Werner Skaug

59

Har Guds rike kommet?

Flere tar i dag til orde for at riket har kommet. Hva sier Bibelen om temaet?

Publisert: 1. apr 2015 / 1452 visninger.

Hvis man hele livet har hørt at Guds rike ligger i vår fremtid, blir dette et helt nytt konsept. En helt ny måte å tenke på og lese Bibelen. Man må selvsagt studere og se om denne læren stemmer, slik som de kristne i Berøa gjorde. Det er en rettighet vi har. Alt må prøves opp mot Ordet. La oss først se på hva Daniel sa om dette riket, og etterpå hva Jesus sa. 

"Men steinen som hadde truffet statuen, ble til et stort fjell som fylte hele jorden" (Dan 2:35).

"En lignelse til la han fram: 'Himmelriket er likt et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren sin. Det er mindre enn noe annet frø, men når det har vokst opp, er det større enn andre hagevekster, så det blir til et tre, og himmelens fugler kommer og bygger rede i greinene på det.' Enda en lignelse fortalte han dem: 'Himmelriket er likt en surdeig som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret'" (Matt 13:31-33).

Både Daniel og Jesus sier at riket er noe som vokser. Alt kommer ikke på én gang, for å si det sånn. Til slutt har det vokst slik at det fyller hele jorden. Altså en prosess.

-

Nå kommer det vanskelige spørsmålet. Har Guds rike kommet eller venter vi fortsatt på det? Legg merke til at Jesus i Det nye testamentet stadig snakker i nåtid - at Guds rike "er," det "har kommet," osv.

"Men er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde ånder, da er jo Guds rike kommet til dere" (Matt 12:28).

"Tiden er inne, Guds rike er kommet nær. Vend om og tro på evangeliet! (Mark 1:15)

"Guds rike er kommet nær til dere!" (Luk 10:9)

"Men det skal dere vite: Guds rike er kommet nær" (Luk 10:11).

-

Er Guds rike synlig? Ikke ifølge Jesus.

"En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte: 'Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si: ‘Se her er det’ eller: ‘Der er det’. For Guds rike er midt iblant dere'" (Luk 17:20-21).

-

Hva sier Paulus? Legg merke til at han også snakker om riket i nåtid:

"For Guds rike består ikke i mat og drikke, men i rettferdighet, fred og glede i Den hellige ånd" (Rom 14:17).

"For Guds rike består ikke i ord, men i kraft" (1 Kor 4:20).

"For han har fridd oss ut av mørkets makt og ført oss over i sin elskede Sønns rike" (Kol 1:13).

-

Når Jesus taler i lignelser, så sier han stadig at Guds rike "er" å ligne med - han snakker i nåtid. Andre ganger sier han at Guds rike har fremtidige oppfyllelser. Siden Guds rike er et stort tema med mange sider, så er det klart at evangeliet om riket også snakker om fremtiden - det skal jo til slutt fylle hele jorden.

En del jøder på Jesu tid trodde ikke at Jesus var Messias, fordi han ikke fridde de fra romersk styre med militær makt. De hadde en verdslig/jordisk forståelse av riket. De så for seg at Messias skulle sitte på en trone i Jerusalem og styre, akkurat som kong David en gang hadde gjort. De forsøkte til og med å ta Jesus med makt for å gjøre ham til konge. Noe Jesus motsatte seg. De misforstod Jesu plan for hvordan riket skulle komme, utøves, og hva riket var for noe. Jesus kom med et helt annet budskap. Guds rike er inne i dere, sa han.

Jesus sitter i dag ved Guds høyre hånd og styrer fra tronen i Himmelen. Ikke på en trone i Jerusalem på jorden. Har kristne misforstått budskapet om riket slik enkelte jøder gjorde på Jesu tid? Jeg tror det. Vi har tenkt jordisk, militært, og politisk. Akkurat som jødene i det 1. århundre. 

Vi må ta et valg. Enten så må vi forkynne at riket allerede har kommet, at det vokser, for til slutt å fylle hele jorden. Eller så må vi forkynne at riket ligger i fremtiden. Vi må undersøke om vi ikke har tatt feil i dette spørsmålet. Hvis riket har kommet, vil det endre hele vår forståelse av Bibelen, hvordan vi underviser, ber, lever, og hvordan vi forkynner evangeliet om Jesus.

Professor Jonathan Welton underviser om at riket har kommet, og tar utgangspunkt i Daniel 2: https://www.youtube.com/watch?v=U6-J6uiofaI

1 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden

Hei Werner

 Luk 17,21. Guds rike er inne i dere.. Guds rike er inni hvert enkelt menneske som er omvendt og født på nytt. jeg vil minne om Jesu ord til Nikodemus i Joh 3,3: Jesus svarte og sa til ham, Sannelig, sannelig sier jeg deg, Uten at en blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Det er ikke alle som hører til i Guds rike, bare de som er omvendt til Herren. Så Guds riker er kommet til den nyfødte, man kan jo gjerne definere Guds rike på to plasser i himmelen og i oss. den usynelige og den synelige delen. alt består av kraft.

Mvh

Rune

Kommentar #2

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
man kan jo gjerne definere Guds rike på to plasser i himmelen og i oss

Det var en god definisjon.

Kommentar #3

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
. De misforstod Jesu plan for hvordan riket skulle komme, utøves, og hva riket var for noe. Jesus kom med et helt annet budskap. Guds rike er inne i dere, sa han.

Så mange interessante innlegg du  skriver. :-) Jeg tror at på samme måte som jødene misforstod Guds rike, at det skulle være  et fysisk rike, så misforstår kristne 1000 års riket. Jeg tror Guds rike og 1000 års riket er det samme. Det står jo  masse om Guds rike, men bare et sted om 1000 års riket.

Kommentar #4

Werner Skaug

59 innlegg  1214 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Randi TunIi. Gå til den siterte teksten.
Jeg tror at på samme måte som jødene misforstod Guds rike, at det skulle være et fysisk rike, så misforstår kristne 1000 års riket. Jeg tror Guds rike og 1000 års riket er det samme. Det står jo masse om Guds rike, men bare et sted om 1000 års riket.

Takk! :-) Enig med deg. Og som du argumenterer - burde ikke det ene verset om 1000 år forstås i lys av alle andre vers om Guds rike? Jødene har alltid delt opp tid i to epoker: før Messias og etter Messias (et evig Messiansk rike). Jesus sitter jo på Davids trone i Himmelen nå. Messias har kommet. Ja, det er flere ting som skal skje i vår fremtid - jorden er ikke et paradis enda. Jesus har ikke kommet tilbake. Osv. Men at startskuddet for Guds rike har vært, er jeg overbevist om.

Kommentar #5

Randi TunIi

10 innlegg  3869 kommentarer

Publisert nesten 4 år siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
Takk! :-) Enig med deg. Og som du argumenterer - burde ikke det ene verset om 1000 år forstås i lys av alle andre vers om Guds rike? Jødene har alltid delt opp tid i to epoker: før Messias og etter Messias (et evig Messiansk rike). Jesus sitter jo på Davids trone i Himmelen nå. Messias har kommet. Ja, det er flere ting som skal skje i vår fremtid - jorden er ikke et paradis enda. Men at startskuddet for Guds rike har vært, er jeg overbevist om

Enig. :-) interessant det at jødene har delt opp tiden i før Messias og etter Messsias. Jesus regjerer jo i himmelen nå, og vi er Jesus kropp her nede på jorden, så gjennom oss så kan Jesus også gjøre gode gjerninger her nede på jorden. Når vi regjerer med Han.

Kommentar #6

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Det stemmer nok det!

Publisert nesten 4 år siden

Werner Skaug:

"En gang spurte fariseerne Jesus når Guds rike skulle komme. Han svarte: 'Guds rike kommer ikke på en slik måte at en kan se det med øynene. Ingen vil kunne si: ‘Se her er det’ eller: ‘Der er det’. For Guds rike er midt iblant dere'"
______________________________________

Det usynlige gir seg utslag i det synlige.

Bibelen er en informativ bok, den handler ikke bare om tro, for uten gjerninger er troen til ingen nytte (Jak.2.20) Selv om de fleste gjerninger av tro er nevnt i Heb.11 som preterium, gjenstår det fortsatt når menneskesønnen kommer (synlig) i Matt.24.23-24:Om noen da sier til dere: ‘Se, her er Messias’ eller: ‘Der er han’, så tro det ikke!  For falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under, for om mulig å føre selv de utvalgte vill.

Dette er godt synlig for alle, og mange vil bli ført vill. Et annet tegn på at riket er opprettet er at like før forkynnes det av engler et evig evangelium og deretter holdes det dom. (Åp.14.6-7) Og deretter forkynnes det at Babylon har falt (v8)

(Det brøt ut krig i himmelen, den store dragen ble kastet ned, den gamle slangen, han som kalles djevelen og Satan, og som forfører hele verden. Han ble kastet ned på jorden, og englene hans ble kastet ned sammen med ham. Og jeg hørte en høy røst i himmelen som sa:
«Nå er seieren og makten og riket fra vår Gud kommet...)

Kommentar #7

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Nei, jødene misforstod nok ikke hva riket var for noe.

Publisert 5 måneder siden
Werner Skaug. Gå til den siterte teksten.
En del jøder på Jesu tid trodde ikke at Jesus var Messias, fordi han ikke fridde de fra romersk styre med militær makt. De hadde en verdslig/jordisk forståelse av riket. De så for seg at Messias skulle sitte på en trone i Jerusalem og styre, akkurat som kong David en gang hadde gjort. De forsøkte til og med å ta Jesus med makt for å gjøre ham til konge. Noe Jesus motsatte seg. De misforstod Jesu plan for hvordan riket skulle komme, utøves, og hva riket var for noe.

Jeg henter her opp en "gammel" tråd fra 2015 som jeg mener er svært aktuell. Hva er Guds rike? Hvordan skal vi ut fra Bibelen forstå det?Er det mer enn "bare" at Guds rike er "inni dere"? Mange kristne mener ikke det.

Jeg oppfatter innlegget som om at troen på at Guds rike er "inni dere" betyr at riket er kommet fullt ut som et åndelig rike, og at det skal fylle hele jorden, sannsynligvis ved misjonering (uten at han nevner det). 

Trådstarter skriver: "Vi må ta et valg. Enten må vi forkynne at riket allerede er kommet, for til slutt å fylle hele jorden. Eller så må vi forkynne at riket ligger i fremtiden."

Etter mitt syn er det ikke snakk om å ta et valg, enten det ene eller det andre. Svaret er både og. Og ja, vi må gjøre som menigheten i Berøa, slik  trådstarter oppfordrer til, og se hva Skriftene sier. Gjør vi det, så vil vi sannsynligvis komme fram til det rette svaret. Det er nok ikke at vi må ta et valg.

 

At jødene hadde misforstått at Messias skulle sitte i tempelet i Jerusalem og styre og bevare dem fra deres fiender, tror jeg ikke er rett å si. Var det noe jødene kjente godt til, så var det Skriftene. Derimot vet vi at Gud hadde lagt et dekke over jødenes ansikt, så ikke skulle forstå Skriftene når de las dem. Forklaringen på dette har Paulus gitt oss, nemlig for at frelsen skulle komme til oss hedninger. Dette var altså en del av Guds frelsesplan, som jødene IKKE kunne se fordi Gud hadde lagt et dekke over deres ansikt. Det er kun når de kommer til tro på Kristus, når en gang hele Israel skal bli frelst ved Jesu gjenkomst, dette dekket vil bli ta bort for hele Israel.. Ennå har ikke Jesus kommet tilbake, men hele tiden har Gud latt "en rest" av Israel bli frelst.

JES. 53, Messias lidelse og død:

Den store rabbinske teolog Josep Klausner skrev om de messianske forestillinger i Israel, at "i alle senjødedommens skrifter finnes det ikke en enste henvisning til nødvendigheten av Messias sonende død og lidelse.  Jes. 53 har aldri vært forstått som en messiansk profeti. Tvert imot mente jødene at denne skildringen av lidelse og død var et bilde på deres egen smertefulle historie i lidelse som Guds utvalgte folk." Denne "blindhet" kom av at Gud hadde lagt et dekke over deres ansikt som de i egen kraft ikke kunne ta vekk.

Etter skriftene er jødene Guds utvalgte folk som han vil bruke som sitt redskap til å fullføre sin frelsesplan,  nemlig å frelse ALLE folkeslag og opprette sitt rike her på jord, et teokrati hvor jødene skal være "et kongelig presteskap og et hellig folk for meg" (2. Mos. 19, 6). Dette er ennå ikke oppfylt. Ved Jesu gjenkomst vil han opprette dette riket, sier Guds ord. Så Guds rike er også et fremtidig jordisk rike med spesielle løfter til Israel. Disse løfter er ikke gitt til andre.

Dette vil gi en annen oppfatning av NT.

 

1 liker  
Kommentar #8

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Feil i understrekninger

Publisert 5 måneder siden

i de to første avsnittene, de skal IKKE være der.

Kommentar #9

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Kommentar 6

Publisert 5 måneder siden

Fint du tok frem denne tråden igjen Åge! Ser at min kommentar 6 kan bli misforstått, som om jeg er enig med trådstarter at Guds rike har kommet, men jeg er her bare enig i hva teksten sier som kriterier for at den har kommet, og den tar forbehold i at når en SER disse tingene skje... så er ikke Guds rike langt unna. Det er altså en Bibel fylt av profetier som først må oppfylles, eller læren om fikentreet. (Luk.2.29-33)

1 liker  
Kommentar #10

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Helt enig, Kjell!

Publisert 5 måneder siden

Ja, jeg stusset litt over din kommentar 6. 

Og fikentreet (var det ikke det tro, eller tar jeg feil?) er vel fortsatt visnet?

Kommentar #11

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Parabler igjen...?

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Og fikentreet (var det ikke det tro, eller tar jeg feil?) er vel fortsatt visnet?

Fikentreet og alle andre trær var en lignelse. For å finne svar må en lete, og har man ikke andre ting å lete gjennom enn Bibelen, så er den fullgod til det bruket. Lignelsene er der fordi det er hemmeligstemplet fremtid. Om man har tilgang til en databibel har man også egne muligheter til å søke nøkkelord man grunner på.

Jeg går ut fra at du har kjennskap til lignelsene om vingården? Luk.13.6f. forteller litt om fikentreet, men det fortelles i lignelser. 

Lignelser kan på en måte forklares i nye lignelser, mens det likevel har en delvis oppklaring som her til eksempel om trær angående en blind mann som ikke kunne se i Mark.8.23-24: Han tok den blinde i hånden og ledet ham utenfor landsbyen, spyttet på øynene hans, la hendene på ham og spurte: «Ser du noe? - Han så opp og svarte: «Jeg ser mennesker. For jeg skimter noe som ligner trær gå omkring... trær er en parabel for folk/rike, derfor sier Luk.21.29-30: «Se på fikentreet og alle andre trær! Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at nå er sommeren nær.

(Dette er en ny parabel for et Guds år, som deles inn i 4 årstider, vår/ såtid, sommer/vekst, høst/ innhøstning og vinter/opplag/hvile) Alle andre trær, se Dom.9.

Kommentar #12

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Nøklene til riket må gjengis til jorden, som ble tatt bort ved frafallet

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Etter skriftene er jødene Guds utvalgte folk som han vil bruke som sitt redskap til å fullføre sin frelsesplan,  nemlig å frelse ALLE folkeslag og opprette sitt rike her på jord, et teokrati hvor jødene skal være "et kongelig presteskap og et hellig folk for meg" (2. Mos. 19, 6). Dette er ennå ikke oppfylt. Ved Jesu gjenkomst vil han opprette dette riket, sier Guds ord. Så Guds rike er også et fremtidig jordisk rike med spesielle løfter til Israel. Disse løfter er ikke gitt til andre.

Hele Israel er Guds utvalgte folk. Det er ikke jødene alene som skal være det kongelige presteskapet, men alle verdige mannlige medlemmer av Guds rike. Guds utvalgte folk, Israel.

Hedninger, mange av dem er blant de tapte stammer, vil hentes inn fra alle verdenshjørner og samles i Guds rike. De som ikke tilhører Israel i blodlinjen, dvs. som ikke har arverett ifølge blodlinjen til en av stammene, vil adopteres inn i Israels folk av Jesus Kristus. De vil være Hans barn, og Han vil være deres Fader.

Hvis man spør seg om riket alt er kommet, så har man ikke sett dets komme. Men de som har sett det, vet at det har skjedd.

Det nevnes at 1000 års riket og Guds rike er ett og samme, men det er en liten forskjell. Guds rike er et evig rike og har alltid vært. 1000 års riket er en bestemt periode fra Jesus Kristi annet komme, inntil Kristus overleverer riket til Faderen, før den siste og store dom ved avslutningen de 1000 år. Så Guds rike er den guddommelige tilstanden under det Melkisedekske prestedømmet. 1000 års riket er en periode i jordens historie hvor Satan er bundet, slik at intet ondt på jorden skjer i den perioden. Han løses fra sine lenker rett før den siste og store dom, på slutten av de 1000 år

Det Melkisedekske prestedømmet ble tatt bort ved frafallet. Når Guds rike på jorden gjenopprettes så skjer det fordi prestedømmet er gjengitt. Dette kongelige prestedømmet har forvaltningsansvaret for Guds rike på jorden og besitter nøklene til å binde og løse på jorden og i himmelen. 

Kommentar #13

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Glimrende!

Publisert 5 måneder siden

Det er akkurat hva dette handler om, men også riktig tid i en stjernesammenstilling? Job beskriver noen av stjernebildene. Jesus har en kommentar i Joh.7. da brødrene hans lurte på hvorfor han ikke kunne dra til Judea slik at disiplene kunne få se hans gjerninger. For som de sier til ham;

For ingen som vil bli kjent, gjør noe i hemmelighet. Når du gjør slike gjerninger, så stå fram for all verden! For heller ikke brødrene hans trodde på ham. (Hmmm?)…. Jesus sa til dem: «Min tid er ennå ikke kommet, men for dere er det alltid rett tid.
(Men etter at brødrene hans var dratt opp til høytiden, dro han også selv av sted, ikke åpenlyst, men i hemmelighet.)

Tidsspørsmålet er en viktig faktor i troen, han er kjent som alfa og omega, men nøklene er viktig i forbindelsen med Guds rike, som også handler om kunnskapens nøkkel, og her får de lovkyndige og fariseerne så ørene flagrer! 

Luk.11.43f.: Ve dere, fariseere! Dere elsker å sitte fremst i synagogene og at folk hilser dere på torget. Ve dere! Dere ligner graver som ikke lenger er synlige, og som folk går på uten å vite det.»

Da tok en av de lovkyndige til orde og sa: «Mester, med slike ord krenker du også oss.» Men Jesus svarte: «Ve dere lovkyndige også! Dere lesser på folk byrder som ikke er til å bære, men selv rører dere dem ikke med en finger.

Ve dere! Dere bygger gravminner for profetene, de som fedrene slo i hjel! På den måten er dere vitner og godtar det fedrene deres gjorde. For de slo profetene i hjel, og dere bygger gravminner.

Derfor har også Guds visdom sagt: Jeg vil sende profeter og apostler til dem; noen av dem skal de slå i hjel, andre skal de forfølge. Derfor skal denne slekten svare for blodet fra alle profetene, det som er utøst helt siden verdens grunnvoll ble lagt, fra drapet på Abel til drapet på Sakarja, han som ble drept mellom alteret og tempelet. Ja, jeg sier dere: Denne slekten skal svare for det. 

Ve dere lovkyndige! Dere har tatt bort nøkkelen til kunnskapen. Selv gikk dere ikke inn, og dem som ville gå inn, har dere hindret.»

Og nå er man snart inne i tiden for Johannes som skal rydde Herrens vei... (i Luk.3) for profetene (og loven) hadde sin tid inntil Johannes (Matt.11.13 og de profeter i Åp.11.1-6 hadde makt til å lukke himmelen så lenge de var profeter - Fra døperen Johannes' dager og like til nå trenger himmelriket seg fram, og de som trenger på, river det til seg. (Matt.11.12)

Dette betyr nok at Johannes er noe forsinket i forhold til gjerninger og nøkler og hele pakka?

Kommentar #14

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Glimrende 2

Publisert 5 måneder siden

Sannelig Kjell, du har lest deg opp!

Takker igjen for din skriftlige sammenstilling av det som er og som skal komme. For meg var dette god lesing!

Du setter spørsmålstegn ved Johannes angående tidsaspektet og hans profetiske funksjon. Jeg undrer meg på hvordan du kommer frem til slike spørsmål. Som medlem av Jesu Kristi Kirke av i dag, eller dens rette navn, Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige har vi blitt gitt dette om Apostelen Johannes:

Lære og  pakter Kapittel 7

Åpenbaring gitt til profeten Joseph Smith og Oliver Cowdery i Harmony, Pennsylvania, i april 1829 da de adspurte Herren gjennom urim og tummim om hvorvidt Johannes, den elskede disippel, fremdeles levde i kjødet eller var død. Åpenbaringen er en oversatt versjon av den opptegnelse som ble skrevet på pergament av Johannes og gjemt av ham (History of the Church 1:35–36).

(1–3: Johannes, den elskede, skal leve inntil Herren kommer. 4–8: Peter, Jakob og Johannes har evangeliets nøkler.)

1 Og Herren sa til meg: Johannes, min elskede, hva ønsker du? For hvis du ber om hva du ønsker, skal det bli gitt deg.

2 Og jeg sa til ham: Herre, gi meg makt over døden så jeg kan leve og bringe sjeler til deg.

3 Og Herren sa til meg: Sannelig, sannelig, sier jeg deg, fordi du ønsker dette, skal du bli på jorden inntil jeg kommer i min herlighet, og skal profetere for nasjoner, slekter, tungemål og folk.

4 Og av denne grunn sa Herren til Peter: Om jeg vil at han skal bli til jeg kommer, hva angår det deg? For han ønsket av meg at han kunne bringe sjeler til meg, men du ønsker at du snart kan komme til meg i mitt rike.

5 Jeg sier deg, Peter: Dette var et godt ønske, men min elskede har ønsket at han kunne gjøre mer, eller et enda større arbeide blant menneskene enn han før har gjort.

6 Ja, han har påtatt seg et større verk, derfor vil jeg la ham bli som en luende ild og en tjenende engel. Han skal betjene de som skal bli arvinger til frelse som bor på jorden.

7 Og jeg vil at du skal betjene ham og din bror Jakob, og til dere tre vil jeg gi denne myndighet og nøklene til denne tjeneste inntil jeg kommer.

8 Sannelig sier jeg dere, dere skal begge få ifølge deres ønsker, for dere gleder dere begge over det dere har ønsket.

Dette er svaret på ditt spørsmål. Menneskene tror at himmelen har vært lukket i 2000 år. Har ikke det, troen kan flytte fjell og få Gud til å svare.

Kommentar #15

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det nevnes at 1000 års riket og Guds rike er ett og samme, men det er en liten forskjell. Guds rike er et evig rike og har alltid vært. 1000 års riket er en bestemt periode fra Jesus Kristi annet komme,

Ja, amen! Konung David visste detta om Guds rike; "Ditt rike är ett rike för alla evigheter och ditt herradöme varar från släkte till släkte." Ps. 145:13. 

Guds rike var på jorden hos hans eget folk när Jesus kom till dem. Annars skulle Jesus inte kunna säga till dem; "Därför säger jag eder, att Guds rike skall tagas ifrån eder och givas åt ett folk, som bär dess frukt." Matt. 21:43. 

Guds rike blev taget ifrån Juda hus och givet åt de förlorade fåren av Israels hus, och det är dem som har burit Guds rikes frukt under den nuvarande Nådens tid.

Kommentar #16

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

På dets frukter

Publisert 5 måneder siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.

Ja, amen! Konung David visste detta om Guds rike; "Ditt rike är ett rike för alla evigheter och ditt herradöme varar från släkte till släkte." Ps. 145:13. 

Guds rike var på jorden hos hans eget folk när Jesus kom till dem. Annars skulle Jesus inte kunna säga till dem; "Därför säger jag eder, att Guds rike skall tagas ifrån eder och givas åt ett folk, som bär dess frukt." Matt. 21:43. 

Guds rike blev taget ifrån Juda hus och givet åt de förlorade fåren av Israels hus, och det är dem som har burit Guds rikes frukt under den nuvarande Nådens tid.

Bra Anders! Skriften forklarer mye om riket - og på deres frukter skal det/de kjennes!

Kommentar #17

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Hele Israel er Guds utvalgte folk. Det er ikke jødene alene som skal være det kongelige presteskapet, men alle verdige mannlige medlemmer av Guds rike. Guds utvalgte folk, Israel.

Hedninger, mange av dem er blant de tapte stammer, vil hentes inn fra alle verdenshjørner og samles i Guds rike. De som ikke tilhører Israel i blodlinjen, dvs. som ikke har arverett ifølge blodlinjen til en av stammene, vil adopteres inn i Israels folk av Jesus Kristus. De vil være Hans barn, og Han vil være deres Fader.

Når jeg skriver "jøder", mener jeg alle Israels 12 stammer. 

Å ta opp historikken med de 12 stammene, er jeg redd kan avspore trådens tema: "Har Guds rike kommet?", men helt greit at du nevner det. Men synes du detter er viktig for trådens tema, så for all del korriger meg.

Er usikker på hva du legger i at de som ikke tilhører Israel i blodlinjen, vil adopteres inn i Israels folk av Jesus Kristus. Jødene skal jo ikke alene inn i det jordiske 1000-årsriket, jeg mener jo at alle hedninger som ikke straffes under den store trengsel (de som ikke kommer til  angripe Israel, også skal inn i samme riket, for det er vel de som skal være "alle folkeslag"? Hvis det er dette du mener med "de som ikke tilhører blodlinjen", så er jeg enig med deg. Men kanskje jeg ikke har forstått deg rett?


Ellers synes jeg at det du skriver i din kommentar absolutt er interessant! 

(Har ikke mer tid før eventuelt i mårra kveld).

Kommentar #18

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Nøkkelen betyr vitenskapen menneskene strekker seg etter...

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Dette er svaret på ditt spørsmål. Menneskene tror at himmelen har vært lukket i 2000 år. Har ikke det, troen kan flytte fjell og få Gud til å svare.

Gode sitater du kommer med!

Men vi er nok uenige om åpningstiden. Verken Luk.3.1-6 eller Åp.11.1-6 kan man se oppfylt?

Sitat: som det står skrevet i boken med profeten Jesajas ord: En røst roper  i ødemarken:
Rydd Herrens vei,
gjør hans  stier rette!
Hver dal skal fylles, hvert fjell og hver haug  skal senkes.
De krokete veier  skal bli rette,
de steinete stier  jevne. Og alle mennesker  skal se Guds frelse.

Dette er hva Johannes skulle utføre, Oppfylt?

Før Johannes sine dager hersker profetene i Åp.11.3-6:

Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sekkestrie, til å profetere i 1260 dager.» Dette er de to oliventrærne og de to lysestakene som står foran jordens herre.
 Om noen vil skade dem, går det ild ut av munnen på dem og gjør ende på fiendene deres. Ja, slik skal den som vil skade dem, dø! 
De har makt til å lukke himmelen så det ikke faller regn i den tiden de er profeter. De har makt til å gjøre vann til blod og til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil. 

Jeg kan ikke se disse skrifthenvisninger er oppfylt overhode. Guds rike er beskrevet i Åp.21., og ingen har i den tid du nevner satt sin fot inn der, for det nye Jerusalem som er der oppe kommer visst ned hit til jorden, for Guds bolig er hos menneskene?

Kunnskapens nøkkel: 1 Mos 3,22

Kommentar #19

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Alt kommer ikke på en gang - det kommer i rekkefølge - dato ikke angitt

Publisert 5 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Dette er hva Johannes skulle utføre, Oppfylt?

Før Johannes sine dager hersker profetene i Åp.11.3-6:

Men jeg vil sette mine to vitner, kledd i sekkestrie, til å profetere i 1260 dager.» Dette er de to oliventrærne og de to lysestakene som står foran jordens herre.
 Om noen vil skade dem, går det ild ut av munnen på dem og gjør ende på fiendene deres. Ja, slik skal den som vil skade dem, dø! 
De har makt til å lukke himmelen så det ikke faller regn i den tiden de er profeter. De har makt til å gjøre vann til blod og til å slå jorden med alle slags plager, så ofte de vil. 

Jeg kan ikke se disse skrifthenvisninger er oppfylt overhode. Guds rike er beskrevet i Åp.21., og ingen har i den tid du nevner satt sin fot inn der, for det nye Jerusalem som er der oppe kommer visst ned hit til jorden, for Guds bolig er hos menneskene?

Nei, det er ikke oppfylt, men det kommer! Johannes og profetene har en lang jobb foran seg, før det du viser til skal oppfylles. 

Det du viser til er ennå ikke oppfylt, det vil komme på slutten av denne æra, og vi er ganske så nære nå.

Men Kjell, hva kan Johannes utføre hvis han er død?

Kommentar #20

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Bare helt kort,

Publisert 5 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Lignelser kan på en måte forklares i nye lignelser, mens det likevel har en delvis oppklaring som her til eksempel om trær angående en blind mann som ikke kunne se i Mark.8.23-24: Han tok den blinde i hånden og ledet ham utenfor landsbyen, spyttet på øynene hans, la hendene på ham og spurte: «Ser du noe? - Han så opp og svarte: «Jeg ser mennesker. For jeg skimter noe som ligner trær gå omkring... trær er en parabel for folk/rike, derfor sier Luk.21.29-30: «Se på fikentreet og alle andre trær! Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at nå er sommeren nær.

har ikke tid til mer nå.

Når det gjelder din bruk av de to bibelsteder du nevner her, er jeg ikke enig med deg. Skal du nevne Mark. 8, 23-24, må du også ta med vers 25. Da forstår vi betydningen. Trær her kan ikke sidestilles med trær i Luk. 21, 20-30, etter min mening.

Spørsmålet mitt var om fikentreet fortsatt er vissent, eller tørt. Jeg forstår det tørre fikentreet som et bilde på Israel frafalne tilstand. Men selv om det er frafallent, for at vi hendinger skulle få del i frelsen, og de ennå er fiender av evangeliet, er de fortsatt i utvelgelsen elsket for fedrenes skyld og skal innpodes i i sitt eget oljetre igjen (Rom 11, 23 ff).

For "barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten og løftene" tilhører israelittene, Rom. 9, 4. Dette vil bli oppfylt i 1000-årsriket, slik jeg forstår det.

Kommentar #21

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Ingen ting

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Men Kjell, hva kan Johannes utføre hvis han er død?

Men Johannes er vel en nokså omstridt bibelfigur? I Matt.16.13 spør Jesus disiplene om hvem folk sier menneskesønnen er og svarer: Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.

I Matt.11.13-14 blir det bekreftet at Johannes var Elia, den Elia som skulle komme. Herodes fikk hugget Johannes hode og fikk det servert på et fat. Men da Herodes hørte det gode budskapet og at syke ble helbredet visste han ikke hva han skulle tro. For noen sa at Johannes var blitt reist opp fra de døde, andre at det var Elia som hadde vist seg, og andre igjen at det var en av de gamle profetene som var stått opp. Men Herodes sa: «Johannes har jeg latt halshugge. Hvem er da han som jeg hører slike ting om?» Og han ville gjerne møte ham. (Joh.9.7-9)

Hvis det nå enten var Johannes eller Jesus, hvem hadde tittel av å beseire døden? Altså kan man anta at Johannes også var Jesus siden han døde, men var allikevel den Elia som skulle komme å rydde veien foran Jesus. 

Man har helt glemt av hvilket rollespill det er mellom Jesu og menneskesønnen i bibeltekstene? Menneskesønnen ble gitt fullmakt til å holde dom, (i Joh.5.27) mens Jesu sier: Dere dømmer slik mennesker gjør, men jeg dømmer ingen. (i Joh.8.15)

Her har man to utganger, det samme har man mellom Jesus som beskriver seg selv som en tyv (i Åp.16.15-16) mens han i Joh.10.1-10 fordømmer tyven, og nå er en port som alle kan gå inn og ut av. 

Kommentar #22

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Generelt om trær

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Trær her kan ikke sidestilles med trær i Luk. 21, 20-30, etter min mening.

Bibelen er gjennomgående enig med seg selv, jeg trodde heller ikke at det var sant før jeg begynte å erfare det. Les herfra 4 Esra 4,13

Kommentar #23

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Ja, Guds rike "inni dere" (det åndelige riket) har kommet!

Publisert 5 måneder siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.

Guds rike var på jorden hos hans eget folk när Jesus kom till dem. Annars skulle Jesus inte kunna säga till dem; "Därför säger jag eder, att Guds rike skall tagas ifrån eder och givas åt ett folk, som bär dess frukt." Matt. 21:43. 

Guds rike blev taget ifrån Juda hus och givet åt de förlorade fåren av Israels hus, och det är dem som har burit Guds rikes frukt under den nuvarande Nådens tid.

Etter mitt syn viser Matt. 31, 43 at Guds riket var kommet, er helt enig med deg.  Trådstarter viser jo til andre bibelord som sier det. Men dette var altså riket "inni dere", et åndelig rike. 

Men fortsatt er ikke løftene om det jordiske Guds rike oppfylt. I min kommentar 7 tar jeg opp litt av dette. Det er ikke enten eller, men både og, men til sin tid. Dette er en del av Guds frelsesplan.

Spørsmålet om Juda hus og Israels  hus er i grunn ikke tema i tråden, og håper det heller ikke blir det.  TEMAET ER : "Har Guds rike kommet?" Til det vil jeg svare ja, slik jeg forstår du også gjør.

Forutsetningen for at jødene skal få løftet om sitt jordiske Guds rike oppfylt også, er at de først tar imot Guds rike "inni seg". Dette vil de en gang gjøre når hele Israel blir frelst ved Jesu gjenkomst på Sion: 

"Og slik skal hele Israel bli frelst. Fra Sion skal befrieren komme (han har altså ikke kommet enda, men skal komme, framtid) . Han skal rydde bort all ugudelighet fra Jakob (Israel).". Rom. 11, 26. 

Kommentar #24

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Det åndelige riket?

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
"Har Guds rike kommet?" Til det er vil jeg svare ja

Jeg vil bare si at du kan få lov til å tro det, men Paulus forklarer dette i 1.Kor.15 (OPPSTANDELSEN) fra v44: Det blir sådd en kropp som hadde sjel, det står opp en åndelig kropp.

Oppstandelsen er av Paulus beskrevet som den siste basun i v52. I Åp.10.7 som den 7. hvor også Guds mysterium er fullført. Jesu sier selv at han er oppstandelsen og livet (i den åndelige betydning siden Jesus er oppstanden, må det åndelige være det uforgjengelige liv) og at han vil reise de døde opp på den siste dag. Slik forstod også Marta det. 

Det er ikke snakk om menneskelig åndelighet, men Guds Åndelighet som er to vidt forskjellige ting. Joh 6,63

Matt.10.28: Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete.

Kommentar #25

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Ikke bland identitetene

Publisert 5 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Men Johannes er vel en nokså omstridt bibelfigur? I Matt.16.13 spør Jesus disiplene om hvem folk sier menneskesønnen er og svarer: Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.

I Matt.11.13-14 blir det bekreftet at Johannes var Elia, den Elia som skulle komme. Herodes fikk hugget Johannes hode og fikk det servert på et fat. Men da Herodes hørte det gode budskapet og at syke ble helbredet visste han ikke hva han skulle tro. For noen sa at Johannes var blitt reist opp fra de døde, andre at det var Elia som hadde vist seg, og andre igjen at det var en av de gamle profetene som var stått opp. Men Herodes sa: «Johannes har jeg latt halshugge. Hvem er da han som jeg hører slike ting om?» Og han ville gjerne møte ham. (Joh.9.7-9)

Hvis det nå enten var Johannes eller Jesus, hvem hadde tittel av å beseire døden? Altså kan man anta at Johannes også var Jesus siden han døde, men var allikevel den Elia som skulle komme å rydde veien foran Jesus. 

Man har helt glemt av hvilket rollespill det er mellom Jesu og menneskesønnen i bibeltekstene? Menneskesønnen ble gitt fullmakt til å holde dom, (i Joh.5.27) mens Jesu sier: Dere dømmer slik mennesker gjør, men jeg dømmer ingen. (i Joh.8.15)

Her har man to utganger, det samme har man mellom Jesus som beskriver seg selv som en tyv (i Åp.16.15-16) mens han i Joh.10.1-10 fordømmer tyven, og nå er en port som alle kan gå inn og ut av. 

For øyeblikket holder vi Elias utenfor. Det er 2 forskjellige Johannes, Johannes døperen som kom og forberedte Kristi komme i kjødet, (Jesus Kristus ER menneskesønnen!) den andre Johannes er Jakobs bror. Deres far het Sebedeus. Disse to brødre ble Peters rådgivere i det første presidentskapet i Jesu Kristi Kirke. Kristus kalte dem for Boanerges, tordensønnene. Når det skjedde var Johannes døperen allerede blitt drept som martyr. 

Så døperen Johannes og apostelen Johannes var ikke samme personer. 

Så Elias:

Malaki kap. 4 "5 Se, jeg sender eder Elias, profeten, før Herrens dag kommer, den store og forferdelige;  6 og han skal vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til deres fedre, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann."

Elias er et helt annet kapittel i historien og i bibelen, enn den "Elias" som skulle rydde veien for Jesus. Elias ånd er sendt til jorden, og vender fedrenes hjerte til barna og barnas hjerte til fedrene, og det ser du i oppblomstringen og iveren innen genealogisk- slektforskning verden over.

Husk at Israels folk alltid har vært opptatt av slektslinjen. Denne interessen og identiteten er inspirert av Elias ånd. Hvis dette arbeidet med å binde slektene sammen ikke ble gjort, ville Herren slå landet/jorden med bann.

Kommentar #26

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Jeg ser litt annerledes på navn i skriften...

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
For øyeblikket holder vi Elias utenfor. Det er 2 forskjellige Johannes, Johannes døperen som kom og forberedte Kristi komme i kjødet, (Jesus Kristus ER menneskesønnen!)

Jeg skjønner godt at du ikke forstår slike bibelkonstruksjoner, den skaper mye hodebry, men teksten sier i alle fall at døperen Johannes er Elia også i Matt.11.13-14: For alle profetene og loven har profetert fram til Johannes. Og om dere vil ta imot det: Han er den Elia som skulle komme.

Jeg antar at hvis man holder historiene for oppfylt, skaper man større problemer i forståelse enn man gjør hvis man setter det inn i ubestemt fremtid. Jesus sier nemlig; Nå har jeg sagt dere dette før det skjer (det som står skrevet)  for at vi skal tro når det skjer... Joh 14,29 f.- Joh 16,4 - Luk 1,20 

Nå er det jo slik at Johannes forteller om seg selv i Åp.1.9-10 at han har del i trengslene og riket i utholdenhet med Jesus på Herrens dag da han også fikk Herrens Ånd over seg samtidig som han hørte røsten av en mektig basun bak seg.

Dette kan man ikke forstå annerledes enn inn i fremtiden? - Samtidig er du jo også enig i at Åp.11.1-6 som handler om profetenes tid og tiden før Johannes - ikke har hendt enda. For profetenes tid var før Johannes.

Jeg tror ikke at navn i Bibelen egentlig er personligheter, men er skrevet slik for å gi uttrykk for en bestemt betydning tidsmessig. Alle navn har hver sin betydning. Johannes betyr: Gud er nådig. Da vet vi at det er i nådetiden dette skjer. 2.Kor.6 beskriver nådetiden som frelsens dag;

Som hans medarbeidere oppfordrer vi dere til ikke å ta imot Guds nåde forgjeves. For han sier: Jeg bønnhørte deg  i rette tid og hjalp deg  på frelsens dag. Se, nå er den rette tid, nå er frelsens dag!

Helt kort handler dette om gjenreisning av Israel etter trengselstiden. 2 Kor 6,2 viser til Jes 49,8

Betydning av navn/ dypere meninger; se Hagar i Gal.4.23-25: Slavekvinnens sønn ble født etter naturens orden, den frie kvinnens sønn ble født ved Guds løfte. Dette har en dypere mening. Kvinnene står nemlig for to pakter. Den ene, Hagar, er pakten fra Sinai-fjellet; hennes barn blir født til slaveri. Hagar er Sinai-fjellet i Arabia og svarer til det nåværende Jerusalem, som lever i slaveri med sine barn.

Når jeg slår opp på navnet Hagar og dets betydning får jeg opp dette; Et jentenavn av hebraisk opprinnelse. Hagar var på sitt mest populære i 1907. Betydning: hebraisk: flukt, redd, fremmed...

Dette kan lett lede til den fremmede kvinnen i Ordsp.5.3-6 Leppene til en fremmed kvinne  drypper av honning, munnen hennes er glattere  enn olje. Men ettersmaken blir bitter  som malurt, kvass som et tveegget sverd. Hennes fottrinn fører ned  i døden, skrittene hennes går rakt  mot dødsriket. Hun baner seg ikke en vei  som gir liv, hun er på villspor,  men vet det ikke.

Ganske logisk om man samtidig leser videre i Gal.4.29-30 om forfølgelsen... malurt er vel et ganske sterkt og bittert krydder å få i begeret, men er også beskrevet som en stjerne som gjør vannet til malurt slik at mange mennesker dør av vannet under den 3.basun i Åp.8.11.

1 liker  
Kommentar #27

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Hvordan

Publisert 5 måneder siden
Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.

Guds rike var på jorden hos hans eget folk när Jesus kom till dem. Annars skulle Jesus inte kunna säga till dem; "Därför säger jag eder, att Guds rike skall tagas ifrån eder och givas åt ett folk, som bär dess frukt." Matt. 21:43. 

Guds rike blev taget ifrån Juda hus och givet åt de förlorade fåren av Israels hus, och det är dem som har burit Guds rikes frukt under den nuvarande Nådens tid.

tok Jesus Guds rike bort ifrån Juda hus og hvordan ga han det til de förlorade fåren av Israels hus? 

Kommentar #28

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Logikken forstås når man forstår nøklenes betydning

Publisert 5 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jeg skjønner godt at du ikke forstår slike bibelkonstruksjoner, den skaper mye hodebry, men teksten sier i alle fall at døperen Johannes er Elia også i Matt.11.13-14: For alle profetene og loven har profetert fram til Johannes. Og om dere vil ta imot det: Han er den Elia som skulle komme.

Jeg skjønner at navn koblet til person blir spesielt når Johannes forklares som den Elias som skulle komme. Han er ikke Elias, profeten, som person, det er ikke hans navn, han heter Johannes, men den budskapets ånd, Elias ånd - som skulle komme. For å sammenligne med Jesu Kristi ånd, som ikke er Den hellige ånd, men det opplysende lys gitt til menneskene, så blir Johannes budskap til Elias ånd, som forbereder Kristi første komme, den opplysende åndskraft som Elias har nøklene til. 

I vår tid er Elias ånd, som jeg har nevnt - den som skulle vende fedrenes hjerte til barna, og barnas hjerte til fedrene, en opplysende, og som vi kan kalle den drivende åndskraft, som binder slektene sammen. Beviset er som sagt den slektsforskning som har blomstret opp verden rundt. Dette er årsaken til at Jesu Kristi Kirke har bygget 159 templer verden rundt og flere vil komme. Dette må skje før Kristi annet komme, ellers vil jorden bli slått med bann.

Men fremdeles er Johannes døperen og Johannes apostelen to forskjellige personer. Vagt kan jeg huske det er nevnt at vitnesbyrdet om Ordet i Johannes 1. kap, egentlig er skrevet av Johannes døperen. Men ta ikke mitt ord for det, for det er et vagt minne jeg ikke husker kilden til.

Kommentar #29

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Det løses opp med tiden

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Men fremdeles er Johannes døperen og Johannes apostelen to forskjellige personer. Vagt kan jeg huske det er nevnt at vitnesbyrdet om Ordet i Johannes 1. kap, egentlig er skrevet av Johannes døperen. Men ta ikke mitt ord for det, for det er et vagt minne jeg ikke husker kilden til.

Når du nevner Joh.1, kommer jeg på at Johannes der vitner for noen prester og levitter som ble sendt ut av jødene for å spørre ham hvem han var. Interessant bare det forresten at de ikke kjente ham heller.

Fra v20 bekjenner Johannes da de spør; Hvem er du? Da bekjente han og fornektet ikke – han bekjente: «Jeg er ikke Messias.» «Hvem er du da?» spurte de. «Er du Elia?» «Nei, det er jeg ikke», svarte han. «Er du profeten?» «Nei», sa han. «Hvem er du da?» sa de. «Vi må ha et svar å gi dem som har sendt oss. Hva sier du om deg selv?» Han sa: « Jeg er en røst som roper  i ødemarken: Gjør Herrens vei rett,
som profeten Jesaja har sagt.»

Så Johannes avkrefter egentlig Matt.11.13-14, men slik er det nesten alltid i skriften at den har selvmotsigelser, og det tror jeg har noe med tidsskalaen å gjøre, for Johannes kan jo ikke være all personene som du sier de er, på en gang. Slik er nå engang skriften. Du nevner apostelen Johannes og døperen Johannes er to forskjellige, men det tror ikke jeg. Det stemmer at Johannes er utpekt til apostel i Mark.3.17, der blir han sammen med Jakob kalt tordensønner.

Dette er nøkkelord man kan utforske mer på, for dette tror jeg har med Johannesdåpen å gjøre. Ingen torden uten ild må vite! - Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild. Han har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Hveten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.

Åp.14.2: Fra himmelen hørte jeg en lyd som bruset av veldige vannmasser og som drønnet av sterk torden. Lyden jeg hørte, var som når harpespillere spiller på harpene sine.

Joh.12.29-30: Mengden som sto omkring og hørte dette, sa at det hadde tordnet. Andre sa: «Det var en engel som talte til ham.» Da sa Jesus: «Denne røsten lød ikke for min skyld, men for deres.

Ingen ord i Bibelen er hva de er før de er kontrollert og forklart i skriften, og som ordspråk: - Ordsp.1.1-6: Ordspråk fra Salomo,  sønn av David og konge i Israel. Til å gi kunnskap  om visdom og formaning, til å forstå forstandige ord, til å ta imot formaning  som gir innsikt om ærlighet, rettferd og rett, til å gi uvitende vett og den unge kunnskap  og omtanke. Den vise skal lytte  og øke sin lærdom, den kloke lære  å bruke sin tanke så han forstår ordspråk  og bildetale,   vismenns ord og gåter. (Den unge, også omtalt som den rike i Matt.19.20-21)

Det er dette det handler om, å løse opp bildene til forståelse, men! : Som det jo heter i Salm.78. fra en læresalme av Asaf: Lytt, mitt folk, til min lov, vend øret til ordene  fra min munn! (Og lær): Jeg vil åpne min munn  og tale i bilder, la gåter fra gammel tid  strømme fram.

Så engang skal man få vite hva alle tekstene egentlig dreide seg om - men nå kan man bare knote å lure på om det en har funnet virkelig stemmer? For tross alt er Bibelen en forseglet bok. 

Mye å grunne på her Tore, men jeg bebreider deg ikke om du ikke forstår skriften på samme måte som meg. Jeg har tross alt studert Nostradamus originale profetier som understøtter dem. Han nevner også Jesus i et av versene, og ellers som noe som en enhet/enighet, ingen personlighet - men mer som det som forklares i Åp.17.17: For Gud ga dem i hjertet å fullføre hans plan og ha én og samme vilje: overgi sin kongsmakt til dyret, helt til Guds ord er oppfylt.

Og oppfyllelsen er jo Kristus i Åp.10.5-7?

Kommentar #30

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Det åndelige og timelige, ja takk, begge deler!

Publisert 5 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Så Johannes avkrefter egentlig Matt.11.13-14, men slik er det nesten alltid i skriften at den har selvmotsigelser, og det tror jeg har noe med tidsskalaen å gjøre, for Johannes kan jo ikke være all personene som du sier de er, på en gang. Slik er nå engang skriften. Du nevner apostelen Johannes og døperen Johannes er to forskjellige, men det tror ikke jeg. Det stemmer at Johannes er utpekt til apostel i Mark.3.17, der blir han sammen med Jakob kalt tordensønner.

På en måte, men Elias ånd og Elias profet er to forskjellige ting, jeg nevnte nøkler. Elias ånd går forut og advarer og sammenfatter og forbereder. Det i seg selv er ikke lett å forstå, men vi må skille mellom vårt timelige legeme og åndelige legeme - som befinner seg på en måte i hver sin sfære. De åndelige nøkler åpner himlene.

Det åndelige legeme kan gå ut av kroppen, jevnfør: ".... jeg var i den syvende himmel, om jeg var i kroppen eller ut av kroppen vet jeg ikke."

Så vi har en åndelige tilnærming til budskapet/evangeliet og en timelig/fysisk tilnærming. Fordi man i teologistudiene bygger sin forskning på intellektet, og ikke ånden, vil man ha en fysisk - ikke troende tilnærming til stoffet. Det er årsaken til at ikke-troende kan ta disse studiene, eller at studenter ikke tror det faktisk budskapets åndelige dimensjon.

Det rette bildet, eller sannheten, kan bare hentes ut om man ser budskapet i sin helhet, som både åndelig og timelig informasjon. Uten en slik tilnærming vil man ikke se helheten.

Kommentar #31

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Renselsesprosesser?

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.

Så vi har en åndelige tilnærming til budskapet/evangeliet og en timelig/fysisk tilnærming. Fordi man i teologistudiene bygger sin forskning på intellektet, og ikke ånden, vil man ha en fysisk - ikke troende tilnærming til stoffet. Det er årsaken til at ikke-troende kan ta disse studiene, eller at studenter ikke tror det faktisk budskapets åndelige dimensjon.

Det rette bildet, eller sannheten, kan bare hentes ut om man ser budskapet i sin helhet, som både åndelig og timelig informasjon. Uten en slik tilnærming vil man ikke se helheten.

Men den åndelige tilnærmingen ser man ikke før etter en oppstandelse, den er alltid nevnt ved den siste dag, siste basun, eller Herrens dag. Vi må heller ikke glemme Forkynnerens vurderinger... Alt har sin tid... og hvem lar menneskene se det som siden skal komme? Så du har helt rett i at tilnærmingen er å ha med seg helheten, eller var det omvendt?

Du nevnte den 7. himmel - husk at Gud bruker 7 gangen ofte, Kain skal hevnes 7 ganger, og Lamek 70x7, i Ordsp.24.16: Sju ganger  kan den rettferdige (Jesus) falle og reise seg opp igjen, men de urettferdige snubler i det som er ondt.

Salm.12.7: Herrens ord er rene ord, sølv som er lutret  i smelteovnen, sju ganger renset.

Job 5.19: Gjennom seks trengsler  berger han deg, og i den sjuende skal ulykken ikke nå deg.

Hva betyr så alt dette? Spør Forkynneren, han vet svaret i 1.9: Det som har skjedd,  skal atter skje, og det som ble gjort,  skal gjøres på nytt.  Intet er nytt under solen.

Så hvis man er i den 7. himmel, har man enten drømt, eller så gjøres ting på nytt hele 7ganger? Det kan forsvares i Heb.6.4-6: Når noen en gang er blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og fått del i Den hellige ånd, har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, da er det umulig å fornye dem så de igjen vender om. De korsfester Guds Sønn på nytt og gjør ham til spott.

Eller som Paulus er forarget over, i Gal.4.19-20: Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte til Kristus får skikkelse i dere – jeg skulle ønske jeg var hos dere nå og kunne bruke en annen tone når jeg snakker, for jeg vet ingen råd med dere.

Er vi ikke gode bibeldebattanter? 

Kommentar #32

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Fruktbar debatt, ikke for å vinne - men for å inspirere og bli inspirert

Publisert 5 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Men den åndelige tilnærmingen ser man ikke før etter en oppstandelse, den er alltid nevnt ved den siste dag, siste basun, eller Herrens dag. Vi må heller ikke glemme Forkynnerens vurderinger... Alt har sin tid... og hvem lar menneskene se det som siden skal komme? Så du har helt rett i at tilnærmingen er å ha med seg helheten, eller var det omvendt?

Du glemmer vel ikke at Talsmannen ble gitt rett etter Herrens himmelfart? Og at den ble utgytt over disiplene slik at alle der kunne se det? 5000 kom til troen den dagen! Det vitnesbyrdet kommer vi ikke forbi, Kjell. Derfor, tilnærmingen fra åndelig/timelig synsvinkel kan ikke begrenses til den siste basun, for den kommer ved enhver evangelieutdeling. Det forundrer meg at du glemte det, så hva tenker du på når det gjelder den siste basun, og åndelig tilnærming?

Tilnærmingen kan ikke skje uten helheten, mener jeg. Helhetlig tilnærming skjer som en vekselvirkning. Min erfaring etter 40 års inngående studier, er at kunnskapen kommer gradvis, Faktisk fikk jeg ikke den fulle forståelse av hva vi snakker om nå før etter å ha studert i 30 år, Se her: 

"18 så råder jeg dig at du kjøper av mig ....................... øyensalve til å salve dine øine med, forat du kan se!" Johannes åpenb. kap. 3. "Det siste verset i dette kapittel slutter slik: Den som har øre, han høre hvad Ånden sier til menighetene!" Her menes "øre" som lydhøret i den åndelige tilnærmingen - vi leser skriften med fysiske øyne, "ser" sannheten i det med våre åndelige "øyne", og DHÅ forklarer for den lydhøre. Det skjer jo for hvert enkelt menneske som arbeider seg inn i skriften fra den retningen.

Man vet ikke hva man ikke vet, eller forstår ikke hva man ikke forstår, før man vet og forstår! Jeg ble enormt forbauset og overrasket over enkelheten i helheten - da jeg brått "så". Det er det jeg mener med åndelig sfære og fysiske sfære. Selvfølgelig er det ikke øyensalve til våre fysiske øyne Han ber oss kjøpe/arbeide for å lære, det er åndelige opplysning gjennom Jesu Kristi ånd.

Joda, vi debatterer på trivelig vis - det er morsomt;)

Kommentar #33

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Senere

Publisert 5 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Du nevnte den 7. himmel - husk at Gud bruker 7 gangen ofte, Kain skal hevnes 7 ganger, og Lamek 70x7, i Ordsp.24.16: Sju ganger  kan den rettferdige (Jesus) falle og reise seg opp igjen, men de urettferdige snubler i det som er ondt.

Salm.12.7: Herrens ord er rene ord, sølv som er lutret  i smelteovnen, sju ganger renset.

Job 5.19: Gjennom seks trengsler  berger han deg, og i den sjuende skal ulykken ikke nå deg.

Hva betyr så alt dette? Spør Forkynneren, han vet svaret i 1.9: Det som har skjedd,  skal atter skje, og det som ble gjort,  skal gjøres på nytt.  Intet er nytt under solen.

Så hvis man er i den 7. himmel, har man enten drømt, eller så gjøres ting på nytt hele 7ganger? Det kan forsvares i Heb.6.4-6: Når noen en gang er blitt opplyst og har smakt den himmelske gave og fått del i Den hellige ånd, har smakt Guds gode ord og den kommende verdens krefter, og så faller fra, da er det umulig å fornye dem så de igjen vender om. De korsfester Guds Sønn på nytt og gjør ham til spott.

Eller som Paulus er forarget over, i Gal.4.19-20: Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte til Kristus får skikkelse i dere – jeg skulle ønske jeg var hos dere nå og kunne bruke en annen tone når jeg snakker, for jeg vet ingen råd med dere.

Er vi ikke gode bibeldebattanter?

Må se på dette senere......

Kommentar #34

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Talsmannen kommer med opplæring

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Du glemmer vel ikke at Talsmannen ble gitt rett etter Herrens himmelfart? Og at den ble utgytt over disiplene slik at alle der kunne se det? 5000 kom til troen den dagen! Det vitnesbyrdet kommer vi ikke forbi, Kjell. Derfor, tilnærmingen fra åndelig/timelig synsvinkel kan ikke begrenses til den siste basun, for den kommer ved enhver evangelieutdeling. Det forundrer meg at du glemte det, så hva tenker du på når det gjelder den siste basun, og åndelig tilnærming?

Nei, talsmannen er ikke glemt, den er det Johannes forteller om, 15.26: Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg.

For å si det sånn; jeg har verken sett eller hørt ham enda. - 12.26 Men Talsmannen, Den hellige ånd, som Far skal sende i mitt navn, skal lære dere alt og minne dere om alt det jeg har sagt dere.

16.7: Men jeg sier dere sannheten: Det er det beste for dere at jeg går bort. For dersom jeg ikke går bort, kommer ikke Talsmannen til dere. Men går jeg bort, kan jeg sende ham til dere.

Nei, jeg har ikke sett noe til talsmannen; 16.8:  Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er... kanskje tar du feil angående himmelfarten? Når du har sett nærmere på Guds 7gang, så var det kanskje forrige gang dette skjedde?

Paulus viser til "tidens fylde" både for Jesu fødsel og for oppfyllelsen av Guds frelsesplan. Jesus er liksom sluttføringen av denne (Gal 4,4,  Ef 1,10) Jesus beretter at han ikke kan gå inn i sin herlighet (himmelfarten) før alt om ham som står skrevet er oppfylt. Luk 24,25-27.

Vitnesbyrdet er en profeti det også, det står skrevet at grunnvollen (Jesus Kristus 1 Kor 3,11) var bestemt før den ble lagt, åpenbart nå ved tidenes (ikke tidens) ende. - 1 Pet 1,20  - kanskje ikke før ved den 7.?

Den åndelige tilnærming se Apg 2,1 -17 og se alt dette i sin helhet, dette er jo samme periode som Matt 24,24 taler om falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under...og legg merke til det som står om trengselstiden, den må skje først, i v21-22: For da skal det komme en trengselstid så stor som det aldri har vært fra verdens begynnelse og til nå, og som det heller aldri skal bli. Om disse dagene ikke ble forkortet, ville ikke noe menneske bli frelst. Men for de utvalgtes skyld skal disse dagene forkortes.

Så ingen åndelig tilnærming før etter at trengselstiden er avkortet, det stemmer for øvrig overens med Luk.21.26-27..... 27 Da skal de se  Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet - 28 (1930): Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft deres hoder! for deres forløsning stunder til. (Dan.11.35 lyder slik: Noen av de kloke faller som offer, så de blir lutret og renset og vasket rene inntil endetiden. For den fastsatte tid er ennå ikke kommet. )

Du er god til å diskutere med, du stiller gode spørsmål og du har lang studietid, men du er fortsatt åpen for nye oppdagelser, det skal du ha! Jeg har vel ca 50 år med studie, men det var ikke før jeg forstod Nostradamus profetier (originalen) at jeg fikk et gjennombrudd for å forstå hvordan det lar seg gjøre å finne frem til sammenhengene i tekstene. 

Jeg hadde vel en viss ide da jeg ble klar over at det var så mange like uttalelser og ordsammenhenger gjennom hele bibelen og begynte med å skrive ned notater, og tll slutt satt jeg med en liten ordliste som fortalte hva de forskjellige ord egentlig betydde. (Eks.: Vann og elver blir til hav, men i Åp.17.15 blir vannet til folk og nasjoner - med andre ord er vann som blir til hav det samme som folkehavet.) Da skjønner man fort hva en vannflom er.

Men nå er jeg spent på hva du sier om Guds gangetabell. Jeg har funnet ut hvordan han stiller tiden tilbake så det hele begynner på nytt. Som overskriften lyder, så vil det bli en læretid, Joh.6.45-46: Det står skrevet hos profetene:  Alle skal være opplært av Gud. Den som hører på Far og lærer av ham, kommer til meg. Men ingen har sett min Far. Bare han som er fra Gud, har sett Far.

Kommentar #35

Anders Ekström

49 innlegg  315 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Hvordan Publisert 1 dag siden Anders Ekström. Gå til den siterte teksten.

Guds rike var på jorden hos hans eget folk när Jesus kom till dem. Annars skulle Jesus inte kunna säga till dem; "Därför säger jag eder, att Guds rike skall tagas ifrån eder och givas åt ett folk, som bär dess frukt." Matt. 21:43. 

Guds rike blev taget ifrån Juda hus och givet åt de förlorade fåren av Israels hus, och det är dem som har burit Guds rikes frukt under den nuvarande Nådens tid.

tok Jesus Guds rike bort ifrån Juda hus og hvordan ga han det til de förlorade fåren av Israels hus? 

”Hvordan tok Jesus Guds rike bort ifrån Juda hus ……”

Genom att Juda hus förkastade Guds rikes konung, Jesus, så förkastade de själva därmed också Guds rike.

”Ty Jerusalem vacklar, och Juda faller, då de nu med sitt tal och sina gärningar stå emot Herren och äro gensträviga mot hans härlighets blickar. Deras uppsyn vittnar emot dem; och likasom Sodoms folk bedriva de sina synder uppenbart och dölja dem icke. Ve över deras själar, ty själva hava de berett sig olycka." Jes.3:8-9.

”Det är din ondska, som bereder dig tuktan, det är din avfällighet, som ådrager dig straff. Märk därför och besinna, vilken olycka och sorg det har med sig, att du övergiver Herren, din Gud, och icke vill frukta mig, säger Herren, Herren Sebaot." Jer. 2:19.

Juda hus förhärdade sina hjärtan gentemot Jesus, därför förlorade de både Konungen och hans rike, …….

”….. og hvordan ga han det til de förlorade fåren av Israels hus?”

Genom evangeliets förkunnelse till Israels hus; 

”Dessa tolv sände Jesus ut; och han bjöd dem och sade: Ställen icke eder färd till hedningarna och gån icke in i någon samaritisk stad, utan gån hellre till de förlorade fåren av Israels hus.”

”Han svarade och sade: Jag är icke utsänd till andra än till de förlorade fåren av Israels hus.” Matt. 10:5-6, 15:24.

……. men det var Israels hus som trodde vad som predikades för dem och det var för dem som Herrens arm var uppenbar. (Joh. 12:38) 

Kommentar #36

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Publisert 5 måneder siden

 Det var sannsynligvis et dumt spørsmål fra meg, det innrømmer jeg. Så takk for at du svarte meg!

Er enig med deg at det du skriver ser ut til å være rett, jeg har ikke bibelsk kunnskap nok til eventuelt være uenig med deg. Men du er vel kanskje enig i at en gangs skal HELE Israel bli frelst?

Leste for et par dager siden på internett en som påsto at "hus" som i "Israels hus" og "Juda hus", var utrykk for en tidsperiode i denne historikken. Dette ut fra det hebraiske ordet av "hus" i Bibelen. Jeg vet ikke. Husker ikke navnet på nettsiden.

Uansett så tror jeg ikke alt dette angår vår frelse, men heller hvordan vi forstår NT, og om vi ser noen forskjeller i Jesus og de 12 jødiske apostlenes forkynning av bl.a. "Guds rike" og Israels løfter (Rom. 9, 4), og det Paulus forkynner i sin siste tid. Men dette blir vi kanskje ikke enige om. 

Trådens tema er jo: "Har Guds rike kommet?" 

Jeg mener ja, åndelig sett har Guds rike kommet til alle som tror, men det skal også komme et kortvarig (1000 år) jordisk Guds rike, tror jeg. Dette vet jeg du mener kommer fra J. N: Darby og er oppspinn. Men dette mente jo også høykirkelige teologer før, og jeg mener det er høyst tvilsomt at de var påvirket av Darby, for de bruker ikke dispensasjonalistenes argumenter, bortsett fra profetiene.

Kommentar #37

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Javel?

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Leste for et par dager siden på internett en som påsto at "hus" som i "Israels hus" og "Juda hus", var utrykk for en tidsperiode i denne historikken. Dette ut fra det hebraiske ordet av "hus" i Bibelen. Jeg vet ikke. Husker ikke navnet på nettsiden.

Da må vedkommende se på dette på nytt igjen, for i Matt.23 står det angående klagene over Jerusalem som slo i hjel profetene sine - (vet ikke hvilken periode dette var - må undersøkes nøyere) sa Jesus: Så hør: Huset deres blir forlatt og legges øde! For jeg sier dere: Fra nå av skal dere ikke se meg før dere sier:
Velsignet er han  som kommer  i Herrens navn!’»

1 liker  
Kommentar #38

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Jeg tror på en masse saker jeg...

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Trådens tema er jo: "Har Guds rike kommet?" 

Jeg mener ja, åndelig sett har Guds rike kommet til alle som tror

Men hvem er egentlig lederen for det åndelige riket?

Kommentar #39

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Men hvem er egentlig lederen for det åndelige riket?

Den profet Herren har utvalgt er lederen på jorden. Den egentlige lederen er Jesus Kristus.

Kommentar #40

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Åndelige veiledere?

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Den profet Herren har utvalgt er lederen på jorden. Den egentlige lederen er Jesus Kristus.

Hvorfor sette alle andre opplysninger til side når troen skal forsvares? Jesus sa at hans kongsmakt var ikke av denne verden som vi her taler om? (Har Guds rike kommet?)

Heb.2.4-5: Også Gud har gitt sitt vitnesbyrd, gjennom tegn og under og mange slags mektige gjerninger og ved å dele ut Den hellige ånds gaver etter sin vilje. For det er ikke under engler Gud har lagt den kommende verden som vi taler om.

Dere snakker om den åndelige verden som den alt var kommet, enda skriften forkynner at det er den kommende verden som er den åndelige. Paulus forklarer det under sitt kapittel om oppstandelse i 1.Kor.15.46f.: Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. 

Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen.  Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være. På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde.

Hva er problemet ved å forstå at dette er fremtid og ikke nåtid? Det har jo ingenting med å være redd for å ikke ha nok tro, eller tro i det hele tatt så lenge en ikke makter å flytte fjell?

Apostlene hadde svært dårlig tro og var nervøse for det, og ba Jesus om å få større tro. I denne fortellingen viser Jesus til at de bare var unyttige tjenere som ikke hadde noe de skulle ha sagt, eller: På samme måte med dere: Når dere har gjort alt som er pålagt dere, skal dere si: ‘Vi er unyttige tjenere og har bare gjort det vi var skyldige til å gjøre. (Luk.17.5-10)

I Matt.19. spør Peter: Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få? Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer.

Uansett hvor mange ganger man skulle lese tekstene, tror jeg ikke at de som tror for sterkt får dette med seg, den åndelige verden og fysiske verden lever da ikke side om side? For hva sier Jesus?

«Timen er kommet da Menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Hvis ikke hvetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt. Den som elsker sitt liv, skal miste det. Men den som hater sitt liv i denne verden, skal berge det og få evig liv. Den som vil tjene meg, må følge meg, og der jeg er, skal også min tjener være. Den som tjener meg, skal min Far gi ære.

Nå er min sjel fylt av angst. Men skal jeg så si: Far, frels meg fra denne timen? Nei, til denne timen skulle jeg komme. Far, la ditt navn bli herliggjort!» Da lød det en røst fra himmelen: «Jeg har herliggjort det og skal herliggjøre det igjen.»

Mengden som sto omkring og hørte dette, sa at det hadde tordnet. Andre sa: «Det var en engel som talte til ham.» Da sa Jesus: «Denne røsten lød ikke for min skyld, men for deres. Nå felles dommen over denne verden, nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og når jeg blir løftet opp fra jorden, skal jeg dra alle til meg.» Dette sa han for å gi til kjenne hva slags død han skulle lide.

Hvorfor ikke tro på hva bibeltekstene sier, i stedet for denne livlige fantasien? 

Luk.9.26: For den som skammer seg over meg og mine ord, ham skal også Menneskesønnen skamme seg over når han kommer i sin og sin Fars og de hellige englers herlighet.

Talsmannen igjen: Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er. Synden er at de ikke tror på meg. Rettferdigheten er at jeg går til Far, og dere ser meg ikke lenger. Dommen er at denne verdens fyrste er dømt.

I følge alt dette har ikke Guds rike kommet, se Åp.21.

Kommentar #41

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Dommen over verdens fyrste

Publisert 5 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Dommen er at denne verdens fyrste er dømt.

I følge alt dette har ikke Guds rike kommet, se Åp.21.

Se Åp.20.7f.: Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. Han skal dra ut og forføre folkene i alle fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er tallrike som havets sand.

De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by.  Men ild fór ned fra himmelen og fortærte dem. Og djevelen, som hadde forført dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet.

I og med at verdens fyrste nå er dømt, kommer dommen over verden som er oppstandelse, den første Adam er nedlagt (1 Kor 15,21-22 ) og den siste Adam har overtatt. (1 Kor 15,24 ) Det fortsetter i Åp 21,1 som er beviset på at denne verden og den kommende ikke eksisterer ved siden av hverandre:

Og jeg så  en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord var borte, og havet fantes ikke mer.

Kommentar #42

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Guds rike på jord har kommet

Publisert 5 måneder siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.

Hvorfor sette alle andre opplysninger til side når troen skal forsvares? Jesus sa at hans kongsmakt var ikke av denne verden som vi her taler om? (Har Guds rike kommet?)

Heb.2.4-5: Også Gud har gitt sitt vitnesbyrd, gjennom tegn og under og mange slags mektige gjerninger og ved å dele ut Den hellige ånds gaver etter sin vilje. For det er ikke under engler Gud har lagt den kommende verden som vi taler om.

Dere snakker om den åndelige verden som den alt var kommet, enda skriften forkynner at det er den kommende verden som er den åndelige. Paulus forklarer det under sitt kapittel om oppstandelse i 1.Kor.15.46f.: Det åndelige var altså ikke det første, men det sjelelige. Deretter kom det åndelige. 

Det første mennesket var fra jorden og skapt av jord, det andre mennesket er fra himmelen.  Slik det første jordiske mennesket var, slik er også de andre jordiske. Og slik den himmelske er, slik skal også de himmelske være. På samme måte som vi har båret det jordiske menneskets bilde, skal vi også bære den himmelskes bilde.

Her skilles vårt syn. Guds rike på jord har kommet. Det er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, hvor Jesus Kristus er overhodet, og kirkens profeter og apostler velges ut av Kristus selv.

Jesu Kristi Kirke er den eneste kirke på jord som har makt og myndighet til å binde i himmel og på jord, den eneste kirke med all nøkler tilhørende Guds rike gjengitt og den eneste kirke med Det Melkisedekske prestedømmet, som forvalter rikets alle sakramenter og som har evangeliet i sin fylde. Det prestedømmet som er det kongelige prestedømmet under Guds Sønns Orden! Den grunnleggende forskjellen mellom Jesu Kristi Kirke og andre kirker er ikke dens utvalgte ledelse og det gjengitte prestedømmet, men at kirken er gitt myndighet til å døpe med ild, dvs. overdra Den hellige ånd, Talsmannen, til alle døpte medlemmer over åtte år. Uten Den hellige ånd vil ingenting av det andre jeg har nevnt over kunne virke. Uten Den hellige ånds gave går folket vill. Siden frafallet har ikke denne myndighet vært gitt til jorden før etter kirkens gjenopprettelse. Alle evangeliets pakter, Jesu Kristi lære og DHÅ veiledning er gjengitt ifølge Guds Orden, ikke menneskers etterligninger eller orden.

Det har ingen betydning hva menneskene tror av seg selv, mener om dette eller hint. Riket er gjengitt og det vil ikke være noen ny evangeliutdeling på jorden før Herrens annet komme i skyen, hvor Han vil vise seg for alle mennesker og alle mennesker skal bøye kne for Ham.

Jesu Kristi Kirke er gjenopprettet, og er tillagt i navnet "av Siste Dagers Hellige", for grundig og understreke - at dette er den siste gang Guds rike er sendt til jord, og den siste mulighet for alle mennesker, både de som er døde og er i dødsriket, eller i paradis, de som lever eller som skal leve, til å lære Herren Jesus Kristus å kjenne, og til å kunne motta evig liv gjennom Ham. Intet annet navn er gitt under himlene enn Hans navn som gir frelse og som kan binde Satan. Alt det som det er profetert inntil det som nu har skjedd er oppfylt, alt det som er profetert om videre skal komme, like sikkert som det som er oppfylt.

Mennesket får ingen annen mulighet enn denne, til gjengjeld gis denne muligheten til alle Guds barn, slik Herren er lovet, enten de er døde, lever eller skal leve. ALLE skal få muligheten og dermed kunne ta et bevisst valg for seg selv.

Kommentar #43

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Syn/er ja, det er hva det handler om

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Her skilles vårt syn. Guds rike på jord har kommet. Det er Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige, hvor Jesus Kristus er overhodet, og kirkens profeter og apostler velges ut av Kristus selv.

Menneskelig syn, menneskelige avgjørelser, menneskelige valg, alt dette er nonsens. "Menneskebud"

For Gud sa: ‘ Hedre far og mor’ og: ‘ Den som bruker onde ord mot far eller mor, skal dø’. Men dere lærer: ‘Den som sier til sin far eller mor: Det du skulle hatt av meg til hjelp, skal være en tempelgave, han trenger ikke å hedre sin far *eller mor•.’ Altså har dere satt Guds ord ut av kraft av hensyn til deres egen overlevering. 

Hyklere! Jesaja profeterte rett om dere da han sa: Dette folket ærer meg  med leppene, men hjertet er langt borte  fra meg. Forgjeves dyrker de meg, for det de lærer,  er menneskebud.» - Det er ikke det som kommer inn i munnen, som gjør mennesket urent. Men det som går ut av munnen, det gjør mennesket urent.

Da gikk disiplene til ham og sa: «Vet du at fariseerne ble forarget da de hørte det du sa? Han svarte: «Enhver plante som ikke min himmelske Far har plantet, skal rykkes opp med rot. Bry dere ikke om dem! De er blinde veiledere for blinde. Og når en blind leder en blind, faller begge i grøfta.

Hvordan vet du forresten at de siste dager har kommet? Det finnes jo ingen slik makt som du antyder? Riktig nok har man romstasjonen ISS i omløp rundt jorden men den rommer nok ikke stort sammenlignet med Guds Herlighet? 

De byttet ut den uforgjengelige Guds herlighet med bilder av forgjengelige mennesker, fugler, firbeinte dyr og krypdyr.... Og byen trenger ikke lys fra sol eller måne, for Guds herlighet lyser over den, og Lammet er dens lys.

1 liker  
Kommentar #44

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Enig, Tore,

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Guds rike på jord har kommet

i at Guds rike har kommet, det sa jo Jesus selv.

Du skriver at det ikke vil være noen ny evangelieforkynning før Jesus kommer i skyen. Men han skal jo også komme tilbake til Sion, Rom 11, 26, og den ligger vel ikke i skyen?  Det står "skal komme"....hva mener/tror du skal skje da ?

Og Apg. 15, 16 sier: "Deretter vil jeg vende TILBAKE og IGJEN oppbygge Davids falne hytte" (Jer. 12, 15). Mener du dette har skjedd, eller skal det skje? 

Og i Apg. 1, 6-7 forstår vi jo at "riket for Israel skal gjenreises". Mener du dette har skjedd, eller skal det skje?


Hvis du mener at "Davids falne hytte" en gang skal oppbygges, og det samme med "riket for Israel", tror du  dette også vil være et jordisk rike?

Eller tror du at det JORDISKE Guds rike alt har kommet? Det tror ikke jeg, men ikke sikkert du er enig med meg. 

Kommentar #45

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Snudd opp ned

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.
Eller tror du at det JORDISKE Guds rike alt har kommet? Det tror ikke jeg, men ikke sikkert du er enig med meg. 

Guds rike er ikke AV denne verden. Det skal forstås slik at det er ikke menneskene i/AV denne verden som kan eller skal bygge riket. Guds rike er AV Gud, og bygges av Gud-  for oss. Vi kan ikke gjøre dette av oss selv. Så Guds rike på jord er ikke som et vanlig jordisk rike eller land - bygget av mennesker. Jødene skjønte lite av akkurat det, forskjellen mellom et jordisk rike, og det rike som Kristus var og er konge i.

Guds hus, som er Guds rike - jeg tenker ikke på fysiske hus, som kirker eller bedehus, men hus i åndelig forstand, med alle nøkler som binder på jord og i himmelen, for all evighet, er et ordens hus. Det finnes ingen politiske bevegelser som kan bygge Guds hus, ingen grupperinger av mennesker som av seg selv kan bygge Guds hus. Derfor er ikke Guds hus eller Guds rike AV denne verden. 

Guds orden er en evig orden, det er de himmelske krefter hvorved alle ting er skapt. Mange søker å bygge Guds hus etter eget hode, etter politiske metoder og jordiske lover. Det er disse forsøkene som kalles for Babylon, som er verden og som skal falle. Grunnen til at det er slik er at menneskene har fått sin frie vilje til å gjøre hva de vil. De kan gjøre hva de vil, men de kan ikke velge hvilke konsekvenser de skal møte i sine valg. Alt som er ondt, vil møte seg selv og høste seg selv. Det samme med godt, og alt som er godt kommer fra Kristus, men i vår tid - forresten i alle tider - har menneskene snudd på det som er godt til å bli ondt og omvendt.

Politikken er av en slik art at den vender ondt til Godt og godt til ondt. Så når kirkene går fra evangeliet og engasjerer seg i politikk, rives ned det gode og de lefler med det onde etter sitt eget hode. De snur opp ned på det. Derfor er ikke enhver kirke Guds hus, selv om mange kirker/forsamlinger har gudshus.

Kommentar #46

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Et kongerike uten konge?

Publisert 5 måneder siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Så Guds rike på jord er ikke som et vanlig jordisk rike eller land

"Dere (Jakobs hus, v. 3) skal være et KONGERIKE av prester for meg (Gud) og et hellig folk. Dette er de ord dere skal tale til Israels folk." 2. Mos. 19, 6.

Dette må da vel være et jordisk rike?  Hittil har vel ikke Israels folk hatt en Konge de er prester for?

Kommentar #47

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert 5 måneder siden
Åge Kvangarsnes. Gå til den siterte teksten.

Men han skal jo også komme tilbake til Sion, Rom 11, 26, og den ligger vel ikke i skyen?  Det står "skal komme"....hva mener/tror du skal skje da ?

Og Apg. 15, 16 sier: "Deretter vil jeg vende TILBAKE og IGJEN oppbygge Davids falne hytte" (Jer. 12, 15). Mener du dette har skjedd, eller skal det skje? 

Og i Apg. 1, 6-7 forstår vi jo at "riket for Israel skal gjenreises". Mener du dette har skjedd, eller skal det skje?

Det står ikke i min Bibel at redningsmannen skal komme til Sion.  Det står at redningsmannen skal komme fra Sion.

Rom 11, 26

26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:
           Fra Sion skal redningsmannen komme,
           han skal ta bort gudløsheten fra Jakob.
         
    27 Dette er min pakt med dem
           når jeg tar bort syndene deres.

 

Alle som er del av Jesu legeme er Israel

2. Pet 3, 9

9 Herren er ikke sen med å oppfylle sitt løfte, som noen mener. Nei, han er tålmodig med dere, for han vil ikke at noen skal gå fortapt, men at alle skal nå fram til omvendelse

Så ser vi at Paulus sier vi er alle Israel. Alle som tror. Alle som tror er Israel.

Skillet mellom jøder og hedninger er revet bort.

Vi ser i Gal. 3, 28 at Jesus rev ned skillet mellom jøder og hedninger.

28 Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.

Det samme i Ef 2, 14-16 at Gud har en brud, og bruden er Guds folk.

14 For han er vår fred, han som gjorde de to til ett og rev ned den muren som skilte, fiendskapet. Ved sin kropp 15 har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte ett nytt menneske i seg. 16 I én kropp forsonte han dem begge med Gud da han døde på korset og slik drepte fiendskapet.

Slik vi ser det i Rom, 11, 26- at hele Israel skal bli frelst. Og det er jødene og de kristne som er Israel - hele Israel.

De kristne erstatter ikke Israel. De innlemmes i Israel. Rom 11, 26

26 På denne måten skal hele Israel bli frelst, slik det står skrevet:
Fra Sion skal redningsmannen komme,
han skal ta bort gudløsheten fra Jakob.

27 Dette er min pakt med dem
når jeg tar bort syndene dere

Den siste Adam gir liv forteller 1. Kor 15, 45 oss.  Kristus er altså den siste Adam.

Da den første Adam feilet og syndet, så Gud at Gud hadde bruk for en ny stamfar,  Fordi Slekten er skapt kun en gang. Da Adam var skapt var hele slekten skapt. menneskeslekten på mange milliarder individer var ikke født da, men ettersom det første mennesket var en stamfar, måtte det uomtvistelig bli fødsler. Og slik stamfaren var, slik måtte avkommet hans bli. Det kan ikke komme en ren av en uren,

Hva er en Adam i Ordets forståelse?

En Adam er en er en person i hvem andre er til for Gud. Og det som skjer med han skjer samtidig med de er kommet til eksistens i ham.

Da Adam sto i Eden sto hele slekten der i ham. Det han var, var slekten. Det han ble, det ble slekten, Da han syndet og falt, syndet og falt slekten i ham.

Abraham trodde og fikk nåde og frelse. Han fikk et nytt løfte for hele sin ætt om nåde og evig liv ved tro.  Og de kristne er av Abrahams ætt.

Dette viser for meg i alle fall at synd er opprør mot Gud.  At mennesket i sin natur er mot Gud og ikke selv ved egen kraft kan følge Guds Lov.

Det er det Paulus sier i Rom 8, 7-8

 7 Derfor er det som kjøttet vil, fiendskap mot Gud, for det bøyer seg ikke under Guds lov og kan heller ikke gjøre det. 8 De som kjøtt og blod har makten over, kan ikke være til glede for Gud.

Mens de som er til glede for Gud, de som tror, forteller Paulus om i Rom 8, 9-11

9 Men det er ikke kjøttet som har makten over dere, det er Ånden – så sant Guds Ånd bor i dere. Den som ikke har Kristi Ånd, hører ikke Kristus til. 10 Men om Kristus bor i dere, er nok kroppen død på grunn av synden, men ånden er levende på grunn av rettferdigheten. 11 Han reiste Jesus opp fra de døde, og dersom hans Ånd bor i dere, skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også gi deres dødelige kropp liv ved sin Ånd, som bor i dere.

Det er det gode budskapet.

1 liker  
Kommentar #48

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Guds rike er også profetert slik

Publisert 5 måneder siden

Om nå Satan driver ut Satan, er han kommet i strid med seg selv. Hvordan kan da riket hans bli stående? Og om det er ved Beelsebul* jeg driver ut de onde åndene, hvem er det da deres egne folk driver dem ut ved? Derfor skal deres egne dømme dere. Men er det ved Guds Ånd jeg driver ut de onde åndene, da har jo Guds rike nådd fram til dere. Matt.12.26-28. **

Dette er som tatt ut fra 1.Mos.3.22: Herren Gud sa: «Se! Mennesket er blitt som en av oss og kjenner godt og ondt. Bare det nå ikke strekker hånden ut og tar av livets tre også, så det spiser og lever evig!

* Beelsebul, se note til Matt.10.25: Note : Beelsebul: navn på =djevelen.

** Men å bli kvitt Satan, så må dere nok forholde dere til hva jeg har skrevet forut?

Lykke til med videre tolkninger! - Prøv åndene....

1 liker  
Kommentar #49

Kjell G. Kristensen

69 innlegg  13843 kommentarer

Tommel opp!

Publisert 5 måneder siden

Jeg har sansen for din forklaring og forståelse av ordet her Bjørn Erik, det er som tatt ut av læreboka! Tommel opp!

Kommentar #50

Åge Kvangarsnes

11 innlegg  1957 kommentarer

Du har rett,

Publisert 5 måneder siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Det står ikke i min Bibel at redningsmannen skal komme til Sion.  Det står at redningsmannen skal komme fra Sion.

bra du rettet på meg: "fra Sion."

Men det står også at han "skal komme"  fra Sion, han er altså ikke kommet ennå. Og da skal han komme fra Sion, da må han vel også ha kommet til Sion først? For nå sitter han jo i himmelen.

Det gode buskap som du skriver om, er jeg helt enig med deg i. 

Ellers er jeg ikke enig i at vi er israelitter.

Paulus: "De er jo israelitter, dem tilhører barnekåret og herligheten og paktene og lovgivningen og gudstjenesten." Rom. 9, 4. Dette skrev jo Paulus lenge etter Jesu død.

Ef. 1, 14: "han (DHÅ, v. 14) som er pantet på vår arv, inntil eiendomsfolkets forløsning." Eiendomsfolket er etter mitt syn Israel, det skal forløses "inntil hedningenes fylde": befrieren "skal komme" fra Sion og rydde bort ugudelighet fra Jakob (Rom. 11. 16) ….og viktig, neste vers (26): "Og dette skal være min pakt med dem NÅR (framtid) jeg tar bort deres synder." 

Når det gjelder forløsningen til menigheten i Efesus, både troende jøder og hedninger, sier Paulus: " I ham (Kristus) HAR vi forløsningen ved hans blod, syndenes forlatelse.." Ef. 1, 7. 

Ut fra Rom. 11, 16 og Ef. 1, 14 har ikke denne forløsningen skjedd enda, men skal skje. Da med de israelitter som ennå ikke tilhørere Jesu legeme. Det gjelder vel også i dag hele Israel, bortsett fra "en rest" av dem, som Herren alltid sørger for er frelst. 

Vi blir nok ikke enige her tror jeg, Bjørn Erik, men jeg tror absolutt ikke det har betydning for vår frelse så lenge vi deler det samme evangeliet i troen på Jesus Kristus og ham korsfestet, det er etter mitt syn det sentrale. 

Siste innlegg

Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
5 minutter siden / 8 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
rundt 18 timer siden / 547 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
rundt 18 timer siden / 492 visninger
Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 2854 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
1 dag siden / 3948 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 334 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
2 dager siden / 183 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
2 dager siden / 307 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
2 dager siden / 156 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 2800 visninger
Les flere

Mest leste

Hareides nødvendige veivalg
av
Ole Paus
3 måneder siden / 82076 visninger
Et barn er født, et barn er dødt
av
Magne Raundalen
rundt 2 år siden / 44582 visninger
Etter fallet kommer hevnen
av
Berit Aalborg
11 måneder siden / 35512 visninger
Stormløpet mot Israel er i gang.
av
Roald Øye
8 måneder siden / 28840 visninger
Kanten av klippen
av
Åshild Mathisen
11 måneder siden / 22850 visninger
Et sosialt ­eksperiment
av
Bent Høie
5 måneder siden / 22480 visninger
Sympati med skinke
av
Ane Bamle Tjellaug
4 måneder siden / 21883 visninger
Mens vi sover
av
Erik Lunde
11 måneder siden / 20383 visninger
Ord er handling
av
Hilde Frafjord Johnson
4 måneder siden / 19434 visninger

Lesetips

Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
5 minutter siden / 8 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 334 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 2800 visninger
TV-serien som forandret Tyskland
av
Karsten Aase-Nilsen
2 dager siden / 335 visninger
Å forvalte sitt pund
av
Jeffrey Huseby
3 dager siden / 151 visninger
Et statlig sugerør
av
Eva Buschmann
3 dager siden / 393 visninger
Norge bekjemper ulikhet i verden
av
Nikolai Astrup
3 dager siden / 48 visninger
Naive Oslo
av
Erling Rimehaug
4 dager siden / 667 visninger
Mangelfull bokomtale
av
Ola Tjørhom
4 dager siden / 140 visninger
Les flere

Siste innlegg

Nesten like utopisk
av
Line Alice Ytrehus
5 minutter siden / 8 visninger
Tilliten er tynnslitt
av
Katarina Grønmyr
rundt 18 timer siden / 547 visninger
«Å ta en Ropstad»
av
Nils-Petter Enstad
rundt 18 timer siden / 492 visninger
Vil KrF overleve?
av
Berit Aalborg
1 dag siden / 2854 visninger
Seier uten verdi
av
Vårt Land
1 dag siden / 3948 visninger
En annerledes lederdebatt
av
Magne Berg
2 dager siden / 334 visninger
Vårt Nytt på nytt-Land?
av
Stein-Vegard Antonsen
2 dager siden / 183 visninger
Var Hareide en god leder for Krf ?
av
Johannes Taranger
2 dager siden / 307 visninger
Om strutser og kameler
av
Johannes Strømstad
2 dager siden / 156 visninger
Derfor melder vi oss ut
av
Svein Helgesen
2 dager siden / 2800 visninger
Les flere