Anders Helge Myhren

275

Bodde Jesus i ungdommen også i England?

Det er ikke så mye vi får vite om Jesus i Hans barndom og ungdom. Faktisk er det et sprang i tid på hele 18 år, som vi ikke får vite noe om. Det er ikke så mange som bryr seg om å vite det heller, fordi det står ikke noe...

Publisert: 1. mar 2015

 i bibelen om dette. Men gjennom andre historiske skrifter kan vi ane hva og ikke minst hvor Jesus levde i disse 18 årene. 18 år er en lang tid og fra Han var 12 år til 30 år lærte Han nok mye, fordi det står i bibelen at folk ble forundret over hvor klok Jesus var, og hvor godt Han svarte for seg. Mange, og med rette, viser til Jesus Gudommelighet og at Han sa og svarte det Hans himmelske far sa til Ham. Men dette er nok ikke det hele i denne saken.

Forleden så jeg på et program fra Geografic Channel, der de tok opp Jesus liv. Gjennom historiske materiale kom de til, at det ikke var usannsynlig at Jesus hadde vært og bodd i Carnwall i England sammen med Josef av Arimatea i disse årene! Det er mange beviser som viser at Josef av Arimatea var i Cornwall i England ETTER Jesus død og oppstandelse. Derfor er det ikke urimelig å tro, at Jesus var med Josef av Arimatea til England FØR Jesus gjerninger/ død/ oppstandelse i Israel. Fordi de kjente hverandre meget godt, og Josef gikk også og hentet Jesus legeme etter korsfestelsen. Derfor er det sikkert at de sto hverandre meget nært. Les også om Josef av Arimatea...


Vi leser i bibelen at da Jesus var 30 år, "dukket" Han helt plutselig opp, da Han ble døpt av Johannes i Jordan. Og befolkningen kjente Han igjen etter alle disse årene, men likevel synes det som om Jesus var fremmed for dem. Slik at folkene i Nasaret måtte minne hverandre om at Jesus virkelig var sønnen til Josef og Maria! De sa til hverandre at Jesus ikke måtte tro at Han var noe større enn alle de andre i landsbyen!  At Jesus fikk god utdannelse i Cornwall er ikke usannsynlig


.Druidesamfunnene i England på Jesu tid var på ingen måte primitive. Tvert imot var det en meget høytstående kultur. De hadde universiteter med opptil flere tusen studenter, og det ble undervist i matematikk, musikk, poesi, filosofi, naturvitenskap religion etc. Det er mengder av tradisjoner og minnesmerker i det sydvestlige England som er relatert til Josef av Arimatea, og det er en rekke kirkefedre og historikere som bekrefter at Josef ankom England med et følge, at de fikk «12 Hides» med grunn av prins Arviragus etc. Hva er så fantastisk og urimelig med det i historikernes øyne? Er det fordi de har et horn i siden til alt som smaker av kristendom?


I Matteus kapittel 10 og kapittel 15 er Jesus veldig tydelig på hvem Han var kommet for å frelse, det var Israels 12 stammer. Disse stammene kjente Jesus tydeligvis PERSONLIG til, da Han i disse 18 årene lærte dem å kjenne i Cornwall England. Og mange av stammene var også var spredt over hele nord-Europa.
I årene fra 750 FØR Jesus ble født, ble alle de 12 israelske stammene drevet i landflyktighet. Gjennom historiske kilder, kan vi følge stammene fra nord-Israel, Assyria, Svartehavet og nordover mot Europa. Da Jesu og Josef ankom England hadde noen av stammene vært etablert der i over 700 år! Det var Eprahim og Mannasse stammen som la under seg Storbritania!


http://evangeliekirken-arendal.no/

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Desto mer jeg får kunnskap

Publisert rundt 5 år siden

om de 12 israelske stammene, desto sikrere er jeg for at det er rett det jeg skriver. Nå er det ikke bare meg som hevder dette med stammene, men hundrevis av andre også. 

Problemet for dere som ikke tror på dette, er nok at dere ikke er villig til å sette dere inn i skriftene som er utgitt. 

Når det gjelder Jesus og hans reise til England er den også rimelig sikker. Dersom vi ser på helheten, så er nok det jeg har skrevet, ved hjelp av skrifter av Åsmund Kaspersen, som har sine kilder, sikre som banken. Også Geografic TV Channel har bidratt, de er jo ikke akkurat kristne!

Kommentar #52

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Problemet for dere som ikke tror på dette, er nok at dere ikke er villig til å sette dere inn i skriftene som er utgitt.

Problemet er ikke at vi ikke setter oss inn i disse skriftene Myhren, problemet er at vi ser på det fakta og bevis sier, og der er det hverken jøder eller noen tolv stammer...

Du burde prøve det samme. At noen hundre tror på dette er ingen bevis på troverdighet om du tror det, folk har blitt lurt før...

Kommentar #53

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Emperi takk

Publisert rundt 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Også Geografic TV Channel har bidratt, de er jo ikke akkurat kristne!

Geografic TV Channel ? Nå må du gi oss en link til nevnte program så vi får litt empiri, dette er rett og slett morsomt". Geografic TV Channel har jeg forøvrig ikke hørt om, er det en kanal professor Gunners står bak ? Eller mener du National Geograpic ? Forøvrig ser jeg ikke bort fra at det produseres den type spekulativ historie.

Og som jeg sier, en hver som kjenner historien om de indo-europeiske vandringene ser at det nettopp er disse som brukes som mal for myten om de tolv stammene dine. Men er du interessert i dette så kan du jo sette deg ned å lese Vedaene, det eneste skriftlige materialet vi har fra historiens morgenrøde, resten er lingvistikk, sammelignende religion og arkeologi. Men hva du gjør er at du flytter indo-europeerne to tusen år frem i historien og lar dem innta dine tolv stammers rolle, lett gjennomskuelig.

Kommentar #54

Kjell G. Kristensen

98 innlegg  13843 kommentarer

Påstander

Publisert rundt 5 år siden

Anders Helge Myhren:

Desto mer kunnskap om de 12 israelske stammene, desto sikrere er jeg for at det er rett det jeg skriver. Nå er det ikke bare meg som hevder dette med stammene, men hundrevis av andre også.
_______________________________________________

Vel, slik du argumenterer er det jo bare deg som tar opp kunnskap fra Bibelen, og når du attpå til hevder at Bibelen skal oppfattes historisk hvor ingenting historisk er bevist, da er det ikke mye å skrive hjem om. Selv Jesus sa at han forteller oss på forhånd om det som snart skal skje for at vi skal tro når det skjer... jeg mener når du ikke engang bryr deg om hans ord, hva skal en da legge i alt det andre?
Bibelen selv hevder jo at den er profetier om fremtiden, og at alt som står skrevet skal skje alt sammen på en og samme dag, Guds dag som er en lang dag.

1.Mos.49. begynner med; Jakob kalte sønnene sine til seg og sa: Kom sammen, så vil jeg fortelle hva som skal hende dere i dager som kommer... så begynner fortellingene om fødslene til disse 12 stammene, til slutt velsigner Jakob (Israel) disse 12 stammer med sin egen velsignelse - etterpå dør Israel og blir gravlagt -
Jakob ga dem denne befalingen: «Nå skal jeg bli forent med mitt folk. Gravlegg meg da hos fedrene mine i hulen på hetitten Efrons mark! Det er den hulen som er på Makpela-marken, øst for Mamre i Kanaan, det jordstykket Abraham kjøpte av hetitten Efron for å ha til gravsted. Der gravla de Abraham og Sara, hans kone; der gravla de Isak og Rebekka, hans kone; og der gravla jeg Lea. Marken og hulen der er kjøpt fra hetittene.»
Da Jakob hadde gitt sønnene sine denne befalingen, trakk han føttene opp i sengen. Så utåndet han og ble forent med sitt folk.

Er du sikker på at dette er tilfelle enda? (Luk.21.22)

 

 

 

 

Kommentar #55

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Dette er den malen røverhistorien din er bygd over Myhren

Publisert rundt 5 år siden

Her har dere indo-europeerne som danner malen for oppkoket om de tolv stammene, og all arkeolgisk forskning viser at de eksisterte årtusener før dine tolv stammer :

http://en.wikipedia.org/wiki/Tarim_mummies

http://thelivingmoon.com/4 3ancients/02files/The_Mummies_of_Tarim_Basin.html

Dere forholder dere til myter skapt av useriøse religiøse miljøer, fortrinnsvis i USA.

Kan du nå holde opp med disse tolv stammene dine, det er rett og slett anti-semittisk, du forsøker egentlig å si at israelittene ikke var jøder, med en slik holdning ville du passe godt i en eller annen menighet " in the deep south i Satene".

Kommentar #56

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Det er kanskje like godt

Publisert rundt 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Kan du nå holde opp med disse tolv stammene dine, det er rett og slett anti-semittisk, du forsøker egentlig å si at israelittene ikke var jøder

og avslutte denne diskusjonen. I innledningen skrev jeg om National Geografic Channel, det har du tydeligvis heller ikke fått med deg. Og da kan du ikke ha lest det andre jeg skrev om heller.

Når du skriver at "jeg mener at israelittene ikke var jøder," så viser det at du ikke har skjønt noe av det jeg har skrevet. 

Slik blir det når man ikke leser på leksene sine.

Kommentar #57

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Nyhetsspeilet

Publisert rundt 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Åsmund Kaspersen, som har sine kilder, sikre som banken.

Eh....nå tok jeg meg et nettsøk og vedkommende er jo en bidragyter på Nyhetsspeilet, om det da er samme eprson. Er det dette miljøet du mener besitter sannheten og vitenskapeligheten Myhren ? At du skulle henfalle til den typen miljøer hadde jeg faktisk ikke en gang tiltrodd deg.

Hva angår hva du har skrevet, jeg har utallige ganger lest det, de tolv stammene har du presentert i utallige innlegg, nettopp derfor bestemte jeg meg for å påvise det faktum at den myten er skapt etter en mal for de indo-europeiske vandringene som jo er en historisk realitet. Man kan godt smile av disse terorien, men hva du presenterer er falsk historie Myhren, og umodene og ukyndige mennesker kan lett ta slikt for sannhet.

Kommentar #58

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Dersom jeg får det siste ordet...

Publisert rundt 5 år siden

så kan jeg gjerne gi dere noen linker ut i den store verden. Jeg tror så visst ikke at dere bryr dere med å klikke på noen av dem, men det kan jo være noen andre som synes det er bryet verdet.

Usansett, ha takk for en god debatt.

Min beskjedenhet hindrer meg i å fortelle hvem som vant den!

Hjem/HomeArtikler/ArticlesKort/MapsLinksKontakt/Contact Artikler/Articles

Forfatterne alene er ansvarlige for synspunkterne i deres artikler.

The authors alone are responsible for the views expressed in their articles.

Israels 12 stammer generelt / 12 tribes of Israel in general

Herbert W. Armstrong (USA, 1892-1986):

De forente stater og Storbritannia i profetiene (eksternt website) 

Yhdysvallas ja Britannia Profetioissa (eksternt website) 

Robert Alan Balaicius (USA):

Afsløringen af Mysteriet om din Skjulte Arv (2001)(eksternt website)

Elin H. Berglund (Norge):

Israels ti tapte stammer (1995)

Stig Bergmann (Norge):

Israelfolket (2007)

Anna Bjørner (Danmark, 1875-1955):

Kajfas' mærkelige Profeti (1935) [scanning af original-artiklen]

Israel og Menigheden (1931) [html][scanning af original-artiklen]

Jesu Komme (1930) [html][scanning af original-artiklen]

Israels ti tabte Stammer fundet (1930) [html] [scanning af original-artiklen]

Juda og Israel (1929) [scanning af original-artiklen]

Udvælgelsen (1931) [html][scanning af original-artiklen]

Israels 10 Bortkomne Stammer (1930-1931)

Israel og Menigheden (1930-1933)

Terry M. Blodgett (USA):

Tracing the Dispersion (1994)

Robert C. Boraker:

Uncovering Scandinavian Roots (1984)

F.F. Bosworth (USA, 1877-1958):

The Bible Distinction Between "The House of Israel" and "The House of Judah"

Jory Steven Brooks (Canada):

Beviser på det forsvundne Israel i tidlige annaler

Evidence of lost Israel in early annals

The Old Testament Roots of Norse Mythology

Hebrew and English - Five Leading Scholars Prove the Link Exists

Ancient Israel in Spain and Britain

Kingdom Digest (USA):

Steinninn sem talar (1990) 

Kristen Døssland (Norge):

Norrønafolket i Opphav og Vandring (1949) (eksternt website)

Israels Gud Elohim-Jave og oldnordiske gudsnavn og landnåmsnavn (1953)

Johannes Eurenius (Sverige, 1688-1751):

ATLANTICA ORIENTALIS Eller Atlands Näs, Til des rätta Belägenhet beskrifwet för många år sedan (1751)

ATLANTICA ORIENTALIS SIVE NHΣOΣ ATLANTIS A MVLTIS RETRO ANNIS (1764) (external website) (Latin)

J.C. Gawler (Storbritannien, 1830-1882):

Our Scythian Ancestors Identified With Israel (1875)

Thor Heyerdahl (Norge, 1914-2002):

Scandinavian Ancestry: Tracing Roots to Azerbaijan (2000) (external website)

The Azerbaijan Connection: Challenging Euro-Centric Theories of Migration (1995) (external website)

Albert Hiorth (Norge, 1876-1949):

Israel i brennpunktet (1949)

Israels hus og folk - Judas hus og folk (1949)

Albert Hiorth (Norge, 1876-1949) & H.A. Edwards (Storbritannien, 1883-1952):

Israels hus og folk - Judas hus og folk [scanning af den originale bog] (1949)

E.P. Ingersol (USA):

Lost Israel Found In the Anglo-Saxon Race (1886)

Ole Jørgen Johnsen (Norge):

Israel i de siste dage (1936)

Mikkel Stjernholm Kragh (Danmark):

Kendt norsk pinse-evangelist opdager Israels 10 fortabte stammer (2010)

Well known Norwegian Pentecostal evangelist discovers the Lost 10 Tribes of Israel (2010)

Y-DNA Haplogroups links Nordic and Germanic people to Arabs and Jews (2010)

Vor Israelitiske Oprindelse (2006)

Norse Israelitish Origins (2006)

Eileen Mott (Canada):

Hinir týndu eru fundnir (1991) 

H. Newton (Storbritannien):

Israel Discovered in the Anglo-Saxon and Kindred Protestant Nations (1874)

Anders Olsen (Danmark):

Håbet, Menighedens og Israels (1930)

Nils Ramselius (Sverige, 1888-?):

Var Abraham Jøde? (1930) [html][scanning af original-artiklen]

James Rankin (Storbritannien):

The Anglo-Cimbri and Teutonic Races Proved to be the Lost Tribes of Israel (1871)

Paul Senstius (Tyskland):

Die Stämme der Israeliten und Germanen (1931)  [and here is a scan of the original book]

The Israelite and Germanic Tribes (1931)

Ditlev Thyssen (Danmark, d. 2001):

Hvor er Israel i dag? (1998)

Dans stamme / Tribe of Dan

Steven M. Collins (USA):

Why is the tribe of Dan not mentioned in Revelation 7? (2009)

J.C. Gawler (Storbritannien, 1830-1882):

DAN: ISRAELS PIONER (1880)

Kap. 1

Kap. 2: Grækenlands danaider er danitter fra Israel

Kap. 3: Dan i Sortehavet

Kap. 4: Dan blandt skyterne

Kap. 5: Dannanerne eller danerne i Skandinavien, Irland og Skotland

DAN, THE PIONEER OF ISRAEL (1880)

Chap. 1

Chap. 2: Danai of Greece are Dannites of Israel

Chap. 3: Dan in the Black Sea

Chap. 4: Dan among the Scythians

Chap. 5: Dannans, or Danes, of Scandinavia, Ireland, and Scotland

Stephen Michael Knott (USA):

Modige danske medier slår til igen! (2009)

Bold Danish media strikes again! (2009)

Mikkel Stjernholm Kragh (Danmark):

Why is Dan not mentioned among the 144,000 Israelites of Revelation? (2010)

Muhammed-tegningerne i lys af Bibel-profeti (2009)

The Muhammed Drawings in the light of Bible prophecy (2009)

Danmarks justitsminister opfylder Israels ord om Dan (2009)

Danish Justice Minister fulfills Israel's words about Dan (2009)

Daner og Jyder: Dan og Juda-Dan (2009)

Danes and Jutes: Dan and Judah-Dan (2009)

Dansker udnævnt til NATO-generalsekretær (2009)

Dane appointed Secretary General of NATO (2009)

The Messenger:

Dan (1894)

Peter Salemi (Canada):

Dan, The Pioneer of Israel

H. Hartland Schooling:

"Hil, Danmark!" En moder-nation i nutidens Israel

"Hail, Denmark!" A Mother Nation of Modern Israel

Wake Up!:

De banebrydende danitter (1980)

The Pioneering Danites (1980)

Andre israelitiske stammer / Other Israelite tribes

Anna Bjørner (Danmark, 1875-1955):

Hvem er Jøderne? (1930) [html][scanning af original-artiklen]

The Ensign Message (Storbritannien):

Holland identified with Zebulun - who was Zebulun?

William Finck (USA):

Classical Records and German Origins (2007)

F.R.A. Glover (Storbritannien):

England, the Remnant of Judah, and the Israel of Ephraim (1861)

Mikkel Stjernholm Kragh (Danmark):

Iceland joining the EU is "Benjamin coming to Egypt" (2010)

Islandsk medlemskab af EU er "Benjamin, der kommer til Egypten" (2010)

Germany: a branch of Israel (2010)

Israelites in southern Africa: Zebulun with Issachar, Judah, Levi, Reuben and Ephraim (2010)

En del af Gads stamme i Spanien og Portugal (2009)

A part of the tribe of Gad in Spain and Portugal (2009)

Island: Benjamins stamme (2009)

Iceland: the tribe of Benjamin (2009)

John Lovell (USA):

America is Manasseh

Valerie Martlew (Storbritannien):

A remnant of Israel in France

Philo-Israel II:

Men of Issachar: The Astounding Story of Finland and Estonia (c. 2006)

David James Skelly & Peter Salemi:

Origin of France and its peoples

Skandinavisk historie / Scandinavian history

Dr. Peter Hammond (Sydafrika):

How the Vikings were won to Christ

Biografier etc. / Biographies etc.

Jory Steven Brooks (Canada):

Ancient Israel in Spain and Britain

Alan Campbell (Nordirland):

The true and noble origins of the Anglo-Israel Message

Charles A. Jennings (USA):

Twentieth Century Pioneers of Truth (2007)

Mikkel Stjernholm Kragh (Danmark):

Vidner om de nordiske, germanske og angel-saksiske folkeslags israelitiske oprindelse (2008)

Witnesses to the Israelite Origin of the Nordic, Germanic, and Anglo-Saxon Peoples (2008)

Ronald A. Poch (USA):

Who Hath Believed Our Report - A brief Chronicle of the Modern Pentecostal Movement's Rejection of Kingdom and Covenantal Bible Truth (2007)

Digte / Poems

Patience Strong (Storbritannien, 1907-1990):

The House of Blessing

The Sleeping Stone

This One Thing

The Company of Nations

Andet / Misc. Sigurd Bjørner (Danmark, 1875-1953):Pinsebevægelsen - en Sekt? (1944)[se også scanning af det oprindelige hæfte]Stephen E. Jones (USA):God's Promise to Ishmael (2008)Mikkel Stjernholm Kragh (Danmark):Kun troen på Jesus vil frelse dig! (2009)Only faith in Jesus will save you! (2009)

Mest populære / Most popular:

Iceland: The tribe of Benjamin Paul Senstius: Die Stämme der Israeliten und Germanen Israelites in southern Africa: Zebulun with Issachar, Juda, Levi, Reuben and Ephraim Y-DNA Haplogroups links Nordic and Germanic people to Arabs and Jews Germany: a branch of Israel

Seneste nyt:
Latest news:

Dr. Peter Hammond: How the Vikings were won to Christ

The Ten Commandments as rhymed in McGuffey's Reader used in early American homes and schools for generations

Danske mænd deler dna med Tutankhamon (eksternt link)

Stephen E. Jones: God's Promise to Ishmael

Paul Senstius: The Israelite and Germanic Tribes (1931)

Mikkel Stjernholm Kragh:Kendt norsk pinse-evangelist opdager Israels 10 fortabte stammer

Well known Norwegian Pentecostal evangelist discovers the Lost 10 Tribes of Israel

James Rankin: The Anglo-Cimbri and Teutonic Races Proved to be the Lost Tribes of Israel (1871)

F.F. Bosworth: The Bible Distinction Between "The House of Israel" and "The House of Judah"

Charles Fox Parham:Queen Victoria Heir To King David's Royal Throne

F.R.A. Glover: England, the Remnant of Judah, and the Israel of Ephraim (1861)

H. Newton: Israel Discovered in the Anglo-Saxon and Kindred Protestant Nations (1874)

Mikkel Stjernholm Kragh:Iceland joining the EU is "Benjamin coming to Egypt"

Islandsk medlemskab af EU er "Benjamin, der kommer til Egypten"

E.P. Ingersol: Lost Israel Found In the Anglo-Saxon Race (1886)

Sigurd Bjørner:Pinsebevægelsen - en Sekt? (1944)[se også scanning af det oprindelige hæfte]

Kingdom Digest: Steinninn sem talar 

J.C. Gawler: Our Scythian Ancestors Identified With Israel

Mikkel Stjernholm Kragh:Germany: a branch of Israel

William Finck: Classical Records and German Origins

Peter Salemi: Dan, The Pioneer of Israel

David James Skelly & Peter Salemi:Origin of France and its peoples

John Lovell: America is Manasseh

Paul Senstius: Die Stämme der Israeliten und Germanen (1931)

Holland identified with Zebulun - who was Zebulun?

Valerie Martlew: A remnant of Israel in France

Mikkel Stjernholm Kragh:Israelites in southern Africa: Zebulun with Issachar, Judah, Levi, Reuben and Ephraim

The Old Testament Roots of Norse Mythology

Jory Brooks: Ancient Israel in Spain and Britain

Steven M. Collins: Why is the tribe of Dan not mentioned in Revelation 7?

Why is Dan not mentioned among the 144,000 Israelites of Revelation?

Robert C. Boraker:Uncovering Scandinavian Roots

Charles A. Jennings:Twentieth Century Pioneers of Truth

Ronald A. Poch: Who Hath Believed Our Report - A brief Chronicle of the Modern Pentecostal Movement's Rejection of Kingdom and Covenantal Bible Truth

Philo-Israel II: Men of Issachar: The Astounding Story of Finland and Issachar

Y-DNA Haplogroups links Nordic and Germanic people to Arabs and Jews

Thor Heyerdahl:Scandinavian Ancestry: Tracing Roots to Azerbaijan (2000) (external website)

Thor Heyerdahl: The Azerbaijan Connection: Challenging Euro-Centric Theories of Migration (1995)(external website)

Terry M. Blodgett: Tracing the Dispersion

The Messenger: Dan

Jory Steven Brooks:Beviser på det tidlige Israel i tidlige annaler

Evidence of lost Israel in early annals

Eileen Mott: Hinir týndu eru fundnir 

Jory Brooks: Hebrew and English - Five Leading Scholars Prove the Link Exists

Johannes Eurenius:ATLANTICA ORIENTALIS Eller Atlands Näs, Til des rätta Belägenhet beskrifwet för många år sedan (1751)

ATLANTICA ORIENTALIS SIVE NHΣOΣ ATLANTIS A MVLTIS RETRO ANNIS (1764) (external website)

Ditlev Thyssen: Hvor er Israel i dag?

Stig Bergmann:Israelfolket

J.C. Gawler: Dan: Israels Pioner kap. 5: Dannanerne eller danerne i Skandinavien, Irland og Skotland

Dan, The Pioneer of Israel Chap. 5: Dannans, or Danes, of Scandinavia, Ireland, and Scotland

Patience Strong: The Sleeping Stone

This One Thing

The Company of Nations

Patience Strong: The House of Blessing

J.C. Gawler: Dan: Israels Pioner kap. 4: Dan blandt skyterne

Dan, The Pioneer of Israel Chap. 4: Dan among the Scythians

J.C. Gawler: Dan, The Pioneer of Israel Chap. 1

Dan, The Pioneer of Israel Chap. 2: Danai of Greece are Dannites of Israel

J.C. Gawler: Dan: Israels Pioner kap. 3: Dan i Sortehavet

Dan, The Pioneer of Israel Chap. 3: Dan in the Black Sea

Alan Campbell: The true and noble origins of the Anglo-Israel Message

De banebrydende danitter

The Pioneering Danites

H. Hartland Schooling: "Hil, Danmark!" En moder-nation i nutidens Israel

"Hail, Denmark!" A Mother Nation of Modern Israel

J.C. Gawler: Dan: Israels Pioner kap. 2: Grækenlands danaider er danitter fra Israel

J.C. Gawler: Dan: Israels Pioner kap. 1

Mikkel Stjernholm Kragh:En del af Gads stamme i Spanien og Portugal

A part of the tribe of Gad in Spain and Portugal

Anna Bjørner:Udvælgelsen[html] [scanning af original-artiklen]

Albert Hiorth: Israels hus og folk - Judas hus og folk

Albert Hiorth & H.A. Edwards: Israels hus og folk - Judas hus og folk[scanning af den originale bog]

Albert Hiorth: Israel i brennpunktet

Mikkel Stjernholm Kragh:Island: Benjamins stamme

Iceland: the tribe of Benjamin

Herbert W. Armstrong: De forente stater og Storbritannia i profetiene

Yhdysvallas ja Britannia Profetioissa

Mikkel Stjernholm Kragh:Muhammed-tegningerne i lys af Bibel-profeti

The Muhammed Drawings in the light of Bible prophecy

Mikkel Stjernholm Kragh:Danmarks justitsminister opfylder Israels ord om Dan

Danish Justice Minister fulfills Israel's words about Dan

Anna Bjørner: Jesu Komme (1930) [scanning af original-artiklen][html]

Anna Bjørner: Israel og Menigheden (1931) [scanning af original-artiklen][html]

Anna Bjørner: Juda og Israel (1929) [scanning af original-artiklen]

Anna Bjørner: Hvem er Jøderne? (1930) [scanning af original-artiklen][html]

Nils Ramselius: Var Abraham Jøde? (1930) [scanning af original-artiklen][html]

Anna Bjørner: Kajfas' mærkelige Profeti (1935) [scanning af original-artiklen]

Anna Bjørner: Israels ti tabte Stammer fundet (1930) [html][scanning af original-artiklen]

nordiskisrael.dk - Israels 12 stammernordiskisrael.dk - The 12 tribes of Israel

Charles Fox Parham (USA, 1873-1929):

Queen Victoria Heir To King David's Royal Throne (1899)

Danske mænd deler dna med Tutankhamon (eksternt link) (2011)

The Ten Commandments as rhymed in McGuffey's Reader used in early American homes and schools for generations

Kommentar #59

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Joda, men selv Jehovas Vitner og adventistene og mormonerne har sine som tolker historien, men det er ikke dermed sagt at det er historie som sannhet og vitenskap, heller historie i form av blind tro på dogmer, men dette går lenger enn dogmer, dette blir å konstruere historie mer elle mindre ut fra fri fantasi.

Kommentar #60

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Ingen grunn

Publisert rundt 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Joda, men selv Jehovas Vitner og adventistene og mormonerne har sine som tolker historien, men det er ikke dermed sagt at det er historie som sannhet og vitenskap, heller historie i form av blind tro på dogmer, men dette går lenger enn dogmer, dette blir å konstruere historie mer elle mindre ut fra fri fantasi.

til å hisse seg opp, Aarsund!

Du har nok skjønt at du har tapt ditt "vitenskapelige" ståsted. Men, som du vet, så er det ingen skam å snu!

Men dersom du hver morgen ser deg i speilet og sier følgende: "Jeg kommer fra Mongolia," så kanskje tror du det til slutt?

Kommentar #61

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Denne tråden var mye bedre da den var bare morsom sammenlignet med nå når den er blitt ufrivillig morsom. 

Kommentar #62

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Det kan du si

Publisert rundt 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Denne tråden var mye bedre da den var bare morsom sammenlignet med nå når den er blitt ufrivillig morsom.

Jo du kan gjerne si det er morsomt, jeg synest det er tragisk egentlig når en mann henter inn teorier fra skribenter på Nyhetsspeilet, jeg syns det er tragisk når man presenterer eventyrfortellinger som historie.

Kommentar #63

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Jo du kan gjerne si det er morsomt, jeg synest det er tragisk egentlig når en mann henter inn teorier fra skribenter på Nyhetsspeilet, jeg syns det er tragisk når man presenterer eventyrfortellinger som historie.

Jeg er enig med deg. Og jeg likte ikke at han kallte oss som tok det hele humoristisk for vantro. Vantro er en stygg karakteristikk på troende mennesker som bare avviker litt her og der fra hans egen tro. 

Kommentar #64

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Man kan bare ta det hele humoristisk

Publisert rundt 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er enig med deg. Og jeg likte ikke at han kallte oss som tok det hele humoristisk for vantro. Vantro er en stygg karakteristikk på troende mennesker som bare avviker litt her og der fra hans egen tro.

Man kan enten le eller riste på hodet av de teoriene, særlig den om de tapte stammene, den godeste Myhren presenterer. Men alt i alt så er det jo en ganske så uskyldig disputt. Men hva kan vi forvente neste gang ? At isralittene kom fra Atlantis ?

Kommentar #65

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Jesus i India

Publisert rundt 5 år siden

Hva med den indiske teorien Myhren ? Du kan jo bryne deg på den, som jeg sa eksisterer jo det flere legender om Jesus både her og der. Den er like holdbare som teorien om Jesus i Englend, det var en direkte skipsrute fra Berenike i Egypt til Muziris i India i antikken. Men ikke at det gjør legenden noe sannere.

http://en.wikipedia.org/wiki/Unknown_years_of_Jesus

http://evidenceforchristianity.org/there-is-proof-jesus-came-to-india-made-a-deep-study-of-hinduism-and-taught-it-when-he-returned-to-jerusalem/

Her er det bare å forsette å spekuler frem nye røverhistorier Myhren.

Kommentar #66

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

India?

Publisert rundt 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Hva med den indiske teorien Myhren ?

God morgen, Aarsund!

Jeg ser av og til på You Tube, og der er det mange videoer om Jesus. Ja, jeg så nettopp en som sterkt hevdet at Jesus hadde også vært i India. Han sa at han var hundre prosent sikker. Det er nok å overdrive dette.Grunnen til at jeg ikke tror det samme som han, er Josef av Arimatea og Israels 12 stammer. Hele Israel folket reiste mot Europa og var bosatt og trives der.


Jeg er rimelig sikker på at Jesus ikke levde i hjembyen Nasaret i disse 18 årene som vi ikke vet noe om han i bibelen.

Og med det som utgangspunkt, er det sannsynlig at han reiste til England, sammen med sin gode venn Josef av Arimatea. Som jeg har skrevet tidligere, så ligger sakofagen til Josef i England. Det er et faktum, historien sier at han var en rik mann og han kjøpte og solgte tinn i sør-vest England.

I Johanneskirken i Glastonbury, England, står sarkofagen til Josef av Arimatea.  I gamle manuskripter blir Josef av Arimatea kalt en «Decurio», som er betegnelsen for et viktig, romersk embete, vanligvis i forbindelse med gruvedrift. Josef hadde ansvaret for romerske gruveinteresser (tinngruver) i England - gruveinspektør om du vil. I denne egenskap er det sannsynlig at han tilbrakte deler av året borte fra Palestina. Den gangen var det ikke bare å sette seg i et fly som på noen få timer er framme ved bestemmelsesstedet.

Josef var en rik mann som hadde egne skip og drev selvstendig handel med tinn og andre varer. Gamle britiske krøniker forteller at Josef eide noen tinngruver i Cornwall i England. Han var også medlem av det jødiske Sanhedrin, og var dessuten medlem av en viktig gruppe innenfor Sanhedrin: De eldstes råd. Josef av Arimatea var derfor en respektert og innflytelsesrik person.

En rekke gamle tradisjoner, samt den jødiske Talmud, bekrefter at Josef av Arimatea var en nær slektning av Jesus. Josef var en yngre bror av Marias far, og var derfor Marias onkel - og dermed Jesu grandonkel. Dette bekreftes av bl.a. Harlein-manuskriptene i British Museum, som også forteller at Josef hadde en datter, Anna.

Apostelgjerningene omfatter Paulus' virksomhet fram til hans første fangenskap i Rom. Etter at han ble sluppet fri og til han ble fengslet på nytt og henrettet, gikk det fem til seks år som vi ikke kjenner noe til. Det er lite trolig at Paulus tok det med ro og hvilte under denne tiden. Det samsvarer ikke med hans nidkjærhet, energiske karakter og ansvarsbevissthet. Det er høyst trolig at det var i denne tiden han besøkte Spania og England.

I Archko-samlingen i Konstantinopel finnes et 29. kapittel til Apostelgjerningene (Sonnini-manuskriptet). Her fortelles det at Paulus dro til Spania, og deretter til England:

«Og Paulus, full av Kristi velsignelser og rik i Ånden, forlot Rom, fast bestemt på å dra til Spania, for han hadde i lengre tid tenkt på å dra dit. Han var også bestemt på å dra derfra videre til England [Brittania]. For han hadde hørt i Fønikia at noen av Israels barn, under det assyriske fangenskapet, hadde unnsloppet sjøveien til 'øyene langt borte', slik profetene hadde fortalt, og som romerne kalte Brittania. Og Herren befalte at Evangeliet skulle forkynnes langt borte til hedningene, og til de fortapte får av Israels hus.

Hele det engelske kongehuset er av samme opphav som Eprahim og Manasse i Israels 12 stammer.Tro det eller ikke, dette er også et faktum.

Jesus blir ikke noe mindre guddommelig fordi Han reiste til England og fikk sin utdannelse der. Tvert i mot, nå forstår jeg Han bedre og skjønner at også Han var avhengig av de 18 årene Gud tok Han i skole.

Kommentar #67

Njål Kristiansen

158 innlegg  20651 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Jeg ser av og til på You Tube, og der er det mange videoer om Jesus. Ja, jeg så nettopp en som sterkt hevdet at Jesus hadde også vært i India.

Den muslimske amadiyahsekten hevder dette og de sliter med resten av muslimene fordi de vektlegger Jesus. 

Kommentar #68

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Stadig mer vås

Publisert rundt 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Hele det engelske kongehuset er av samme opphav som Eprahim og Manasse i Israels 12 stammer.Tro det eller ikke, dette er også et faktum.

Har du forlest deg på Robert Filmer ?

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Filmer

Nei jeg tviler på at du har forlest deg på noe som helst. Det du presenterer blir bare mer og mer tullete.

Kommentar #69

Zahoor Ahmad

3 innlegg  21 kommentarer

Hvem tar profetenes ord på alvor?

Publisert rundt 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Dette gleder også jeg meg til, og så får vi se da hvem som tar profetenes ord på alvor?

Men har verden noen gang tidligere klart å gjenkjenne profeten av sin tid? Nei!

Hvorfor? Fordi han kommer et sted der man minst venter ham

Hvorfor? For han presenterer en forståelse av skriftenes anvendelse på samtiden som folket ikke er klar til å anerkjenne på grunn av "sine fakta og århundreder med kunnskap" - en hovmodig innstilling, spør du meg, men slik er menneske.

Hvorfor? For han er fortapt i Gud til Han beorderer ham om å stå fram, inntil da er han ukjent, men når han så står fram, er han tilsynelatende alene, og likevel er det intet som klarer å rokke ved hans visshet om at han vil seire. Han blir hånet, spottet, anklaget, osv., men sannheten i hans forståelse av skriftene og hvordan disse kan anvendes i samtiden, sørger for at hans skare vokser, sakte, men sikkert, og til slutt blir de til hele nasjoner, slik som hinduer, zoroastere, osv.

Men denne fremgangen har også sin bakside: hans etterfølgere blir opptatt av det ytre, av ressursene de kan råde, av makten til å herske over andre, av å hevde seg over andre og peke på andre i steden for å rense seg selv - stikk i strid med hans lære. Det er da uroen oppstår, det er da krigene kommer, det er da ekstremisme er på frammarsj, det er da mennesket finner syndebukker, gjerne de som er vanskeligstilte i samfunnet. Når det så har pågått en tid, så skjer det igjen.

Igjen oppreises en profet! Aldri har man kunnet begynt med hundre forskjellige, avvikende tanker og endt med en, men mang en gang har man begynt med en tanke, som så har fått hundre forskjellige sprikende tolkninger.

Kommentar #70

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Jesus blir ikke noe mindre guddommelig fordi Han reiste til England og fikk sin utdannelse der.

He he, har har du altså en gud som har skapt 10 000 000 000 000 000 000 000 000 planeter og som via sin allmektig og allvitenhet VET ALT og for å "skolere" ham selv/jesus sender han seg selv til England, et sted som for det meste ikke er oppdaget enda i utkanten av den kjente verden, som enda ikke har noe skolesystem whatsoever, istedenfor til Hellas, der alle de store intellektuelle kanonene var? Eller kanskje enda bedre, til Kina der man hadde lsst og skrevet i fler hundre år allerede? Joda, høres ehhh, fornuftig ut det... NOT!!

OG du tror du blir tatt alvorlig med dette tullete greiene?

For her er du ute å sykler bak mål på feil jorde på en annen planet i et annet solsystem Myhren.. Får du deg selv til å tro dette så er du jammen god til å innbille deg ting, ingen tvil om det :)

Kommentar #71

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Emmisæren ?

Publisert rundt 5 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Tar du alt som står i bibelen like lemfeldig?

Hva med å forholde seg til faktiske fakta og la bibelen

Her taler du som en sindig og ekkte indremisjonsk lekpredikant. Dette har vi ventet på :-))

Kommentar #72

Mette Solveig Müller

56 innlegg  4939 kommentarer

Gud er denne ene tanken......

Publisert rundt 5 år siden
Zahoor Ahmad. Gå til den siterte teksten.
Igjen oppreises en profet! Aldri har man kunnet begynt med hundre forskjellige, avvikende tanker og endt med en, men mang en gang har man begynt med en tanke, som så har fått hundre forskjellige sprikende tolkninger.

Du har truffet blink med det jeg siterer deg med, Zahoor Ahmad

"Enheten i Gud", som alle profetene har søkt å gjenopprette ved sitt komme, har skapt religionene. Første bud i moselovene, har aldri sluttet å gjelde. Det lyder vel noe sånn som:

"Du skal IKKE ha andre guder enn Meg" - Det er én eneste Gud, og denne éne Gud er hele menneskeheten og skaperverket underlagt. Derfor begynner alltid den siviliserende kraften i samfunnet med det nye fellesskapet vi har i anerkjennelsen av "Den éne Gud". - "Virkelig kjærlighet er umulig med mindre man vender sitt ansikt mot Gud og blir tiltrukket av hans skjønnhet."  - Vi er mennesker av et utrolig mangfold, noe ikke minst denne tråden viser (ler), og ved å vende blikket mot det samme lyset fra profeten, erkjenner vi vår "Enhet i mangfold"

Alle religioner - slik som kristendom, jødedom, islam, hinduisme og buddhisme - springer ut fra samme kilde, den éne Gud. Religionene kan derfor ses på som kapitler i én og samme bok. Dermed er det ingen religion som kan hevde å være bedre enn andre.  

 "Vit du med visshet at alle Guds profeters innerste vesen er ett og det samme. Deres enhet er absolutt...." , sier Baha'u'llah.

.........

Når det gjelder druidene skriver "Store Norske": "Ordet 'druide' kommer muligens av keltisk dru-vid, 'eik-kjenner' eller 'den vise'. Druiden var medlem av det keltiske presteskapet i Gallia og på de britiske øyer,  kjent fra ca. 200 før vår tidsregning."

Så Myhren, du ser at Jesus har levd - også FØR -  han ble offisielt født med vår tidsregning! Nye profeter har aldri kommet med et nytt budskap som ikke bygger på det som har vært sendt ned til menneskeheten tidligere. Jmfr   Matt. 17 kapitell 

..........

Svar på  kommentar #65  Christopher Moore har jo skrevet boka "Lamb". Her kommer Jesu barndomsvenn Biff på banen og skriver et evangelium om Jesu ungdomstid, hvor han også var i India ;-) Meget humoristisk skrevet fra de 18 årene vi ikke vet noe om Myhren

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #73

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

En ny dag med nye muligheter...

Publisert rundt 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Har du forlest deg på Robert Filmer ?

http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Filmer

Nei jeg tviler på at du har forlest deg på noe som helst. Det du presenterer blir bare mer og mer tullete

og jeg trudde en liten stund, at du ville være litt spakere idag. Men istedet har du skrudd deg opp enda et hakk. Du om det...

Kommentar #74

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Jeg tror ikke du er kristen,

Publisert rundt 5 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Eller kanskje enda bedre, til Kina der man hadde lsst og skrevet i fler hundre år allerede? Joda, høres ehhh, fornuftig ut det... NOT!!

Skoug. Og da er det mange ting du ikke tror på.

Jesus oppstandelse foreksempel. Det er den som viser at Jesus er Guds Sønn.

Da blir alt det andre av mindre verdi.

Kommentar #75

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Nei,

Publisert rundt 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Da blir alt det andre av mindre verdi.

ikke så lenge du er hvit.

Kommentar #76

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Og da er det mange ting du ikke tror på.

Jesus oppstandelse foreksempel. Det er den som viser at Jesus er Guds Sønn.

Jepp, det er mange ting jeg ikke tror på, som oppstandelsen til Jesus ja, som ikke er et bevis for annet enn at noen kunne skrive at Jesus sin oppstandelse viser at han er gud sønn... Best å forholde seg til hva som mest sannsynlig er sant, er det ikke?

Kommentar #77

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Ja, det er sant det

Publisert rundt 5 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Jepp, det er mange ting jeg ikke tror på, som oppstandelsen til Jesus ja, som ikke er et bevis for annet enn at noen kunne skrive at Jesus sin oppstandelse viser at han er gud sønn... Best å forholde seg til hva som mest sannsynlig er sant, er det ikke?

Skoug. Så er vi hvertfall kommet så langt.

Takk ihvertfall for medvirkning til debatten. Det er over 1000 treff på stykket, så det er tydelig det har engasjert leserne. 

Framdeles er stykket mest lest akkurat nå.

Det forteller meg at det er en hunger etter å vite mer om Jesus. Ikke bare det vi har hørt 1000 ganger før fra en talerstol, men HELE Jesus historie! 

På verdidebatt trenger vi hverandre...også Aarsund!

Kommentar #78

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Du er god underholdning

Publisert rundt 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
og jeg trudde en liten stund, at du ville være litt spakere idag. Men istedet har du skrudd deg opp enda et hakk. Du om det...

Hisse meg opp ? Nei Myhren jeg ser på deg blott og bart som underholdning, en av mine store favoritter i så måte. Men du får konferere med din venn professor Gunners og raffinere teoriene dine litt. Når du fremmer dine tulleteorier så beveger du det ofte utenfor historien allfarvei, det er således krevende å imøtegå deg, det liker jeg :)

Kommentar #79

Kjell G. Kristensen

98 innlegg  13843 kommentarer

Takk for kommentar!

Publisert rundt 5 år siden

Zahoor Ahmad:

Men har verden noen gang tidligere klart å gjenkjenne profeten av sin tid? Nei!

Hvorfor? Fordi han kommer et sted der man minst venter ham

Igjen oppreises en profet!
_______________________________________________

Du og skriften har sannsynligvis rett! Det er nok slik som f.eks Apg.3.22-25 beskriver:

Moses har sagt: ‘Herren Gud skal la det stå fram en profet som meg blant dere, en av deres egne brødre. Ham skal dere høre på i alt det han sier til dere. Hver og en som ikke hører på denne profeten, skal utryddes av folket.’ Ja, alle profetene som har talt, helt fra Samuel av, har forkynt det som skjer i disse dager. Dere er barn av profetene og har del i den pakten som Gud opprettet med fedrene deres da han sa til Abraham: ‘ I din ætt skal alle slekter på jorden velsignes.

Eller Åp.22.13: Jeg er Alfa og Omega, den første og den siste, begynnelsen og enden.

Men noen vil absolutt putte ham et sted midt i mellom - eller rettere sagt før begynnelsen og enden.

Som sagt i Gal.4.19-20, som kan få sagt det: Mine barn, som jeg igjen må føde med smerte til Kristus får skikkelse i dere – jeg skulle ønske jeg var hos dere nå og kunne bruke en annen tone når jeg snakker, for jeg vet ingen råd med dere…

Kommentar #80

Kjell G. Kristensen

98 innlegg  13843 kommentarer

I all verden…

Publisert rundt 5 år siden

Anders Helge Myhren:

Jeg ser av og til på You Tube, og der er det mange videoer om Jesus. Ja, jeg så nettopp en som sterkt hevdet at Jesus hadde også vært i India. Han sa at han var hundre prosent sikker. Det er nok å overdrive dette.Grunnen til at jeg ikke tror det samme som han, er Josef av Arimatea og Israels 12 stammer. Hele Israel folket reiste mot Europa og var bosatt og trives der.
_________________________________________________________

Her leser man fra Bibelen (Matt.18.20) at der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Hvorfor ikke også i India?

Kommentar #81

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Hva de vise kan spørre om...

Publisert rundt 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Her leser man fra Bibelen (Matt.18.20) at der hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem. Hvorfor ikke også i India?

Joda, Kristensen, det kan vi idag også, men nå diskuterer vi hvor Jesus tilbrakte tiden sin fra Han var 12  år til 30 år! Det er noe ganske annet,

men les deg gjennom og du vil finne mye bra fra den tiden...

Kommentar #82

Kjell G. Kristensen

98 innlegg  13843 kommentarer

Joda...

Publisert rundt 5 år siden

Anders Helge Myhren:

men nå diskuterer vi hvor Jesus tilbrakte tiden sin fra Han var 12 år til 30 år! Det er noe ganske annet
_________________________________________________

Men det har jeg jo allerede kommentert at han var i traktene ved Sibir - Russland (Matt.15.39) og at han også rund ved fødselen var observert i Østen (Matt.2.2) og at han ble rekkomandert dit fra Skottland eller Amerika... men som Jesus sier at det som er synden er at de ikke tror på meg (Joh.16.9) og at han forutsier dette før det skjer. (Joh.14.29) Da må du nok ta deg tål og vente til disse stammene blir skapt, for det heter jo i 1.Mos.49.:

Ruben, du er min førstefødte, min kraft og den første frukt* av min manndom, størst i heder, størst i makt. Men du bruser over som vannet, derfor skal du ikke ha noe fortrinn. For da du steg opp i din fars seng, vanæret du den   – i mitt leie steg han opp. (*Første frukt kan du lese om i Rom.8.23 den er i høsten som kommer, og høsten leser du om i Matt.13.39 som er ved verdens ende)
Simon og Levi er brødre. Våpnene deres er redskap for vold.Simon og Levi er brødre. Våpnene deres er redskap for vold.Forbannet er sinnet deres, for det er kraftig, og raseriet, for det er voldsomt! Jeg vil splitte dem i Jakob og spre dem ut i Israel. Osv, osv...

Dette er alle Israels stammer, tolv i tallet, og dette sa deres far til dem. Han velsignet dem og ga hver av dem en egen velsignelse.- Så dør Jakob og blir gravlagt...

Hva tilsier at dette er historie? Er fikentreet som Jesus forbannet visnet enda?


Kommentar #83

Kjell Aarsund

101 innlegg  5507 kommentarer

Dette blir mer og mer absurd

Publisert rundt 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Men det har jeg jo allerede kommentert at han var i traktene ved Sibir - Russland (Matt.15.39) og at han også rund ved fødselen var observert i Østen (Matt.2.2) og at han ble rekkomandert dit fra Skottland eller Amerika... men som Jesus sier at det som er synderat de ikke tror på meg (Joh.16.9) og at han forutsier dette før det skjer. (Joh.14.29) Da må du nok ta deg tål og vente til disse stammene blir skapt for det heter jo i 1.Mos.49.:

Ruben, du er min førstefødte, min kraft og den første frukt av min manndom, størst i heder, størst i makt. Men du bruser over som vannet, derfor skal du ikke ha noe fortrinn. For da du steg opp i din fars seng, vanæret du den – i mitt leie steg han opp.
Simon og Levi er brødre. Våpnene deres er redskap for vold.Simon og Levi er brødre. Våpnene deres er redskap for vold.Forbannet er sinnet deres, for det er kraftig, og raseriet, for det er voldsomt! Jeg vil splitte dem i Jakob og spre dem ut i Israel. Osv, osv...

Dette er alle Israels stammer, tolv i tallet, og dette sa deres far til dem. Han velsignet dem og ga hver av dem en egen velsignelse.- Så dør Jakob og blir gravlagt...

Hva tilsier at dette er historie? Er fikentreet som Jesus forbannet visnet enda?

Dette blir bare verre og verre, mildt sagt.

Man får da inderlig håpe at herrene Kristensen og Myhren ikke representerer historiesynet til majoriteten av landets religiøse.

Kommentar #84

Kjell G. Kristensen

98 innlegg  13843 kommentarer

Det verste er nok at det kan være sant....

Publisert rundt 5 år siden

Kjell Aarsund:

Dette blir bare verre og verre, mildt sagt.

Man får da inderlig håpe at herrene Kristensen og Myhren ikke representerer historiesynet til majoriteten av landets religiøse.
_______________________________________________

Jeg foretok en redigering etter at du kopierte innlegget mitt, følg bare henvisningene så ser du at det ikke er oppspinn, men i følge Bibelen. ;-)

Kommentar #85

Arild Holta

104 innlegg  3883 kommentarer

Uff, jeg måtte le litt...

Publisert rundt 5 år siden
Kjell Aarsund. Gå til den siterte teksten.
Dette blir bare verre og verre, mildt sagt.

Jepp! Mildt sagt verre og verre.

Mennesket har den interessante egenskapen at det gjerne må karaktertrening til for å skille mellom sterk overbevisning og fakta.

Overbevisningen styres av mye mer enn fakta.

Det må vi alle ta høyde for hos oss selv...

Kommentar #86

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Englands nasjonalsang, ett vers...

Publisert rundt 5 år siden

And did those feet in ancient time.
Walk upon Englands mountains green:
And was the holy Lamb of God,
On Englands pleasant pastures seen

Kommentar #87

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

;)

Publisert rundt 5 år siden
Arild Holta. Gå til den siterte teksten.
Overbevisningen styres av mye mer enn fakta.

Det er helt sikkert :)

Kommentar #88

Kjell G. Kristensen

98 innlegg  13843 kommentarer

Ønsker for hørselen

Publisert rundt 5 år siden

Arild Holta:

Mennesket har den interessante egenskapen at det gjerne må karaktertrening til for å skille mellom sterk overbevisning og fakta.

Overbevisningen styres av mye mer enn fakta.
_______________________________________________

Ja, man må gjerne karakterisere, latterliggjøre osv. - Men som sagt, dette er ikke i besittelse av min overbevisning, men bare rett og slett bibelsitater moderert til sammenhenger, om da Bibelen er sann er sitatene også sanne, men inntil de oppfylles kan man gjerne latterliggjøre dem, for ennå er de jo bare myter eller eventyr, så lenge en profeti bare er en profeti. (2.Pet.3.4) Det som imidlertid står i skriften er at hver bok er innblåst av Gud. Dersom Gud er sann, må kanskje bøkene og skriftene i dem også måtte være det?

Mange har prøvd seg på å fortolke nostradamus også, men har misslyktes fordi han bare ser og profeterer Bibelen i et nytt lys. Men folk flest ønsker seg mest det som klør i øret, og da blir jo alt annet overbevisning uten fakta men på alt mulig annet?

Kommentar #89

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Så visst var Han bereist.

Publisert rundt 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Jo, det står om Jesus gjennom hele Bibelen, men han het ikke frelser da, men mye annet rart. Men en ting står i hvert fall i NT, er at etter at han hadde latt folket dra av sted, gikk han i båten og kom over til traktene rundt Magadan. (Matt.15.39)

Men det er ikke umulig at han var en tur også til Skottland... han var forresten også sett i Østen (Matt.2.2), så det forundrer meg ikke om han også var en tur til Amerika også? Bare så synd at historiebøkene kommer til kort!

At Herren også var i Nord- Europa og USA er det også liten tvil om.  Han la sågar igen skrifter som satte Amerikanere inn i Bibelen fra en annen vinkel og deres ståsted: Mormons bok. 

Siden jeg har også den, og funnet den høyst korrekt i forhold til Bibelen og sågar gjør Bibelen enklere å forstå for oss  som lever i de vestlige samfunn, har jeg aldri tvilt på at Herren også har gitt oss i denne delen av verden,... sine velsignelser, rettledning  og sin kunnskap.

For oss som tror Herren i hele sin gjerning ,har det vel ikke vært tvil om Herrens tilstedeværelse også hos oss.

Herren har ikke diskriminert et eneste menneske, eller gitt sin kunnskap og frelse bare på ett sted.

HERREN ER GUDS SØNN, OG VERDENS FRELSER. At Hans liv ble levet i dette perpektivet, er på ingen måte nye sannheter. Man kan vel heller si at mennesker igjen og igjen gjennom århundrer har satt seg selv i Guds stol, og dømt mellom "rett og galt".

Man kan imidlertid ikke klandre "saueflokken"hverken for at de er sauer eller breker.....men heller huske Guds ord hvor Han spesifikk sier vi er skapt i Hans bilde.

Jeg vil av den grunn tro at Gud Herren er i rute etter sin egen plan.

Ære være Han for det, og alle trofast tenkende mennesker som klarer å se Guds STORE vesen.

Verre er det å åpne perspektivet du her skriver om i all verdens menigheter.

Mvh Kirsten

Kommentar #90

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Fra You Tube og Englands nasjonalsang

Publisert rundt 5 år siden

https://www.youtube.com/watch?v=4yIWBO_7nio   

Her synger hele det engelske kongehuset, som kommer fra Epfrahim og Mannasse stammen, (sønnene til Josef) sammen med en del av Israels Hus.

De synger om Jesus,  da Han gikk på Englands enger...

Kommentar #91

Jorunn Økland

1 innlegg  7 kommentarer

Ny bok om temaet

Publisert rundt 5 år siden

Så utrolig spennende at denne historien blir utgangspunkt for en tråd med nesten 100 kommentarer! JEg har en god kollega som i fjor utgav en bok om denne historien i serien "Biblical REconfigurations" som er publisert av Oxford University Press. Boken er fokusert på Josef av ARimatea, som er forutsetningen for ideen om at JEsus dro til England.

JEg hadde selv gleden av å presentere denne og et par andre bøker med lignende tematikk på en konferanse i England i fjor sommer, og kan på den bakgrunn trygt anbefale boka for dem som er interessert i å begynne å nøste i alle disse forvirrende trådene. 

Boken heter:

"Joseph of Arimathea: A Study in Reception History" av  William John Lyons

A reception history of Joseph of Arimathea from Bible to present day Includes discussion of techniques used to expand and apply a biblical character Considers representations in different media: literary, aural, and visual Examines the role of a Joseph in the development of English/British national identity to the present day Considers the range and extremes of portrayals of a figure and the gaps within the original sources that enable those portrayals Joseph of Arimathea: A Study in Reception History examines the extensive and convoluted afterlives of a minor biblical character who nevertheless plays a major role in three pivotal scenes in the passion of Jesus Christ as presented by the four canonical Gospels: the request to Pilate for the body, the descent from the cross, and the burial of Jesus' corpse. Characterised in subtly different ways by each Evangelist, these sparse biblical Josephs were expanded, expounded, translated, harmonised, and extended by early literary sources and developed thematically by the artistic traditions of the Renaissance. In the Medieval Period, Joseph arrived, by 'fortuitous' accident, in the British Isles, becoming an iconic figure for English nationalists (through the Glastonbury tradition) and for British Imperialists (through Parry's musical setting of Blake's Jerusalem). Twentieth-century developments in church life, film, literature, spiritualism, and studies of the historical Joseph round out what such a minor character can accomplish, given a sufficient richness in original texts and the right opportunities afforded by later cultural developments. In Joseph of Arimathea's case, certain aspects proved highly adaptable, especially the sharp contrast provided by his portrayal as a bold active figure in the Gospel of Mark and as a fearful passive character in the Gospel of John, the attractiveness of his wealth and nobility to those who considered themselves of similar (or much higher) status, and the opportunities provided by his swift appearance and departure from the most important event in Christianity's foundational documents.
Kommentar #92

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Tusen takk for presentasjonen...

Publisert rundt 5 år siden
Jorunn Økland. Gå til den siterte teksten.
JEg hadde selv gleden av å presentere denne og et par andre bøker med lignende tematikk på en konferanse i England i fjor sommer, og kan på den bakgrunn trygt anbefale boka for dem som er interessert i å begynne å nøste i alle disse forvirrende trådene.

Boken heter:

"Joseph of Arimathea: A Study in Reception History" av William John Lyons

Jorunn Økland.

Vi får håpe disse opplysningene sprer seg fort over den kristne del av verden, fordi de er viktige når vi skal få et forhold til Jesus og de 12 israelske stammene.

Nå håper jeg at noen av dine opplysninger finnes på norsk, Økland? Jeg vil gjerne ha kontakt med deg videre, så dersom du vil det selv, kan du skriver til: amyhr@online.no 

Det var forøvrig flott å få en positiv melding inn her...

Kommentar #93

Jorunn Økland

1 innlegg  7 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Nå forutsetter vel verken jeg eller Lyons at Jesus faktisk bodde i England. MEn selv om så ikke skulle være tilfelle, er det fortsatt veldig mye å lære av fortellingene om at han gjorde det! Blant annet er det jo en tidlig form for stedegengjøring. Jeg har dessverre ikke skrevet om dette på norsk.

Det finnes fortellinger mange steder i verden om at Jesus eller hans næreste disipler kom på besøk, i deres levetid, i løpet av Jesu tre dager i graven, el. lign. Slike fortellinger er med på å legitimere lokale kirker, og altså gjøre kristendom til en gammel og respektabel religion, altså mer rotfestet, i områdene det er snakk om. Om jeg skal sammenligne eksempelvis Adam Smiths fortelling om Jesu besøk i Amerika, og de engelske fortellingene om JEsu lokale besøk knyttet til Josef av Arimatea, er jeg ikke i tvil om hvilket sett av fortellinger jeg liker best!

Mest leste siste måned

Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
19 dager siden / 1185 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
13 dager siden / 1173 visninger
Muskuløs kristendom
av
Hilde Løvdal Stephens
rundt 1 måned siden / 955 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
5 dager siden / 810 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 1 måned siden / 693 visninger
Eit ansvarslaust Europa
av
Emil André Erstad
28 dager siden / 647 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere