Håkon Hovda

151

Hvordan de homoliberale ønsker å definere alt

De homofile og deres støttespillere har en underliggende agenda enten de vet det eller ikke.

Publisert: 5. mai 2015

I stor grad blir man i dag definert utfra hvor man står når det kommer til homofili. Hva man tenker om homofilt ekteskap, om homofilt samliv, og om homofile i kirken. Det er knapt noe tema som vekker så sterke beskyldninger og generaliseringer som når man snakker om homofili. 

Enten er vi de gode, kjærlige og tollerante liberale som lar kjærlighet og menneskelige hensyn først. Eller vi er de fanatiske, hardhjertede, ukjærlige konservative som leder folk ut i depresjon og selvmordstanker.

Det er svart-hvitt. Enten eller.

Dessverre så er debatten i stor grad blitt kapret av de som påstår seg å kjempe de homofiles sak. Faktum er at de har sabotert etthvert tilløp til seriøs debatt om saken. Det er rett og slett fordi de ikke har noen seriøse gode argumenter. Så fort de blir presset, så kommer generaliseringene, beskyldningene og følelsesladede uttrykk fram. Det er som om "homofili" er stikkordet som skrur av fornuftsbryteren i hjernen på veldig mange. 

Her følger noen løgner som dessverre er blitt gjentatt så ofte at majoriteten i dag tror disse argumentene uten dekning i virkeligheten. 

1. Trakkasering av homofile er grunnen til at der er mange ganger høyere rate for selvmordsforsøk, selvmord, depresjon og psykiske plager, alkoholmisbruk, brutte relasjoner, antall seksualpartnere, narkotikamisbruk osv. 

Det er lite som tyder på at det er de sosiale forholdene alene som leder til homofiles mentale helse. Faktisk tyder ting på at det er ting knyttet til homofili (eller homofil identitet) i seg selv som kan utløse dette. 

Problemet kan like gjerne være at homofili er en del av et større psykisk sykdomsbilde og altså et resultat av mer underliggende, grunnleggende problemer. Men det er fullstendig forbudt å tenke slik for det er vedtatt at homofili i dag er like normalt og bra som alt annet.

Ja, du blir faktisk lovprist og får kanskje til og med fjeset i media om du står fram som homofil, skiller deg fra ektefellen, forlater barna dine og finner deg en av samme kjønn. 

Neste løgn.

2. Det er diskriminerende å ikke la homofile gifte seg på like linje med heterofile.

Denne viser virkelig hvilket nivå man la debatten om homofiles rettigheter på. Enhver definisjon av et ord vil automatisk diskriminere. Det er nettopp det som er hensikten med ordene. De skal avgrense og klargjøre dets betydning og hva det ikke betyr. 

Siden ekteskapet alltså var avgrenset per definisjon til å gjelde en mann og en kvinne i henhold til lovverket, så var den (loven og definisjonenen) selvsagt diskriminerende mot de som ønsket seg flere ektefeller, de som var utenfor gyldig aldersbestemmelser, der kun den ene part var frivillig, eller der man var av samme kjønn.

Alt man gjorde med den såkalt nye ekteskapsloven var at den også skulle gjelde for de av samme kjønn. Man omdefinerte altså en flere tusen år lang definisjon, begrep og samfunnsinstitusjon. Den er altså fortsatt like diskriminerende ovenfor de som er i nær slekt og ønsker å gifte seg, de som er flere enn to osv osv. 

Det er altså et fullstendig håpløst argument. Skal denne logikken følges til enden må man fjerne enhver definisjon av ordene så de ikke skal diskriminere på noe som helst nivå. 

3. Det viktigste for barn er omsorg og kjærlighet, ikke at de blir oppdratt av sine biologiske foreldre.

Det kan sies så mye om dette, men la meg begrense meg til å si at det er en oppkonstruert problemstilling å sette kjærlighet og omsorg opp mot biologi. Hvor tar man det fra at barna som vokser opp i et likekjønnet parforhold får ekstra mye kjærlighet og omsorg, kontra om de vokste opp med sine biologiske foreldre? Er det slik at de barna homofile får er tatt fra par som slår og misbruker barna sine? 

Det beste for barn er å vokse opp hos sine biologiske foreldre som viser de kjærlighet og omsorg. Punktum. De homofile er ikke barnas frelsere. 

Jeg kunne dradd fram flere eksempler. Kirken og homofilispørsmålet er også et heit potet. En prest eller biskop defineres idag utelukkende på bakgrunn av homofili-spørsmålet. Glem sosial urett, sult, fattigdom, korrupsjon, krig og nød. Det eneste man ønsker å vite er hva du mener om den lille prosenten av befolkningen som definerer seg som homofil og ønsker å gifte seg i kirken. 

Avslutning. 

De homofiles kamp for de samme rettighetene som heterofile er en løgn. De vil ikke ha de samme rettighetene, de vil ha mer. For har de like rettigheter, så vil de alltid vite at de ikke har like mye. De mangler. De mangler barn. De mangler stabilitet. De mangler naturlig samliv. De mangler alt det motsatte kjønn kan tilby. 

En homofil mann føler på mangel som mann. Så han søker etter dette hos en annen mann. Likeledes søker en lesbisk dame etter at en annen dame skal utfylle de mangler hun kjenner på som kvinne. Det er et grunnleggende, dyptliggende identitetsproblem knyttet til kjønn og seksualitet. Derfor ser vi nå at det neste man kjemper igjennom er at hvem som helst skal få definere sitt eget kjønn akkurat som han eller hun føler for.

Og målet er å forsøke å bli kvitt kjønns-definisjoner helt og fullt. For disse definisjonene vil alltid minne de på hva de mangler, hva de savner. 

Det triste er bare det at ingenting hva de gjør kan ta vekk denne gnagende følelsen av at noe er galt.

Noe mangler. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #101

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
Homofile sier jo at det ikke er noe forskjell på omsorg og kjærlighet og biologi

Men det er jo nettopp det det er. Biologiske bånd har en effekt på hvordan jeg føler for noen. Jeg blir for eksempel ikke forelsket i min søster. Jeg kjenner det annerlede ovenfor min mor enn ovenfor andre kvinner, ikke bare fordi jeg har vokst opp under hennes omsorgsfulle vinger, men fordi hun faktisk har satt meg til verden og henns dna er i meg. Å løsrive den biologiske betydningen fra familiebegrepet er fullstendig absurd. Er bare å ta en kikk på tv-programmene om hva det betyr for mennesker å lete opp i slektstreet sitt. Eller å finne en far som de aldri har kjent. Eller for de som har blitt adoptert fra andre land hit, men ønsker å dra tilbake for å finne sitt biologiske opphav for å forstå seg selv bedre. 

Det gjelder selvsagt ikke alle, men for veldig mange er det veldig viktig. At man når det kommer til homofili plutselig skal hoppe bukk over dette er for meg fullstendig galskap og absurd. 

Kommentar #102

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Litt lett adspredelse. Ikke ment som innlegg i debatten eller uthenging av kristne generelt.

Sylvia (66) saksøker alle homofile i hele verden

Kommentar #103

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er greit at du aksepterer hva som helst ihht til en bokstavtro fortolkning, men jeg tror ikke Gud lar oss føde med bestemte forutsetninger for så å peke nese av oss i ettertid. Jeg tror at vi er født med de forutsetninger vi er fordi vi skal oppfylle våre liv ihht disse. Ergo blir den inspirerte skriften fremstillet feil under pårvirkning av mennesker som levet under datidens kultur.

Jeg er enig. Gud lar oss bli født slik vi er. Det vil si at vi blir født med feil og mangler. Med helseproblemer. Noen lever ikke særlig lenge en gang. Allikevel tror jeg at ikke ett eneste liv er bortkastet for Gud. Selv ikke de som dør før de blir født. 

Men det er nettopp fordi vi skal oppfylle Guds hensikt med våre liv at Gud har gitt oss hjelp og retningslinjer i Bibelen så vi innenfor våre forutsetnigner og rammer kan være et vitne om Guds godhet. Det er vi ikke om vi følger våre egne lyster og ønsker. Det er å sette oss selv i sentrum, ikke Guds ære. 

Jeg vil gjerne høre hva du mener jeg tolker feil i Skriften angående dette spørsmålet. Hva tenker du om hvordan Bibelen omtaler ekteskapet og seksualitet?

Kommentar #104

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Sylvia (66) saksøker alle homofile i hele verden

He he. Så den :-)

Kommentar #105

Christian Jebsen

3 innlegg  473 kommentarer

men,

Publisert over 4 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Jeg blir for eksempel ikke forelsket i min søster. Jeg kjenner det annerlede ovenfor min mor enn ovenfor andre kvinner, ikke bare fordi jeg har vokst opp under hennes omsorgsfulle vinger, men fordi hun faktisk har satt meg til verden og henns dna er i meg.

dette er vel noe du føler fordi du vet det? Jeg vet ikke om det finnes forskning på slikt, men hvis du ikke visste hvem din søster var, mener du altså at du ikke kunne bli forelsket i henne? Eller dersom du er blitt adoptert ville du kunne plukke ut din biologiske mor i en menneskemengde? 

Er det ikke nettopp familiesituasjonen som skaper disse båndene, uavhengig av biologi?

Og som jeg har sagt før, synes jeg du gjør det beste til det godes fiende. 

Kommentar #106

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Men det er nettopp fordi vi skal oppfylle Guds hensikt med våre liv at Gud har gitt oss hjelp og retningslinjer i Bibelen så vi innenfor våre forutsetnigner og rammer kan være et vitne om Guds godhet. Det er vi ikke om vi følger våre egne lyster og ønsker. Det er å sette oss selv i sentrum, ikke Guds ære.

Budene og Skriften er ikke til for Guds skyld. De er til for menneskene. De ble ikke laget mot oss men for oss. I dette ligger også at vi er frie til å leve våre liv som best vi kan så godt som mulig i overensstemmelse med Skriften. Dvs at Gud ikke forventer 100% oppslutning etter mitt syn. 

Om ekteskapet mener jeg at vi skal bevare begrepet ekteskap som en institusjon for mann og kvinne, men at andre samlivsformer kan hete fx velsignet partnerskap hvis det lar seg gjøre å få til en velsignelsesseremoni eller kristen vielse. Mht Bibelen og sexualitet anser jeg Paulus for å ha vært på jordet. Budet om å ikke bryte ekteskapet synes jeg er ryddig fordi det skaper en orden som ikke fantes før det ble til. Alle vet hva som skjer om man har seg på naboens. Det tror jeg er visdommen som ligger i det budet. 

Kommentar #107

Trond Knudsen

0 innlegg  16 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Litt lett adspredelse. Ikke ment som innlegg i debatten eller uthenging av kristne generelt.

Sylvia (66) saksøker alle homofile i hele verden

Dessverre tror jeg at flere av debattantene her på verdidebatt er enig med denne damen.

Kommentar #108

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Trond Knudsen. Gå til den siterte teksten.
Dessverre tror jeg at flere av debattantene her på verdidebatt er enig med denne damen.

Damen har et utgangspunkt som vil være overlappende med enkelte debattanters. Men det er hvordan hun handler utifra dette utgangspunktet som er det spesielle, og det er det utelukkende henne som står for og kan ikke overføres til noen andre her inne.

Kommentar #109

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Nå snakker vi ikke om situasjonen som oppsto, vi snakker om Hovdas hodeløse påstand at biologiske foreldre ALLTID er det beste for ungene, noe som selvsagt ikke er noen universiell sannhet.

Nå ja, men jeg er enig med dig i at man ikke kan stille det så lodret op.

Jeg vil dog sige at jeg på baggrund af års arbejde med bl.a. tvangsfjernede og 'frivilligt' tvangsfjernede børn og unge mener at den officielle fagkundskab hidtil har haft en for ringe forståelse for de biologiske forældres betydning.

Jeg har dog også eksempler på at børn har fået bedre liv ved at komme i plejefamilie eller blive på en institution.

Senere var jeg på en såkaldt dagbehandlingsinstitution, som er en type institution, der er oprettet netop i erkendelse af at de skader, der sker, når man 'anbringer' et barn på en institution og hvor man derfor behandler hele familien, mens barnet bliver boende hjemme.

Kommentar #110

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Trond Knudsen. Gå til den siterte teksten.
Du har rett og slett ikke et eneste fornuftig argument å komme med, bare svada og trangsynt oppgulp.

Jeg skal passe mine egne sager, siger du. Ja, men definitionen af ægteskab er også alle borgeres anliggende.

Går snakken på, hvad folk laver under private former, kunne man bede andre om at blande sig udenom, men ikke når en gruppe kræver en samfundsinstitution ændret, så de kan lade som om, de er ligesom de heteroseksuelle.

Det er lidt som hvis erklærede ateistiske unge krævede 'ret' til at blive konfirmerede med henvisning til at de ellers ville være blevet diskriminerede og ekskluderede.

Det er narcisistisk magtbrynde - en rå og primitiv fornøjelse ved at ødelægge, hvad der har betydning for andre.

Man bør også huske at der er homoseksuelle, som indser dette og ikke ønsker nye ordninger, men organisationerne er så højrøstede og intimiderende overfor dissens at de mest tier stille.

Jeg mener at man bør kunne se at homobevægelsen, som den fremstår i dise tider, er udtryk for en usund form for massepsykologi.

Det er gået som med feminismen - en i begyndelsen velbegrundet bevægelse forstener og fortsætter på kursen længe efter at målene er opnået - og dermed i stigende grad som en chauvinistisk bevægelse.

Som følge af den fritflydende religiøsitet, der udgør venstreorienterethed, er homoseksuelle blevet helliggjorte og det er hverken godt for dem eller os andre - der sker nemlig det, når man gør dennesidige ting hellige, at man bliver fanatiker - intolerant og hadefuld.

Kommentar #111

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Trond Knudsen. Gå til den siterte teksten.
At folk holder sammen i parforhold har en lenger historie og har intet med ekteskapet å gjøre.

Det har det da - jura kommer altid halsende efter realiteterne - det er pardannelsen, der er grundlaget for ægteskabet.

England har i højere grad bevaret det gamle princip med Common Law - leve- og samfundsregler, ikke nedskrevet, men ikke desto mindre gældende.

Kommentar #112

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Men når det gjelder genforskning, forskning på hvordan vi er blitt til, hva vårt DNA er tror jeg du fornærmer de som har det som seriøst levebrød om du påstår at de ikke bedriver ordentlig arbeide.

Det er ikke naturfagsforskere jeg kritiserer.

Kommentar #113

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Litt lett adspredelse. Ikke ment som innlegg i debatten eller uthenging av kristne generelt.

Et kors vi, som 'forfølger' PK-Brigaden, må bære er at det er en sociologisk lovmæssighed at der vil være en betydelig overrepræsentation af 'snurrige' personligheder omkring synspunkter, der i de toneangivende kredse er marginaliserede.

Udenfor konformiteten siges der meget sludder, men også meget klogt, som senere bliver til anderkendt sandhed.

Nøjer man sig med at sige, hvad man hører andre sige, risikerer man ikke noget, men eksisterer sådan set næppe i intellektuel forstand.

Kommentar #114

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
dette er vel noe du føler fordi du vet det? Jeg vet ikke om det finnes forskning på slikt, men hvis du ikke visste hvem din søster var, mener du altså at du ikke kunne bli forelsket i henne?

Dette kunne være et argument for den naturlige familie.

Der findes forskning - husker ikke navnet - som mener at er to mennesker regelmæssigt sammen i den periode, hvor den ene eller begge går fra helt lille og op til vist 6 år, så vil de udvikle en form for barriere imod seksuel tiltrækning til hinanden.

Jeg mener også at have set noget om at søskende opvokset hver for sig har en øget risiko for at blive tiltrukket af hinanden, når og hvis de mødes som voksne.

Kommentar #115

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
I dette ligger også at vi er frie til å leve våre liv som best vi kan så godt som mulig i overensstemmelse med Skriften. Dvs at Gud ikke forventer 100% oppslutning etter mitt syn.

Om ekteskapet mener jeg at vi skal bevare begrepet ekteskap som en institusjon for mann og kvinne, men at andre samlivsformer kan hete fx velsignet partnerskap hvis det lar seg gjøre å få til en velsignelsesseremoni eller kristen vielse. Mht Bibelen og sexualitet anser jeg Paulus for å ha vært på jordet. Budet om å ikke bryte ekteskapet synes jeg er ryddig fordi det skaper en orden som ikke fantes før det ble til. Alle vet hva som skjer om man har seg på naboens. Det tror jeg er visdommen som ligger i det budet.

Det ville du kunne blive enig med de fleste i den 'reaktionære' lejr om.

Kommentar #116

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Christian Jebsen. Gå til den siterte teksten.
dette er vel noe du føler fordi du vet det? Jeg vet ikke om det finnes forskning på slikt, men hvis du ikke visste hvem din søster var, mener du altså at du ikke kunne bli forelsket i henne? Eller dersom du er blitt adoptert ville du kunne plukke ut din biologiske mor i en menneskemengde?

Er det ikke nettopp familiesituasjonen som skaper disse båndene, uavhengig av biologi?

Og som jeg har sagt før, synes jeg du gjør det beste til det godes fiende.

Selvsagt er jeg avhengig av kunnskapen om hvem som er min familie. Men denne kunnskapen om biologisk tilknytning har enorm betydning for oss. Hvorfor? Er det kun kulturelt? Jeg vil påstå at det er mer enn det. Det er noe dypt i oss som sier oss at det er annerledes med nær biologisk familie. 

Jeg er ingen ekspert på områder, så dette er kun spekulasjoner. Men det at så mange søker å kjenne sitt genetiske opphav når man f.eks er blitt adoptert, eller far har forlatt dem, eller man ønsker å finne sine bortkomne søsken etc, det er for meg et tegn på at biologi betyr utrolig mye for oss. Og er det ikke slik at om man har vokst opp med de mest omsorgsfulle og kjærlige foreldre, men så finner ut at de ikke er ens biolgiske foreldre, så vil det for mange skape en mengde spørsmål man automatisk ønsker svar på, så som: "Hvorfor gav de meg vekk? Var de ikke glad i meg? Var jeg egentlig ikke ønsket? Hvem er de? Kan de kaste lys over hvorfor jeg er som jeg er?"

Jeg vet at dette ville vært viktig for meg om jeg skulle fått en slik beskjed. Ville ikke det gjor noe fra eller til for din del?

Kommentar #117

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Budene og Skriften er ikke til for Guds skyld. De er til for menneskene. De ble ikke laget mot oss men for oss. I dette ligger også at vi er frie til å leve våre liv som best vi kan så godt som mulig i overensstemmelse med Skriften. Dvs at Gud ikke forventer 100% oppslutning etter mitt syn.

Om ekteskapet mener jeg at vi skal bevare begrepet ekteskap som en institusjon for mann og kvinne, men at andre samlivsformer kan hete fx velsignet partnerskap hvis det lar seg gjøre å få til en velsignelsesseremoni eller kristen vielse. Mht Bibelen og sexualitet anser jeg Paulus for å ha vært på jordet. Budet om å ikke bryte ekteskapet synes jeg er ryddig fordi det skaper en orden som ikke fantes før det ble til. Alle vet hva som skjer om man har seg på naboens. Det tror jeg er visdommen som ligger i det budet.

At budene er til for mennesket er forsåvidt riktig. Men hvorfor er de til for mennesket? Det er ikke fordi Guds intensjon at vi kun skal ha det så fint som mulig på jorden. Derimot er Guds velsignelse generelt (beskyttelse, mat, fred, helse etc), og velsignelse spesielt hva gjelder evig liv og frelse, uløselig knyttet til loven. Og siden vi ikke makter å oppfylle loven, så sender Han oss altså en Frelser; Jesus. Hans identitet blir tilregnet oss når vi ved tro tar imot Han. Derfor er det avgjørende at Jesus oppfylte loven og var syndfri, for ellers kan ikke Hans død hjelpe oss. 

Hva mener du med at Gud ikke forventer 100 % oppslutning fra oss? Jesus selv sa jo at vi skulle være fullkomne slik vår himmelske far er fullkommen. 

Ellers er jeg glad du erkjenner at ekteskapet er satt av for mann og kvinne. Dette er i henhold til Bibelen, både GT, Jesus og NT sin lære, forbeholdt en mann og en kvinne. Dette fordi vi tilsammen er skapt i Guds bilde. Paulus sier at ekteskapet er et bilde på Jesus og menigheten. Så når vi forvrenger dette bildet av ekteskapet, så forvrenger vi ikke bare en menneskelig institusjon, men selve bildet av Gud og Hans frelsesverk i Jesus. 

Kommentar #118

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Hva mener du med at Gud ikke forventer 100 % oppslutning fra oss? Jesus selv sa jo at vi skulle være fullkomne slik vår himmelske far er fullkommen. Ellers er jeg glad du erkjenner at ekteskapet er satt av for mann og kvinne. Dette er i henhold til Bibelen, både GT, Jesus og NT sin lære, forbeholdt en mann og en kvinne. Dette fordi vi tilsammen er skapt i Guds bilde. Paulus sier at ekteskapet er et bilde på Jesus og menigheten. Så når vi forvrenger dette bildet av ekteskapet, så forvrenger vi ikke bare en menneskelig institusjon, men selve bildet av Gud og Hans frelsesverk i Jesus.

Gud ga oss nåden fordi han vet at vi ikke er perfekte. Jesu' bud om at vi skal være fullkomne er umulig å oppfylle og det visste han. 

Mht å erkjenne ekteskapet må du ikke glemme at jeg sier at med det navnet skal det være forbeholdt mann og kvinne. Likekjønnede bør likevel ha lov å gifte seg. Hva "barnet" skal hete vil sikkert bli diskutert, men jeg vil tro at "velsignet partnerskap" kan være et godt navn hvis det noen gang lar seg gjøre å få til en kirkelig seremoni.

Jeg vet at noen undrer seg over hva det er riktig å benevne ektefellene. Brud og brud, brudgom og brudgom....jeg vil tro at ektefolk eller partnerne er det som ligger nærmest magefølelsen min. 

Kommentar #119

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Gud ga oss nåden fordi han vet at vi ikke er perfekte

Ikke helt sikker på om Bibelen er enig med deg her. Nåden er ikke noe Han bare gav. Nåden kommer av å tro på Jesus og gi sitt liv til Ham og stole på at det Han har gjort for oss er godt nok. Altså at det ikke er egne gjerninger som frelser, men Jesu gjerning for oss. Der ligger nåden. 

Men du fortalte egentlig aldri hvilke tungtveiende teologiske grunner du har for at man skal avvise de bibelske tekstene som omtaler kun det heterofile forpliktende forholdet mellom mann og kvinne som velsignet av Gud, og som sier at homofili er en pervertering av dette. 

Det eneste jeg har sett er at du avviser Paulus. Men betyr dette at du avviser alt Paulus har sagt, eller bare dette? Isåfall, hvorfor?

Kommentar #120

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Men du fortalte egentlig aldri hvilke tungtveiende teologiske grunner du har for at man skal avvise de bibelske tekstene som omtaler kun det heterofile forpliktende forholdet mellom mann og kvinne som velsignet av Gud, og som sier at homofili er en pervertering av dette.

Det eneste jeg har sett er at du avviser Paulus. Men betyr dette at du avviser alt Paulus har sagt, eller bare dette? Isåfall, hvorfor?

Jeg er enig med flertallet i Bispekollegiet. Det er mitt teologiske grunnlag. Jeg avviser Paulus på dette feltet men ikke resten. Han uttalte seg om sex ut fra sin kjennskap til temaet i sin tid. Hadde man forfattet de hellige skrifter i dag, uansett religion hadde det stått noe annet. 

Guds nåde er betingelsesløs, så der er vi uenige. Jeg anser oss som frelst av nåde gjennom Jesu offer. 

Kommentar #121

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er enig med flertallet i Bispekollegiet. Det er mitt teologiske grunnlag. Jeg avviser Paulus på dette feltet men ikke resten. Han uttalte seg om sex ut fra sin kjennskap til temaet i sin tid. Hadde man forfattet de hellige skrifter i dag, uansett religion hadde det stått noe annet.

Guds nåde er betingelsesløs, så der er vi uenige. Jeg anser oss som frelst av nåde gjennom Jesu offer.

Okay, Njål. Gir meg på denne tråden for nå. Takk for at du holder en så høflig og sivilisert tone om noe som jeg forstår er et nært og sårbart tema for deg. På det feltet er du forbilledlig og viser at det er mulig med en respektfull og høflig debatt om saken. 

Guds beste til deg og dine :-)

Kommentar #122

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
Guds beste til deg og dine :-)

Takk i like måte. 

Kommentar #123

Ole Petter Jenssen

0 innlegg  400 kommentarer

Og de homokonservative??

Publisert over 4 år siden
Håkon Hovda. Gå til den siterte teksten.
De homofile og deres støttespillere har en underliggende agenda enten de vet det eller ikke.

Homohaterne og deres støttespillere har også en underliggende agenda.

Sørge for at homser fremdeles blir sett på som sykelige avvikere man kan mobbe og plage.

Dette er noe man ser i hele den kristne verden fra Russland i øst til USA i vest. Hatet mot de homofile nærmer seg nivåer vi ikke har sett siden før ww2. Uansett hvor mye du tror at du bare hater synden, men elsker synderen, er du med din argumentasjon med på å fyre opp under et økende homohat. 

Det er greit at du er homo, men du måkke komme her og komme her.

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
24 dager siden / 5630 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
22 dager siden / 3747 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
23 dager siden / 1353 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
18 dager siden / 1251 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
9 dager siden / 1223 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
8 dager siden / 1157 visninger
HVILKEN ELEFANT?
av
Rikke Grevstad Kopperstad
7 dager siden / 1147 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
18 dager siden / 1131 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere