Per Anders Aas

6

Kristendom på spill

K-forslaget tjener verken kristendommen eller folket, og vi ber innstendig om å snu i tide.

Publisert: 19. feb 2015

Skrevet av Halldis Breidlid, Beate Børresen, Robert W. Kvalvaag, Gunnar Neegaard, Tove Nicolaisen, Åge J. Schanke, Sissel Østberg og Per Anders Aas. Høgskolen i Oslo og Akershus

-

Regjeringen vil opprettholde KrF-forslaget om å endre skolefaget RLE til KRLE, på tross av at høringsrunden har bekreftet en samlet motstand fra fagmiljøene. En stortingsproposisjon er varslet tidlig i mars.

Som lærerutdannere med mangeårig KRL/RLE-erfaring må vi igjen uttrykke fortvilelse over et forslag som vil virke stikk imot sin hensikt. Endringen truer ikke bare et velfungerende felles religions-, livssyns- og etikkfag, men den truer nettopp kristendomsdelen man ønsker å styrke.

Varsling. Det er denne realiteten KrF – etter halvannet års varsling både fra faglige aktører og kirkelige miljøer (bl.a. det gamle KRL-fagets far, biskop Erling Pettersen, og fagets forskningsnestor, professor Peder Gravem ved Menighetsfakultetet) – må se i øynene før det er for seint. 

Det nåværende RLE-faget er vokst fram gjennom langvarige faglige, livssynspolitiske og juridiske overveielser. Da fagnavnet ble endret fra KRL til RLE, så Stortinget det som «eit viktig signal om ei kvalitativt likeverdig behandling av alle religionar og livssyn» (Ot.prp. nr. 54, 2007–08). Det representerer en balanse som har sikret tillit og arbeidsro, et vilkår for at faget skal fungere. Endringen vil sette denne balansen på spill.

Det er denne balansen som sikrer kristendommen. I en sekulær stat er det RLEs status som «ordinært skolefag» (Opplæringsloven) som gir nødvendig legitimitet og handlingsrom for kristendomsundervisningen.

Svekke. Gjeninnføring av K-en vil ikke endre fagets formelle status. Men den vil svekke oppfatningen av faget som ordinært skolefag, dermed også legitimiteten og handlingsrommet for kristendomsdelen. De gruppene som står fjernest fra kristendommen, vil søke fritak. Mest synlig i form av privatskoler, som allerede er varslet. Mindre synlig, men like ødeleggende, ved at flere vil bruke muligheten til å melde fritak fra deler av undervisningen fordi de ikke opplever faget som nøytralt.

Faget vil bli fulgt med en annen mistenksomhet enn før, noe som vil skape usikkerhet blant lærerne og framkalle unødvendig, dysfunksjonell forsiktighet. Det vil i første rekke ramme kristendomsdelen.

For hogg. Et fag med svekket tillit ligger lagelig til for hogg. Nye regjeringskonstellasjoner kan gi scenarier som i hvert fall ikke vil styrke kristendommen: både at faget outsources ved at religionsopplæringen flyttes fra skolen til trossamfunn og livssynsorganisasjoner, og at faget oppslukes ved å reduseres til en livssynskomponent f.eks. innenfor samfunnsfag. Dette er varianter vi kjenner fra andre land, og som innebærer en snevrere eller svakere kristendomsopplæring. 

Det unike ved RLE-faget er den solide, forskningsbaserte undervisningen i religioner og livssyn, som muliggjøres av en nøytral, tillitvekkende ramme. Innenfor denne rammen er kristendommen godt sikret i dagens plan, med flest kompetansemål og den kvantitativt største andelen av lærestoffet. 

Kristelig Folkeparti har mange gode saker som fortjener støtte. Men i dette tilfellet har man sett feil, og vil høste respekt for en retrett. K-forslaget tjener verken kristendommen eller folket, og vi ber innstendig om å snu i tide.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 19.2.2015

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Visjon Norge som «Guds forrådshus»?
av
Cecilie Erland
23 dager siden / 2198 visninger
Å bli forma til eit kristent liv
av
Hallvard Jørgensen
20 dager siden / 1802 visninger
Fleksibel og sliten
av
Merete Thomassen
9 dager siden / 1297 visninger
Klima er viktigst!
av
Arne Danielsen
29 dager siden / 1224 visninger
Lengselen etter det evige hjem
av
Heidi Terese Vangen
13 dager siden / 1112 visninger
Respektløshet og bedrag i Jesu navn
av
Pål Georg Nyhagen
24 dager siden / 1064 visninger
Rusreformen som gjør vondt verre
av
Constance Thuv
17 dager siden / 914 visninger
Prestekallet kommer innenfra
av
Maryam Trine Skogen
28 dager siden / 900 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere