Rolf Steffensen

3    2

Kirkens passivitet i møte med kommunereformen

Har ikke Den norske kirke sett at lokalkirken over absolutt hele landet vil bli berørt i stor grad når kommunekartet nå skal tegnes helt på nytt?

Publisert for rundt 2 år siden / 2042 visninger.

Den pågående kommunereformen er en av de største og mest omfattende reformer i offentlig sektor i Norge noen sinne. Reformen involverer alle kommuner og fylkeskommuner. Målet er bedre offentlige tjenester i større, færre og mer effektive og robuste kommuner. Innen 1.1. 2020 vil hele det norske kommunekartet være tegnet fullstendig på nytt.

Med tanke på at også lokalkirken vil bli berørt, er det påfallende at ikke kirken i større grad har latt høre fra seg.

Som ordfører og regionråds­leder i den største regionen i Nord-Norge, Salten – som omfatter hele ni kommuner, hvorav Bodø er den største – er jeg sterkt involvert i reformens utvikling i både store og små kommuner i Nordland.

Gjennom et søk på Den norske­ kirkes nettsider finner jeg i­ngenting, ikke én nyhetssak, ikke ett dokument relatert til kommunereformen. På nettsidene til KA Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon nevnes reformen bare så vidt. Så langt jeg har oversikt over er det bare ett av fellesrådene i Sør-Håloga­land, Bodø kirkelige fellesråd, som for alvor har satt reformen på dagsorden, blant annet ved å ha hatt møter med Salten region­råd som koordinerer Salten-­
kommunenes utredningsarbeid.­ I tillegg har kirkevergelaget i Sør-Hålogaland diskutert saken på sitt årsmøte.

Berørt. Jeg spør meg, hva skyldes denne iøynefallende passiviteten og tilbakeholdenheten? Har man ikke sett at lokalkirken over absolutt hele landet vil bli berørt i stor grad? Eller er det kanskje noe i de kirkelige strukturene som gjør at man ikke helt vet hvem som skal ta ballen? Kan det være at menighetsråd, fellesråd og kirkeverger ikke føler seg kompetent nok, eller såpass på siden av den kommunale virkeligheten at de ikke finner sin plass? I så fall, bør kanskje noen andre, for eksempel Kirkerådet og KA, i større grad komme på banen.

For meg er det åpenbart at en ny kommunestruktur, i tråd med regjeringens mål om færre og større kommuner, vil sette så vel sokneinndelingen som fellesrådsstrukturen under betydelig press. Det samme gjelder prostigrensene og kanskje også bispedømmegrensene, fordi også de regionale leddene – fylkeskommunene, og fylkesmanns-embetene, vil være i endring.

Parallelt med kommune­reformen følger regjeringen opp kirkeforliket av 2012. Alt tyder på at den kirkelige økonomien i kommunene fortsatt skal være kommunenes ansvar. Det betyr at lokalkirken over hele landet vil stå under det samme effektivi­seringspresset som resten­ av kommunal sektor. Større enheter, det vil si større og mer profesjonelle, men samtidig færre fagmiljøer, og færre ledere vil være noe av resultatet. Å tro at dette ikke også vil gjelde kirkelig­ sektor, er etter min ­mening urealistisk.

Melde seg på. For den enkelte kommunes del er det ikke et alternativ å sitte passiv og se det hele an. Det bør det heller ikke være for kirken. Kirken bør forberede seg godt, og gjerne straks melde seg på i debatten, internt og eksternt, og på alle nivåer. Internt bør kirken diskutere sine visjoner og målsettinger for hva folkekirken er og skal være innenfor nye, færre og større kommuner.

Eksternt bør den tydelig signalisere og gi premisser for hvilke rammevilkår kirken fortsatt må ha for å kunne være en troverdig folkekirke, for eksempel hva gjelder pastoralt nærvær, lokale gudstjenesteforordninger, trosopplæring, diakoni, kirkemusikk med mer. Samtidig bør kirken se til at debatten og engasjementet for kirkens vilkår i kommunene når fram til og involverer de som allerede diskuterer kommunereformen i de enkelte kommunene. Jeg tenker på kommunepolitikerne. I tillegg bør kirken se til at de mange som i disse dager svarer ja til å stille på en liste til høstens kirkevalg, også har kunnskap om og tilstrekkelig forståelse for de endringene som kommunereformen vil kunn­e innebære for lokalkirkens del.

Framtid. Hvorfor? Fordi reformen i så stor grad vil legge ­føringer for den framtidige sosiale­ kontrakten mellom kirken­ som fellesskap og det enkelte medlem. Til syvende og sist vil det stå om kirkens framtid og nærvær som folkekirke – særlig i distriktene, ja, over hele landet.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 21.1.2015

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #11

Rolf Steffensen

3 innlegg  2 kommentarer

Premisser legges i kommunene

Publisert rundt 2 år siden

Takk til KA for raskt og godt svar! Det er betryggende å se at KA jobber godt med saken, særlig ut mot fellesrådene. Jeg støtter tanken om at kommunereformen, for kirkens del, må ses i sammenheng med den pågående forvaltningsreformen mellom stat og kirke. Noe av utfordringen nå, tror jeg, er å få KAs kunnskap og oppmerksomhet om reformens betydning for lokalkirken, helt ned og ut, ikke bare til kirkens organer, men til folk flest, og også til de mange kommunepolitikerne som pt har stor oppmerksomhet på reformen, men ikke aner noe om hva dette vil si for kirken lokalt og regionalt. Dessuten tror jeg det vil ha stor betydning, for kirken som for kommunene, å kunne se for seg ulike konsekvenser ved ulike modeller, og generelt sett også øke forståelsen for hvilke drivkrefter som rår og legger premisser i kommunene. Jeg bidrar gjerne i den videre debatten.

Svar

Lesetips

Grums i medvind
av
Laura Djupvik
rundt 8 timer siden / 550 visninger
0 kommentarer
Uenige for himmelens skyld
av
Leif Knutsen
rundt 12 timer siden / 336 visninger
0 kommentarer
KrF og ekteskapet
av
Jon Kvalbein
2 dager siden / 381 visninger
1 kommentarer
Barn og ­nattverd
av
Oddbjørn Evenshaug
4 dager siden / 278 visninger
1 kommentarer
Reell frykt
av
Agnar Gjøen
7 dager siden / 815 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Rune Tveit kommenterte på
Riots in Paris 2017
2 minutter siden / 1071 visninger
Rune Tveit kommenterte på
Riots in Paris 2017
5 minutter siden / 1071 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Til mann og kvinne skapte han dem?
6 minutter siden / 1809 visninger
Svein Ausland kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
9 minutter siden / 6016 visninger
Bernt Christian Helén kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
10 minutter siden / 6016 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Riots in Paris 2017
13 minutter siden / 1071 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Riots in Paris 2017
19 minutter siden / 1071 visninger
Svein Ausland kommenterte på
Kreasjonisme er vitenskapelig
25 minutter siden / 6016 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Riots in Paris 2017
25 minutter siden / 1071 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Riots in Paris 2017
31 minutter siden / 1071 visninger
Søren Ferling kommenterte på
Riots in Paris 2017
34 minutter siden / 1071 visninger
Torgeir H. Persett kommenterte på
Til mann og kvinne skapte han dem?
34 minutter siden / 1809 visninger
Les flere