Hanne Marie Pedersen-Eriksen

4

God is gay - da det skled ut

Da biskopen i Møre kom hjem til bispeboligen i Molde etter årets Kirkemøte, hadde naboens gjerde blitt tagget ned med setningen ”God is gay” .

Publisert: 23. apr 2015

Teksten ”God is gay” på gjerdet til biskop Midttømmes nabo viser oss to ting: at taggeren hadde tatt feil av hva som var biskopens hjem, og at debatten rundt homofili og kirken har sklidd ut.

(Denne teksten ble først publisert på Aftenposten.no 22. april 2015.)

Biskopen kunne fortelle pressen at hun hadde mottatt krasse mailer om at hun ville havne i helvete i etterkant av Sandøy-saken. Slike ”hatmailer” og –meldinger på Facebook, har jeg også fått. Jeg får vite at den kjærligheten jeg deler med Sigrunn ikke er noe annet enn djevelsk begjær. At homofili er en styggedom på lik linje med pedofili. De forteller meg at ved å ”utfordre” en biskop som så klart har sagt i fra at hun ikke ønsker homofile prester så er jeg som Judas; han svek Jesus, jeg sviker Kirken. Med mitt nærvær og med min seksuelle orientering så ødelegger jeg andre menneskers liv, og jeg burde gå å skamme meg. Noen understreker også at jeg kommer til å ende opp nede på bunnen av mørkets hav med en rennestein festet til halsen min.

Dette er ekstreme meninger, og den aller ytterste kanten av (om ikke utenfor) homofilidebatten i det kristne, norske landskapet. Verken biskopen eller jeg fortjener, eller bør få, slike meldinger. Da har debatten sklidd voldsomt ut. Det er ikke slik kristne skal opptre mot hverandre!

Før jeg kastet meg ut i prestejobbsøking var jeg fullstendig klar over at det finnes to syn på homofili i kirken. Jeg visste at det ville bli et tema i de ulike jobbintervjuene, på den ene eller den andre måten. Nettopp fordi vi lever med disse to synene. Jeg søkte soknepreststillingen på Sandøy vel vitende om at biskopen ikke ville ordinere meg fordi hun ikke anerkjenner at homofile kan inngå ekteskap og samtidig inneha en kirkelig stilling. Men det jeg prøvde å løfte frem i blogginnlegget som kort tid etter ble publisert på Aftenposten.no, var en debatt om hvordan praksisen er å leve med to syn. Jeg prøvde å vise til at det som oftest er vi homofile som må forsvare vår livsstil og forsvare at vi kan samarbeide med mennesker som er uenige i måten vi lever livene våre på. Det er vi som går tapende ut av søknadsprosesser hvor annen seksualitet enn den normative blir et problem, og det er fortsatt slik at det ene synet, det konservative, har fortrinnsrett i Kirken i dag.

 

Og, for å bare ha understreket det som enkelte har prøvd å trekke i tvil: Jeg søkte jobben på Møre fordi jeg følte et kall til å dra dit. Ikke for å provosere biskop eller den konservative fløy, ikke for å teste et bispedømmeråd hvor leder tidligere har uttalt at de ikke vil at homofile skal søke. Nei, jeg hadde rett og slett lyst på soknepreststillingen i det lille øysamfunnet nord for Ålesund. Det var både min rett og plikt å søke.

 

Debatten om de homofiles plass i Kirken er ikke over. Den er så vidt i gang. Uansett hvor mye den tapper oss for energi og krefter, uansett, hvor mye en del av oss skulle ønske at den burde vært over for lenge siden og uansett hvor mange andre saker som også bør debatteres; Vi kan ikke slå oss til ro med hvordan situasjonen er i dag.

Men homofilisaken skal ikke være kirkesplittende! Her har alle stemmer i debatten et ansvar for at det heller ikke må bli det. Vi kan ikke drive med stygge karakteristikker av hverandre, tagge ned hverandres eiendom og drive med skyttergravskrig. Det tjener verken Gud eller hvermann.

De som har et konservativt, religiøst standpunkt mot at man skal få leve ut sin homofile identitet skal få mene det uten å bli stemplet som mørkemenn i den offentlige debatten. De skal få slippe å føle seg som forhatte og gale utskudd i vårt samfunn. De skal få mene at de på religiøst grunnlag kan nekte meg jobb fordi jeg vil gifte meg med en av samme kjønn.

Men det skal også være mulig for meg og andre homofile å si fra når man føler seg tråkket på. Det er lov å si at det å nekte meg å leve ut min seksuelle orientering er det samme som å si nei til meg som et helt menneske. Om jeg hadde valgt å leve etter det konservative stemmer både indirekte og direkte sier, så hadde jeg fornektet en stor del av meg selv. Jeg tror, ut i fra mine forutsetninger, at det ville ødelagt meg fullstendig. Det må være lov å si at dette er så sårt nettopp fordi det omhandler mitt liv og et menneske som står meg nært. Ja, kanskje aller nærmest! Hun og det vi har sammen vil jeg beskytte nettopp fordi jeg setter det så høyt. Debatten handler om menneskers liv, da skal vi også ha lov til å si fra når vi mener andre har gått for langt i å uttrykke sin motforestillinger.

Elisabeth Thorsen skrev i Aftenposten om Kristendommens begynnelse og kvintessens som er nestekjærligheten. Å elske min neste, ja det å for meg elske biskop Midttømme som mitt medmenneske handler om at jeg må se, akseptere og identifisere meg med henne. Det tror jeg er et syn som biskopen deler. La derfor nestekjærligheten være det bærende prinsippet for debatten, ellers har Kirken tapt.

LES OGSÅ INGEBORG MIDTTØMME: Ingen rett til å trakassere

 (Denne teksten ble først publisert på Aftenposten.no 22. april 2015.)

 

 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jeg sa ikke det

Publisert over 4 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Og, indirekte, derfor har homofile høy selvmords rate også, for de har en legning som går over vett og forstand?

Men det er ikke til å unngå å tenke over at forskjellige legninger som kolliderer med det naturlige kroppen er skapt til,vil kunne føre til selvforakt i mer eller mindre grad.

At det skrikes når slikt nevnes tyder på berøringsangst for emnet. 

Kommentar #52

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Sprøyt

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Men det er ikke til å unngå å tenke over at forskjellige legninger som kolliderer med det naturlige kroppen er skapt til,vil kunne føre til selvforakt i mer eller mindre grad.

At det skrikes når slikt nevnes tyder på berøringsangst for emnet.

Dette er det rene sprøyt. For det første er ikke kroppen skapt "for" noe som helst. Homofiles opplevelse av attraksjon til samme kjønn oppleves ikke som unaturlig uten at omgivelsene forteller dem at den er det.

Det er fordommer, ignoranse og uvitenhet som gir homofile problemer, ikke deres eget forhold til hva de er som mennesker. 

Kommentar #53

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Selvfølgelig og ventet reaksjon

Publisert over 4 år siden
Hans-Petter Halvorsen. Gå til den siterte teksten.
Dette er det rene sprøyt. For det første er ikke kroppen skapt "for" noe som helst. Homofiles opplevelse av attraksjon til samme kjønn oppleves ikke som unaturlig uten at omgivelsene forteller dem at den er det.

Det er fordommer, ignoranse og uvitenhet som gir homofile problemer, ikke deres eget forhold til hva de er som mennesker.

Så kroppen er ikke skapt noe som helst nei ?

Merkelig da at det trengs en kvinne og en mann for å lage et barn...

Men jeg har ikke tenkt å dra denne debatten noe særlig videre.

Jeg aksepterer homofile på linje med andre medmennesker så vet du det. 

Kommentar #54

Hans-Petter Halvorsen

43 innlegg  11644 kommentarer

Intet mystisk

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Så kroppen er ikke skapt noe som helst nei ?

Merkelig da at det trengs en kvinne og en mann for å lage et barn...

Nei, den er ikke skapt "for" no som helst. Men som konsekvens av at enkelte fenotyper - som det å kunne lage barn - naturlig nok gir flere barn enn det å ikke kunne det (sic!) så er det stor flertallet i stand til akkurat det. Genetisk arv. Intet mystisk.

Holt: "Jeg aksepterer homofile på linje med andre medmennesker så vet du det."

Det visste jeg, Holt, og det er flott! :)

Kommentar #55

Thomas Lund Leivseth

1 innlegg  35 kommentarer

Mennesket: kun skapt for reproduksjon?

Publisert over 4 år siden

 Noen hetrofile kan ikke få barn, noen hetrofile Velger å ikke få barn. Har ikke disse samlivene også  allikevel livets rett? 

Kommentar #56

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Merkelig da at det trengs en kvinne og en mann for å lage et barn...


Enda merkeligere at det skulle være en grunn til å IKKE la dem gifte seg, er du ikke enig?

Men det betyr at alle ektepar som er viet i kirken og som ikke har barn får ekteskapet oppløst OG det betyr også at alle fremtidige vielser som skal foregå i kirken må ha et eller annet bevis for at de er i stand til å lage barn, kanskje allerede ha barn sammen (hvordan dette skal forenes med den synden kristendommen finner i sex utenfor ekteskapet er gudskjelov ikke mitt bord...), for i det hele tatt å vies?

Hvis dette var kriteriene... Du ser selv hvor stupid en sånn logikk blir eller?

Kommentar #57

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Faktum er jo at de kristne burde lovprist at homofile ville vie seg i kirken og ikke leve i synd, men det er liksom ikke så nøye det når det kommer til homofile...

Kommentar #58

Thomas Lund Leivseth

1 innlegg  35 kommentarer

Reproduksjon igjen...

Publisert over 4 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Men det betyr at alle ektepar som er viet i kirken og som ikke har barn får ekteskapet oppløst OG det betyr også at alle fremtidige vielser som skal foregå i kirken må ha et eller annet bevis for at de er i stand til å lage barn

Slik er det jo med ortodokse jøder( som jo henter mye fra samme kilder som de konservative kristne) Hvis en par fortsatt er barnløse etter 10 års ekteskap kan mannen skille seg hvis han finner det for godt. Kvinnen blir da ofte utstøtt og blir sittende igjen med skammen. 

Jeg mener det for de konservative vil være svært problematisk å bruke reproduksjonsargumentet i homofilidebatten. Det gir implikasjoner som de fleste vil si seg uenig i?( som i eksemplet over..)

Kommentar #59

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Stupid logikk ja

Publisert over 4 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Men det betyr at alle ektepar som er viet i kirken og som ikke har barn får ekteskapet oppløst OG det betyr også at alle fremtidige vielser som skal foregå i kirken må ha et eller annet bevis for at de er i stand til å lage barn, kanskje allerede ha barn sammen (hvordan dette skal forenes med den synden kristendommen finner i sex utenfor ekteskapet er gudskjelov ikke mitt bord...), for i det hele tatt å vies?

Hvis dette var kriteriene... Du ser selv hvor stupid en sånn logikk blir eller?

At noen kvinner ikke kan få barn har vel ikke noe med at anatomien er laget til å passe sammen eller ikke.

Dette blir bare surr. 

Kommentar #60

Thomas Lund Leivseth

1 innlegg  35 kommentarer

Anatomi

Publisert over 4 år siden

Mitt inntrykk er at for flertallet av den sexuellt aktive befolkning handler sex og sexualitet om alt annet enn anatomi? Hvorvidt to mennesker passer sammen, kommer til å elske hverandre og leve sammen, bør vel helst handle om annet enn utseende og noe så "klinisk" som anatomi? I såfall støtter en jo et svært overfladisk syn på hva det er å være menneske?

Kommentar #61

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
At noen kvinner ikke kan få barn har vel ikke noe med at anatomien er laget til å passe sammen eller ikke.

Dette blir bare surr.

For det første så handler det ikke BARE om analt, så vet du det...

Og for det andre så er analen nesten bedre laget til å få stukket lange ting inn der, da vagina i gjennomsnitt hos en kvinne bare er på vel ti centimeter..

Så det er heller ikke et argument... Og det eruansett ikke noe hverken DU eller JEG har noe med... Like lite som de som er homoseksuelle har noe med hvordan du eller jeg gjør dette...

Kommentar #62

Håkon Hovda

151 innlegg  2371 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Eivind Sletner. Gå til den siterte teksten.
1. Man straffer da vel ikke pedofile for å få dem til å skifte legning? Hvor har du det fra? Det er jo for å forsøke å tvinge dem til å avstå fra å forfølge sin legning, uavhengig av eventuelle traumer det måtte innebære for dem. Jeg kjenner ikke til noen studier der, men vil ut fra andre studier anta at selvmordsraten også blant pedofile vil være høyere enn normalt.

Homofili er altså noe fundamentalt annet enn pedofili, og jeg tror du gjør lurt i å avstå fra enhver videre sammenlikning...

2. Her støtter jeg meg tungt på forskning, og kontroversen her er nok langt mindre enn du påstår. Jeg vil tro at den er like stor (og seriøs) som den som eksisterer mellom kreasjonisme og evolusjon; altså en enerådende mainstream vitenskapelig anlagt retning, og en marginal sekt med fanatikere. Harald Eias aktuelle innslag i "Hjernevask"-serien var jo opplysende i så måte.

3. Det finnes sikkert de som ikke må ha sex for å ha et fullverdig liv, men for de langt fleste av oss er det nok ikke slik. Uansett så tror jeg svært mange av de som kritiserer homofile i kristen (eller annen religiøs) kontekst ikke bare har seksualakten i tankene når de uttrykker sin misnøye med homofile. Det blir for meg voldsomt banalt hvis gud den allmektige bare misliker dette ved legningen; men for all del, jeg vet åpenbart ikke hva kristne får seg til å tro uansett...:)

Det forandrer ingenting om de straffes for å være pedofile eller for å leve ut denne legningen. Faktum er at argumentasjonen som brukes fra de homofiles "støttespillere" er at man er født slik og derfor ikke kan gjøre noe med det. Så enten er man alle "født slik" og kan ikke noe for den man er, eller man er ikke det. 

For å gå litt videre; er man "født slik", så følger det altså ikke naturlig med at dermed er man berettiget å bli behandlet likt (merk; ikke snakk om likeverdig) om man krever å leve ut denne legningen. Altså, det vil finnes områder som automatisk begrenses. Jeg mener det er god grunn å hevde at ekteskap (ikke å leve sammen og juridisk være forpliktet til hverandre) omfatter dette. Jeg mener at også innen religiøse trossamfunn finnes grunner å hevde slik avgrensinger. 

Forskjellsbehandling basert på legninger er altså et juridisk anliggende, men her også et religiøst.

Spørsmålet til deg da Sletner må altså være om du altså ikke mener at man skal kunne forskjellsbehandle der det er gode grunner til det på bakgrunn av legning?

Du svarte heller ikke på de mange som har opplevd seg som homofile, men nå lever som heterofile. Er det ikke mulig? Er det kun mulig å gå fra hetero til homofil? Er det medfødt, så er det vel ikke mulig å skifte fil? Eller er man da per definisjon bifil? Er ikke en som er bifil en motsetning til "født sånn"?

2. Jeg tror nok det ikke er så svart-hvitt som du vil ha det til. Veldig mye tyder f.eks på at miljøet spiller en betydelig rolle på antallet som er åpen for sex med samme kjønn. Betyr ikke at man er homofil eller bifil av den grad. Dette er en diskusjon som går og fortsatt vil gå. 

3. Det blir for meg underlig å løsrive seksuallivet fra legningen. Ja, jeg vil mene det er umulig. Er du uenig i det? 

Kommentar #63

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Sukk og stønn

Publisert over 4 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Og for det andre så er analen nesten bedre laget til å få stukket lange ting inn der, da vagina i gjennomsnitt hos en kvinne bare er på vel ti centimeter..

Til opplysning : Denne kroppsåpningen er skapt til å kvitte seg med avføring,men det visste du sikkert..

Kommentar #64

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Til opplysning : Denne kroppsåpningen er skapt til å kvitte seg med avføring,men det visste du sikkert..

Stønn og sukk i vei du, det endrer ikke de faktiske forhold av den grunn... Nemlig at man kan få lengre ting stukket opp i analen enn i vagina uten at kvinnen får vondt av det...

 

Problemet er at du har gått tom for argumenter for hvorfor homofili er synd, og kan egentlig bare peke på bibelen, som om de som skrev den hadde den minste peiling liksom...

 

Saken er at vi må skille overtro og religiøse påstander fra virkeligheten, det er saken i denne saken. Noen kristne klarer det, andre ikke...

 

Mest leste siste måned

Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
9 dager siden / 1779 visninger
Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
29 dager siden / 1690 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
29 dager siden / 1301 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
25 dager siden / 1176 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
19 dager siden / 829 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 2 måneder siden / 756 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere