Magnus Leirgulen

66

Spott, skivebom og ytringsfrihet

Å spotte foreldrene for å få et umulig og utagerende avkom på bedre tanker, er i seg selv galemattias, og bidrar bare til motsatt effekt, enn ønsket.

Publisert: 7. feb 2015

Det er dette som er substansen i dagens debatt om ytringsfrihet og spotting av det hellige. Humanetikerne skryter av at blasfemibruken deres har vert med på å underminere kristendommens urimelige maktposisjon i samfunnet. Mon tro det ?

Det eneste som blasfemi og gudsbespottelse kan oppnå, er unødvendig å såre mennesker som i all ydmykhet og selvforsakelse lever etter sin tro.    I kristendommen betyr dette å leve etter Mesterens  Guds og nestekjærlighetsprinsipp.  Det hele er som «å skyte på sola, og treffe månen»

Spotting er i samme ordstamme som spytting, i fysisk forstand. Dette er en ukultur i seg selv, og tjener på ingen måte ytringsfrihetens høye ideal.

Dersom en absolutt skal spytte oppover, og unngå å få det det hele tilbake i sitt eget ansikt igjen, da måtte en vel heller rette spotten mot der den hører hjemme, nemlig mot maktmenneskene. Og i kristendommens navn har vi rikelig av dem, både i fortid og nåtid. Maktmennesker som enten av hensynsløshet, eller også uvitenhet og dårlig dømmekraft bruker nestekjærlighetens religion som plattform for sine ideer og kampsaker. Kjære humanetikere og fritenkere, her kan dere og vi kristne stå sammen, om dere vil. 

Det samme kan en si om råkjøret mot muslimenes gud og profet. Å latterliggjøre, og spytte på deres høyeste trosobjekt, Allah og profeten, oppnår en flere saker på en gang. For det første oppnår en å såre vanlige muslimer som ingenting fysisk har med islamittiske terrorhandlinger å gjøre. Dette er det kanskje bare fritenkere og ateister som ikke forstår.

For det andre oppnår en, ikke å stoppe terroristenes raseri, men tvert i mot eskalere den. Om det er det som er hensikten, har nok det nå velkjente franske satireavisen vert «heldig»

Enn om det heller hadde vert fokusert på, og strålebehandlet selve kreftsvulsten, som her heter terrorgrupper og terrorister. Dratt dem frem i lyset, og behandlet dem, gjerne med satire, men samtidig på en rasjonelt og kognitiv måte. På sikt ville dette nok ha bidratt til en mer ønsket effekt. 

En røntgenlege som strålebehandler hele legemet for å ta knekken på en liten svulst, han vil komme til å ødelegge både pasienten og sin egen integritet.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Burde barnet som så keiseren naken egentlig tiet stille?

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Jeg spytter ikke nødvendigvis hverken oppover eller nedover, men når noen sier at deres gode gud synes det er en god ide å putte en mann i et bur og tenne på han, så spytter jeg på hele dette konseptet. Hvis det fører til at en muslim føler seg såret så får det vel være slik, det var nå det å tenne på folk jeg ønsket å si noe om.

Kommentar #3

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
men når noen sier at deres gode gud synes det er en god ide å putte en mann i et bur og tenne på han

Hvem tente på, og på hvem sin ordre ? 
Her var det noe jeg antagelig ikke har fått med meg, og kanskje andre også.

Kommentar #4

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Burde barnet som så keiseren naken egentlig tiet stille?

Den var litt for dyp for meg igjen.  Kunne du kanskje prøve å utdype dypheten i dette ?

Kommentar #5

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Den var litt for dyp for meg igjen. Kunne du kanskje prøve å utdype dypheten i dette ?

Det var jo ganske ufint gjort å latterliggjøre keiseren på den måten. Han ble jo gjort til spott og spe for folket. Og ikke minst må vi huske på at han var en keiser, altså en viktig og opphøyet stilling som mange holder av.

Å drive spott av en slik hellighet burde vel egentlig vært straffet?

Kommentar #6

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Hvem tente på, og på hvem sin ordre ?

Det viktige er vel hva man spotter?

Kommentar #7

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Til #3

Publisert over 5 år siden

Buret, mannen og pyromanen er vel en allegori for Helvete, den feiltroende og Gud som lovgiver, dommer og bøddel.

For å si det enkelt, er det OK å latterliggjøre/krenke/håne religioner som tilbyr evig straff for "de andre" (de feiltroende)?

Jeg mener ja.

Kommentar #8

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Det viktige er vel hva man spotter?

Ja og nei !  Det viktige er at en spotter det/den som har gjort seg fortjent til spotten.  Alt annet blir løgn og  misbruk av ytringsfriheten.

Kommentar #9

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
I kristendommen betyr dette å leve etter Mesterens Guds og nestekjærlighetsprinsipp.

Hva er egentlig så veldig menneskekjærlig i den ideologien? Minner stygt om hykleri for min del, der kristne stryker folk etter hårene så lenge de er "innafor", men gud hjelpe meg hvor hatefulle og dogmatiske de er så fort noen er utafor... Er det menneskekjærlig i dine øyne? Er du menneskekjær i din tro? Du setter jo påstandene om denne guden høyere enn alt annet virker det som, er det menneskekjært eller gudekjært?

Kommentar #10

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Ja og nei ! Det viktige er at en spotter det/den som har gjort seg fortjent til spotten. Alt annet blir løgn og misbruk av ytringsfriheten.

De som tilber en og samme gud tilber en veldig forskjellig versjon. Hvordan tenker du deg at de som spotter skal skille mellom den samme Gud hvor en ser han som kjærlig og en ser han som straffende?

Jeg synes det er pussig at den som ser sin Gud som kjærlig er mer opptatt av å bli forulempet enn han er av å fordømme det bildet som tegnes av sin gud av en trosfelle der guden står for groteske handlinger.

Kommentar #11

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Buret, mannen og pyromanen er vel en allegori for Helvete, den feiltroende og Gud som lovgiver, dommer og bøddel.

Helt konkret så var det nå IS som tente på en pilot.... når de var lei av å halsogge folk. Jeg ser det ikke som rart at det kommer en karikatur av Allah jeg da, siden IS hevder å representere Allah. En kjærlig Gud? Det er nå ikke vanskelig å finne materiale til hån her.

Så blir det rart at man skal vise respekt for de muslimer som tror på en annen versjon av Allah ved å ikke håne den andre versjonen. Alle burde håne den versjonen av Allah som IS representerer.

Kommentar #12

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Ikke min erfaring

Publisert over 5 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Hva er egentlig så veldig menneskekjærlig i den ideologien? Minner stygt om hykleri for min del, der kristne stryker folk etter hårene så lenge de er "innafor", men gud hjelpe meg hvor hatefulle og dogmatiske de er så fort noen er utafor... Er det menneskekjærlig i dine øyne? Er du menneskekjær i din tro? Du setter jo påstandene om denne guden høyere enn alt annet virker det som, er det menneskekjært eller gudekjært?

Kjære deg Hans Petter.  Jeg forstår at du må ha hatt mange vonde opplevelser og traumer, kanskje helt fra barndommen av, vedr. kristendom og såkalte kristne mennesker.

Det er det nok mange som har desverre. Derfor påpeker jeg også i innlegget mitt, at det er til disse en må rette skytset, og ikke mot Gud, som du øyensynlig ikke har nok kunnskap om.  Det har seg slik at ikke alle kristne er kristne i rett forstand.  Slik har det seg også i alle ideologier.  Noen har det i navnet, og benytter seg av den fordel dette kan gi, av makt og herskesyke. Slik er vi mennesker, vi er Onde av naturen, på grunn av syndefallet. 

Men de fleste kristne har da likevel funnet den åndelige livsnerven som produserer nåde og nestekjærlighet, heldigvis. Let etter disse.

Ditt hat mot de kristnes Gud kan derfor ikke ha sitt utspring hos de sistnevnte.                       Omtrent i alle innlegg jeg har hatt det siste året, 7 i tallet, har du vert på pletten med det samme, og spyttet edder og galle over mine meninger, om min Gud, og andre kristne, som du ikke engang kjenner. Og alltid så bidrar det til avsporing av tråden

Dette må du ta tak i selv, prøve å få snakket ut om dine vonde ting og traumer på annen måte enn å bruke VD, som er et offentlig debattforum til slikt.

Jeg ønsker deg virkelig lykke til, uten noen som helst form for hykleri, om du skulle få følelsen av det- Og er viss på at jeg har flere med meg i dette ønsket.

Kommentar #13

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Hvem er hvem

Publisert over 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Så blir det rart at man skal vise respekt for de muslimer som tror på en annen versjon av Allah ved å ikke håne den andre versjonen. Alle burde håne den versjonen av Allah som IS representerer.

Det eneste som kan mildne inntrykket av Allah og hans profet, er muslimene selv. I det siste har det kommet mange gode innspill fra tenkende og oppegående muslimer.  Noe vi har etterlyst i en årrekke.

Dersom du ønsker å torpedere denne viktige vekkelsen, er det beste du da kan gjøre, å håne deres gud. For inntil videre kan du ikke skille mellom IS sin gud, og vanlige muslimers gud.

Om det finnes et slikt skille, da er det også bare muslimer som kan klargjøre dette. Vi ber fredselskende muslimer komme på banen omkring dette. Gjør de ikke det, er det også et slags svar.

Inntil videre må vi tenke at det ikke er Allah som står der og skjærer hodet av folk,  om de aldri så mye roper på Allah samtidig.

Lignende har skjedd også i den kristne Guds navn, uten at det hadde noe med Guds budskap ågjøre i det hele tatt.

Det er derfor jeg påpeker dette med å rette skytset mot utøverne, og realitetene i deres handlinger, og ikke først og fremst den ideologien vi bare har bange anelser om, men ikke nok.

Gode, tenkende muslimer - hvor er dere. Kom på mediabanen om dere har noe å forsvare.

Kommentar #14

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Dette må ikke være noe hinder

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
vanlige muslimer som ingenting fysisk har med islamittiske terrorhandlinger å gjøre. Dette er det kanskje bare fritenkere og ateister som ikke forstår.

for saklig kritikk av Islam som religion og ideologi. 

Hvis det nå forholder seg slik at store deler av de tankebygninger som holder konstruksjonen "Islam" oppe bygger på halvsannheter, løgn og bedrag, skal vi da la være å si dette høyt bare fordi vi er redde for å såre noen?

For dem som lever i tusmørket av løgner og halvsannheter, er sannhetens klare lys en eksistensiell trussel, og man bruker da de våpen som er til rådighet: anklager om blasfemi, krenket religionsfrihet, krenkede menneskerettigheter osv.

Alt er tillatt i den "gode" sak: Å stoppe kjeften på alle som truer med å avsløre halvsannhetene, livsløgnene og bedraget. 

Hvis vanlige muslimer  " som ingenting fysisk har med islamittiske terrorhandlinger å gjøre"  ikke tåler å høre frimodige ytringer om det de selv tror på, fordi det  kolliderer med deres egen oppfatning, så står det dem fritt å forlate vesten og bosette seg et sted der de unngår å utsette seg for denslags påvirkning. 

Kommentar #15

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Hvis det nå forholder seg slik at store deler av de tankebygninger som holder konstruksjonen "Islam" oppe bygger på halvsannheter, løgn og bedrag, skal vi da la være å si dette høyt bare fordi vi er redde for å såre noen?

Nei på ingen måte.  Men her, som ellers er det måten det blir gjort på.                                              Jeg etterlyser først og fremst en rasjonell og kognitiv diskusjon omkring det hele.  Dette mangler det sværte mye på i denne sammenheng.

Enten opplever vi hatefulle og irrasjonelle angrep på muslimer. eller så er det det motsatte - som, stakkars vanlige muslimer, de kan jo ikke hjelpe noe for noe av dette.

Jo, det kan de. Nemlig å komme på banen og fortelle sin versjon av sin tro bl. a.  Hvorfor de avskyr terrorismen og alt dets vesen.  Hvis de gjør det da. Det er dette vi må komme til bunns i.

Å kjøre bevisstløst på med spottenede, harsellerende og hatske uttrykk slik det praktiseres nå, er bare med på å bygge opp, og eskalere hatet fra den andre siden.  På sikt vil dette kunne komme til å utløse et islamittisk ragnarokk av uante dimensjoner.

Vi skal ikke være redde og engstelig, med unnvikelse som resultat, det blir veldig feil. Men la oss på en fornuftig måte snu alle steiner det er mulig å snu, før en går til krig.

Kommentar #16

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Hvorfor kun islam?

Publisert over 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Hvis det nå forholder seg slik at store deler av de tankebygninger som holder konstruksjonen "Islam" oppe bygger på halvsannheter, løgn og bedrag, skal vi da la være å si dette høyt bare fordi vi er redde for å såre noen?

For dem som lever i tusmørket av løgner og halvsannheter, er sannhetens klare lys en eksistensiell trussel, og man bruker da de våpen som er til rådighet: anklager om blasfemi, krenket religionsfrihet, krenkede menneskerettigheter osv.

Alt er tillatt i den "gode" sak: Å stoppe kjeften på alle som truer med å avsløre halvsannhetene, livsløgnene og bedraget.

Man kan si akkurat det samme om all religion. Religion er kloakk som forurenser fornuftens og humanismens ferskvann. Å krenke religiøse tullinger er ikke et mål i seg selv, men det er uunngåelig hvis verden skal kunne utvikle seg.

Kommentar #17

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Til#16

Publisert over 5 år siden

Når det gjelder latterliggjøring, er problemet at folk flest ikke forstår, eller ikke vil forstå, hva det er som latterliggjøres.

Alle religiøse mener at deres gud er god og allmektig, koste hva det vil. Dersom dette glansbildet krever intellektuell uredelighet, får det så være  - i det godes tjeneste.

La oss få Josva frem i lyset. La oss få Confessio Augustana #17 frem i lyset. La oss få Jahves homohat frem i lyset. Skal dette behandles med respekt? NEI!

Kommentar #18

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Dersom du ønsker å torpedere denne viktige vekkelsen, e

Torpedere? Den kom ikke før man presset på, blant annet med satire. Det vil ikke ta av før muslimer selv står satiren. Noen få har begynt. De har forstått hvordan en skal gjøre ære på en Gud. Ikke ved å stilne kritikk, men ved være kompromissløse selv på det gode og stå opp mot det onde.

Kommentar #19

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
Man kan si akkurat det samme om all religion. Religion er kloakk som forurenser fornuftens og humanismens ferskvann. Å krenke religiøse tullinger er ikke et mål i seg selv, men det er uunngåelig hvis verden skal kunne utvikle seg.

Dette forteller i grunnen mer om deg selv enn du aner :-)

Kommentar #20

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder latterliggjøring, er problemet at folk flest ikke forstår, eller ikke vil forstå, hva det er som latterliggjøres

Men du har forstått det ?

Kommentar #21

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Til #20

Publisert over 5 år siden

Ja, disse tre punktene som jeg nevner er ganske åpenbare og lette å forstå.

Det er selvsagt vanskeligere for dem som har investert, ikke bare sine følelser, men også hele sin verdensanskuelse, i ideen om at Gud er god og allmektig, å akseptere hva som står svart på hvitt. Jeg forstår at de føler seg krenket når de tvinges til å se at Keiseren er naken, og at den nakne, megalomane Keiseren er et tomt skall av en vits.

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere