Anders Tyvand

57

Unødvendig frykt for K-en

Lærer Unni Helland har i et innlegg i Dagsavisen gitt uttrykk for sin bekymring for skolens RLE-fag. Hun mener at den forestående navneendringen med en ekstra K i fagnavnet vil svekke faget, og endre fagets karakter. Jeg deler ikke denne bekymringen.

Publisert: 27. mai 2015

Det syns førsteamanuensis Per Anders Aas ved Høgskolen i Oslo og Akershus er både fortvilende og nedslående.

Men jeg tror virkelig ikke at en ekstra K i navnet vil føre til noen grunnleggende endring av faget. Det er heller ikke meningen. Jeg mener navneendringen er fornuftig, fordi navnet i større grad vil gjenspeile fagets reelle innhold. Men verken navneendringen eller bestemmelsen om at kristendommen skal utgjøre om lag halve faget vil rokke ved fagets egenart og karakter.

Religionsfaget i skolen er – og skal fortsatt være – et fellesfag der elever med ulik religiøs tilhørighet skal kunne møtes og lære om egen og hverandres tro, livssyn og etikk. Det er viktig for å skape respekt og forståelse på tvers av ulike grenser, og dette blir ikke endret av at faget skifter navn fra RLE til KRLE.

Dette blir heller ikke endret av bestemmelsen om at kristendommen skal utgjøre om lag halve faget. Dette har nemlig vært intensjonen hele tiden; Da den rødgrønne regjeringen fjernet kravet om at kristendommen skulle utgjøre 55 % av faget, var både statsråd Bård Vegar Solhjell fra SV og statssekretær Lisbeth Rugtvedt i kunnskapsdepartementet tydelige på at det ville være behov for å bruke like mye tid på kristendom som tidligere. Kompetansemålene ble nemlig ikke endret, så elevene skulle lære det samme som før.

Kompetansemålene endres ikke nå heller. Elevene skal fortsatt lære det samme som før. Men for å sikre at religionsfaget, med sin noe brokete historie, praktiseres mer likt fra sted til sted, innføres en noe rundere bestemmelse om at kristendommen skal utgjøre om lag halve faget. Det er etter mitt skjønn fornuftig i et land der kristendommen har bidratt til å forme samfunnet vårt, kulturen vår, verdiene våre og konstitusjonen vår gjennom tusen år. Kunnskap om kristendommen er kort og godt en viktig nøkkel til å forstå det norske samfunnet.

Men fagets karakter blir altså ikke endret. Faget skal fortsatt være et fellesfag. Det skal fortsatt være rom for kritisk tenkning, samtale, diskusjon og meningsutveksling på tvers av ulike religioner. Kristendommen skal ikke gis noen kvalitativ forrang, og faget skal på ingen måte være forkynnende.

Gode, bevisste lærere som Unni Helland og andre skal fortsatt kunne bruke religionsfaget som en arena til å bygge bro mellom elever med ulik bakgrunn. Det eneste som kanskje gir grunn til bekymring, er en debatt der det skapes et inntrykk av at endringene i RLE-faget er noe helt annet enn det de i realiteten er.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Det kan de sikkert

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Kan ikke disse folka samle inn penger selv, og jobbe dugnad - som andre gjør?

Men det er vel en del av oss som ikke har behov for slike bygg ei heller å finansiere dem og drifte dem. Like fullt er jo vår finansieringsmodell slik at kristne kirker og råd der det kommunene som har ansvar for å betale for. Det helt uten å skjele til at en del innbyggere ikke kunne bry seg mindre om disse byggen og rådene.

Så hvor er vi uenige i at disse folkene kan samle inn penger, jobbe dugnad og bygge selv? Vel vi er vel uenige der hvor de som faktisk ikke gjør dette nå i dag får penger til det meste over felleskapets kasse. Det mener du tydeligis, i god sosialistånd, er helt på sin plass.

Kommentar #52

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Like fullt er jo vår finansieringsmodell slik at kristne kirker og råd der det kommunene som har ansvar for å betale for.

Det finnes da ordninger for alle livssynssamfunn? Basert på medlemstall? 

Kommentar #53

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Nei. Kirken har hatt særfordeler, har særfordeler. Det er selvsagt galt å hevde at alle har bygget sitt med to tomme hender og resultatet er at kirken har bygget opp mens HEF har suttret.

Men dersom du ønsker å legge en slik analyse til grunn så lykke til videre som filosof. Jeg tror du minst kan komme på nivå med Monsen.

Kommentar #54

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Kirken har hatt særfordeler

Du tenker på den tiden hvor det ikke fantes buddhister, jøder, muslimer, osv., i landet? 

Merkelig bruk av ordet 'særfordeler'. 

Kommentar #55

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 5 år siden

I dag får alle livssynssamfunn som søker om det pengestøtte. Nøye utregnet utfra det budsjetterte beløpet som tilfaller kristenfolket. 

Igjen: fokuser på egen innsats, ikke så meget hva naboen gjør. HEFerne har nok penger og nok hender og nok hjhernekraft til å finne ut av dette selv. Så får de invitere til dugnad. Slik som så mange andre foreninger og organisasjoner gjør. 

Muslimene, må man si, har vært dyktige. HEFerne har kanskje noe å lære der? Fremfor å med slett skjult skadefryd forsøke på å ødelegge hva de kristne har bygget opp gjennom generasjoner? 

Kommentar #56

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Hvordan underviser man i (K) RLE ?

Publisert over 5 år siden
Anders Tyvand. Gå til den siterte teksten.
Men fagets karakter blir altså ikke endret. Faget skal fortsatt være et fellesfag. Det skal fortsatt være rom for kritisk tenkning, samtale, diskusjon og meningsutveksling på tvers av ulike religioner. Kristendommen skal ikke gis noen kvalitativ forrang, og faget skal på ingen måte være forkynnende.

I faget snakker man om filosofi, humansime, livsyn , etikk.  Man snakker om mange variasjoner av uttrykt tro.  Som Jødedom, budisme, hindusime, noen varianter av islam og en god del varianter av Kristendomer.

Disse forskjellige Kristendommer, Religioner, Livsyn og Etikk  temane deles kanskje opp i flere sprøsmålstilliger ?

Hvordan er estetikken ?  Tempel/gudhus/kirker/påkledning  Hvordan er liturgien ved  fødsel/bryllup/begravelse og de 4 største årlige festene ? Er det noen etikk , menneskesyn , Hvordan er Gudefamiliene / Gude historiene, Hvor kommer vi fra , hvem er vi og hvor går vi som mennesker etter døden ? Hvordan opplever man dette i hverdagen ? Faste? , livsmøster, hverdagsliv. Hva er det viktigste dogmene  om skapelse ,  livs-bud ,  mål / synd / frelse ? liv etter døden ?

Hvis du kan alle svare her for de alle religionene er du halvegs.  

Idagens kristne og humanistiske Norge bør vi også kunne dette for alle de nye variantene av kristendommer som kommmer.   Her snakker vi om mange forskjerllige Ortodokse Kriste innvandrergrupper , mange blomstrende katolske grupperinger,  Lutterske varianter, Methodisktiske varianter ,  Norske og utenlandske babtistiske menighetsstrukturer, og pinsvenn variantene.  I denne sammenhengen bør man også kjenne til de tre mest vanlige bibelsammensetninger med sine  66, 73 eller 81 bøker.   

Moderne Kristne er ofte navlebeskuende hevder at sin uttrykksform for kristendom er den universelle. Men i vårt multikulturelle , mulitreligøse samfunn har vi de som setter sammen de 10 bud i bibelen på en annen måte en standard Norsk.  Men alt er kristendom og vi må ha respekt for at naboen uttrykker sin tro på vår Gud gjennom sine tidebønner, fasteperioder, påkledning og levesett.  Vi må alle kunne forsvare hvorfor vi har satt sammen de 10 bud som vi i nordeuropa har gjort det.  

Mine afrikanske venner spør meg ofte hvorfor kirker er bygd på gravplasser.  I andre kulturer er det fedredyrkerne som har kirkene sine der. 

I alt dette så er det så mye mer enn bare forkynnelse og slikt.  (K)RLE er utrykksformer for tro sett utenfra på en akademiske måte. Og det er mer viktig en noen gang før at vi kjenner vår egen historie og tro nå enn før.

Kommentar #57

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ønskes av hvem ?

Publisert over 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Det som ønskes er selvsagt nøytrale seremonirom, ikke å henge noe over kors i kirken. Fordi samfunnet skal sørge for at folk får giftet seg, kommer seg under torven når det er slutt osv. Det fine er at om en er 1, 100 000, eller 100 000 000, så vil alle behandles likt under et slikt system. Kunne det vært bedre? Sånn bortsett fra at du er deg selv nermest og kun er fornøyd hvis du får ditt på bekostning av andre?

Dine og andre humanetikeres ønsker er å ha sine seremonier i et nøytralt rom ja.Men du kan vel ikke mene at kristne som har bygget sine bedehus og kirker med stor innsats fra medlemmene skal legge seg flate for hva DERE føler dere bekvemme med ??

Skal dere kunne komme inn i deres hus og kreve dette huset nøytralisert og strippet for alt som minner om Gud og Jesus ?

Hva er dette for slags oppførsel ??

Skjønner du ikke at kristne har et annet fokus på en konfirmasjon eller begravelse enn en humanetiker ?

Nei som sagt : Bygg deres eget hus hvis dere ikke tåler å se hva andre tror på.

Jeg vil jo si det er ganske talentløst at dere ikke er i stand til det. 

Kommentar #58

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 5 år siden

er det bare meg, eller begynner denne tråden å handle om kirkebygg, og ikke religionsundervisning?

Kommentar #59

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Religionsundervisning er kirkebygg...

Publisert over 5 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
eller begynner denne tråden å handle om kirkebygg, og ikke religionsundervisning?

Vår oppvoksende slekt må forstå alle de kjente releligioners kirkebygg. 

Hvordan er en Jødisk synagoge bygd opp, Hva er en ikonostasie i en Kristen kirke, Hva er et budistisk tempel , Hva kjennetegner en moske ?  Det er slikt religionsundervisning handler om.

De kristen doktrinene er bare en lite del av (K)RLE..

Den akademiske Religionsundervsinging også om kirkebygg og "Hjemmealter". 

I Norge har vi bestemt at Kirker har Kirkegårder rundt seg. Kapell har det ikke.  I andre land er denne definering andre veien. At Kirkene er der folkene er og kapellen der de døde er. Hvorfor det er slik - er en del av religionsundervisnignen.

Kommentar #60

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Vår oppvoksende slekt må forstå alle de kjente releligioners kirkebygg.

Hvordan er en Jødisk synagoge bygd opp, Hva er en ikonostasie i en Kristen kirke, Hva er et budistisk tempel , Hva kjennetegner en moske ? Det er slikt religionsundervisning handler om.

De kristen doktrinene er bare en lite del av (K)RLE..

Den akademiske Religionsundervsinging også om kirkebygg og "Hjemmealter".

I Norge har vi bestemt at Kirker har Kirkegårder rundt seg. Kapell har det ikke. I andre land er denne definering andre veien. At Kirkene er der folkene er og kapellen der de døde er. Hvorfor det er slik - er en del av religionsundervisnignen.

igrunnen greit, men slik jeg har skjønt temaet, handler det om man kan forsvare at faget skal ha 50% kristendom, eller ikke.

om man skulle argumentere for at faget skal ha 50% kristendom, pga kirkebygg, skal da elevene besøke alle norges kirker?

Kommentar #61

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Som filosof

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Det finnes da ordninger for alle livssynssamfunn? Basert på medlemstall?

Som filosof skulle man tro at du klarte å tenke litt utenfor det konvensjonelle. Det du i det siterte refererer til er forsåvidt korrekt men det er nok bare en del av det som kommer DNK til del. Så det er ikke noe likhet ei heller står DNK og DNKs medlemmer på egne ben. De er rett og slett subsidiert av fellesskapet, litt Navere om man skal sammenligne med noe annet. 

Kommentar #62

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Hvor kommer vi fra og hvor går vi ?

Publisert over 5 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
om man skulle argumentere for at faget skal ha 50% kristendom, pga kirkebygg, skal da elevene besøke alle norges kirker?

Det norske trosliv utvides med mange nye typer Kristendommer for hver pulje innvandrere som kommer.  Vi alle bør være såpass samfunnsbeviste at vi kjenner våre nermeste naboer som bor rundt oss. Slik at vi forstår deres handlinger. Vi må huske på at over 60% av de innvandrere som har kommet siste 10 årene kommer ifra andre kristne trosretninger enn det vi hadde fra før i Norge.  Hva vet vi om dem ?  I tillegg til å lære våre nye landsmenn Norsk gjennom å forklare våre undelige kjønnsbaserte substantivbøyninger av "en stol", "ei seng" og "et bord". Vi også forklare forskjeller mellom våre forskjellige fornorskede utrykksformer for tro.  Dette tar masse tid.  Så for å få god kjennskap til vår lokale historie fra Sunniva til nå og vårt fremtidlige mulikonfensjons kristendom Norge. Vi bør nok bruke halvparten av tiden til alle lokale varianter av kristendom. Kristennorge er mer enn en kirke og et bedehus idag - her i området brukes kirken av ortodokse på lørdager og luthereanere på søndager.  Bedehusene har flere gudtjenester alle på forskjellige språk og dogmer.

I tillegg må man anse  humanetikkeren som en egen trosretning i denne sammenhenge og finne ut hvilke "kirkelignende" ritualer de har. ( Navndag / Konfirmasjon / Bryllup / begravelse osv ).

Det er viktig av vi vet forskjellen på de for skjellige uttrykksformene for tro. 

RLE undervisning skal fortelle om disse temanen hos alle forskjellige uttryksformer for tro og humanisme.

RLE undervisnig  handler om kirkebygg, malerikunst, klesdrakter, lyrikk, gravsteiner...

RLE undervisning  handler om sosiale felleskap rundt menighetne.  Barnearbeid, ungdom, familie og eldre.

RLE undervisning handler om liturgi, fester , rituelle handlinger ( dåp/nattverd ?) og så vidre ?

RLE undervisning handler om menneskesyn.  Hva er det forskjellen på menneskyn i Ortodoks og Luthers tro ?

RLE undervisning handler om Gudehistorier.  Hvorfor har Ortodoskse og Katolikker flere Gude historier og bøker i GT enn den bibel Norske kristne som baserer seg sin tro på ?

RLE undervisningen snakker om hvordan dagliglivet leves med bordbønner, aftenbønnner, faste hos våre nye naboer med Ortodoks, Katolsk, Luthers lære og de uten en tro på Gud.

RLE undervisning snakker litt om de kristne dogmene, med det er menighetens ansvar.

Elevene bør besøke en synagoge, moske , tempel og en kirke - ja.

( Den Norske Kirke  har nå så mange forskjellige liturgivarianter lokalt at jeg heller vil kalle dem De Norske Kirkene. To nabokirker har idag ofte helt forskjellig høymesse liturgi. Så man kan ikke sove i høymessen lengre - plutselig skjer det noe nytt.)

Kommentar #63

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Det du i det siterte refererer til er forsåvidt korrekt men det er nok bare en del av det som kommer DNK til del.

Jeg orker ikke forholde meg til gnålet om at jeg som filosof "burde" ditt og datt. 

Men til det siterte. Det er mange måter å drive inn penger på - hvis man bare virkelig vil. Det er bare fantasien som setter grenser. Hvis folk ikke gidder å gi av egen lomme, ikke i tilstrekkelig grad gidder dugnad (ut fra egne uttalte ønsker), har jeg heller ingen tro på at de er veldig forpliktet personlig på livssynet. Jeg synes bare det blir smått patetisk. 

Videre: bare en del? Du må gjerne konkretisere dette. 

Når 86% nordmenn er kristne må vi nok også belage oss på at det bare er rimelig at kristendomsundervisningen også vil måtte stå i en særstilling. Jeg har ikke hørt så mange andre enn enkelte HEFere og muslimer klage på dette. Landet er fortsatt sterkt preget av kristendommen, og det må voksne folk kunne forholde seg til uten å grine og trampe som småunger. "Ta dig en tudekiks," som man sier i Danmark! :)))  

Kommentar #64

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Det norske trosliv utvides med mange nye typer Kristendommer for hver pulje innvandrere som kommer. Vi alle bør være såpass samfunnsbeviste at vi kjenner våre nermeste naboer som bor rundt oss. Slik at vi forstår deres handlinger. Vi må huske på at over 60% av de innvandrere som har kommet siste 10 årene kommer ifra andre kristne trosretninger enn det vi hadde fra før i Norge. Hva vet vi om dem ? I tillegg til å lære våre nye landsmenn Norsk gjennom å forklare våre undelige kjønnsbaserte substantivbøyninger av "en stol", "ei seng" og "et bord". Vi også forklare forskjeller mellom våre forskjellige fornorskede utrykksformer for tro. Dette tar masse tid. Så for å få god kjennskap til vår lokale historie fra Sunniva til nå og vårt fremtidlige mulikonfensjons kristendom Norge. Vi bør nok bruke halvparten av tiden til alle lokale varianter av kristendom. Kristennorge er mer enn en kirke og et bedehus idag - her i området brukes kirken av ortodokse på lørdager og luthereanere på søndager. Bedehusene har flere gudtjenester alle på forskjellige språk og dogmer.

at man har forskjellige typer av kristendom, er greit nok, man har også forskjellige typer islam, og om man ville kunne man sikkert laget et fag med 50% islam, med tilsvarende begrunnelse, og man kan sikkert gjøre det samme med hinduisme, jødedommen, buddisme osv.

det finnes ufattelig mye ting man kan fylle et slikt fag med, men saken for min del er at man burde ha et vist magemål når man velger hva man skal fylle faget med, og hva man dessverre må la være, og den viktigste tingen for min del er snakk om hva har det størst konsekvenser av, at elevene ikke lærer, om valget står imellom det å lære hvorvidt det er greit å gi muslimske kvinner en klem, eller å lære om Sunniva, så vill jeg tro at dette med hvorvidt det er greit å gi en muslimsk kvinne en klem er viktigere enn det å lære om Sunniva, så om man står med det som valg, så måtte man utelatt Sunniva.

samtidig er det også litt om man ikke burde innse at det faktisk er temmelig provoserende for noen, at et slikt fag skal ha 50% kristendom, og at man dermed heller ender opp med å lage en unødvendig konflikt.

Kommentar #65

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Kultur og religion er provoserende....

Publisert over 5 år siden
Hans Petter Selnes Hansen. Gå til den siterte teksten.
samtidig er det også litt om man ikke burde innse at det faktisk er temmelig provoserende for noen, at et slikt fag skal ha 50% kristendom, og at man dermed heller ender opp med å lage en unødvendig konflikt.

Ser man seg rundt på dette fora - så ser vi masse diskusjoner - men ingen dialoger.

De gode dialogene får vi først når vi kjenner hverandres argumenter. Først da er vi istand til å skape noe nytt , kreativt og godt.   Diskusjoner ser stort sett selvhevden og får alltid negativ respons - i første runde.

Det å bruke tid på forskjellige uttryksformer for tro i skolesystemet handler om at vi i mediebildet hovedsakelig handler om konflikter mellom religioner.   Lokale diskusjoner er enten basert etikk , filosofi og religion.  Dette blandet sammen kaller vi det politikk. 

Identiteten i et samfunn er ofte knyttet til fotballbana,  samvirkelaget, samfunnhuset og kjerka.  Kjerka har begynt å dele seg opp i mange avleggere og nye planter.  Dette som før var en del av limen i bygda har nå blitt  det som splitter.  Vi alle må få lokal kjennskap til våre naboer.  Ikke bare kaste skit om hverandre i redsel for å konkuranse - men kjenne hverandre.  Kunne ha dialog - sammarbeid og lokal kultur utveksling.  Dette må læres tidlig også i skolen. Og til det har vi  (K)RLE timene hvor dette kan utforskes og læres. 

Hvor mange kirke varianter finnes det i skolekretsen og hva tror de på?  Det gjelder å skape dialog - ikke diskusjon,  mellom elevene og de imamer, prester, forstandere, predikanter som finnes i nærmiljø.

Det handler om at barna får en lokal multi kristen forståelse i i multig religiøs verden.

Kommentar #66

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Når 86% nordmenn er kristne må vi nok også belage oss på at det bare er rimelig at kristendomsundervisningen også vil måtte stå i en særstilling.

Virkelig? Siste undersøkelse viste klart at kristne har sunket betraktelig under 86% ja... Om man ikke bruker tallene til jukseklubben DNK da, der alle automagisk blir innmeldt uten å bli spurt først og barn automatisk blir innmeldt hvis en av foreldrene er meldt inn i den jukseklubben... De tallene er ikke reele, lengt færre er kristne enn det medlems tallene til DNK juger om... Har selv måttet melde meg ut av den klubben to ganger og kjenner mange som har måttet gjøre det samme, så en kan jo tenke seg hvor "reele" de tallene er....

Prøv med 30% du neste gang, da juger du ihvertfall ikke så mye...

Kommentar #67

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

filosofignål og filosofifurting

Publisert over 5 år siden

Bare en liten metakommentar om debatteknikk.

Er det slik at det skal være OK å henge på noen "morsomme" kommentarer til andres meninger? Hvis noen er uenige med meg, skal jeg da si at de gnåler og furter. Er det OK å si at de tramper og skriker som småunger?

Jeg synes ikke det.

Kommentar #68

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Tegn på umodenhet

Publisert over 5 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hvis noen er uenige med meg, skal jeg da si at de gnåler og furter. Er det OK å si at de tramper og skriker som småunger?

Metaforer. Kanskje ikke så vellykkede. 

Men la meg si det slik: jeg er ikke særlig imponert over nær 100.000 HEFere som fortsatt henger i skjørtekantene til de kristne. Det er rett og slett umodent. Mange av dem minner meg om unger. 

Det har intet å gjøre med at noen skulle være uenig med meg. Vi snakker sak her. Og har man fulgt med på hvordan HEF har profilert seg gjennom de siste tiår, er det mer enn tydelig at de fortsatt ikke har klart å frigjøre seg fra autoriteten (kristendommen) de opponerer mot. I overført betydning lukter det sannelig litt tenåringsopprør av det. Eller hva? Hvorfor er man så opptatt av hva kristne driver med, og ikke mer på hva man selv driver med? Hvorfor være så opptatt av hva de andre bygger, når de selv kan bygge som de lyster? Hvorfor ikke bygge et livssyn som tiltaler på slik måte at medlemstallene vokser? Osv. 

Slikt ville jeg mene om alle tilsvarende forhold. Ærlig talt, disse folka burde klare å bygge egne ting. De burde holde seg for gode til å lure seg inn i og snylte på andres verk. Samtidig har jeg tro på at HEF før eller senere vil makte å gestalte sin egen identitet, en genuint autonom, positiv identitet som ikke lenger betinges av alle negasjonene mot alt de ikke liker.

Jeg er overbevist om at du forstår dette, Frøland. 

Kommentar #69

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Prøv med 30% du neste gang, da juger du ihvertfall ikke så mye...

Du kjenner til betingelsene for at noe kan kalles løgn? Eller? Svar utbes. 

Jeg fant tallet på Wikipedia, men var noen år gammelt. Jeg gikk på Store Norske og fant:

"Om lag 77 % av befolkningen tilhører Den norske kirke i følge SSBs tall fra 2012. Tallet er ikke eksakt, men basert på antall medlemmer i andre trossamfunn og antall utmeldte. Om lag 8,7 % av befolkningen er medlemmer av andre trossamfunn. 5,6% er ikke medlem av noe trossamfunn." 

Så kan man spørre hvor mange nordmenn som blir begravd som ikke-kristen? Jeg tror at når alt kommer til alt, uavhengig om man melder seg til eller fra Folkekirken én eller flere ganger, så er det nok svært mange som "ender som" kristne likevel. (Dette er ikke noe jeg vet noe om, men er bare en intuisjon jeg har.) 

Kommentar #70

Hans Petter Selnes Hansen

2 innlegg  3182 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Ser man seg rundt på dette fora - så ser vi masse diskusjoner - men ingen dialoger.

De gode dialogene får vi først når vi kjenner hverandres argumenter. Først da er vi istand til å skape noe nytt , kreativt og godt. Diskusjoner ser stort sett selvhevden og får alltid negativ respons - i første runde.

Det å bruke tid på forskjellige uttryksformer for tro i skolesystemet handler om at vi i mediebildet hovedsakelig handler om konflikter mellom religioner. Lokale diskusjoner er enten basert etikk , filosofi og religion. Dette blandet sammen kaller vi det politikk.

Identiteten i et samfunn er ofte knyttet til fotballbana, samvirkelaget, samfunnhuset og kjerka. Kjerka har begynt å dele seg opp i mange avleggere og nye planter. Dette som før var en del av limen i bygda har nå blitt det som splitter. Vi alle må få lokal kjennskap til våre naboer. Ikke bare kaste skit om hverandre i redsel for å konkuranse - men kjenne hverandre. Kunne ha dialog - sammarbeid og lokal kultur utveksling. Dette må læres tidlig også i skolen. Og til det har vi (K)RLE timene hvor dette kan utforskes og læres.

Hvor mange kirke varianter finnes det i skolekretsen og hva tror de på? Det gjelder å skape dialog - ikke diskusjon, mellom elevene og de imamer, prester, forstandere, predikanter som finnes i nærmiljø.

Det handler om at barna får en lokal multi kristen forståelse i i multig religiøs verden.

vel, nå skal jeg ikke si at jeg er ekstremt orientert om hvor mye religion påvirker folk ellers i norge, i min lille avkrok ser jeg igrunnen veldig lite til noe som skulle tyde på at kristendommen har veldig stor betydning, av det jeg ser er vi et folkeslags som vis vi fikk spørsmålet om vi trodde på gud, eller ikke trodde på gud, ville svart "ja" uten engang sett problemet med svaret.

fra min lille avkrok virker det man ser på amerikansk kristendom, som noe ekstremt fundementalistisk, mens vi samtidig fyller opp nettsider opp og ned mot ting som søndagsåpne butikker, og lignende, noe jeg ikke tror man engang kan tenke seg i USA?

igrunnen tror jeg ikke kommer videre, for min del kan jeg ikke se behovet for at man må ha 50% kristendom, mye av argumentasjonen virker igrunnen bedre for min del, heller som et argument for hvorfor man kunne ha en dekning av krisendom, som var vesentlig mindre enn andre religioner, heller enn at man skulle trengt mere av kristendom enn andre religioner, om det er slikt at norge er så påvirket av kristendom, og vi møter kristendomen overalt fra fottballbane, til samvirkelaget, sier det jo at vi for uansettt mye gratis kristendomskunnskap, og man heller burde se hvor man har kunnskapshull.

kort sagt, jeg ser langt mer behov for forståelse av en multikulturell verden, for stort sett, forstår man naboen som går i samme kirke som enn selv, uten at man trenger å lære om den lokale kirkens 200 år gamle historie, mens det blir fort være med den buddistiske naboen på den andre siden av veien.

Kommentar #71

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
uavhengig om man melder seg til eller fra Folkekirken én eller flere ganger, så er det nok svært mange som "ender som" kristne likevel.

Ja dessverre har ikke folk så rare valgene men må ha en prest til å mumle intetsigende over kista si i en kristen kirke da det ikke finnes alternativer veldig mange steder... Har vært i en del begravelser av det slaget ja, der den begravede ikke var kristen, eller religiøs, på langt nær, men havnet likevel i kirken og fikk en kristen prest til å fremføre løgnene i den kristne troen for oss andre som satt der og irriterte oss over presten, som aldri lar en sjanse for å spre jesus reklame gå i fra seg...

Selvsagt skal ikke kristendom bli prakket på folk når de dør heller, så istedenfor å betale i dyre dommer til bygg som aldri blir brukt (Haug kirke her i Hokksund hadde et belegg på 0,6%... og ti prosent av de 0,6% var det skolene som sto for...), så det er på høy tid vi bygger livssyns nøytrale bygg slik at folk som ikke er kristne kan få en verdig avskjed også (Joda, man kan sikkert leie gymsalen....)

Og nei, kommer aldri til å bli kristen, ikke engang rett før jeg dør... Hvorfor tror du det egentlig? Tror du ikke at folk er fornuftige nok til å ikke holde seg med slike falske håp når det hangler mot slutten?

Kommentar #72

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
De kristne sitter igjen med stort sett alle bygg til offentlige seremonier, resten er avspist med nesten ingenting.

'Sitter igen' er ikke en korrekt beskrivelse - du insinuerer at der er sker noget uretfærdigt.

De har bygget og dermed er det deres.

Visse pakistanske muslimske kredse forsøger sig med samme invalide logik i Danmark at overbevise om at 'siden danskerne nu i over hundrede år har haft friskoler, er det på tide at der bygges nogle til muslimer'.

Dette er 'overtagelses-argumenter' - fælles for islam og vestlig venstrefløj.

Man kender det også fra børnehaven - en dreng sidder og leger med sit sandslot og en anden kommer og siger at det er hans og han har selv bygget det og nu skal den anden skride.

Kommentar #73

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Misunnelsen, småligheten

Publisert over 5 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Ja dessverre har ikke folk så rare valgene men må ha en prest til å mumle intetsigende over kista si i en kristen kirke da det ikke finnes alternativer veldig mange steder

Så har de andre livssynsorganisasjonene jobbet for dårlig. Tydeligvis er ikke tilstrekkelig mange interessert. Du sier det jo selv også. Det kan se ut til at folk flest er tilstrekkelig fornøyd med de kristne ritualer. Man kan si at dette hvilker på kristendommens fortreffelighet - men man kan sagtens også argumentere for at dette nok også må bety at alterativene ikke treffer tilstrekkelig mange nerver hos folk.

Nei, jeg skal ikke ha sagt noe om hvordan du ender, men det er mitt inntrykk, i godt rim med erkjennelsen ovenfor, at mange som ikke var kristne ender som kristne.

De som ivrer for livssynsnøytrale bygg (hva i all verden er dette egentlig?!) kan selv bygge disse. Eventuelt med støtte fra staten på linje med hva som ellers tilfaller livssynssamfunnene.

Igjen: hvis dette var så fryktelig, hvis det var så viktig å ha alternativer, hvorfor var slike bygg og ritualer ikke allerede forlengst inntruffet? Det er lenge siden for eksempel en Øverland røsket opp i målet, og man kan saktens også finne eldre navn. Her er det noe som slett ikke rimer; det er en skrikende mismatch mellom ord og handling.

Dette er en av grunnene til at jeg mener å se vikarierende motiver i disse diskusjonene. Det er en slags misunnelse som ligger i bunnen, og kanskje også en slags ubehjelpelighet, en nedslåtthet, en resignasjon over ikke selv å tilhøre et livssynssamfunn som har maktet tilsvarende hva kristenfolket har klart. Så blir det enkleste å rive ned, for å bruke Ferlings fine bilde, det flotte sandslottet.

"Kan ikke jeg, skal heller ingen andre - og dette kaller vi, med et fint ord, livsynsnøytralitet" - som altså ikke er mer "nøytral" enn at en insisterer på å ødelegge positive bygg og ritualer som har eksistert gjennom århundreder, og som fortsatt, når alt kommer til stykket, blir sett som godt nok for selve sin død og begravelse. 

Kommentar #74

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Manglende fantasi

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Men la meg si det slik: jeg er ikke særlig imponert over nær 100.000 HEFere som fortsatt henger i skjørtekantene til de kristne.

Eller skal vi heller si mange på å klare å tenke selvstendig. For du ser ut til å være av den typen menneske som kun forholder seg til organisasjoner og undersøkelser. Er det ikke organsisert eller det finnes en forskningsrapport så eksiterer det ikke eller har ikke relevans. 

Nå er det ikke slik at det å være gudløs er likt med å være HEFer. Det er nok ganske mange fler gudløse i dette landet en skarve 100 000. Det er som å tro at de eneste som går tur er de som er medlemmer av Turistforeningen. 

Alle disse som ikke er registrert i noe livssynssamfunn betaler sin skjerv til de som er medlemmer av livssynssamfunnen. Skattebetalrne i kommunene betaler for kirkebyggene i kommunene. Noen kommuner er heldige og har relativt få kirkebygg andre har en hel haug av dem og de suger midler ut av felleskassen.

De er jo knapt nok i bruk og de egner seg heller ikke til annen bruk enn det de er oppført som, hus med benker til noen troende og en prest som stort sett er åpent noen timer på søndager.

Men la meg ikke gnåle mer nå robin H. du er vel alt overtrett av oss.  

Kommentar #75

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
De som ivrer for livssynsnøytrale bygg (hva i all verden er dette egentlig?!) kan selv bygge disse. Eventuelt med støtte fra staten på linje med hva som ellers tilfaller livssynssamfunnene.

Støtte fra staten? Kirken fikk overføringer i 2011 på omlag 3,5 milliarder... Dette er IKKE inkludert vedlikehold (som kommunene må betale, enten de vil eller ikke...) og lønn av prester og andre freeloadere som jobber for dette "konsernet"... Dette er penger alle andre organisasjoner bare kan drømme om, da disse overføringene er en del av den kristne "arven", gjort i en tid der kristendom var enerådende og hadde all makt. Dette regimet er gått ut av dato, hvorfor i all verden skal ALLE betale for å opprettholde en gren av ren overtro her i landet?

Jeg er ikke medlem (var ihvertfall ikke det når jeg sjekket sist, som var desember i fjor... pga juksingen har jeg gjort det til en tradisjon å sjekke om jeg og mine er ute av jukseklubben til jesus) så jeg betaler liksom ingenting, men jeg gjør jo det allikevel... Nå er den lokale kirken restaurert for mine penger også, noe som kostet skatte betalerne flere millioner kroner her i Hokksund... For ikke å snakke om at overtro tempelet er belyst i nattens mulm og mørke, 365 netter i året... Hva det alene koster tørr jeg ikke å tenke på engang, men at det ville vært vel anvendte penger på veldig mye annet er det ingen tvil om, hvorfor dette tempelet av ignoranse skal være opplyst om natta er mer enn jeg skjønner...

Vi har her i landet røffelig 1600 kirker som blir betalt av staten over skatte seddelen... Er dette virkelig vel anvendte penger når ingen bruker disse byggene? Eller hadde det vært lurt å sette opp livssyns nøytrale bygg ALLE kunne benyttet, uten en masse blonde lik hengene i tortur intrumenter på veggene?

Syntes egentlig hele ordningen til jukseklubben til jesus er forkastelig jeg... Ingen interesse for denne overtroen her i bygda, men betale må vi..

Kommentar #76

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
De har bygget og dermed er det deres.

Det er knappest riktig. Vi har hatt en statskirke i Norge, så det er ikke "deres". Penger har flommet fra statskassa, ansatte har fått lønn, bygg har blitt bygget og renovert. Det har også vært særretter, noen er der fortsatt, som gjør at blant annet begravelser blir problematisk.

Kommentar #77

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Så har de andre livssynsorganisasjonene jobbet for dårlig.

Nei, de har ikke ønsket å være en statsinstitusjon med særfordeler. De har gjort det de skal gjøre. De har ikke jobbet for et HEF, etikk og religonsfag. De har ikke jobbet for enerett på vigsel eller gravferd. De har ikke jobbet dårlig, de har jobbet svært godt.

Kommentar #78

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Ser man seg rundt på dette fora - så ser vi masse diskusjoner - men ingen dialoger.

De gode dialogene får vi først når vi kjenner hverandres argumenter.

Dialog kommer nå vi kan møtes som likeverdige, ikke med en 55 vs 5 %.

Kommentar #79

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Dette er en av grunnene til at jeg mener å se vikarierende motiver i disse diskusjonene. Det er en slags misunnelse som ligger i bunnen, og kanskje også en slags ubehjelpelighet, en nedslåtthet, en resig

Du er nå flink til "lese" inn i folk og stemple, eller lettere sagt du gjør det ofte, men særlig treffsikker er du ikke. Du lever nå i din egen verden og der er du verdensmester.

Kommentar #80

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Merkelige holdninger

Publisert over 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Nei, de har ikke ønsket å være en statsinstitusjon med særfordeler. De har gjort det de skal gjøre. De har ikke jobbet for et HEF, etikk og religonsfag. De har ikke jobbet for enerett på vigsel eller gravferd. De har ikke jobbet dårlig, de har jobbet svært godt.

Religiøse i Norge får sine tilskudd fra staten etter antall medlemmer.Akkurat som HEF får.

At HEF har ca 100 000 medlemmer og kristne har ca 35 ganger flere skaper som vi ser misunnelse på en måte som får HEF til å forsøke å rive ned det andre har bygget.

Men drivkraften ligger nok ikke bare i misunnelse om bygninger og penger,men at kristentroen appelerer så mange ganger sterkere til menneskene enn en gudløs tro.

Så vil de likestille undervisningen i skolen slik at barna skal tro at vi som nasjon er like mange av alt...Dette er en bevisst strategi for å fjerne identiteten og kristenkulturen fra barnas bevissthet.

Humanetikere VET at identitet skapes i barneårene,og om de klarer å få gjort noe med denne påvirkningen har de oppnådd noe av sin agenda.

Denne strategien er i slekt med hvordan sosialister har kjempet for å få alle barn i barnehagen,slik at de kan formes i den samme likhetskulturen fri fra kristen påvirkning.

Vi kjenner lusa på gangen.

 

Kommentar #81

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Riktig og galt

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Religiøse i Norge får sine tilskudd fra staten etter antall medlemmer.Akkurat som HEF får.

Malen er DNK, så legges mange summer sammen og man kommer frem til en sum for DNK som så deles på antall medlemmer. Dette gir et tall som så blir beløpet som tildesles andre livssyn per medlem.

DNK er så tildelt en rekke andre oppgaver. Disse er finansiert på ulikt vis og av ulike aktører, noe er staten og noe er kommunene.

Det er vel ikke tvil om at de kirkebyggene og kapellene vi har i dette landet, og det er ikke få, langt på vei er til stor glede og nytte for DNK. Det klages litt på vedlikehold og at en del av kirkebyggene ikke lenge er så praktiske men dette er vel litt i samme bane som du beskylder HEF og andre for Rune H. Er man ikke fornøyd så får man brette opp ermene og trå til med arbeiskraft og penger. 

Det kan selvfølgelig løses ved at man søker staten om å omdisponere litt fra dåpsopplæring eller andre kirkelige handlinger man bedriver og som man har fått bevilget penger til. 

Nå er det jo også en gruppe givere man ofte hopper helt over og det er alle de uorganiserte livssynerne. For vi har alle et livssyn men vi er ikke alle meldt inn i en organisasjon eller et fellesskap som ivaretar vårt spesifikke livssyn. Ikke er det alt som godkjennes av øverigheten som et livssyn heller noe avvisningen av spagettimonsterets tilhengere viste.

Det er jo langt på vei også disse som må lide seg gjennom deres religiøse tekster og historier i KRLE faget. Alt for at dere som religiøse skal blitt tatt litt mer på alvor enn alle andre.

Kommentar #82

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Om å lide

Publisert over 5 år siden
Lars Randby. Gå til den siterte teksten.
Det er jo langt på vei også disse som må lide seg gjennom deres religiøse tekster og historier i KRLE faget. Alt for at dere som religiøse skal blitt tatt litt mer på alvor enn alle andre.

Det er flere fag på skolen som føles som en lidelse for mange.Alt fra matte til samfunnsfag og historie.

Der er informasjon om de forskjellige religioner bare ett av mange fag.


Kunnskap er ikke tung å bære. 

Jeg så en repotasje der tilfeldige ungdommer på gata ble spurt om hvorfor vi feirer jul,påske og pinse...Det var et lite mindretall som kunne svare riktig.

Det må vel tyde på at bekymringene som Hefere går rundt og bærer på er noe de har skapt i sitt eget hode.
Det må jo kunne sies at det er et stort tankekors at den oppvoksende slekt ikke vet stort om sitt eget kulturgrunnlag. 
Så egentlig bør vel kristendommen få en mye større plass i undervisningen for å rette opp et stort tomrom. 

Kommentar #83

Erik Berg

0 innlegg  212 kommentarer

Antallet kristne

Publisert over 5 år siden

Jeg ser Haug slenger om seg med tall som 86% kristne i Norge.

Men hva mener man med kristen?

Kan man fortsatt være kristen og ikke tro på Gud? Fortsatt være kristen og ikke tro på Jesu mirakler? Er du fortsatt kristen hvis du ikke ber, gladlig synder uten dårlig samvittighet (og således ingen bønn om tilgivelse). Er du fortsatt ikke kristen hvis du ikke vet hva nattverden er, og/eller har noe som helst tro på betydningen av den i kristen religiøs sammenheng?

Etter Utøya og det kom frem at terroristen var en hvit, kristen nordmann så gikk kristne i Norge og andre steder ut av sine gode skinn i en desperat kamp på å definere ABBs kristne identitet (han omtalte vel seg som "kulturell kristen") som ikke-kristen. Da var det veldig viktig å distansere seg fra den "kristne" ABB.

Så tydeligvis er det en forskjell på kristne og "kristne", og at sistnevnte er egentlig ikke kristne.

Men i slike debatter som dette her, er det veldig hendig å ha de "kristne" allikevel.

Så tilbake til tallet det slenges rundt med, 86%, som utelukkende er basert på offisiell statistikk over medlemskap i tros- og livsynssamfunn - hvor DNK har de aller fleste av disse (~76%).

For de aller fleste trossamfunn tror jeg det er tilfelle at man kan anta at noen er kristen hvis de er medlem i et kristent trossamfunn (type pinsevenner, baptister etc). DNK, derimot, stiller i en helt annen kategori her. Det er et uomtvistelig faktum at en stor andel av DNKs medlemmer faktisk ikke kan sies å være kristne, knapt "kristne". 

Undersøkelser viser f.eks. et bilde som dette når folk blir spurt om de tror på Gud (Eurobarometer): 

22% of Norwegian citizens responded that "they believe there is a God". 44% answered that "they believe there is some sort of spirit or life force". 29% answered that "they do not believe there is any sort of spirit, God, or life force". 5% answered that they "do not know" Strengt tatt er vel kravet til å kunne kalle noen kristen at de uten unntak må havne i kategori 1. Alle andre kategorier må være uforenlig med det å være kristen. Men kategori 1 omfatter jo også andre religioner, som f.eks. jødedom og islam. 
Skal man argumentere for best mulig case basert på dette for antallet kristne i DNK så sier vi at alle de 22% er medlem av DNK (dvs ingen muslimer, jøder, katolikker, pinsevenner og andre). Da har vi altså en best-case for DNK at 27,8% av medlemsmassen faktisk er kristen! Worst-case er jo at alle andre som er medlem av trossamfunn utenom HEF har svart ja i kategori 1 på undersøkelsen. Disse utgjør ca 9% av befolkningen, og da gjenstår 13% til DNK. Vi snakker da om kun 17% av medlemmene av DNK som tror på den guden som er beskrevet i Bibelen (som jo må sies å være et absolutt kriterium for å kalles kristen...). Realitetene for DNK er nok at dette antallet ligger mye tettere opp mot worst-case, men uansett er det et veldig begredelig resultat for antallet kristne både i DNK og i Norge forøvrig.
De harde realitetene er faktisk at statskirka har for det gjengse medlem blitt redusert til en seremoni-institusjon hvor flesteparten av medlemmene faktisk ikke tror på Jahve-guden og således ikke er kristne, og det religiøse innholdet har null betydning.
Kommentar #84

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Dette er kjernen.

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Der er informasjon om de forskjellige religioner bare ett av mange fag.


Kunnskap er ikke tung å bære.

Denne tråden handøler om K'ens plass.

Faget Rle og nvanet Rle er ikke under debatt. Informasjon/læring om religioner er ikke tema. Hvorvidt kristendom, som den historisk toneangivende religion i Norge, bør ha mer plass, er ikke tema.

Temaet er hvorfor K'en tas ut av religionsbegrepet.

Det blir som om man i bilmekanikeropplæringen skulle ha et fag som heter "BMW, bil og kjøretøy".

Kommentar #85

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg så en repotasje der tilfeldige ungdommer på gata ble spurt om hvorfor vi feirer jul,påske og pinse...Det var et lite mindretall som kunne svare riktig.


Hvorfor skulle de vite noe om dette? For folk flest er kristendommen gamle myter som ikke engang etter hele to tusen år kan føre et eeneste bevis for sine påstander, så jeg finner det ikke rart i det hele tatt at folk ikke gidder å huske på hva disse mytene påstår...

 

Du ser helt ut til å glemme at denne kristne kulturarven er noe som har blitt prakket på landet med tvang og nå som kirken og de kristne ikke lenger har tvang som et lovlig våpen er vi på vei bort i fra disse mytene, noe du selv sier temmelig klart i hvordan folk ikke lenger bryr seg hva som skjedde i påsken, pinsen eller jul (dager som kristendommen også har tvunget inn som sine egne helligdager...).

Så den kristne kultur arven er aldeles ikke så påtrengende som du tror, da det faktisk er en grunn til at vi har utviklet oss vekk fra denne intolerante og primitive troen og har laget lover og regler uten innblanding fra noen guder... Og det er dette, mer enn noe annet, at denne ekstra K'en blir dyttet inn for også, rett og slett i frykt for at kristendom skal dø helt ut hos folk... Best å gjøre litt hjernevasking FØR ungene er gamle nok til å tenke logisk liksom... For tenker de logisk er løpet kjørt, disse mytene får aldri noen innpass om man har et grunnlag av ordentlig informasjon og viten å sammeligne mytene i mot... Og dette vet de som dyttet denne K'en inn i religion og etikk faget...

Så egentlig er det ikke anent enn ren panikk hos en utdøende religion...

Kommentar #86

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Bomskudd

Publisert over 5 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Du ser helt ut til å glemme at denne kristne kulturarven er noe som har blitt prakket på landet med tvang og nå som kirken og de kristne ikke lenger har tvang som et lovlig våpen er vi på vei bort i fra disse mytene, noe du selv sier temmelig klart i hvordan folk ikke lenger bryr seg hva som skjedde i påsken, pinsen eller jul (dager som kristendommen også har tvunget inn som sine egne helligdager...).

Årsaken til at jeg nevnte at unge folk ikke kjenner til historien bak våre høytider,er at de altså ikke har fått nok undervisning om det på skolen.
Så denne store frykten som HEF har for en K i dette faget,er å se spøkelser på høylys dag i frykt for kristendoms-spøkelset.

Kan forresten Skoug fortelle hvordan kristen tro har blitt prakket og tvunget på folk de siste to-tre generasjonene ?
Kan han forklare hvorfor de fleste i Norge fortsatt vil ha vårt kongehus som bekjenner seg til kristen tro ?

 

Kommentar #87

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Kan forresten Skoug fortelle hvordan kristen tro har blitt prakket og tvunget på folk de siste to-tre generasjonene ?
Kan han forklare hvorfor de fleste i Norge fortsatt vil ha vårt kongehus som bekjenner seg til kristen tro ?


Du ser jo selv hvordan det har gått med kristendommen her til lands i de nevnte to tre generasjonene? Dette er en tro som holder på å dø ut, det er bare å dra i en hvilken som helst kirke og gjøre litt matte for å se hvor stor gjennomsnitts alderen er på de som sitter der på en søndag så forstår du fort at kristendom er døende her i landet... fordi den ikke lenger kan prakkes på folk med tvang... Tipper at kristendom hadde overlevd her i landet i omtrent to hundre år, om den i det hele tatt hadde fått noen følgere, om den ikke ble tvunget på oss...

 

At kongen fremdeles må sverge til en primitiv,intolerant og ignorant overtro er egentlig helt latterlig og står ikke i stil til resten av landet i det hele tatt. Men dette er jo også en lov som er tvunget på oss, fra den tiden da kirken hadde stor makt og tvang var et nyttig redskap for å få folk til å tro på denne primitive religionen og de hårreisende påstandene de kom med...

 

Sorry, men jeg tror det er på tide å se litt på realitetene og ikke bare sole seg i glansen fra "medlems" tallene til dnk, de er langt unna reele... Kristendom er på vei ut og det gjør ikke meg noe...

 

 

Kommentar #88

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er knappest riktig. Vi har hatt en statskirke i Norge, så det er ikke "deres". Penger har flommet fra statskassa, ansatte har fått lønn, bygg har blitt bygget og renovert.

Jeg går ud fra at det er nogenlunde som hernede - at der betales en særskilt kirkeskat af medlemmerne, som går til præster og en del andet og at staten så deltager i opretholdelse af kirkebygningerne som en slags kulturpolitik.

Længere nede i begrundelserne er det hernede - og måske hos jer - sådan at statens bidrag er en del af en gammel aftale fra dengang staten (kongen) overtog det katolske kirkegods - en slags kompensation.

Kommentar #89

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Denne strategien er i slekt med hvordan sosialister har kjempet for å få alle barn i barnehagen,slik at de kan formes i den samme likhetskulturen fri fra kristen påvirkning.

Vi kjenner lusa på gangen.

Præcis (sagde den gamle pædagog) - stod det til de toneangivende ideologiske 'forskere' var heldags daginstitutioner og heldags-enhedsskole obligatoriske - fra ~3 md. til 16-18 år i 'den gode stats' varetægt.

Jep, jeg kan fra min tid på DPU alle argumenterne i søvne og de er ikke faglige, men kommunistiske/kulturmarxistiske.

Kommentar #90

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

"kompensasjon"

Publisert over 5 år siden
Søren Ferling. Gå til den siterte teksten.
Længere nede i begrundelserne er det hernede - og måske hos jer - sådan at statens bidrag er en del af en gammel aftale fra dengang staten (kongen) overtog det katolske kirkegods - en slags kompensation.

Staten kompenserer seg selv, ved hjelp av skattebetalernes penger, for ranet av Den katolske kirkes eiendom.

Kanskje ikke så moralsk forkastelig, da, at Den katolske kirke i Oslo og Nord-Norge bruker ulovlige metoder for å karre til seg noen slanter av det tapte.

Kommentar #91

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Søndagsskolen er ikke lenger hva den var.

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Årsaken til at jeg nevnte at unge folk ikke kjenner til historien bak våre høytider,er at de altså ikke har fått nok undervisning om det på skolen.

Eller er det heller slik at den store majoritet av statskirkens medlemmer egentlig ikke bryr seg?

Kommentar #92

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Staten kompenserer seg selv, ved hjelp av skattebetalernes penger, for ranet av Den katolske kirkes eiendom.

Det er vist for polemisk og måske også morsomt til at jeg forstod det ;-(

Kommentar #93

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Eller er det heller slik at den store majoritet av statskirkens medlemmer egentlig ikke bryr seg?

Det tror jeg ikke, men at de regner med at Skolen står for den grundlæggende orientering.

Staten ved Skolen har overtaget mere og mere fra forældrene - i Danmark markerede Den blå Betænkning fra vist 1960 begyndelsen på at skolen også skulle være 'opdragende'.

Forældrene er stille og roligt kørt ud på et sidespor, men regner autoritetstro med at Skolen opdrager efter demokratiske principper, sådan at den følger forældrenes indstilling og ikke en statslig ideologi.

Dér er de så blevet taget ved næsen - som i så mange andre sammenhænge, hvor centralmagten sætter sig stadigt tungere på os alle.

Til endeløs fryd for de totalitære.

Kommentar #94

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Årsaken til at jeg nevnte at unge folk ikke kjenner til historien bak våre høytider,er at de altså ikke har fått nok undervisning om det på skolen.

Da jeg gikk på skolen fikk vi aldri høre at kristendommen hadde rappet jula, det var jesus for alle pengene... I dag vet vi at jula ikke er kristen, men kun lagt dit for å jekke ut vinterblotet, som de ikke ble kvitt på annen måte. Jesus er, hvis man skal tro bibelen, født en eller annen gang på høsten og ikke i desember..

Vet ikke med påsken, men det ville ikke forundret meg om kristne har rappet den fra eldre religioner også... Litt merkelig at jesus døde den tredje fullmånen i året, og ikke på en fast dato...

Ser ikke helt hvorfor dette er noe å lære ungene... Er for å navngi slike dager etter vitenskapsmenn som faktisk har funnet ut ordentlige ting enn løgnene i bibelen... Så får vi se hvor lenge de kristne mytene får stå...

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere