Hans Aage Gravaas

48    149

Europa på kokepunktet

En må kunne snakke fritt og åpent om islamismens utfordringer uten å bli stemplet som rasist, og vedkjenne seg muslimsk tro uten beskyldninger om å være terrorist.

Publisert: 15. jan 2015 / 2226 visninger.

Sjelden har debatten om Europas fremtid og utvikling vært like intens som nå. Det er viktig at debatten fortsetter og at alle er med.

Nyhetsbildet setter spor. Flere enkelthendelser har på kort tid utfordret oss. Om disse hendelsene er sammensatte og forskjellige, setter de viktige demokratiske, kulturelle og livssynspolitiske prinsippspørsmål på dagsorden:

Vårt naboland Sverige preges av et krast politisk ordskifte, som handler like mye om ytringsfrihet og rammene for demokratisk deltakelse i et multikulturelt samfunn som synet på Sverigedemokraterna. Statsminister Stefan Löfven sier han aldri vil bidra til at Sverigedemokraterna får politisk innflytelse og omtaler partiet som et nyfascistisk parti.

Pegida. I Dresden i Tyskland arrangerte den antimuslimske bevegelsen Pegida en marsj med krav om strengere asyllover. Rundt 18.000 mennesker deltok i marsjen, som ble etterfulgt av markeringer i andre land, og som igjen har utløst en rekke motdemonstrasjoner. Forbundskansler Angela Merkel og flere tyske partiledere har fordømt Pegida-marsjene og bedt tyskerne vende ryggen til en bevegelse stemplet som en sammenslutning av hatefulle rasister og nazister.

Terrorangrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo i Paris har intensivert debatten ytterligere. Rasende islamister stod bak likvideringen av uskyldige enkeltindivider etter trykking av «blasfemiske» karikaturtegninger. Hendelsen representerer et betydelig angrep på ytringsfriheten, som er selve hovedpulsåren i et moderne demokrati. Den tyske avisen Hamburger Morgenpost som etter hendelsen i Paris trykket Charlie Hebdos karikaturer av profeten Muhammed, ble angrepet med stein og brennende gjenstander søndagen etter. 

Den ene enkelthendelsen etterfølger den andre. Vi utfordres til refleksjon og ettertanke; både som enkeltpersoner og samfunn:

Ytringsfrihet. For det første utfordres vi til å poengtere betydningen av ytringsfrihet for alle og å understreke alles rett til deltakelse i demokratiske prosesser. Verken innvandringskritikere eller representanter for vår muslimske minoritetsbefolkning bør få sin ytringsfrihet begrenset. Alle bør ønskes velkommen til deltakelse i det offentlige ordskiftet og demokratiske prosesser.

Ingen vil være tjent med at noen skyves vekk fra det gode selskap; heller ikke at det settes lokk på demokratiske debatter. Politisk korrekthet og tabubelagte temaer tjener ingen. «Uønskede aktører» kan fort søke ly i samfunnets mørke bakgater og på sikt bli tikkende bomber som truer både demokratiet og rikets sikkerhet. Hendelsene i Sverige og Tyskland er derfor alvorlige. Mørkleggelsen av Kölnerdomen og Brandenburger Tor må ikke innebære en mørkleggelse av en viktig demokratisk debatt.

Stigmatisering. For det andre utfordres vi til å avstå fra stigmatisering eller sosiokulturell stempling. Like lite som alle islamkritikere er rasister, like lite er alle muslimer terrorister. En må kunne snakke fritt og åpent om islamismens utfordringer uten å bli stemplet, og en må ha lov til å vedkjenne seg muslimsk tro uten beskyldninger om å være terrorist.

Utfordringen ligger ikke nødvendigvis i synspunktene som de enkelte samfunnsgrupperinger står for, men deres manglende evne til å bedrive intern selvsensur. Innvandringskritikerne må aktivt konfrontere rasistiske elementer i sin midte, og muslimer må ta tydelig avstand fra islam-inspirert terror og trakassering av andre trossamfunn. Islam fremstår i mange muslimske majoritetssamfunn som en totalitær ideologi uten aksept for religiøs konkurranse.

Det er denne totalitarismen som nå søker innpass i vår del av verden. Indignerte minoritetsmuslimer med opprinnelse i land hvor muslimer er godt vant med å få siste ord i enhver debatt, forsøker å true europeiske majoritetsgrupper til taushet. Dette er selvsagt helt uholdbart. Det er imidlertid like uholdbart å hevde at alle muslimer er totalitære eller voldelige.

Religionskritikk. For det tredje utfordres vi til å kjempe for trosfrihet og retten til å utøve religionskritikk. Dette innebærer ingen rett til å sensurere andres tro. Verken myndigheter eller samfunn bør fortelle oss hva vi har lov til å tro på, eller mene. Ingen bør vingeklippe vår trosutfoldelse og trospraksis.

Samtidig går det en grense. Politiske ideologier, religioner eller livssynstradisjoner som begrenser andres trosfrihet og trospraksis, har for lengst overtrådt denne grensen og bør gjøres til gjenstand for kritikk. Så får vi samtidig reflektere over hva som er konstruktiv religionskritikk og hva som bør betraktes som unødige provokasjoner. Vi bør alle plassere oss «i det godes tjeneste». 

Vårt ønske er ikke å ramme mennesker, men ideologier som rammer dem. Det er slett ikke opplagt at karikaturtegninger og satire er den beste og mest hensiktsmessige måten å utøve religionskritikk på. Men det er opplagt at alle har rett til å ytre seg på måter som andre misliker eller opplever krenkende. Verken satirikere eller karikaturtegnere kan bære ansvaret for den vold som måtte ramme både dem selv og andre i etterkant av deres ytringer. Det ansvaret må de voldelige bære selv, fullt og helt. 

Global kamp. For det fjerde utfordres vi til å forstå at kampen for trosfrihet, ytringsfrihet og demokratiske rettigheter er en global kamp. De internasjonale utfordringene er langt større enn små og store krusninger i den europeiske andedam.

Det er flott at utenlandske statsledere slutter seg til en storslått solidaritetsmarsj for ofrene i Paris, men spørsmålet er om de er like opptatt av manglende trosfrihet, ytringsfrihet og demokrati i land som Nigeria, Eritrea, Irak og Pakistan? Det burde de være. Det koker i Europa, men det koker i sannhet også andre steder.

FØRST PUBLISERT SOM KRONIKK I VÅRT LAND 15. JANUAR 2015

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Sondre Bjørdal, konstituert religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Hans Aage Gravaas. Gå til den siterte teksten.
En må kunne snakke fritt og åpent om islamismens utfordringer uten å bli stemplet, og en må ha lov til å vedkjenne seg muslimsk tro uten beskyldninger om å være terrorist.

Takk for mange kloke ord.

Islamismen er et stort globalt problem for hele menneskeheten, inkludert islamistene selv.

Svar
Kommentar #2

Njål Kristiansen

144 innlegg  19941 kommentarer

Publisert over 3 år siden

Det brenner og koker i Europa. I dag er mediene fulle av meldinger om at det skal bli uro flere plasser. Det er snakk om både cyberangrep så vel som voldsomme voldsepisoder. Det er syriakrigerne som rører på seg. 

Og samtidig kom Norges mest kjente agitator hjem fra Pakistan. En karismatiker med kraft til å oppildne sjelene, i følge hans kritikere. Politiet forsøkte å fengsle ham for en gammel sak men det gikk ikke. De har nok sine grunner til å forsøke å begrense aktiviteten. 

Frankrike i forrige uke, Belgia i går kveld. Farene lurer i disse tider.  

Svar
Kommentar #3

Magnus Leirgulen

64 innlegg  3906 kommentarer

Veldig bra -

Publisert over 3 år siden
Hans Aage Gravaas. Gå til den siterte teksten.
Global kamp. For det fjerde utfordres vi til å forstå at kampen for trosfrihet, ytringsfrihet og demokratiske rettigheter er en global kamp. De internasjonale utfordringene er langt større enn små og store krusninger i den europeiske andedam.

Det er flott at utenlandske statsledere slutter seg til en storslått solidaritetsmarsj for ofrene i Paris, men spørsmålet er om de er like opptatt av manglende trosfrihet, ytringsfrihet og demokrati i land som Nigeria, Eritrea, Irak og Pakistan? Det burde de være. Det koker i Europa, men det koker i sannhet også andre steder.

og godt reflektert innlegg.  Det siste avsnittet her er "forferdelig" sant.   "Alt har sammenheng med alt",  heter det jo.

Svar
Kommentar #4

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2667 kommentarer

Om tabuer, politisk korrekthet og stempling

Publisert over 3 år siden
Hans Aage Gravaas. Gå til den siterte teksten.
Politisk korrekthet og tabubelagte temaer tjener ingen.

 

I det siste har jeg stilt meg flere ganger spørsmålet om hva som i dag er politisk korrekt, og hva som er tabubelagt? Hva mener du i så måte, Gravaas? Snakker vi ikke dagen lang om «islamismens utfordringer», og over hodene på muslimer? Hører man etter hva muslimer selv har å si - bortsett fra dem som forherlige vold eller vil/ har begått vold - terror? Er ikke "«islamismens utfordringer» det som er det politisk korrekte å snakke om? Mens derimot å snakke om de dypere årsaker (f.eks. dette ), og rasistenes/ nazistenes fremgang, er et tabu? Og til sistnevnte: Det helles bensin på rasisme-/ nazibålet av mange medløpere – som det gjennom historien alltid ble gjort. Hva skal vi si til det? Tabu å snakke om?

Jeg er enig i at en må kunne snakke fritt og åpent uten å bli stemplet. Og det er som Gravaas sier: "Like lite som alle islamkritikere er rasister, like lite er alle muslimer terrorister"! Men hva er islamkritikk i dag, Gravaas? Hva dreier den seg om? Vi behøver da ikke debattere utfordringene med terrorisme. Det er vel de fleste enige om at dette ER en utfordring.

Alle er vi enige om at terroren som nå også varsles om, er fryktinngytende. Men mørkleggelsen av domen i Köln og av Brandenburger Tor, og de sammenlagt ca 100 000 NO Pegida-demonstranter sist mandag i de aller fleste byer i Tyskland, er et varsel om årvåkenhet overfor Pegidas budskapet. Det er i dybden en forberedelse til oppheving av demokratiet. Det er tabu å snakke om.

Kommende mandag tar Dresdens No Pegigas med seg kluter, koster og andre rengjøringsredskap for en grundig nyttårsrengjøring i sin by. Nei, debatten i Tyskland er ikke mørklagt overhode. Den viktige demokratisk debatten er høyst levende og pågår bl.a. i sosiale medier og i det politiske sjikt. Og jeg er overbevisst om at debatten i Sverige heller ikke mørklagt, men heller har en annen retning, enn vi kjenner den herfra Norge. 

Men så:

Tør vi debattere om alt det muslimer blir utsatt for av vestlige islam-/ muslimhatere? Forstår vi hvor livredde de fleste muslimer er? Deres moskeer blir angrepet, selvsagt også i Frankrike etter terrorangrepet (kilde ). Et villsvinhode og innvoller ble lagt foran en av moskeene med beskjed om:"Neste gang vil det være deres hode". Terror mot muslimer snakker ingen om. Ingen demokratisk debatt her.

Nytt fra Dresden:

Den 20 år gammle asylsøker, Khaled Idris fra Eritrea gikk hjemme fra for handle, men kom ikke hjem. Han ble dagen etter, tirsdag, 13.01. 2015, kl 07:40 funne død nær sin bopel (ikke et asylmottak) i en bakgård i Dresden. Politiet formidlet straks at døden ikke var påvirket av ytre forhold. Obduksjonen dagen etter viste imidlertid at han døde av flere knivstikk i bryst og hals! Heller ikke en lege kan alltid straks fastslå dødsårsak, heter det i etterkant. Umiddelbar før hans død leverte en sosialarbeider en anmeldelse på at det var tegnet hakekors på Idris dør. Siden Khaled Idris ble funnet dagen etter Pegidas „mandagsdemonstrasjon» i Dresden, svirrer spekulasjoner og flere politikere gir uttrykk for sjokk.

 

.

Tør vi ta denne debatten? Kan jegsnakke fritt og åpent her uten å bli stemplet som politisk korrekt?

 

 

Svar
Kommentar #5

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2667 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Forstår vi hvor livredde de fleste muslimer er?

Apropos at de fleste muslimer er livredde: Bushra Ishaq la ut en artikkel i går.

Frykten for dem som hater oss

"Terrorister er ikke bare blodtørste mennesker, men står også for intelligente strategier. Det operative målet til terroristene var Charlie Hebdo, men det strategiske målet var å angripe ytringsfriheten for å tenne brannfakkelen som skulle få vestlige redaksjoner til å publisere karikaturer.

Flere gjennomtenkte motiver er fremkommet:

1.Styrke fremmedgjøringen av muslimer, og bekrefte at vesten hater muslimer. Det sees på som en maktdemonstrasjon at Vesten med sin urokkelige makt angriper det kjæreste for muslimer. En gruppe som befinner seg i den verste krisen i sin historie. En krise preget av krig, fattigdom og elendighet mange tilskriver arven etter imperialismen og Vestens dobbeltmoralske støtte til korrupte makthavere. (...)

Muslimer stilles til veggs for terroren

På samme måte som terroren 22. juli ikke skulle tilskrives Arbeiderpartiets innvandringspolitikk, var en tanke at terroren i Paris ikke skulle tilskrives satirene til Charlie Hebdo. Akkurat som ingen krevde at kristne ledere skulle ta avstand fra 22/7, var en tanke at man ikke skulle ansvarliggjøre muslimer for terroren i Paris.

Men debatten er nettopp blitt redusert til satirer og ytringsfrihet.

Og franske muslimer stilles til veggs for terroren med 60 antimuslimske angrep etter terrordagen, hvorav 26 angrep mot moskeer, deriblant skudd og brannbomber.

Har ikke terroristene oppnådd akkurat det de ønsket? Terroristene kan si seg godt fornøyd når karikaturene av profeten nå er av de mest publiserte bildene. Men de har likevel ikke oppnådd alt. (...)"

.

Kan vi debattere denne siden av saken?

Svar
Kommentar #6

Linda Hagen

7 innlegg  602 kommentarer

Det siterte er helt klart et problem.

Publisert over 3 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Vestens dobbeltmoralske støtte til korrupte makthavere.

Selvfølgelig skal man kunne debattere de spørsmålene du tar opp i dine to kommentarer. Du har helt rett i at det er mange utfordringer; og om man kun tar tak i den ene siden kan det ikke resultere i annet enn en eskalering av konfliktene. Historien om Khaled Idris er forferdelig.

Jeg har likevel litt vondt for å se at det skal være noe tabu å snakke om rasistenes og nazistenes fremgang. Det er vel liten tvil om at ekstremistiske krefter, fra alle kanter, nærer hverandre og må forstås i forhold til hverandre. Spørsmålet (fremdeles ikke tabu, da det ofte skrives om) er hva du legger i "medløper". Det er vanskelig å unngå at ekstremistiske krefter tar synspunkter som passer inn i deres bilde til inntekt for sitt syn. Skal man unngå dette blir det svært vanskelig å uttale seg kritisk til noe som helst av betydning for menneskeheten.

Svar
Kommentar #7

Johan Rosberg

17 innlegg  351 kommentarer

Whoops...

Publisert over 3 år siden

https://www.youtube.com/watch?v=_CSPbzitPL8

Veien til helevete er brolagt med gode (og praktiske) intensjoner. Har vi lært noe siden da?

Svar
Kommentar #8

Hans Aage Gravaas

48 innlegg  149 kommentarer

Stigmatisering - en fare

Publisert over 3 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Tør vi ta denne debatten? Kan jegsnakke fritt og åpent her uten å bli stemplet som politisk korrekt?

Jo da, du kan absolutt snakke fritt....

I mitt hovedinnlegg oppmuntrer jeg til å avstå fra å bidra til stigmatisering:

«En må kunne snakke fritt og åpent om islamismens utfordringer uten å bli stemplet som rasist, og vedkjenne seg muslimsk tro uten beskyldninger om å være terrorist.»

Dette er viktig av flere grunner:

For det første: Om alle typer innvandringskritikere automatisk stemples som rasister, vil all konstruktiv debatt om innvandring forstumme. Om «likt og ulikt» plasseres i samme bås blir det helt umulig å snakke balansert og sant både om innvandringens positive og negative sider. En vil heller ikke komme videre i bekjempelsen av de virkelig farlige miljøene, som med utgangspunkt i et uakseptabelt menneskesyn og suspekte raseteorier (direkte eller indirekte) oppmuntrer til vold og fremmedhat.

For det andre: Blir alle muslimer stemplet som terrorister, snakker en ikke sant om de mange moderate og fredelige norske muslimer. En vil heller ikke komme videre i den nødvendige bekjempelsen av representanter for islam-inspirert voldsbruk og terrorisme som nå finnes i hele Europa og som også ønsker å gjøre Norge til en plattform for sine destruktive aktiviteter.

Klarer en å unngå stigmatisering av «personer», har en større mulighet til å oppnå en konstruktiv debatt om «saken».

Flyttes oppmerksomheten fra person til sak, kan en f.eks. med enda større frimodighet og presisjon adressere det rasistiske «grumset» og fremmedhatet som dessverre finnes mange steder i det europeiske folkedypet, selv om det er en kjensgjerning at ingen kultur i verden er skjermet for grader av fremmedfrykt. Det ukjente er ofte truende, og dette må vi derfor kunne snakke åpent om.

Nazismen reflekterte et rasistisk menneskesyn. Dette menneskesynet dukker dessverre opp i ulike grader og former også i vår tid. Nazismen forsøkte å utrydde uønskede minoriteter og folk som tenkte annerledes enn dem selv. Dette menneskesynet, som ikke bare forekommer  bare her i vesten men også andre steder, må bekjempes.

Klarer en å unngå stigmatisering av muslimer, er det også større mulighet til å adressere de viktigste utfordringene som islam representerer. Diskrimineringen av annerledes troende er dessverre sterk utbredt i muslimske majoritetskulturer. Denne diskrimineringen fører ikke alltid til vold og terrorisme, men det er dessverre ofte at så også er tilfelle.

Mange muslimske majoritetskulturer fastholder en politisk teokratisk teologi, som reflekterer et minst like makabert menneskesyn som nazismens: Religiøse minoriteter i muslimske majoritetsland blir ofte - i likhet med muslimer som konverterer til annen tro - enten diskriminert, forfulgt, torturert eller drept. Vi har også mange eksempler på at dette tankesettet blir forsøkt gjort gjeldende når muslimer bosetter seg i en utenlandsk minoritetskontekst. For eksempel: En somalisk muslim som konverterte til kristen tro i her i Norge, måtte søke politibeskyttelse for å beskytte seg mot andre somaliere som bodde i samme område. De truet med å drepe han. Hans omvendelse ble ikke akseptert, fordi han angivelig vanæret både familien og islam.

Når franske pressefolk blir drept fordi de publiserer noe som en gruppe muslimer misliker, er det «more of the same stuff». Om vi ønsker alle mennesker vel, kan slikt ikke tolereres.

Europa er på kokepunktet. Det er mye å snakke om.

Svar
Kommentar #9

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2667 kommentarer

Absurditeter og Nyhetsformidling

Publisert over 3 år siden
Linda Hagen. Gå til den siterte teksten.
Selvfølgelig skal man kunne debattere de spørsmålene du tar opp i dine to kommentarer.

 @Hagen:

Det siterte er helt klart et problem.

Publisert 18 timer sidenKommentar #6

Solveig Wah.l – gå til den siterte teksten.

Vestens dobbeltmoralske støtte til korrupte makthavere.

Jeg ser at vi er enige med Bushra Ishaq i, at vestens dobbeltmoralske støtte til korrupte makthavere er et klart problem. Det leder meg videre til vår berettigete frykt for IS, og som iherdig vil spre sin terror til oss - for å vinne makt og for å splitte vårt samfunn. Men vår frykt får noe absurd over seg når – Flere EU-land kjøper olje av IS (abc-nyheter, tirsdag 30.09.2014)! Grådigheten overskygger redsel, vår troverdighet og anstendighet. Forstå den som kan.

Apropos «at ekstremistiske krefter, fra alle kanter, nærer hverandre og må forstås i forhold til hverandre.». På fb florerer det med utmerkete satiriske tegninger for tiden. En tysk karikatur viser en islamterrorist danse vals - tett og inderlig - med en islamhater! Begge er menn.

Hva jeg legger i "medløper": Det er en tankegang jeg har tatt med meg videre fra nazitiden. Det betyr et skille mellom bevisste ideologer, propagandister og dem som er deres mer eller mindre medløpere. Medløpere – slik jeg ser det i øyeblikket – går med, uten konstant kildekritikk.  At det er vanskelig å unngå at ekstremistiske krefter tar synspunkter som passer inn i deres bilde til inntekt for sitt syn, er en annen bit av bildet. Disse krefter tar ikke bare opp i seg synspunkter som passer inn, men forvrenger bildene, videreformidler sitater fullstendig tatt ut av sin sammenheng, formidler halve sitater som blir til løgn, eller forvrenger dem med formål propaganda. Jeg følger med i kampen for formidling av  hvilken nyheter og hvordan/ hva på fb.

Svar
Kommentar #10

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2667 kommentarer

'Fremmedhat og -frykt’

Publisert over 3 år siden
Hans Aage Gravaas. Gå til den siterte teksten.
Flyttes oppmerksomheten fra person til sak, kan en f.eks. med enda større frimodighet og presisjon adressere det rasistiske «grumset» og fremmedhatet som dessverre finnes mange steder i det europeiske folkedypet, selv om det er en kjensgjerning at ingen kultur i verden er skjermet for grader av fremmedfrykt. Det ukjente er ofte truende, og dette må vi derfor kunne snakke åpent om.

Gravaas ga meg ikke svar på hva han mener, er politisk korrekt, og hva som er tabubelagt. Heller ikke fikk jeg svar på, hva som i dag er islamkritikk.  I svaret til meg snakker han nå om ‘alle typer innvandringskritikere’ som ikke automatisk må stemples som rasister. Jeg savner konkretisering. Men når mener Gravaas, at karakteristikken av et utsagn har en rasistisk karakter? Er det innvandringskritikk å ha som egentlig mål at muslimer må frasi seg sin religion for å få lov til være i Europa? Eller dette rasistisk?

 

Rasistisk «grums» og fremmedhat som dessverre finnes mange steder i det europeiske folkedypet, og som i forskjellig grad ingen kultur i verden er skjermet for, er jeg enig i, at dette må det snakkes om. Jeg spør: Er dette evolvert hos oss mennesker, mener du? Fremmedhat ville jeg avvise som et produkt av evolusjonen og erstatte det med naturlig skepsis overfor det ukjente. Så kan menneskene selvsagt frykte for egen eksistens så snart resursene er knappe. På den annen side er det mer grunn til å anta at ‘fremmedhat og -frykt’ har i seg elementer av hat og frykt for å miste maktposisjoner.

Hva kan vi gjøre med dette, er mitt spørsmål. Er vi nødt til å fortsette med å frykte og hate, eller skal vi bli kjent med dem som vi frykter og hater og se at de alle er mennesker med de samme behov?

.

Edit: Siden Linda Hagen med rette insisterer på at ingen ting er/ skal være tabu, så anser jeg Gravaas’ utsagn – også om ‘politisk korrekthet’ - som en floskel som er utgått på dato. Den er altomfattende og dermed intetsigende.

 

Svar
Kommentar #11

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

De blodrøde og de blodige

Publisert over 3 år siden

HRS - Hege Storhaug : Støtte til Den islamske staten, rekruttering til den, og mye mer, har nå fått begeret til å renne over for danske politikere i Folketinget. Med unntak av de blodrøde i Enhedslisten, krever nå samtlige partier at moskene i Aarhus stenges.

Ja, det koker, og det renner over.  Så kan en spørre seg hvorfor det er en  symbiose mellom de blodrøde og de blodige.   Hvorfor går ikke Danmarks muslimer i spissen for å radere ut denne moskeen og de imamer som forsøpler omdømmet av Islam ?  

Trolig fordi at muslimer er livredde  hverandre. Det finnes alltid noe i Koranen og de tilhørende skriftstykker som er egnet til å drepe enhver påstand.   Fysiske argumenter blir til slutt det eneste overbevisende. Og da er det best å holde kjeft.

Svar
Kommentar #12

Magnus Leirgulen

64 innlegg  3906 kommentarer

Løsningen ?

Publisert over 3 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Hva kan vi gjøre med dette, er mitt spørsmål. Er vi nødt til å fortsette med å frykte og hate, eller skal vi bli kjent med dem som vi frykter og hater og se at de alle er mennesker med de samme behov?

Gravaas er helt sikkert kapabel til å svare på dine spørsmål selv.                                                           Jeg ble bare litt nysgjerrig på hva din løsning på hele dette problemkomplekset ville være.

Svar
Kommentar #13

Njål Kristiansen

144 innlegg  19941 kommentarer

Publisert over 3 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Edit: Siden Linda Hagen med rette insisterer på at ingen ting er/ skal være tabu, så anser jeg Gravaas’ utsagn – også om ‘politisk korrekthet’ - som en floskel som er utgått på dato. Den er altomfattende og dermed intetsigende.

Yess. En slik formulering er død og maktesløs. Det som er korrekt for en er det ikke for en annen. I hvert tilfelle bør det følge med hva det reelle innholdet i begrepet er. Hvis ikke blir det nærmest en meningsløs klisjé som er mer egnet til mobbing enn opplysning. 

Svar
Kommentar #14

Rune Holt

9 innlegg  10931 kommentarer

Jeg undres

Publisert over 3 år siden
Solveig A. Wahl. Gå til den siterte teksten.
Hva kan vi gjøre med dette, er mitt spørsmål. Er vi nødt til å fortsette med å frykte og hate, eller skal vi bli kjent med dem som vi frykter og hater og se at de alle er mennesker med de samme behov?

Hvor langt skal vi strekke den strikken der "å bli kjent med" skal forsøkes i forhold til fanatisme og hat til vestlige verdier ?
Er det så merkelig at vi som er vant til ro og fred blir fulle av frykt når vi ser hvilke holdninger som florerer ?

Det ser heller ikke ut til at de behovene islamister har samsvarer til våre egne behov.

Hva skal til før dette blir klart for deg/dere ? 

Svar
Kommentar #15

Knut Nygaard

487 innlegg  6976 kommentarer

Ytringsstopp i Dresden

Publisert over 3 år siden

Dagbladet melder at islamister nå har tvunget PEGIDA til å innstille sine mandagsytringer i Dresden - demoer som har spredt seg til store deler av Europa.

Jo, nå er vi der.  I krig så er det ikke til å unngå at det blir blodig.  For den ordinære europeer et uvirkelig scenario - at en vil vise sin lojalitet til de verdier som den vestlige verden består av i dag, skal ende opp med at en kan ende opp som drept.

Jo, vi har sett det i Kairo og alle de såkalte arabiske spring landene - men denne gangen er det ikke styrende makter som er de mest våpenføre - det er islamister som truer og vi vet jo at de har en annen innstilling til det å dø for saken enn vi ordinære europeere er vant med og ønsker.

Nå burde vel "krigsministeriet" for Vesten ha et krisemøte og bestemme hvordan den vil møte islam(istene) - ikke er det mulig å tegne - ikke er det mulig å samles og vise sin lojalitet til det vi holder kjært - ikke er det mulig å uttrykke åpent sin skepsis til islam iblandt oss - jo, skal vi underkaste oss allerede nå på lavt nivå? - eller skal vi ta kampen og risikere at liv går tapt? - også våre egne - vi er alle potensielle targets.

http://www.dagbladet.no/2015/01/18/nyheter/minoriteter/politikk/innvandring/krig_og_konflikter/37241351/

Svar
Kommentar #16

Leif GuIIberg

72 innlegg  6368 kommentarer

Ja, også andre steder

Publisert over 3 år siden
Hans Aage Gravaas. Gå til den siterte teksten.
Det er flott at utenlandske statsledere slutter seg til en storslått solidaritetsmarsj for ofrene i Paris, men spørsmålet er om de er like opptatt av manglende trosfrihet, ytringsfrihet og demokrati i land som Nigeria, Eritrea, Irak og Pakistan? Det burde de være. Det koker i Europa, men det koker i sannhet også andre steder.

Debatten om terroren i Paris ble forståelig nok både nasjonale og internasjonale medias hovedfokus etter den skjebnesvangre onsdagen. Men det gjelder å se ting i det store perspektivet - terror utgjør en liten del av dramatiske hendelser i Europa.

I USA finnes det noe som kalles Global Terrorism Database som har lagret terrorhendelser i 40 år og har følgende kriteria for at noe skal kunne defineres som terror:

Intensjonen med hendelsen må være å skade eller skremme; De som står bak kan ikke representere noen offentlig myndighet; Hesikten må være å nå ut med et budskap utover selve ofrene.

Informasjonen i nevnte database viser at:

50% av all terror foregår i de tre landene Irak, Pakistan og Afghanistan; 85-95% av ofrene antas å være muslimer; 85-95% av terrorhandlingene utføres av muslimer;

De siste 10 årene er det innrapportert 400 terrorhandlinger i Storbriannia - de fleste i Nord-Irland, og de fleste ikke med dødelig utgang.

I USA var det 131, hvor under 20 hadde dødelig utgang. I Frankrike var tallet 47. Mens i Irak var tallet 12000 hvorav 8000 med dødelig utgang. Hvilke tall som Boko Haram har bidratt med i Nigeria har jeg ikke oversikt over.

Svar
Kommentar #17

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2667 kommentarer

When I point my finger at my neighbour, there are three more pointing back at me.

Publisert over 3 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Jeg ble bare litt nysgjerrig på hva din løsning på hele dette problemkomplekset ville være.

Å skulle ha en løsning på hele problemkomplekset, er vel ingen gitt. En konflikt har alltid i det minste to sider. Hva kunne vi fra vår side komme muslimer i møte med?

Mitt eget første skritt er nå, høylyd å fordømme – ta avstand fra den torturen, inkl. seksuelle overgrep og ydmykelse som fanger ble/ blir utsatt for i Guantanamo fengslet (+ andre steder)   USA torturerte . Å ta innover seg bildene  og videoopptak fra torturen er like vanskelig som å ta innover seg det IS forvolder…

Rapport: Treatment of Prisoners at Guantanamo Bay

List of Torture Techniques

1. Sexual Assault/Humiliation

2. Sleep Deprivation

3. Sensory Deprivation

4. Solitary Confinement/Isolation

5. Mock Executions

6. Forced Medication

7. Use of Dogs to Scare Detainees

8. Temperature Extremes

9. Sensory Bombardment (Noise)

10. Watching Others Being Tortured

11. Psychological Techniques

Så Leirgulen, mitt forslag til et skritt frem, er å forstå, fordømme og å ta avstand fra USA’s tortur mot muslimske fanger. Krigen mot Irak som startet på grunnlag av ren og skjær løgn, er også en bit av kompleksiteten som bør fordømmes høylyd. Da kommer jeg muslimer ett skritt i møte

 

Enkelt sagt: Begynne med meg selv

Svar
Kommentar #18

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2667 kommentarer

Å fyre opp til krig

Publisert over 3 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Jo, nå er vi der. I krig så er det ikke til å unngå at det blir blodig.

Ja, krig, Knut Nygaard! Du fyrer opp, men glemmer faktumet, som tidlige nevnt i denne tråden at blod for lengst har flydd. En 20-åring ble funnet liggende i ben lodpøl forrige tirsdag morgen, drept med flere knivstikk i bryst og hals. Og et politi som har forsinket etterforskning ved å kunngjøre at dødsfallet ikke skyltes ytre årsaker! Foruten dette har politiet ikke trodd på asylsøkere som ble utsatt for vold. At det står skrevet på dør og vegger «Wir werden euch alle kriegen» (vi skal få tak i dere alle sammen) og tegnet hakekors, har politiet heller ikke gjort noe med. 

Dagens demonstrasjoner under åpen himmel – både Pegida og Nyttårs-Feie-Dresden ren- ble forbudt – pga evt. trussel fra salafister OG denmilitante delen av Pegida. Nevnte motdemonstrasjon hadde nettopp samlet 200 planleggere for sin aksjon som skulle samle tusenvis av mennesker – i tillegg altså til Pegidafolk.

Men nå setter befolkningen i Dresden en aksjon i gang:"Monday Night Buddies"

"Monday Night Buddies" for refugees and other foreigners

Talking to Eritrean refugees in the last days I learned that many of them are scared to go out on Monday evenings, and are even scared in their flats. We are planning to send "buddies" (suggest a better name if you have ideas) to their places to simply hang out, maybe cook together. Even though tomorrow there will be no Pegida rally, let's do it anyway, because many of those pegidiots might actually be around in their neighborhoods this time.”

Svar

Siste innlegg

Logg av!
av
Joanna Bjerga
rundt 1 time siden / 28 visninger
0 kommentarer
23. juli
av
Vårt Land
rundt 4 timer siden / 334 visninger
4 kommentarer
Logg av!
av
Joanna Bjerga
rundt 16 timer siden / 279 visninger
0 kommentarer
Utgår
av
Bjørn Erik Fjerdingen
rundt 16 timer siden / 125 visninger
2 kommentarer
Hetebølgen
av
Vårt Land
2 dager siden / 227 visninger
1 kommentarer
Les flere

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Logg av!
av
Joanna Bjerga
rundt 1 time siden / 28 visninger
0 kommentarer
23. juli
av
Vårt Land
rundt 4 timer siden / 334 visninger
4 kommentarer
Logg av!
av
Joanna Bjerga
rundt 16 timer siden / 279 visninger
0 kommentarer
Utgår
av
Bjørn Erik Fjerdingen
rundt 16 timer siden / 125 visninger
2 kommentarer
Hetebølgen
av
Vårt Land
2 dager siden / 227 visninger
1 kommentarer
Les flere

Siste kommentarer

Kåre Kvangarsnes kommenterte på
23. juli
17 minutter siden / 334 visninger
Are Karlsen kommenterte på
Sommer-refleksjoner: Identitetskrise, overgivelse og kristent liv
17 minutter siden / 2508 visninger
Magnus Leirgulen kommenterte på
Demagogi og "åndelig" manipulasjon!
20 minutter siden / 12124 visninger
Rune Holt kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
24 minutter siden / 2239 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
23. juli
34 minutter siden / 334 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
23. juli
39 minutter siden / 334 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Utgår
40 minutter siden / 125 visninger
Iver-Olaf Grimstad kommenterte på
Erobret kristendom
rundt 1 time siden / 1803 visninger
Lars Gule kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 2239 visninger
Bjørn Erik Fjerdingen kommenterte på
Utgår
rundt 1 time siden / 125 visninger
Kåre Kvangarsnes kommenterte på
22. JULI OG OPPGJØRET MED EKSTREMISMEN
rundt 1 time siden / 2239 visninger
Daniel Krussand kommenterte på
Ramadan
rundt 1 time siden / 715 visninger
Les flere