Hermund Haaland

13

Staten neppe smartest - alene

En sterk stat er alene hverken garantist for kapitalregulering eller innovasjon. Større behov er det for en etisk renessanse i økonomifaget og mer målrettet bruk av skattepenger.

Publisert: 16. feb 2015

Staten er vår modigste økonomiske investor, mener Kaia Storvik i tankesmien Agenda (VL 9.2.15). Det er en sannhet med modifikasjoner, selv om vi er enige om at en sterk velferdsstat er av det gode. Minst like viktig er det nemlig å klargjøre hvilket kompass som kan tukte kapitalismen effektivt og samfunnstjenende.

 

Den tsjekkiske økonomen Tomas Sedlacek er en av dem som har klart å skape ny debatt om etikkens plass i vår vestlige økonomiske tenkning. I hans bestselgende bok ”Economics of Good and Evil” (2011), trekker den tidligere Vaclev Havel-rådgiveren linjene fra de tidligste menneskelige myter og frem til dagens markedsforståelse. Her påviser han hvordan etikk og økonomisk teori alltid har vært tett sammenkoblet, inntil nyliberalismen ble dominerende etter 2. verdenskrig. Klokketroen på økonomiens og markedets lovmessigheter, basert på matematiske formler, mener Sedlacek mer enn noe annet har skapt grobunn for en enorm grådighet og den store finanskrisen vi fremdeles står midt oppe i.

 

Vordende økonomer og ledere, også i Norge, lærer altså ikke i stor nok grad å integrere etikk i sin tenkning om økonomi. Matematiske modeller har erstattet etisk refleksjon som kompass. Det gjelder enten man regner seg som del av høyre- eller venstre side i det politiske landskap. Ser man på dagens norske næringslivselite har vel så mange en kobling til sosialdemokratiet som til høyresiden. Sedlaceks kritikk treffer til begge kanter.

 

For: det er både under røde og blå regjeringer Norge har falt på Transparency Internationals korrupsjonsindekser (vi er altså blitt mer korrupte de siste tiårene). Og: Det er under begge politiske retninger vår svarte økonomi har vokst til svimlende 420 Milliarder kroner (anslag gjort av konsulentselskapet A.T. Kearnley) i 2012.

 

Staten dårlig på innovasjon

Vi trenger altså mer etikk, ikke nødvendigvis mer stat. Og det bringer meg til Storviks påstand om at staten er den største innovatøren. Hvert år brukes det om lag 6,5 milliarder kroner på offentlig forskning og utvikling gjennom statsbudsjettet. I motsetning til i andre land vi kan sammenligne oss med, omdannes denne forskningen til for få nye bedrifter og arbeidsplasser i Norge. 

 

Her må velferdsstatens bruk av skattemidler utfordres. Den beste måten staten kan bidra til omstillingen fra en miljøødeleggende oljeøkonomi til et mer bærekraftig næringsliv, er ved å legge gode rammer for gründere som våger. Vi nordmenn er blant verdens mest velutdannede og vi er flinkest i klassen til å ta i bruk ny teknologi. Å ta risikoen ved å starte nye virksomheter, slik Steve Jobs og Bill Gates faktisk gjorde, liker vi ikke særlig godt. Om ikke de nye vekstgründerne heies frem, hjelper det lite om staten er aldri så stor.

 

I stedet kunne vi med fordel sett til Tyskland. Der har staten definert at gründerskap skal bli ”den tredje vei” inn i arbeidsmarkedet (i tillegg til arbeidsplassene i etablert næringsliv og i offentlig sektor). Det inkluderer en storstilt satsning på risikofinansiering for gründernes første og mest krevende fase. Satsingen er i form av stipend fordi det offentlige hverken har kompetansen, eller markedsnettverket, som gründerbedrifter trenger. 

 

I tillegg økes fokuset på nettopp gründerskapets krav og muligheter ved statlige høyskoler og universitet. Det ville være gode virkemidler også for en velferdsstat som vår å ta i bruk, med så store omstillinger i vente. For selv om oljeeventyret ennå ikke er slutt, varer det som kjent ikke evig.

Innlegget ble trykket i Vårt Land samme dag.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
25 dager siden / 8350 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
26 dager siden / 6304 visninger
10 grunner for ikke å delta i Pride-parader
av
Øivind Benestad
rundt 1 måned siden / 6031 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
20 dager siden / 3362 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
15 dager siden / 2632 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
23 dager siden / 2162 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
11 dager siden / 1970 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
9 dager siden / 1726 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
13 dager siden / 1711 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
9 dager siden / 1564 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere