Spaltist og kommentator i Vårt Land Erling Rimehaug

Tidligere redaktør i Vårt Land.

På tide med 
islamkritikk

Synsing om islam florerer. Nå trenger vi derimot kvalifisert islamkritikk.

Publisert: 23. feb 2015

Jeg hadde skikkelig prestasjonsangst da jeg skulle intervjue sjefsateisten Richard Dawkins for Vårt Land. Men etter jeg hadde snakket noen minutter med ham, måtte angsten vike for oppgitthet. Argumentene hans var så lettvinte, og han la for dagen en manglende forståelse for hva gudstro er for oss som tror. Kristendomskritikken hans traff meg slett ikke.

Jeg kjenner noe av den samme oppgittheten synke innover meg når jeg leser eller hører såkalt islamkritikk. Svært ofte er det basert på noen få skriftsteder fra Koranen, noen grove generaliseringer over muslimer, noen helt uhistoriske eksempler fra historien og en fullstendig mangel på innlevelse i hvordan muslimer praktiserer og oppfatter sin tro.

Når jeg med min begrensede kunnskap om islam opplever den såkalte islam-kritikken som useriøs, hvordan er det da for muslimer?

Lettvint. Men jeg opplever også en tilsvarende lettvinthet fra motsatt side. Man slår om seg med klisjéer som «islam er fredens religion» og «dette er ikke islam». Men islam er jo så mangt, og i noen av sine uttrykksformer er den slett ikke noen fredens religion. Når man underslår fakta for å berolige seg selv, eller for ikke å provosere muslimer, bidrar man til at islam slipper unna det kritiske søkelys som kristendommen har måttet forholde seg til.

Derfor hadde det vært så bra om det kom virkelig kvalifisert islamkritikk ut i offentligheten. Den finnes jo. Ikke minst i det så ofte utskjelte dialogmiljøet finnes det mange som har kunnskapen. Men de lar seg sjelden lokke ut i offentligheten, kanskje av frykt for å bli misbrukt. Noen få muslimer har bidratt offentlig. Sylo Tarakus kronikk i Vårt Land torsdag er ett eksempel – selv om han riktig nok ikke lenger er en troende muslim.

Illojalt. I Vårt Land har vi i mange år ment at en troverdig kristen avis også må trekke fram kritikkverdige sider ved kristne institusjoner og kritikkverdige utslag av kristen tro. Men mange­ ganger opplever vi at kristne mener vi er negative, illojale 
og ukristelige når vi gjør det. Jeg har en mistanke om at muslimer som ytrer seg kritisk om ­islam, møter lignende – og kanskje sterkere – sanksjoner i sitt nærmiljø.

«Mange er redde for å bli stemp­let som ‘islamkritikere’, eller i verste fall som ‘fiender av islam’, og risikere å bli sosialt ­utstøtt og kanskje truet på ­livet», skriver Taraku.

Det er kritikken innenfra som er mest effektiv. Derfor er det nødvendig at muslimer utfordres til å bryte slike barrierer. Men når slike utfordringer kommer med en mistenkeliggjørende undertone, er det ikke sikkert de fungerer etter hensikten. Enda verre er det når kritiske muslimer møtes med påstander om at de lyver. Og skaper det egentlig rom for slik kritikk at det hele tiden legges vekt på at muslimer bør krenkes?

Sverdversene. Det er påstanden om at islam er voldelig som oftest står på dagsorden når ­islam kritiseres. Det er ikke så merkelig. Vi opplever stadig nye avskyelige voldshandlinger som begrunnes ut fra islam.

Da holder det ikke med forsikringer om at islam er en fredens religion. Det må begrunnes for å være troverdig. Både terroristene og islam-kritikerne kan jo vise til klare vers i Koranen som ­begrunnelse for volden – og i tillegg opptrådte jo profeten selv nokså voldelig noen ganger.

Det finnes veletablerte og anerkjente muslimske tolkningstradisjoner der dette utlegges som betingelsene for voldsutøvelse i ulike situasjoner - prinsipielt sett ikke ulikt kirkens tradisjon om rettferdig krig.

De aller fleste muslimer tar ­avstand fra vold. Men kan de ­argumentere teologisk for at terror­istene tar feil når de bruker tekstene til å begrunne vold? Og om de kan og gjør det i interne fora – hvorfor formidler de det ikke utad?

Hellige skrifter. Det kan være man er redd for konsekvensen av å tukle med Skriften. Men teologiske avklaringer trengs ikke bare for de såkalte sverdversene­. Forbudet mot å skifte religion­ med dødsstraff som ytterste konse­kvens, dødsstraff for ­homofili og steining av utro kvinner kan alt begrunnes i de hellige skriftene.

Flertallet av muslimer – i alle fall i Norge – er også mot disse tingene. Men skal de argumentere mot, må de innta en kritisk holdning til hellige skrifter. Vi vet jo hvor krevende det har vært for kristne å gjøre noe tilsvarende med Bibelen.

Den vanskeligste teologiske posisjonen i islam er at profeten Muhammed fikk Guds endelige åpenbaring, og at de andre religionene dermed er mindreverdige. Tradisjonelt har dette vært forstått som at islam skal ha en dominerende stilling i samfunnet. Kristendom og jødedom kan tåles, men må underordne seg islam. Og samfunnet må styres etter sharia.

Sin plass. Først når det blir tatt et teologisk oppgjør med det, kan islam finne sin plass i dagens samfunn. En slik opplyst islamkritikk er høyst påkrevet.

Men vil vi ha det, må vi slutte å omtale muslimer som en enhetlig, uforanderlig gruppe og islam som en entydig og uforanderlig religion.

FØRST PUBLISERT SOM KOMMENTAR I VÅRT LAND 21.2.2015

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Som sagt

Publisert over 5 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Siden Koranen er en bok for menneskeheten, er det ikke bare kunnskap om islam, arabisk språk, kultur, og historie som er tilstrekkelig for å tolke Koranen. Koranen hevder innledningsvis at det er en rettledning for de gudfryktige. Hvem de gudfryktige er, er det bare Gud som bestemmer, ikke jeg. Med andre ord må man være gudfryktig for å bli rettledet av Koranen.

Samme kriteriet har blitt beskrevet på en annen måte, et annet sted i Koranen, at bare de som har blitt renset, kan forstå Koranens dype meninger (56:80)

Her kommer det fram at bare de som frykter allah har mulighet til å fatte dybdene i islam,og i tillegg må de være "renset" i et eller annet for å fatte denne religionen.

Så for oss som står utenfor dette,og i tillegg tror at Jesus er veien til Gud,har vi ingen sjanse i verden til å forstå hva islam er.

Det er også  et uoverstigelig hinder i at arabisk er et språk som er umulig å tolke ved sin tvetydelige betydning.
På den måten er malen lagt slik at hvermansen kan glemme å tenke sjøl,og imamer og andre "lærde" kan hjernevaske sine tilhørere til det ultimate.

Jeg er helt ubeskrivelig glad for at jeg ikke er født inn i dette kompliserte systemet,men har fått et enkelt evangelium presentert der ikke en dåre bør fare vill.

Jeg ser heller ingen grunn i verden til at vi i Norge skal være fristet til å lære om islam for å "forstå" muslimer bedre.

Har kristendommen og Jesu evangelium blitt så enkelt at vi er fristet til å gjøre verden til et komplisert mareritt ? 

Kommentar #52

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Stå opp muslimer - nå !

Publisert over 5 år siden
Zahoor Ahmad. Gå til den siterte teksten.
Ja, det går opp for flere og flere muslimer at de ikke kan leve med denne dobbeltmoralen og blir en del av Ahmadiyya

Det er sterkt å håpe ja !

Men det er bare dere muslimer som kan starte en slik prosess. For min del har jeg flere år kritisert vanlige muslimer for ikke å stå opp mot galskapen. Nå ser vi en lysning i det hele.

Er overbevist om at vanlige muslimer også har angst for denne hat og sverd utviklingen blandt ekstreme trosutøvere, og forstår derfor noe av den harde og sure kritikken fra ikkemuslimer og kristne.

Derfor er det livsviktig nå, at muslimer kommer mer og mer på banen, slik vi så rundt den jødiske synagogen, som en spontan reaksjon mot ondskapen som skjedde i København.

Men fortsett denne protesten og dialogen med muslimer, ikkemuslimer, kristne, og ikke kristne.

Ønsker dere lykke til, og er overbevist om at dere kommer til å få stor støtte, i stedet for agressiv og sur kritikk som nå.

Kommentar #53

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Her kommer det fram at bare de som frykter allah har mulighet til å fatte dybdene i islam,og i tillegg må de være "renset" i et eller annet for å fatte denne religionen.

Dette du siterer ham på, er typisk religiøs tale.  Han sier vel på sin måte bare det samme som mange kristne sier:  Bare den som er veiledet av Den hellige Ånd, kan egentlig "forstå" Skriften...

For øvrig er han altså ahmadiyya-muslim, og han tilhører dermed en religiøs minoritet som mange steder er blitt brutalt forfulgt av islamister.

Kommentar #54

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Hinder, eller utfordring ?

Publisert over 5 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Delvis enig i det du sier. For hvis man ønsker å forstå alle betydningene og tolkningene av Koranen, er man nødt til å lese den på arabisk. Hver oversettelse gir egentlig bare én mulig tolkning av Koranen. Dette fordi de flest ord på arabisk har mange forskjellige betydninger. Slår man et ord opp i en arabisk ordliste, kan man til og med finne to stikk motsatte betydninger av samme ord. Håper du er fornøyd med svaret :-)

Takk for svar.

Ja, her har vi allerede det første hinder for at ikkemuslimer og ikkearabisktalende helt kan forstå hva Koranen egentlig mener.  Er fristet til å spørre da om de fleste muslimer har samme problemet.

I vår kristne kirkes historie hadde vi en tid da all forkynnelse og utlegning skjedde på latin, et språk de færreste forstod, og folket var derfor avhengig av prestenes tolkning, oftest etter eget hode.  I tillegg var det få eller ingen som hadde en Bibel som rettesnor.

Det måtte gå galt, og det gjorde det også, til reformasjonen kom. Men fortsettelsen av den står heller ikke over all kritikk. Redningen ble etterhvert at "grasrota" blandt kristne reiste seg i protest, og fortsatt reformasjonønske.

Finnes det en slik grasrot og reformasjonsvilje innen Islam ?  I så fall ønsker jeg den velkommen.

Jeg er selv en kristen, og har derfor et ønske om å være venner med alle mennesker, og særlig vanlige, fredselskende muslimer nå i denne tid.

Kommentar #55

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
For øvrig er han altså ahmadiyya-muslim, og han tilhører dermed en religiøs minoritet som mange steder er blitt brutalt forfulgt av islamister.

Men da er spørsmålet : Hvordan stiller de som kaller seg moderate muslimer i Norge seg til det disse ahmadiyya-muslimerne sier om islam ?

Dvs. de muslimene som finnes i norske moskeer rundt i Norge ? 

For det er ikke denne lille flokken vi har å gjøre med som representanter for islam i Norge.
 

Kommentar #56

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Foshaug. Gå til den siterte teksten.
Forskjellen er at Ibsen ikke utgir seg for å være den viktigste overleveringen av informasjon fra en allmektig forfatter til menneskeheten. Og Ibsen inneholder ikke befalinger og leveregler, og Ibsen skriver ikke at Ibsen er hellig,

Disse forskjellene er jeg enig i, men det har ikke noe med saken å gjøre. Mitt argument forblir like sterkt, lettere for en som kan norsk, å forstå ibsen, enn en araber som ikke vet hva Norge er. På samme måte må man sette dypere inn i både hadith og arabisk hvis man skal forstå Koranen.

Kommentar #57

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Ønsker dere lykke til, og er overbevist om at dere kommer til å få stor støtte, i stedet for agressiv og sur kritikk som nå.

takk! :-)

Kommentar #58

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hvordan stiller de som kaller seg moderate muslimer i Norge seg til det disse ahmadiyya-muslimerne sier om islam ?

Dvs. de muslimene som finnes i norske moskeer rundt i Norge ?

Det kan sikkert Fawzi si mer om enn det jeg kan.

Kommentar #59

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Fortsatt like svakt

Publisert over 5 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Disse forskjellene er jeg enig i, men det har ikke noe med saken å gjøre. Mitt argument forblir like sterkt, lettere for en som kan norsk, å forstå ibsen, enn en araber som ikke vet hva Norge er. På samme måte må man sette dypere inn i både hadith og arabisk hvis man skal forstå Koranen.

Ditt "argument" forblir like svakt Fawzi!  Vi nordmenn er ikke analfabeter, i motsetning til millioner av muslimer.

Det å forstå en religion eller en roman fordrer at man behersker kunsten å lese. Dernest er det en fordel å ha erfaringsbakgrunn og en viss mengde empati for å forstå det man leser. Nordmenn er slik jeg tidligere har beskrevet, godt utrustet til å forstå tekstene i koranen. Og vi er langt bedre utrustet enn muslimske analfabeter! 

Kommentar #60

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

Viktige poenger

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Ja, her har vi allerede det første hinder for at ikkemuslimer og ikkearabisktalende helt kan forstå hva Koranen egentlig mener. Er fristet til å spørre da om de fleste muslimer har samme problemet.

I vår kristne kirkes historie hadde vi en tid da all forkynnelse og utlegning skjedde på latin, et språk de færreste forstod, og folket var derfor avhengig av prestenes tolkning, oftest etter eget hode. I tillegg var det få eller ingen som hadde en Bibel som rettesnor.

Det måtte gå galt, og det gjorde det også, til reformasjonen kom. Men fortsettelsen av den står heller ikke over all kritikk. Redningen ble etterhvert at "grasrota" blandt kristne reiste seg i protest, og fortsatt reformasjonønske.

Finnes det en slik grasrot og reformasjonsvilje innen Islam ? I så fall ønsker jeg den velkommen.

Jeg er selv en kristen, og har derfor et ønske om å være venner med alle mennesker, og særlig vanlige, fredselskende muslimer nå i denne tid.

Her peker du nok på noe helt sentralt, noe som også gjør det vanskelig for oss å gå inn i en debatt om hvordan de enkelte suraer i Koranen skal (eller kan) forstås.

I mainstrem islam har vel denne problematikken tradisjonelt vært "løst" ved at de lærde har hatt hevd på tolkningen.  Ahmadiyya-muslimene forholder seg vel, om jeg har forstått det rett, til Koranen mer som de fleste protestanter forholder seg til Bibelen.

Kommentar #61

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Ja, her har vi allerede det første hinder for at ikkemuslimer og ikkearabisktalende helt kan forstå hva Koranen egentlig mener. Er fristet til å spørre da om de fleste muslimer har samme problemet.

I vår kristne kirkes historie hadde vi en tid da all forkynnelse og utlegning skjedde på latin, et språk de færreste forstod, og folket var derfor avhengig av prestenes tolkning, oftest etter eget hode. I tillegg var det få eller ingen som hadde en Bibel som rettesnor.

Muslimer som ikke kan arabisk har jo samme problemet som kristne som ikke kunne latinsk. Men i mange muslimske miljøer er det også et annet problem. Folk tør ikke tenke selv. Tør ikke å motsi imamen, eller komme med egne meninger og tolkninger. Dette hindrer også muslimer fra å tenke kritisk eller kritisere Koranens innhold. 

Mange holder seg bare fast til noen tolkninger fra middelalderen (Ibn Kathir o.l.), som de mener er absolutte. Det første de gjerne leser er slike tolkninger. Dette former hjernene deres og begrenser dem til den éne måten å tolke Koranen på.  Dette hindrer dem fra å tenke på andre måter.

Kommentar #62

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Nordmenn er slik jeg tidligere har beskrevet, godt utrustet til å forstå tekstene i koranen. Og vi er langt bedre utrustet enn muslimske analfabeter!

He he sikkert, men med unntak av en håndfull muslimer, var de fleste analfabeter, inkludert Muhammad. Men Koranen og alt Muhammad hadde sagt til dem, kunne de utenat. Det å kunne lese er derfor ingen forutsetning for å forstå Koranen, noe blant annet du gang på gang beviser :-)

Kommentar #63

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Spørsmål til Fawzi

Publisert over 5 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Disse forskjellene er jeg enig i, men det har ikke noe med saken å gjøre. Mitt argument forblir like sterkt, lettere for en som kan norsk, å forstå ibsen, enn en araber som ikke vet hva Norge er. På samme måte må man sette dypere inn i både hadith og arabisk hvis man skal forstå Koranen.

Hvis jeg for argumentets skyld bare godtar disse premissene dine: hva forteller det oss om islam hvordan den praktiseres i landene i den islamske kulturkrets? Disse, og folkene der og deres dype kunnskaper og erfaringer, skulle ha de aller best tenkelige forutsetninger for å forstå islam, ikke sant? Og hva er det vi ser i disse landene? 

Hvis man derfor måler islamske lands praktisering av islam, i fortiden som i samtiden, opp mot dine egne premisser, hva blir da konklusjonene og implikasjonene? 

Spørsmål: hadde du turt å slik offentlig formidle hva du her i Norge formidler i et hvilket som helst islamdominert land i verden? I så fall, kan du gi eksempler på andre ahmadiyyanere som formidler slik lære i land i den islamske kulturkrets? Hvor, når, hvem, hva? Jeg kan ikke se annet enn at du i Norge nyter friheter du slett ikke ville være i nærheten av var du i land som etter dine egne premisser skulle ha de beste forutsetninger for å forstå islams sanne ansikt. 

Kommentar #64

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

reformasjonsvilje

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Finnes det en slik grasrot og reformasjonsvilje innen Islam ? I så fall ønsker jeg den velkommen.

reformasjonsviljen er nok der, men det blir vanskelig med sånt i de muslimske land der det verken er religions- eller ytringsfrihet.

Kommentar #65

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Hvis jeg for argumentets skyld bare godtar disse premissene dine: hva forteller det oss om islam hvordan den praktiseres i landene i den islamske kulturkrets? Disse, og folkene der og deres dype kunnskaper og erfaringer, skulle ha de aller best tenkelige forutsetninger for å forstå islam, ikke sant? Og hva er det vi ser i disse landene?

Godt argument, men jeg mente bare et denne grunnleggende kunnskapen bare gir en nødvendig basis. Den er på ingen måte tilstrekkelig. Gudfryktighet, slik jeg nevnte er viktig, om ikke viktigst. Jeg mener dette er den store mangelen i muslimske land idag. Du kan jo prøve å sammenligne ahmadiyya-muslimenes tolkninger med en hvilken som helst annen tolkning, og se forskjellen. Uten å kunne så mye om islam, kan man se hvem som har de mest solide bevisene.

Kommentar #66

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

islamske lands praktisering av islam

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Hvis man derfor måler islamske lands praktisering av islam, i fortiden som i samtiden, opp mot dine egne premisser, hva blir da konklusjonene og implikasjonene?

Jepp, islamske lands praktisering av islam i samtiden, da vet vi hva konklusjonene blir. Hva angår fortiden, så kan jeg bare stå for den islam som Muhammad, og hans fire første kalifer praktiserte. Og det mener jeg er i henhold til Koranens lære.

Kommentar #67

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Spørsmål: hadde du turt å slik offentlig formidle hva du her i Norge formidler i et hvilket som helst islamdominert land i verden? I så fall, kan du gi eksempler på andre ahmadiyyanere som formidler slik lære i land i den islamske kulturkrets? Hvor, når, hvem, hva? Jeg kan ikke se annet enn at du i Norge nyter friheter du slett ikke ville være i nærheten av var du i land som etter dine egne premisser skulle ha de beste forutsetninger for å forstå islams sanne ansikt.

Ahmadiyya-muslimer er de mest undertrykte i muslimske land. I mange land er det direkte forbudt for oss å forkynne vår tro, og mange steder er det også forbudt å praktisere det. I Pakistan kan vi ikke hilse på den islamske måten engang. Noen som kan straffes med opptil tre års fengsel.  Og ja, godt observert, vi nyter friheten i land som Norge :-)

Kommentar #68

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Gudfryktighet, slik jeg nevnte er viktig, om ikke viktigst. Jeg mener dette er den store mangelen i muslimske land idag.

Har du noen forsøk på forklaringer på hvorfor det skulle være slik? Hvorfor har det blitt slik at der man har de suverent beste forutsetningene for å forstå islam allikevel ikke gjør det, og at de til og med mangler allermest av hva du oppfatter være det mest essensielle for forståelsen, nemlig gudfryktighet? Hvordan henger dette sammen? Hva har foranlediget dette?

Og hvorfor så utrolig lenge? Du snakker jo om atskillige århundreder? Altså fra tiden etter de første bare fire kalifer? (Jeg tolker det århundrelange fraværet av sann forståelse av islam som at du ikke er av de som legger skylden på Vesten for uføret i den islamske kulturkrets.) 

Kommentar #69

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Og ja, godt observert, vi nyter friheten i land som Norge

Ja, det er også vi meget glade for at dere gjør. 

Angående Islamsk Råd Norge: hvorfor er det slik at de ikke vil regne dere som muslimer? Er begrunnelsen fra IRN på linje med hva man sier i øvrige land i den islamske kulturkrets? 

Kommentar #70

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Stå på !

Publisert over 5 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
reformasjonsviljen er nok der, men det blir vanskelig med sånt i de muslimske land der det verken er religions- eller ytringsfrihet.

Ja, dette er ikke vanskelig å skjønne.  Derfor er det viktig nå at muslimer i den frie verden virkelig tar tak i problemet.  Det er her det må begynne, og alt stort begynner i det små, slik er livets lov.

Kanskje, hvis mange nok følger ditt eksempel, og åpner munnen og pennen/tastaturet for allmenheten og støtter hverandre, da vil dere også få støtte av dem dere minst aner. Slik har det vert i mange sammenhenger i vår verden.

Kommentar #71

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Her peker du nok på noe helt sentralt, noe som også gjør det vanskelig for oss å gå inn i en debatt om hvordan de enkelte suraer i Koranen skal (eller kan) forstås.

Helt klart. Og det er heller ikke nødvendig for oss tror jeg, Det viktigste nå er å støtte de bevegelser innen muslimene som har den nødvendige kunnskapen til å imøtegå ekstremtolkningene av Koranen.

Å møte disse med hånlatter og sjikanering, slik mange gjør, det ser jeg på som en virkelig risikosport.

Her bør Charliene holde seg unna

Kommentar #72

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Spørsmål til Leirgulen

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
den nødvendige kunnskapen til å imøtegå ekstremtolkningene av Koranen.

Jeg forsøker å forstå hvordan du tenker, Leirgulen. Men jeg har problemer. Hva du kaller ekstremtolkningene, hva er de og hvor konkret har de fotfeste? 

Slik jeg ser det, risikerer du å komme i en posisjon hvor du må hevde at en mindre enn marginal sekt stemples som "sanne" muslimer, hvorimot hundretalls millioner muslimer i sine egne land hvor de selv bestemmer alt om styre og stell stemples som ekstremister. Dette henger ikke på greip, eller?

Jeg gir venstrefløyen rett i å kritisere kapitalismen slik den nå en gang utspiller seg, akkurat slik jeg må innrømme at kommunismekritikerne var og er i sin fulle rett til å kritisere kommunismen slik den utspilte seg. Men det samme må gjelde alle doktriner og ideologier: man bedømmer dem på hvordan de spilles ut i virkelighetens verden. En bok eller tre må aldri få større makt enn virkeligheten. Ergo må det samme gjelde for islam: islam er hva vi ser utspille seg - og i særlig grad, logisk tvingende som det er, der hvor muslimene selv bestemmer alt om styre og stell. Det er i denne sammenheng jeg blir nødsaget til å felle en hard dom. En dom som for mitt vedkommende gir god mening ikke minst i lys av helligtekstene som dominerer i den islamske kulturkrets. Det gir rett og slett god mening. Hva du kaller ekstremtolkninger har uomtvistelig minst like så stor legitimitet tatt helligtekstene selv i betraktning som minimale sekter som involvert i diskusjonene her på tråden. Slik er det at selv en gruppe som ISIS fører et betydelig skolert teologisk språk.

Eller kan du overbevise meg om noe annet? 

Ha i mente at hvor tegninger får hundretusener og millioner på gatene, mens ISIS ikke synes å mønstre samme type engasjement. Vi har også nyere studier i minnet som viser virkelig bekymringsverdige holdninger blant dagens innvandrere og etterkommer av slike i Europa, i Vesten. 

Kommentar #73

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Dette du siterer ham på, er typisk religiøs tale. Han sier vel på sin måte bare det samme som mange kristne sier: Bare den som er veiledet av Den hellige Ånd, kan egentlig "forstå" Skriften...

Du har nok et poeng her, og det samme tenkte jeg på også, da jeg leste det.

Men, dersom dette stammer fra Muhammed, da må vi huske på at han i sine unge dager, og et stykke inn i sin profetutfoldelse var sterkt inspirert av både jøder og kristne som oppholdt seg på hans hjemsted.

Dette holdt han fast ved, inntil han måtte gå sine egne veier, delvis på grunn av sjikane fra dem som var hans inspirasjonskilder. 

Derfor er store deler av Koranen sterkt påvirket, både av det gamle og det nye testramentet.                                                                                                                                Jeg kan anbefale en bok om Muhammed, skrevet av Harris Birkeland, universitetslektor og teolog rundt midten av 1900 tallet. Den er rimelig nøytral og objektiv i sin fremstilleing av profeten. Jeg vet ikke om denne boken er mulig å anskaffe nå desverre.

Kommentar #74

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Jeg forsøker å forstå hvordan du tenker, Leirgulen.

Takk for spørsmål, og det kan være du har rett.  Jeg forstår det også om noen mistolker meg i denne settingen. Jeg har vært, og er fortsatt en islamkritiker, la det være klart. Men i en slik komplisert og uoversiktlig situasjon må det være lov å ha to tanker i hodet samtidig.

Jeg prøver også lodde mulighetene av at det finnes muslimer der ute som tør, og vil ta kampen opp mot "ekstremtolkningene"  av Koranen.  (Dette er kanskje et litt for generelt uttrykk, men jeg mener de tolkninger som fører til vold, ødeleggelser, drap og terror. Som for eks. ISIS)

Vanlige muslimer er også mennesker med hjerte og hode slik som andre mennesker. Derfor skal og må vi møte dem med ikkehånende kritikk, inntil de har bevist selv hvilken side de står på. 

Jeg er sikker på at de har grunnholdninger i seg til å kunne starte og utvikle en motrevolusjon mot  "ekstremtolkningene" unnskyld uttrykket.   Skal vi ikke da være med å oppmuntre disse på vegen fremover ?                                                                                                                                     Det er mulig jeg er naiv og tar feil. Men er det ikke vert forsøket.  Alternativet tør jeg ikke tenke på, tør du ?

 

Kommentar #75

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Usaklig av Yasir Fawzi

Publisert over 5 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
He he sikkert, men med unntak av en håndfull muslimer, var de fleste analfabeter, inkludert Muhammad. Men Koranen og alt Muhammad hadde sagt til dem, kunne de utenat. Det å kunne lese er derfor ingen forutsetning for å forstå Koranen, noe blant annet du gang på gang beviser :-)

Yasir Fawsi, med tanke på de 3 forskjellige trådene vi debatterer i - i denne uka, så er det åpenbart at jeg visste bedre enn deg at koranen har vers som påbyr muslimer å halshugge vantro.

Som vi husker fra tråden "Hvor er ekte og sann islam?" så nektet du først for at slike vers finnes. Men jeg dokumenterte et av flere slike vers. Andre debattanter har dokumentert andre vers med slikt meningsinnhold. 

Så din flåsete betraktning har du ikke dekning for. Jeg ser det som et utslag for at du ikke har saklige motargumenter mot mine saklige anførseler.

Kommentar #76

Ole Jørgen Anfindsen

172 innlegg  2072 kommentarer

Islamisme

Publisert over 5 år siden

Balansert og velinformert Aftenposten-kronikk av professor Frederik Stjernfelt: Det nytter ikke å lukke øynene for islamismens aggressive vekkelse og dens politiske program.

Kommentar #77

Robin Tande

27 innlegg  3738 kommentarer

Ja, det holder ikke

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Slik jeg ser det, risikerer du å komme i en posisjon hvor du må hevde at en mindre enn marginal sekt stemples som "sanne" muslimer, hvorimot hundretalls millioner muslimer i sine egne land hvor de selv bestemmer alt om styre og stell stemples som ekstremister. Dette henger ikke på greip, eller?

Derfor hevdet jeg på en annen tråd (Det burde kanskje redigeres slik at vi på et forum som dette fikk mindre tråder. Avsporing burde raskt slettes, og nye innlegg burde flyttes til eksisterende tråd om samme tema):

Det er meget lett for alle å se at destruktive tolkninger kan ha grunnlag i klare språklige formuleringer. Og vi ser at slike tolkninger dominerer i den muslimske verden.

Så derfor må vi konkretisere det som betyr noe, og som eget tema se på muligheten for sameksistens. Det vesentligste blir da den aktuelle troens betydning for kvinnesynet (i neste omgang homofilisynet o.s.v.). Det holder ikke å si at kvinnene har frihet, for ellers ville de ha forlatt troen og miljøet. Hva vil konsekvensene i så fall bli for dem, i familie og miljø?

Kan muslimene hos oss stå fram og erklære følgende: Dersom en av våre unge kvinner kommer hjem med en selvvalgt solid kjæreste som er kristen eller uten en gudstro, så tar vi godt imot dem og gir dem vår kjærlighet og støtte? Med andre ord, hva er forventet reaksjon på en slik situasjon?

Vi har over lang tid med humanistisk og kunnskapsmessig utvikling kommet fram til menneskevennlige og humane prinsipper som vi ikke går på akkord med. Vi kan ikke godta et primitivt kultursamfunn plantet i vårt humaniserte menneskerettsbaserte samfunn, som i verste fall betyr livsfare for kjærlighetsforhold over trosgrenser. Her må vi begynne, her må det ryddes opp. Glem derfor denne Korantolkingen, kom til saken - den gjelder det levde liv.

Kommentar #78

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Hvem er kvalifisert til å kritisere ?

Publisert over 5 år siden

Mullah Krekar ?

Mufthien i Jerusalem ?

Ayatollaer i Iran ?

Erling Rimehaug ?

Alle venter spent på troverdige Koranrevisorer og Islamkritikerene.

Det er kanskje på tide å påminne om de mange årene som har gått siden Sigurd Jorsalfar, Olav den Hellige og andre kristne voldsmenn herjet og at noen kritikk av disse helligforklarte kristne fortsatt lar vente på seg. 

Kommentar #79

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det kan sikkert Fawzi si mer om enn det jeg kan.

Det kan sikkert "moderate muslimer" si mer om enn jeg kan :-)   

Kommer det noe konkret så skal jeg svare.

Kommentar #80

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

Hvorfor er det slik?

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Har du noen forsøk på forklaringer på hvorfor det skulle være slik? Hvorfor har det blitt slik at der man har de suverent beste forutsetningene for å forstå islam allikevel ikke gjør det, og at de til og med mangler allermest av hva du oppfatter være det mest essensielle for forståelsen, nemlig gudfryktighet? Hvordan henger dette sammen? Hva har foranlediget dette?

Og hvorfor så utrolig lenge? Du snakker jo om atskillige århundreder? Altså fra tiden etter de første bare fire kalifer? (Jeg tolker det århundrelange fraværet av sann forståelse av islam som at du ikke er av de som legger skylden på Vesten for uføret i den islamske kulturkrets.)

Gode spørsmål Robin Haug. Dette krever egentlig minst et helt innlegg. Men jeg skal forsøke å svare kort. 

De som egentlig hadde de suverent beste forutsetningene for å forstå islam, var de som levde på Profeten Muhammadsﷺ og hans kalifers tid, og etter vår mening, de som er følgere av profeten Mirza Ghulam Ahmad. (husk at jeg forteller alt fra et ahmadiyya-muslimsk ståsted) Når Koranen innledningsvis hevder at det er en rettledning for de gudfryktige, er det naturlig å forstå at de sanne forståelser kun blir skjenket av Gud, siden en gudfryktig person selvfølgelig har kontakt med Gud.

Muhammadsﷺ har selv gitt svarene på dine spørsmål ved flere anledninger. Angående det at kalifatet hans bare ville være i 30 år (slik det faktisk gjorde) sa han følgende:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خِلَافَةُ النُّبُوَّةِ ثَلَاثُونَ سَنَةً ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ أَوْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ

سنن أبي داود

"Profetdømmets kalifat vil vare i 30 år, så vil gud gi makten til den han vil" 

Referansen til dette er en Sunan Abo Daod, en av de seks mest autentiske hadith-samlinger. Med andre ord ville nedgangen hos muslimene begynne allerede 30 år etter Muhammads død. 

I en annen velkjent Hadith som finnes  i alle samlingene forteller Muhammad:

خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

"de beste av dere er (de i) mitt århundre, så de som kommer etter dem (altså neste århundre), så de som kommer etter dem (altså neste århundre)"

Muhammad forteller om tre århundrer der den første er de med de beste personene, og så de nestbeste i det neste århundret og så de i det neste århundret.

Etter det startet nedgangen, noe følgende koranvers belyser:

[89:3] And the Ten Nights,

og denne:

32: 6 He will plan the Divine Ordinance from the heaven unto the earth, then shall it go up to Him in a day the duration of which is a thousand years according to what you reckon.

En nedgang, eller en middelalder, en mørk tid, som vil vare i en 1000 år. Siden det er en mørk tid, har den også blitt kalt natt/netter.

Men i det var ikke bare mørke i denne perioden, Muhammad hadde også forutsagt at det med jevne mellomrom ville dukke opp reformatorer som ville fornye troen igjen:

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا(سنن أبي داود، بَاب مَا يُذْكَرُ فِي قَرْنِ الْمِائَةِ)

"På slutten av hvert århundre vil Allah oppreise for denne umma en som vil fornye religionen for dem (Sunan Abi Dawood)

Videre forteller Muhammad i en annen hadith hva som kommer til å skje etter ham:

"Profetdømme vil være hos dere så lenge Allahs ønsker at det skal være. Så vil han ta det vekk når han ønsker å ta det vekk. Så vil det være khalifatsystem på profetdømmets linjer. Og det vil forbli så lenge Allah ønsker at det skal bli. Så vil han ta det vekk når han ønsker å ta det vekk. Så vil det komme en et korrupt kongedømme og det vil forbli så lenge Allah ønsker at det skal bli. Så vil han ta det vekk når han ønsker å ta det vekk. Så vil det komme et tyrannisk kongedømme og det vil forbli så lenge Allah ønsker at det skal bli. Så vil han ta det vekk når han ønsker å ta det vekk. Så vil det være khalifatsystem på profetdømmets linjer. Så ble han stille.” (Musnad Ahmad)

"...Så vil det være khalifatsystem på profetdømmets linjer. Så ble han stille."

Vi ahmadiyyya-muslimer mener vi har det sanne kalifatet nå, siden vår kalifat ble etablert etter en profet (Mirza Ghulam Ahmad). Dermed er alle andre kalifater som f. eks. ISIS/IS/ISIL osv, falske, siden de ikke har blitt etablert etter en profet. 

Og du tolker riktig ja, skylder ikke på vesten. Mye var dømt til å skje. For et hvert folkegruppe begynner ting å gå nedover, så snart profeten forlater dem. Hvor mange ganger falt ikke israelittene i f. eks dommernes tid. gang på gang begynte de med avgudsdyrking, før en ny dommer kom og ledet dem på riktig vei.

Muhammad har også sagt følgende om hvordan muslimene vil ende opp:

 “Det fryktes at det vil komme en tid på folket at det ikke vil bli noe igjen av islam, unntagen dens navn. Og det vil ikke være noe igjen av Koranen, unntagen dens skrift. Deres moskeer vil være fylte, men tomme for rettledning. Deres lærde vil være de verste av de under himmelen. Fra dem vil ondskapen utløse seg, og hos dem vil det returnere.” (Sjo’abol iman lilbaihaqi)

Dette sitatet av Muhammad er ganske åpenbart og trengs ingen forklaring.

et annet sted forteller han:

إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي

""...Israelittene delte seg i 72 rettninger. Min ummah vil dele seg i 73 retninger. Alle de vil være i Ilden, unntagen en av dem." De spurte ham: "Hvilken er den, Allahs sendebud?" Han svarte: "I den tilstanden Jeg og mine tilhengere er i""

I 1974 samlet nøyaktig 72 shia- og sunni-muslimske retninger seg i en islamsk konferanse i Pakistan. Her bestemte de at de 72, tross alle sine forskjeller og uenigheter, er muslimer og innenfor islam, mens Ahmadiyya ikke er det.  

Kommentar #81

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Angående Islamsk Råd Norge: hvorfor er det slik at de ikke vil regne dere som muslimer? Er begrunnelsen fra IRN på linje med hva man sier i øvrige land i den islamske kulturkrets?

Å definere hvem som er troende eller ikke trodde jeg var forbeholdt Gud. Ja hva er begrunnelsen til Islamsk Råd Norge? Presenter den, så skal jeg svare :-)

Kommentar #82

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

inspirasjon

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Men, dersom dette stammer fra Muhammed, da må vi huske på at han i sine unge dager, og et stykke inn i sin profetutfoldelse var sterkt inspirert av både jøder og kristne som oppholdt seg på hans hjemsted.

Slik vi ser det, er årsaken til at så mye er likt i kristendommen jødedommen og islam, ikke et resultat av at Muhammad hadde de to andre religionene som inspirasjonskilde. Vi tror det er én Gud for hele verden, derfor ga han egentlig den samme læren til alle religioner. Forkskjellene har bare oppstått med tiden. 

Kommentar #83

Kjellrun Marie Sonefeldt

238 innlegg  1504 kommentarer

Yasir Fawzi ,kom.83.

Publisert over 5 år siden

Det du skriver korresponderer godt med Paulus i Romerbrevet kap.2,v.13-16.

"For det er ikke de som hører lovens ord,som blir rettferdige for Gud. Nei,de som gjør det loven sier,de skal kjennes rettferdige. For når hedninger som ikke har loven,av naturen gjør det den sier,er de sin egen lov,enda de ikke har loven.De viser med dette at lovens krav er skrevet i hjertet deres.Om det vitner også samvittigheten deres,når tankene deres anklager eller forsvarer dem. Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det skjulte i menneskene,slik jeg har forkynt i mitt evangelium."

Kommentar #84

Zahoor Ahmad

3 innlegg  21 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Inge Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Vi nordmenn er ikke analfabeter, i motsetning til millioner av muslimer.

Slik har det ikke alltid vært, verken hos muslimene, eller hos nordmenn.

Men muslimer er dog mer klanderverdige da deres religion, islam, vektlegger å søke kunnskap i så stor grad som det gjør. Og hos begge kjønn, vel å merke!

Så det at dagens "islamske samfunn/stater" undergraver utdanningen, især for kvinner, kan neppe tilskrives islam, men heller kulturen i de områdene hvor disse "islamske statene" befinner seg. For disse "muslimene" har som mange andre makthavende i verden funnet ut at å holde befolkningen desinformert eller ulært er den beste måten til å regjere over hordene på, og dessuten unngår man også kritiske spørsmål da!

Kommentar #85

Imam Yasir Fawzi

7 innlegg  131 kommentarer

mye likheter

Publisert over 5 år siden
Kjellrun Marie Sonefeldt. Gå til den siterte teksten.
"For det er ikke de som hører lovens ord,som blir rettferdige for Gud. Nei,de som gjør det loven sier,de skal kjennes rettferdige. For når hedninger som ikke har loven,av naturen gjør det den sier,er de sin egen lov,enda de ikke har loven.De viser med dette at lovens krav er skrevet i hjertet deres.Om det vitner også samvittigheten deres,når tankene deres anklager eller forsvarer dem. Dette skal bli klart den dagen Gud ved Jesus Kristus dømmer det skjulte i menneskene,slik jeg har forkynt i mitt evangelium."

Muhammad sa engang:

اسْتَفْتِ نَفْسَكَ الْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّ إِلَيْهِ الْقَلْبُ وَاطْمَأَنَّتْ إِلَيْهِ النَّفْسُ وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِي الْقَلْبِ وَتَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ

"...spør deg selv/søk fatwa fra deg selv. En god handling er det hjertet føler ro i, og samvittigheten/eller en selv føler ro i. Og synden er det som plager hjertet og får brystet til å bli usikker..." Musnad Ahmad bin Hambal

(Legger ved arabisken siden det er min egen oversettelse, og noen kan være uenig i den.)

Kommentar #86

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Fri og bevare Norge

Publisert over 5 år siden

Ahmad : Så det at dagens "islamske samfunn/stater" undergraver utdanningen, især for kvinner, kan neppe tilskrives islam, men heller kulturen i de områdene hvor disse "islamske statene" befinner seg. For disse "muslimene" har som mange andre makthavende i verden funnet ut at å holde befolkningen desinformert eller ulært er den beste måten til å regjere over hordene på, og dessuten unngår man også kritiske spørsmål da! 

I Norge stilles ofte spørsmålet "Hva kom først, høna eller egget "  ? Det burde da kunne finnes en eneste stat med islamsk flertall som kan vise til  demokrati og frihet . Oppe i Europa har vi to stater som ligger på bunn i nasjonaløkonomi og med  enorm arbeidsledighet og høy kriminalitet,    Albania og Kosovo som  også  er dominert av islam.  Folk i i alle slamske stater tror sterkt på en Allah som ikke har den ringeste innflytelse på nasjonen  i positiv lei. Fri og bevare Norge. 

Kommentar #87

Sigurd Eikaas

31 innlegg  5707 kommentarer

Gud, fri og bevare Norge!

Publisert over 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Allah som ikke har den ringeste innflytelse på nasjonen i positiv lei. Fri og bevare Norge

Gud, fri og bevare Norge!

Det er bare en som kan fri og bevare Norge fra oss selv og fra de destruktive og onde åndsmakter, og det er Gud ved sin sønn Jesu forsoning og seier på korset. Vi trenger å omvende oss og vende bønnen til Gud Herren, om bønnen din skal bli oppfylt.

Liker forøvrig mye av det du skriver her på VD. :-)

Kommentar #88

Zahoor Ahmad

3 innlegg  21 kommentarer

Referanse

Publisert over 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Oppe i Europa har vi to stater som ligger på bunn i nasjonaløkonomi og med enorm arbeidsledighet og høy kriminalitet, Albania og Kosovo

for din påstand, takk :)

Kommentar #89

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Ahmad:   Referanse

Jeg bruker Wikipedia.  Anbefales, selv om eksperter ved fingransking nok kan finne feil.

Kommentar #90

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Til #83.Muhammed var en åndelig "heimføding"

Publisert over 5 år siden
Imam Yasir Fawzi. Gå til den siterte teksten.
Slik vi ser det, er årsaken til at så mye er likt i kristendommen jødedommen og islam, ikke et resultat av at Muhammad hadde de to andre religionene som inspirasjonskilde. Vi tror det er én Gud for hele verden, derfor ga han egentlig den samme læren til alle religioner. Forkskjellene har bare oppstått med tiden.

Muhammed var en analfatbet og hans kunnskapsverden begrenset seg til  muntlig overleverte myter og fortellinger. Følgene av hans lære, som er tilpasset nomadiske og halvnomadiske folk og klaner ser en i dag.

Som en merkelig muslimsk kuriositet kan en i Norge betrakte det store antall muslimske kvinner i som hverken kan lese eller skrive. Det er den "åndelige heimfødingens" ideal som har slått rot

Til forskjell fra jødedom og kristendom ble Islam lite påvirket av gresk og romersk kultur  -loverk og politiske sammfunnsyn. Muslimene holdt seg til klanen og ørkenens avsondrede verden.

Jesus vokste opp i en verden sterkt dominert av gresk - romersk kultur og samfunnssyn, - og Jesus  ble til Kristus

Muhammed er og forblir Muhammed og Koranen er uforanderlig og hans tilhengere er dømt til et liv sterkt preget av arkaiske tankemønstre og klanpolitikk.

Kommentar #91

Zahoor Ahmad

3 innlegg  21 kommentarer

Om det hadde vært hele sannheten

Publisert over 5 år siden
Bjørn Blokhus. Gå til den siterte teksten.
Som en merkelig muslimsk kuriositet kan en i Norge betrakte det store antall muslimske kvinner i som hverken kan lese eller skrive. Det er den "åndelige heimfødingens" ideal som har slått rot

 så hadde ikke Muhammad vektlagt å søke kunnskap og skaffe seg utdanning i den grad han har gjort, ei heller burde Koranen inneholde vers som mante til å søke kunnskap. Så det er nok ikke hele sannheten du kommer med der, Nisi.

Dessuten om det hadde vært slik det legges frem har, så burde det heller ikke ha eksistert noe såkalt "Islamic Golden Age", og dermed ville også mye av grunnlaget for den vitenskapelige utviklingen i Vesten forsvinne.

Men det er ikke bare historie, selv i dag vektlegges utdanning av kvinner i stor grad, bl.a. innenfor Ahmadiyya, bare å ta en titt på den siste talen til kalifen: http://www.pressahmadiyya.com/2015/03/waqfe-nau-addressed-by-khalifa.html

Kommentar #92

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Vesten vil for alltid forbli en nettomottager av forfulgte fra muslimske land.  Det ser ikke ut  til at dette kan stoppes. Ikke bare flyktninger, men også  overskuddet av folk som ikke makter å skape noe utover høye barnekull.  Og når de fremmedkulturelle  er mange nok , så blir de selv bærere av  makta de flyktet fra.  Meningsmålingene fra England bekrefter dette.

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3815 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
16 dager siden / 1244 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
22 dager siden / 898 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
14 dager siden / 850 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
14 dager siden / 646 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 579 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
26 dager siden / 571 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere