Leif Lysvik

43

Bomskudd av VLs journalister

Publisert: 17. apr 2015

I dagen VL framstiller journalistene Hoel og Huseby en anerkjennelse av Palestina som straff av Israel, og de omtaler den israelske okkupasjonen i hermetegn – som om VLs journalister ikke er kjent med at Israel i strid med folkeretten okkuperer og koloniserer deler av Vestbredden. Det er som er kalt gufs fra uopplyste kristensionister . 

I slutten av 2014 hadde 135 land i verden anerkjent Palestina som stat. Det utgjør 70 prosent av FNs medlemsland, som representerer 80 prosent av verdens befolkning. Når AP landsmøtet nå vurderer å anerkjenne Palestina om de får regjeringsmakt i 2017 så er det en naturlig oppfølging av hva andre land gjør, og en konsekvens av at den langvarige koloniseringen ikke kan fortsette i alle evighet.

Det er ingen alternativer til å anerkjenne Palestina, spesielt ikke etter at de ble medlem i Den internasjonale straffedomstolen (ICC) fra 1. april 2015. Dagens israelsk politikk med fortsatt okkupasjon, illegal bosetting og dehumanisering av okkuperte gir ingen løsning, det gir ikke fred, hverken for israelere eller for palestinere.

 

Merkelig at VL oppfatter en palestinsk stat som straff av Israel, her bommer disse journalistene. Det er synd.

 

 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Overraskende

Publisert nesten 5 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
Det er som er kalt gufs fra uopplyste kristensionister .

Svært overraskende at en såpass erfaren journalist som Per Anders Hoel ville signere på et slikt referat fra Ap-møtet.

Kommentar #2

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Jo da, Lysvik - selv Assad ser virkeligheten

Publisert nesten 5 år siden

og i den finnes alternativer - alternativer som det er på tide å benytte seg av før en gjerne bidrar til å låse konflikten for ever.

Har idag sett et godt intervju med en veltalende og tilsynelatende oppriktig Assad - i samtale med svenske Expressen som sier dette om temaet over alle temaer:

Vilken fred? Du menar fredsprocessen?

– Jag menar mellan araberna och israelerna. För att lösa detta måste man hantera desperationen bland de unga som ville dö för att komma till himlen, för att få ett bättre liv. Det är så de tänker. Man måste hantera denna desperation. Den sista åtgärden är att utbyta information mellan underrättelsetjänster. Krig är enbart ditt eget försvar mot terrorism. Det går inte att attackera terrorism genom krig, man kan bara försvara sig om de använder militära medel. Det är så vi kan försvara oss mot terrorism.

Som vi ser dreier dette seg om ... arabere og israelere. Bare ved å komme dit, så har vi et langt bedre utgangspunkt til å løse denne konflikten enn at den skal frontes av et palestinaprosjekt.

Kommentar #3

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

1967 - før palestinaprosjektet tok av

Publisert nesten 5 år siden

Legger inn en link til Life magazine av 23 juni 1967 - ved de tider tapetserte jeg rommet mitt med særlig fotos fra Life - her er omslaget en badende IDF'er i Suez kanalen.

Dette nummeret har og en artikkel om overskrift "1.3. millon causes tension" som omhandler den arabiske flyktningesituasjonen - "the hate-filled camps of Arabic refugees."

Les artikkelen, så skjønner du at allerede da, så var det ingen arabiske ledere som var interessert i å bedre status og levevilkår for disse arabiske flyktningene.

http://books.google.no/books?id=wlUEAAAAMBAJ&pg=PA4&source=gbs_toc_r&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

Kommentar #4

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
som om VLs journalister ikke er kjent med at Israel i strid med folkeretten okkuperer og koloniserer deler av Vestbredden

Å bosette den egne befolkningen på okkupert område er i strid med folkeretten, ja, men hverken Israels okkupasjon av Vestbredden eller okkupasjon generelt er nødvendigvis i seg selv i strid med folkeretten.

Kommentar #5

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
Å bosette den egne befolkningen på okkupert område er i strid med folkeretten, ja, men hverken Israels okkupasjon av Vestbredden eller okkupasjon generelt er nødvendigvis i seg selv i strid med folkeretten.

En ting er hva Folkeretten sier om okkupasjon av områder tatt i det som seierherren kaller forsvarskrig, men i det øyeblikket seierherren overfører egen befolkning til disse områdene, så okkuperer man selvsagt også samtidig, i tillegg til å bryte den samme Folkeretten. Så tar jo in casu seierherren seg til rette ved å rive befolkningens boliger. 27.000 hjem til sammen siden 1967, skal man tro The Israeli Committee Against House Demolitions.

Kommentar #6

Georg Bye-Pedersen

21 innlegg  4712 kommentarer

Tror du palestinaraberne vil anerkjenne Israel?

Publisert nesten 5 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
Det er ingen alternativer til å anerkjenne Palestina

Tror du noen gang at palestinaraberne kommer til å proklamere en egen stat? Da må de selvsagt anerkjenne sine nabostater. Tror du de vil anerkjenne Israel?

Kommentar #7

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Georg Bye-Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Tror du noen gang at palestinaraberne kommer til å proklamere en egen stat? Da må de selvsagt anerkjenne sine nabostater. Tror du de vil anerkjenne Israel?

ja Bye-Pedersen, en kan ikke gi Palestina legitimitet uten at det innebærer at de aksepterer Israel som et selvstendig land innenfor internasjonale anerkjente grenser. Så det må være et ufravikelig krav. I dag ser ingen andre veier ut av okkupasjon og kolonisering enn et selvstendig Palestina, og dertilhørende reelle forhandlinger om grensen. Og tilbaketrekking av all illegal bosetting på okkupert land – og en felles bruk av Jerusalem.

Det er slike løsninger som FN nå vil initiere, og også Norge vil støtte, uavhengig av hvem som blir norsk statsminister.

Kommentar #8

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Ny situasjon

Publisert over 4 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
a Bye-Pedersen, en kan ikke gi Palestina legitimitet uten at det innebærer at de aksepterer Israel som et selvstendig land innenfor internasjonale anerkjente grenser. Så det må være et ufravikelig krav.

Så lenge Israels regjering krever at en ny palestinsk stat ikke bare må anerkjenne Israel som stat, men også nå må anerkjenne landet som "jødestaten Israel", er en aksept av Israel vel blitt en umulighet. Et nytt Palestina kan selvsagt ikke anerkjenne "jødestaten Israel" med sine 1,5 millioner palestinske borgere.

Spørsmålet er om Netanjahu vil bli satt under så stort press om å vike på dette kravet i perioden han nå skal regjere, at man kan komme tilbake til forhandlingsbordet. Men om så skulle skje, virker situasjonen allikevel så håpløs at dette heller ikke vil hjelpe.

Vi sitter tilbake med énstats-løsningen med 100% like rettigheter for alle.

Kommentar #9

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Realistisk?

Publisert over 4 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Vi sitter tilbake med énstats-løsningen med 100% like rettigheter for alle.

Hvor realistisk er dette gitt hva som skjer i alle Israels naboland? Hva er som får noen til å tro at palestinerne skulle være bedre til å drifte en nasjonalstat enn Libanon, Syria, Irak, Iran, Jordan, Saudi-Arabia, Jemen, Afganistan, Libya og alle andre regioner som er under muslimsk dominans?    Er det noen tegn på at palestinerne i egne selvstyre-områder evner å stå opp for borgerrettigheter og sivil sikkerhet? 

Kommentar #10

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet er om Netanjahu vil bli satt under så stort press om å vike på dette kravet i perioden han nå skal regjere, at man kan komme tilbake til forhandlingsbordet. Men om så skulle skje, virker situasjonen allikevel så håpløs at dette heller ikke vil hjelpe.

Vi sitter tilbake med énstats-løsningen med 100% like rettigheter for alle.

En-statsløsningen med demokratiske rettigheter til alle innbyggeren vil i alle fall ikke gi "jødestaten Israel», så jeg ser ikke atNetanjahu har andre velg enn å gå bort fra kravet om en etnisk ren stat. Og amerikanerne vil heller ikke støtte kravet om en etnisk ren stat. Så jeg tror at det kommer en ny Palestinsk stat, som uavhengig av hvem som styrer Norge, vil få tilslutning også fra vårt land.

Kommentar #11

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Hvor realistisk er dette gitt hva som skjer i alle Israels naboland? Hva er som får noen til å tro at palestinerne skulle være bedre til å drifte en nasjonalstat enn Libanon, Syria, Irak, Iran, Jordan, Saudi-Arabia, Jemen, Afganistan, Libya og alle andre regioner som er under muslimsk dominans? Er det noen tegn på at palestinerne i egne selvstyre-områder evner å stå opp for borgerrettigheter og sivil sikkerhet?

... og Brattlie, hva er så ditt forslag til fred og en løsning på konflikten?

Du vil neppe ha en storsionistisk stat som er etnisk ren, så hva er dine forslag til løsning, og hvordan vil du få det til?

Kommentar #12

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Forstår ikke..

Publisert over 4 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Hvor realistisk er dette gitt hva som skjer i alle Israels naboland? Hva er som får noen til å tro at palestinerne skulle være bedre til å drifte en nasjonalstat enn Libanon

Forstår ikke dette spørsmålet når jeg mener at løsningen er en énstats-løsning..

Kommentar #13

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
en kan ikke gi Palestina legitimitet uten at det innebærer at de aksepterer Israel som et selvstendig land innenfor internasjonale anerkjente grenser. Så det må være et ufravikelig krav.

Bra! Enig! For oss mer moderate Israel-venner så gjenstår dette punktet likevel som svært vanskelig. Jeg mener at det framstår som helt utopisk, til syvende og sist. Jeg tror rett og slett ikke at et samla palestinsk lederskap - eller det arabisk-muslimske fellesskapet i regionen - noensinne vil godta en israelsk stat i den forstand at de støtter opp om dens eksistens (og ikke bare "tåler" den i en vanskelig periode). Av den grunn er jeg usikker på hva slags løsning man egentlig kan få til i denne konflikten.

Det mest sannsynlige scenario er at A) (hvis to-stats-løsning): Israel og Palestina fungerer en kort periode side om side, men enkelte grupper på palestinsk hold vil ikke godta mindre enn "Jordan til Middelhavet" og går til angrep på Israel. Siden angrepet denne gangen kommer fra Palestina som stat (selv om noen palestinske ledere helt sikkert er i mot angrepet) vil Israel se seg nødt til å gå til motangrep, og enden på visa - etter store blodsutgytelser - er at Palestina okkuperes av Israel. Hvordan Israel denne gangen følger opp okkupasjonen er ukjent.

Og B) (hvis én-stats-løsning): Palestinerne vil på lengre sikt komme i flertall (særlig hvis flyktningene får komme hjem), og i perioden mens dette er i ferd med å skje, med tilhørende maktovertakelse for de arabiske partiene, vil flere jødiske grupper i befolkninga (både som følge av økende terrorisme mot jødiske sivile og på grunn av frykt for å ende opp som dhimmier igjen) ta til våpen og sikre jødisk-israelsk styre i deler av landet. Staten vil i alle fall ikke klare å henge sammen over lengre tid.

Hovedproblemet er etter min mening ikke konflikten på lokalt og lavere nivå, altså jødene mot palestinerne, men konflikten på regionalt og høyere nivå, nemlig araberne (først og fremst det muslimske flertallet) mot jødene. Araberne som folkeslag og internasjonalt fellesskap (ca 20 land) - og deres muslimske vennestater (ca 20 land til) - vil aldri, aldri godta at en del av det de oppfatter som islamsk kjerneland i fullt alvor oppgis til et jødisk styre. Dér tror jeg det avgjørende problemet ligger; man er rett og slett ikke villig til å tilkjenne en forhatt og forakta minoritet selvbestemmelse i et område som i over 1200 år har vært under muslimsk herredømme. (Da Iberia, deler av Balkan, og Russland klarte å kaste av seg det islamske åket skjedde det etter innbitt og blodig kamp - og intervensjon fra europeiske allierte. Det er ingen grunn til å tro at jødisk styre i Israel/Palestina heller vil aksepteres med velvilje).

Mest leste siste måned

Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
22 dager siden / 1783 visninger
White Christmas
av
Hilde Løvdal Stephens
30 dager siden / 1386 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
18 dager siden / 1137 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
22 dager siden / 1076 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
12 dager siden / 811 visninger
Smiths Venner på ville veier.
av
Gerard Oord
rundt 1 måned siden / 806 visninger
Selvgodt norsk snobberi
av
Espen Ottosen
rundt 1 måned siden / 765 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere