Bjørg Holme

7

Høyresiden vs vestresiden

Jeg er lei av at de fleste journalister inkludert I Vårt Land (90% ?) er venstre vridde. Virkeligheten framstilles som om at de snille befinner seg på venstresida og de slemme på høyresida.

Publisert: 15. feb 2015

Det blir ikke tatt hensyn til at spørsmålet handler om hvilket system man ha tro på kan fungere.

Før jeg skriver videre vil jeg si at dette innlegget i liten grad er basertt på fakta, men mest på følelser og inntrykk etter å ha lest endel i Vårt Land og litt på verdidebatt. Jeg abonnerer først og fremst på Vårt Land fordi jeg mener at en slik avis bør finnes. Jeg har i liten grad tid til å lese den. Jeg leser også gjerne dagens næringsliv på nett.

Nedenfor følger noen betraktninger:

- Det er veldig viktig å skape arbeidsplasser. De som gjør dette gjør en viktig jobb, som de fortjener å få betalt for.

- Problemet er ikke de som har for høy inntekt men de som har inntekt under et visst nivå.

- Selvsagt er fordelingene i et samfunn viktig, men en kan ikke bare ha fokus på hvordan godene i et samfunn skal fordeles og ikke på hvordan de skal skapes.  En likere fordeling av godene skaper mer vekst i samfunnet, da det blir flere som kan forbruke. Men det er dessverre ikke så enkelt som bare å vedta høyere skatter for å få til bedre fordeling, da en da kan risikere at noe av den kaka en skulle fordele dessverre har forsvunnet til et annet sted. Disse spørsmålene er komplissert balansekunst.

- Så er det paradokset med at forbruket er til skade for miljøet, men samtidig viktig for at økonomien i et samfunn skal gå rundt. Det manes til sparsommelighet, men når jeg kjøper et produkt i Norge er jeg samtidig med på å bidra til at noen får den lønna de trenger for å leve. Det å mane til sparsommlighet har flere sider.

- Miljøspørsmålet er viktig. Selv om jeg selvsagt kan kjøre El-bil og la være å fly hjelper ikke dette noe hvis ikke alle andre også gjør det samme. Her har jeg mest tro på at myndighetene må vedta ordninger som gjør at det koster å forurense. Teknologi i kombinasjon med markedet vil forhåpentligvis bidra til å løse noen av problemene.  Jeg har mer tro på en dreining over på bærekraftig forbruk enn at vi helt skal slutte å forbruke.

- Det er ikke bare staten eller myndighetene som kan bidra med bra ting etter å ha mottatt våre skattekroner. Jeg har like stor tro på at vi som godt betralte eldre  i framtiden gjerne vil ha et bredt utvalg i tjenerster vi kan handle fra som eldre, også fra private tilbydere.  

Som sagt så handler det om hva slags system en har tro på. Hvem som skal bestemme hvordan kronenen skal forvaltes.  Vi er selvsagt alle for en en godt fungerende velferdsstat til beste for dem som trenger det. Målet er ikke å innelemme flest mulig i denne gruppen som trenger det, men bidra til  nytenkning og kreativitet slik at det kan skapes flest mulig arbeidsplasser.

Derfor kan en bli helt matt når når vestresiden framnstilles som de gode og høyresiden som de onde.  Arbeiderpartiet bidro jo til at Norsk skipping industri forsvant...

Jeg synes derfor det blir for enkelt når biskopene mener noe om hva slags skattenivå vi skal ha.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Slik jeg ser det
av
Magne Nylenna
17 dager siden / 1461 visninger
Med vandreskoene på
av
Anita Reitan
27 dager siden / 1285 visninger
Morna, Facebook!
av
Heidi Terese Vangen
rundt 1 måned siden / 1166 visninger
Sekulariseringen av Rumi
av
Usman Rana
7 dager siden / 927 visninger
Slappe konspirasjonsteoretikere
av
Øivind Bergh
3 dager siden / 873 visninger
Stopp banningen, Vårt Land!
av
Terje Tønnessen
26 dager siden / 568 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere