Erling Grape

57

Fri og uavhengig presse?

Hva er grunnen til at norske media knapt nok omtalte John Kerrys nylig besøk i Russland og samtaler med president Vladimir Putin og utenriksminister Sergej Lavrov?

Publisert: 27. mai 2015

Jeg skal gjøre det kort og enkelt og kun stille et lite spørsmål: Hvor fri og uavhengig er nå norsk presse?

13. mai var USAs utenriksminister i Russland og hadde samtaler med president Vladimir Putin utenriksminister Sergej Lavrov. Utenom de politiske samtalene markerte også Kerry med blomsternedleggelse, 70 år siden seieren over Nazi-Tyskland. Dette mens de vestlige USA-allierte landene hadde fått forbud mot å dra til Russland for å delta i en felles markering.

Selve besøket og betydningen av dette kan nok diskuteres og analyseres, uten at jeg denne gang skal gå inn på en slik analyse. Det som dog er interessant er at dette kan markere det første tegnet til et skifte i amerikansk politikk og det også kan indikere en viss splittelse innad i det amerikanske synet på hvilken politikk som er riktig i forhold til Russland.

Det som jeg dog skal ta opp denne gang er imidlertid spørsmålet: Hvorfor var norsk presse så samstemte i sin taushet omkring dette besøket?

I rettferdighetens navn skal jeg si at Bergens Tidende hadde en lederartikkel omkring dette og i Dagbladet skrev Morten Strand en kommentar, men ellers så fant jeg bare korte nyhetsbulletiner.

Interesserer det ikke norske media at John Kerry uttrykte muligheten for opphevelse av sanksjonene dersom Russland overholder Minsk 2- avtalen, dette uten å nevne tilbaketrekking fra Krim?

Hva er det som gjør norske media så samstemte i å ikke omtale dette møtet, som i amerikansk presse er blitt kalt en diplomatisk seier for Vladimir Putin og Russland? Eller kanskje skyldes tausheten nettopp dette, at møtet blir betegnet som en seier for Putin?

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Hva er grunnen til at norske media knapt nok omtalte John Kerrys nylig besøk i Russland og samtaler med president Vladimir Putin og utenriksminister Sergej Lavrov?

Det kom lite nytt ut av møtet. Jeg holder en knapp på at det er hovedforklaringen. Det vil komme oppfølgere. Dette var et første skritt på en stund. I stedet for å markere den store frigjøringskrigen på rett dag, markerte både Merkel og Kerry dagen etter tur i dagene etterpå. Slik viste de Russland respekt, men deltok ikke i feiringen på selve dagen. Da slapp de å fremstå som skuebrød for folket ved at Putin kunne sole seg i glansen fra de som blokkerer ham. De lot seg rett og slett ikke bruke i hans spill, men var interessert i reelle politiske samtaler. 

Kommentar #2

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Hvem?

Publisert rundt 5 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Dette mens de vestlige USA-allierte landene hadde fått forbud mot å dra til Russland for å delta i en felles markering.

Hvilken overnasjonal organisasjon hadde nektet USA-allierte land til å dra til Russland?

Kommentar #3

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Utsikt minus innsikt

Publisert rundt 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det kom lite nytt ut av møtet.

En liten omskriving av Halvdan Sivertsen:

Utsikt minus innsikt gir tilnærmet blindhet fra spissen på en omvendt pyramide.

Jeg forstår at det er vanskelig å ha utsikt til verden fra Kalvskinnet når Aftenposten og Adresseavisen sperrer utsikten. Nå har Jens Stoltenberg vært i Washington og møtt selveste Barack Obama. Ikke bare det, det meldes at den ene roser den andre og vice versa, hvilken nyhet som preger norske aviser - en verdensbegivenhet, så klart.

Kommentar #4

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Hvilken overnasjonal organisasjon hadde nektet USA-allierte land til å dra til Russland?

Overnasjonal organisasjon? Hvem snakker om overnasjonal organisasjon?

Å si at USA-allierte ble nektet å dra til Russland, er selvsagt en spissformulering.

Kommentar #5

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Ingen nyhet?

Publisert rundt 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det kom lite nytt ut av møtet. Jeg holder en knapp på at det er hovedforklaringen.

Selvsagt er det uinterssant at Kerry serverer denne diplomatiske seieren på et gullfat uten å få noe igjen?
En av de virkelige haukene i Washington, presidentkandiat Hillary Clinton, har sammenlignet Putin med Hitler. Nå drar altså USAs utenriksminister og besøker denne Hitler'en! Selvsagt gir bare dette grunnlag for spekulasjoner.
John Kerry har, til tross for sin omfattende reisevirksomhet, også blitt kritisert for å oppnå lite og være uklar i viktige spørsmål omkring amerikansk utnrikspolitikk.
Tilsvarende kritikk har vært reist mot Barack Obama, som av flere blir regnet som en svak president. Kan det tenkes at dette er Kerry og Obamas svar på kritikken, de vil slå tilbake mot haukene og ta styringen over utenrikspolitikken, som ellers har vært Hillary Clintons fremste felt?

En del av kritikken mot den harde tonen USA har brukt i forhold til Russland, går ut på at denne politikken har drevet Russland og Kina tettere sammen. I tidligere tider gikk mye av taktikken nettopp ut på å slå en kile mellom disse landene. For et økonomisk svekket USA er det slett ingen fordel at den nye økonomiske verdensmakten Kina og Russland slår sine pjalter sammen.

Selvsagt kan Kerrys ferd til Russland være spill for galleriet og kun være et taktisk mellomspill for å teste ut Putin.

At dette ikke er interessant for Njål Kristiansen, har jeg stor forståelse for. Men det burde da interessere oppegående utenrikspolitiske analytikere - om vi har slike i Norge?

Kommentar #6

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.

At dette ikke er interessant for Njål Kristiansen, har jeg stor forståelse for. Men det burde da interessere oppegående utenrikspolitiske analytikere - om vi har slike i Norge?

Dette var det første jeg fant da jeg googlet om møtet. 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2321001/Vladimir-Putin-keeps-John-Kerry-waiting-THREE-HOURS-visit-Russia-Syria-talks.html

Det er flere oppslag, men ikke så mye interessant. Du vet kanskje ikke at sluttkommunikéet etter slike møter gjerne er skrevet på forhånd, med mindre møtet er kommet i stand på svært kort varsel. Du koker suppe på en spiker for det er egentlig ingen hemmelighet at USA forsøker å få endret Russlands holdning overfor Syria og Assad, ved å slutte å selge våpen og få Assad til å gå av med en form for stil. 

Merkel kom hjem med mer substans for sitt næringsliv, men Kerry ble mer tomhendt. Det visste vi da alle uten hovedoppslag i de store norske avisene? Det later til at du ønsker deg et Informasjonsdepartement for sann informasjon som skal ha tilgang til avisenes førstesider. Vel, vel. Snu deg mot øst og start vandringen. Stopp når du kommer til Stillehavet og ta en liten sving mot sør, så er du snart der hvor de driver med slikt. 

Kommentar #7

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Nå har Jens Stoltenberg vært i Washington og møtt selveste Barack Obama.

Det er så rart med hvor skarpsynte vi er her på Kalvskinnet. Dette kunne jeg faktisk selv bevitne. Mens jeg satt i sofaen min skjedde det på andre siden av gulvet, over mot veggen midt i mot. 

Kommentar #8

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ok..

Publisert rundt 5 år siden
Erling Grape. Gå til den siterte teksten.
Å si at USA-allierte ble nektet å dra til Russland, er selvsagt en spissformulering.

Ok, men hvem ble de nektet av? Det er jo ganske mange USA-allierte..

Kommentar #9

Erling Grape

57 innlegg  1046 kommentarer

Obama vil ut av Ukraina-konflikten?

Publisert rundt 5 år siden

I en kommentar på nrk.no, Gir Russland opp den militære støtten til separatistene i Øst-Ukraina?, reiser NRK sin Øst-Europa korrenspondent, Morten Jentoft, dette spørsmålet ettersom han mener USA har involvert seg mer aktivt i konflikten i Ukraina.

Spørsmålet er om Morten Jentoft muligens har misforstått hva den nye tilsynelatende mer aktive rollen kan innebære. I følge amerikanske media og uttalelser fra Fjodor Lukjanov, leder av Russlands utenrikskomite, er det også tegn som kan tyde på at Obama ser seg om etter muligheter til å komme seg ut av konflikten med Russland. I den sammenheng kan det kanskje også hende at USA overlater Ukraina-problemet til EU og de europeiske statene.

Men heller ikke dette perspektivet virker det som om norske synsere har oppfattet.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere