Jahn Otto Johansen

68    1

Slutten for urkristne i Midtøsten

La kke debatten om hvor mange syriske flyktninger vi skal ta imot føre til at vi glemmer at den urkristne befolkning i Midt-Østen er i ferd med å bli utslettet.

Publisert: 27. mai 2015 / 2876 visninger.

Det tok lang tid, meget lang før norske medier begynte å interessere seg for de forfulgte kristne i Midt-Østen. Jeg kom bort i disse kristne allerede på 1970-tallet da jeg ikke fikk visum til kommunistlandene og tilbrakte store deler av året i de arabiske land og Israel. Dette var grupper med linjer tilbake før muslimene kom og altså ingen vestlige nykommere som islamittisk propaganda har forsøkt å fremstille dem som. Jeg ble slått av deres faste tro, deres rike kultur og deres gjestfrihet. Det ble for meg nesten en åpenbaring å møte disse kristne som slett ikke representerte vestlige interesser, men var en naturlig del av det multikulturelle miljø i Midt-Østen.

Etter hvert ble det stadig vanskeligere for disse urkristne, men i Vesten og i Norge var vi ikke særlig opptatt av deres skjebne. Jeg skrev en artikkel i Aftenposten og Ulf Andenæs, som er en av de mest våkne og kunnskapsrike journalister i Norge, fulgte opp og fikk avisens korrespondent i Midt-Østen til å lage reportasjer. Så kom også Vårt Land som siden den gang er den norske avis som har vært mest opptatt av de kristne i Midt–Østen. Og takk for det!

Med årene ble det stadig verre for de urkristne i Midt-Østen, og med IS`s og andre ekstreme gruppers herjinger står det om deres fortsatte eksistens. I Egypt førte den såkalte «arabiske våren», som norsk presse behandlet på en naiv måte, til angrep på koptiske kirker og klostre og det ble utrygt å være kristen. Men mange i Norge og i Vesten forøvrig hadde illusjoner om Det muslimske borgerskap. Det viste snart sitt sanne ansikt.

IS er enda verre, slik vi har sett i Irak, Syria og Libya. Der er kristne blitt nedslaktet i hopetall og deres kirker og klostre er blitt ødelagt sammen med andre uerstattelige kulturminner. Dette vet nå alle som har fulgt litt med i aviser, radio og TV og på nettet. Ingen kan lenger undskylde seg med at dette visste vi ikke.

Markeringen av 100 årsdagen for folkemordet på armenerne ga oss en ny anledning til å se hva som hadde vært de kristnes skjebne i den muslimske verden. Påny kunne den internasjonale historiske ekspertise påvise at det var en illusjon at kristne og jøder ble så godt behandlet under Islam. Saladin er utvilsomt en fascinerende skikkelse og korsfarerne etterlot seg blodige spor, men ikke-muslimer var og ble annenklasses folk. De var absolutt ikke jevnbyrdige med muslimene, og i flere perioder ble det begått stygge overgrep mot dem, også før folkemordet i Tyrkia fra 1915. Den Alladin-romantikken som vi har sett i Norge i de senere år, kan ikke dekke over dette, noe den norske historikeren Bård Larsen har påvist og som jeg fremhever i «Folkemordet armenerne». Internasjonalt er det ikke lenger noe seriøse historikere som holder fast på denne romantiske fremstilling.

Men det som skjedde i Tyrkia under den første verdenskrig stiller i særklasse. Det er i dag ingen anerkjent historiker som benekter at det var et folkemord. Derfor er det vanskelig å forstå at den norske regjering ikke vil innse dette og sendte bare en ambassadør til 100 årsmarkeringen i Jerevan. Vi skal åpenbart ikke fornærme Tyrkia som er viktig for Norge på grunn av den gigantiske vannkraftutbyggingen vi deltar i og fordi Putin-beundreren Erdogan kan bli en alliert i den nye kalde krig. Heller ikke skal vi utfordre de tvers igjennom korrupte, oljerike azerbaidsjanerne.

Men både Norge og NATO har jo en tradisjon for dobbeltmoral. Vi hadde ingen problemer med å samarbeide tett med militærstyret i Istanbul, oberstjuntaen i Athen og Salazar i Portugal. Vi fører en hård konfrontasjonspolitikk mot Ungarn, men bryr oss ikke om de langt alvorligere overgrep mot menneskerettighetene i Tyrkia.

At opposisjonen krever at Norge skal ta imot 10.000 syriske flyktninger, mange av dem kristne, er en forståelig reaksjon. Uansett bør vi gripe dypt i pengepungen enten det er kristne eller muslimer som forfølges. Men det må være lov til å diskutere om det mest effektive er å ta disse flyktninger til Norge eller å hjelpe dem i Midt-Østen. Statistisk Sentralbyrå har regnet ut at det vil koste Norge 20 milliarder kroner over en tiårs periode å ta dem hit, og dessuten vil det bli minimale skatteinntekter fra dem og en enorm belastning på NAV. Men la ikke denne debatten føre til at vi glemmer at den urkristne befolkning i Midt-Østen er i ferd med å bli utslettet.

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Arne D. Danielsen

294 innlegg  5445 kommentarer

Aktuelt og viktig

Publisert over 2 år siden

Har tillat meg å dele Johansens innlegg på FB. Har der lagt inn følgende tekst:

En høyst aktuell kommentar fra Jahn Otto Johansen. Hva er det med oss egentlig? Vi ser lidelse over alt, men reagerer ikke på annet enn det media til en hver tid måtte finne på å fokusere på. Men da reagerer vi som regel med følelser og ofte helt uten rasjonalitet. Meget leseverdig og en viktig påminnelse om realitetene i både det ene og det andre.

Svar
Kommentar #2

Torleiv Haus

76 innlegg  3323 kommentarer

Lang tradisjon

Publisert over 2 år siden

Vesten har en lang tradisjon for å overse de kristne i de østlige kirkene. Det aller alvorligste overgrepet skjedde i 1204 da det 4.korstog fullstendig raserte Konstantinopel, og i virkeligheten gav det Østromerske rike dødsstøtet. Etter dette overgrepet mot de ortodokse kristne har vel aldri de ortodokse kristne fått igjen tilliten til Vestkirken. 

Utryddingen av de kristne i Midtøsten er en trist historie. William Dalrymple har skrevet gripende om dette i boken "Skyggen fra Bysants".  

Et godt og betimelig innlegg. Takk.  

Svar
Kommentar #3

David Lindhjem

29 innlegg  264 kommentarer

Mens Stoltenberg danser tango med Tyrkia

Publisert over 2 år siden
Jahn Otto Johansen. Gå til den siterte teksten.
Men både Norge og NATO har jo en tradisjon for dobbeltmoral. Vi hadde ingen problemer med å samarbeide tett med militærstyret i Istanbul, oberstjuntaen i Athen og Salazar i Portugal. Vi fører en hård konfrontasjonspolitikk mot Ungarn, men bryr oss ikke om de langt alvorligere overgrep mot menneskerettighetene i Tyrkia.

Nato allierte Tyrkia og Obamas beste venn i Midtøsten, Erdogan, er våpenlanger for IS!

I følge vitneavhør av offiserer i tyrkisk rett har landets etterretningstjeneste deltatt aktivt i transporten av våpen til jihadistene i Syria.  

Den tyrkiske etterretningstjenesten MIT har sendt mer enn 2000 lastebillass med våpen og utstyr over grensa fra Tyrkia til Den islamske staten i Syria.

Dette opptar ikke Jens Stoltenberg og danser heller sammen med islamist allierte Tyrkia boktsavelig talt.

Svar
Kommentar #4

Leif GuIIberg

72 innlegg  6322 kommentarer

Ikke glem Irak heller

Publisert over 2 år siden
Jahn Otto Johansen. Gå til den siterte teksten.
Men la ikke denne debatten føre til at vi glemmer at den urkristne befolkning i Midt-Østen er i ferd med å bli utslettet.

Under diktatoren Saddam Hussein regner man med at det var ca. 1,5 millioner kristne i Irak, eller ca. 6% av befolkningen. Husseins utenriksminister, Tariq Aziz tilhørte den irakiske kristne kaldeerkirken. Saddam Hussein hadde ingen spesiell forkjærlighet for kristne, men de var i lihet med landets andre kristne grupper heller ikke spesielt forfulgt.

Før "Mission Accomplished"-invasjonen i 2003, ble daværende amerikanske president George W. Bush advart mot hva som ville bli konsekvensen dersom Saddam Hussein skulle bli styrtet i en krig basert på antagelsene om at landet var i besittelse av masseødeleggelsesvåpen. I New  York Times, tok kristne ledere ut helsides annoner med advarsel om hvilke følger en krig ville kunne få for landets kristne. Annonsen hadde overskriften:

"Jesus forandret ditt hjerte. La ham nå forandre ditt forsett."

Teksten i annonsen lød (egen overs.):

"President Bush, vi bønnfaller deg om å omgjøre beslutningen om krig i Irak. Din krig vil stride mot Jesu Krisi lære. Det vil stride mot grunnsetningene i, bønnene fra og anmodningene til din egen United Methodist Church biskoper. Denne krig vil ignorere appellene fra hundrevis av jødiske, muslimske og kristne ledere. Du har proklamert den viktige rollen til troen i ditt liv, og du har sagt at mennesker med en tro ofte er 'vår nasjons samvittighetsrøst.' Hør på våre røster nå. Vi erkjenner at Saddam Hussein er en grusom tyrann, men å gå til krig mot landet han styrer er ingen rettferdig krig. Det vil bli et uprovosert angrep på en nasjon som ikke truer De Forente Stater. Det vil stride mot FNs charter og sette en farlig presedens for andre nasjoner. Det vil medføre død og ødeleggelse over Baghdad, som er en stor by befolket av uskyldige sivile. Det vil bety slutten på livet for et stort antall av våre sønner og døtre. Dens enorme kostnader vil sluke midler som skulle vært brukt til behovene til fattige, sultne mennesker og de som ikke har fått utdannelse. Det er utenkelig at Jesus Kristus, vår Herre og Frelser og Fredsfyrske, skulle støtte dette foreslåtte angrepet.

"Dette er røsten til generalsekretæren i United Methodist Church, National Council of Churches og deres medlemmer. Lederne i menigheten har bedt om et spesielt møte med Dem for å understreke sin store motstand, men deres forespørsel er blitt avslått.

"Vi, de undertegnede, deler denne deres oppfatning. Hvis Jesus forandret ditt hjerte slik du sa, måtte han nå forandre din beslutning."

I dag har vi fasiten. Iraks kristne måtte flykte i hundretusentalls til Syria og Vesten, og de som ble er blitt en liten marginalisert gruppe. Det er litt rart å tenke på at mye av dagens lidelser blant Midtøstens kristne skyldes en kristen president som ikke ville lytte til råd han fikk fra andre kristne. Og ingen av oss hadde hørt om noe som kalles Islamsk Stat, bedre kjent som ISIL eller ISIS, var det ikke for en kristen amerikansk president som i dag driver med hobbymaling på en farm i Texas.

Svar
Kommentar #5

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Hva med den ukristne, uislamske og ujødiske befolkningen

Publisert over 2 år siden

Eller de ikke troende som man kaller dem, hvordan står det til med ders levekår i midtøsten?

Svar
Kommentar #6

Arne D. Danielsen

294 innlegg  5445 kommentarer

Ikke mange

Publisert over 2 år siden

Hvis Randby reiser nedover, blir han muligens den første av det slaget på de kanter.

Ja, det finnes naturligvis mange f.eks. muslimer som ikke er religiøse, som pr. definisjon er sekulære muslimer. Men de lever i den muslimske tradisjonen og oppfattes slik som ("gode" nok) muslimer. Mer en privatsak, og for mange er det nok også en hemmelighet. Best slik  – etter det vi forstår.

Når dette er nevnt, så finnes det etniske og religiøse minoriteter, men da igjen hovedsakelig som retninger innenfor islam og kristendommen. Jødene er den minoriteten de er. De to sistnvente er uønsket av de konservative og autoriteter kreftene innenfor islam.

Dette er vel egentlig gammelt nytt, men siden Randby spør.

Svar
Kommentar #7

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Geopolitikk og småprat

Publisert over 2 år siden

 

           Vestens viktigste allierte i Midtøsten etter andre verdenskrig var de oljerike wahhabi-statene SaudiArabia og Gulfmonarkiene. Dette utviklet seg også til et krigsfellesskap hvor wahhabiene og Vesten(CIA-M16-,etc) førte en rekke store kriger for å knuse oppstigende rivaler som Russland og Iran.

           Det gikk så langt omkring 2005 at USA i ramme alvor mente at en allianse mellom wahhabi-statene,det globale Muslim Brotherhood og USA skulle styre den islamske verden. Dette kan man lese om på tenketanker og offentliggjorte strategidokumenter. Som det framgår av deklassifiserte dokumenter lansert i JUDICAL WATCH var USA 12 august 2012 meget positive til oppbyggingen av Islamsk Stat,et "Salafist Principiality". Folk som er interessert i sannheten om dette vi her snakker om bør lese dette dokumentet.  (Global Research)

          Faktum er at de store geopolitiske vyer som USA og NATO opererte med,fullstendig ignorerte de kristne minoritetene i Midtøsten. Da MB-folkene satte fyr på koptiske kirker i Cairo ble det knapt reagert i vestlig presse.

          Og ingen analytiker i Midtøsten er uenig i at den viktigste samarbeidspartner til bestialske kristendreper Islam Stat er Nato - Tyrkia som David Lindhjem påpeker i kommentar 3. Dette er en stat med horribele drap på journalister og dissentere som både Tyskland,England og Frankrike gjerne så inn i EU så fort som mulig!!

         Som det framgår av arkivet her,har vi vært noen få som i mange år har spurt hva kristenNorge har tenkt å gjøre med kristendrapene i Syria og Irak, men knapt noen svarte fordi man innen høyere politisk tenkning og propaganda, befant seg meget vel innen det verdensbildet som EU-USA-Nato hjernevasket folk med.Det vil si: wahhabi-Nato alliansen.

        

Svar
Kommentar #8

Jonas Stava

16 innlegg  1025 kommentarer

video

Publisert over 2 år siden

Denne korte videoen anbefales: Her

Svar
Kommentar #9

Torry Unsgaard

3 innlegg  380 kommentarer

Bra!

Publisert over 2 år siden
Jahn Otto Johansen. Gå til den siterte teksten.
At opposisjonen krever at Norge skal ta imot 10.000 syriske flyktninger, mange av dem kristne, er en forståelig reaksjon. Uansett bør vi gripe dypt i pengepungen enten det er kristne eller muslimer som forfølges.

Takk for tankevekkende og godt innlegg.

Fint at du påpeker viktigheten av den debatt som opposisjonen på Stortinget har reist i den siste tiden.

Svar
Kommentar #10

Kristian Kahrs

109 innlegg  2168 kommentarer

KrFs krigshissing og svik mot forfulgte kristne

Publisert over 2 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Fint at du påpeker viktigheten av den debatt som opposisjonen på Stortinget har reist i den siste tiden.

Forsiktig nå Unsgaard. Vi husker hvordan KrF ville bombe Libya for å få demokrati, og KrF burde skjemmes over sin naive holdning til at bruk av luftmakt skal være en vidunderkur for gjennomføring av demokrati. Det er også en skam at KrF ikke er villig til å skille mellom muslimske og kristne innvandrere, slik fylkesleder i Buskerud KRF, Daniel Kadrpour har gått inn for.

La meg også sitere Pål Steigan som skriver om Dagrun Eriksen, en av Norges mest naive politikere:

Stortinget spilte ikke den rollen som det er tillagt etter grunnloven. Det kom bare sammen i ettertid for å hylle den krigserklæringa ledertroikaen i regjeringa allerede hadde avgitt overfor hele verden.

De ramlet nesten over hverandre for å vise hvor mye de støttet krigsvedtaket, og de gjorde det alle sammen, Martin Kolberg (A),  Karin S. Woldseth (FrP),  Erna Solberg (H),  Bård Vegar Solhjell (SV),  Trygve Slagsvold Vedum (Sp)  og Dagrun Eriksen (KrF).

La meg dvele et øyeblikk ved Dagrun Eriksen (KrF), ikke fordi hun var verst, men på grunn av hennes arumenter:

«Den arabiske verden trenger nå en reformasjon der man ikke bare skifter ut tyranni med folkestyre, men der man også skifter ut vilkårlig maktmisbruk med respekt for menneskerettigheter, skifter ut kvinneundertrykkelse med likeverd og likestilling, skifter ut fordommer med utdanning, skifter ut korrupsjon med en rettsstat.»

Kristelig folkeparti gikk altså i krig for kvinnefrigjøring, likeverd og likestilling. Da vil jeg i forbifarten nevne for Dagrun Eriksen hva som er den virkelige situasjonen i det landet hun gikk inn for å bombe:

Christian Post melder fra Libya at sju kristne ble funnet brutalt myrdet utenfor Benghazi i Libya 24.02.2014. Væpnede menn gikk fra hus til hus for å finne og drepe kristne.

I følge kristne kilder var livet ekstremt vanskelig under Muammar Gaddafi, men etter at han ble styrtet og drept av NATO med allierte, har det blitt mye verre. I følge den kristne organisasjonen Open Doors, har nå 75% av Libyas kristne rømt fra landet.

Svar
Kommentar #11

Torry Unsgaard

3 innlegg  380 kommentarer

Misvisende!

Publisert over 2 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Kristelig folkeparti gikk altså i krig for kvinnefrigjøring, likeverd og likestilling

Sitatet ovenfor, og forövrig mye av det du skriver i din kommentar er svärt misvisende. Det korrekte var at Norge deltok i en krig etter forslag fra den rödgrönne regjeringen og med anbefaling fra et samlet Storting. Norge gikk til krig for å oppfylle en resolusjon fra et samlet sikkerhetsråd. Begrunnelsen for krigföringen var å redusere menneskelig lidelse.

Dagrun Eriksen sa i sitt innlegg, da saken ble behandlet i Stortinget, at  «Den arabiske verden trenger nå en reformasjon der man ikke bare skifter ut tyranni med folkestyre, men der man også skifter ut vilkårlig maktmisbruk med respekt for menneskerettigheter, skifter ut kvinneundertrykkelse med likeverd og likestilling, skifter ut fordommer med utdanning, skifter ut korrupsjon med en rettsstat.» Dette er det vel ikke så mange her i landet som er uenige i. Denne uttalelsen var imidlertid ikke begrunnelsen for at Norge skulle delta i krigen.

Jeg har stor forståelse for at du setter spörsmålstegn ved mye av den krigsdeltagelse som Norge har värt med på i den senere tid. Det er imidlertid villedende å sette skylden på et opposisjonsparti med 10 av 169 representanter på Stortinget. Her må vel skylden fordeles på både sikkerhetsrådet, alle oss som bor i Norge og valgte inn dette Stortinget, samt en rekke andre land som også deltok i denne krigen. Fremtidige historikere og statsvitere får bedömme hvor heldig denne krigen var.

Svar
Kommentar #12

Sigurd Eikaas

12 innlegg  4799 kommentarer

Publisert over 2 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Det er imidlertid villedende å sette skylden på et opposisjonsparti med 10 av 169 representanter på Stortinget.

Sant nok. Men de 10 representantene er jo allikevel ansvarlige for hvordan de selv stemmer. Og dermed evt medskyldige for den situasjonen som har oppstått.

Likesom de vil være medansvarlige for konsekvensene av alle politiske vedtak de er med på å banke igjennom.

Svar
Kommentar #13

Kristian Kahrs

109 innlegg  2168 kommentarer

KrFs ynkelige ansvarsfraskrivelse for krigen mot Libya

Publisert over 2 år siden
Torry Unsgaard. Gå til den siterte teksten.
Det er imidlertid villedende å sette skylden på et opposisjonsparti med 10 av 169 representanter på Stortinget. Her må vel skylden fordeles på både sikkerhetsrådet, alle oss som bor i Norge og valgte inn dette Stortinget, samt en rekke andre land som også deltok i denne krigen. Fremtidige historikere og statsvitere får bedömme hvor heldig denne krigen var.

Unsgaard, hvis jeg blir valgt inn på Stortinget i 2017, kommer jeg med følgende løfte: Jeg kommer aldri til å skylde på andre enn meg selv for det jeg stemmer for i Stortinget. Her opptrer du som stereotypen på en sleip politiker som skylder på alle andre for det ditt parti stemte på. Hadde du hatt litt ryggrad, kunne du sagt at dere ikke kjente til konsekvensene av deres egen stemmegiving og at dere ikke visste at dere i realiteten støttet islamister og menneskesmuglere. Dette har forskeren Ola Tunander skrevet om i sin artikkel Norges ansvar for katastrofen i Middelhavet.

Svar
Kommentar #14

Hans Olav Brendberg

64 innlegg  1096 kommentarer

Ansvar

Publisert over 2 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Her opptrer du som stereotypen på en sleip politiker som skylder på alle andre for det ditt parti stemte på. Hadde du hatt litt ryggrad, kunne du sagt at dere ikke kjente til konsekvensene av deres egen stemmegiving og at dere ikke visste at dere i realiteten støttet islamister og menneskesmuglere.

I spørsmål om krig og fred er sjølv små parti i opposisjon viktige - avdi konsensus er viktig når ein skal ut og kriga utanfor FN-pakta. Difor har parti som KrF og SV eit tungt ansvar for denne krigen, og det er lite truverdig når dei skuldar på alle andre. At Høgre og Ap gjerne vil kriga veit vi - problemet er når desse to partia greier organisera konsensus i Stortinget.

Svar
Kommentar #15

Torry Unsgaard

3 innlegg  380 kommentarer

Rettferdig skyldfordeling.

Publisert over 2 år siden
Kristian Kahrs. Gå til den siterte teksten.
Her opptrer du som stereotypen på en sleip politiker som skylder på alle andre for det ditt parti stemte på.

Jeg unntar ikke verken meg selv eller mitt parti når jeg skriver at "Her må vel skylden fordeles på både sikkerhetsrådet, alle oss som bor i Norge og valgte inn dette Stortinget, samt en rekke andre land som også deltok i denne krigen." Se kommentar #11.

Når jeg tok til orde i denne saken var det fordi jeg mente det var misvisende når du både i overskrifter og tekst framhevet et lite opposisjonsparti alene som skyldig, når du blant annet skrev at  "Kristelig folkeparti gikk altså i krig for kvinnefrigjøring, likeverd og likestilling."  Se kommentar #10.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
Å tåle kritikk fra Therese Utgård
40 minutter siden / 678 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Å tåle kritikk fra Therese Utgård
42 minutter siden / 678 visninger
Egil Andre Gjerde kommenterte på
8 av 10 foreldre er IKKE fornøyd med barnevernet!
rundt 1 time siden / 282 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livssynsnøytral ­er ikke verdinøytral
rundt 1 time siden / 2043 visninger
Kari Corneliussen kommenterte på
Innlegg i debatten om Smiths venner .
rundt 2 timer siden / 374 visninger
Bernt Evensen kommenterte på
Kritikk er ikke vondt blod
rundt 2 timer siden / 1941 visninger
Johan Velten kommenterte på
Kritikk er ikke vondt blod
rundt 2 timer siden / 1941 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Når vil vi alle forstå Islam?
rundt 3 timer siden / 3622 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Når vil vi alle forstå Islam?
rundt 3 timer siden / 3622 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Når vil vi alle forstå Islam?
rundt 3 timer siden / 3622 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Når vil vi alle forstå Islam?
rundt 3 timer siden / 3622 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
«Lekmanns-kortet» og andre hersketeknikker
rundt 3 timer siden / 4470 visninger
Les flere