Bård Larsen

33

Muslimer må gå til jødehatets kilder

Det vil være av utvilsom verdi at mange muslimer ikke bare tar avstand fra antisemittismen, men åpent går til dens kilder.

Publisert: 26. feb 2015

Antisemittisme er igjen i ferd med å bli en sivilisatorisk utfordring. Foruten solide innslag av klassisk antisemittisme, har en variant av antisemittismen med utspring i den arabiske og muslimske verden også vunnet innpass.

Etniske nordmenn har mer enn nok å svare for av antisemittisme: 12 prosent av oss har klare antijødiske forestillinger. Det viste HL-senterets store og viktige rapport fra 2012, en rapport som ikke bygde på svar fra muslimer (eller riktigere: Bare 1 av 1.500). Det gamle jødehatet har overlevd gjennom århundrer.

Men antisemittisme og konspirasjonsteorier står sterkt i store deler av den muslimske verden, og slikt påvirker i en stadig mer globalisert verden. Der vi vet mye om både den klassiske og den mer høyrenasjonalistiske antisemittismen - også dens omfang og tilslutning - vet vi mindre om antisemittismen blant muslimer. Hvor kommer den fra, og hvor utbredt er den, både hjemme og globalt?

At antisemittisme også kommer fra muslimer er ubehagelig å prate om fordi muslimer også er en europeisk minoritet. I 2012 skrev Abid Raja en kronikk i Aftenposten hvor han hevdet at pakistanske muslimer får antisemittisme inn med morsmelken. Ikke bare en religionsbetinget antisemittisme, men også i form av grådige konspirasjonsteorier hvor verden drives og eies av jødene. Raja fikk støtte, men vekket også sterke reaksjoner i ulike muslimske miljøer. Det ble hevdet at antisemittisme ikke er noe større problem blant muslimer enn i befolkningen generelt. Men det finnes nok dokumentasjon til å sannsynliggjøre en tendens.

Gode symboler. Synagogemarkeringen var strålende. Slike markeringer er en del av løsningen og ikke problemet. Men litt malurt tåler vi: Av 1.200 som møtte opp ved synagogen, var anslagsvis 300-400 muslimer. Noen surpomper vil hevde at det ikke er veldig mange. I Brøndby møtte til sammenligning 600-700 muslimer opp i begravelsen til København-terroristen. Andre sier at oppmøtet er bra fordi det er forbundet med sosiale omkostninger for en «muslim» å møte opp. Men hvorfor er det forbundet med omkostninger?
Lørdag førstkommende er det meldt en ny solidaritetsring, denne gang rundt Central Jamaat-moskeen i Oslo. Moskeen har talsmenn som hevder at jøder som står bak mediene og pengemakta og at Hitler drepte jødene fordi de er «urolige folk i verden».

Sprer falskneri. I flere muslimske land har antisemittisme lenge vært et konstant innslag kulturelt, religiøst og politisk. Og den har eksistert praktisk talt uavhengig av styresett. Om det er sekulært eller islamistisk spiller liten rolle. I mange arabiske stater er falsumet Sions Vise Protokoller regnet for å være et fullverdig historisk dokument som har kommet i ni ulike arabiske oversettelser.

I Egypt blir den trykket i stadig nye opplag og dramatiseres for TV. En av Syrias mest prominente statsmenn, Mustafa Tlass, skrev kioskvelteren Matzah of Zion, hvor hovedbudskapet var at jøder myrder ikke-jøder for å bruke blodet deres i rituelle skikker. I 1991 fant et egyptisk forlag det riktig å oversette Matzah of Zion til engelsk som et motsvar til Steven Spielbergs Schindler’s Liste.

Antisemittisk. Det Hamas drevne Al-Aqsa-TV har i årevis skuffet ut antisemittisk propaganda. Budskapet eksporteres globalt via satellitt fra Saudi-Arabia og Egypt til Europa. Al-Aqsas barneprogrammer viser kopier av Disneyfigurer som oppfordrer barn til å drepe jøder.
Lederen av Det Europeiske Fatwarådet, Yusuf al-Qaradawi, sa til Al-Jazeera i 2009 at Hitler satte jødene på plass i en himmelsk straff som neste gang vil skje gjennom Jihad.
Konflikten mellom Israel og palestinerne betraktes ofte som et universelt moralsk dreiepunkt og selve funksjonsroten til jødehat blant muslimer. Den konstante hakkingen og terpingen på Israel - selv om landet tidvis også fortjener det - har blant mange tatt form av en konspiratorisk agitasjon og oppildnet kritikk. Her dannes rasende kollektiver utledet av forestillingen om at alle problemer har sin årsak i et annet paradigme enn ditt eget, særlig blant unge, rotløse innvandrerungdommer i Europa.

Men fallgruvene da? I debatter om muslimsk antisemittisme dukker en velkjent motsetning opp: Hvis jødehat er et problem, er ikke islamofobi et like stort eller større problem? Enkelte ganger bør man roe ned slike sammenligninger. Mitt forslag er følgende: Når vi snakker om antisemittisme så snakker vi om det. Og da må vi også snakke om hvem som er overgripere og målbærere for antisemittiske forestillinger og hvor forestillingene kommer fra.

En kilde til antisemittisme er den kroniske mangelen på religionsfrihet i mange muslimske land. Land hvor satiriske fremstillinger av religion er beskyttet av ytringsfriheten, har også den høyeste grad av religionsfrihet, mens det altså er omvendt i de land hvor religionen er beskyttet mot ytringsfriheten. I Midtøsten, hvor motstanden mot karikaturene er på sitt mest kraftfulle, er lysene i ferd med å slukne for de kristne som har bodd i regionen siden lenge før Muhammeds tid. Regionen slites i filler av religionsmotivert sekterisk vold. Den arabiske verden er i stor grad bygget på restene av det osmanske riket, som delvis gikk til grunne fordi de ikke maktet utfordringen fra den nasjonalstatlige ideen om likhet for loven. Litt grovmasket kan man si at regionen ikke har en reell pluralistisk tolerant erfaring.

Radikalisering. Til slutt er det viktig å ha i mente at essensielle tolkninger av religionen islam ikke høre hjemme i debatten. Det er religiøse, historiske og politiske tolkninger i en sammensatt verden som gjennom flere tiår har skrudd seg opp gjennom det som kalles kumulativ radikalisering.

Bekjempelse av antisemittisme må heller ikke reduseres til et spørsmål om identitetspolitikk. For hvorfor skal muslimer ha større ansvar enn andre for å ta avstand fra antisemittisme, når det liberale ideal er at ingen mennesker skal vurderes kollektivt?

Men dette er idealtyper av debattform og rettferdighet. Noe annet er hvordan vi i det offentlige rom bygger tillit. Vil du ha rett eller være lykkelig, heter det gamle munnhellet. Det vil være av utvilsom verdi at mange muslimer ikke bare tar avstand fra antisemittisme, men åpent går til kilden av den. Slik Europa har gjort i flere tiår. Forandring kommer best innenifra.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 26.2.2015

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Anders Jelmert

0 innlegg  147 kommentarer

Hva med

Publisert nesten 5 år siden

For ordens skyld, mitt poeng er ikke at jødehat ikke finnes blant etninsk norske i Norge. Det finnes nok, men jeg er rimelig sikker på at forekomsten er svært lav. Jeg har alvorlige innvendinger mot konklusjonene og ordbruken i den omtalte HL-rapporten.

For så vidt jeg har sett har konklusjoner, pressemeldinger osv brukt ordet -"hat" helt ukvalifisert, og fanger etter mine begreper dårlig opp de holdningene som jeg mener finnes i befolkningen.

Da jeg leste HL-rapporten var det en del resultater som var nokså slående, ikke minst resultatene presentert i figurene 12, 13 og 14.  (https://www.hlsenteret.no/publikasjoner/HL_Rapport_2012_web.pdf) .

Som en ser "scorer" jøder omtrent på nivå med polakker, og betydelig lavere enn pinsevenner (!?)

Spørsmålet som så langt jeg har sett IKKE har blitt stilt er: Er det rimelig å anta at (etniske) nordmenn hater pinsevenner?

En kan også problematisere bruk av giftemålspreferanser som indikator. En kan saktens si at "uvilje" mot giftemål mot ........ ( sett inn etnink/religiøs gruppe) måler noe, men måler det hat ? Med fare for å gjøre en "du også" -øvelse. Så lenge de fleste av de etnisk/religiøse gruppene selv har betydelig høyere uvilje mot å gifte seg "med oss" virker det ikke spesielt rimelig å legge dette foran vår moralske dørstokk.

Er .......... sin uvilje mot å få familiemedlem gift med norske uttrykk for hat ? Hvis ikke, hvorfor skal evt normenns uvilje mot dette kvalifisere som hat?

Kommentar #2

Anders Jelmert

0 innlegg  147 kommentarer

Hva med "hat"-begrepet?

Publisert nesten 5 år siden

Merknad til min forrige kommentar.

Av en eller annen grunn ser grensesnittet for redigering ut til å ha høyst egne meninger om hva som skal tas med når en oppdager skrivefeil og gjør rettinger(i teksten). Dette er særlig (?) et problem for overskrifter.

Er dette en "glitch" som kan rettes, eller må slurehoder som undertegnede dobbeltsjekke også overskriften før en sender inn på nytt?

Jeg er ikke helt sikker på om dette er stabilt- Av og til lurer jeg på om det plutselig blir dubleringer i f.eks en overskrift. 

Kommentar #3

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Jødehatet har eksistert i 3000 år.

Publisert nesten 5 år siden

Vi må gå tilbake helt tilbake til  Abraham og Sarah.

Først fikk Abraham sønn med trellkvinnen Hagar som hette Ismail og dernest sønnen Isak med Sarah. Isak ble den utvalgte og Hagar med Ismail ble jaget ut i ørkenen.

Ismail ble også stamfar til  12 stammer og ble opphavet  til arabere/palistinerne. Helt fra denne tid har det vært et glødende hat mellom jøder og arabere.

Gjennom hele jødenes historie  ble det konflikt når jødene tilba Jahve og nektet å tilbe konger eller fyrster. Jødene feirer Purim til minne om Esters (Esters bok) som på mirakuløst vis reddet sitt folk. Det hadde gått ut et dekret om at alle jødene skulle likvideres, men dette ble ble forhindret på dramatisk måte.

Det er jo latterlig at noen hevder at jødene ikke må hisse opp araberne  med krenkende atferd. Dette hatet har gått i arv i fra 3000  år tilbake og er like glødende.

Storparten av araberne mener fortsatt at jødene må likvideres.

Dernest så skal  kristendommen utryddes fra MØ og  Europa.

Det tragiske er jo at venstresida har  gått i allianse med islamistene for å oppnå dette.

De gudløse uten moralsk kompass skjønner ikke hvilken farlig allianse dette er.

Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Redigering og overskrifter

Publisert nesten 5 år siden
Anders Jelmert. Gå til den siterte teksten.
Av en eller annen grunn ser grensesnittet for redigering ut til å ha høyst egne meninger om hva som skal tas med når en oppdager skrivefeil og gjør rettinger(i teksten). Dette er særlig (?) et problem for overskrifter.

Er dette en "glitch" som kan rettes, eller må slurehoder som undertegnede dobbeltsjekke også overskriften før en sender inn på nytt?

Min erfaring:  Om man redigerer et innlegg der det forekommer anførselstegn i overskriften, forsvinner den delen av teksten som inneholder anførselstegn (samt de ordene som følger etter).  Jeg vet ikke hvorfor det er slik.

Kommentar #5

Anders Jelmert

0 innlegg  147 kommentarer

Overskrifter og redigering

Publisert nesten 5 år siden

Det ser ut som det stemmer med min erfaring.

Takker!

Kommentar #6

Jan Hårstad

1125 innlegg  2300 kommentarer

Bård Larsens sekularisme.

Publisert nesten 5 år siden

    Etter mitt skjønn er det en håpløs norsk type artikkel Larsen her skriver om jødehatets kilder blant muslimene. Her opererer han med et slags VI som vet mindre om antisemittismen blant muslimer. "Hvor kommer den fra?"

   Enten skaper Bård Larsen seg som en norsk provinsintellektuell eller så er han uvitende om at den ene sanne guden,Allah, sendte budbringer Muhammed til å bygge det islamske samfunnet på den arabiske halvøya. Dette gjorde han ved å massakrere de jødiske stammene der.

  Men det kan fortone seg som om ikke Larsen har oppfattet at Muhammeds gjerninger er veiledet av den ene sanne guden og derfor har Muhamed status som det guddommelige menneske,alle troendes modell.

  Derfor finnes det hundrevis av Hadither og Koran-sitater som hater Jøder. Men som jeg skisserer tenkeviset: dette er guddommelige tekster fra alliansen Allah og hans budbringer. Sannere enn noen annen sannhet. Guds sannhet.

  Larsen forholder seg til dette som en norsk rasjonalist og sekularist som innbiller seg at muslimene selv kan bare begynne å hakke kritisk løs på disse evige,gudegitte tekstene.

  Larsen har ennå ikke oppdaget at innen Islam, så kan du rett og slett bli drept ved en slik fiendtlig kafir-virksomhet på samme vis som apostasi fra Islam straffes med døden.

  Med andre: det fortoner seg ikke som om Larsen forstår altfor meget av Islam.

Kommentar #7

Zahoor Ahmad

3 innlegg  21 kommentarer

Fint at du sa det!

Publisert nesten 5 år siden

Da kunne jeg begynne med Koranen. Her: http://www.verdidebatt.no/debatt/post11561798.zrm

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere