Helge Erik Solberg

37

Ytringsfrihet og satire er ikke allmenne størrelser

Ytringsfriheten og retten til satire har ikke samme status i Norge og Frankrike

Publisert: 12. jan 2015

I kjølvannet av de to terrorhandlingene i Paris er det sagt og skrevet mye klokt om ytringsfrihet og satire. Mange har -- med rette -- påpekt at ytringsfrihet er en vesentlig rettighet for å bevare et sunt demokrati og at satire er en ytringsform som må tilhøre denne friheten.

Likevel tror jeg det er nødvendig med en liten nyansering. Retten til ytringer og satire har ikke nødvendigvis samme status i alle samfunn. Forskjellen mellom Frankrike og Norge er i denne sammenhengen ganske interessant og viktig.

I Norges Grunnlov står det nå (i §2): Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. Det er verd å merke seg at det norske samfunnet skal ha et verdigrunnlag basert på landets kristne og humanistiske arv. I en viss forstand er derfor ytringsfriheten underordnet dette overordnede verdigrunnlaget.

Dette er svært forskjellig fra situasjonen i Frankrike, som siden Den franske revolusjon prinsipielt er en sekulær stat. Den sekulære ideologi er så sterk at den forsvares med nebb og klør; den er på en måte det overordnede verdigrunnlaget for den franske staten.

Det er i dette perspektivet vi må tolke mye av det som sies og gjøres i Frankrike når det gjelder retten til offentlige ytringer, også til krass satire. Bak den franske holdningen ligger følgende noen premisser som oppfattes som absolutte: (1) Staten skal være sekulær i den forstand at ingen religiøst begrunnede holdninger skal influere på den; det religiøse skal utelukkende tilhøre det private rom. (2) Et absolutt konsekvent demokrati er den eneste måten å bevare en gjennomført sekulær stat på. (3) Ytringsfrihet for alle, inkludert satire, er viktig for å bevare et sunt demokrati.

Nordmenn flest godtar ikke offentlige ytringer som krenker medmenneskers tro og livsholdninger. I Frankrike, derimot, er slike ytringer ikke bare tillatt, de er nødvendige for å rense demokratiet for det som oppfattes som usunn autoritet.

Derfor har satireavisen Charlie Hebdo vunnet alle rettsaker etter anklager om ytringer som krenker religiøse verdier og personer. Les bare hva sjefredaktøren, Gérard Biard, skriver i artikkelen Demokrati forutsetter blasfemi, som Morgenbladet publiserte fredag 2. januar (side 8-9). Jeg tar med noen klipp:

  • Men i et demokrati kan ingen politisk dagsorden gjøre krav på å være “hellig”. Her er det tvert om slik at enhver politisk agenda må kunne kritiseres, diskuteres og gjøres til latter. Ei heller må det være noe i veien for at vi kan rakke ned på den, selv voldsomt. Og selv med grove gloser.
  • Vi kan ikke ha demokrati uten sekularisme. Sekularismen alene kan sikre full virkeliggjøring av demokratiet som politisk system.
  • Dermed sikrer vi oss at ingen er uberørbare. En guddommelig lov proklamerer derimot en uforanderlig essens, inngravert i evig marmor og derfor permanent immun overfor kritikk og problematiseringer. Guds lov blir dermed uforenelig med demokratiet.

Vi står derfor overfor et valg. Hvis vi fastholder at samfunnet vårt skal være verdibasert, slik som i dagens Norge, så vil ytringsfriheten, selv om den når langt, ha visse grenser. Hvis vi derimot ser den ekstremt sekulære stat, som den i Frankrike, som et ideal, må vi godta ekstreme ytringer og krenkende satire.

Selv har jeg gjort mitt valg.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

Interessant innlegg

Publisert over 5 år siden

Da har vi en unik mulighet i Norge til å stå fast ved våre verdier og beskytte oss mot å delta i denne hatkrigen.

Alternativt bli som Frankrike med den manglende beskyttelsen som kristendommen er.

Kommentar #2

Elin Kristin Helene Olsen

3 innlegg  51 kommentarer

Verdifullle verdier

Publisert over 5 år siden

Farisereerene ville kunne få Jesus dømt i Norge - men ikke i Frankrike.

Verdifulle verdier? Tja... NEI, egentlig ikke.

Kommentar #3

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Flesk eller ingenting.

Publisert over 5 år siden

Ordfører Marcel Montreau i den nordfranske byen Sargé-lés-La Mans innfører en ordning i byens skoler der alle elever, også muslimske, må akseptere den maten de får servert. Også svin og salami.

Avgjørelsen begrunnes med "prinsippet om Republikansk nøytralitet" Han sier "Det er ikke vår oppgave å tilfredsstille religiøse behov."

En god illustrasjon på din ryddige og avklarende beskrivelse slik jeg forstår det.

Kommentar #4

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Helge Erik Solberg. Gå til den siterte teksten.
Ytringsfriheten og retten til satire har ikke samme status i Norge og Frankrike

I kjølvannet av de to terrorhandlingene i Paris er det sagt og skrevet mye klokt om ytringsfrihet og satire. Mange har -- med rette -- påpekt at ytringsfrihet er en vesentlig rettighet for å bevare et sunt demokrati og at satire er en ytringsform som må tilhøre denne friheten.

Likevel tror jeg det er nødvendig med en liten nyansering. Retten til ytringer og satire har ikke nødvendigvis samme status i alle samfunn. Forskjellen mellom Frankrike og Norge er i denne sammenhengen ganske interessant og viktig.

Ytringsfriheten inkluder den også rett til løgn?

Kommentar #5

Elin Kristin Helene Olsen

3 innlegg  51 kommentarer

Tie eller tale - det er spørsmålet

Publisert over 5 år siden

SITAT:I Norges Grunnlov står det nå (i §2): Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. SITAT SLUTT                   

Rekkefølgen på de to første setningene i Grunnloven - gitt at det er sånn de står etter omarbeidingen - overrasker meg. Andre setningen burde stått først.

TIE eller TALE?

Satire er en liten men viktig del av ytringsfriheten. "Ekstreme ytringer" kan rett og slett være det som avviker fra normen. Den normen kan oppleves ganske trang og kvelende, også for kristne. Det finnes mange kristne hvis budskap vil avvike - kraftig - fra normen og som uten problem vil kunne stemples som ekstreme.

Hvis disse har meninger som avviker fra normen - og i tillegg er morsomme - så er det stor  fare for SATIRE... Hvor skal disse menneskene så gå med sitt budskap? 

Må de virkelig tie - ikke bare i forsamlinger - men fullstendig?

Kommentar #6

Elin Kristin Helene Olsen

3 innlegg  51 kommentarer

eksempel på ulovlig løgn

Publisert over 5 år siden

@Veland

Lovverket lister opp hvilke løgner som er ulovlige. For eksempel er det ikke lov å lyve om Holocaust.

Kommentar #7

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Er ytringsfriheten truet?

Publisert over 5 år siden
Helge Erik Solberg. Gå til den siterte teksten.
Vi står derfor overfor et valg. Hvis vi fastholder at samfunnet vårt skal være verdibasert, slik som i dagens Norge, så vil ytringsfriheten, selv om den når langt, ha visse grenser. Hvis vi derimot ser den ekstremt sekulære stat, som den i Frankrike, som et ideal, må vi godta ekstreme ytringer og krenkende satire.

Interessant! - Det harmonerer også med dette, at jeg ikke anerkjenner utsagnet om at ytringsfriheten er truet av muslimer

Tariq Ramadan har sagt, at muslimer selv er avhengige av nettopp ytringsfriheten for å kunne formidle Muhammeds ord og læresetninger!

Men når jeg ser hvor mye som forsvinner fra nett når det ikke passer med den riktige forståelsen vi skal inneha, så stiller jeg spørsmålet om ytringsfriheten er truet fra en annen kant? Det er vel mer naturlig å tenke "maktregimer" i forbindelse med slik undertrykking? Og ikke marginaliserte grupper? -

Det kan jo være slik at "maktregimet" rett og slett forventer å gjøre muslimer eitrande sinte og må ha alle sikkerhetstiltakene på plass?

Jeg gir ikke svar. Her stiller jeg spørsmål.

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #8

Carl Christian G Andersen

40 innlegg  45 kommentarer

Svar til Helge Erik Solberg

Publisert over 5 år siden
Takk for et glimrende, opplysende og nyansert innlegg, Helge Solberg! Det er flott at du nettopp fremhever det ulike verdigrunnlag som fransk og norsk kultur bygger på. Jeg tror du har et svært godt poeng i dine synspunkter, der du fremhever at ikke alle kulturer i Europa har samme absolutte, sekulære verdiforankringer i synet på ytringsfriheten. Det hadde vært strålende, hvis din måte å argumentere på i forhold til et saksforhold, kunne gjelde som en målsetting for oss alle på dette debattforumet!
Kommentar #9

Robin Tande

25 innlegg  3738 kommentarer

Stusser på din konklusjon

Publisert over 5 år siden
Helge Erik Solberg. Gå til den siterte teksten.
I Norges Grunnlov står det nå (i §2): Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne Grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. Det er verd å merke seg at det norske samfunnet skal ha et verdigrunnlag basert på landets kristne og humanistiske arv. I en viss forstand er derfor ytringsfriheten underordnet dette overordnede verdigrunnlaget.

Det må det være min rettighet å uttrykke den sterkeste fordømmelse av kristendommen jeg måtte kunne komme på, med henvisning til CA Art. XVII

Kommentar #10

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Helge Erik Solberg. Gå til den siterte teksten.
Bak den franske holdningen ligger følgende noen premisser som oppfattes som absolutte: (1) Staten skal være sekulær i den forstand at ingen religiøst begrunnede holdninger skal influere på den; det religiøse skal utelukkende tilhøre det private rom. (2) Et absolutt konsekvent demokrati er den eneste måten å bevare en gjennomført sekulær stat på. (3) Ytringsfrihet for alle, inkludert satire, er viktig for å bevare et sunt demokrati.

Hvorfor kaller du dette "ekstrem sekularisme"? Hva er ekstremt med sekularisme (staten garanterer for trosfrihet)? Hva er ekstremt med ytringsfrihet for alle?

Altså, jeg ser at du er uenig, det gjør knappest det du er uenig med særlig ekstremt.

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
10 dager siden / 2970 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
7 dager siden / 1602 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1571 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
8 dager siden / 1230 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
13 dager siden / 1070 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
18 dager siden / 652 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere