Sigrid Heiberg

1

Atomvåpen er et spill med fremtiden vår!

Det finnes fremdeles mer enn 16 000 atomvåpen i verden. Hver og en av dem utgjør en enorm fare – for mennesker, miljø, og for fremtiden vår. Når det nå er i gang et internasjonalt initiativ for å forby atomvåpen, må Norge være med.

Publisert: 16. mar 2015

Av:
Hanne Sofie Lindahl, leder av Changemaker
Espen André Breivik, leder av Røde Kors Ungdom
Ingrid Rostad, leder av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom
Andrea Sjøvoll, leder av PRESS
Sigrid Z. Heiberg, rådgiver i ICAN Norge

Torsdag 12. mars la Venstre, Senterpartiet og SV fram et forslag i Stortinget, der de ber regjeringen om å støtte Østerrikes løfte om å jobbe for et internasjonalt forbud mot atomvåpen. Samtidig ber forslagsstillerne om at Norge tar initiativ til en kjernegruppe av land som kan drive denne prosessen framover. Dette er et viktig og riktig forslag – det handler om en unik historisk mulighet til å få til reell nedrustning, og til å gjøre verden til et sikrere sted.

Arbeidet med atomnedrustning har stått i stampe i mange år. Selv om det er politisk enighet om at atomvåpen bør avskaffes, beholder stormaktene sine enorme arsenaler. Nå planlegger både USA, Russland og Storbritannia å bruke milliarder på å oppgradere og modernisere sine atomvåpen. Dette skjer samtidig som flere og flere stater erkjenner at enhver bruk av atomvåpen vil ha katastrofale humanitære konsekvenser, og at deres eksistens ikke medfører økt sikkerhet hverken for landene som har dem, eller for oss som ikke har dem. Snarere tvert imot. Atomvåpen er et livsfarlig spill, der det ikke finnes noen vinnere, vi alle er potensielle tapere.

Heldigvis blir det stadig flere som forstår at noe må gjøres. Siden den rødgrønne regjeringen våren 2013 inviterte til den første konferansen om humanitære konsekvenser av atomvåpen, har det såkalte humanitære initiativet vokst kraftig i omfang. I desember holdt Østerrike den tredje konferansen om de humanitære konsekvensene av atomvåpen. Det var her de la frem sitt løfte, det såkalte “Austrian Pledge”, der de lover å jobbe aktivt for å stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen. De inviterte alle andre stater til å slutte seg til løftet, og så langt har 50 stater gjort nettopp det.

Norge er ennå ikke blant statene som har sluttet seg til Østerrikes løfte. Det blir lagt merke til internasjonalt, og sår tvil om Norges engasjement for fred og nedrustning. Den norske regjeringen har forklart sin passive holdning med at det ikke finnes et politisk grunnlag for et internasjonalt forbud nå, og at å gå inn for det vil være i strid med våre forpliktelser i NATO.

Dette vil vi på det sterkeste tilbakevise. For det første er det nettopp nå vi har en unik historisk mulighet til å starte forhandlinger om et forbud. Etter tre store konferanser har vi fått ny kunnskap om de katatrofale humanitære konsekvensene atomvåpen har, og en rekke land har, både gjennom sin støtte til Østerrikes løfte og gjennom uttalelser i FN, tatt til orde for et forbud mot atomvåpen. Hva gjelder regjeringens unnskyldning om NATO-forpliktelser har en rekke eksperter, blant annet fra International Law and Policy Insitute, slått fast at det i henhold til internasjonal rett ikke finnes noen hindringer for at et NATO-land kan gå inn for et forbud mot atomvåpen. Det handler kun om politisk vilje.

Som Liv Signe Navarsete påpekte fra Stortingets talerstol torsdag, møtte man de samme holdningene da forslaget om forbud mot landminer og klasevåpen kom. Men den gangen tok Norge lederskap og skapte det politiske grunnlaget for internasjonale forbud. Det samme må vi gjøre nå for å legge press på alle land som har disse våpnene og sende et signal om at disse våpnene er uakseptable og derfor må elimineres.

Mandag 16. mars overleverte vi et brev til Stortinget og Regjeringen på vegne av 52 norske organisasjoner, der vi oppfordrer til å støtte Østerrikes løfte. Det er i år 70 år siden bombene gikk av over Hiroshima og Nagasaki, og i alle årene etterpå har verdens innbyggere blitt holdt som gisler i et livsfarlig spill. Vi ønsker ikke lenger å delta i dette spillet, og setter vår lit til at norske politikere tar ansvar.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Tove S. J Magnussen

513 innlegg  2074 kommentarer

At noen får true resten av verden

Publisert over 5 år siden

med atomvåpen i 2015 er langt over min forståelse. Nå merker jeg at min tålmodighet med Putin er nådd.

Vi snakker tross alt om total selvutslettelse.

Ikke en gang til skal han kunne true resten av verden.

Mennesker forsvinner tortureres og dør.

Hva er dette?

Ser vi en ny hærfører?

Hva gangner det et menneske om han vinner hele verden, men tar skade på sin sjel?

Den som styrer sine følelser er bedre enn en som inntar en hel by.

Relax. 

Don't do it.

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere