Aslak Storaker

1    1

Den Norske Kirke bør be om tilgivelse for krigen mot Libya

I disse dager drukner båtflyktninger bl.a. fordi Gaddafiregimet som hadde en avtale med Italia om å hindre menneskesmugling blei styrta. Jeg har skrevet en tekst om Kirkas medansvar for Libya på Radikal Portal som jeg håper noen fra kirka vil besvare

Publisert: 11. mai 2015 / 1024 visninger.

21. mars var det fire år siden Norge innleda sine bombeangrep for å støtte opprørerne i Libya, som endte med lynsjinga av landets tidligere leder Muhammar Gaddafi og kasta landet ut i en tilsynelatende endeløs spiral av vold og kaos. Særlig hardt ser det ut til å gå ut over den kristne minoriteten i landet.

Det fikk stor oppmerksomhet at ekstremistene i den såkalte "Islamske staten" halshogde 21 kristne egyptere i Libya nå i februar. Men dette er bare det siste av en lang rekke grusomheter som er blitt begått mot de kristne i Libya i etterkant av NATO-krigen i 2011. Allerede i august 2011, få dager etter at opprørerne inntok Tripoli, kunne den ortodokse kirken i England melde at St. Georg-katedralen i Tripoli var hærtatt av ukjente gjerningsmenn. 4. mars 2012 meldte NBC News at britisk-kristne gravplasser i Benghazi var blitt skjendet. Stefanusalliansen rapporterte 14. mars 2013 at den viktigste koptiske kirken i Benghazi var blitt stukket i brann av ukjente gjerningmenn. ABC Nyheter meldte første februar 2013 at to kristne menigheter måtte flykte fra Benghazi etter å ha blitt pressa ut av islamske fundamentalister: "Før revolusjonen var omkring tre prosent av Libyas befolkning på omkring 6,3 millioner kristne. Nå er bare et par tusen av dem igjen, og flertallet bor i utlandet." 25. februar 2014 kunne Christian Post melde at syv egyptiske kristne var blitt drept utenfor Benghazi etter at islamister gikk fra dør til dør på jakt etter lokale kristne, og at rundt 75 % av Libyas kristne hadde rømt fra landet etter det NATO-støtta regimeskiftet.

"Salige er de som skaper fred, for de skal kalles Guds barn," sier Jesus i Bergprekenen. (Matt 5,9.) Dette forhindra alikevel ikke Den Norske Kirkes preses til å gå ut med klar støtte til Norges krigføring mot Libya i Adresseavisen 26. mars 2011. Under ingressen "Norske kampfly var natt til i går igjen på vingene over Libya. Kirkens nyutnevnte overhode gir sin fulle støtte." blei preses Helga Haugland Byfuglien sitert på at "Kirken har full tillit til at regjeringen har gjort en riktig vurdering i å [sende] norske kampfly". Så vidt jeg har kunnet registrere kom Kirken aldri seinere med noen annen vurdering av situasjonen der de oppfordra til å innstille bombeangrepene. En må altså kunne forstå det som om Kirkens støtte fortsatte å gjelde helt til den norske krigføringa opphørte et halvt års tid seinere. Dette på tross av at det svært tidlig i konflikten blei kjent at betydelige deler av opprørshæren NATO bomba fram var islamister med kamperfaring fra jihad i Irak og at opprørerne dreiv med etnisk rensing av mørkhudede libyere og afrikanske fremmedarbeidere. FNs undersøkelseskommisjon kunne seinere slå fast at dette dreide seg om forbrytelser mot menneskeheten. At opprørerne dreiv med etnisk rensing var allerede dokumentert i Aftenposten og Klassekampen på det tidpunktet DNKs preses uttrykte sin støtte til bombekrigen.

Absurd nok førte ikke engang Kirkenes Verdensråds vedtak om å gå bort fra den gamle "rettferdig krig"-doktrinen til fordel for å kjempe for "rettferdig fred" i mai 2011 til at DNK gikk ut med noe endra syn på den norske krigføringen mot Libya. I et intervju med generalsekretær i Mellomkirkelig råd Berit Hagen Agøy på kirken.no 27. mai gikk det riktignok fram at Agøy "tviler på at fortsatt krig er middelet som fører til målet om en rettferdig fred i Libya", men samtidig uttrykte ho "forståelse for at det internasjonale samfunnet bidrar med militærmakt". Biskop Tor B. Jørgensen skreiv i Dagsavisen 14. juli at "Det er på høy tid å bringe fram den tunge kirkelige skepsis mot bruk av krig og vold som virkemiddel til å løse konflikter også i vår norske sammenheng enten det gjelder Afghanistan eller Libya". Begge unnlot imidlertid å be om stans i de norske bombeangrepene, og i motsetning til Byfuglien gjorde ingen av de to krav på å uttale seg på vegne av Kirken som helhet.

Internasjonalt mangla det ikke på advarsler. 28. mars avga de katolske biskopene i Nord-Afrika en felleserklæring der de advarte om at "krig ikke løser noe som helst, og når den bryter løs er den like ukontrollerbar som en atomreaktor! De første ofrene er alltid de fattigste og dårligst stilte. Uansett om vi liker det eller ikke vil krig i Midtøsten alltid bli tolka som et 'korstog'. Dette vil uungåelig få konsekvenser for det gode forholdet mellom kristne og muslimer i regionen." 13. mai tok generalsekretær Olav Fykse Tveit i Kirkenes Verdensråd til orde for at militærmakt måtte erstattes av fredssamtaler. Pave Benedikt XVI oppfordra flere ganger til å "umiddelbart sette i gang en dialog som kan stanse voldsbruken" og til at "forhandlingenes og dialogens vei må vinne over krigens vei".

Og ikke minst var det fra første stund klare fordømmelser av bombekrigen fra de lokale kristne, kontinuerlig dekka av Vatikanets nyhetsbyrå Fides. 8. mars 2011 kunne Fides sitere Tripolis biskop Giovanni Innocenzo Martinelli slik: "Jeg ber om at det ikke vil bli noe mer spill av blod. Jeg mener at det er upassende å gripe inn med makt, fordi det vil føre til større blodsutgytelser." 22. mars, fire dager før Byfuglien gikk ut med sin reservasjonsløse støtte til bombekrigen, fulgte den libyske biskopen opp med å spørre: "Er det virkelig mulig at folk ikke forstår at bomber ikke løser noe som helst? Igjen appellerer jeg om å finne en diplomatisk løsning, kanskje gjennom mekling framsatt av afrikanske ledere." Den afrikanske unionen la kort tid etter fram et veikart for fred som blei akseptert av Libyas regjering, men avvist av NATO og opprørsstyrkene. Den libyske katolske kirka støtta forhandlingsframstøtet til den afrikanske unionen.

Budskapet fra de lokale kristne blei gjentatt igjen og igjen. 30. mars fordømte biskop Martinelli de vestlige bombeangrepene på følgende måte: "Å bevæpne den ene delen av det libyske folket mot den andre er ikke en moralsk løsning i mine øyne. Koalisjonens påstander om at de bomber for å beskytte sivilbefolkningen gir ingen mening. Uansett hvor nøyaktig de sikter seg inn mot militære mål, vil det uunngåelig også innebære å ramme sivile i nærområdet. Jeg veit om i alle fall to sykehus som har blitt skada i bombinga... De militære operasjonene skaper ofre blant sivilbefolkninga operasjonene er ment å skulle beskytte." I juni advarte biskopen om at landet kunne komme til å løses opp i borgerkrig og terrorisme om ikke bombinga opphørte og en fikk forhandla fram en fredsløsning mellom opprørerne og Gaddafi. "Jeg tror fortsatt på dialog. Men splittelsen mellom ulike fraksjoner i det libyske folket skremmer meg. Hvis de begynner å slåss mot hverandre vil det bli forferdelig." Og la til, nok en gang: "Alle som tror at problemene kan løses med bomber tar feil."

Krigen blei unisont fordømt av alle de libyske kirkesamfunnene. 13. april vedtok et økumenisk råd satt sammen av alle de ulike kirkesamfunnene i Tripoli en uttalelse der de ba om en umiddelbar stans i blodsutgytelsene: "Som trossamfunn er vi forferdelig triste på grunn av de tragiske hendelsene som river landet vårt fra hverandre og fører til forlenga smerte og lidelse... Vi ber om en umiddelbar og betingelsesløs våpenhvile fra alle parter involvert i konflikten. Dialog og forsoning må være veien framover for å finne løsninger og skape fred." Seinere, etter at NATO bomba en koptisk kirke i Tripoli, samla representanter fra alle de libyske kirkesamfunnene seg og stilte følgende spørsmål: "Hvorfor skjer dette? Vi er sjokkerte over at det internasjonale diplomatiet har mislyktes, på grunn av fordommer som umuliggjør dialog med lederskapet i Tripoli... Det er slående at NATO har erklært at de vil fortsette bombeangrepene i Libya i tre måneder til uten å i det hele tatt åpne for dialog... Ønsket om å splitte Libya vil skape arnesteder for terrorisme." Men Norge fortsatte å bombe. Med Den Norske Kirkens fulle støtte.

Det holder ikke å si at en ikke visste. For en kan undersøke. Og gidder en ikke å undersøke, så bør en avholde seg fra å støtte alvorlige voldshandlinger. I nyere tid har det kommet fram at ikke engang ledelsen i Pentagon og amerikansk etterretning trodde på den vestlige propagandaen om at Gaddafi planla noe form for massakre eller folkemord. En rapport fra den Harvard-baserte tenketanken Belfer Center har vist at påstandene om at Gaddafi massakrerte sivile og planla blodbad i Benghazi var rein løgn.xxix Da den indiske FN-delegasjonen sammen med Kina, Russland, Tyskland og Brasil unnlot å stemme for Sikkerhetsrådsresolusjonen som åpna for maktbruk "for å beskytte sivile" begrunna de det med at FN burde fokusere på å skape våpenhvile og begrense volden heller enn "maktbruk basert på relativt lite troverdig infomasjon om situasjonen". Som det heter i Paulus første brev til Korinterne: "Gir trompeten et utydelig signal, hvem gjør seg da klar til kamp?" (1 Kor 14,8.)

Som kristen føler jeg en dyp skam over at trossamfunnet jeg er med i ga sin støtte til barbariske voldshandlinger som har kasta et tidligere velfungerende land ut i kaos og ført til enorme lidelser for dets folk. Den Norske Kirke bør be sine trosfeller i Libya om tilgivelse for å ha støtta krigen som nærmest har ført til en total utslettelse av den kristne minoriteten i landet.

Kilder:

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2015/02/15/217951/video-skal-vise-dreper-21-kristne-egyptere

http://orthodoxengland.org.uk/gocll.htm

worldnews.nbcnews.com/_news/2012/03/04/10574002-christian-war-graves-desecrated-in-libya?lite

http://www.stefanus.no/no/nyheter/afrika_uten_egypt+nigeria/Kirkebrann+i+Libya.b7C_wljI3o.ips

http://www.abcnyheter.no/nyheter/2013/02/01/kristne-jages-fra-libya

http://www.christianpost.com/news/gunmen-go-door-to-door-to-find-and-execute-christians-in-libya-115136/

"Kirken støtter bombingen." Adresseavisen 26.03.11, s. 13

http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/africaandindianocean/libya/8407047/Libyan-rebel-commander-admits-his-fighters-have-al-Qaeda-links.html

http://articles.latimes.com/2011/mar/04/world/la-fg-libya-mercenaries-20110305

http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.HRC.19.68.pdf

"Sitter fast på grensen." Aftenposten 22.03.11, s. 19

"Rømmer fra kryssilden." Klassekampen 23.03.11, s. 14-15

http://www.overcomingviolence.org/

"-Militærmakt må erstattes av fredssamtaler." Kirken.no 12.05.11 (Sitatet i tittelen henviser til Olav Fykse Tveit i Kirkenes Verdensråd, min mrk.)

"Krigen og kirken." Dagsavisen 14.07.11, s. 5

http://www.fides.org/en/news/28669-AFRICA_MOROCCO_Bishops_of_Northern_Africa_No_to_war_We_will_make_the_Pope_s_appeal_our_own#.VQCfwY4XyQA

"-Militærmakt må erstattes av fredssamtaler." Dagen 13.05.11, s. 10

http://www.fides.org/en/news/28680-VATICAN_New_appeal_from_the_Pope_for_the_immediate_launch_of_a_dialogue_that_will_bring_agreement_and_peace_to_Libya_to_the_entire_northern_region_of_Africa_and_to_the_Middle_East#.VQdFJ44XyQA

www.fides.org/en/news/29008-VATICAN_Pope_s_new_appeal_to_Libya_and_Syria_for_the_path_of_negotiation_and_dialogue_to_prevail_over_those_of_violence#.VQDHwI4XyQA

http://www.fides.org/en/news/28506-AFRICA_LIBYA_We_need_to_avoid_more_bloodshed_There_are_better_ways_than_with_violence_the_Apostolic_Vicar_of_Tripoli_tells_Fides

http://www.fides.org/en/news/28622-AFRICA_LIBYA_What_do_you_want_to_achieve_with_these_bombings_asks_the_Apostolic_Vicar_of_Tripoli#.VQdFVY4XyQA

http://www.lmd.no/?p=14797

http://www.fides.org/en/news/28667-AFRICA_LIBYA_Hopes_for_peace_with_the_African_Union_we_are_waiting_for_events_to_evolve_says_the_Apostolic_Vicar_of_Tripoli#.VQdEPI4XyQB

http://www.fides.org/en/news/28695-AFRICA_LIBYA_The_road_to_peace_passes_through_the_African_Union_says_the_Apostolic_Vicar_of_Tripoli_who_adds_the_humanitarian_bombs_are_creating_civilian_casualties#.VQdG6Y4XyQA

http://www.fides.org/en/news/29201-AFRICA_LIBYA_Mgr_Martinelli_fears_a_split_within_the_Libyan_people_and_insisted_I_still_believe_in_dialogue#.VQdEPI4XyQB

http://www.fides.org/en/news/28813-AFRICA_LIBYA_The_Christian_Churches_in_Tripoli_ask_for_an_immediate_and_unconditional_ceasefire_by_all_parties_involved#.VQdGyY4XyQA

http://www.fides.org/en/news/29164-AFRICA_LIBYA_Do_not_divide_Libya_we_risk_creating_a_breeding_ground_for_terrorism_warns_the_Apostolic_Vicar_of_Tripoli#.VQdEQ44XyQB

http://www.washingtontimes.com/news/2015/jan/28/hillary-clinton-undercut-on-libya-war-by-pentagon-/

http://belfercenter.ksg.harvard.edu/publication/23387/lessons_from_libya.html

http://www.thehindu.com/todays-paper/tp-national/india-abstains-from-un-vote-on-libya/article1552069.ece

Opprinnelig publisert her: http://radikalportal.no/2015/03/18/den-norske-kirke-bor-be-om-tilgivelse-for-krigen-mot-libya/

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Haakon Omejer Sørlie

21 innlegg  36 kommentarer

Tilgivelse for krigen mot Libya?

Publisert over 2 år siden

Takk for et svært godt innlegg. Ikke overraskende, men sterk kost som på en glimrende måte belyser forholdet mellom kirke, stat og politikk.

Krig og fred er sjelden vare i det kirkelige vokabular og debatt. En kan undres over den taushet som råder, og hvordan unfallenheten kan omsettes i fortielse over emner som burde være ett av kirkens mest nærliggende anliggender. Krig er den støreste forbrytelse og synd mot menneskeheten.

Kirken lever i en dobbeltrolle. På den ene side skal sakramentene forvaltes og evangelet forkynnes.Det siste dreier seg om mennesker i denne verden.

Krig er menneskeskapt og rent logisk må det også være mulig for mennesker å bringe krig til opphør, men her stopper det opp. Hvor er den etiske plattform? Hvor er menneskerettigheter? Hvor er den gylne regel? Hvor der budet "du skal ikke slå ihjel?" Står det et eneste sted i NT noe som legitimerer å ta andres liv, forvolde fiendens død? Hvor er teologien her? For ikke lenge siden formidlet en sentral prost i Den norske kirke i forbindelse med konflikten i midtøsten - i gitte situasjoner er det etisk forsvarlig å ty til våpen i forsvar. Vedkommende prost har sågar doktorgrad i emnet. Øredøvende taushet - ingen tok til motmæle. Har prosten misforstått noe?

Dermed kan det neppe overraske at Den norske kirkes preses uttaler at kirken har full tillit til at regjeringen har gjort en riktig vurdering i å sende norske kampfly til Libya. En kan bli fristet til å lete etter formildne omstendigheter. Riktignok var preses på dette tidspunkt ny i embedet, og kanskje uvant med å uttale seg på vegne av kirken i fagpolitiske spørsmål? Det er direkte oppsiktsvekkende at en kirkeleder kan utvise et slikt fravær av dømmekraft. Men verre - ikke en eneste av preses kolleger reagerte. Her må en dessverre fundere over forbønnen for dem som er i åndelig mørke har nådd fram? Her kan en nok se langt etter noen unnskyldning.

Burde preses ha rådført seg med ekspertise i spørsmålet? I så fall burde vel feltprosten i forsvaret være nærliggende. I Afghanistan kan feltprester bære våpen i beltet under feltgudstjenester, leserinnlegg i Forsvarets forum. Feltprestkorpset er kanskje Den norske kirkes sterkeste uttrykk for paradoks. Dette intimforholdet mellom kirke og forsvar er direkte grotesk. Setter noen spørsmålstegn ved dette? Mange nyutdannede prester avtjener førstegangstjenesten i feltprestkorpset - og noen blir der. Karrieremuligheter fra løytnant til brigader. I de fleste av forsvarets oppsettinger er det fltprest, også i utenlandsoppdrag. Samtidig en betydelig økonomisk gevinst i risikotillegg m.m. Prestene i korpset er offiserer, og dermed en del av krigsmakten.

Har Den norske kirke noen gang tatt til orde for pasifisme? Bør medlemmer i Den norske kirke eller andre trossamfunn avtjene verneplikt, eller av samvittighetsgrunner avstå? Er det forenlig med kristen tro i gitte tilfeller å drepe andre? Er det noen teologiske svar på dette? Til syvende og sist er dette ikke utelukkende et samfunnsansvar,men et personlig ansvar knyttet opp mot den enkeltes samvittighet. Stortinget har dessverre fredet feltprestkorpset, men det burde avgjort være en utfordring for Krf å blåse liv i debatten om en snarest mulig nedleggelse av virksomheten. Toregimentslæren og rettferdig krig har gått ut på dato.

Situasjonen i Midtøsten gir partene felles interesser, uansett om det er jøder, muslimer eller kristne. Krigføring fra vesten blir oppfattet som korstog. I den sammenheng oppstår tragedier religionene imellom. Det hjelper ingen å drepe hverandre eller sette gudshusene i brann,eskalering av ondskap, og ondskapen forverres til hat og mere ondskap.

Paver oppfordrer ustanselig til dialog, forsoning, forhandling og fred. Pave Frans er nesten ukentlig innom emnet. Kanskje det viktigste manifest for fred i moderne tid, Pacem in terris, skrevet av pave Johannes XXlll. Det burde være pensum i all presteutdannelse.

Krig er og blir det største barbari og brudd mot menneskeheten. Det faller på sin egen urimelighet at vi lever i en syndig verden. Derimot fordres en større oppvask, å åpne øynene for hvor vi står politisk, og hvem som direkte og indirekte styrer våre valg og beslutninger. Her går nok mange med bind for øynene.

Fred, forsoning og dialog er dårlig "butikk" - våpenindustri (Raufoss/Kongsberg) gir gode tilskudd til statskassen. Ikke minst arbeidsplasser. Krig er et tvers igjennom råttent pengespill hvor kirken trekkes med, og hvor er geisteligheten og de troendes bevissthet - i dvale?

Vi kan skape fred, og det er Guds vilje at vi skal. Ingen er født terrorister. Som barn har ikke ondskapen eller likegyldigheten fått utvikle seg, og etterhvert som vi gror til, er begge komponenter i oss, det onde og det gode. Avhengig av etikkens ståsted har de fleste en fri vilje - kanskje det største privilegium ved å være menneske. Våre valg er avhengig av mye, oppdragelse, påvirkning, studier/utdannelse, livets skole m.m. Endog med doktorgrad kan en la seg forblinde inn på feilspor, endog i fare for å tape integritet. Har kirkens ledelse et overordnet ansvar ved å være hyrder for hjorden? Å drepe, samtidig å være premissleverandør av kjærligheten, lar seg ikke forene.

Det skal bli interessant å se hvor sterk tausheten blir fra hyrdene til ditt innlegg, bortforklaringer blir kanskje det tryggeste angrep på forsvar?

Svar
Kommentar #2

Kristian Kahrs

109 innlegg  2168 kommentarer

Henvendelse sendt til Helga Haugland Byfuglien

Publisert over 2 år siden

Storaker, takk for et meget godt og relevant innlegg som fortjener større oppmerksomhet enn det har fått her på VD og på Radikal Portal. Heldigvis har debattleder Johannes Morken fremhevet innlegget ditt som redaksjonens lesertips.

Jeg har nå henvendt meg personlig til vår preses, og dette er eposten jeg skrev:

Kjære Helga Haugland Byfuglien

Jeg vet ikke hvor mye du har reflektert over at du på vegne av Den norske kirke støttet Norges krig mot Libya i 2011. En ting hadde vært at du hadde uttalt deg personlig, men når du sier i flere medier at «kirken har full tillit til at regjeringen har gjort en riktig vurdering i å sende norske kampfly til Libya», uttaler du deg på vegne av Den norske kirke hvor også jeg er medlem. Nå har Aslak Storaker utfordret deg i det meget gode og veldokumenterte innlegget Den Norske Kirke bør be om tilgivelse for krigen mot Libya på Verdidebatt, som også tidligere ble publisert på Radikal Portal.

Med det vi vet om situasjonen for kristne i Libya og måten islamismen har fått vokse etter vår krig, hvordan ser du på dine uttalelser i dag? Mener du fremdeles det var en riktig beslutning å gå til krig mot Libya, eller vil du gjøre som jeg har gjort, gått ut med en offentlig beklagelse? Min offentlige beklagelse kom som en tidligere NATO offiser i Kosovo da jeg på serbisk dagsrevy 24. mars 2011 ba om tilgivelse fra det serbiske folk for at vi ikke var i stand til å beskytte minoriteter i Kosovo. Jeg ba også om tilgivelse for min naive holdning som en troende NATO misjonær som trodde vi i Vesten hadde monopol på ytringsfrihet, demokrati og menneskerettigheter. Mer om dette på min nettside SorrySerbia.com.

Som sagt, innlegget til Storaker er meget veldokumentert, men referansene hans er ikke klikkbare, verken på Verdidebatt eller på Radikal Portal. Derfor har jeg gjort referansene hans klikkbare under. Jeg hadde satt pris på om du kunne gi meg en grundig og reflektert vurdering av denne saken. Et grundig svar er bedre enn et raskt svar.

[i] Video skal vise at IS dreper 21 kristne egyptere
[ii] Greek Orthodox Church in Libya looted
[iii] Christian war graves desecrated in Libya
[iv] Kirkebrann i Libya
[v] – Kristne jages fra Libya
[vi] Gunmen Go Door-to-Door to Find and Execute Christians in Libya
[vii] «Kirken støtter bombingen.» Adresseavisen 26.03.11, s. 13
[viii] Libyan rebel commander admits his fighters have al-Qaeda links
[ix] Libyan rebels accused of targeting blacks
[x] Human rights situation that require the Council’s attention
[xi] «Sitter fast på grensen.» Aftenposten 22.03.11, s. 19
[xii] «Rømmer fra kryssilden.» Klassekampen 23.03.11, s. 14-15
[xiii] hInternational Ecumenical Peace Convocation, OvercomingViolence.org
[xiv] «-Militærmakt må erstattes av fredssamtaler.» Kirken.no 12.05.11 (Sitatet i tittelen henviser til Olav Fykse Tveit i Kirkenes Verdensråd, min mrk.)
[xv] «Krigen og kirken.» Dagsavisen 14.07.11, s. 5
[xvi] AFRICA/MOROCCO - Bishops of Northern Africa: “No to war. We will make the Pope's appeal our own”
[xvii] «-Militærmakt må erstattes av fredssamtaler.» Dagen 13.05.11, s. 10
[xviii] hVATICAN - New appeal from the Pope “for the immediate launch of a dialogue” that will bring agreement and peace to Libya, to the entire northern region of Africa and to the Middle East
[xix] VATICAN -Pope's new appeal to Libya and Syria, "for the path of negotiation and dialogue to prevail over those of violence"
[xx] AFRICA/LIBYA - “We need to avoid more bloodshed. There are better ways than with violence,” the Apostolic Vicar of Tripoli tells Fides
[xxi] AFRICA/LIBYA - “What do you want to achieve with these bombings?”, asks the Apostolic Vicar of Tripoli
[xxii] Var det nødvendig å drepe Gaddafi?
[xxiii] AFRICA/LIBYA - Hopes for peace with the African Union; “we are waiting for events to evolve”, says the Apostolic Vicar of Tripoli
[xxiv] AFRICA/LIBYA - “The road to peace passes through the African Union,” says the Apostolic Vicar of Tripoli, who adds: “the humanitarian bombs are creating civilian casualties”
[xxv] AFRICA/LIBYA-Mgr. Martinelli fears "a split within the Libyan people" and insisted: "I still believe in dialogue"
[xxvi] AFRICA/LIBYA - The Christian Churches in Tripoli ask for “an immediate and unconditional ceasefire by all parties involved”
[xxvii] AFRICA/LIBYA-"Do not divide Libya, we risk creating a breeding ground for terrorism," warns the Apostolic Vicar of Tripoli
[xxviii] Exclusive: Secret tapes undermine Hillary Clinton on Libyan war
[xxix] "Lessons from Libya: How Not to Intervene"
[xxx] India abstains from U.N. vote on Libya

Svar
Kommentar #3

Kristian Kahrs

109 innlegg  2168 kommentarer

Skuffende men ikke overraskende svar fra Byfuglien

Publisert over 2 år siden
Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Tore Olsen kommenterte på
Å tåle kritikk fra Therese Utgård
40 minutter siden / 678 visninger
Dag Løkke kommenterte på
Å tåle kritikk fra Therese Utgård
42 minutter siden / 678 visninger
Egil Andre Gjerde kommenterte på
8 av 10 foreldre er IKKE fornøyd med barnevernet!
rundt 1 time siden / 282 visninger
Tore Olsen kommenterte på
Livssynsnøytral ­er ikke verdinøytral
rundt 1 time siden / 2043 visninger
Kari Corneliussen kommenterte på
Innlegg i debatten om Smiths venner .
rundt 2 timer siden / 374 visninger
Bernt Evensen kommenterte på
Kritikk er ikke vondt blod
rundt 2 timer siden / 1941 visninger
Johan Velten kommenterte på
Kritikk er ikke vondt blod
rundt 2 timer siden / 1941 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Når vil vi alle forstå Islam?
rundt 3 timer siden / 3621 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Når vil vi alle forstå Islam?
rundt 3 timer siden / 3621 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Når vil vi alle forstå Islam?
rundt 3 timer siden / 3621 visninger
Gjermund Frøland kommenterte på
Når vil vi alle forstå Islam?
rundt 3 timer siden / 3621 visninger
Bjørn Blokhus kommenterte på
«Lekmanns-kortet» og andre hersketeknikker
rundt 3 timer siden / 4470 visninger
Les flere