Dag Westhrin

1

Frp er prinsippløse i ytringsfrihetsspørsmålet

Jeg er skremt av Frps retorikk de siste dager, preget av retorikk som skaper avstand, viser manglende forståelse for sentrale rettstatlige verdier

Publisert: 20. feb 2015

Jeg blir skremt når jeg leser uttalelsene til Frps finanspolitiske talsmann og hans kobling mellom biskop Tor Jørgensen og Boko Haram. Bakgrunnen er så vidt jeg forstår at biskop Tor Jørgensen har benyttet seg av ytringsfriheten. I november 2000 skrev Kåre Willoch om ytringsmot og ytringsfrihet. Jeg synes det kan være grunn til å sitere ham, han referer til fedrene på Eidsvold: « De viste dyp forståelse for betydningen av fri debatt, først og fremst som en uunnværlig beskyttelse av friheten, men også som en forutsetning for god politikk i det hele» og videre: «Grunnlovens fedre så embetsstandens uavhengighet som et vilkår for kloke politiske beslutninger».

Når Hagesæther uttaler at kirken på denne måten tiltar seg makt fra et område de bør holde seg vekke fra, tråkker han nettopp på biskopens – og embetsmennenes ytringsfrihet.

Det går an å være uenig med biskopen i skattespørsmålet, men derfra til å nekte biskopen ytringsfrihet og i tillegg slå biskopen i hartkorn med Boko Haram viser Hagesæther et særdeles dårlig politisk skjønn. De siste dagers hendelser viser at Frp tydeligvis ikke har forstått noen ting verken om ytringsfrihet, etterrettelighet eller dannelse.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Ingen har nektet biskopene ytringfrihet

Publisert over 5 år siden
Dag Westhrin. Gå til den siterte teksten.
Det går an å være uenig med biskopen i skattespørsmålet, men derfra til å nekte biskopen ytringsfrihet og i tillegg slå biskopen i hartkorn med Boko Haram viser Hagesæther et særdeles dårlig politisk skjønn. De siste dagers hendelser viser at Frp tydeligvis ikke har forstått noen ting verken om ytringsfrihet, etterrettelighet eller dannelse.

For å kontrollere at jeg har oppfattet denne saken riktig, så leste jeg gjennom saken slik den ble presentert i Vårt Land.

Der står intet om at noen har forsøkt å nekte biskopen ytringsfrihet. Det å være motstander av at kirken skal begynne å engasjere seg i rene politiske spørsmål, er selvfølgig ikke et angrep på ytringsfriheten. Det FrP-politikeren, Hagesæther, har gjort, er nettopp å bruke ytringsfriheten til å kritisere en slik utvikling i kirken. Å kalle det et angrep på ytringsfriheten blir temmelig meningsløst.

Da blir jo enhver kritikk av andres ytringer et angrep på ytringsfriheten.

For det andre: Hagesæther benytter et grep som vi så at redaktøren i Vårt Land gjorde i forbindelse med debatten om terroren i Frankrike nylig. Da trakk Simonnes en meget kontroversiell linje mellom nazistenes karikaturer av jøder i mellomkrigstiden og dagens islam-karikaturer.

Han sammenligned riktignok ikke karikaturene direkte, men omstengihetene rundt dem.

Dette fikk Simoness utrolig mye pepper for, og i mine øyne var det uhyre uklokt å bringe frem Nazi-Tysklands jødekarikaturer rett etter at et titalls franske tegnere var blitt myrdet pgs kariakturer som overhode ikke kan sammenlignes med Nazi-Tysklands.

Nå gjør en FrP-politiker noe som ligner. Han trekker en parallell mellom en kristen kirke som vil begynne å engasjere seg i ren politikk, med et islamsk styre, der politikk og religion er helt sammenvevd. I prinsippet en ikke urimelig sammenligning, hadde det ikke vært for at Boko Haram er et voldelig, terroristisk og brutalt styre, som overhode ikke har noe til felles med den norske kirken, utover at religion og politikk er blandet sammen, eller man ønsker at kirken skal bli mer politisk.

En meget uklok og ufin sammenligning, men ikke så uvanlig i politikse debatter. Og overhode ikke verre en sammenligninger gjort av skribenter i Vårt Land, altså.

Selv er jeg motstander av alle slike sammenligninger, der sammenligningen i seg selv er så provoserende at debatten dreies helt bort fra det saken egentlig gjelder, og det dannes steile fronter og debatten blir unødigvendig hard og uforsonlig.

Det bør legges til at Hagesæther uttaler at han ikke mener den aktuelle Biskopen har noe til felles med Boko Haram utover sammenblandingen av religion og politikk, og at han ønsker å provosere til en diskusjon.

Det hjelper lite synes jeg, og jeg anser det som en type "hitling" som dessverre ikke er så uvanlig som meget kritikkverdig. Jamfør den svenske sosialdemokraten Mona Sahlin som i følge skribenter her på VD nylig sammenlignet leger som nekter å utføre abort, med IS-krigere, om jeg husker riktig.

Jeg synes dog det må være et tankekors at biskoper i DNK vil at kirken skal gå i en retning der religion og politikk blandes sammen. Særlig i dag, når debatten går høyt om at det svært problematiske med islam, er at det både er en politisk retning og en religion.

Slikt bør kirken holde seg unna, etter min mening, og det må enhver ha lov til å hevde, uten at det skal oppfattes som et angrep på noens ytringsfrihet. Problemet er at biskop Tor Jørgensen ikke bare uttaler seg som privatperson, men ønsker en ny retning for kirken.

Mvh Sverre

Kommentar #2

Johannes Morken

442 innlegg  937 kommentarer

Hagesæter (Frp): «Biskop skremmer borgerlige velgere»

Publisert over 5 år siden

Dette innlegget av Gjermund Hagesæter, finanspolitisk talsmann i Frp, sto i Vårt Land 14. februar. Legg det ut her til informasjon i debatten:

 «Biskop skremmer borgerlige velgere»:

«Sterke religiøse krefter er på fremmarsj i Afrika og Midtøsten. Der tilraner de seg stadig større makt og territorier. I Norge argumenterer biskop Tor B. Jørgensen for økt skatt og mindre frihet. På toppen av dette skremmer biskop Jørgensen borgerlige velgere bort fra kirken slik at kirken utad fremstår som udemokratisk.

Skatter og avgifter handler om maktbalansen i samfunnet. Ønsker vi at statsmakten og kirken skal bestemme hva folk skal bruke pengene sine på, eller skal vi la den enkelte familie bestemme mer over sin egen økonomi? Folk flest er ikke dumme slik biskop Tor B. Jørgensen ser ut til å tro. De fleste innser at Fremskrittspartiets skattelettelser ikke undergraver Norge, og at de aller fleste som betaler formuesskatt ikke er blant Norges 400 superrike. Jeg mener at det er bra at 280.000 pensjonister får lavere formuesskatt for 2015, og at disse pensjonistene får en gjennomsnittlig lettelse på 3.600 kroner.

Hvis jeg kjøper en kinobillett bestemmer jeg selv hvilken film jeg skal se. Hvis jeg gir biskop Jørgensen en hundrelapp og ber han kjøpe kinobillett til meg, kan jeg verken være sikker på at jeg får billetten, eller at filmen han velger er bra. Nettopp derfor vil Frp styrke ­arbeidstakernes rett til egen lønn, slik at makten flyttes fra politikere og prester til folk flest. Frp har fått betydelige gjennomslag for skatte- og avgiftskutt i 2014 og 2015, og jeg håper på ytterligere kutt i årene fremover.

Gjermund Hagesæter. 
Finanspolitisk talsmann i Frp.»

LES NYHETSSAK I VÅRT LANDS NETTUTGAVE

Kommentar #3

Sverre Avnskog

227 innlegg  7615 kommentarer

Det står intet om Boko Haram her, ser jeg!

Publisert over 5 år siden
Johannes Morken. Gå til den siterte teksten.
«Sterke religiøse krefter er på fremmarsj i Afrika og Midtøsten. Der tilraner de seg stadig større makt og territorier. I Norge argumenterer biskop Tor B. Jørgensen for økt skatt og mindre frihet. På toppen av dette skremmer biskop Jørgensen borgerlige velgere bort fra kirken slik at kirken utad fremstår som udemokratisk.

Jeg legger merke til at Hagesæters påståtte parallell til Boko Haram faktisk ikke eksisterer. Han trekker en parallell mellom sterke religiøse krefter i Afrika og Midtøsten og biskopens ønske om at kirken skal bli mer poltisk.

Der faller et viktig poeng bort fra kritikken til trådstarter.

Det bør heller ikke overraske noen at en FrP-representant argumenterer sterkt mot at kirken skal ta stilling i rene partipolitiske saker, på en måte som går helt på tvers av enkelte partier, mens den er helt i samsvar med andre partier.

Det sier seg vel nesten selv at en person som stemmer Høyre eller FrP, vil føle det litt rart å tilhøre en kirke som åpent går mot det deres egne partier går inn for.

Og når en kirke går inn for en sak, må man vel nesten ta det for gitt at denne kirken mener det er best i overensstemmelse med Jesu' budskap å være f eks FOR mer skatt?

Gir ikke en slik kirke større legimitet til enkelte politiske partier fremfor andre?

Jeg synes fortsatt det er en uskikk å trekke paralleller til ulike ufyseligheter i debattspørsmål, som Nazi-Tyskalnd, Boko Haram osv udiskutabelt må sies å være, men må trekke den konklusjonen at Hagesæter overhode ikke nevner Boko Haram, slik trådstarter hevder.

Mvh Sverre

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
12 dager siden / 2982 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
9 dager siden / 1655 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1467 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
9 dager siden / 1413 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
15 dager siden / 1082 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
20 dager siden / 657 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere