Erling Birkedal

12

Paradoks om lokalkirken

Kirkemøtet har lagt til grunn at det skal være felles arbeidsgiveransvar for alle ansatte i soknet. Martin Enstads innlegg gjør meg usikker på om Presteforeningen aksepterer dette.

Publisert: 7. apr 2015

Martin Enstad, leder i Presteforeningen, skriver i (Vårt Land 28. mars) blant annet at jeg bagatelliserer statens finansieringsvilje av kirken, i mitt innlegg 26. mars

Mitt poeng er bare å vise til hvordan finansiering fungerer. Det er vanlig med statlige bevilgninger til virksomhet i lokalsamfunnet. Staten støtter også soknets virksomhet, ikke minst trosopplæringen.

Det er imidlertid ikke tradisjon for det motsatte – at kommuner finansierer virksomhet der statlige organer har arbeidsgiveransvar. Det er vanskelig å tenke seg at nåværende ansatte i soknet skal overføres til et organ som representerer det sentrale rettssubjekt.

Paradoks. Det er et paradoks når Presteforeningen er opptatt av å styrke soknet og at det ikke skal bli for sentralistisk, men samtidig vil styrke bispedømmenivået. Dersom bispedømmet imidlertid hadde fått sitt mandat fra soknet, og ikke vært del av det sentrale rettssubjektet, hadde det vært logisk.

Enstad fremhever samvirke mellom «embete» og «råd» som en god ordning. Jeg er enig. Presten har et spesielt ansvar og bør fortsatt være med i rådet. Men styring skjer ikke bare gjennom rådet, men kanskje enda mer gjennom daglig ledelse og samvirke ansatte imellom.
Presten må forholde seg til mange vigslede medarbeidere og andre ansatte. Problemet oppstår når de som skal samvirke, har ulike overordnede. Jeg ser ikke at prestens selvstendige ansvar og rolle må få direkte konsekvens for hvem som er arbeidsgiver. Dette reguleres i tjenesteordningen, og presten er uansett underlagt biskopens tilsyn.

Usikker. Det er to avgjørende premisser for Kirkerådets høringsdokument «Veivalg for fremtidig kirkeordning». 1. Endringene skjer i to faser. Det opprettes et nasjonalt rettssubjekt som overtar funksjoner fra staten, og tre år etter dette innføres kirkens interne organisering.
2. Kirkemøtet har lagt til grunn at det skal være felles arbeidsgiveransvar for alle ansatte i soknet. Siste del av Enstads innlegg gjør meg usikker på om Presteforeningen aksepterer dette.

FØRST PUBLISERT PÅ VÅRT ANDS DEBATTSIDER 31. MARS 2015

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2861 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
29 dager siden / 1890 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1405 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1017 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 743 visninger
Mor eller menneske?
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 1 måned siden / 625 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere