Magne Tolo

5

40% av folket fryktar islamiseringa ifølge MMI

Meiningsmåling viser at 40% av det norske folk meiner at; « - muslimsk innvandring og påvirkning fra islam utgjør en trussel for det norske samfunn.»

Publisert: 9. feb 2015

Ifølge ei meiningsmåling utført av Ipsos MMI på oppdrag for Dagbladet, (publisert på db.no 26/1-2015), svarer 40% av dei spurde at dei er einige eller delvis einige i utsagnet;
« - muslimsk innvandring og påvirkning fra islam utgjør en trussel for det norske samfunn.» 41% er ueinige eller delvis ueinige. Altså er halve folket såkalla islamkritiske, eller høgre-ekstreme som NRK og store deler av pressa likar å kalla det.

Av dei som støttar utsagnet er fordelinga i høve til partipolitisk tilhøyring; Frp 88%, H 49%, Krf 48%, Sp 45%, Ap 33%, V 19%, Mdg 18%, Sv 15%.

På bakgrunn av tala ovanfor, bør dei fleste politiske partia i Noreg ta opp temaet og tilpasse programma sine til veljarane. Når over 45% av veljarane er einige med utsagnet i meiningsmålinga, og ca 20% er usikre som i hovudtala, tyder det på at islamkritikarar utgjer eit fleirtal både i H, Krf og Sp.

I dei fleste land i Europa har politikarane blinda att for folkemeininga og overlate alle innvandrarkritiske og islamkritiske synspunkt til parti på ytre høgre fløy. Dette har resultert i stor framgang for parti som m.a. Framstegspartiet og Sverigedemokratane, fordi mange vurderer desse sakene som viktigare enn dei fleste andre politiske saker, og dermed vel å gi si stemme til ytre høgre på tross av at dei generelt har større sympati med andre parti.

Sjølv om dette er oppsiktsvekkjande tal, har målinga og artikkelen tilsynelatande fått lite publisitet, og fortener langt større merksemd. Spesielt sett på bakgrunn av pressa si einsidige framstilling av islamkritikar som ekstremistar som utgjer eit lite mindretal i samfunnet. Dette er sannsynleggjort mellom anna utfrå talet på Pegida demonstrantar i høvet til talet på motdemonstrantar.

Meiningsmålinga slår likevel uomtvisteleg fast det mange har trudd og meint, og skulle dermed tilbakevisa alle oppfatningar,  påstandar og propaganda om at islamkritiske synsdpunkt berre fins mellom eit fåtal på ytterste høgre fløy, rasistar og høgreekstremistar. Samtidig stadfester dette at Pegida har langt større støtte i folket for hovudbodskapen sin enn mange likar å innrømma.

Kvifor blir då dei som ytrar slike meiningar framleis stigmatiserte og stempla som rasistar, islamofobe og høgre-ekstremistar, kvifor får dei ikkje meir støtte i det offentlege rom og kvifor tek ikkje dei politiske partia folkemeininga opp i seg i større grad?

Dette er eit demokratisk problem som etter mitt syn burde få større merksemd og som burde vera grunnlag for debatt.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Kulturen er verre - Rotherhamsyndromet

Publisert over 5 år siden

For tiden leser jeg dokumentaren "Kuppet" av Widerøe og Aass.  Stort sett handler den om Zahoor- familiens bedragerier i hundre-millioners klassen,  men også med blikk på forgreningene til annet snusk begått av det som kalles den pakistanske mafia i Oslo.  Boken kan anbefales for alle som mener at det vil gå seg til, at folk som ankommer Norge , etterhvert vil tilegne seg norsk kultur. Snarere er det stikk motsatt, vi er særdeles lærevillige.  

Når en leser hvordan de samme mennesker  år etter år  er i søkelyset fra mattilsyn, tollvesen, økokrim og vanlig politi, selvfølgelig også politikere, så er det liten tvil om at også Oslo har har hatt, og kanskje har sitt Rotherham-kompleks, altså en frykt for å gripe sterkt  inn mot nye landsmenn og deres barn. Erstatning for "urettmessig forfølgelse" synes lettere oppnåelig. VG har latt seg bløffe til å renvaske en kjeltring  med 250 millioner på samvittigheten. 

Hvis noen ennå  innbiller seg at vi går mot et mindre korrupt og bedre  samfunn, så er denne særdeles grundige boka god vaksine.

Kommentar #2

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg synes at både undersøkelsen og tolkninga av tallene blir litt for lettvindte. Man burde ha stilt ei rekke spørsmål så man kunne differensiere mellom ulike elementer vedrørende islamisme, islam og islamisering.

For eksempel er det en forskjell mellom å frykte islamisering generelt, altså gitt at islamisering finner sted, og samfunnet går i en klart islamsk retning, og å frykte at Norge faktisk er i ferd med å islamiseres. Jeg mener angående dette at et islamisert samfunn ikke vil være særlig bra fordi helt basale menneskerettigheter og verdier da vil komme under press. På spørsmålet om jeg frykter at islamisering av Norge faktisk er i ferd med å skje nå, vil jeg imidlertid gi et mer delt svar. Jeg mener at Norge, kanskje ulikt en del andre europeiske land, ikke viser tegn til en klar gryende islamisering, selv om det er enkelte punkter som kan trekkes fram. Jeg tror ikke at tempoet i dagens islamisering (i den grad vi kan omtale utviklinga i de vendingene) er høyt nok til at man skal frykte islamisering av landet. Svaret vil være annerledes dersom man ser på land som Belgia eller Frankrike.

Det hadde derfor vært av stor verdi dersom undersøkelsen og de tolkninger man gjør etterpå bedre kunne reflektert de ulike sidene ved denne tematikken. Bør vi frykte et islamisert samfunn i Norge? Ja. Er Norge per i dag i ferd med å islamiseres i en grad som leder oss mot avgrunnen innen overskuelig framtid? Nei. (Men visse forbehold i parentes)...

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
13 dager siden / 2988 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
10 dager siden / 1678 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
11 dager siden / 1537 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1291 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
16 dager siden / 1092 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
21 dager siden / 665 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere