Hans Birger Neergård

19

Mobbing, konfirmasjon og humanisme

Mobbing foregår mange steder, også i Kirka og i Human-Etisk Forbund (HEF). Men pressesjef Jens Brun-Pedersen i HEF sentralt og fylkesleder i N-T, Ulf Thyrhaug, vil ikke være med på noen syndsvedkjennelse.

Publisert: 12. mai 2015

I Trønder-Avisa etterlyser fylkeslederen og pressesjefen dokumentasjon på at humanister driver mobbing. Ok. Følgende er fra debatt i Trønder-Avisa, om  mobbing de selv bedriver:


Thyrhaug skrev den 30/3: «det er vel ikke å forvente at en som titulerer seg som misjonsprest har beina på jorda!». «Argumentasjonen Neergård bruker er så hinsides enhver fornuft at det ikke har noen hensikt å kommentere den». Den 2/5 stempler han mitt innlegg som «fullt av usannheter og udokumenterte påstander». Den 6/5 skriver Brun-Pedersen: «Neergård begår et stykke innlegg … som virker en smule forvirret.» Ikke rart når han tillegger meg synspunkter jeg ikke har. Videre: «… oppsiktsvekkende påstander om humanister dokumenteres ikke, naturlig nok»  

En så nedlatende tone, er den human og medmenneskelig? Hvor er respekten for meg og mine erfaringer? Karakteristikkene rammer meg som person og oppleves som mobbing.

Samtidig som de mobber meg, hyller de HEF's formålsparagraf om respekt for alle mennesker. Dette er dobbelkommunikasjon på høyt nivå.

Sjekk om karakteristikkene stemmer med det jeg har skrevet i Trønder-Avisa: Den 10/3 innlegg mot mobbing i Kirka, den 25/3 og 28/4 mot mobbing i HEF og i Humanistisk konfirmasjon. Innleggene er ikke fulle av usannheter slik fylkesleder og pressesjef hevder. Tvert om er mobbinga vel kjent og godt dokumentert, også i HEF’s arkiv. Fylkesleder og pressesjef er gamle nok til å huske:

Like før jul den 17/12-2009 raljerte formannen i Steinkjer HEF over bibel, kristne og all verdens religioner: «Dersom bare mennesker over hele verden klarte å kvitte seg med den selvpålagte skammen og skyldfølelsen religioner har innført ville de kanskje begynne å respektere hverandre som mennesker.» Dette skremte meg, for slik mobbing kjente jeg fra før. Høyt utdanna humanister på studieopphold i Norge hadde tatt HEF’s gamle utopi med seg til Etiopia. I stedet for respekt, ble det mobbing og forfølgelse. Mine venner ble torturert, min sjef drept. Se Wikipedia om Gudina Tumsa.

I mellomjula den 30/12-2009, forsøkte Organisasjonssekretæren i HEF å glatte over det hele: Noen medlemmer er slik, mens «andre ønsker en linje av dialog og forståelse». Formannen som ikke ønska dialog var dermed fri til å fortsette mobbing i HEF’s navn.

Fire måneder senere sa formannen i et intervju med Trønder-Avisa: «det er nesten flaut at intelligente mennesker kan hevde at de tror …» Redaktøren svarte den 29/4-2010: «Raljering med andres livssyn kan aldri framstå som konstruktivt. Vi tror derfor HEF i Steinkjer er tjent med å velge en leder som i større grad følger den linje som organisasjonen sentralt har lagt seg på.»

Meg bekjent har ingen i Steinkjer HEF stått opp og beklaga formannens raljering med andres livssyn. Leder av Humanistisk Konfirmasjon tok heller ikke avstand. Hvordan kunne HEF sentralt la de som brøt med offisiell linje fortsette å undervise konfirmanter? Hvordan kan de som er enig med daværende formannen undervise om ekte humanisme? Dette er dobbel-kommunikasjon.

Når medlemskap er betalt og i orden, er de som mobber pr definisjon humanister. Hvorfor har HEF orda det slik? (jfr HEF’s hjemmeside). Dette er en humanisme som er forskjellig fra den skolen og Grunnlova bygger på.

Ekte humanister er vennlige og gode. Heldigvis er det mange slike også i HEF. Bruk deres gode innflytelse slik at fylkesleder og pressesjef må følge offisiell linje, mobbing hindres og at vi får ei trivelig og human konfirmasjonsfeiring.

Mvh Hans Birger Neergård (misjonsprest)

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Neergard: Du har skrevet to tidligere innlegg her på Verdidebatt om denne saken (22. april og 28. april).  Under begge disse innleggene har jeg forsøkt å gå i konstruktiv dialog med deg om saken, men du lar være å gi lyd fra deg.  Hvorfor forholder du deg taus i debatten her, men fortsetter å produsere innlegg på innlegg hvor du ikke tar inn over deg tilbakemeldingene du får?

For konteksten sin del: Neergards innlegg i Trønder-Avisa ser ut til å være identiske med de som er referert til ovenfor, for de som ikke har lest Thyrhaug og Bruun-Pedersens tilsvar til Neergard siterer jeg disse innleggene her:

Thyrhaug i Trønder-Avisa den 2. mai:
"Misjonsprest Hans Birger Neergård fortsetter i et innlegg i Trønder-Avisa 28. april sitt korstog mot humanister og Human-Etisk Forbund.

Også dette innlegget er så fullt av usannheter og udokumenterte påstander at en burde la det falle for eget grep. Men da det også er et angrep på alle de frivillige og tillitsvalgte i HEF som hvert år gjennomfører Humanistisk Konfirmasjon(tidligere Borgerlig Konfirmasjon) på en profesjonell måte, er vi nødt til å kommentere deler av innlegget. 

At HEF som organisasjon og våre kursledere for Humanistisk Konfirmasjon mobber kirkelige konfirmanter; at vi driver misjon og forkynnelse; at vi står for en intolerant humanisme; at vi indoktrinerer våre konfirmanter med intoleranse og at vi driver bevisst og systematisk mobbing er kort og godt tøv og påstandene burde være en som titulerer seg misjonsprest, uverdig! Jeg kan forsikre misjonspresten at hverken vi som organisasjon og heller ikke våre kursledere/foredragsholdere snakker nedsettende om kirkelige konfirmanter eller andre mennesker, men vi framsnakker våre konfirmanter. Vi er stolte over at så mange ungdommer hvert år velger Humanistisk Konfirmasjon som si markering! Vi er også stolte over alle de frivillige og tillitsvalgte i HEF som bruker av si fritid for å gi disse ungdommene et så godt og verdig tilbud som det de får! Som organisasjon setter Human-Etisk Forbund mennesket i sentrum. Mennesket er utstyrt med empati og medmenneskelighet, og vi er frie til å skape mening og mål for våre liv. Derfor er mennesket og livet selv målet for en humanist. Det er stort nok. 

«Alle mennesker er født frie og like i verdighet og rettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i brorskapets ånd. » FNs menneskerettserklæring er helt i tråd med Human-Etisk Forbunds syn på mennesket. Vi er frie. Vi er likeverdige. Og vi er samvittighetsfulle. Det er dette som er fundamentet for vårt arbeid med ungdom som velger Humanistisk Konfirmasjon og ikke de usannhetene som misjonsprest Hans Birger Neergård kommer med!"

Bruun-Pedersen i samme avis den 6. mai:

"Misjonsprest Hans Birger Neergård begår et stykke innlegg (Trønder-Avisa 28.4. ) om humanisme og konfirmasjon som virker en smule forvirret. 

Dessuten må vi kunne påstå at det er usaklig. Hans til dels oppsiktsvekkende påstander om humanister dokumenteres ikke, naturlig nok. 

Humanister er, ifølge Neergård, fanatisk ensidige, mobbere, intolerante, hovmodige og moralister. Det hadde nok vært en fordel om han ryddet i sine egne fordommer og heller undersøkt saken litt nærmere for å finne ut om hans utfall kunne dokumenteres. 

For det første, Human-Etisk Forbund har aldri tatt monopol på begrepet humanisme. I likhet med Den norske kirke som heller ikke hevder å ha monopol på begrepet kristen. Vi har heller ikke påstått at de som konfirmerer seg humanistisk er mer selvstendige i sine valg enn de som konfirmerer seg i kirkelig sammenheng. Hvem som foretar bevisste valg eller unge som lar seg påvirke av venners valg eller foreldres ønsker, er sikkert likt fordelt. Vi har selvsagt ikke påstått at humanister er mer bevisste, opplyste, vitenskapelig og etisk høyverdige enn religiøse. Vi er - uavhengig av livssynstilhørighet, alle skrøpelige mennesker med tilbøyeligheter til å gjøre feil valg og vurderinger. 

Humanister er, ifølge Neergård, ikke ærlige om sin misjon. Jeg er redd han har misforstått. Vi er klare og tydelige når det gjelder livssynspolitikk, men tilbakeholdne når det gjelder å få folk til å «omvende seg» til et annet livssyn. Hvis Neergård har et eksempel på at HEF har forsøkt å få et religiøst menneske til å oppgi sin tro for å bli medlem i forbundet, står vi i tilfelle klare til å beklage slikt. Derimot ønsker vi gjerne å nå den tredjedelen av norsk befolkning som oppgir ikke å tro på noen gud. Jo flere vi er som kan samles i en organisasjon som HEF, jo mer kan vi oppnå for å få en likebehandlende, livssynsnøytral stat som skal legge til rette for gudsdyrkelse og fri religionsutøvelse i samfunnet. 

Vi ønsker Hans Birger Neergård lykke til videre i sin livsgjerning. Kanskje han burde lese igjennom sitt innlegg en gang til å spørre seg selv om han kanskje har gjort noen av de feilene han beskylder oss humanister for å gjøre?"

Jeg har ikke til hensikt i å gå inn i en debatt om hva som skal ha blitt sagt og skrevet av en lokallagsleder for 5-6 år siden.   Men selv om Neergårds fremstilling av saken skulle være korrekt mener jeg det er uredelig å la ett eksempel være grunnlag for å påstå at alle vi som arbeider med humanistisk konfirmasjon mobber kristne i vår undervisning.  Dette er en usannhet som Neergård lett kunne få avkreftet, men for meg virker det som om han ikke er interessert i å se eksempler som ikke støtter sitt syn (jf første avsnitt i dette innlegget).

Kommentar #2

Jens Brun-Pedersen

39 innlegg  201 kommentarer

Da gjenstår...

Publisert over 5 år siden

I det jeg takker Birkeland for å rydde opp, foreslår jeg at Neergård nå publiserer sitt innlegg i Sør-Trøndelag avis 28.4., som jeg svarte på. Forøvrig et av de mest rabiate innleggene mot HEF jeg har sett. Og jeg har vært med i noen år nå.

Dermed kan leserne selv avgjøre hva som er dokumentert eller ikke, og om jeg legger noe i munnen på Neergård som ikke stemmer. Deal, Neergård?

Kommentar #3

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Hvilke ord og uttrykk bruker du?

Publisert over 5 år siden

 Hei Karl Erik Birkeland !

 

Heldigvis er den tanken du spør om ikke fra meg: at alle dere som arbeider med humanistisk konfirmasjon mobber kristne i deres undervisning. Nei, tanken om at dere «alle» er slik, har jeg slett ikke.

 

Leser du mine innlegg en gang til vil du se at tror det er mange gode humanister i HEF. Noen kjenner jeg godt. Det er derfor jeg oppfordrer alle ekte humanister i HEF til å bruke sin gode innflytelse. Dette inkluderer også deg hvis du underviser konfirmanter i ekte menneskevennlig humanisme.

 

Så hvor har du dette negative inntrykket om meg ifra? Trolig fra fylkessekretæren i i N-T og/eller fra det pressesekretær Jens Brun-Pedersen skrev den 6/5: «Humanister er i følge Neergård, fanatisk ensidige, mobbere, intolerante, hovmodige og moralister». Nei, heller ikke dette har jeg skrevet. Dette er en mening pressesekretæren tillegger meg som en del av hans mobbekampanje mot meg.

 

Men jeg tror mange i HEF mobber kristen tro i sin undervisning. Derfor skrev jeg skrev følgende: «Fornektelse av misjonsvirksomhet, forkynnelse og omskolering synes å være viktig for HEF. Bort fra tolerant humanisme i skole og Grunnlov, til en selvgod type. Skal vi også denne våren oppleve at kirkelige konfirmanter omtales som død fisk, - og hinsides all fornuft? - mens de borgerlige hylles som landets lysende framtid?

 

Hva slags framtid er det i hovmod og human-etisk moralisme? Jeg har opplevd unge idealistiske humanister misbruke makt. De hadde ingen følelse av skyld, de hadde blitt fortalt at vold, undertrykkelse og krig alltid skyldes religion, - aldri humanetikk.  

 

Så hva har de lært om livet, alle de som uten å tenke kritisk sluker opplæringa rå, - og som med en fanatisk ensidighet hevder seg å være mer bevisst, opplyst, vitenskapelig og etisk høyverdig enn andre? Hvor kom disse ideene fra? Hvordan kan lærere som år etter år indoktrinerer sine konfirmanter med intoleranse, undervise om humanisme? Hvordan kan de som driver bevisst og systematisk mobbing få beholde tittelen humanist?»

 

Eller for å si det på en annen måte:

Borgerlige konfirmanter som skryter av å være mer bevisste, mere opplyste, mer vitenskapelig og mer etisk høyverdige enn kirkelige konfirmanter, må ha lært dette av noen. Slike ord og begrep er ikke medfødt, dette er noe de har lært.

 

Tar jeg feil når jeg forstår det slik at mange lærer sine konfirmanter at HEF bygger sitt livssyn og etikk mer på vitenskap og mindre på tro enn det kristne og andre religiøse mennesker gjør? Hvis det er tilfelle vet vi hvor hovmodet og mobbinga kommer fra. Hvis det ikke er slik, må både humanistiske konfirmanter og jeg beklage inntrykket vi har fått. 

 

Håper du derfor kan fortelle meg hvilke ord og uttrykk du bruker – og hvilke du unngår – når du underviser dine konfirmanter om tro, vitenskap, bevissthet og etikk.

 

Mvh Hans Birger Neergård

Kommentar #4

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Da gjenstår ...

Publisert over 5 år siden

Hei Jens Brun-Pedersen !

Hvorfor i Sør-Trøndelags avis?   Den avisa kjenner jeg ikke.

Trønder-Avisa er derimot den avisa der du tillegger meg meninger jeg ikke har, - og så mobber du meg for det du opplever som en "smule forvirret".

Takk for invitasjon til å sende stykket til avisa. Det har jeg gjort, men i en litt forkorta utgave, da plassen i Trønder-Avisa er begrensa for debatt-innlegg. 

Mvh Hans Birger Neergård

Kommentar #5

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Svar til Nergaards innlegg #3

Publisert over 5 år siden

"Heldigvis er den tanken du spør om ikke fra meg: at alle dere som arbeider med humanistisk konfirmasjon mobber kristne i deres undervisning. Nei, tanken om at dere «alle» er slik, har jeg slett ikke.

Leser du mine innlegg en gang til vil du se at tror det er mange gode humanister i HEF. [...]

Så hvor har du dette negative inntrykket om meg ifra?"

Fra dine egne innlegg her på Verdidebatt: Den 22/4 skrev du at "Fornektelse av misjonsvirksomhet, forkynnelse og ideologisk omskolering, synes å være en viktig del av borgerlig konfirmasjon. Bort fra den ekte og tolerante humanisme i skole og Grunnlov, til en selvgod og aggressiv type. Skal vi også denne våren oppleve at kirkelige konfirmanter omtales som død fisk og hinsides all fornuft? - mens de borgerlige hylles som landets framtid?"  og litt senere "Hvorfor lærer ikke de borgerlige selvinnsikt og syndsbekjennelse? Hva har de lært, - de som uten å tenke kritisk har slukt opplæringa rått, - og som med en fanatisk ensidighet tror seg å være mer bevisst, mer opplyst og mer etisk høyverdig enn kirkelige? [...] Hvordan kan lærere som år etter år indoktrinerer sine konfirmanter med slik intoleranse, gi truverdig undervisning om humanisme? Hvordan kan lærere som mobber kirkelige konfirmanter få beholde betegnelsa humanist?"  Til slutt konkluderer du med at "Det er på høy tid at HEF innfører realitetsorientering og syndsvedkjennelse i sine liturgier."

Den  28/4 gjentar du flere av disse poengene, uten å besvare kommentarene du fikk etter det første innlegget.

Du bygger tilsynelatende disse karakteristikkene på en anonym "skuffet, men ekte humanist som kjenner borgerlig konfirmasjon og livet på innsida av Humanismens hus, [som] forteller om manglende selverkjennelse og selvkritikk", uten å gi noen nærmere kilde for denne påstanden.

Jeg oppfatter ditt innlegg som at du legger til grunn at humanistisk konfirmasjon ("borgerlig" har ikke blitt brukt om HEFs opplegg det siste tiåret) er preget av

Fornektelse av misjonsvirksomhet, forkynnelse og ideologisk omskolering Oppmuntring av et selvgodt og aggressiv selvbilde Mobbing av kirkelige konfirmanter med begreper som "død fisk og hinsides all fornuft"

Jeg har arbeidet med konfirmantarbeid i fem års tid, det siste året som hovedansvarlig i mitt lokallag, med ansvar for oppfølging av kursledergruppa i lokallaget.  Jeg har møtt andre kursledere på fylkessamlinger, og truffet konfirmanter fra ulike deler av landet når vi har tatt med ungdommene på rollespill som "På flukt" (samarbeid med Røde Kors Ungdom) og "Camp Refugee".

Jeg har aldri opplevd kursledere som har vist nedlatende holdninger overfor kirkelige konfirmanter, og jeg har nok snakket med minst 50-60 stykker.  Oss kursledere i mellom kan vi nok snakke om at noen velger kirkelig konfirmasjon på grunn av tradisjon eller press fra sine nærmeste (og ikke utifra et genuint ønske eller nysgjerrighet på kristen tro), men på samme måte kan vi nok mistenke at enkelte humanistiske konfirmanter velger oss fordi vi har et kortere kurs uten krav om oppmøte på søndagsmorgener (og ikke fordi de synes et 18-timerskurs i etikk og filosofi høres spennende ut).  Tvert imot opplever jeg enm respekt for ungdom som gjør bevisste valg utifra egen overbevisning.  Som konfirmanter vil jeg mye heller ha et konfirmantkull på 10 ungdommer som har genuint lyst til å bli kjent med seg selv og hvordan mennesker fungerer sammen, enn 30 stykker som oppfatter HEFs tilbud som enkleste vei til med velfylt lommebok.
Jeg har opplevd konfirmanter med sterkt nedlatende holdninger til kristendom (og andre religioner), men de kan også ha tilsvarende holdninger overfor homofile, afrikanere eller lærere (og andre folkgrupper).  I slike tilfeller setter jeg foten ned; konfirmasjonskurset hos HEF handler blant annet om å lære ungdommene å håndtere at mennesker er ulike, og hvordan man kan opptre i møte med mennesker som har helt andre premisser for sitt livssyn enn en selv har.  Vi lærer dem at kritisk tenking er viktig når man tolker verden, men at man også må kunne tenke selvkritisk og reflektere over egne synspunkter.  Holdningene du mener preger HEFs konfirmasjonsopplegg er det motsatte av hva jeg selv forsøker å formidle, og jeg har som sagt ikke møtt kursledere som passer inni båstenkingen du beskriver.  Hva bygger du egentlig dine påstander på?

Jeg oppfatter ikke at HEF gjør noe forsøk på å kuppe de som trives hos sine trossamfunn.  De av HEFs rekrutteringskampanjer jeg har fått med meg retter seg mot de som er medlemmer i et trossamfunn mot sitt eget ønske (og da er nok typisk DNKs skare av ateistiske/agnostiske medlemmer i målgruppa), eller mot de som ikke har tilhørighet noe sted men som er sympatisører med HEFs verdier.  Når vi arbeider med konfirmanter er de uansett for unge til å bli medlemmer hos oss (vi har 15-årsgrense, så kanskje er  1/3 av kullet gamle nok til å melde seg inn ved fullgått kurs) og de færreste melder seg inn på 15-årsdagen.

Hadde du holdt til i min nærhet skulle jeg med glede ha invitert deg til å overvære et kurs hos oss (så lenge ungdommene syntes det var greit).  Jeg tror du ville blitt overrasket.
"Håper du derfor kan fortelle meg hvilke ord og uttrykk du bruker – og hvilke du unngår – når du underviser dine konfirmanter om tro, vitenskap, bevissthet og etikk."
Dette blir selvsagt ekstremt komprimert (hvert av emnene du beskriver kan gå over flere kurskvelder):
Om tro: Jeg pleier å gjøre rede for hva som er de karakteriestiske forskjellene på religiøse og sekulære livssyn.  Det jeg betoner mest er at de fleste religiøse livssyn legger til grunn visse ufeilbare sannheter (læretekster) som ikke kan revideres, og at en eller flere guder (som gjerne også fremstilles som perfekte) settes i sentrum.  For sekulær humanisme legger jeg til grunn at man i mindre grunn har slike fundamentale dogmer, f.eks. revideres konvensjonene om menneskerettigheter dersom konsensus er at de kan forbedres.  Humanismen setter menneskets interesser fremfor dogmer bundet i religiøs tro eller kultur/tradisjon. 
Om vitenskap: Naturvitenskapen er den beste måten å forstå virkeligheten på.  Jeg presenterer grunnleggende tanker om kritisk tenking (jf også ovenfor), filosofi, logikk, dannelse og testing av hypoteser, eksperimenter/forsøk, reproduserbarhet av forsøk (et funn må gunne gjentas for å ha verdi) og hvordan vitenskap er i endring.  Etablerte sannheter må vike dersom nye studier viser at de ikke er korrekte (f.eks. miasme-teoriene om spredning av sykdommer).

Om bevissthet: Ikke noe jeg går veldig tungt inn i, men problematiserer hvordan vi mennesker kan vite hvem vi er.  Mange 14/15-åringer er ikke modne nok til å ta dype diskusjoner om dette, men jeg henviser dem ofte til film og litteratur som utforsker dette.  Ofte bruker jeg eksempler fra trylling, optiske illusjoner etc. for å demonstrere hvordan menneskets bevissthet har en tendens til å konstruere sammenhenger som ikke er der. Her hender det at jeg kommer inn på at menneskers forestillinger om overnaturlige fenomener kan baseres på drømmer, hallusinasjoner og andre sansebedrag - at religiøsitet kan ha en psykologisk begrunnelse, nettopp fordi mennesket ikke er 100% rasjonelt.  Dette er nok det nærmeste jeg kommer religionskritikk på mine kurs.

Om etikk: Her gir jeg som regel en generell teoretisk gjennomgang (forskjellen på etikk og moral, konsekvens/sinnelags/pliktetikk, begrunnelser for etikken i religiøse og sekulære livssyn) før jeg lar ungdommene prøve seg i ulike rollespill - typisk med dilemmaer som må løses (ofte humoristisk eller absurd anlagt - men slik at de kan se at konklusjonene om hva som er "det beste valg" kan variere sevært mye utifra hvilket livssyn og etiske regler man tolker virkeligheten gjennom.

Andre kursledere har sikkert andre tilnærminger.  Jeg tviler ikke på at det til en hver tid vil finnes "råtne epler" blant HEFs kursledere som kan formidle holdninger HEF ikke kan stå inne for, men jeg skal love deg at både ungdommene selv og foreldre er kjappe med å ta kontakt dersom de reagerer negativt på noe som skjer på kurset (jeg ble en kveld for et par år siden oppringt en sinna pappa som skulle ha seg frabedt at jeg tilsynelatende ødela pengesedler foran konfirmantene, som et pedagogisk grep da vi drøftet menneskerettigheter).  Både ungdommen og foreldrene evaluerer oss under og etter kurset, og vi tar tilbakemeldingene seriøst. 

Kommentar #6

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Svar til Birkeland

Publisert over 5 år siden

Hei! Karl Erik Birkeland !

Tusen takk for et menneskevennlig svar, det setter jeg stor pris på!

Men jeg synes du bør innrømme at jeg ikke bare skrev om aggressive humanister, men også om de gode og ekte, - og at de og dere kan gjøre en forskjell.

Jeg er glad og takknemlig for at du bruker andre ord og uttrykk enn de nedverdigende betegnelser andre i HEF bruker om meg. Så tusen takk!

Det du forteller om undervisninga di høres bra ut. Da kan det bli fred, forsoning og samarbeid, slik det er flere steder i landet, f. eks i Åmot.

Rollespill fra Røde Kors om flyktninger brukte jeg i konfirmantarbeidet før HEF begynte å bruke det her i Nord Trøndelag. Det er gledelig at vi kan bruke samme opplegg. Skal vi komme videre og skape fred, må det nytenking til.

Vi har alle godt av å sette oss inn i flyktningers bakgrunn, livsfarlige flukt, samt gleder og sorger i Norge. Jeg ble for øvrig kåra til årets nordtrønder i år 2000 for mitt arbeid for mindreårige asylsøkere som humanister på Steinkjer ikke ville ha i kommunen. Det var en tøff kamp som kosta meg mye. Men etter å ha sett og opplevd hvorfor og hvordan folk flykta fra aggressiv humanisme i Etiopia, måtte jeg stå løpet ut.

Jeg forstår det du skriver slik at du underviser etter det gamle tolerante humanismebegrepet, og ikke etter det nye tøyelige og fleksible humanismebegrepet der ethvert medlem av HEF, også mobbere, kan definere sin egen humanisme som de vil (Jfr hjemmesida til HEF). Forstår jeg deg rett?

Den aggressive utgaven av humanisme skremmer meg, både den etiopiske jeg har gjennomlevd, og den som de gamle lederne i HEF praktiserer. Mobbekampanjen den gamle formannen i Steinkjer HEF drev og som fylkesleder i HEF og pressesjefen i HEF-sentralt fører videre, skremmer meg. Når humanistiske konfirmanter sier om seg selv at de er bedre og mere opplyste etisk, vitenskapelig o.l. så fører de videre det de har forstått og oppfattet av undervisninga og lederne i HEF.

Skremmer det ikke deg? Protesterer du mot språkbruk og ordvalg? Når du du underviser slik du sier, bruker du andre ord og uttrykk enn de de gamle lederne i HEF bruker. Så takk for det. Jeg oppfordrer deg derfor å sifra til HEF sentralt at den gamle ordbruken må stoppe. Hvis du ikke protesterer på språkbruken i ditt eget livssyn er du stilltiende med på å formidle den og de gamle holdningene videre, selv om du for egen del bruker fine ord.

En ungdom sto opp mot språkbruken til de gamle HEF-lederne med et innlegg i Vårt Land 16/6 – 2004. Han tok også opp uthulinga av begrepet humanisme. Etter det har han ryggen fri om/når han underviser konfirmanter. Han underskrev slik «Truls Heyerdahl (19), HEF-medlem». 

Tør du gjøre det samme? Grunnlova vi skal feire i morgen 17. mai fikk vi ikke gratis, den ble kjempa fram av modige folk, ateister så vel som av kristne. Men den er bygd på den gode og ekte humanismen som vokste fram på kristen mark. La oss stå sammen om den og rope: Hurra!   

Mvh Hans Birger Neergård

Kommentar #7

Jens Brun-Pedersen

39 innlegg  201 kommentarer

Her er opprinnelsen!

Publisert over 5 år siden

Siden ikke Neergård har tatt utfordringen fra meg - om å publisere det som jeg svarte på: Her er innlegget hans fra Trønder-Avisa 28.4. Overskriften var Humanisme og borgerlig konfirmasjon (det er mange år siden det het det, vi får anta at han eller desken i avisa mener Humanistisk konfirmasjon). Så får leserne her inne bedømme selv om jeg har tillagt han meninger han ikke selv har uttrykt.

TRØNDER-AVISA
28.04.2015, kl 04:00 28.04.2015 Side 33

Forfatter: Hans Birger Neergård (misjonsprest/ gammel konf. lærer)

KONFIRMASJON

 

 

Kommentar #8

Jens Brun-Pedersen

39 innlegg  201 kommentarer

Opprinnelsen

Publisert over 5 år siden

Innlegget fra Trønderavisa 28.4. av Neergård (beklager at det ikke ble med i det ovenstående)

---

Gode humanister! Det er snart konfirmasjon og jeg ber: Dere er mange, bruk deres gode innflytelse til å få undervisning og festtaler forbedra, slik at ingen mobbes. De kirkelige er bevisste og har tatt like selvstendige valg som de borgerlige, mange tross mobbing i skolegården og ellers.

Humanisme finnes ikke bare i Human-Etisk Forbund (HEF). Evangeliet om Jesus, det å elske sine fiender og sin neste som seg selv, er et godt grunnlag for humanisme. Men da HEF kuppa navnet og blanda begrepene ble verdien redusert. Med medlemskapet i orden er også mobbere pr definisjon humanister og med i den internasjonale humanistbevegelsa.

Jesus var ærlig om sin misjon. HEF er ikke det. I alle år har de benekta å drive misjon, forkynnelse og proselyttering. Men slik som Jehovas Vitner og Mormonere, vitner, forkynner og driver de kampanjer for å få folk til å melde seg ut av sin kirkelige sammenheng. Hvis kirka hadde gjort det samme for å få tak i humanister som er skuffa og tviler på HEF, hadde det blitt kalt kulturimperialisme.

Fornektelse av misjonsvirksomhet, forkynnelse og omskolering synes å være viktig for HEF. Bort fra tolerant humanisme i skole og Grunnlov, til en selvgod type. Skal vi også denne våren oppleve at kirkelige konfirmanter omtales som død fisk, - og hinsides all fornuft? - mens de borgerlige hylles som landets lysende framtid? Hva slags framtid er det i hovmod og human-etisk moralisme? Jeg har opplevd unge idealistiske humanister misbruke makt. De hadde ingen følelse av skyld, de hadde blitt fortalt at vold, undertrykkelse og krig alltid skyldes religion, - aldri humanetikk.

Så hva har de lært om livet, alle de som uten å tenke kritisk sluker opplæringa rå, - og som med en fanatisk ensidighet hevder seg å være mer bevisst, opplyst, vitenskapelig og etisk høyverdig enn andre? Hvor kom disse ideene fra? Hvordan kan lærere som år etter år indoktrinerer sine konfirmanter med intoleranse, undervise om humanisme? Hvordan kan de som driver bevisst og systematisk mobbing få beholde tittelen humanist? En skuffa, men ekte humanist som kjenner livet på innsida av Humanismens Hus, forteller om manglende selvkritikk. Er det ikke på tide at HEF slik som kirka, innfører realitetsorientering og syndsvedkjennelse i undervisning og liturgi? Selverkjennelse er noe borgerlige konfirmanter bør få innsikt i, på lik linje med kirkelige. Dette er en viktig del av det å være humanist, ikke bare i navnet, men også i gavnet, praksis.

Gode humanister, bruk deres innflytelse. For godt og ondt, kjærlighet og hat, toleranse og fanatisme er blanda i så vel ateisme og humanetikk som i religion. Alle trenger vi kritikk og korrigering, både fra Gud og hverandre, ellers sporer vi av.

Med ønske om ei god og human konfirmantfeiring!

© Trønder-Avisa

Mitt svar til dette innlegget er altså å finne i Birkelands kommentar #1.

JBP

Kommentar #9

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår det du skriver slik at du underviser etter det gamle tolerante humanismebegrepet, og ikke etter det nye tøyelige og fleksible humanismebegrepet der ethvert medlem av HEF, også mobbere, kan definere sin egen humanisme som de vil (Jfr hjemmesida til HEF). Forstår jeg deg rett?

Den aggressive utgaven av humanisme skremmer meg, både den etiopiske jeg har gjennomlevd, og den som de gamle lederne i HEF praktiserer. Mobbekampanjen den gamle formannen i Steinkjer HEF drev og som fylkesleder i HEF og pressesjefen i HEF-sentralt fører videre, skremmer meg. Når humanistiske konfirmanter sier om seg selv at de er bedre og mere opplyste etisk, vitenskapelig o.l. så fører de videre det de har forstått og oppfattet av undervisninga og lederne i HEF.

Skremmer det ikke deg? Protesterer du mot språkbruk og ordvalg? Når du du underviser slik du sier, bruker du andre ord og uttrykk enn de de gamle lederne i HEF bruker. Så takk for det. Jeg oppfordrer deg derfor å sifra til HEF sentralt at den gamle ordbruken må stoppe. Hvis du ikke protesterer på språkbruken i ditt eget livssyn er du stilltiende med på å formidle den og de gamle holdningene videre, selv om du for egen del bruker fine ord.

En ungdom sto opp mot språkbruken til de gamle HEF-lederne med et innlegg i Vårt Land 16/6 – 2004. Han tok også opp uthulinga av begrepet humanisme. Etter det har han ryggen fri om/når han underviser konfirmanter. Han underskrev slik «Truls Heyerdahl (19), HEF-medlem».

Tør du gjøre det samme? Grunnlova vi skal feire i morgen 17. mai fikk vi ikke gratis, den ble kjempa fram av modige folk, ateister så vel som av kristne. Men den er bygd på den gode og ekte humanismen som vokste fram på kristen mark. La oss stå sammen om den og rope: Hurra!

Jeg følger ikke helt premissene for spørsmålene dine i og med at jeg ikke har opplevd mobbingen og ordbruken du mener preger HEFs konfirmasjonsopplegg.  Dermed har jeg ikke hatt så mye å protestere på.  Jeg kjenner som nevnt tidligere ikke til hva en tidligere lokallagsleder i HEF skal ha sagt eller hva denne Heyerdahl skal ha skrevet i VL for 11 år tilbake (da var jeg forøvrig ennå ikke HEF-medlem).

Det nærmeste jeg kommer er da en innleid taler holdt en tale som vakte reaksjoner på en konfirmasjonsseremoni på Notodden for fire år siden.  Av omtalen på Forsvarer Rems «Det er lov å hate»-tale til konfirmantene ser jeg at forbundet sentralt reagerte på at religionskritikken i den talen var noe malplassert i seremonien, selv om selve innholdet var greit nok.

Er forresten kritikken din mot humanistisk konfirmasjon bare bygget på de to episodene nevnt ovenfor, eller har du faktisk snakket med mange som er kursledere eller konfirmanter hos HEF? Har du vært på mange av HEFs konfirmasjonsseremonier?

Kommentar #10

Jens Brun-Pedersen

39 innlegg  201 kommentarer

Neergårds angrep på humanismen

Publisert over 5 år siden

I dag står dette innlegget av styreleder i Nord-Trøndelag Human-Etisk Forbund, Ulf Thyrhaug, i avisa Trønder-Avisa. Jeg har fått hans tillatelse til å legge det ut her. Dermed settes strek fra HEFs side i denne debatten. 

Neergårds angrep på humanismen

Hans Birger Neergård fortsetter sine angrep på Human-Etisk Forbund og humanismen i et innlegg 18.5.15. Han føler seg mobbet av oss og skriver at « når medlemskapet er betalt og i orden, er de som mobber per definisjon humanister».

Hvem er det som mobber hvem? I sitt innlegg 25.3.15. skriver han:

Et totalitært regime i Afrika hentet sin inspirasjon til vold og overgrep fra norsk humanetikk.

Han trekker en sammenligning mellom humanister og Mao og Kim il Sung.

Han setter likhetstegn mellom humanister – ateister og kommunistiske despoter.

Han påstår at «for humanetikere er alt menneskelig naturlig og rett: Har du lyst har du lov».

Påstår videre at «for human etikken er de pedofiles rettigheter viktigere enn barns rettigheter».

Og at «humanetikken gjødsla de dårlige sidene ved vår menneskelige natur. Mobbing, vold, seksuelle overgrep og sadisme fortsatte som før».

28.4. fortsetter han på samme måte.

Han har opplevd at unge idealistiske humanister misbruker makt.

At «humanister med en fanatisk ensidighet hevder seg å være mer bevisst, opplyst, vitenskapelig og etisk høyverdig enn andre».

At vi i konfirmantundervisninga «år etter år indoktrinerer våre konfirmanter med intoleranse».

At vi driver bevisst og systematisk mobbing.

At humanister i Humanismens hus mangler selvkritikk.

18.5.15 trår han til igjen med at: «Høyt utdanna humanister på studieopphold i Norge hadde tatt HEFs gamle utopi med seg til Etiopia. I stedet for respekt, ble det mobbing og forfølgelse. Mine venner ble torturert, min sjef drept.»

Hvordan våger Neergård å bruke et slikt eksempel i sin kamp mot Human-Etisk Forbund og humanismen!

På et slikt nivå ønsker Human-Etisk Forbund ikke å fortsette denne meningsløse debatten med Hans Birger Neergård.

Ulf Thyrhaug

Leder Human-Etisk Forbund Nord-Trøndelag

Kommentar #11

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Human-Etisk Forbund – en seriøs livsynsaktør?

Publisert over 5 år siden

 

Uten kritikk og korrigering sporer jeg og HEF av.

 

Pressesjef Jens Brun-Pedersen og fylkesleder i N-T, Ulf Thyrhaug stopper debatten med meg. De begrunner det slik: "På et slikt nivå ønsker Human-Etisk Forbund ikke å fortsette denne meningsløse debatten".

De opptrer begge forskjellig fra de gode og ekte humanister jeg kjenner. I januar hadde HEF et åpent møte om ytringsfrihet på Røstad/HiNT. Som tittelen tilsa fikk også jeg komme med innlegg uten å bli mobba eller stoppa. Tusen takk. Jeg håper dere som var der, kan fortsette å bruke deres innflytelse, slik at pressesjefen og fylkeslederen forholder seg til HEF’s offisielle linje om dialog og forståelse.

 

Vi trenger HEF som en seriøs livssynspartner; for uten kritikk og korrigering sporer jeg og vi alle av. Jeg vil derfor fortsette å skrive på denne strengen i verdidebatt.no - og håper Karl Erik Birkeland og andre gode humanister i HEF vil svare og korrigere meg. Jeg har ikke tid til å skrive hver dag, men håper på noe hver uke framover.

Mvh Hans Birger Neergård (misjonsprest)

Kommentar #12

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Akkurat dette er jo sant.

Publisert over 5 år siden
Jens Brun-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
At «humanister med en fanatisk ensidighet hevder seg å være mer bevisst, opplyst, vitenskapelig og etisk høyverdig enn andre».

Nergård har her et godt poeng. Det forbauser meg gang på gang å være vidne til HEFs hovmot egen vegne. Det heter systematisk "relgionskritikk" fra deres side. Siden de hevder å være et livssyn og ikke en relgion har de på den måten definert seg utenfor og over all kritikk til tross for at opererer på samme arena som islam/kristendom/buddisme/hinduisme osv. og pretenderer å være et alternativ.  Ser vi de vage og mangetydige begrunnelsene for sine livsynsmessige disposisjoner kan man jo lure på om de i det hele tatt kan tenke i temaets anledning. Legger vi så til at styret/sekretariatets disposisjoner i ukjent grad er bindende for sine medlemmer, er jo livssynskandalen et faktum.  Til tross for dette er uttalelsene om andre troende harde, provoserende og blasfemiske.  HEFs grunnlegerer Kristian Horn mente at kirken var et av de største hinder for moralsk utvikling for land og folk. Dette var ikke mange år etter krigen. Med bakgrunn i selv Frank Årebrot forleden uttalte at kirkesn folk kom defintivt best ut av nasitiden her i Norge fremstår dette underlig. Kristian Horn hadde på det tidspunktet nok å velge mellom. Det ser ut til at Fragell og co har videreført Kristian Horns holdninger men det er umulig å vite hva som er alternativet bortsett fra "selvfølgeligheter" som Den Gyldne Regel og FNs menneskerettighetserklæring. Ingen av delene er unikt for HEF og fremstår kun som en respirator for et livssyn som ikke evner å stå egne ben.  Er det riktig at en organsiasjon som i hovedsak bedriver moralisme  ( det ligger i selve navnet )  og politisk lobbyvirksomhet skal få statstilskudd?

Denne kommentaren er på ingen måte ment å sverte HEF. Den er ment å målbære en rekke realiteter knyttet til HEF sett med mitt kristne livssyn-øyne.

Kommentar #13

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
realiteter knyttet til HEF sett med mitt kristne livssyn-øyne.

So we have noticed....  :)

Kommentar #14

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

HEF bekrefter avgjørende forskjell i nivå

Publisert over 5 år siden

«På et slikt nivå ønsker Human-Etisk Forbund ikke å fortsette denne meningsløse debatten med Hans Birger Neergård", skrev pressesjef Jens Brun-Pedersen og fylkesleder Ulf Thyrhaug i verdidebatt.no  den 20/5. 

 

De bekrefter dermed at HEF er på et anna og bedre nivå enn meg. Denne overlegne oppfatninga har ført til mobbing og nedverdigende karakteristikk av oss kirkelige som «død fisk» og «hinsides all fornuft».

Hva slags framtid er det for meg og alle undermåls i slik human-etisk moralisme? Skaper de fred og forståelse gjennom å bruke slike uttrykk? Eller som nå igjennom en talende taushet?  Blir det fredelig sameksistens av slikt?

Hva har humanistiske konfirmanter lært om livet, alle de som uten å tenke kritisk sluker nivå-tenkninga rå, - og som med en fanatisk ensidighet hevder seg å være mer bevisst, opplyst, vitenskapelig og etisk høyverdig enn andre? 

Dette har de ikke komt på av seg selv, dette er noe de har lært. Opp til nå har HEF benekta at slike tanker kommer fra dem. Offisielt lærer humanistiske konfirmanter om toleranse og respekt for andres tro og meninger. Dessverre viser det seg igjen og igjen at mye av dette er staffasje til bruk i markedsføringa. Tenkninga på høyeste hold i HEF går fremdeles på at det er et avgjørende skille i nivå, kvalitet, etisk og vitenskapelig mellom oss og dem.

Offisielt er alle mennesker likeverdige, men som i boka Animal Farm er HEF’s humanister likere, mere verdige, og argumenterer på et helt anna nivå enn meg. Som i boka lever lederne i teorienes vidunderlige verden. Derfor er vår debatt om hvordan teoriene praktiseres meningsløs. For mobbing, overgrep og misbruk av makt foregår pr definisjon ikke av humanister i HEF. Pr definisjon er alle medlemmer av HEF gode humanister. Derfor er det pr definisjon ikke noe behov for realitetsorientering, selverkjennelse eller syndsvedkjennelse slik som i kirka. Alt er pr definisjon rett og bra i HEF.

Fra pressesjefens og fylkeslederens uttalelse ovenfor ser vi at ideen om det overlegne nivå i HEF kommer fra dem, og ikke fra enkelte konfirmanter som har misforstått undervisninga. Tvert imot har konfirmantene oppfatta holdninga til lederne rett. At hovmodet kommer fra toppen kan ikke lenger benektes.

Heldigvis er ikke alle i HEF slik. HEF har også gode og ekte humanister som medlemmer og konfirmantlærere. De har heldigvis ennå ikke bøyd seg for bannbullen mot å samtale med meg. Så bruk deres innflytelse slik at pressesekretær og fylkesleder må praktisere HEF’s offisielle linje om toleranse og forståelse.

Brudd i samtale løser ikke noe problem. Det er bare gjennom dialog og nytenkning vi kan komme videre. Det ville være fint om lederne nå i denne uka med Oslo Freedom Forum i sving, kunne vende tilbake til ytringsfrihet og demokrati. 

Neste uke vil jeg på denne strengen i verdidebatt.no ta opp flere sider ved taushet og samtale-brudd som strategi.

Mvh Hans Birger Neergård

Kommentar #15

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
. Det er bare gjennom dialog og nytenkning vi kan komme videre.

Hva betyr dialog for deg? Jeg ser egentlig bare en fornærmende monolog. Jeg "mistenker" at dialog for deg betyr at andre aksepterer din forståelse, en forståelse som er svært problematisk.

Kommentar #16

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Hva er dialog?

Publisert over 5 år siden

 Morten Christiansen spør meg:  

«Hva betyr dialog for deg? Jeg ser egentlig bare en fornærmende monolog. Jeg "mistenker" at dialog for deg betyr at andre aksepterer din forståelse, en forståelse som er svært problematisk.»

 

**

Hei Morten og takk for kommentar!

Dialog er for meg en samtale/debatt om noe man er uenig om. Temperaturen og innsatsen kan være høy, så lenge man respekterer hverandre som mennesker og ikke bruker debattknep. Det er ikke dialog om man tillegger den andre synspunkter og holdninger den andre ikke har, siterer feil, eller stempler den andre med nedverdigende uttrykk. En ekte dialog fordrer at man svarer på spørsmål og ikke viker unna for det som er problematisk og vanskelig i eget syn. Taushet og omgåelse av det vanskelige ødelegger enhver dialog.

Ja, jeg ønsker å vinne forståelse for mine synspunkter hos andre. Selvsagt gjør jeg det, hvis ikke er dialog og debatt en lek med tomme ord. Er det ikke derfor du også skriver innlegg? Jeg fulgte deg på vd en periode og forsto deg slik: at også du ønsker andre skal starte å tenke annerledes og om mulig akseptere din forståelse. Dette er ikke problematisk. Det er bra. Så fortsett slik, det er en ærlig sak.

Problematisk er det når HEF stempler meg og kirkelige som «død fisk» og «hinsides all fornuft». Hvis dette var fakta og ei sann beskrivelse av meg og kirkelige konfirmanter, måtte jeg akseptere det. Men siden jeg ennå ikke er død og har venner i HEF som mener jeg er oppegående og ganske fornuftig, opplever jeg stemplinga som mobbing. Mobbing respekterer jeg ikke, hverken den som foregår i kirka eller i HEF. Derfor er det problematisk for meg hvis du finner min kamp mot mobbing problematisk.

Mobbing, overgrep og misbruk av makt må fordømmes skarpt. Jeg er Charlie. Derfor utfordrer jeg deg: Våger du å ta tydelig avstand fra mobbing i HEF? Eller er det ok for deg at HEF stempler meg og kirkelige konfirmanter som «død fisk» og «hinsides all fornuft»?  

Jeg har ikke noe ønske om å få siste ord. Det siste ord sies aldri. Det er alltid en ny debatt og et nytt veikryss hvor vi møtes igjen. Jeg har heller ikke noe håp om å få pressesjef og fylkesleder i HEF til å skifte syn. Men jeg ønsker å løfte fram i lyset ting lederne skjuler og ikke vil innrømme, selv om det blir i form av monologer. Mitt ansvar er å fortelle om mobbing, overgrep og maktmisbruk jeg har sett og opplevd. Så er det opp til deg og andre å vurdere det, enten det er problematisk eller ikke.

Jeg er takknemlig for kommentar og kritikk. Kan du utdype hva du mener er problematisk i min argumentasjon og forståelse av HEF? Hvis du finner spørsmål jeg har svart unnvikende på, eller ser uttrykk som er mobbing og ikke fakta, så gjør meg oppmerksom på dem. Uten kritikk sporer jeg og vi alle av.

Mvh Hans Birger Neergård

Kommentar #17

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
Mobbing, overgrep og misbruk av makt må fordømmes skarpt. Jeg er Charlie. Derfor utfordrer jeg deg: Våger du å ta tydelig avstand fra mobbing i HEF? Eller er det ok for deg at HEF stempler meg og kirkelige konfirmanter som «død fisk» og «hinsides all fornuft»?

Jeg har oppfattet dine innlegg som svært problematiske. Ensidige, fulle av påstander som ikke er begrunnede og svært negative. Vil bare få sagt det før jeg svarer på ditt spørsmål.

Jeg har skrevet innlegg mot det jeg oppfatter som ufint fra både ateister og kristne på dette forumet.

For meg fremstår det som om du ser splinten i andres øyne, og dersom du først tok tak i bjelken i ditt eget så ville du kanskje oppleve at også den andre part forandrer sin atferd?

Kommentar #18

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

SPLINTEN OG BJELKEN

Publisert over 5 år siden

 Hei Morten !

 

Tusen takk for kommentar i form av Jesu ord om splinten og bjelken!

Ja, Jesu ord er viktige. Det er derfor jeg har bedt om å få kommentar og kritikk. For uten kritikk sporer jeg og vi alle av. Så fortell meg helt konkret: hva er bjelken/den store feilen i måten jeg ser ting på? Og hva er splinten/den lille feilen i måten HEF ser ting på?

 

Du oppfatter mine «innlegg som svært problematiske. Ensidige, fulle av påstander som ikke er begrunnede». Igjen må jeg få be deg: Hvis det er slik, bør det være lett for deg å spesifisere og liste opp de mest alvorlige. Vær så snill å gi meg ei liste over påstander som ikke er begrunna.

 

Problemet slik jeg opplever det er at HEF ba om dokumentasjon på ting de allerede visste og hadde i sitt arkiv. Da de fikk dokumentasjon den 12/5 lot de som ingenting og stoppa debatten. Dette er et kjent debattknep som sterke maktpersoner bruker.

 

Jesu ord om splinten og bjelken fører meg tilbake til utgangspunktet for denne debatten med HEF: Kirke og religionskritikk er bra og nødvendig. Det som mangler er livsynskritikk. HEF trenger i sine liturgier det samme som kirka har: realitetsorientering og syndsvedkjennelse.

Kristne, muslimer, buddhister, hinduer osv, alle har vi ei grusom historie. Grusomme ting pågår dessverre også fremdeles. Ateister, humanetikere og såkalte humanister har gjort og gjør akkurat de samme grusomme tingene. Hva er forskjellen? Trenger vi ikke alle kritikk og korrigering? 

Hvem er et menneske og kjenner ikke på skyld? Slik skrev Jens Bjørnebo. Unntaket er lederne i HEF, de kjenner ikke på skyld og tar ikke ansvar for konfirmantundervisning eller mobbing. Det har jeg dokumentert.

«Moskva kjenner ingen tårer» heter ei berømt bok om et ufølsomt ateistisk lederskap. Lederne i HEF kjenner heller ingen tårer, selv om de mobber og ødelegger livet for så mange. Å stemple kirkelige som «død fisk» og «hinsides all fornuft» er som når Hans Rotmo stempler muslimer som lus og lopper.

 

HEF’s form for humanisme er forskjellig fra den kristne humanisme som skole og Grunnlov bygger på. Det er typisk at hverken du eller Karl Erik Birkeland vil ta avstand fra den mobbinga som lederne i HEF driver. Dette forteller meg to ting: Dere våger ikke stå opp mot lederne. Samt at menneskeverdet ikke kan begrunnes i noe menneskelig, heller ikke i Morten Christiansen, Karl Erik Birkeland, Hans Rotmo, HEF, DnK eller FN.

Menneskeverd har vi ikke fått av ateister eller HEF.  Ingen er død fisk, loppe eller lus samme hva HEF måtte kalle oss. Muslimer har samme verdi som Rotmo og lederne i HEF. Jeg tror dette selv om jeg ikke kan bevise det vitenskapelig. Menneskeverd er basert på tro. Dette skal feires i Gudstjenestene rundt omkring i landet på søndag; Skaperverkets Søndag.

Mvh Hans Birger Neergård

Kommentar #19

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
Menneskeverd er basert på tro.

Menneskeverd er det motsatte av religiøs tro, for der har kun innbilte guder verdet, mennesker og kjærlighet gis ingen plass...

Og var det virkelig at folk ikke trodde som var ideologien i sovjetunionen? Jeg trodde det var kommunisme jeg... Trodde lenin og stalin var kommunister først og fremst, at de ikke trodde på innbilte guder (som jo ble sett på som konkurenter til makten kommunismen hadde, samt at kirken i åresvis hadde støttet tsarens vanstyre og fikk lide for det...) Men det er nok mulig vi må skrive om historie bøkene da gitt, da det er meget sannsynlig at lenin og stalin ble drevet frem til handling de gjorde av alle dogmene og doktrinene og intoleransen som kommer med ateisme....

Sannheten er at kommunisme og nazisme og lignende diktatur ismer er skremmende lik monoteistiske religioner, da de også har en leder som alltid skal hylles, dulles og slikkes og forsvares... bare at de religiøse diktatorene er verre enn det stalin og gutta noen gang drømte om å bli, for stalin og gutta kunne ikke straffe folk i en evighet etter døden...

Kommentar #20

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Hei Hans Petter Skoug !

Publisert over 5 år siden

Takk for kommentar! Ja, lignende tanker har også jeg hatt flere perioder i oppveksten og senere i livet. Når de ikke er presserende lenger, skyldes det bl.a:

 

-           Jeg har både tvilt og trodd meg fram i livet.

-           Flere ganger har jeg prøvd å være ateist, men har kun klart det i korte perioder. Det har alltid forundra meg at jeg som ateist måtte tru, og det sterkt, på et mirakel større enn jomfrufødsel. Jeg trur på jomfrufødsel for det er redelig intellektuelt, der var det årsak og virkning. Men at baby-universet har blitt født ut av ingenting det er et større mirakel; ikke bare uten far, men også uten mor; og uten noen årsak. Så sterk ei tru på underet har ikke jeg.

-           Jeg har mange år bak meg i marxistiske miljø og kjenner forholdet mellom ateisme og kommunisme godt. Hvis du ikke har opplevd tvungen ateistisk omskolering kan jeg hjelpe deg å skrive om historiebøkene. Ateisme var fellesnevneren for overgrepene i de kommunistiske systemene til Kim il Sung, Mao og Sovjet.

-           Unnskyldningene du har for Stalins misgjerninger er et ekko av totalitær ateisme. Jeg har sett og opplevd djevelskap du tydeligvis ikke har. Lenge før Sovjet Unionens fall fortalte  en russisk KGB-offiser meg at ateister er handicappa. Vi ser verden kun i svart hvitt, sa han om seg selv og andre ateister. Han overvåka presteskoler og mente de skarpeste hjernene finnes der. De troende ser verden i farger og med nyanser jeg som ateist ikke ser, sa han. Dette gav meg mot til å utholde forfølgelse, stengte kirker og bortføring/drap på min sjef Gudina Tumsa.

-           Lederne i HEF har en gammel svart-hvit visjon. For å nå målet bruker de totalitær taktikk med dobbelkommunikasjon, sitatfusk, fornektelse og taushet. Dette skremmer meg. Siden jeg har vært med på en ateistisk revolusjon i Afrika, vet jeg hvor kort veien er fra ledernes overlegne visjon til barbari.

-           Du skriver at monoteistiske religioner har ledere «som alltid skal hylles, dulles og slikkes og forsvares...» Ja, slik er det også i den dennesidige religionen HEF. Du våger ikke å kritisere dem. De er heva over all kritikk. De har ingen synder å bekjenne og er i praksis guddommelige. De er på et anna nivå enn meg. På mitt nivå vil de ikke debattere.

-           Protest mot all urettferdighet er viktig for meg uansett hvor den blir begått. Derfor protesterer jeg ikke bare mot HEF, men også mot Gud. Er dette og hint slik du har lovt oss? Som prest har jeg forkynt mye om dette. Jeg ønsker ikke å si fra meg klageretten ved å fornekte Gud.

-           Min Gud har gitt meg klagerett. Han er ikke som din gud eller Stalin. Det går an å be til ham og få hjelp. Derfor tror jeg ikke på evig pine, selv om det er det du forkynner.

-           Ateister som fornekter Gud har frasagt seg klageretten. De har ingen å klage til og har heller ingenting å klage over, for ingen gud har lovt dem noe. Likevel klager og anklager de sine guder. Er de da ateister?

-           Jeg kjenner mange som kalte seg ateister. Men over tid viste det seg at de ikke var det likevel. De var bare i protest mot en gud de ikke likte. Jeg var ung første gang jeg opplevde en kjent voksen ateist be meg om forbønn.

-           Som kristen prest begravde jeg en ateist som ingen ateist ville begrave. Så mange har gått i grav miskjent og uten ære, undertrykt og med stor urett. Jeg ser fram til dommedag da Gud skal gi undertrykte deres rett og straffe overgripere.

-           Jeg klarer ikke å tru at alle overgrep og brudd på menneskerettighetene er ok i den store universelle sammenheng eller at de forsvinner med et likegyldig gjesp i den totale glemsel når universet ifølge vitenskapen går til grunne. Hvordan klarer du å tru det og samtidig fastholde at menneskerettighetene har universal gyldighet? Fint om du kan forklare det nærmere.

-           Mi erfaring gjennom et langt liv med ateisme og religion er at uten kritikk sporer vi alle av. HEF har mange gode humanister, men dårlige og totalitære ledere som mobber konfirmanter og annerledes troende. De hverken følger eller håndhever offisiell linje om toleranse, dialog og forståelse.

 

Dette er mi erfaring med de store temaene du reiser. Hvis du ønsker å gå i dybden er jeg gjerne med på det. Jeg har ikke noe behov for å skjule eller omgå vanskelige spørsmål slik pressejef Jens Brun-Pedersen og fylkesleder Ulf Thyrhaug har. Så fyr løs.

 

Mvh Hans Birger Neergård

Kommentar #21

KarI Erik BirkeIand

1 innlegg  688 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
HEF’s form for humanisme er forskjellig fra den kristne humanisme som skole og Grunnlov bygger på. Det er typisk at hverken du eller Karl Erik Birkeland vil ta avstand fra den mobbinga som lederne i HEF driver. Dette forteller meg to ting: Dere våger ikke stå opp mot lederne. Samt at menneskeverdet ikke kan begrunnes i noe menneskelig, heller ikke i Morten Christiansen, Karl Erik Birkeland, Hans Rotmo, HEF, DnK eller FN.

Jeg oppfatter at du bedriver stråmannsargumentasjon.  Du lager en stråmann om at HEF og ledere der mobber kristne - en virkelighet jeg ikke kjenner meg igjen i.  Jeg oppfatter det derfor som urimelig at du krever at jeg skal ta avstand fra noe jeg ikke erkjenner eksistensen av.

Dette blir som om at jeg skulle be deg ta avstand fra en kristen kirke og prester som mobber annerledes troende, i og med at det antagelig finnes enkeltindivider som karakteriserer slike som meg som menneskefiender og djevelens ormeyngel.

Ville dette være et rimelig krav fra min side?

Kommentar #22

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Et rimelig krav

Publisert over 5 år siden

Jo, det er et rimelig krav. Du har rett til å forvente at jeg skal ta avstand fra et slikt utsagn om det ble sagt noe slikt om slike som deg. Det er herved gjort. 

Om mine venner i Afrika hadde brukt slike utsagn om de "humanistene" som torturerte dem for å få dem til å fornekte si kristne tru, hadde jeg forstått det. Men når de som satt fengsla uten lov og dom i 10 år ikke bruker slike uttrykk om sine plageånder, må selvsagt også jeg ta avstand fra slike utsagn.

Jeg spurte en av dem: hva tenker og føler du om dem som torturerte deg? Han hadde vært døden nær flere ganger. «De gjorde sin plikt, jeg gjorde min», svarte han mildt og forsonende. Dette beundrer jeg. Så har da også underet skjedd; noen av torturistene har senere blitt kristne og bedt om tilgivelse for det de gjorde.

Av muslimer forventer jeg at de tar opp med sine ledere i moskeen når det foregår mobbing og hat. Selv gjør jeg også det med folk i kirka. Slik forventer jeg også at du i det minste spør lederne i HEF om de følger offisiell linje om toleranse og dialog.  Når du har fulgt denne debatten og sett min dokumentasjon kan du ikke unnskylde deg med at du er uvitende.

Mvh Hans Birger Neergård

Kommentar #23

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Hans Birger Neergård. Gå til den siterte teksten.
Når du har fulgt denne debatten og sett min dokumentasjon

Hvor har du gjort det? Jeg finner ingenting av substans, kun hva som fremstår som irrasjonelle fordommer mot HEF.

Kommentar #24

Hans Birger Neergård

19 innlegg  35 kommentarer

Dokumentasjon og Spørsmål

Publisert over 5 år siden

Hei Morten!

 

Du har rett, det har blitt for mange tråder og uoversiktlig å finne fram og tilbake.

 

Innlegg med dokumentasjon finner du på min hovedstreng: 

Mobbing, konfirmasjon og humanisme - Publisert 12 mai 

 

Spørsmål du ikke har svart på finner du på strengen under nyeste streng:

Min Agenda og Morten Christiansens - Publisert 24 juni

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere