Rune Eidsaa

Filosof
13

Ytringskultur eller tidsåndens diktatur?

Er vi alle uvitende eller stakkarslige ofre for tidsåndens jerngrep? Eller kan noe gjøres for å bekjempe dette monster? Dette utysket med slik en knugende makt, som reinkarnerer seg i en ny og uventet skikkelse med noen få tiårs mellomrom.

Publisert: 1. feb 2015

Jeg mener at ytringsKULTUR inntil nylig har vært en neglisjert debatt. Det er ikke vanskelig å se hvorfor: Ytringskulturen har vært dårlig.

Dette er i hovedsak tidsåndens skyld. Dette allmektige monster som tas som en selvfølgelighet, og tvinger alle avvikende meninger til taushet. Ikke formelt, men i praksis. Det reageres moralsk på avvikeren. Varsleren knebles, med mindre vedkommende er en del av samfunnets elite, eller kan ordlegge seg svært godt.

68-erne voktet sine intellektuelle skatter så godt, at det måtte en komiker til som Harald Eia for i det hele tatt å våge å stille spørsmålstegn ved deres helligdommer. Det tok flere år før andre våget å komme etter. Når nestleder i AP Helga Pedersen inviterte Eia til debatt, svarte han bare: "Jeg er komiker."

Ikke alle ville ha kunnet svart det. Alle andre enn Eia (eller i det minste, nesten alle) hadde blitt ustøtt fra det gode selvskap av tidsåndens mange slaver og opprettholdere. I det minste dersom de ikke hadde stått usedvanlig sterkt intellektuelt sett, eller vært veldig populære i samfunnet ellers.

Eia brukte ironi OG saklighet som virkemiddel, og hentet tungt intellektuelt skyts fra professor Steven Pinker, en ledende intellektuell. Han distribuerte idéinnholdet på TV til mange på en gang, også til vanlige folk. Det ble utfordrende å komme Eia i møte intellektuelt, SAMTIDIG som debatten ikke kunne legges død, fordi den var nådd ut til så mange med så stor kraft. 68-erne hadde rett og slett ikke MAKT til noe slikt lenger. Programmet "Hjernevask" ble en suksess. Den før så mektige tidsånden led sitt første banesår.

Den er ennå langt fra død, må vite. Faktisk er jeg imot at den dør, selv om den har kuet alle andre til taushet (i PRAKSIS) i omtrent 40 år. Her er nemlig de demokratiske dilemmaene:

Jeg er I MOT at samfunnet skal være slikt styrt, at en tidsånd (forbannet være dens navn!) STYRER hva vi kan si og ikke si i alle VIKTIGE saker, i flere tiår på rad. Så begynner den å bli svak! Det blir en voldsom kamp. Tidsånden kjempert bistert i sine dødskvaler.

I en kort periode er ideologien flytende. Tyranniet er relativt. Ingen har makten fullstendig lengre.

Så snart, kommer en ny tidsånd på banen. Det er ikke gitt at den er bedre enn de gamle. Hva verre er: De som fremdeles holder seg til den gamle tidsånds idealer, har nå å HOLDE KJEFT! De har tapt, for all fremtid. For evig og alltid.

Ingen vil nå lenger akseptere et selvsagt snakk om at menn og kvinner ikke er forskjellige. Ikke nå lenger. Tyrannen lider sine dødskvaler.

Selv må jeg tilstå at jeg opplever en pervers skadefryd over å bivåne tyrannens død. Et hat og sinne har brygget i meg over tyrannens overlegne og diktatoriske makt, helt siden ungdommen av. Jeg tenkte - og tenker! - nemlig annerledes enn andre. Mye fordi jeg er kristen. Men også fordi jeg tenderer å sympatisere med mange av de inntil nylig nedtrykte posisjonene, som begynner å komme til orde nå.

Slik som konservatisme. Og nasjonalisme. Og naturalisme. Sistnevnte nærmere presisert som en REALISME, i pakt med og tro mot kirkefedrenes ånd.

Det finnes nemlig personer som har tenkt bra, både før 68-erne, og før Bertrand Russell kom på banen. Det finnes nemlig ganske mange som har tenkt både rasjonelt og intelligent, like fra Sokrates og oppover gjennom hele vår idéhistorie. Det hadde kanskje vært lurt å sjekke nærmere ut hva som ligger i vår rike europeiske arv, før vi påny innrømmer en eller annen slags tidsånd seieren, og ukritisk gir oss i dennes vold.

Det jeg først og fremst har imot denne tidsåndens diktatur, er at når en ny har vunnet over den gamle, så har den gamle å tie still, og alle andre har å rette sin språkbruk deretter, eller i det minste i overensstemmelse med den ideologi som "samfunnet" krever.

Som kristen har jeg lenge vært irritert over at tidsåndens lakeier har håndhevet moral med den største selvfølgelighet. Moral som jeg selv ikke er enig i. Mens om jeg selv forsøker å gjøre det samme med den moral JEG er overbevist om, så blir jeg latterliggjort, fortiet eller skremt til taushet.

Slike forhold irriterer meg. Det må være lov å si. De er symptomer på en dårlig ytringskultur. Om skriftsteder er avgjørende for om en holder en posisjon, er det lov til å si det. Andre kan avfeie det som irrelevant, men det kan være sant! Muslimske kvinner hadde aldri gått med hodeplagg, dersom ikke dette kunne føres tilbake til Allah eller den guddommelige koran direkte.

Det må være akseptabelt å legge ulike premisser til grunn for sin livsholdning. For sin moral. For sin tenkning. For sitt verdensbilde. Med bare det minimum multiplum som borgernes generelle velvære og sikkerhet krever.

Først når dette er akseptabelt, kan tidsånden bekjempes. Likevel mener jeg det kan forsvares å la flertallets velvære trumfe mindretallets ønsker til utfoldelse. Et godt eksempel på dette, er at det ikke bør tillates bønnerop fra muslimske minareter over norske byer. Norge er nemlig tuftet på kristen og humanistisk tradisjon. Man bør vektlegge og aktivt hevde sine tradisjoner.

I Norge er våre tradisjoner bedre enn andres. Vi er i vår fulle rett til aktivt å holde dem i hevd med hevet hode. Dersom noen ikke kan akseptere det, får de flytte til et land de føler seg mer hjemme i.

Vi kan altså være tro mot våre tradisjoner og vårt verdigrunnlag, uten at tidsånden - hvordan den nå er - behøver å ha tyrannisk makt. Kan tidsåndenes tidshjul brytes og knekkes? Jeg håper det! Men det vil alltid være reaksjoner og etterfølgende motreaksjoner til disse tidsåndene, innenfor både det kulturelle og det intellektuelle liv. Når vi innser at tidsåndene i det større perspektiv er såpass vilkårlige og flyktige som de er, da trenger de ikke å skremme oss så veldig lenger. Om mange nok begynner å løsne opp i forhold til dette, kan kanskje de fleste gjøre det?

Det må være lov til å puste. Det må være lov til å ytre seg. En god ytringskultur må forsøke å legge til rette for dette. Hver dag, utrettelig, for alle borgere i staten Norge.

6 liker  

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Aktuell rettferdighet

Publisert over 1 år siden

Radikal bevissthet i privilegerte posisjoner kjennetegner samfunnets øvre mellomlag. Her presenterer opportunisme seg i sin mest subtile kamuflasje. Med behendig følelse for språk og strategi har den sjuskete seg inn i opprørets gevanter og gjort det vanskelig å skille motspråket fra motespråket.

For dette er det ubehagelige ved de rettferdige. De tilpasser seg til enhver tid samtidens dogmer, men opplever samtidig denne tilpasningen som den høyeste moral.

Sitat fra Helge Ibergs: «Når tiden er inne er det alltidfor seint»

Når historien om vår samtid skal skrives, blir det da om verdens lykkeligeste og rike folk eller om verdens sykeste folk og folket med høyest selvmordsrate ?

Hva velger tidsånden?

6 liker  
Kommentar #2

Mette Solveig Müller

55 innlegg  4939 kommentarer

Psykisk forfølgelse

Publisert over 1 år siden
Rune Eidsaa. Gå til den siterte teksten.
Det må være lov til å puste. Det må være lov til å ytre seg. En god ytringskultur må forsøke å legge til rette for dette. Hver dag, utrettelig, for alle borgere i staten Norge.

Jeg ble kjent med mange nye landsmenn, da mange iranere ble religiøse flyktninger på grunn av fysisk forfølgelse i hjemlandet. Dette har vært berikende! Men jeg la meg sterkt på minne en spesiell uttalelse som falt en gang.

Det var en som sa, at vi i vest reagerte på de fysiske forfølgelsene i de muslimske land!  Men vi ser ikke  selv at  de psykiske forfølgelsene vi selv står for kan være like ille.- 

 

6 liker  
Kommentar #3

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Jeg gir livet for det er det verd

Publisert over 1 år siden
Rune Eidsaa. Gå til den siterte teksten.
Som kristen har jeg lenge vært irritert over at tidsåndens lakeier har håndhevet moral med den største selvfølgelighet. Moral som jeg selv ikke er enig i. Mens om jeg selv forsøker å gjøre det samme med den moral JEG er overbevist om, så blir jeg latterliggjort, fortiet eller skremt til taushet.

Du skriver knakende godt. Om det kan være til støtte gir jeg livet for at du skal knekke tidsånden, muligens koster det deg livet også. Jeg forklarer kort hvorfor: Jeg vil ikke leve i skyggen frykten for å bli latterliggjort, fortiet eller skremt til taushet. Ennå er det ikke skapt noe i himmel eller på jord som kan hindre meg i å si min mening. (Man må bare være så elegant at man unngår "moderators" makt til å slette vår stemme. Så elegant har du vært i ditt innlegg.)

6 liker  
Kommentar #4

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Rune Eidsaa. Gå til den siterte teksten.
Et godt eksempel på dette, er at det ikke bør tillates bønnerop fra muslimske minareter over norske byer. Norge er nemlig tuftet på kristen og humanistisk tradisjon. Man bør vektlegge og aktivt hevde sine tradisjoner.

Spørsmålet er om ikke slaget allerede er tapt?

3 liker  
Kommentar #5

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.
Spørsmålet er om ikke slaget allerede er tapt?

Kristus taper aldri et slag. Ondskapen vinner heller aldri et slag, for den som graver en grav for andre skal selv falle der i.

Kristus åpner gravene og henter oss ut der til oppstandelse. Ondskapen skal begraves i sin egen grav for alltid.

Ikke for å smiske med min Herre og Mester Jesus Kristus, bare for å holde meg inne med Ham, nei, jeg gir livet for Ham som Han har gitt sitt for meg, og for deg, og for alle andre. Ikke tvil i min sjel at vi er på vinnerlaget, BjørnErik.

4 liker  
Kommentar #6

Bjørn Erik Fjerdingen

124 innlegg  7334 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Han har gitt sitt for meg, og for deg, og for alle andre. Ikke tvil i min sjel at vi er på vinnerlaget, BjørnErik

De kristne er på vinnerlaget Tore.  Det er jeg enig i.  

Mer spent på framtida for våre etterkommere.  Det ser jo ut til at globalistenes mål - mye vi ha mer og fanden vil ha fler - inntreffer før Jesu viser seg i skyene. 

Galskapen viser seg i dag i debattspaltene og sees sammen med grådighetens mørke.  De som ikke er enig med globalistene og venstresidens diktatur - skjelles ut etter alle kunstens regler.  Som rasist, har kalde hjerter, nazist, søppel osv.  De ser ikke at de løper Goebells og ødeleggerens ærende.    

Det nærmer seg fylden - greier du den så greier du den.  Rene galskapen.

3 liker  
Kommentar #7

Tore Olsen

21 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 1 år siden
Bjørn Erik Fjerdingen. Gå til den siterte teksten.

De kristne er på vinnerlaget Tore.  Det er jeg enig i.  

Mer spent på framtida for våre etterkommere.  Det ser jo ut til at globalistenes mål - mye vi ha mer og fanden vil ha fler - inntreffer før Jesu viser seg i skyene. 

Galskapen viser seg i dag i debattspaltene og sees sammen med grådighetens mørke.  De som ikke er enig med globalistene og venstresidens diktatur - skjelles ut etter alle kunstens regler.  Som rasist, har kalde hjerter, nazist, søppel osv.  De ser ikke at de løper Goebells og ødeleggerens ærende.    

Det nærmer seg fylden - greier du den så greier du den.  Rene galskapen.

Hadde en vanvittig drøm, mareritt, på morgenen i dag. Da fikk jeg nok! Gir ikke etter for ondskapen en millimeter, de skal verken ta humør, mot eller tro fra meg!

Har bekymret meg for menneskene i flere tiår, dyp hjerteskjærende sorg. Nå aksepterer jeg den og følger Herrens eksempel på tålmodighet, som sto over Jerusalem og sa: Hvor ofte ville jeg ikke beskytte dere under mine vinger, som en hønemor beskytter sine kyllinger under sine vinger, men I ville ikke!

Han gråt, Bjørn Erik, men fortsetter likevel sitt frelsearbeider ufravikelig. La oss følge Ham, ser ingen annen løsning.

Eidsaas innlegg er et vitne om mot, inspirerende nok til å støtte ham fullt ut.

3 liker  
Kommentar #8

Rune Eidsaa

13 innlegg  77 kommentarer

Kommentarer til Blokhus, Fjerdingen og Olsen.

Publisert over 1 år siden

Bjørn Blokhus skriver:

"Sitat fra Helge Ibergs: «Når tiden er inne er det alltidfor seint»"

Min kommentar:

Det er derfor du må være villig til å lide offentlig martyrdøden, før tiden er ute.

Bjørn Erik Fjerdingen skriver:

Spørsmålet er om ikke slaget allerede er tapt?

Min kommentar:

Det er fremdeles mulig å bevare enhetssamfunnet under kristne og humanistiske verdier, og samtidig gi rom for annerledes tenkende. Dette må skje uten å henfalle til multikulturalisme, og uten å henfalle til høyrepopulisme. Litt av alt, som det har vært før, med blikket rettet mot fremtiden.

Til Tore Olsen:

Ondskapen kan vinne opp til flere slag, men den vinner aldri endelig. Vi kristne kan ikke tape, ikke endelig, for dør vi sjelelig, vil Kristus lege oss, og når vi dør fysisk, da venter vi på den endelige oppstandelse. Den Hellige Ånd ønsker å drepe våre selviske liv, og reise oss opp med oppstandelseskraften, her og nå.

Jeg takker deg også for den støtte du uttrykkelig gir meg, og stiller meg bak din setning her:

"Gir ikke etter for ondskapen en millimeter, de skal verken ta humør, mot eller tro fra meg!"


3 liker  
Kommentar #9

Bjørn Blokhus

0 innlegg  975 kommentarer

Litt om bevissthet i politikken

Publisert over 1 år siden
Rune Eidsaa. Gå til den siterte teksten.
Det er fremdeles mulig å bevare enhetssamfunnet under kristne og humanistiske verdier, og samtidig gi rom for annerledes tenkende. Dette må skje uten å henfalle til multikulturalisme, og uten å henfalle til høyrepopulisme. Litt av alt, som det har vært før, med blikket rettet mot fremtiden.

Det blir stadig klarere at all politisk samfunnsanalyse er illusorisk.Den bringer oss ikke nærmere noe eller gir oss kjennskap til noe. Det er bare et system, en fasett av den sannhet som mennesket kan skimte.

Menneskene vil organisere alt og de gjør det for tidlig. De ofrer realitetene for sine tanker. I et ethvert ‘system’ vil den som ikke tenker i generelle vendinger, ikke være verdig til å tenke. Og tankes menn gjør den mest samvittighetsfulle innsats for å finne fram til generelle holdninger. De danner en ideologi av det som de uklart ante , og som var fruktene av en oppdragelse. 

Men det strekker ikke til. Framfor alt må en være bevisst. De ser ikke seg selv og derfor ikke de andre. Det er bevisstheten som oppdrar, som forfiner, som vekker følelser.

- -

Et spark til Rettferdighetenes voktere. Fra Zapffes 'Jus på vers’, noe forkortet første vers:

Og Høiesteret er al ære verd,

den er trygg og forstandig i al sin færd.

En dom av Høiesterets-kvalitet

den skulde ha virkning til evighet.

Og da skulle den saken være grei, men nei

så enkelt er det desverre ei.

Selv assessorer er mennesker kun,

med menneskers tanke, og mennesker mund.

Og ordet: Errare humanum est,

det passer på dem som på mennesker flest

1 liker  

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
19 dager siden / 5391 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
17 dager siden / 3730 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
18 dager siden / 1300 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1177 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
13 dager siden / 1013 visninger
Småprathelvetet
av
Ann Kristin van Zijp Nilsen
4 dager siden / 959 visninger
Hva nå, Etiopia?
av
Ragnhild Mestad
6 dager siden / 942 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere