Anders Helge Myhren

275

Ofte feil i bibeloversettelsen

En av de aller beste bibeloversettelsene er den berømte bibelen fra 1611 som utmerker seg med sin poetiske og litterært elegante språkform. Den har vært den mest populære engelske bibelutgaven i århundrer og er fremdeles den mest solgte...

Publisert: 26. jan 2015

 bibeloversettelsen på verdensbasis.

Men mange av bibelens oversettelser bygger egentlig ikke på oversettelsen fra 1611, men er sterkt inspirert av en modernisert King James-utgave som kom ut i USA i 1982 (New King James Version).

En kan nesten gå så langt som å si at Bibelen er en oversettelse av en oversettelse.

Grunntekstene på hebraisk og gresk er mer eller mindre oversett! Det kan ikke bli en korrekt bibel uten en grunntekst!

Jeg skal ta ett eksempel: I den norske misjonsbefaling-oversettelsen står det..."gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine disipler..." Spørsmålet blir da, hvorfor visste ikke Peter noe om dette, dersom Jesus hadde sagt det?

Svar: Det var fordi Jesus ikke hadde sagt det. Det var ikke før Peter så duken med alle rettene komme ned fra himmelen at beskjeden kom: Frelsesbudskapet skulle gjelde for ALLE mennesker. Fordi... Jesus sa ikke "alle folkeslag!" Han sa følgende på grunnteksten: "Gå derfor ut og vinn disipler, døp dem og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere..."

Da stemmer det  med det Jesus tidligere sa: Matteus: 10:5: Disse tolv (israelittene) sendte Jesus ut og bød dem: Gå ikke ut på veien til hedningene, og gå ikke inn i nogen av samaritanenes byer, 6 men gå heller til de fortapte får av Israels hus!

Matteus 15:24:Men Jesus svarte og sa: Jeg er ikke utsendt til andre enn de fortapte får av Israels hus.

Apostlenes gjerninger 10:34 Peter opplot da sin munn og sa: Jeg skjønner i sannhet at Gud ikke gjør forskjell på folk; men blant ethvert folkeslag tar han imot den som frykter ham og gjør rettferdighet.

 44 Mens Peter ennå talte disse ord, falt den Hellige Ånd på alle dem som hørte ordet.45 Og alle de troende av omskjærelsen som var kommet med Peter, ble forferdet over at den Hellige Ånds gave var blitt utgytt også over hedningene;46 for de hørte dem tale med tunger og lovprise Gud.

47 Da svarte Peter: Kan noen kan nekte dem vannet, så de ikke skulle bli døpt, de som har fått den Hellige Ånd likesom vi?48 Og han bød at de skulle døpes i Jesu Kristi navn.

Romerne 11:11: Jeg sier altså: Har da Gud forkastet sitt folk? Langt derifra! også jeg er jo en israelitt, av Abrahams ætt, av Benjamins stamme;2 Gud har ikke forkastet sitt folk, som han forut kjente..

Noen skriftsteder fra nåde-evangeliet

.Romerbrevet 11:11: Jeg sier altså: Har israelittene da snublet for å falle? Langt derifra! men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, for at dette skal vekke dem til nidkjærhet;12 men er deres fall en rikdom for verden, og er tapet av dem en rikdom for hedninger, hvor meget mer da deres fylde!

www.evangeliekirken-arendal.no 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Aserbadjan

Publisert rundt 5 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Det samme kan man si om denne tanken om at vikingene skal stamme fra folket i aserbadjan.

er bare et stykke på veien. Men det er slik med slektgranskning, at er det noe vi ikke liker i slektleddene, så stopper vi hele granskningen.

Med en gang noen må bruke bibelen som rettesnor så steiler mange, og stopper opp. Fordi...forskere og andre bedrevitere mener at jorden og menneskene er blitt til ved en tilfeldighet. 

Men som en avslutning på denne runden, kan jeg nevne, at framtiden for oss ligger nede i Israel. I bibelen står det i Esekiel 48 nøye beskrevet alle stammenes bo-områder. Så Gud vil ha oss tilbake dit vi engang kom ifra, og det blir alt sannsynligvis etter den 3. verdenskrig, som vil bli en etnisk religion krig.

Les gjerne også om Guds ønsker i Esekiel 37:

Esekiel 37: De tørre ben skal få liv, de tidligere Israels stammer som har levd, og... 21 Så sier Herren Gud: Se, jeg henter israelittene fra de folkeslagene de dro bort til. Jeg samler dem fra alle kanter og fører dem til deres eget land. 22 Så gjør jeg dem til ett folk i landet, på fjellene i Israel. De skal alle ha en og samme konge. De skal ikke lenger være to folkegrupper og ikke mer være delt i to kongeriker.24 Min tjener David skal være konge over dem. Sitat slutt.

Med folkegrupper menes nord-rike og sør-riket.

Kommentar #52

Kjell G. Kristensen

100 innlegg  13843 kommentarer

Og gjerningene, hvor ble de av?

Publisert rundt 5 år siden

Anders Helge Myhren:

Så gjør jeg dem til ett folk i landet, på fjellene i Israel. De skal alle ha en og samme konge. De skal ikke lenger være to folkegrupper og ikke mer være delt i to kongeriker.24 Min tjener David skal være konge over dem. Sitat slutt.
_________________________________________

Hvor i den kristne forkynnelsen hører dette hjemme? Det forkynnes jo at Jesus har vært alt, se Heb.9.28, Matt.1.17, 21-23. Se også Åp.17.14. Når skal kristendommen samle all informsjonen å få den til å henge på greip?

Det er ikke sååå mye feil i oversettelsene, men heller forkynnelsen som lager seg selvmotsigelser? Jesus kan da ikke være født etter sine gjerninger?

Kommentar #53

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Jeg har vist...

Publisert rundt 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Hvor i den kristne forkynnelsen hører dette hjemme? Det forkynnes jo at Jesus har vært alt, se Heb.9.28, Matt.1.17, 21-23. Se også Åp.17.14. Når skal kristendommen samle all informsjonen å få den til å henge på greip? Det er ikke sååå mye feil i oversettelsene, men heller forkynnelsen som lager seg selvmotsigelser? Jesus kan da ikke være født etter sine gjerninger?

ut i fra bibelen, at den "røde tråden" er der klart og tydelig. Jeg har brukt skriftstedene...

Dersom noen leser alt sammen så får dere sammenhengen, og resultatet blir  en aha opplevelse.

Lykke til!

Kommentar #54

Kjell G. Kristensen

100 innlegg  13843 kommentarer

Neida…

Publisert rundt 5 år siden

Anders Helge Myhren:

Jeg har vist ut i fra bibelen, at den "røde tråden" er der klart og tydelig. Jeg har brukt skriftstedene...

Dersom noen leser alt sammen så får dere sammenhengen, og resultatet blir en aha opplevelse.

_________________________________________

Du har brukt skriftstedene:

Matteus: 10:5, Matteus 15:24, Apostlenes gjerninger 10:34, 44-48, Romerne 11:11 - dette er ikke en sammenheng av Skriften, men utdrag fra den for tilpasning på din forståelse! ;-)

Jeg etterlyser Jesu gjerninger mellom fødsel og oppstandelse, finnes de noen steder i din sammenheng? (Åp17.?)

Det kristendommen hevder er at Jesus ble født år 0 etter vår tidsregning og døde 33 år senere, for så og stå opp fra de døde etter 3 dager. Hvor er så de gjerninger han skulle utføre? - Sitat Åp.17.12-14: De ti hornene du så, er ti konger som ennå ikke har fått kongerike, men som skal få kongsmakt sammen med dyret i én time. De vil alle ett og det samme og overgir sin makt og myndighet til dyret. De skal føre krig mot Lammet. Men Lammet er herrenes herre og kongenes konge og skal seire over dem sammen med sine, de kalte og utvalgte og trofaste.» -

I Heb.9.27-28 heter det: Slik alle mennesker må dø én gang og siden komme for dommen, slik er også Kristus ofret én gang for å bære syndene for de mange, og siden skal han for annen gang komme til syne, ikke for syndens skyld, men for å frelse dem som venter på ham.

Slik det står skrevet her er døden mellom hans første og andre komme, er du ikke enig? Hvor plasseres så de gjerninger som står i Åp.17 inn? Er du villig til å se på det?

I Matt.1.17 står det at Jesus ble født 14 ættledd etter bortførelsen til Babylon. Problemet med Åp.17.14 er at det passer ikke med Babylon og bortførelsen i år 586 fvt, da Jesus angivelig skulle vært født 490 år etter bortførelsen. 14 ættledd utgjør eksakt 490 år i følge Job, som fikk se sine barn og barnebarn i 3. og 4.ledd etter at det hadde gått 140år (140:4=35x14=490) -

Etter dyrets fall i Åp.17. skulle det gå 1000 år (Åp.20.2Han grep dragen, den gamle slangen, som er djevelen og Satan, og bandt ham for tusen år) Så slippes han løs en kort tid, men som det står i Åp.17., skal Lammet (det er Jesus) seire over dyret og dragen og kaste dem i ildsjøen; hvor også dyret og den falske profeten er. (Åp.20.10) Dette passer da ikke med Babylon i år 586 fvt? Og heller ikke med Matt.1.17 - er du ikke enig?

Og sitatet fra Esek.37., hvem skulle gjøre levende i følge evangeliet?

Jes.26.19: Dine døde skal bli levende, mine lik skal stå opp. Våkn opp og rop av fryd, dere som ligger i støvet! For din dugg er en dugg av lys, og jorden gjør dødninger levende. (Se Åp.20.13)
Joh.5.28: For slik Far reiser opp de døde og gjør dem levende, slik gjør også Sønnen levende hvem han vil.

Jeg bruker også rød tråd, men den passer ikke med din, for her må det tidsmessig være en regnefeil?

Kommentar #55

Kjell G. Kristensen

100 innlegg  13843 kommentarer

Israels hus og de andre hus

Publisert rundt 5 år siden

Anders Helge Myhren:

#16 Han forkynte at Han KUN var kommet for å frelse Israels Hus, eller med andre ord, Israels 12 stammer
______________________________________

Det er nok ikke helt korrekt, Israels hus betyr nok Israel som land og folk, (kongehus) Jefr, Matt.1.21... du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Jefr.Esek.39.
Nå vil jeg vende Jakobs skjebne

Jeg vil vise min herlighet blant folkeslagene. Alle folkeslag skal se min dom som jeg fullbyrder, og min hånd som jeg legger på dem. 22 Da skal Israels hus forstå at jeg, Herren, er deres Gud, fra den dagen og i all fremtid. 23 Og folkeslagene skal forstå at Israels hus ble bortført på grunn av sine synder. Fordi de var troløse mot meg, skjulte jeg ansiktet for dem og overga dem i fiendens hender, så de alle falt for sverd. 24 Jeg gjorde med dem etter deres urenhet og synder; jeg skjulte ansiktet for dem.

25 Derfor sier Herren Gud: Nå vil jeg vende Jakobs skjebne og være barmhjertig mot hele Israels hus. Jeg brenner av lidenskap for mitt hellige navn. 26 De skal glemme sin vanære og all sin troløshet mot meg når de bor trygt i sitt land og ingen skremmer dem. 27 Når jeg fører dem tilbake fra folkene og samler dem fra fiendelandene, vil jeg gjennom dem vise meg hellig for øynene på mange folkeslag. 28 Da skal de kjenne at jeg er Herren deres Gud. Jeg sendte dem i eksil til folkeslagene, men fører dem igjen sammen i deres eget land. Jeg lar ingen av dem bli tilbake der. 29 Jeg vil ikke lenger skjule ansiktet for dem, for jeg øser ut min Ånd over Israels hus, sier Herren Gud.

Dette stemmer sannsynlig med ditt sitat fra Esek.37.

Først i Joel 3.1 kommer DHÅ over de andre folkeslag (samme som Apg.2.16-20) : Og deretter skal det skje at jeg vil utgyde min Ånd over alle mennesker…

Du har etterlyst Israels 12 stammer ganske så ofte - dersom historien er sann ble de borte foran Herrens paktskiste i Jordan, sannsynligvis var dette Johannesdåpen?

Historien om Israels 12 stammer finner du igjen i Josva 4.8: Israelittene gjorde som Josva hadde befalt dem. Midt ute i Jordan tok de tolv steiner, like mange som Israels stammer, slik som Herren hadde sagt til Josva. De bar dem med seg til leiren og la dem ned der. Og midt ute i Jordan, på det stedet hvor prestene med paktkisten hadde stått, reiste Josva tolv steiner. De er der den dag i dag.

Så de er nok bare minnesteiner igjen av dem?

Kommentar #56

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Jeg pleier som regel

Publisert rundt 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Det er nok ikke helt korrekt, Israels hus betyr nok Israel som land og folk, (kongehus) Jefr, Matt.1.21... du skal gi ham navnet Jesus, for han skal frelse sitt folk fra deres synder. Jefr.Esek.39. Nå vil jeg vende Jakobs skjebne: Jeg vil vise min herlighet blant folkeslagene. Alle folkeslag skal se min dom som jeg fullbyrder, og min hånd som jeg legger på dem. 22 Da skal Israels hus forstå at jeg, Herren, er deres Gud, fra den dagen og i all fremtid. 23 Og folkeslagene skal forstå at Israels hus ble bortført på grunn av sine synder. Fordi de var troløse mot meg, skjulte jeg ansiktet for dem og overga dem i fiendens hender, så de alle falt for sverd. 24 Jeg gjorde med dem etter deres urenhet og synder; jeg skjulte ansiktet for dem. 25 Derfor sier Herren Gud: Nå vil jeg vende Jakobs skjebne og være barmhjertig mot hele Israels hus. Jeg brenner av lidenskap for mitt hellige navn. 26 De skal glemme sin vanære og all sin troløshet mot meg når de bor trygt i sitt land og ingen skremmer dem. 27 Når jeg fører dem tilbake fra folkene og samler dem fra fiendelandene, vil jeg gjennom dem vise meg hellig for øynene på mange folkeslag. 28 Da skal de kjenne at jeg er Herren deres Gud. Jeg sendte dem i eksil til folkeslagene, men fører dem igjen sammen i deres eget land. Jeg lar ingen av dem bli tilbake der. 29 Jeg vil ikke lenger skjule ansiktet for dem, for jeg øser ut min Ånd over Israels hus, sier Herren Gud. Dette stemmer sannsynlig med ditt sitat fra Esek.37

og skjønne og være enig i halvparten av det du skriver, Kjell Kristensen. Og her har du funnet noen kjerne-skriftsteder om mitt emne. 

"JEG VIL VISE MIN HERLIGHET BLANT FOLKESLAGENE" foreksempel. Det skjer idag, ALLE nasjoner ser på Israels 12 stammer og drar også nytte av det folket!

Det andre også, som jeg har sitert fra din kommentar passer perfekt.

Og for at alle skal vite hva vi taler om: Israels 12 stammer er etterkommerne til de hvite nasjonene i Europa, USA, New-Zealand, Sør-Afrika, Autralia...

Kommentar #57

Kjell G. Kristensen

100 innlegg  13843 kommentarer

Javel, synes du virkelig det?

Publisert rundt 5 år siden

Ander Helge Myhren:

Og her har du funnet noen kjerne-skriftsteder om mitt emne.

"JEG VIL VISE MIN HERLIGHET BLANT FOLKESLAGENE" foreksempel. Det skjer idag, ALLE nasjoner ser på Israels 12 stammer og drar også nytte av det folket!

Det andre også, som jeg har sitert fra din kommentar passer perfekt.
__________________________________________________________

Du kommenterte ikke min kommentar om Jesu fødsel og gjerninger som det er en uoverensstemmelse over? Men oppstanelsen fra de døde mener du har kommet? De knokler som kom tilbake til Israels land hvis du leser hele Esek.37. er en umåtelig stor hær som lå i en dal, andre steder står det drapsdalen Jerm.7.32-34:

Derfor, se, dager skal komme, sier Herren, da det ikke lenger skal hete Tofet eller Ben-Hinnom-dalen, men Drapsdalen. Og i Tofet skal de døde begraves, fordi det ikke er gravplass andre steder.Likene av dette folket skal bli til føde for fuglene under himmelen og for dyrene på jorden, og ingen skal skremme dem bort.Jeg gjør ende på lyden av jubel og glede og stemmen til brudgom og brud i Judas byer og på Jerusalems gater. For landet skal legges i ruiner.

Eller blodåkeren Hakeldama; Apg.1.19: Alle som bor i Jerusalem, fikk vite om dette. På sitt eget språk kalte de derfor åkeren Hakeldama, det betyr Blodåkeren.  For det står skrevet i Salmenes bok: La bostedet hans ligge øde, la ingen bo der, og: La en annen overta hans oppdrag

Matt.27.7-9:  De besluttet å kjøpe pottemakerens åker for pengene og bruke den til gravplass for fremmede.Derfor blir den åkeren kalt Blodåkeren den dag i dag. Slik ble det ordet oppfylt som er talt gjennom profeten Jeremia.

Note : Blodåkeren: etter tradisjonen lokalisert til sørsiden av Hinnom-dalen. Jf. Jer 19,2.

Mener du at dette er oppfyllelsen og gjenoppreisningen av Israel anno 1948? Og at dette er oppstandelsen av Israels folk? Desverre, du må nok lese mere om dette i Bibelen, husk at oppstandelsens dag ikke skjer før alle basunene (i Åp.8.2 til Åp.11.9 er fullbyrdet, i alt 7stk.: Den første engelen blåste i basunen. Da kom det hagl og ild, blandet med blod, og det ble kastet på jorden. En tredjedel av jorden gikk opp i flammer, og tredjedelen av trærne brant opp sammen med alt det grønne gresset.... osv.)

Det som du siterte fra meg i Esek.39. handler ikke om kjerneeksempler, men om tiden etter Gog og Magog storfyrsten over Mesjek og Tubal! Esek.38. Se, jeg kommer mot deg, Gog, storfyrste over Mesjek og Tubal.Med dem er Persia, Kusj og Put. Alle sammen har skjold og hjelm.  Gomer med alle sine tropper, Togarmas hus lengst i nord med alle sine tropper, mange folk er med deg.

Og dette mener du er historie fra 1948 frem til i dag?

Rust deg og gjør deg klar, du og hele flokken som er samlet hos deg. Du skal vokte dem.Når lang tid er gått, skal du kalles ut. Når årene er omme, skal du komme til et land som er berget fra sverdet, til et folk som er samlet fra mange folkeslag på fjellene i Israel, som lenge lå øde. De er ført ut fra folkeslagene, alle bor trygt. Du skal trekke opp som et stormvær*, du skal komme som en sky og dekke landet, du og alle troppene dine og mange folk med deg. (*Se Esek.1.)

Så sier Herren Gud: Den dagen kommer noe opp i ditt hjerte, og du tenker onde tanker. Du skal si: «Mot et land uten vern drar jeg opp, jeg går mot fredelige folk som bor trygt. Alle bor de uten murer. Bommer og porter finnes ikke.»  Du vil rane og røve, ta bytte og rov og vende din hånd mot ruiner som igjen er bebodd, mot et folk som er samlet fra andre folkeslag, som er i ferd med å skaffe seg buskap og gods, der de bor på verdens navle.


 Folk fra Saba og Dedan, kjøpmenn fra Tarsis og alle ungløvene der skal si til deg: «Er det for å plyndre du kommer? Er det for å røve du samler hæren din, for å føre bort sølv og gull, ta buskap og gods og rane til deg et veldig bytte?»

Derfor skal du tale profetord, menneske, og si til Gog: Så sier Herren Gud: Sannelig, den dagen, når mitt folk Israel bor trygt, da skal du få vite om det.Da skal du komme fra ditt sted lengst i nord, du og mange folk med deg, alle til hest, en stor flokk og en tallrik hær.Du skal dra opp mot mitt folk Israel som en sky for å dekke landet. I de siste dager skal det skje: Jeg fører deg mot mitt land. Folkeslagene skal lære meg å kjenne når jeg gjennom deg, Gog, viser meg hellig for øynene på dem. (Tror det står Israel i Esek.39.27? - altså skal Israel en dag angripe sitt eget land og falle der i drapsdalen - korsfestelsen, eller det tveeggede sverd?)

Så sier Herren Gud: Var det ikke deg jeg talte om i gamle dager gjennom mine tjenere, Israels profeter? I år etter år profeterte de på den tiden at jeg skulle føre deg mot dem.Den dagen, når Gog går mot Israels land, sier Herren Gud, da skal harmen stige opp i meg.I min sjalusi og brennende harme sier jeg: Sannelig, den dagen skal det komme et kraftig jordskjelv over Israels land. (Sjalusi = missunnelse: Rom.10.19-21)

Synes du Israel bor trygt idag?

Det er etter Gogs fall at Israel skal bo trygt i følge Esek.39. som fortsatt handler om det du sitert fra meg;Jeg sender ild mot Magog og mot dem som bor trygt på kystene. De skal kjenne at jeg er Herren.Jeg vil gjøre mitt hellige navn kjent blant mitt folk Israel. Jeg vil ikke la mitt hellige navn vanhelliges mer. Da skal folkeslagene kjenne at jeg, Herren, er hellig i Israel. Se, det kommer, det skal skje, sier Herren Gud. Dette er dagen jeg har talt om.

Da skal de som bor i Israels byer, gå ut. De skal sette fyr på våpnene og brenne opp både rundskjold og langskjold, buer og piler, klubber og spyd. De skal fyre med dem i sju år.

Jeg antar at dette slett ikke stemmer, og gjør det det, må du ta deg en tur innom optikeren. De smir heller våpen enn å sette fyr på dem!

De trenger ikke hente ved fra marken og ikke hugge av skogene, for de holder ilden ved like med våpnene. De skal plyndre dem som plyndret dem, og røve dem som røvet dem, sier Herren Gud.

 Den dagen gir jeg Gog et gravsted i Israel, i Abarim-dalen, «de veifarendes dal», øst for sjøen. Dalen skal stenge veien for de veifarende. Der skal de gravlegge Gog og hele hans flokk, og dalen skal kalles Gog-flokkens dal.  (Drapsdalen/ Hakeldama)

Israelittene skal holde på med å gravlegge dem i sju måneder, for å gjøre landet rent.Hele folket i landet skal gravlegge dem og få ære av det den dagen jeg viser min herlighet, sier Herren Gud.

For at landet skal bli rent, skal de sette noen menn til stadig å dra gjennom landet. De skal gravlegge dem som underveis ble liggende igjen på marken.

Når de drar gjennom landet og får øye på en menneskeknokkel, skal de sette et merke ved siden av den til graverne kommer og gravlegger den i Gog-flokkens dal.Der er det også en by som heter Hamona. Slik skal de gjøre landet rent.

Du menneske, så sier Herren Gud: Si til fuglene, alt som har vinger, og til alle ville dyr: Kom sammen, ja, samles fra alle kanter til det offeret som jeg slakter for dere, et stort slaktoffer på fjellene i Israel. Dere skal få ete kjøtt og drikke blod. (Harmageddon, Åp.16.12-16, dyrets trone faller, 5 skål tilsvarer 5. basun i Åp.9, mørke over Israels land (Jesus på korset, Matt.27.45)

Kjøtt av helter skal dere ete, og blod av jordens fyrster skal dere drikke, som var de værer og lam, bukker og okser, gjøfe fra Basan, alle sammen.

Dere skal ete fett til dere blir mette og drikke blod til dere blir drukne av offeret som jeg slakter for dere.Ved mitt bord skal dere bli mette av hester og ryttere, av helter og alle slags krigere, sier Herren Gud.

Etter denne tiden kommer Jakobs skjebne til å vende seg som du siterte fra.

Fra Åp.20.7: Når de tusen år er til ende, skal Satan slippes løs fra sitt fengsel. Han skal dra ut og forføre folkene i alle fire verdenshjørner, Gog og Magog, og samle dem til strid. Og de er tallrike som havets sand.  De dro opp på jordens høyslette og omringet de helliges leir og den elskede by. Men ild fór ned fra himmelen og fortærte dem.Og djevelen, som hadde forført dem, ble kastet i sjøen med ild og svovel, hvor også dyret og den falske profeten er. Der skal de pines dag og natt i all evighet.

Les dette gjerne i sammenheng med Luk.21.20-33
Kommentar #58

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
og skjønne og være enig i halvparten av det du skriver, Kjell Kristensen.

Da må du nesten ha noen spesielle evner som nok de fleste av oss andre ikke har. Men bra er sikkert det. :-)

Kommentar #59

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Nei, han er ikke lett...

Publisert rundt 5 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Da må du nesten ha noen spesielle evner som nok de fleste av oss andre ikke har. Men bra er sikkert det. :-)

han Kjell Kristensen! Det er mange ganger som å tolke Johannes Åpenbaring, ikke lett det heller:)

Kommentar #60

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Det er prisverdig...

Publisert rundt 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Synes du Israel bor trygt idag?

at du bruker så mye tid og arbeid i den siste kommentaren.

Men jeg er ikke i stand til å lese gjennom dette nå. Men...du spurte om Israel bor trygt idag, og det gjør de jo ikke. Derfor tror jeg at den muslimske våren vil bryte ut i den 3. verdenskrig, hvor Israel vil seire overlegent.

Da baner denne stor-krigen adgang for de andre 11 stammene også, og Israel vi da kunne bo trygt.

Jeg skal forsøke å kommentere det andre du skriver også, men det må bli i morgen.

Kommentar #61

Kjell G. Kristensen

100 innlegg  13843 kommentarer

Du har vel stort sett brydd deg om å lese NT?

Publisert rundt 5 år siden

Anders Helge Myhren:

Men...du spurte om Israel bor trygt idag, og det gjør de jo ikke. Derfor tror jeg at den muslimske våren vil bryte ut i den 3. verdenskrig, hvor Israel vil seire overlegent.
________________________________________________________

Takk for svar. Du har i alle fall innrømmet at Israel ikke bor trygt, og det er da en begynnelse. Men fikentreet er vel fortsatt uten frukt? Jeg har satt opp en stikkordliste som du kan lese fra om du har lyst. Det er faktisk mer lærerikt å lese fra profetene.

Israel kommer hjem (Jes.14)

Men Herren skal forbarme seg over Jakob og igjen velge ut Israel og la dem få bo i sitt land. Fremmede skal slutte seg til dem og holde seg til Jakobs hus. Folkeslag skal ta dem og føre dem hjem, og i Herrens land skal Israels hus gjøre dem til sin eiendom, til slaver og slavekvinner. Fangevokterne skal bli deres fanger, og de skal herske over sine undertrykkere.

Dette er ikke samme hjemkomst som i Esek.37, 38 og 39.

Den store omveltningen Jes.24 (månen blir til spott og solen til skamme)

Voldsmannens velde er forbi - Jes.25. (Fortapelsens sønn i 2.Tess.2.2ff)

Jerusalems trengsel - Jes.29.

Urett fører til fall - Jes.30.9-14

Assur faller - Jes. 30.27-33

Israels ledere er blinde - Jes.56.9-12

Den hellige veien - Jes. 35.

Herren berger Jerusalem - Jes. 37

Herrens tjener, et lys for folkeslagene ; han skal føre retten ut til folkeslagene - Med troskap skal han føre retten ut. - Fjerne kyster venter på hans lov - Jes.42

Herren samler sitt folk - Jes.27.8ff

Jerusalems herlige fremtid - Jes. 60

Gjengjeldelse og forløsning - Jes.63

Da har du noe mer å fundere videre på, vanskelig å se alt dette som fortid i hvert fall. Hvordan det går med Israel i en storkrig er vanskelig og spå noe om, men den ovenforstående stikkordliste skulle kanskje kunne gi en del svar, heller ikke Esek.21.19-37 er dumt å lese.

Kommentar #62

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Esekiel 37

Publisert rundt 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Israel kommer hjem (Jes.14) Men Herren skal forbarme seg over Jakob og igjen velge ut Israel og la dem få bo i sitt land. Fremmede skal slutte seg til dem og holde seg til Jakobs hus. Folkeslag skal ta dem og føre dem hjem, og i Herrens land skal Israels hus gjøre dem til sin eiendom, til slaver og slavekvinner. Fangevokterne skal bli deres fanger, og de skal herske over sine undertrykkere. Dette er ikke samme hjemkomst som i Esek.37, 38 og 39.

Joda, det er det vel? Det eneste må være setningen,"Folkeslag skal ta dem og føre dem hjem." Den er jeg litt usikker på. Men uansett, jeg lever i Esekiel 37, 38 og 39...når det gjelder framtiden.

Men takk for god støtte, vi er nok enige i det meste vi, Kristensen!

Kommentar #63

Kjell G. Kristensen

100 innlegg  13843 kommentarer

Okkupasjon av land

Publisert rundt 5 år siden

Anders Helge Myhren

Joda, det er det vel? Det eneste må være setningen,"Folkeslag skal ta dem og føre dem hjem." Den er jeg litt usikker på. Men uansett, jeg lever i Esekiel 37, 38 og 39...når det gjelder framtiden.

Men takk for god støtte, vi er nok enige i det meste vi, Kristensen!
________________________________________________________

Takk for det, jeg er mer enn villig til å utdype det jeg mener er riktig i følge skriftanalyser.

Vi er nok ikke helt enige om Israels hjemkomst og okkupasjonen av land slik vi ser det hos Jes.14. og sammenlignet med Esek.37, 38 og 39. I Jes.14. blir Israel fysisk ført til sitt land uten en oppstandelse fra de døde (bein og knokler som på nytt får kjøtt og sener på), i Esek.37. er det snakk om døde mennesker i en dal som er begravet der fordi det er så mange at det ikke er plass til å begrave dem andre steder, og det er disse som blir ført til Israels land på slutten. Esek.37 og Jes.14 er ikke sammenlignbare engang... Hvis vi leser videre på Jes.14 får vi vite mer;

Den dagen Herren lar deg hvile fra ditt strev og din uro og det harde slavearbeidet som ble lagt på deg, skal du stemme i denne spottevisen om kongen av Babel: Det er ute med undertrykkeren, ute med tyranniet. Herren har brukket staven til de lovløse, herskernes septer, som slo folkeslag i harme, slo uten stans, som hersket over folk i vrede, forfulgte uten nåde. Hele jorden hviler i ro, folk bryter ut i jubel. Selv sypressene og sedrene på Libanon jubler for din skyld: «Etter at du falt, kommer ingen opp og feller oss.»

Dette stemmer jo ikke med det Babylon i 586 fvt, og heller ikke nå, det er det Babylon som er beskrevet i Åpenbaringsbøkene og som vil måtte komme. 

Jakob har fått innpass i Israel slik det står hos Jes.14. i Herrens land, men undertrykker det folket som bor der, men det står at fremmede skal slutte seg til dem og fangevokterne / undertrykkerne (Jakob) og de skal bli deres fanger og herske over sine undertrykkere.

De fremmede står det om mange steder i skriften, de har stammende lepper og fører et språk en ikke forstår. De er nevnt med mange andre navn og lignelser som rovfugl, østavinden eller gresshoppene som er beskrevet i Dom.6.1.7:

Israelittene gjorde det som var ondt i Herrens øyne. Da ga Herren dem i hendene på midjanittene i sju år. Midjanittene beholdt makten over Israel. For å komme unna Midjan laget israelittene seg de tilfluktsstedene som er i fjellene, både huler og fjellborger. Hver gang israelittene hadde sådd, kom midjanittene og amalekittene og folkene fra øst og gikk til angrep på dem. De slo leir midt imot israelittene og ødela avlingen i landet helt bort til Gaza. De lot det ikke bli noe igjen å leve av i Israel, ikke en sau eller en okse eller et esel. For de kom med buskap og telt som svermer av gresshopper. Det var ikke tall på dem og kamelene deres. De kom for å ødelegge landet. Israel ble helt utarmet av midjanittene, og israelittene ropte til Herren.

Tro ikke at den Gud som du tror på vil la Israel gå ustraffet hen med sin overmakt over de som har bodd i dette landet hele tiden. De kommer til å få igjen så det synger om ørene.

Videre: Da israelittene ropte til Herren på grunn av midjanittene, sendte Herren en profet til dem. Han sa: Så sier Herren, Israels Gud: Det var jeg som førte dere opp fra Egypt og hentet dere ut av slavehuset. Jeg berget dere ut av hendene på egypterne og fra alle som undertrykte dere. Jeg drev dem bort for dere og ga dere landet deres. Jeg sa til dere: «Jeg er Herren deres Gud. Dere skal ikke frykte gudene til amorittene, som eide landet dere bor i.» Men dere ville ikke høre på meg.

Dermed er slaget tapt for Israel slik som de nå oppfører seg. Vi er nå i de usyret brøds dager om du leser videre. Bibelen forteller jo at bare en rest av Jakob skal bli igjen (Jes.10.21). Ikke smake døden før alt er skjedd. Jes.10.21-23: En rest skal vende om til den veldige Gud, en rest av Jakob. For selv om folket ditt, Israel, var som havets sand, skal bare en rest vende om. Utslettelsen er fastsatt, med rettferd strømmer den på. For Herren, hærskarenes Gud, fullfører utslettelsen som er fastsatt over hele jorden.

Sef.2.9: Derfor sier Herren over hærskarene, Israels Gud: Så sant jeg lever, skal det gå Moab som Sodoma og ammonittene som Gomorra; de skal bli et tistelkratt, en saltgruve, en ødemark for alltid. De som er igjen av mitt folk, skal plyndre dem, en rest av folket skal ta dem i eie.

Her er det mye og ta tak i for den som vil vite sannheten, for bøkenes bok er en bok for tilrettevisning og opplæring i rettferd, også for Israel, man skyter ikke spurv med kanoner.

Rovfuglen er beskrevet inn under Herrens plan i Jes.46.11 og har sammenheng med Esek.39.4, og gresshoppene finner du også i Dom.7.12 og Åp.9.3

Så er det alltids en sjanse for at vi er enige om det meste, bare rettferdigheten seirer til slutt?

Mest leste siste måned

Hjemmesentrert kirke
av
Joanna Bjerga
10 dager siden / 1504 visninger
Guds fravær
av
Geir Tryggve Hellemo
22 dager siden / 1239 visninger
To strekar
av
Arne Mulen
3 dager siden / 1233 visninger
Ja vel, gamlis
av
Heidi Terese Vangen
28 dager siden / 1221 visninger
Det vi ikke ser
av
Magne Nylenna
14 dager siden / 857 visninger
Biskop Byfugliens merkelige avskjedsreplikk
av
Roald Iversen
rundt 2 måneder siden / 566 visninger
Humanismens hellige skrifter
av
Didrik Søderlind
nesten 2 år siden / 556 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere