Atle Ottesen Søvik

23

Hva er meningen med livet?

8. mai minner oss om mennesker som ga sitt liv for en høyere mening. Noen ga sitt liv for å beskytte svake, mens andre brukte sitt liv til å utrydde svake.

Publisert: 13. mai 2015

Er «meningen med livet» bare noe subjektiv føleri, eller går det an å si noe rasjonelt om hva som er meningen med livet? En analyse av selve spørsmålet om meningen med livet gir oss langt på vei gode svar.

Hva betyr ordet «mening»? Det har tre forskjellige betydninger: hensikt; noe positivt/meningsfylt; eller noe forståelig. Spørsmålet om meningen med livet er egentlig to forskjellige spørsmål: 1) hva er hensikten med at livet finnes og 2) hva gjør livet meningsfylt. Noen kaller dette skillet mellom meningen med livet og meningen i livet. De som ikke tror at det står en skaper med intensjon bak vårt univers vil heller ikke tenke at det finnes noen hensikt med at livet finnes, og derfor avvise spørsmål nr 1. Men både gudstroende og ateister kan stille spørsmål nr 2 om hva som gjør livet meningsfylt.

Hva betyr så ordet «meningsfylt»? Noe som oppleves som meningsfylt er noe som verdsettes. Det som verdsettes er noe som har verdi, for noe har verdi bare i kraft av å verdsettes. Gull ville ikke hatt verdi dersom ikke noen verdsatte det. Med andre ord: en verdi er noe noen synes er godt. Så jo større verdier som finnes, jo mer godt som finnes, jo mer mening finnes det, og jo mer meningsfylt/fylt av mening er verden og livet.

Skape verdier. Å skape verdier gjør altså at livet blir mer verdi-fullt og dermed fylt av mening. Vi skaper verdier når vi gjør ting som vi eller andre synes er godt. Å gjøre godt for andre er det samme som nestekjærlighet, mens å gjøre godt for seg selv er selvkjærlighet. Å skape verdier som blir verdsatt som meningsfulle er altså det samme som det å elske sin neste som seg selv. Det er dette som gjør livet fylt av verdi eller meningsfylt. Kjærlighet er meningen med livet.

Men betyr dette at noen kan leve et meningsfylt liv hvis de bare gjør godt for seg selv og ikke andre? For så vidt, slik for eksempel en som lever på en øde øy også kan ha et meningsfylt liv. Men den som gjør godt for andre, gjør ting som blir verdsatt av flere enn seg selv, og dermed blir det mer verdi-fullt og mer meningsfylt liv når man gjør godt for flere enn seg selv. Livsmening kommer i grader, og det blir mest meningsfullt når man gjør mye godt for mange.

Elske. Meningen med livet er altså å elske sin neste som seg selv. Og om Gud finnes, må Gud inkluderes i nestekjærligheten slik at meningen med livet er å elske Gud og sin neste som seg selv. Måten man elsker Gud på er ved å gjøre godt mot de Gud elsker, altså å elske sin neste. Og nestekjærlighet forutsetter selvkjærlighet, for vi kan ikke gjøre godt mot folk om ikke de ønsker godt for seg selv. Slik henger kjærlighet til Gud, nestekjærlighet og selvkjærlighet uløselig sammen.

Filosofisk refleksjon over spørsmålet om meningen med livet kan dermed gi oss det samme resultat som det som er blitt åpenbart gjennom Jesus, da han ble spurt om hva som er det største av alle bud, og svarte at det er å elske Gud og sin neste som seg selv (Mark 12,29-31). Hvis nå det å elske sin neste som seg selv er meningen med livet generelt, så gjelder det også for Gud. Og for Gud er selvkjærlighet og gudskjærlighet det samme. Nestekjærlighet for Gud er å skape verdier og noen som kan verdsette dem, så meningen med livet for Gud er å skape verden og bevisste vesener som kan verdsette de verdier Gud skaper. En Gud som er kjærlighet vil dele sine goder med andre siden det er kjærlighetens vesen å dele.

Unike verdier. Virkeligheten blir mer verdifull jo flere verdier Gud skaper. Så Guds kjærlighet driver Gud til ikke bare å skape en himmelverden for engler, men også en verden som vår der unike verdier kan bli til, selv om også lidelse kan skje i en verden som vår. Bare i denne verden kunne akkurat vi bli til, i en selvstendig verden der vi i stor grad former oss selv og Gud kan elske oss for dem vi er, og vi kan verdsette livet på jorden i dette livet, og livet med Gud i det neste.

Dette er hensikten med at Gud skapte verden, og den følger fra det som er meningen i livet, nemlig å gjøre godt som andre kan verdsette. Så svaret på meningen med livet i betydningen hensikten med livet, følger fra svaret på meningen i livet, i betydningen hva som gjør livet meningsfylt. Meningen med livet og meningen i livet er det samme.

Finne ut. Når vi forstår hva mening er forstår vi også hva meningen med livet er generelt sett. Når det gjelder hvordan dette skal komme til uttrykk i hver enkelt persons liv, er det noe hver enkelt må finne ut av. Spørsmålet om meningen med livet er to forskjellige spørsmål, men fornuftig refleksjon omkring spørsmålene tilsier at det allmenne svaret på begge spørsmål er at vi skal elske Gud og vår neste som oss selv.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #201

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Til #190 ad hominem

Publisert over 4 år siden

Ad hominem betyr å adressere person i stedet for sak (om mennesket).

Når du skriver at jeg ikke forstår evighetens apartheid fordi jeg er ateist, bruker du ad hominem. Kan du ikke heller forklare med klare ord hvilken skjebne du mener venter oss feiltroende? Når du skriver at jeg allerede har bestemt meg for hva du skal svare, bruker du ad hominem. Hvorfor kan du ikke heller med klare ord fortelle hva du mener Guds mening med oss som ikke "er utvalgt av Gud'?

Så langt har du gitt tre "svar" på mitt enkle og klare spørsmål:

Det er best at jeg ikke får vite svaret, for det vil fjerne meg lenger bort fra Gud. Å tjene penger. Svaret står i Bibelen.

For det første, jeg er ute etter sannheten. 

For det andre, hvis Gud virkelig sier at livets mening for dem han ikke har utvalgt, er å tjene penger, hvor i Bibelen kan vi finne pålegg for den påstanden?

For det tredje, hvis svaret står i Bibelen, kan du referere svaret eller vise til hvilke bibelvers du tenker på.

Du etterlyser min oppfatning av livets mening. Jeg kan da vise til #82 og #86 i denne tråden.

Kommentar #202

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Adresserte faktisk ikke deg

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Ad hominem betyr å adressere person i stedet for sak (om mennesket).

Når du skriver at jeg ikke forstår evighetens apartheid fordi jeg er ateist, bruker du ad hominem. Kan du ikke heller forklare med klare ord hvilken skjebne du mener venter oss feiltroende? Når du skriver at jeg allerede har bestemt meg for hva du skal svare, bruker du ad hominem. Hvorfor kan du ikke heller med klare ord fortelle hva du mener Guds mening med oss som ikke "er utvalgt av Gud'?

I kommentar 185 viste jeg til at jeg trodde du hadde adoptert et standpunkt (evighetens apartheid) fra en av de mer kjente ateistene, Dawkins, Dennett, Harris og/eller Hutchins. Og du forstår nok dette begrepet bedre enn jeg gjør, fordi det kommer ikke fra den kristne troen. Og når det ikke kommer fra den kristne troen, må jeg anta at det er et ateistisk uttrykk, et ateistisk begrep.  Jeg forstår det definitivt ikke, fordi begrepet snur opp ned på hvordan jeg erfarer og opplever Herrens løfte om evigheten. Jeg kan med en gang si at det ikke er et kristent begrep, doktrine eller tro. Når jeg med en slik sikkerthet kan avsløre det som ikke en del av den kristne troen, hva kan man da si om det? For du har ennå ikke avslørt hvor du har det fra, det er i hvert fall ikke Bibelen.

:-D

Og med det som bakgrunn må jeg bare anta at det er et uttrykk, et begrep, oppfunnet for å så splid, så en løgn i dem som ennå ikke har tatt imot sannheten om Kristus, fordi det er slik Guds fiende opererer. Her er ellers det jeg skrev i kommenatr 185, så kan folk selv avgjøre om det er Ad Hominem:

Jeg vil hevde at konseptet evighetens apartheid er et ateistisk uttrykk, skapt av folk som Hitchens, Dawkins, Harris eller Dennett. Når man blir overbevist om at slik må det være eller forelsker seg i et slikt uttrykk, så klarer ikke jeg å overbevise deg om at evigheten vil se annerledes ut. For deg så vil evigheten ha et menneskelig uttrykk, som er det mest grufulle styresettet du kan tenke deg. Det viser egentlig hvor lite av det jeg skriver som synker inn, og hvor lite åpen du er for det jeg skriver, så hva er da hensikten med å svare deg, spør jeg? For det er jo "motbydelig," det viser jo at du allerede har gjort deg opp en mening, allerede før jeg har svart, har du ikke?

Siden du allerede har gjort deg opp en mening, hva er da vitsen med å besvare deg ditt spørsmål, og bekrefte dine konsepter i forhold til hvilken mening Gud har med dem som ikke er utvalgt av Gud. Dette har jeg dessuten besvart før.

Når det gjelder ditt spørsmål hvorfor kan du ikke heller med klare ord....? Dette har jeg allerede besvart også. Men du har ennå ikke svart på mine. Hvor har du begrepet, uttrykket evighetens apartheid. Hvor står det beskrevet?

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #203

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Til #202 Evighetens apartheid og ad hominem

Publisert over 4 år siden

Evighetens apartheid betyr at menneskene er adskilt i to grupper etter dette livet. Dette er en religiøs ide. Mange kristne mener at de rettroende (de som er utvalgt av Gud, jf. #108) skal være samlet i et slags herlighetens fellesskap og at de urettferdige (de som ikke er utvalgt av Gud, jf. #108) skal gå fortapt (forsvinne, dø eller utsettes for evig pine i Helvete (jf. CA 17).

Hvis du mener noe annet, er det såre enkelt å informere om det.

Ad hominem tyr du fortsatt til når du hevder at jeg allerede har bestemt meg for hva som er ditt svar og at mitt hjerte forherdes av sannheten.

Jeg spør igjen:

Kan du på en klar og enkel måte, evt. med bibelhenvisninger, fortelle meg hva som er Guds mening for oss som ikke er utvalgt av ham? Kan du på en klar og enkel måte, evt. med bibelhenvisninger, fortelle meg hvilken skjebne som venter oss feiltroende (vi som ikke er utvalgt av Gud) etter døden?
Kommentar #204

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Hvilken sannhet

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
For det første, jeg er ute etter sannheten.

For meg er sannheten Kristus, og Kristus forsyner meg med Gud. Dette er den sannheten som er nok for meg. Hva er sannhet for deg? Hadde vært fint med en definisjon av hva som er sannhet for deg.

For det andre, hvis Gud virkelig sier at livets mening for dem han ikke har utvalgt, er å tjene penger, hvor i Bibelen kan vi finne pålegg for den påstanden?

På nytt er ditt konsept helt feil. Guds utvelgelse kan bare skje på bakgrunn av menneskers villighet til å ta Ham inn i seg. Svarer derfor med noe som viser Guds hensikt og vilje.

Det startet først i Edens hage. Gud satte Adam og Eva i hagen, og sa de kunne spise av alle trær som var lyst og godt å spise av, til og med av livets tre som stod midt i Edens hage. Men de fikk en advarsel, de måtte ikke spise av kunnskapens tre om godt og vondt.

1 Mos. 2:9, 15

Herren Gud lot hvert tre som er en lyst å se på og godt å spise av, vokse opp fra jorden. Livets tre sto midt i hagen, og treet til kunnskap om godt og ondt.

Så tok Herren Gud Adam og satte ham i Edens hage så han kunne dyrke den og ta vare på den. Herren Gud bød Adam og sa: «Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men av treet til kunnskap om godt og ondt skal du ikke ete. For på den dag du eter av det, skal du sannelig dø.»

Her ser vi at de kunne spise av livets tre, som er et forbilde på Gud. Det å spise Gud gir liv, evig liv. Dette valget har mennsker den dag i dag. De kan spise fra livets tre eller kunnskapens tre som leder til død. Dette må forstås åndelig, ikke fysisk. 

For det tredje, hvis svaret står i Bibelen, kan du referere svaret eller vise til hvilke bibelvers du tenker på.

Du tenker her på konseptet ditt "evighetens apartheid," noe jeg ikke kjenner igjen fra Bibelen, så det kan jeg dessverre ikke svare på. Når du viser til hva jeg har gitt deg for svar, ser det ut til at du har utelatt mange viktige elementer. Jeg mener jeg har skrevet mer enn disse tre

Det er best at jeg ikke får vite svaret, for det vil fjerne meg lenger bort fra Gud. Å tjene penger. Svaret står i Bibelen.

Jeg har f.eks. skrevet at Gud er liv, Satan er død. Dette har jeg skrevet utallige ganger, og at mennesker gjør et aktivt valg. Har også skrevet at Gud er allmektig og at Han står utenfor tiden, samtidig som Han står inne i tiden, og derfor vet hvem som velger Ham. Av den grunn vet Han hvem Han kan velge. Jeg kan gjøre listen så uendelig mye lenger.

Du etterlyser min oppfatning av livets mening. Jeg kan da vise til #82 og #86 i denne tråden.

Disse sier ingenting om din mening med livet, bare hva du mener om andres. Og inntil du produserer en egen mening, er jo det irrelevant å fortsette denne diskusjonen videre.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #205

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Til #204

Publisert over 4 år siden

Spørsmålene var altså:

Hvilken mening har Gud for oss som ikke er utvalgt av ham. Hvilken skjebne har vi som ikke er utvalgt av Gud etter døden?

Nytt spørsmål: 

Hvis du er uenig i begrepet "evighetens apartheid", mener du da at vi alle er samlet etter døden, uavhengig av om vi er utvalgt av Gud eller ikke?

Nytt svar:

Mine #82 og #86 sier ikke noe om andres oppfatning av livets mening. Det jeg sier er at vi alle er fanget i vår egen subjektivitet, men noen tror at de kan tre sin sin egen subjektivitet ned over hodet på andre. De bruker redskaper som religion eller totalitære ideologier for å gi sin egen subjektivitet et skinn av objektivitet.

Kommentar #206

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Kan ikke besvares fordi du tvinger meg stadig inn på feil spor

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.


Kan du på en klar og enkel måte, evt. med bibelhenvisninger, fortelle meg hva som er Guds mening for oss som ikke er utvalgt av ham? Kan du på en klar og enkel måte, evt. med bibelhenvisninger, fortelle meg hvilken skjebne som venter oss feiltroende (vi som ikke er utvalgt av Gud) etter døden?

Siden du sier oss, og identifiserer deg selv med denne gruppen, tvinger du meg til ad hominem. Jeg har svart på dette igjen og igjen. Det er et valg mellom Guds liv og Satans liv, det ene fører til evig liv, det andre til død. Når du er villig til å akseptere at det er et valg vi snakker om, og ikke bare at en utvelgelse, da kan jeg fortsette denne diskusjonen, og da vil jeg gladelig vise til bibelvers

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #207

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Ennå ikke svart

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hvis du er uenig i begrepet

Hvor kommer begrepet evighetens apartheid fra? Dette er ikke besvart. Det du derimot sier noe om, er dens betydning, noe jeg ikke har spurt om, den har jeg allerede forstått.

Ditt svar:

Evighetens apartheid betyr at menneskene er adskilt i to grupper etter dette livet. Dette er en religiøs ide. Mange kristne mener at de rettroende (de som er utvalgt av Gud, jf. #108) skal være samlet i et slags herlighetens fellesskap og at de urettferdige (de som ikke er utvalgt av Gud, jf. #108) skal gå fortapt (forsvinne, dø eller utsettes for evig pine i Helvete (jf. CA 17).

Min kommentar i 108 sier ingenting om evigheten eller om noe felleskap i evigheten. Må kanskje friske opp din hukommelse, her kan du selv lese hva jeg skrev:

Å finne Gud innebærer to ting, først må man være utvalgt av Gud og for det andre må man være villig til å åpne seg for Gud. Disse to tingene henger sammen, siden Gud kjenner alle menneskers hjerter, så vet Han hvem som er villige, og når man har et slikt hjerte, vil Guds vilje bli kjent hos den som da er utvalgt. Dette er et paradoks. Hvordan kan man vite at man er utvalgt av Gud? Jakob i 1 Mosebok er et kjempegodt eksempel. Han var utvalgt av Gud, men var ikke med en gang åpen for Gud. Det var en gradvis prosess.

Som du selv ser altså, ingen kommentar som tar for seg evigheten, apartheid, fellesskapet i evigheten, så du tillegger meg en mening jeg ikke har her. Bare fordi jeg er troende, så tror du at du kan spre løgner om meg. Hadde vært flott om du hadde svart på noen av mine spørsmål. Jeg har i det minste svart på dine, selv om de ikke har gitt de svarene du har ønsket. Fant ellers ikke din henvisning til CA 17.

Men hvordan skal jeg kunne besvare dette spørsmålet uten å kjenne til hvem som står bak det, for det er ikke en religiøs ide, det er ikke en kristen tro, slik du hevder. Du må gjerne vise til bibelske vers. Ellers anbefaler jeg deg til å lese historien om Jakob, og sjekke kryssreferansene i hans historie.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #208

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Til #207 Evighetens apartheid

Publisert over 4 år siden

Jeg er mer interessert i sannheten enn i hvem som først var ute med begreper.

Evig: til all tid, som aldri slutter

Apartheid: En ideologi som går ut på å holde menneskegrupper adskilt fra hverandre, for eksempel svarte fra hvite eller rettroende fra feiltroende.

Evig apartheid: å holde menneskegrupper adskilt til evig tid

CA 17. Det er pussig at en som er kristen ikke kjenner til Dnk sitt bekjennelsesgrunnlag, det som sier at de rettferdige skal leve i evig, hedonistisk nytelse og at de urettferdige skal leve i evig pine. Altså, et evighetens apartheid.

Kommentar #209

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Til #206 valg vs utvelgelse

Publisert over 4 år siden

Du vil ha meg til å "akseptere" at det er et valg det er snakk om, og ikke en utvelgelse. Jeg aksepterer hva det skal være. Det er du som legger premissene her. For å friske på din hukommelse, får jeg nok en gang minne deg på hva du skrev i #108. En betingelse for å kunne velge Gud er at du først er utvalgt av Gud.

Kommentar #210

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
En betingelse for å kunne velge Gud er at du først er utvalgt av Gud.

Feil. Jeg skrev: Å finne Gud innebærer to ting, først må man være utvalgt av Gud og for det andre må man være villig til å åpne seg for Gud. Disse to tingene henger sammen, siden Gud kjenner alle menneskers hjerter, så vet Han hvem som er villige, og når man har et slikt hjerte, vil Guds vilje bli kjent hos den som da er utvalgt. Dette er et paradoks. 

Begge deler er altså like gyldige. Utvalgt av Gud, viser til Guds perspektiv på menneske, mens velge Gud, viser til menneskes perspektiv opp mot Gud. Du vil ha meg til å mene kun den ene tingen, Guds utvelgelse. 
Hva om jeg hadde skrevet:

Å finne Gud innebærer to ting, først må man være villig til å åpne seg for Gud, og for det andre må man være utvalgt av Gud, hadde det endret noe?

MVH

Rolf Larsen 

Kommentar #211

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Så hva er sannheten

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Jeg er mer interessert i sannheten enn i hvem som først var ute med begreper.

Hvem står bak dette begrepet, for det er ikke et kristen begrep, det ser jo du også, kan det være derfor du ikke ønsker å diskutere begrepet mer? Det jeg fant når jeg søkte på eternal apartheid, var at det handlet om de innfødte indianerne i Kanada. I tillegg handlet det om miljø - environment. Han som skrev om det het Joe Sheridan. Svært lite å finne om det annet at aparthei der ofte brukt om Sør-Afrika og Israel, i svært negative ordelag.

Tror det er derfor du også bruker det.

Og som et PS, jeg bekjenner meg ikke til DNK doktrinelle beskjennelsesgrunnlag. Dette er menneskelige doktriner, og Kristus kom ikke med doktriner, Han kom for å gi liv, og det i overflod. (Joh. 10:10). Dette livet Han kom for å gi var et evig, guddommelig liv.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #212

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hvis du er uenig i begrepet

Jesus sier et sted at mange er kallt, men få er utvalgt.  Det kommer av at vi mange ganger i livet får høre om Gud, men vi er ikke alltid moden til å ta imot ordet. Ordet havner på steingrunn og bærer  ikke frukt. Vi mennesker er som epler på  et  tre. Når eplene blir modne så blir de utvalgte. Gud venter på oss mennesker til vi er modne til å plukkes. Men en gang i alle menneskers liv så vil vi bli modne. Gud har plass til alle eplene på treet, men det er først når de er modne at de smaker best. Derfor blir man ikke utvalgt før man er moden.

Altså. Vi blir utvalgt når vi er modne for det. Og det bruker vi litt forskjellig tid på. Noen er som Peter som er spontan, mens andre er som Tomas som måtte vente til han fikk et møte med Jesus personlig. Det var ikke nok for han at de andre vitnet om Jesus. Han ville ikke tro før han fikk se Jesus i virkeligheten. Altså, så modnes vi forskjellig. Men alle er høyt elsket av Gud.

Gud er Kjærlighet. Han er helt ren, og han elsker alle mennesker like høyt. Når man kommer inn i Guds rike, som ligger inne i våre hjerter, så får vi møte den kjærlighetsfulle kraften han er. Og mange mennesker har blitt forvandlet av den kraften. Det er bare hos Gud vi finner en slik kraft, full av ekte kjærlighet. Jesus sa at salig er de som ikke ser, men allikevel tror. Om du klarer å tro uten først å se Jesus, så vil du få merke i ditt indre at han lever. Og det gjør en salig.  

Kommentar #213

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Fighting a losing battle

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Å finne Gud innebærer to ting, først må man være villig til å åpne seg for Gud, og for det andre må man være utvalgt av Gud, hadde det endret noe?

Det hadde ikke endret så mye, for som du selv sier: "Gud ved Sin allmektighet, visste allerede fra før verdens grunnvoller ble lagt, hvem som er villige til å velge å leve ved Guds liv, og hvem som velger Satans liv."

Altså, Gud har bestemt seg allerede før du blir født om du fortjener å finne ham.

Som jeg skrev i #188: Fighting a losing battle! Du kan kjempe så mye du bare vil for å finne Gud (som jeg gjorde i barndommen), men hvis Gud på forhånd har bestemt seg for at du ikke er utvalgt, kjemper du til ingen nytte; You are fighting a losing battle.

Kommentar #214

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Innholdet er viktig, ikke begrepet i seg selv.

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hvem står bak dette begrepet, for det er ikke et kristen begrep, det ser jo du også, kan det være derfor du ikke ønsker å diskutere begrepet mer?

Vil vi feiltroende og dere rettroende være adskilt etter døden? Ja, eller nei?

Hvis ja, vil denne adskillelsen vare evig? Ja, eller nei?

Hvis svaret på begge spørsmålene er ja, har vi å gjøre med en trosbasert evig apartheid.

Hvis svaret på ett eller begge av spørsmålene er nei, har vi ikke å gjøre med trosbasert evig apartheid.

*redigert 20:01

Kommentar #215

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Og som jeg har skrevet

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Altså, Gud har bestemt seg allerede før du blir født om du fortjener å finne ham.

Guds utvelgelse beror på menneskes villighet. Ja Han har bestemt Seg før vi blir født, fordi Han er Alfa og Omega. Han kjenner våre hjerter før vi gjør det, fordi Han vet om vi er villige eller ikke, Han har sett hva som skjer, før alt utfolder seg. Det er derfor det er et paradoks. Hvordan kan det være fri vilje, samtidig som Gud har en utvelgelse? Jo det er fordi Han kjenner til hva vi velger mens vi lever vårt jordiske liv. Det er dermed ikke Han som velger, men faktisk vi som velger, og når vi velger, kan Han også velge. Dermed blir det til at Han har utvalgt oss før verdens grunnvoller ble lagt. Det innebærer altså to ting, at både Gud velger menneske, men menneske må også velge Gud. Gud kan ikke velge menneske om det er ikke er villig. 

Som jeg skrev i #188: Fighting a losing battle! Du kan kjempe så mye du bare vil for å finne Gud (som jeg gjorde i barndommen), men hvis Gud på forhånd har bestemt seg for at du ikke er utvalgt, kjemper du til ingen nytte; You are fighting a losing battle.

Hvordan da? 
SE på Ruth, hun var en som egentlig var dømt gjennom sin relasjon med Lot og hans døtre, men hun var trofast, og Gud lot henne bli frelst på bakgrunn av hennes trofasthet, på bakgrunn av hennes hjerte for Israels barn og deres Gud. Hun valgte å ofre seg selv og hele sitt liv for denne usynlige Gud, som hun bare hadde hørt tales om, ikke sett, og egentlig bare lid nød for, fordi hun hadde mistet sin mann og sin svoger, og hadde bare sin svigerinne og svigermor igjen. Hun hadde ikke noen grunn til å stole på Gud, ingen grunn til å lovprise Ham, men valgte å følge Ham gjennom sin svigermor. De dro tilbake til Israel, hvor hun møtte og fikk en ny ektemann, og hun ble en av 5 kvinner nevnt i slektstreet til Kristus. Hun var en synder, en moabitt.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #216

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Kan ikke svare på det

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Vil vi feiltroende og dere rettroende være adskilt etter døden? Ja, eller nei?

Hvis ja, vil denne adskillelsen vare evig? Ja, eller nei?

Hvis svaret på begge spørsmålene er ja, har vi å gjøre med en trosbasert evig apartheid.

Hvis svaret på ett eller begge av spørsmålene er nei, har vi ikke å gjøre med trosbasert evig apartheid.

For begrepet peker på en menneskelig konstruksjon, på en menneskelig styreform, og i Gud så styres vi ikke etter menneskelige prinsipper. Forestillingen om adskillelse viser til en menneskelig konsept som ikke finnes i bibelen, og som dermed ikke jeg kan besvare. Mulig andre har gått i fellen din, men det er ikke så svart hvitt som du skal ha det til.

Du har feil fokus. Om du ønsker å vite noe, så er det et valg vi har, alle mennesker, Guds liv eller Satans liv, det ene leder til evig liv og det andre til død. Når du er interessert i disse to tingene, da svarer jeg.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #217

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

svart hvitt

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Du har feil fokus. Om du ønsker å vite noe, så er det et valg vi har, alle mennesker, Guds liv eller Satans liv, det ene leder til evig liv og det andre til død.

Er det virkelig så svart hvitt?

Kommentar #218

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Som du selv sier i #108,

Publisert over 4 år siden

Første betingelse er at du er utvalgt av Gud.

Kommentar #219

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Som jeg sier i 108

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Første betingelse er at du er utvalgt av Gud.

Det innebærer to ting,... du utelater denne svært viktige setningen som jeg startet kommentaren med. At man blir Guds utvalgte innebærer altså at menneske er villig, noe som er et paradoks. Hvordan er det mulig, det er et spørsmål verdt å stille seg.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #220

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Takk

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Er det virkelig så svart hvitt?

Guds liv eller Satans liv, ikke svart hvitt, men hvitt svart. Men ellers var svart hvitt min kommentar til deg, så jeg takker deg for å snu den tilbake, hva kaller du slike debatt-teknikker?

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #221

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Debatteknikk

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Guds liv eller Satans liv, ikke svart hvitt, men hvitt svart. Men ellers var svart hvitt min kommentar til deg, så jeg takker deg for å snu den tilbake, hva kaller du slike debatt-teknikker?

En slik debatteknikk kaller jeg "å få fakta på bordet". Med tåketale blir det ikke annet enn ..... tåke.

Men denne "debatteknikken" viste seg å fungere. Nå har vi fått slått fast at det faktisk er så "hvitt svart".

Enten er du utvalgt av Gud og lever en evighet med ham, eller du er ikke utvalgt av Gud og er i stedet overlatt til Satan og død.

En slik trosbasert dikotomi kaller vi evig apartheid.

Kommentar #222

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Jeg utelater ikke noe!

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Det innebærer to ting,... du utelater denne svært viktige setningen som jeg startet kommentaren med. At man blir Guds utvalgte innebærer altså at menneske er villig, noe som er et paradoks. Hvordan er det mulig, det er et spørsmål verdt å stille seg.

Det er du som utelater noe. Så lenge Guds fravalg av deg er gjort før du er født, er det ikke noe du kan gjøre ... med suksess. Du kan gjøre som jeg gjorde i barndommen da jeg gikk på søndagsskolen og forsøkte å tro på Gud: Fight a losing battle.

Kommentar #223

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Hva utelater jeg?

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Det er du som utelater noe. Så lenge Guds fravalg av deg er gjort før du er født, er det ikke noe du kan gjøre ... med suksess. Du kan gjøre som jeg gjorde i barndommen da jeg gikk på søndagsskolen og forsøkte å tro på Gud: Fight a losing battle.

Jeg sier les Jakobs historie i 1 Mosebok. Han var utvalgt, og likevel viser hans historie at han ikke var villig med det første, men Gud visste at han ville bli det. Jakob ble totalt forvandlet person.

MVH
Rolf Larsen 

Kommentar #224

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Endelig fikk jeg fakta

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
En slik trosbasert dikotomi kaller vi evig apartheid.

Her ser vi erkjennelse på at begrepet evig apartheid er ateistisk, og ikke et kristent begrep. Og drev noen med tåketale, så var det deg, fordi du har hele tiden hevdet at det var et kristent begrep. Her sier du ...kaller vi...

Takk for tilståelsen, her ser vi at det er ikke jeg som er svart hvitt, men du.

Tusen takk.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #225

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Det du utelater:

Publisert over 4 år siden

Det du utelater er følgende: I det øyeblikket du skapes, er du allerede dømt til "Satan og død" fordi din "vilje" er gitt deg før du er født.

Kommentar #226

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Er jeg tiltalt?

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Takk for tilståelsen,

Du må gjerne kalle begreper for "ateistiske" hvis det gir deg noen glede.

Men poenget er innholdet i begrepet evig apartheid, den trosbaserte ideen om at Gud allerede før du er født har dømt deg til den svarte apartheiddelen, død og Satan, til forskjell fra den hvite apartheiddelen, evig liv med Gud.

Kommentar #227

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Ingen determinisme

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
din "vilje" er gitt deg før du er født.

Menneske har fri vilje til å velge, det er ikke slik som du fremstiller det, at noen er gitt vilje til å velge Gud og andre ikke før de blir født, det er paradokset som jeg snakker om i 108, Gud og mennesker behøver hverandre.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #228

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Hvem sette hvem på tiltalebenken

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Men poenget er innholdet i begrepet evig apartheid, den trosbaserte ideen om at Gud allerede før du er født har dømt deg til den svarte apartheiddelen, død og Satan, til forskjell fra den hvite apartheiddelen, evig liv med Gud.

Hvem er offer her, er det du? Hvis det er slik, si det da, da slutter jeg tvert å diskutere med deg. For da må du jo ha vondt, og jeg vil ikke at du skal lide og ha det vondt, og jeg vil ikke sette deg på noen tiltalebenk, for jeg er bare litt nysgjerrig på hvor du har visse ideer fra. Men noen av disse holder du veldig skjult.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #229

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Til #227 og #228

Publisert over 4 år siden
Offer. Jeg kjenner ikke til noen ofre. Ikke andre enn dem som Gud skaper på den forunderlige måten at han allerede før de er født vet at han ikke vil ha noe med dem å gjøre. Skjult ide. Ideen om evig apartheid er ikke skjult. Den ligger åpent fremme i dagen hos dem som mener at de rettroende skal tilbringe evigheten med Gud og at de feiltroende skal tilbringe evigheten med Satan. Jeg lurer fortsatt på hvilke planer Gud har for dem som han skaper slik at de ikke får lov til å være blant "de utvalgte".
Kommentar #230

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Offer. Jeg kjenner ikke til noen ofre. Ikke andre enn dem som Gud skaper på den forunderlige måten at han allerede før de er født vet at han ikke vil ha noe med dem å gjøre.

Hvorfor har Han gjort seg så tilgjengelig for alle? Hvorfor fornekter man Kristus? Hvorfor ikke bekjenne slik: Herre Jesus, jeg ønsker å tro,... og så må man fortsette med det som er en personlige bønn til Herren, det som man vet er et hinder mellom seg og Kristus. Noen kan be og si, Herre Jesus du er ikke virkelig for meg, åpenbar deg selv for meg, men dette er noen som gjerne har trodd noen år som har bedd slike bønner. De har fått slike åpenbaringer.  En slik bønn kan bare bli effektiv om man er sann mot seg selv. For i menneske eksisterer det et mørke som er redd for det lyset som finnes i Gud, og dette skygger mørket unna, mørket som bor i mennesker er redd lyset og løper vekk. Når man åpner seg for lyset, får man også åpenbaring, og mørket om Gud forsvinner gradvis vekk. Når mørket forsvinner vekk, vil du se at Gud ikke handler slik du viser til over her, inntil det skjer, vil du ikke gi opp dine tanker, og det for å rettferdiggjøre deg selv.

Skjult ide. Ideen om evig apartheid er ikke skjult. Den ligger åpent fremme i dagen hos dem som mener at de rettroende skal tilbringe evigheten med Gud og at de feiltroende skal tilbringe evigheten med Satan.

Igjen viser du til at dette ligger hos kristne, dette er noe de mener, men i kommentar sier du vi kaller det evig apartheid. Selv erklærer du deg selv som ikke en kristen troende. Så hvem er det som står bak begrepet evighetens apartheid - vi eller dem, kristne eller ateister, klarer du å bestemme deg? Jeg sa ingenting om at ideen var skjult. Jeg sa du skjulte identiteten til den/de som første gang brukte begrepet "evighetens apartheid," for det er ikke bibelsk. Årsaken til at du skjuler identiten/e er nok fordi du ikke vil ha en avsporing fra at du nå værer blod. Men jeg tipper første gang det ble brukt var av Joe Sheridan, og da var det ovenfor kanadiske indianere, altså noe helt annet, og så har Dawkins, Hutchins, Harris og/eller Dennett forelsket seg i dette begrepet og videreformidlet det til sine ateistiske fans.

Jeg lurer fortsatt på hvilke planer Gud har for dem som han skaper slik at de ikke får lov til å være blant "de utvalgte".

Gud har bare skapt et menneske, ut av Adam bygde Han et annet. Han har ikke skapt flere, men Han gjenføder mennesker De mennesker som i dag blir født i dag er arvinger av Adam, og arver alt hva Adam var og ble.  Adam falt, og dette fallet arvet alle mennesker - troende som ikke troende Fallet ledet til at menneske blir hersket over av Guds fiende som hersker over verden og alt kjød Fallet ledet også til at menneskenes sjelsliv ble fallent - det vil si sinn, følelser og vilje Gud behøver mennesker som villig gir avkall på kjødet og på sjelslivet for å la seg ledes av ånden Gud behøver mennesker som ønsker å motta Gud gjennom Kristus som er den livgivende Ånden Den livgivende Åndenbringer inn Guds liv og natur i menneskets ånd Mennesker blir gjenfødt ved at Guds liv kommer inn i dem ved Kristus som den livgivende Ånden Så den unike synden er å benekte Kristus, Gud behøver frivillige mennesker, mennesker som samarbeider Bare da kan Han ha en for for utvelgelse, og utvelgelsen kommer av at Gud er Alfa Omega Han vet fortid, fremtid, Han vet alt.
MVHRolf Larsen
Kommentar #231

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

"Evig apartheid", begrep og innhold.

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Så hvem er det som står bak begrepet evighetens apartheid - vi eller dem, kristne eller ateister, klarer du å bestemme deg?

Begrepet "evig apartheid" er livssynsnøytralt. Kristne og ateister legger stort sett samme betydning i ordene de bruker.

Men det som er viktig, og som du også burde se alvoret i, er innholdet i begrepet "evig apartheid". "Evig apartheid", som et faktisk eksisterende fenomen, finner du bare i primitive religioner som kristendom og islam.

Kommentar #232

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Tja, si det!

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor har Han gjort seg så tilgjengelig for alle?

I #108 sier du at han ikke har gjort seg tilgjengelig for alle.

I #108 skriver du: "Å finne Gud innebærer to ting, først må man være utvalgt av Gud og for det andre må man være villig til å åpne seg for Gud."

Kommentar #233

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Men hvorfor?

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Gud behøver frivillige mennesker, mennesker som samarbeider

Men hvorfor skal han da ekskludere noen (mange?) mennesker fra muligheten til å "være frivillige" og "å samarbeide" allerede før de er født?

Hvorfor skal mennesker, allerede før de er født, plasseres i gruppen "Satan" og "død" i evighetens apartheidsystem.

Hva vil egentlig Gud med alle disse menneskene som er fortapt før de er født? Hvilken plan har han for dem?

Kommentar #234

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

For det første...

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Begrepet "evig apartheid" er livssynsnøytralt. Kristne og ateister legger stort sett samme betydning i ordene de bruker.

Men det som er viktig, og som du også burde se alvoret i, er innholdet i begrepet "evig apartheid". "Evig apartheid", som et faktisk eksisterende fenomen, finner du bare i primitive religioner som kristendom og islam.

... det er ikke livsynsnøytralt. Det er en negativ verdi tillagt kristne og muslimer, slik du her fremviser. Du sier det er noe kristne og ateister tillegger samme betydning, noe jeg betviler. Det er derfor jeg ber deg avsløre din kilde til dette begrepet så jeg selv kan gjøre meg opp en mening. Jeg kan med hjerte på handen si at det ikke er et bibelsk begrep.

Det er et menneskelig begrep, og at det finnes mennesker som kan forstå Gud og den endelig dommen slik, det betviler jeg ikke, jeg debatterer jo en, er det slik jeg oppfatter Gud, er min tro slik, nei, og det er det du antar at det er, og det er det jeg sier nei til. Det er det jeg benekter, det er derfor jeg står imot deg.

Men det er også at du driver med en form for propaganda som ikke er sann, om at kristne sier slik, at kristne er enig med deg.

Om du føler det er så fælt, så finnes det en frelse fra den "evighetens apartheid" for alle, det er bare å bekjenne sin tro.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #235

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

I hvilken del...

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
I #108 skriver du: "Å finne Gud innebærer to ting, først må man være utvalgt av Gud og for det andre må man være villig til å åpne seg for Gud."

... av det som du siterer står det at han ikke er tilgjengelig. Det er bare i det du selv skriver: "I #108 sier du at han ikke har gjort seg tilgjengelig for alle." som du hevder at jeg skriver at at Gud ikke er tilgjengelig. Ellers er Gud svært tilgjengelig. Det er bare rope Herre Jesus, jeg trenger deg, jeg tror på Deg Herre Jesus. Start å be en personlig bønn,... Kan godt hende Han har valgt deg likevel. Hva vet jeg?

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #236

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Menneskelig konsept igjen

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Men hvorfor skal han da ekskludere noen (mange?) mennesker fra muligheten til å "være frivillige" og "å samarbeide" allerede før de er født?

Hvorfor skal mennesker, allerede før de er født, plasseres i gruppen "Satan" og "død" i evighetens apartheidsystem.

Hva vil egentlig Gud med alle disse menneskene som er fortapt før de er født? Hvilken plan har han for dem?

Igjen bruker du ordet før, uten å tenke på at Gud er altvitende. Da Gud frelste meg, visste Han allerede før jeg var født at den dagen ville komme, men jeg levde et liv i synd i nesten 40 år. Jeg levde et liv i overtredelse mot Gud. Så i disse årene så var jeg også i den gruppen du nå kaller fortapte. Jeg nøt livet som synder. Jeg hadde ingen tanke på Gud, jeg nøt bare kjødets lyster, jeg nøt sinnets forlystelser satt på kjødet. Jeg tok ingen hensyn til Gud.

Jeg var i realiteten bare et 2/3 dels menneske. De fleste mennesker er kjempefornøyd med å leve slike liv. Dette er et resultat av Adams fall. Adam hadde valget mellom å bli fylt og bli et helt komplett og sant menneske, et som inneholdt Gud. Adam og alle hans arvinger ville ha blitt 3/3 dels mennesker. De ville blitt frelst, fått evig guddommelig liv. 

Men med Satans inntog, så falt Gud i glemmeboken blant flere og flere mennesker, de innser ikke at de er bare fylt til 2/3 deler. De er blinde for den tomheten inne i seg, og når de kjenner på den, fyller de det med kjødslige lyster eller sjeslige ting, som etterhvert vokser seg så store at de går tomme, og de ser tomheten i sitt liv, og de begynner å søke Gud.

Noen søker i andre religioner, og finner lykken der, dette er en del av Satans system, for å forhindre Guds dom over ham og hans engler som gjorde opprør mot Gud.

Nå tilbake til 3/3-dels menneske, bare disse inneholder Guds liv og natur, alle andre inneholder altså Satans liv og natur. Så hvordan kan Gud gjøre noe med de som fornekter Ham, for hele verden har hørt om Kristus? Du har hørt om Kristus? Dette er den unike synden, å fornekte Kristus. Kan Gud ta til seg ormeyngel, som fornekter Ham? Ville du ha gjort det?

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #237

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

To spørsmål:

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Om du føler det er så fælt, så finnes det en frelse fra den "evighetens apartheid" for alle, det er bare å bekjenne sin tro.

1: Gjelder dette også for de av oss som ikke er utvalgt av Gud?

2: Er det nok å "bekjenne sin tro", eller må man faktisk tro?

Kommentar #238

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

ormeyngel

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Kan Gud ta til seg ormeyngel, som fornekter Ham?

Jeg trodde det var mennesker, og ikke ormeyngel, denne tråden handlet om.

Kommentar #239

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

OK!

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Ellers er Gud svært tilgjengelig. Det er bare rope Herre Jesus, jeg trenger deg, jeg tror på Deg Herre Jesus.

Gud er altså tilgjengelig, også for dem som ikke er utvalgt av ham, hvis de bare roper "Herre Jesus, jeg trenger deg, jeg tror på Deg Herre Jesus."?

Kommentar #240

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Om du ser en venn...

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Gud er altså tilgjengelig, også for dem som ikke er utvalgt av ham, hvis de bare roper "Herre Jesus, jeg trenger deg, jeg tror på Deg Herre Jesus."?

... som står et stykke unna, og ønsker hans oppmerksomhet, vil ikke du da rope på ham når han beveger seg vekk fra deg? Vil ikke du rope ut hans navn for å påkalle deg hans oppmerksomhet, slik at han snur og kommer til deg? På samme måte kan du rope på Kristus, ved å rope Hans navn, bekjenne at du tror. Men om du ikke mener det du sier i din bekjennelse, kan ikke Kristus komme til deg, det er slik Guds liv i Kristus fungerer. Han krever at du er ærlig i din bekjennelse. Slik jeg ser det over, er du ikke ærlig. For ditt spørsmål viser at du ikke tar dette alvorlig. Men kanskje en dag vil du huske det jeg har skrevet, og du vil be en bønn i omvendelse, og du vil bli bragt fra døden til livet.

Når vi snakker om tilgjengelighet, så er Gud tilgjengelig for alle mennesker, men Han behøver at mennesker er villige til å ta imot Ham gjennom troen på Jesus Kristus. Paradokset er at menneskets villighet gjør at de ble utvalgt fra før verdens grunnvoller ble lagt.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #241

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Ja

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Jeg trodde det var mennesker, og ikke ormeyngel, denne tråden handlet om.

Ormeyngel er bare et bilde på noe som er ubehagelig å ha med å gjøre. Du har ennå ikke svart på spørsmålet, ville du hatt noe med ormeyngelen å gjøre?

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #242

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert over 4 år siden

1: Gjelder dette også for de av oss som ikke er utvalgt av Gud?

Det kan jeg ikke svare på, siden jeg ikke vet svaret på om du/dere ikke er utvalgt av Gud? Bare Gud vet det Gud elsker alle mennesker, derfor gav Han Sin enbårne Sønn slik at alle som tror på Ham skal bli frelst

2: Er det nok å "bekjenne sin tro", eller må man faktisk tro?

Den som tror og blir døpt, skal bli frelst, Og det skal skje at hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Sannelig, sannelig sier Jeg dere: Den som hører Mitt Ord og tror på Ham som har sendt Meg, han har evig liv og skal ikke komme til dom, men er gått over fra døden til livet. Den som har Sønnen, har livet. Dette har jeg skrevet til dere som tror på Guds Sønns navn, for at dere skal vite at dere har evig liv, og for at dere skal fortsette å tro på Guds Sønns navn. Bedøm selv, disse 5 siste punktene er hele eller deler av bibelvers. 
MVHRolf Larsen

Kommentar #243

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Jeg forstår!

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Paradokset er at menneskets villighet gjør at de ble utvalgt fra før verdens grunnvoller ble lagt.

Gud har skapt noen av oss uten denne "villighet" til å søke ham.

Derfor mener Gud at han med god samvittighet kan unnlate å inkludere disse menneskene blant sine utvalgte. Skjønt, Gud er kanskje ikke bundet av det menneskelige konseptet "samvittighet".

Kommentar #244

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

"ubehagelig å ha med å gjøre"

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Ormeyngel er bare et bilde på noe som er ubehagelig å ha med å gjøre. Du har ennå ikke svart på spørsmålet, ville du hatt noe med ormeyngelen å gjøre?

Hvis du med "ormeyngel" mener mennesker som er ubehagelige å ha med å gjøre, vil jeg si at de har samme menneskeverd som andre mennesker.

Hvis du med "ormeyngel" mener noe annet enn mennesker som er ubehagelige å ha med å gjøre, ser jeg ingen relevans til trådens tema.

Kommentar #245

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Formuleringen "de av oss"

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
1: Gjelder dette også for de av oss som ikke er utvalgt av Gud?

Det kan jeg ikke svare på, siden jeg ikke vet svaret på om du/dere ikke er utvalgt av Gud? Bare Gud vet det

Formuleringen "de av oss" referer ikke til en gruppe som jeg påtar meg å identifisere.

Formuleringen "de av oss" referer til den gruppen, uansett hvilke individer gruppen måtte inneholde, som ikke er utvalgt av Gud.

Kommentar #246

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Gud har i realiteten kun..,

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Gud har skapt noen av oss uten denne "villighet" til å søke ham.

Derfor mener Gud at han med god samvittighet kan unnlate å inkludere disse menneskene blant sine utvalgte. Skjønt, Gud er kanskje ikke bundet av det menneskelige konseptet "samvittighet".

skapt to mennesker, resten er arvinger av disse to. Det er den første Adam som er det gamle mennesket, som vi mennesker arver synde fra, som er døden. Og det er den siste Adam, som er Kristus, det nye mennesket, som man arver det evige guddommelige livet ifra.

Den siste biten du skriver, er en typisk menneskelig konsept, om hva Gud er og hvordan Gud fungerer, og viser ofte hvor misforstått Gud er.

Om du leser Bibelen, vil du se at Gud elsker menneskene,mest av alt syndere. Se bare på Kristus. Han ble spurt, hvorfor går du til syndere og tollere? Han svarte at det er størst jubel i himmelen når en fortapt sønn omvender seg, enn å ha fest med en som allerede har vært frelst en stund. Derfor elsker Herren at kristne forkynner evangeliene til syndere, slik som ateister, buddhister, muslimer, jøder osv, fordi de har ennå ikke tatt imot Kristus.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #247

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Men ved bruk av ordene...

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Formuleringen "de av oss" referer ikke til en gruppe som jeg påtar meg å identifisere.

Formuleringen "de av oss" referer til den gruppen, uansett hvilke individer gruppen måtte inneholde, som ikke er utvalgt av Gud.

... de av oss, viser du nettopp til at du føler du tilhører denne gruppen. Du hadde nok kommet lengre om du ikke hadde identifisert deg selv med den gruppen.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #248

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Du unnviker spørsmålet,...

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Hvis du med "ormeyngel" mener mennesker som er ubehagelige å ha med å gjøre, vil jeg si at de har samme menneskeverd som andre mennesker.

Hvis du med "ormeyngel" mener noe annet enn mennesker som er ubehagelige å ha med å gjøre, ser jeg ingen relevans til trådens tema.

... og det er greit. La også dette spørsmålet om ormeyngel som jeg hadde være ubesvart som så mange andre. For ormeyngel er ormeyngel, for det er ubehagelig, jeg ville ikke stått i nærheten av noe som er ubehagelig, og som kan skade meg. 

Men det står deg selvfølgelig fritt og ville ønske noe slikt for deg selv.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #249

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Jeg unnviker ikke spørsmålet.

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
For ormeyngel er ormeyngel, for det er ubehagelig, jeg ville ikke stått i nærheten av noe som er ubehagelig, og som kan skade meg.

Jeg unnviker ikke spørsmålet. Jeg blir bare lamslått av at noen kan få seg til å bruke metaforen "ormeyngel" på mennesker. Jeg blir også lamslått av bildet på en Gud som distanserer seg fra noe som "er ubehagelig".

Nå kommer svaret (hvis det er slik at det er Guds barn som er ormeyngel):

For det første, alle mine barn har samme verdi for meg.

For det andre, jeg vil ikke kalle noen av mine barn "ormeyngel".

Kommentar #250

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Feil!

Publisert over 4 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
... de av oss, viser du nettopp til at du føler du tilhører denne gruppen. Du hadde nok kommet lengre om du ikke hadde identifisert deg selv med den gruppen.

Det er et rent intellektuelt spørsmål.

Det er en typisk religiøs tankefeil å mene at subjektets posisjon i seg selv har noen betydning for de ytre, objektive saksforhold.

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere