformidlerne enn kvaliteten på nyheten.

Mye kan sies om IDF, noe B'Tselem et.al. sørger for, men sammenligning med nazister gjør slike nyheter uinteressante. Også for palestinere flest, vil jeg tro.

Jeg mener selv å følge rimelig bra med i nyhetsbildet i Midtøsten, men historien om damen som fikk vann og deretter skutt har jeg ikke hørt før.

Kommentar #2

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Også for palestinere flest, vil jeg tro.

Tro?

Jeg skulle likt å vite om denne saken har fått palestinerne til å klage? 

Kommentar #3

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Bra!

Publisert over 5 år siden

Et godt eksempel på kildekritikk. Propagandaløgner er løgner - uansett om hensikten tilsynelatende er den beste. Hensikten helliger IKKE midlet.

Det er da også helt unødvendig å dynge tåpelige overdrivelser og hatpropaganda på elendigheten i Palestina. Omfanget av israelske overgrep er stort. Det er veldokumentert.

Det undergraver også palestinernes sak når slik vulgærpropaganda produseres og brukes. At palestinere står bak slikt, viser bare at alt for mange av dem skyter seg selv i foten - og at antisemittiske (ikke bare forståelige antiisraelske) holdninger dessverre er alt for utbredt.

Ørum har vist at kildekritikk er nødvendig - til alle sider i denne konflikten.

Lars Gule

Kommentar #4

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Medie-kollaps og overfladiskhet.

Publisert over 5 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Ørum har vist at kildekritikk er nødvendig - til alle sider i denne konflikten.

Det Ørum viser til har bare et ord: Medie-kollaps.  Slikt skal aldri skje. Er en så lettvint kommenter på et så avgjørende problem Ørum fokuserer på er symptomatisk for tiden vi lever i? Det er ikke mulig for hvermansen å utøve en slik kildekritikk. Et sivilisert samfunn betinger at man har tillit opp på et visst nivå. At en slik løgn spres worldwide burde helt klart avstedkomme noe helt annet enn en så overfladisk kommentar fra en rikssynser. Det samme gjelder Gullbergs kommentar. Slike reportasjer er ikke myntet på mediefolk. Den er på politisk opiniondannelse hos alle som ikke har tid til kildekritikk.

Kommentar #5

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
At en slik løgn spres worldwide burde helt klart avstedkomme noe helt annet enn en så overfladisk kommentar fra en rikssynser.

Det ville opplagt vært en større sak om dette hadde vært en bløff som hele den norske medieverden hadde kastet seg på, men historien er ukjent for de fleste av oss.

Jeg tror derimot ingen skal være overrasket over at nyheter fabrikeres i propagandaøyemed og det burde være langt mer grunn til å ta tak i den ukritiske spredningen av slike løgner her på Verdidebatt.

NB! Dette var ikke kritikk av Ørum, men av den ukritiske avskriften enkelte bedriver fra tilsendt massepost.

Kommentar #6

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Stor takk til Ørum

Publisert over 5 år siden
Arne Ørum. Gå til den siterte teksten.
Det var venstreorienterte eller andre ideologisk bevisste støttespillere for palestinerne som grep saken mest begjærlig og gjerne gjenga den uten forbehold, men med forsterkende påskrifter med fordømmelse av Israel.

Det er usigelig trist at slike medier får fortsette. Jeg mener: dette skjer igjen og igjen. Man lærer ikke. Da er det bare å konkludere at disse mediene kun er ute etter å spre ondsinnet propaganda, reinspikka jødehat, som skal oppildne befolkningene.

Men tusen hjertelig takk for at du tar deg tid til å skrive dette og dele. En svært god artikkel, må jeg få si. 

Kommentar #7

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Verden er større enn Norge

Publisert over 5 år siden
Hermod Herstad. Gå til den siterte teksten.
Det ville opplagt vært en større sak om dette hadde vært en bløff som hele den norske medieverden hadde kastet seg på, men historien er ukjent for de fleste av oss.

Verden er nok større enn Norge. Norge er et bittelite land i utkanten av verden. Hva vi mener betyr uendelig lite.

Kommentar #8

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Blåøyet

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Det Ørum viser til har bare et ord: Medie-kollaps. Slikt skal aldri skje.

Vel det skjer hele tiden og det helt uten at man behøver å være konspirasjonsteoretiker. Er man så blåøyet at man tror at ikke de mest nedrige metoder benyttes så vil man gå på en smell før eller senere. Mennesker generelt vil nesten som en regel ty til løgn om de ser en mulighet til at den vil gavne dem selv. Her inne ser vi det jo hele tiden, ikke løgnene, men det av ikke støtter opp om sannheter og at vi stadig tyr til nedrigheter og herskerteknikker. Alt i den stolte kunst at det gavner oss selv og vårt ego. 

Noen hederlige unntak finnes, ingen nevnt ingen glemt og der fikk dere plutselig en en liten lettvindthet som eksempel på hvordan man kan dekke over en ellers generell anklage. 

Nå skal det sies at løgnen trådstarter viser til nok ikke har vært veldig kjent blant folk flest. Den har sikkert versert i visse sirkler og sikkert også slukt med søkk og snøre av noen. Når det er sagt er jeg ikke på fjesboken, det er jo muligheter for at de som er der i større grad har fått det med seg. Men fjesboken og kvitrekontoer er vel neppe troverdige kilder i så måte.

Sannheten er vel den første som blir forlatt i konflikter.

Kommentar #9

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Men..

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Det er usigelig trist at slike medier får fortsette. Jeg mener: dette skjer igjen og igjen. Man lærer ikke. Da er det bare å konkludere at disse mediene kun er ute etter å spre ondsinnet propaganda, reinspikka jødehat, som skal oppildne befolkningene.

Vi oversvømmes jo hele tiden av slikt tullball som Ørum eksemplifiserer. Når mesteparten av mail som sendes rundt om i verden er spam, så er det samtidig en indikator på at informasjonen ellers på internett og i en viss grad også andre medier ikke fortjener å bli lest og kommentert grunnet dårlig kvalitet. Skulle vi drive kildekritikk mot alt det våset som serveres, fikk vi jo ikke gjort noe annet enn å oppdatere oss om alt som man ikke bør feste lit til.

Som det heter: You can fool all the people some of the time, and some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time.

Folk i vår del av verden tror heldigvis ikke automatisk alt hva de leser.

Kommentar #10

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Vi oversvømmes jo hele tiden av slikt tullball

Det kan se ut som om slikt forekommer hyppig, ja. Men tullball er det ikke. Det er farlig propaganda som er direkte rasistisk. 

Og hvis folk flest ikke trodde på dette, dette som forekommer slik hyppig, hvordan har det seg da at disse mediene fortsatt lever? Altså, jeg er ikke så sikker på om disse medienes lesere avslører faenskapen. 

Kommentar #11

Kjetil Nilsen

57 innlegg  757 kommentarer

Viktig påminnelse

Publisert over 5 år siden

Viktig påminnelse fra Arne Ørum om nødvendigheten av å være kildekritisk - ikke bare i forhold til Israel/Palestina, men generelt.

Noen nettsteder gjør man klokt i å holde seg unna, og kommer man over en så oppsiktsvekkende grotesk sak som dette, kan et kjapt google søk avsløre sannhetsgehalten. Hvis den ikke er "tatt i" av vanligvis seriøse og troverdige kilder som følger utviklingen i Midtøsten, bør det ringe noen varselklokker. 

Et blikk på nettsiden til The Palestinian Information Centre forteller at dette ikke er en kilde man bør vie mye oppmerksomhet - ikke for oppdatering av nyhetssaker, i alle fall. Annerledes da med Palestinian Centre for Human Rights (PCHR) som Ørum refererer til. Det er en er seriøs og troverdig organisasjon, ledet av den kjente og prisbelønte menneskerettighetsadvokaten Raji Sourani (hvorfor har han ikke fått Nobels Fredspris, forresten - gjerne delt med den israelske menneskerettighetsadvokaten Avigdor Feldman, grunnlegger av B'Tselem). 

PCHR utgir ukentlige rapporter med solid dokumentasjon om okkupasjonen, for den som vil holde seg løpende orientert - gjerne sammenholdt med OCHAs ukerapporter. Her: PCHR seneste ukerapport.          

  

Kommentar #12

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Pallywood revisited

Publisert over 5 år siden

Har man studeret ovennævnte fænomen, er dette bare en gentagelse og en fortsættelse.

De har samlet og analyseret eksempler på propaganda fra den side af konflikten - bl.a. den herostratisk berømte 'dokumentation' af Mohammed al-Duras død:

http://www.seconddraft.org/

Kommentar #13

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Hvordan vite?

Publisert over 5 år siden
Kjetil Nilsen. Gå til den siterte teksten.
PCHR utgir ukentlige rapporter med solid dokumentasjon om okkupasjonen, for den som vil holde seg løpende orientert - gjerne sammenholdt med OCHAs ukerapporter.

Hvordan skal vi vite at dette er mer troverdig enn alt annet? Hvordan skal vi vite at disse ikke farer med løgner, gir sannheten en slagside, utelater avgjørende informasjonsbiter? Vi har jo bare din påstand for nettstedets troverdighet og palestinerne er jo ikke akkurat kjent for demokrati/ytringsfrihet/mediepålitelighet?

Kommentar #14

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Sjekk kjeldene. Alltid.

Publisert over 5 år siden

Desinformasjon er ein del av det moderne mediebiletet, og når pressa jagar i flokk er sanninga av og til det første offeret. Ukrainsk-amerikanske John Demjanjuk vart utsett for ein rettsfarse som vara og rakk i over tre tiår. Det handla ikkje så mykje om kva han hadde gjort og ikkje gjort – det handla om jødisk hat mot ukrainarar. Då han vart dømt til dauden i Jerusalem song folk ”Død over alle ukrainarar” i gatene utanfor. Demjanjuks israelske forsvarsadvokat – Yoram Sheftel – avslørte heile farsen i boka ”Defending Ivan the Terrible”. Utan at det hjalp stort: Sirkuset heldt fram, no med ein ny oppdikta identitet for stakkars Ivan. Han døydde til slutt i Tyskland, utan rettskraftig dom på noko som helst. Medisinen mot slike skandalar er alltid den same: Sjekk kjeldene grundig.

Kommentar #15

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Kildekritisk prinsipp

Publisert over 5 år siden

Når noen snakker stygt om din uvenn og fiende - nettopp da er det grunn til ekstra årvåkenhet. Og kritisk holdning til og grundige(re) undersøkelser av påstander.

Det er bare så alt for lett å velge å tro det verste om en motstandere og fiender. Det er kanskje en naturlig psykologisk disposisjon. Det er i alle fall ganske vanlig. Og fører til overdreven, uverdig og demoniserende kritikk av motstandere og fiender. Slikt fører (i neste omgang eller med en gang) til dehumanisering. Mot ikke-mennesker eller umennesker er det deretter ikke grenser for hva man kan gjøre.

Vi har sett det gang på gang - også i Palestina-konflikten. Hvor dehumaniseringen utforlder seg på begge sider og med de verste overgrep i form av krig og terror.

Lars Gule

PS: I den litt mindre alvorlige debatten på dette nettstedet kunne dette prinsippet med fordel vært benyttet av en del av aktivistene på Verdidebatt.no også.

Kommentar #16

Lars Gule

97 innlegg  3888 kommentarer

Kildekritikk

Publisert over 5 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Det handla ikkje så mykje om kva han hadde gjort og ikkje gjort – det handla om jødisk hat mot ukrainarar. Då han vart dømt til dauden i Jerusalem song folk

Noe er selvsagt og trenger ikke referanser eller kildehenvisninger. Men "jødisk hat mot ukrainarar"? Hva er det? Hvor mange jøder bærer på et slikt hat? Alle, mange, noen få? Hva vet vi om det? Og "folk song"? Var det mange, var de representative, var det russere i Israel - eller overlevende fra holocaust?

Slikt er også en del av bildet når det presenteres generaliserende og svært stigmatiserende påstander om en folkegruppe. Derfor kreves det litt mer enn bare Brendbergs påstander om saken. Eller er det boka til forsvarsadvokaten som er kilden til Brendbergs påstander? I så fall, skriver han mer om dette enn det Brendberg her "gjengir"?

Lars Gule

Kommentar #17

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Kvalitetsmål

Publisert over 5 år siden

Når du greier å gjera greie for motstandaren sitt syn på ein måte som han oppfattar som rimeleg har du eit godt utgangspunkt for verdidomar. Så lenge du berre forstår kva du sjølv meiner, og ikkje motparten sitt syn, har du eit flatt synsfelt utan djupne. Med to augo kan vi sjå djupna i ting.

Kommentar #18

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Pressa

Publisert over 5 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Men "jødisk hat mot ukrainarar"? Hva er det? Hvor mange jøder bærer på et slikt hat? Alle, mange, noen få? Hva vet vi om det? Og "folk song"? Var det mange, var de representative, var det russere i Israel - eller overlevende fra holocaust?

Slikt er også en del av bildet når det presenteres generaliserende og svært stigmatiserende påstander om en folkegruppe. Derfor kreves det litt mer enn bare Brendbergs påstander om saken. Eller er det boka til forsvarsadvokaten som er kilden til Brendbergs påstander? I så fall, skriver han mer om dette enn det Brendberg her "gjengir"?

svikta Demjanjuk - gjennom tredve år. Dei hadde storyen sin klar - at Demjanjuk var "Ivan den grusomme".

Jødisk hat mot ukrainarar er ei gamal historie. Kosakkopprøraren Bogdan Kmelnitsky har vore hatobjekt i jødisk historieskriving til denne dag. Eg kan gjerne koma med døme på einøygd og vindskeiv historieskriving - td. Trond Berg Eriksens tekst om dette i boka "Jødehat". Israel Shahak skriv også klokt om dette i boka "Jewish History, Jewish Religion". For den som vil ha ei meir heilskapleg forståing kan eg berre syna til Jonathan Israels utmerka bok om europeisk jødedom i perioden.

Etnisk hat ligg ofte djupt, som vi såg td. på Balkan. Og slikt har ofte to sider. Når hatet blussar opp er det gjerne gjensidig, og kvar side har sine historier og sin synsstad. Slik også når det gjeld den gamle konflikten mellom ukrainarar og jødar. Eg påstår ikkje at dei som song i gatene utanfor rettslokalet var "representative". Berre at dei var hatefulle, og at dei song "død over alle ukrainarar" - i følgje Sheftel si utmerka bok.

Poenget mitt var berre dette eine: Særleg i saker der pressa har "storyen klar" er det viktig å sjekka kjeldene. Sheftel gjorde det - og la ned eit imponerande arbeid i å få fram det påtalemakta freista halda løynt for å gjennomføra sin skueprosess. Og han dokumenterte det heile ned i detaljar i si utmerka bok.

Etterpå heldt pressa fram med å fortelja den same historia -  som om ikkje Sheftel si bok fanst, som om ikkje påtalemakta si historie var diskredittert.

Kommentar #19

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Egentlig ikke

Publisert over 5 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Etnisk hat ligg ofte djupt, som vi såg td. på Balkan.

Men slikt besteforeldreoverført hat kan være lett å blåse liv i. De unge i det tidligere Jugoslavia var vel ikke like opptatt av fortidens feider og grenser, men de eldre og de som ønsket mer for seg selv var ikke like villige til å stå sammen. Derav rev man ned og man brukte tidligere tiders hendelser og egen dumskap som brensel til bålet.

Noen lever i fortiden og er man troende kan man sikker mene at dette er forutbestemt. For egen del mener jeg at det er generasjonsoverført og da er det natrulig at man legger mest skyld for negative overføringer på besteforeldere og foreldre. 

Vi kan rett og slett velge, i det minste vi som er så heldige å bo i et land som Norge. Vi kan velge om vi vil leve våre egene liv eller om vi vil leve dem på andres betingelser og andres premisser. Blod er nok tykkere enn vann men det kreves langt mer vann for at et menneske skal overleve enn det kreves blod. 

Kommentar #20

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

"Djupt"

Publisert over 5 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Men slikt besteforeldreoverført hat kan være lett å blåse liv i. De unge i det tidligere Jugoslavia var vel ikke like opptatt av fortidens feider og grenser, men de eldre og de som ønsket mer for seg selv var ikke like villige til å stå sammen. Derav rev man ned og man brukte tidligere tiders hendelser og egen dumskap som brensel til bålet.

i tydinga under overflata, og ofte umedvide. Etniske konfliktar av dette slaget er ofte vanlegast i område der kulturens kontinentalplater møtest - som i brytinga mellom det osmanske riket og det kristne Europa på Balkan, eller som no i brytinga mellom Russland og det katolske vest i Ukraina. Så lenge ein finn ei felles plattform å stå på kan ein byggja bru over slikt, som ein gjorde i Titos Jugoslavia. Men når det igjen blir geopolitisk strid kan fortrengt historie igjen koma opp til overflata. Det er også viktig å hugsa at slike samfunn er prega av forteiing. Massakrane på Balkan under krigen, og i Ukraina under krigen, var grusomme hendingar som ein ikkje snakka om. Fortrengt historie er fårleg i urolege tider.

Kommentar #21

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Med Lars Gule som kilde.

Publisert over 5 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
også i Palestina-konflikten. Hvor dehumaniseringen utforlder seg på begge sider og med de verste overgrep i form av krig og terror.

Her har vi et eksempel hvor kildekritikk er mer enn nødvendig. Lars Gule påstår at denne konflikten representerer de verste overgrep i form av krig og terror.  Såvidt jeg har lest, ikke bare i media, men også i bøker der man har god tid til å vurdere sine utsagn representerer ikke denne konflikten de verste overgrep med ett unntak. Dette unntaket er bruk av selvmordsbomber mot sivile jøder og arabere på kollektivtransportmiderl og offentlige arenaer.  Det å karakterisere uspesifisert slik Lars Gule gjør her er en type dehumanisering vi godt kunne være foruten. Akkurat denne konflikten er, sammenlignet med de fleste andre konflikter, relativt human. Flyktningene har relativt høy levestandard, får tildelt enorme pengesummer og har til og med egene avdeling i FN til å ivareta sine interesser. Jeg tror ingen andre flyktninger har det.

Hva er verre enn det Gule mener er det verste?  Jeg tror de fleste er enig i at massevoldtekter, krigsfangeleire der folk dør daglig av sult, borføring av unge kvinner og barn, medisinsk eksperimentering, gassing av befolkningen, biologiske våpen, teppebombing av boligområder, konsentrasjonsleire, bruk av sivile som menneskelige skjold er eksempler på verre krig og overgrep enn de kjente elementer som benyttes i Israel/palestinakonflikten. Av disse tiltakene i en krig har Israel i verste fall liten andel. Derimot er disse tiltaken historisk sett vanlig i Europeisk sekulære konflikter og vi kan lese om nokså omfattende bruk av disse tiltakene i de konfliktene som herjer mellom Isreals naboland.

Konklusjon: Når Lars Gule kommer med sine påstander er man konsekvent nødt til vurdere sannhetsgehalten i påstandene. Til å være medlem av human-ETISK forbund er det uverdig og han burde mistet sitt medlemskap i HEF.   

Kommentar #22

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Tja

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Her har vi et eksempel hvor kildekritikk er mer enn nødvendig. Lars Gule påstår at denne konflikten representerer de verste overgrep i form av krig og terror. Såvidt jeg har lest, ikke bare i media, men også i bøker der man har god tid til å vurdere sine utsagn representerer ikke denne konflikten de verste overgrep med ett unntak. Dette unntaket er bruk av selvmordsbomber mot sivile jøder og arabere på kollektivtransportmiderl og offentlige arenaer.

ein skulle tru dei var nokre luksusdyr, palestinarane, ut frå det Bratlie skriv. Gilad Atzmon, som var vernepliktig i den israelske hæren tidleg på åttitalet, skriv om konsentrasjonsleiren Ansar:

”It concerns Ansar, an Israeli concentration camp located in South Lebanon. It was back in 1984, on a piece of flat land in the middle of the camp, I noticed a dozen concrete boxes with small metal doors, they looked like dog kennels being only about 80 cm high, 100 cm long and probably about 80cm wide. When I pointed out to the commanding officer that these concrete construction weren’t suitable for dogs, he told me not to worry: no one would even think of putting dogs in them. “Put a Palestinian in one of those for 24 hours,” he laughed, “And he’ll come out singing the Hatikvah.” They were solitary confinement units for Palestinian prisoners. That was it. Then and there, I realised that Israel was not my country.”

Eg veit ikkje om det å lå folk sitja i solsteiken i bur som er 80x80x100cm i dag etter dag er "det verste". Men eg veit om meir hyggelege måtar å handsama folk på. Sjølv om dette naturlegvis er effektivt om målet er å få palestinske fangar "til å synga den israelske nasjonalsongen".

Israelarane dreiv også torturfengselet Khiam, der fangar vart handsama verre enn dyr i industrielt landbruk. Men dei var nøye med ”credible deniability”, slik tyskarane ofte sette ukrainarar til å gjera drittjobbane for seg:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/766746.stm

Kommentar #23

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Begrepet tortur.

Publisert over 5 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Israelarane dreiv også torturfengselet Khiam, der fangar vart handsama verre enn dyr i industrielt landbruk.

Her er en rekke påstander med nokså vide definisjonsbegreper. Når du skriver tortur må det presiseres litt nærmere. For tortur er ikke en entydig begrep. I tillegg metodene må du beskrive omfanget, altså antallet det gjelder i hvilket tidsrom og hvilke menneskegrupper det gjelder. Så kan du beskrive litt om motivet og hensikten med du kaller tortur. Er denne torturen/fengslingen juridisk forankret i statgsadministrasjonen f.eks. er er/var det jøder som tok seg til rette på tross av statens jurdiske rammer. Det kan jo også hende at utøverne av denne torturen ble satt under tiltale av den Israelsk statsmakt i etterkant.   Hvordan fanger ble behandlet verre en dyr i industrielt landbruk er uansett et meget upresist begrep for dyr i ikke-industrielt landbruk er heller ikke akkurat romantiske greier.

Kommentar #24

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Spør fagfolk

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
. Er denne torturen/fengslingen juridisk forankret i statgsadministrasjonen f.eks. er er/var det jøder som tok seg til rette på tross av statens jurdiske rammer. Det kan jo også hende at utøverne av denne torturen ble satt under tiltale av den Israelsk statsmakt i etterkant.

 

Israelarane er svært gode på dette. Og dei har ikkje nokon sterk menneskerettslobby som hindrar fri maktbruk.Dei var sentrale rådgjevarar i utforminga av det amerikanske regimet i Irak, det regimet som gav oss Abu Graib. Tidlegare har dei mellom anna vore heilt sentrale i den svært grisete krigen i Guatemala på åttitalet. Her spela dei rolla som underleverandør for president Reagan, som ikkje fekk Kongressen med på støtte til regimet. Israel har nokre av verdas dyktigaste torturistar. Men ikkje nødvendigvis dei som gjennomfører dei mest brutale - dei er først og fremst gode på på å halda folk nede, og knekka motstandsvilje:

http://www.thirdworldtraveler.com/Israel/Israel_LAmer_TrailTerror.html

Kommentar #25

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Alt for å vinne saken

Publisert over 5 år siden

En helt annen type sak, men relevant i forhold til presse og sannhet/virkelighet:

http://www.vg.no/nyheter/utenriks/utrolige-historier/slik-lurte-han-millioner-til-aa-tro-at-sjokolade-gjoer-deg-slank/a/23461315/

Dette poster jeg ikke for å bagatelisere propagandaen i Israel-Palestina-konflikten, men for å peke på at dette er ikke utypisk presse generelt.

Det er klart at når det gjelder betente politiske saker, så observerer jeg ofte at alle argument og vinklinger som kan ramme motparten brukes ukritisk. Om et argument er rasjonelt og godt eller ikke, om det er saken satt på spissen og forvrengt til det ugjenkjennelige, om det er sant i det hele tatt … ofte virker det som som det er helt uinteressant. Også gjelder det selvsagt å undergrave og henge ut motparten som person.

Det er ikke sjelden jeg bare stønner dypt, og "blar" videre. 

Kommentar #26

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Fagfolkene?

Publisert over 5 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Israelarane er svært gode på dette. Og dei har ikkje nokon sterk menneskerettslobby som hindrar fri maktbruk.Dei var sentrale rådgjevarar i utforminga av det amerikanske regimet i Irak, det regimet som gav oss Abu Graib.

Bortsett fra at du setter frem nokså tendensiøse insinuasjoner her kan det være på sin plass å minne om at journalistene og redaktørene angivelig skal være fagfolk på å formidle et så sant og riktig bilde av verdens begivenheter som mulig.  Trådstarters innlegg er jo et nederlag for den 4. statsmakt som i all hovedsak ikke er under demokratisk kontroll. ( I motsetning til de 3 andre i demokratiske samfunn som f.eks. Israel og Norge. ) En fri og uavhengig presse er ingen garanti for sannheten selvom noen tror det. Altså påhviler det journalister/redaktører det et serdeles stort ansvar mht. sannhetsformidling. Da bør man søke å formidle heleheten og ikke plukke ut biter av den i egeninteresse enten den er av ideologisk/livssynsmessig eller økonomisk art.

Kommentar #27

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Balanse

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Trådstarters innlegg er jo et nederlag for den 4. statsmakt som i all hovedsak ikke er under demokratisk kontroll. ( I motsetning til de 3 andre i demokratiske samfunn som f.eks. Israel og Norge. ) En fri og uavhengig presse er ingen garanti for sannheten selvom noen tror det. Altså påhviler det journalister/redaktører det et serdeles stort ansvar mht. sannhetsformidling. Da bør man søke å formidle heleheten og ikke plukke ut biter av den i egeninteresse enten den er av ideologisk/livssynsmessig eller økonomisk art.

Bratlie har heilt rett i at trådstart syner eit godt døme på korleis ein ukritisk vidareformidlar oppdikta nyhende. Dette er diverre vanleg - og ikkje berre i alternative, pro-palestinske medie. Diverre ser det ut til at dette er i ferd med å bli vanlegare, og at skamvettet blir veikare og veikare.

Eg trur ikkje journalistar/redaktørar kjem til  ta dette ansvaret. Eg trur vi alminnelge borgarar bør bruka kanalar som dette til å avsløra dårleg handverk. All ære til Arne Ørum!

Kommentar #28

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Anti-kristens ånd i vår tid

Publisert over 5 år siden

Dette blir helt sikkert IKKE det siste i å prøve og demonisere Israel. Det blir visst ALDRI nok med å svartmale hva de israelske soldater, jødene eller landet Israel står for. Jesus sier det selv. "Mitt rike er ikke av denne verden". Merk ordene DENNE VERDEN. Denne verden eller det internasjonale samfunn - kall det hva du vil. Det står også noe om demoner i himmelrommet, i Bibelen, og hvis vi tenker på at det var profeter fra Bibelen som profeterte dette for flere tusen år siden, og at vi har medier som sender informasjon gjennom luften, eller himmelrommet, ja, så vet vi hva som går gjennom der - både av englers og demoners virksomhet. JEG tar dette på alvor, selvom det kan virke som eventyr på mange intellektuelle. Intellektualisme uten Guds ånd - gir jeg ikke mye for. Det er som salt uten kraft. Åndsdimensjonen gir nettopp saltet kraft - så det smaker og virker.

Jeg innrømmer at jeg er ofte veeellldddig sen i oppfatningen, og det varte og rakk før jeg fikk summet meg og forsto at den tidligere borgerlige og konservative Aftenposten ikke stemte med nettopp det. Helt til det langsomt kom inn i tanke-spinnet og ved lesning av andre medier, og Gud skje lov og takk via nettet - at Aftenposten jo var venstrevridd og etterhvert så anti-kristelig at det nesten luktet svovel. Det er dette med kart og terreng - når det ikke stemmer overens - så begynner det å skurre og stinke. 

Jeg leser avisen Dagen og for å følge med på hva venstresiden holder på med - leser jeg av og til Klassekampen. Men bare av og til som sagt. 

Vi lever på mange måter i det Bibelen beskriver som tiden for Anti-kristens ånd. ALT som Bibelen står for av moral, etikk, varme, kjærlighet, barmhjertighet, tålmodighet og det som hører ånds-kjærligheten til mangler TOTALT i anti-kristens ånds tid. Som det står i Bibelen om de siste dager: Kjærligheten skal bli kald blant de fleste. Så forundre dere ikke at det kommer vonde tider. Jeg holder meg iallefall tett fast til Herren Jesus Kristus og leser, hører, ser OG erkjenner når denne onde ånden manifisterer seg - ikke minst i (venstre)mediene

Kommentar #29

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
ALT som Bibelen står for av moral, etikk, varme, kjærlighet, barmhjertighet, tålmodighet

Og du nevner i fleng? Er ikke så rart at folk blir anti til de umoralske, intolerante og uetiske greiene vi finner i bibelen... De burde egentlig alle være, om man har en flik at moral igjen... For det er virkelig ikke religion verden trenger, men empati...

Kommentar #30

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Publisert over 5 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
For det er virkelig ikke religion verden trenger, men empati...

Dette er dypere enn du forstår. Det er noe som heter VEKKELSE. Det har jeg opplevet og det er da man forstår og ser og skjønner det man før ikke skjønnte noe av. Ellers må du ikke glemme alle IDEOLOGIENE - som IKKE er religioner - men likefullt totalitære og maktutøvende og har ødelagt millioner av mennesker. Trenger bare å nevne nazismen og kommunismen blant annet.

Hvis du skal forstå DYPET i menneske, verden og livet, så må du vekkes og det med Jesu hjelp. Det står - ikke av egen vilje, men av Guds ånd og kraft. Mange kristne opplever vekkelse og blir helt forandret både i sjel og sinn, så du må ikke sette deg på din høye hest, du kan også bli vekket - og hvis du opplever dette vil du ALDRI bli samme menneske igjen, tro meg. Dette er virkelig transformasjon. Hvor godt kjenner egentlig mennesket sammenhengen i ALTET. Uten vekkelsen skjønner vi i grunnen INGENTING av det som går i sjels- og ånds-dypet i våre liv. Ønsker deg ALT GODT og at du en gang vil oppleve vekkelse og vil forstå og lengte etter Guds ord og ser at Bibelen og Jesus er Veien, Sannheten og Livet. 

Vekkelse: "Uten at du blir født på ny, skal du ikke se Guds rike". Jeg erfarte med en kraftig vekker at jeg ble født på ny og tilogmed giftet meg til navnet Born, som betyr FØDT. Min mann var et bønne-svar. Det er SÅ mye interessant i møte med Jesus Kristus at jeg ber om at ALLE mennesker må få oppleve dette. Prøv iallefall å bli bedre kjent med Jesus - og du vil bli overrasket. ALT GODT for deg i Jesu navn.
 

Kommentar #31

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Trenger bare å nevne nazismen og kommunismen blant annet.

Ingen ideologi har tatt flere liv enn de religiøse ideologiene... Fordi systemet er det samme, en stor leder skal følges og adlydes samme hvor dumt det er... Man legger medmenneskelighet og empati totalt på hylla om man skal følge disse ideologiene, også de religiøse, eller kanskje jeg burde sagt spesielt de religiøse ideologiene...

Og siden du ikke har noe annet å vise til enn dine egne introspeksjoner om frelst kan jeg ikke anta dem som annet enn din egen innbildning. Hva kommer det godt ut av slike innbildninger? Nye innbildninger, kristendommen er jo så fraksjonert at det må være bortimot hundre tusen fraksjoner av dem, de fleste snakker ikke med hverandre engang men alle tror de er ekte...

Har det kommer noe godt ut av disse religiøse innbildningene som vi ikke kan gjøre uten slike innbildninger?  For her ligger nemlig løgnen som fortelles videre, de religiøse løgnene...

Kommentar #32

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Torill Born. Gå til den siterte teksten.
Hvis du skal forstå DYPET i menneske, verden og livet, så må du vekkes og det med Jesu hjelp

Kan du gi noen eksempler på denne forståelsen, hva du forstår som jeg som ateist ikke forstår?

Kommentar #33

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Nyheter fra Maan, et palestinsk nyhetsbyrå

Publisert over 5 år siden

https://www.maannews.com/Content.aspx?id=765794

Det handler om hva som skjer på den egyptiske siden av grensen mot Gaza. Nyheter som aldri har nådd norske media.

En bevisst utelatelse av fakta på grensen til løgnaktighet.

Hvor er Sidsel Wold ?

Kommentar #34

Kjetil Nilsen

57 innlegg  757 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Sidsel Wold er i permisjon fra NRK, i forbindelse med et bokprosjekt.

Det er ingen hemmelighet at det i mange år har vært et trekantsamarbeid mellom Egypt- USA - Israel. I 2010 ble det f.eks. avslørt at Egypt bygget en US-finansiert underjordisk "mur" - 30 meter ned i bakken - for å hindre tunnelbygging i den delte byen Rafah. (Palestinske familier ble splittet og boende på hver side av grensen etter okkupasjonen i -67).    

Forøvrig: I november ble Sidsel Wold fullt fortjent beæret med Ossietzky-prisen - en pris som deles ut av PEN til personer eller institusjoner som har gjort en særlig innsats for ytringsfriheten. Ingen grunn til å tvile på at hun ville ha dekket rasering av boligområder i Rafah som planlegges på egyptisk side, om hun hadde vært Midtøsten korrespondent. 

Saken fortjener oppmerksomhet, så hvis Blokhus ønsker å "skyte på" nåværende korrespondent, heter han Sigurd Falkenberg Mikkelsen.

   
  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere