Kjell Skartveit

99

Hvorfor tilgir jøder?

Hvorfor er det muslimer som blir terrorister, og ikke jøder? Hvis det er slik at historiens overgrep virkelig motiverer til terror, hvordan kan det da ha seg at jøder kan ha et normalt forhold til tyskere?

Publisert: 18. feb 2015

Hvorfor tilgir jøder?

 

I Vårt Land den 17. februar får tidligere generalsekretær i norsk presseforbund, Per Edgar Kokkvold, motstand mot sin oppfordring om å ta et oppgjør med islam.

Samfunnsdebattant og Fritt Ord-prisvinner Bushra Ishaq hevder at dersom man:

"kun legger skylden på religionen, vil ingen ta ansvar for å ta et oppgjør med dårlige holdninger.»

Hun sier at:

«vi må holde tunga rett i munnen, og skille mellom radikaliseringens årsaker i utlandet og i Norge. Det er en utstrakt av radikalisme i flere muslimske miljøer. Bakgrunnen er sterke historiske og politiske linjer som skyves under teppet, også i den norske debatten.»

Bushra Ishaq trekker fram Israel/Palestina-konflikten som en «terror-dynamo», men mener også at vestens delaktighet i kriger rundt om i verden, samt vestens støtte til demokrativerstinger som Saudi-Arabia, kan forklare terroren. Hun mener at den største bommerten vi kan gjøre er å redusere diskusjonen til å handle om de religiøse tekstene. Da vil mange ifølge Ishaq melde seg ut.

Shoaib Sultan, rådgiver på ekstremisme ved Antirasistisk senter, er selvfølgelig enig med Bushra Ishaq. Han hevder at de som kritiserer islam ikke har lest Koranen. Han mener at de som kobler islam og terror generaliserer eller har kreative fortolkninger av historiske hendelser.

Professor i religionshistorie ved Universitetet i Oslo, Torkel Brekke, følger opp Sultan og Ishaq. Han peker på at:

 «det er ingen som sier ordet islam som vet hva man snakker om. Islam kan være en milliard ting. Vi er nødt til å konkretisere. Spørsmålet er hvem, hvor og når blir islam brukt til å forherlige vold?»

Torkel Brekke avslutter med å hevde at:

«den største bommerten man kan gjøre er å tro at man kan forstå islam ved å lese de hellige tekstene. Men på samme måte som du ikke kan bruke Bibelen til å forstå hvorfor USA går til krig mot Irak, kan du ikke tro at du kan forstå vold og terror begått i islams navn ved å lese Koranen.»

Videre i dagens Vårt Land gir islamforsker og dosent ved Misjonshøgskolen i Stavanger, Jan Opsal, sitt syn på årsakene til dagens jødehat blant muslimer:

«Midtøstenkonflikten er nøkkelen til å forstå oppblomstringen av vold mot jøder i Europa», sier han og hevder videre at terrorangrepene må sees i sammenheng med ringvirkningene av 1948. Opsal mener videre at noen muslimer i vesten har et meget negativt forhold til jøder og at dette har opphav i motstanden mot staten Israel som de aktuelle muslimene har møtt i opphavslandet, og som nå blandes med klassiske europeiske konspirasjoner. Han er opptatt av at Koranens sure 9 som islamistene bruker for å rettferdiggjøre sitt jødehat ikke er blitt brukt på denne måten gjennom mange hundre år og peker på at dagens islamister har den samme Koranen som de hadde for lang tid tilbake.

Det er riktig, som professor Torkel Brekke påpeker, at islam er en milliard ting, og at Israel irriterer vettet av alle muslimer. Men hvorfor er det ingen journalister som stiller det enkle, men avslørende spørsmålet: Hvorfor er det muslimer som blir terrorister, og ikke jøder? Hvis det er slik at historiens overgrep virkelig motiverer til terror, hvordan kan det da ha seg at jøder kan ha et normalt forhold til tyskere og at Berlin er den byen i Europa hvor den jødiske befolkningen er i vekst?

Eller sagt på en annen måte:

Hvorfor tilgir jøder, men ikke muslimer?

Kan det ha noe med gudsbildet å gjøre? Kan det ha noe å gjøre med at muslimenes Gud ikke elsker sine undersåtter, at han ikke bryr seg om hvem som går fortapt eller ei? Kan det ha noe med at professor Torkel Brekke har rett i islam er en milliard ting, men feil allikevel? Ligger svaret i at islam ikke er avgrenset til noe, men inkluderer alle og alt, og derfor ikke kjenner tilgivelsens kraft, for det er ingenting å tilgi for?

Det er riktig at vi ikke finner svaret på islamsk terror i Koranens tekster. Det krever mer enn som så, det krever at du våger å kaste deg ut i en verden av totalt mørke, hvor døden er det største og underkastelse er livets mening.

Det nærmer seg påske og Langfredag. En Gud som gav seg selv for mennesket er vestens etiske utgangspunkt. Jødene venter enda på sin Messias, men at Gud elsker dem, det er de overbevist om. Det er dette alt handler om, men som vi ikke orker å ta i. Forståelsen av hvem Gud er, er den egentlige clash of civilisations. Legg bort all tekstanalyse, fortell meg hvem din Gud er, og jeg skal si deg hva du kan bli.

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Hvorfor finnes det jødiske terrorister? Et kjapt googlesøk kan føre en frem til disse sidene: Jewish religious terrorismStern-gjengenjoedisk-terror-ryster-israel og mange andre.

Israel er i dag den sterkeste militærmakten i regionen. Det er vel ikke rart at de som identifiserer seg med den ikke trenger å ty til midler som terrorisme for å fremme sin sak. Og terrorisme brukes i sjelden grad som hevn for forhold som er avsluttet og ligger et godt stykke tilbake i tid. Du finner neppe en terrorist som ønsker å sprenge seg selv i luften som hevn for noe som skjedde for 70 år siden. God kunnskap om de lange linjene i historien er ikke noe som kjennetegner den gjengse terrorist.

Kommentar #2

Kjell G. Kristensen

125 innlegg  13843 kommentarer

Ja, man glemmer ganske fort...

Publisert over 5 år siden

selv her hjemme:

http://no.wikipedia.org/wiki/Lillehammer-saken

Lillehammer-saken viser til drapet på en marokkansk kelner bosatt i Norge, Ahmed Bouchikhi (1943–1973), på Lillehammer den 21. juli 1973, utført av agenter fra Mossad. Drapet ble i 2007 regnet som den til da mest alvorlige terrorhandlingen i norsk historie.

Kommentar #3

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.
Jødene venter enda på sin Messias, men at Gud elsker dem, det er de overbevist om. Det er dette alt handler om, men som vi ikke orker å ta i. Forståelsen av hvem Gud er, er den egentlige clash of civilisations. Legg bort all tekstanalyse, fortell meg hvem din Gud er, og jeg skal si deg hva du kan bli.

Det dobbelte kjærlighetsbudet er nedfelt både i GT og NT og det er vesentlig for både jøder og kristne i vår måte å forstå både Gud og medmennesker på. Vi er elsket og derfor skal vi elske. Jøder er de kristnes storebrødre.

Kommentar #4

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Hat, sinne og vrede

Publisert over 5 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor tilgir jøder, men ikke muslimer?

Har prøvd meg på en forklaring i et tidliger innlegg, Skartveit 

"Day of rage" ( vrede, raseri) annonseres av eksempelvis Hamas eller andre grupper der det forventes at det som lå i bunnen videreføres i en eskalerende voldelig handlingsrekke som kan medføre risiko for å komme ut av kontroll og for at ytterligere tragedier oppstår.

Fredag etter bønnetid er ofte en brukt utløsende vredestund.  Det annonseres nærmest som når Palestinakomiteen vil vise sine sympatier og støtte, men her er det vreden som er den bærende kraft - og det er jøden og Israel som skal rammes i handlinger.  Som i dette eksemplet

http://www.jpost.com/Arab-Israeli-Conflict/Palestinians-again-call-for-Day-of-Rage-against-Israel-on-Friday-381091

Fire rabbier blir drept og dette er en av flere handlinger i Jerusalem som preger israelittene.  Det finnes og grupper blant de som gjerne ser for seg en "day of rage" - eskalering og handlinger som kan utløse nye handlinger som....

Hva gjør så disse fire enkene?  Ber de om hevn?  Ønsker de at sinne og vrede er det som skal budbæres som ettermæle av sine kjære?

Nei - de forfattet dette brevet:

http://4.bp.blogspot.com/-armHLuxfTio/VG-XeCgMuwI/AAAAAAAAkeQ/WEzIv6tQ14o/s1600/rage1_.jpg

With broken hearts, drenched in tears shed over the spilt blood of holy men - the heads of our families.

We call on our brethren wherever they are - let us come together so that we may merit mercy from Heaven, and let's accept upon ourselves to increase love and comradery, between each individual and each community.

We ask that every person accept upon himself on this Sabbath Eve (Parshat Toldot, November 20-21, 2014), to set aside the day of Shabbat as a day of unconditional love, a day during which we will refrain from words of disagreement and division, from words of gossip and slander.

May this serve to elevate the souls of our husbands and fathers who were slaughtered while sanctifying God's name.

God will look down from the heavens, see our suffering, wipe away our tears and put an end to our tribulations.

May we merit seeing the coming of our Moshiach (Messiah) speedily in our days. Amen.

Signed with a torn heart,

Mrs. Chaya Levin and family
Mrs. Bryna Goldberg and family
Mrs. Yaacova Kupensky and family
Mrs. Bashy Twersky and family 

Disse enkene ber enhver israelitt å sette av denne sabbaten til å fremvise betingelsesløs kjærlighet - kjærlighet som bryter grenser - som bygger alt annet enn hat.

Tror dette brevet budbærer et ønske om å fremvise kjærlighet som det vil bli hardt for enkeltindivider å bryte.

Tenk etter selv - hvor lett det kommer over oss å gjengjelde med samme mynt - hvor mye vanskeligere og krevende det er å hente fram kjærlighet - sinnsro - barmhjertighet.

Det å hakke hverandre i stykker krever sitt - og heldigvis er ikke det nærliggende for de fleste av oss, men det å hente fram alternative gjengjeldelser ligger heller ikke for de fleste av oss.

Greier enkene å budbære dette inn i nasjonen Israel, så har de fremvist et sinnelag for nasjonens barn som vil komme til å gi belønning i et lengre løp.

Det gir mennesket og nasjonen .... verdighet!

Kommentar #5

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Retorikk fra vårt naboland

Publisert over 5 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.
Israel/Palestina-konflikten som en «terror-dynamo»

I det føra detta Sverige intervjuer SRadio den isralske ambassadør Isaac Bachman.  Han blir både overrumplet og forulempet av intervjuer  - legg merke til at intervuer Helena Groll ikke gjør en antydning til distinksjon i sitt spørsmål: "Are Jews themselves responsible for the progression of anti-Semitism?"

Bare ved å være i den tenkeboksen som Groll er blir jøder en entydlig masse som alle blir ansvarlige for et eller annet som er utført enten politisk eller av zionister - en farlig og rasistisk måte å kommunisere fram antisemittisme på - nærmest uvettig i og med at Groll reagerer som om hun ikke skjønner sin egen kommunikasjon.

Ambassadøren er sjokkert over spørsmålet og avviser spørsmålet. "I purely and simply reject the question."

Groll er raskt på med et av flere "Why?"  Bachman svarer: "There was no reason to ask this question." og avslutter i lydklippet som følger - "There is no provocation the jews are doing - they just exist."

https://www.youtube.com/watch?v=Pz_5EljiL3s

Kommentar #6

Kjell Skartveit

99 innlegg  386 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Lillehammer-saken viser til drapet på en marokkansk kelner bosatt i Norge, Ahmed Bouchikhi (1943–1973), på Lillehammer den 21. juli 1973, utført av agenter fra Mossad. Drapet ble i 2007 regnet som den til da mest alvorlige terrorhandlingen i norsk historie.

Til Geir Tandberg og Kjell Kristiansen:

De eksemplene dere kommer med, viser:

A)  en stat i konflikt med sine omgivelser. Man kan like eller ikke like at Israel forsvarer seg selv, og da også gjør feil (som i Lillehammersaken), men i kampen for å overleve som nasjon er det ikke til å unngå.

B) at før opprettelsen av staten Israel var det flere som gikk lenger enn det noen liker. Stern-gruppen opererte i en tid hvor utslettelse var et alternativ. Det var en kamp på liv og død.

Jeg synes sammenligningen av de sakene dere kommer med, med drapene muslimer har begått mot uskyldige europeiske jøder (barn inkludert) bommer.

Forøvrig setter jeg pris på om dere kan kommentere det faktum at jøder trives i Tyskland og Berlin. Hvordan kan det være mulig, dersom vi skal bruke analyseskjemaene til dagens media og politikere?

Kommentar #7

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes sammenligningen av de sakene dere kommer med, med drapene muslimer har begått mot uskyldige europeiske jøder (barn inkludert) bommer.

Jeg synes du bommer når du hevdet at vi har sammenlignet disse sakene. Det vi først og fremst har kommentert er at det faktisk finnes og har vært tildels betydelig jødisk terrorisme. Jeg tror ikke at enkelte folkeslag eller religioner er mer tilbøyelige til terrorisme, men at i alle religioner finnes det elementer som forvirrede og perspektivløse personer kan ta til inntekt for et ekstremistisk voldelig syn

Og er det noen som har hevdet at historiske hendelser fremkaller terrorisme? Det er ikke gamle saker fra 1948 som får noen få muslimer til å bli terrorister, men den uretten som skjer i dag. Den uretten kan godt være en ringvirkning fra 1948, men hadde alt vært rettferdig og fint i dag ville neppe vært mye terror. 

Kommentar #8

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.
Hvis det er slik at historiens overgrep virkelig motiverer til terror, hvordan kan det da ha seg at jøder kan ha et normalt forhold til tyskere og at Berlin er den byen i Europa hvor den jødiske befolkningen er i vekst?

Ja, og man kan ta det videre. Dersom undertrykkelse, fattigdom, diskriminering osv. er avgjørende faktorer for oppblomstring av terrorisme, hvorfor er det nesten ingen eksempler på kristne terrorgrupper i muslimske land, eller kristne terrorgrupper i land tidligere okkupert av muslimer som nå fører krig mot den muslimske verden bl.a. med henvisning til muslimsk imperialisme gjennom historien? Hvorfor ser vi ikke flere terrorister i de lutfattige ikke-muslimske befolkningene i sub-saharisk Afrika eller deler av Sør- og Øst-Asia? Hvorfor produserer middels-velstående land og befolkninger i den muslimske verden flere terrorgrupper enn disse lutfattige landene? Nok en gang: Dette betyr ikke at muslimer i alminnelighet er dårligere eller ondere mennesker enn andre, men man må til syvende og sist begynne å jobbe med de hellige tekstene og hvordan de har blitt forstått, både i begynnelsen, underveis og i dag.

Kommentar #9

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Magnus Husøy. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor ser vi ikke flere terrorister i de lutfattige ikke-muslimske befolkningene i sub-saharisk Afrika

Tja, det er jo nok av dem: Herrens motstandshær, Anti-Balaka og glem ikke hva som foregikk i Rwanda. Og oss litt eldre husker ANCs militære gren MK, som drev med noe terrorisme.

Det er ikke det av jeg ikke ønsker og støtter reformer innenfor Islam. Men det å hevde at Islam er i en særstilling blant religioner og ideologier når det gjelder terrorisme, finner jeg feilaktig.

Vil også nevne Jewish Defense league som en terrorgruppe som er aktiv i dag.

Kommentar #10

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Budskapet til ( noen) muslimer

Publisert over 5 år siden

TWO CAMPS WITH NO THIRD IN BETWEEN

As the world progresses towards al-Malhamah al-Kubrā, the option to stand on the sidelines as a mere observer is being lost. As those with hearts diseased by hypocrisy and bid’ah are driven towards the camp of kufr, those with a mustard seed of sincerity and Sunnah are driven towards the camp of īmān.

Muslims in the crusader countries will find themselves driven to abandon their homes for a place to live in the Khilāfah, as the crusaders increase persecution against Muslims living in Western lands so as to force them into a tolerable sect of apostasy in the name of “Islam” before forcing them into blatant Christianity and democracy.

Muslims in the lands ruled by the apostate tawāghīt will find themselves driven to the wilāyāt of the Islamic State, as the tawāghīt increase their imprisonment of any Muslim they think might have a mustard seed of jealousy for his religion, or lead them to apostatize by working as agents, soldiers, and puppets serving the banner of the tāghūt.

Mujāhidīn in the lands of jihād will find themselves driven to join the ranks of the Khilāfah, or forced to wage war against it on the side of those willing to cooperate with the munāfiqīn and murtaddīn against the Khilāfah. If they do not execute these treacherous orders, they will be considered khawārij by their leaders and face the sword of “independent” courts infiltrated by the Sufis, the Ikhwān, and the Salūlī sects.

Eventually, the grayzone will become extinct and there will be no place for grayish calls and movements. There will only be the camp of īmān versus the camp of kufr.

Then, when ‘Īsā (‘alayhis-salām) descends, breaks the cross, and abolishes the jizyah, there will not be any place left for the camp of kufr to exist on the Earth, not even as humbled dhimmī subjects living amongst the Muslims in the camp of truth… Thereafter, the Beast [See the different authentic and weak narrations describing this beast in Ibn Kathīr’s tafsīr of Sūrat an-Naml, verse 82; wallāhu a’lam.]will appear and mark the hypocrites who remained as individuals hidden in the camp of truth, thereby bringing an end to hypocrisy on the individual level after the Malāhim had finished hypocrisy on the level of calls and movements…

Dette er jo forsåvidt kjent retorikk fra frimenigheter i våre nabolag - enten er du i "verden" eller så er du det ikke - det er ikke noe midtimellom.

Dette budskapet er til vestens muslimer a type Omar hentet fra siste nr. av IS magasinet Debiq - her en gjennomgang av artikkelen der det manes til at muslimer skal komme ut av gråsonen og velg side - da den som er opprettet via kalifatets gjenoppståelse ...

https://ansarukhilafah.wordpress.com/2015/02/14/the-extinction-of-thr-grayzone/

Kommentar #11

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 5 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Tja, det er jo nok av dem: Herrens motstandshær, Anti-Balaka og glem ikke hva som foregikk i Rwanda. Og oss litt eldre husker ANCs militære gren MK, som drev med noe terrorisme.

Jeg har vanskelig for å se at eksemplene du nevner kan sies å stille i samme klasse som globale islamistiske grupper, både hva gjelder operativt område, politisk posisjon, retorikk og ressurser/bemidling. Mitt poeng er ikke at disse og noen andre grupper ikke finnes, men at de altså overveiene opptrer på en annen type arena og med et ganske annet ideologisk/religiøst bakteppe.

Kommentar #12

Thomas Kleivenes

1 innlegg  115 kommentarer

Oppkonstruert balanse

Publisert over 5 år siden
G Solli. Gå til den siterte teksten.
Jeg synes du bommer når du hevdet at vi har sammenlignet disse sakene. Det vi først og fremst har kommentert er at det faktisk finnes og har vært tildels betydelig jødisk terrorisme. Jeg tror ikke at enkelte folkeslag eller religioner er mer tilbøyelige til terrorisme, men at i alle religioner finnes det elementer som forvirrede og perspektivløse personer kan ta til inntekt for et ekstremistisk voldelig syn

Det er klart at dette er en sammenlikning. Tandberg gjentar til og med sammenlikningen når han avviser at han har sammenliknet. Men nok om det.

Når en statsmakt likviderer en terrorist, så går ikke det under definisjonen terror, selv om det i ettertid skulle vise seg at de hadde likvidert feil person. Da USA likviderte Bin Laden, var ikke det terror. Terror er handlinger hvis hensikt er å spre frykt. Det var ikke USAs hensikt i Abottabad, og det var ikke Mossads hensikt på Lillehammer.

Men det slår aldri feil: Hver gang noen ymter frempå om at islam har voldelige sider ved seg som må adresseres, kommer alskens apologeter og balansekunstnere løpende til og trekker frem alt fra heksebrenning og korstog til abortaktivister og jødiske grupper fra femti år tilbake. Problemet er at de enten må veldig langt tilbake i tid eller blåse den ene siden av likningen opp ut av alle proporsjoner for å få den til å gå opp. Hvis det ikke er noe særegent i islam som fører til terror, hvor er de kristne terroristene i Irak? Hvor er de jødiske selvmordsbomberne i Tunisia? Hvor er de koptiske terroristene i Egypt? Samtidig utføres det daglig terror i islams navn. Ikke bare mot "vantro", men også mot andre muslimer. I Pakistan drepes 70 i en moské her, 60 på et marked der, fordi de er muslimer som tilhører "feil konfesjon". Men neida, det har selvsagt ikke noe med islam å gjøre ...

Kommentar #13

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Thomas Kleivenes. Gå til den siterte teksten.
Det er klart at dette er en sammenlikning. Tandberg gjentar til og med sammenlikningen når han avviser at han har sammenliknet. Men nok om det.

Ikke helt nok om det når du ser to sammenligninger som ikke finnes. Kan du vise ordrett der jeg sammenligner?

Det å påpeke at det finnes terrorisme av alle opprinnelser er ikke å sammenligne. Og jeg har ikke gradert terrorismen og ei heller sammenlignet terroristene.

Hver gang det inntreffer terrorisme med bakgrunn i Islam så kommer folk løpende med sin mer eller mindre ubegrunnede islamkritikk. I tillegg angripes de som ønsker å nyansere bildet og reagerer på den ensporede islamkritikken. Denne tråden er mer av det samme. Jeg har påpekt at et par steder hvor noen skriver at noe ikke finnes, at jo det finnes. Jeg har ikke hevdet at de eksemplene jeg har trukket frem er like globale eller ressursrike som de islamistiske terrornettverkene. Men argumentene i innleggene jeg kritiserte graderte ikke dette, men argumenterte utifra ikke-eksisten.

Kommentar #14

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Ikke farlig når en har definisjonsmakt

Publisert over 5 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.
Til Geir Tandberg og Kjell Kristiansen:

De eksemplene dere kommer med, viser:

A) en stat i konflikt med sine omgivelser. Man kan like eller ikke like at Israel forsvarer seg selv, og da også gjør feil (som i Lillehammersaken), men i kampen for å overleve som nasjon er det ikke til å unngå.

B) at før opprettelsen av staten Israel var det flere som gikk lenger enn det noen liker. Stern-gruppen opererte i en tid hvor utslettelse var et alternativ. Det var en kamp på liv og død.

.-

ja Skartveit,

med definisjonsmakt og moderen våpen kan en tillate seg å definere hvem som er terrorist og hvem som er fridomskjemper.

En stat i konflikt med sine omgivelser kan bruke makt sier du, og legitimerer israelsk maktbruk. Er det ditt prinsipielle standpunkt? Betyr det at du også mener at f.eks de okkuperte palestineren på Vestbredden skal bruke makt, altså militær makt, mot sine okkupanter. Er det en legitim maktbruk som du ikke vil definere som terrorisme?

«før opprettelsen av staten Israel var det flere som gikk lenger enn det noen liker. Stern-gruppen opererte i en tid hvor utslettelse var et alternativ. Det var en kamp på liv og død…» skriver du. Regner med at dette er et prinsipielt standpunkt – der en opplever seg presset, uavhengig om det er i tråde med internasjonal rett så skal massakre og okkupasjonen legaliseres fordi en opplevde at en hadde behov for det?

 

Det er legitime og nødvendige spørsmål å stille hvordan rasisme eksisterer i muslimske miljø – og hvordan islam som religion forholder seg til terror som angivelig blir begått i religionens navn. Dette må vi forske på, dette krever kunnskap og forståelse.

Men du skriver: «Hvorfor tilgir jøder, men ikke muslimer? Kan det ha noe med gudsbildet å gjøre….»

Når jeg leser dette får jeg et klart inntrykk av at du ikke har vært på Vestbredden, du har ikke sette ekstremistiske settlere i Hebron som terroriserer og plager palestinske unger med IDF soldater som beskytter settleren? Du har ikke sett muren som bygges på okkupert land, f. fra Øst-Jerusalem til Ramallah, som ikke skiller israeler fra palestinere, men som skiller palestinere fra palestinere. Har du ikke fått med deg at IDF begått kollektiv avstraffelse av mistenkte palestinere, det hus rives, der familie til mistenkte trakasseres – uten dom. Har du aldri hørt hvordan de ultraortodokse jødene i Jerusalem omtaler palestinere.

Poenger er at du forsøker å stigmatisere og dehumanisere palestinere bl.a med at deres gudebilde er terrororientert – men israelerens gud inviterer til tilgivelse. Enten mangler du kunnskap, eller så er du ute av stand til å se hvordan virkeligheten er.

Uansett, det er uheldig at du bidrar med å videreformidle og spre slike fordommer, det er bare med på å underbygge rasisme.

 

 

Kommentar #15

Kjetil Nilsen

56 innlegg  757 kommentarer

Årsdagen for massakren i Ibrahimi-moskeen

Publisert over 5 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor er det muslimer som blir terrorister, og ikke jøder?

Skartveit konstruerer en spørsmålsstilling for sitt innlegg som baserer seg på en løgnaktig påstand: Hvorfor er det muslimer som blir terrorister, og ikke jøder?

Terrorister finnes selvsagt blant ulike religiøse og etniske grupper - også jøder.

Nettopp i dag: Onsdag 25. februar har bosettere – sannsynligvis fra hele Vestbredden - vært samlet til minnestund i den illegale bosettingen Kiryat Arba i Hebron. - Hvorfor? Jo, for å minnes og hylle dr. Baruch Goldstein på hans dødsdag for 21 år siden. Han ligger gravlagt der, og har fått en staselig minnestein med påskriften:

Here lies the saint, Dr. Baruch Kappel Goldstein, blessed be the memory of the righteous and holy man, may The Lord avenge his blood, who devoted his soul to The Jews, Jewish religion and Jewish land. His hands are innocent and his heart is pure. He was killed as a martyr of God on the 14th of Adar, Purim, in the year 5754.               

Hva gjorde ham fortjent til en slik hyllest? Jo, den den 25. februar 1994 gjennomførte Goldstein en blodig massakre ved Abrahams grav inne i Ibrahimi moskeen i Hebron. Før han selv ble drept, rakk han å drepe 29 uskyldige mennesker i bønn, og såre 125. 
 
Under begravelsen ble terroristen hyllet av rabbiner Lev Dior som "holier than the martyrs of the Holocaust". Lev Dior er ingen hvem som helst. I tillegg til å ha sin egen yeshiva - religiøse skole - i Hebron, har Lev Dior også vært chief rabbi for Samaria and Judea. Han har fortsatt stor ideologisk innflytelse på voldelige religiøse nasjonalistiske bosettere på hele Vestbredden. 

Yigal Amir, terroristen som drepte statsminister Yitzhak Rabin, tilhørte også i miljøet rundt rabbiner Dov Lior i Hebron.

Ekstremisten Baruch Marzel er en annen kjent og fryktet bosetter i Hebron. Han har et langt voldelig rulleblad.

Marzel var høyre hånd til rabbiner Meir Kahane - grunnleggeren av terrororganisasjonen Jewish Defence League og leder av den såkalte Kach bevegelsen. Etter Kahanes død i 1990 overtok Marzel lederrollen i JDL. Ved de illegale bosettingene i Hebron i dag finner man graffiti som «Gas the Arabs», signert JDL.

Terroristene Goldstein og Kahanes ånd hviler med andre ord tungt over bosetter-miljøet i Hebron. Kahane er til og med beæret med en egen minnelund i bosettingen Kiryat Arba. Hans arvtager Baruch Marzel fikk forøvrig sist uke israelsk høyesteretts velsignelse til å stille som kandidat til kommende Knesset-valg – til protester fra israelske menneskerettighetsorganisasjoner. 

I ettermiddag – på årsdagen for Goldsteins massakre - var Marzel på ferde med en gjeng bøllete bosettere, og raserte en palestinsk souvenir-butikk, like ved Ibrahimi-moskeen. Neppe tilfeldig valgt. Tre meter fra butikken er et checkpoint, der soldater uhindret lot den kommende representanten i Israels nasjonalforsamling fritt få terrorisere den palestinske butikken. Slik går bosetter-terror og -vold hånd i hånd med okkupasjon på Vestbredden.

Kommentar #16

Zahoor Ahmad

3 innlegg  21 kommentarer

Bemerkelsesverdig

Publisert over 5 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.
A) en stat i konflikt med sine omgivelser. Man kan like eller ikke like at Israel forsvarer seg selv, og da også gjør feil (som i Lillehammersaken), men i kampen for å overleve som nasjon er det ikke til å unngå.

at dette punktet skal gjelde for Israel i 2015, men ikke for Medina i 627.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere