Arnt G. Arnesen

5

Tolv religioner samles i Stavanger Domkirke!

Stavangers ultraliberale biskop Erling Pettersen, har tillatt at 12 ulike religioner skal samles nå i januar, i Stavanger Domkirke, for bønn og sang!

Publisert: 10. jan 2015

Av og til når man leser avisen, så tror man at man er vitne til en svært dårlig aprilspøk, men dette er dessverre ikke tilfellet når det gjelder Stavanger Aftenblads artikkel:

http://www.aftenbladet.no/nyheter/lokalt/stavanger/Tolv-religioner-samles-i-Stavanger-Domkirke-3584237.html

Biskopen har godtatt at tolv religioner skal samles i Guds hus, Stavanger Domkirke, der hver av religionene skal få be og lovsynge til sine respektive guder.

Man skulle tro at dette er en dårlig spøk, men det er blodig alvor. Man kan begynne å lure på hva man ønsker å oppnå med dette? Hva blir det neste fra vår ultraliberale biskop?

Vil minne om at dette er den samme biskopen som går i homotog i Stavangers gater og som vil vie homofile.

Dette er også den samme biskopen som lærer at frelsen ligger i dåpen alene, og at alle som er døpt i den norske kirke er frelst og sikret evig liv i himmelen, uansett av hva man måtte foreta seg av valg, resten av livet.

For meg er biskop Pettersen selve symbolet på den raserte, fullstendig ødelagte og ultraliberale kirken!

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

For så vidt enig der

Publisert rundt 5 år siden
Arnt G. Arnesen. Gå til den siterte teksten.
For meg er biskop Pettersen selve symbolet på den raserte, fullstendig ødelagte og ultraliberale kirken!

men kan jeg spørre, hvilken konfesjon du tilhører?

Siden du omtaler Stavanger Domkirke, som "Guds hus"?

Bare lurer litt, av ren nysgjerrighet og vennlighet.

Kommentar #2

Arnt G. Arnesen

5 innlegg  382 kommentarer

Guds hus

Publisert rundt 5 år siden

Vi bruker gjerne å omtale kirken som Guds hus:-)

Når det gjelder ditt andre spørsmål, så er jeg pr i dag ikke medlem i noen menighet! Men, er en

bekjennende kristen.

Kommentar #3

Mette Solveig Müller

56 innlegg  4939 kommentarer

Veldig interessant

Publisert rundt 5 år siden

Som det står i artikkelen du viste til: "For at det skal bli fred mellom nasjoner må det først bli fred mellom religioner"

Vi lever i et av verdens mest opplyste og priviligerte samfunn. Kanskje legger dette et ekstra ansvar på akkurat oss? Slik har jeg i allefall tenkt.

Dette er et flott initiativ fra biskopen. - Og han er ikke alene, da han tar opp "hansken" etter pave Johannes Paul II, som den 27.oktober 1986 inviterte tolv representanter fra ulike religioner til byen Assissi.

Håper du kan formidle mer fra denne kirkesamlingen. - Det må da være vel så bra at det leses "fredsbønner" fra alle verdens religiøse tekster, enn at våre prester alene skal formidle sine tanker om "Guds ord"?  Noe du heller ikke synes å like?

Om dette i seg selv er ultraliberalt eller konservativt er vel heller vanskelig å besvare? Religioner er jo i seg selv ganske så konservative og ønsker å bevare det beste fra sine kulturer? Det liberale har vel handlet mer om å la seg styre av tidens nyere strømninger?

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #4

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Som det står i artikkelen du viste til: "For at det skal bli fred mellom nasjoner må det først bli fred mellom religioner"

Vi har mange religioner men bare den som bekjenner at det er bare en Gud som er en evig Gud og som er allmektig, allvitende og allestedsnærværende.

Og bekjenne at det er bare frelse i et navn Jesus Kristus Guds faderes evige sønn.

Kommentar #5

Kjell G. Kristensen

88 innlegg  13843 kommentarer

Uliberalisere kirken?

Publisert rundt 5 år siden

Arnt Arnesen:

For meg er biskop Pettersen selve symbolet på den raserte, fullstendig ødelagte og ultraliberale kirken!
________________________________________________

Ok! Hvis det er antikrist du snakker om, blir han nok dømt som kjettersk! (Joh.17.12) Vi får kanskje se om det er 1.Pet.4.17 som nå begynner?

Men du mente kanskje å liberalisere kirken? Uliberalisere er det motsatte av å liberalisere, som betyr å åpne opp, eller en lempelse på tidligere lovgivning.

At han forkynner dåpen som eneste frelse alene, tror jeg sannelig han er den eneste som har lest Bibelen, og også kan den? (1.Pet.3.20-22)

Slik jeg forstod det, var Guds hus, (mitt hus, Matt.21.13) skulle kalles et bønnens hus, men dere har gjort det til en røverhule? Ikke rart dommen begynner der?

Kommentar #6

Arnt G. Arnesen

5 innlegg  382 kommentarer

Ultraliberale

Publisert rundt 5 år siden

var det jeg skrev....Har ikke benyttet ordet "Uliberalisere"..

Kommentar #7

Kjell G. Kristensen

88 innlegg  13843 kommentarer

Og det betyr?

Publisert rundt 5 år siden

Arnt Arnsen:

Har ikke benyttet ordet "Uliberalisere"..
______________________________________

Har ikke væt borti det ordet før, er det hjemmelaget? Prøvde å google, men med 0 resultat.

Kommentar #8

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Og fremdeles

Publisert rundt 5 år siden
Arnt G. Arnesen. Gå til den siterte teksten.
Biskopen har godtatt at tolv religioner skal samles i Guds hus, Stavanger Domkirke, der hver av religionene skal få be og lovsynge til sine respektive guder.

Man skulle tro at dette er en dårlig spøk, men det er blodig alvor. Man kan begynne å lure på hva man ønsker å oppnå med dette? Hva blir det neste fra vår ultraliberale biskop?

Vil minne om at dette er den samme biskopen som går i homotog i Stavangers gater og som vil vie homofile.

... finnes der folk som påstår at religion ikke har noe med intoleranse å gjøre .....

Kommentar #9

Arnt G. Arnesen

5 innlegg  382 kommentarer

Relevans?

Publisert rundt 5 år siden

Intoleranse? Er vi intolerante som inntar et standpunkt, at en kirke skal være forbeholdt

den kristne religion og kristne aktiviteter?

Kommentar #10

Mette Solveig Müller

56 innlegg  4939 kommentarer

Ja

Publisert rundt 5 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Vi har mange religioner men bare den som bekjenner at det er bare en Gud som er en evig Gud og som er allmektig, allvitende og allestedsnærværende. Og bekjenne at det er bare frelse i et navn Jesus Kristus Guds faderes evige sønn.

Det er bare èn Gud; en Gud som er evig, allmektig, allvitende og allestedsnærværende.

Evangelienes budskap er i dag spredd over hele denne kloden, og ingen tro kan bygge på noen annn grunn enn den som en gang ble lagt. - 

Bibelens budskap har vært forseglet inntil "endetiden". Les Joh.16kap. "12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå." osv  (Ta gjerne med versene 1- 4, som jeg anser å ha relevans for temaet i dag.) Ellers har vers 5 - 11 sterk relevans: "Talsmannen" kommer, "vil han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er!"  osv

Det er gledelig at vi nå har kommet dit, at religioner går i dialog, og kan dele hverandres skrifter med hverandre. Vi deler jo den samme kloden.

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #11

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Den nye telogien.

Publisert rundt 5 år siden

Hva er det som kjennetegner kristne mennesker?

Jo andre skal si : se hvor de elsker hverandre broderlig.

Det kan man ikke si om kirkemedlemmene i  dagens situasjon.

Den  nye teologien  fører til splittelse og mye uro.

Mange sannheter er satt opp ned i våre dager. Det skal ikke hete Vår Far, men Vår Mor.

Vi skal tilbe Abrahams og  Ismail Gud, ikke Abraham, Isak og Jakobs Gud. Som kjent er Ismail stamfar (12 stammer) til palestinerne/araberne

Det er palestinerne som er Guds folk og de skal føres inn i de hellige land.

Derfor støtter Kirken Hamas og også Isil til opprettelsen av Kalifatet med Jerusalem som hovedsete.

Hvilken plass jødene er tiltenkt er usikkert. Palestinerne skal hjelpes fram, mens jødene skal motarbeides (boikott). 

Det heter ikke lenger : Kom til meg (Jesus), så skal dere få hvile. 

Nå heter det : Kom til oss. Vi lemper på noen bud, så skal dere få hvile. Dette må jo kalles for forførelse .

Disse nye tankene kom vel inn  med  at kvinner kunne bli prester og biskoper. Det kan også være at mange av de  venstreekstreme (m-l ere) gikk inn i prestestillinger også hadde betydning for denne utvikling . 

Resultatet ble en teologi som skulle gi rettferdighet her og nå,  ikke   i det kommende (min gjenløser se Jobs bok). Det er blitt en aggressiv teologi, en vil gjennomføre endringene raskt.

I koranen står det at Jesu er en profet. Det er noen likhetspunkter mellom koranen og bibelen som gjør at en vil en prøve å smelte sammen islam og kristendomen til en religion: kristlam. Vi har dermed fått bare en religion og  religionskriger blir en umulighet.

Denne sammenslåingen vil være fullført på markeringen av 1000 års minne på Stiklestad i 2030.

En har begynt å rive ned noen kristne symboler for eks Olav den hellige. Det sies at han egentlig var en skurk.

Da vil vi ha en verden, en religion og en økonomi. 

Kommentar #12

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Talsmannen ja

Publisert rundt 5 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
Bibelens budskap har vært forseglet inntil "endetiden". Les Joh.16kap. "12 Ennå har jeg mye å si dere, men dere kan ikke bære det nå." osv (Ta gjerne med versene 1- 4, som jeg anser å ha relevans for temaet i dag.) Ellers har vers 5 - 11 sterk relevans: "Talsmannen" kommer, "vil han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er!" osv

Det var Den Hellige Ånd som ble utgydt på pinsedagen som var talsmannen Muller.

Årsaken til at de ikke kunne bære det var at de ikke kunne fatte det i mangel på åndsåpenbaring.

Som kjent ble disiplene forvandlet fra å være redde og uvitende pingler til å være frimodige vitner etter DHÅ`s komme på pinsedagen.

 

Kommentar #13

Mette Solveig Müller

56 innlegg  4939 kommentarer

Disse sjeler - Guds profeter

Publisert rundt 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det var Den Hellige Ånd som ble utgydt på pinsedagen som var talsmannen Muller.

Årsaken til at de ikke kunne bære det var at de ikke kunne fatte det i mangel på åndsåpenbaring.

Jeg er klar over dette.

"Det lys som disse sjeler (Guds profeter) utstråler,  er årsaken til fremskritt i verden og fremgang for dens folk. De er som surdeig som gjennomsyrer den skapte verden og utgjør den besjelende kraft hvorigjennom verdens kunstarter og underverker er blitt frembragt."

Hva mer er det å si til det, enn at det er godt de får delt sine ord under et felles tak i Stavanger domkirke?

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #14

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Intoleranse

Publisert rundt 5 år siden
Arnt G. Arnesen. Gå til den siterte teksten.
Intoleranse? Er vi intolerante som inntar et standpunkt

Når man er mot at homofile skal få lov til å gifte seg, er man intolerant. 

Men når de kristne er intolerante kalles det "å innta et standpunkt". Hadde jeg inntatt det standpunkt at religiøse ikke skulle fått lov til å gifte seg, hadde jeg blitt kalt intolerant.

Når man ikke tåler at forskjellige religioner møtes til dialog i en kirke, ja da er man intolerant.

Kommentar #15

Oddbjørn Johannessen

191 innlegg  13478 kommentarer

Ekstremt!

Publisert rundt 5 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Disse nye tankene kom vel inn med at kvinner kunne bli prester og biskoper. Det kan også være at mange av de venstreekstreme (m-l ere) gikk inn i prestestillinger også hadde betydning for denne utvikling .

Rasmussen - du skriver:

 Derfor støtter Kirken Hamas og også Isil til opprettelsen av Kalifatet med Jerusalem som hovedsete.  

Hvor har du denne vrangforestillingen fra?  

Og hvor mange "venstreekstreme (m-l ere" er blitt prester i kirken?  Dette må være en av de mest ekstreme kommentarene som er blitt postet i VD på lenge.

PS!  Aha!  Kvinnene, ja.  Der har du det!

Kommentar #16

Arnt G. Arnesen

5 innlegg  382 kommentarer

Homofile

Publisert rundt 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
Når man er mot at homofile skal få lov til å gifte seg, er man intolerant.

Man er ikke intolerant når man mener at homofile ikke skal kunne gifte seg i kirken. Men 

man er derimot svært intolerant når man ikke respekterer at Guds Ord, rettesnoren for

kirken, fordømmer homofili og at man kan følgelig ikke vie/velsigne kristne i kirken!

Det er forøvrig et stort paradoks: Statskirkene i Norden møter denne problematimed alle sine liberale lissom-kristne medlemmer. Men, i den katolske kirken, pinsebevegelsen og i de aller fleste andre frikirker er ikke dette engang tema! 

Kommentar #17

Arnt G. Arnesen

5 innlegg  382 kommentarer

Hva med

Publisert rundt 5 år siden

hedningesamfunnet og humanetisk forbund, skal ikke de også liksågodt få være med i domkirken?

Du er vel tilhenger av en "åpen og raus folkekirke"?

Kommentar #18

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Teologien er snudd opp ned på noen få år

Publisert rundt 5 år siden

og jeg forsøker å forstå årsaken til dette.

En grunn kan være at kvinner kunne bli prester. Jeg trekker også inn frigjøringsteologien som også er en mulighet. Hva andre grunner kan det være? Jeg spør.

Kirken har jo valgt å støtte Hamas ( som også støtter Isil) i deres kamp for palistinerne, ikke Fatah. 

Jeg kan vise til mange kilder som viser hva som er det endelig målet: Kalifatet med hovedsete i Jerusalem.

Hvis det er noe feil i analysen, kom med argumenter.

Kommentar #19

Arnt G. Arnesen

5 innlegg  382 kommentarer

Terror-venner

Publisert rundt 5 år siden
Knut Rasmussen. Gå til den siterte teksten.
Kirken har jo valgt å støtte Hama

Siden denne saken handlet om Stavanger. Vi har jo en politiker og prest, Odd Kristian Reme, som 

er en svoren tilhenger av palestina/hamas. En prest i DNK som støtter terrorister som kjemper for å utrydde staten Israel. Hva gir du meg?

http://www.dagen.no/Samfunn/Minnet_j%C3%B8deforf%C3%B8lgelse_med_palestinaskjerf-67113

Kommentar #20

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Alle religioner skal slås sammen til en.

Publisert rundt 5 år siden

Dette at 12 religioner skal samles i kirken er symbol på samling til en religion.

Det naturlige var jo at man samles til en konferanse på nøytralt sted.

Guds hus bør være for de kristne?

Kommentar #21

Mette Solveig Müller

56 innlegg  4939 kommentarer

Fred mellom religioner

Publisert rundt 5 år siden
Arnt G. Arnesen. Gå til den siterte teksten.
hedningesamfunnet og humanetisk forbund, skal ikke de også liksågodt få være med i domkirken?

Jeg fristes her til å stille "sosionomspørsmålet": "Hva synes du selv?"

Meg bekjent har hverken hedningesamfunnet eller humanetisk forbund egne "åpenbaringstekster" som de kaller for "hellige tekster", i henhold til en større verdensomspennende sivilisasjon? 

Disse "hellige tekstene" har skapt store sivilisasjoner, på uike steder på jord - til ulike tider opp gjennom historien, og i dag foregår det mange møter på tvers av disse kulturelle forskjellene. Da er det et ønske, at vi først deler med hverandre hva vi har med oss vår egen kulturelle bagasje. Det er naturlig at andre kulturer holder fast i sine egne tekster i møte med nye kulturer, slik også kristne gjør? - Nettopp dette gjør disse møtene interessante, når vi nå er nødt til å stake ut vår felles framtid.

Jeg må gjenta den utrolig viktige erkjennelse som ligger til grunn for dette "tekstmøtet": "For at det skal bli fred mellom nasjoner må det først bli fred mellom religioner"

Aner du ikke den kraften som ligger i dette?

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #22

Knut Rasmussen

78 innlegg  1382 kommentarer

Det vi nå trenger

Publisert rundt 5 år siden

er Church(on)hill

Kommentar #23

Arnt G. Arnesen

5 innlegg  382 kommentarer

Flott det,

Publisert rundt 5 år siden
Mette Solveig Müller. Gå til den siterte teksten.
For at det skal bli fred mellom nasjoner må det først bli fred mellom religioner"

og det er derfor vi har økumenisk samarbeid. Men, dette kan ikke skje i en kirke, der hver religion skal få lovsynge, lovprise og be til hver sin gud!!!

Dette må skje i form av samtaler, og på nøytralt, sekulært sted!

Kommentar #24

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Arnt G. Arnesen. Gå til den siterte teksten.
Dette må skje i form av samtaler, og på nøytralt, sekulært sted!

Basert på viten og kunnskap ja, ikke på hvilken gudpåstand som er menes mest riktig! Hundre prosent enig :)

Kommentar #25

Kjell G. Kristensen

88 innlegg  13843 kommentarer

DHÅ har du ikke forstått hva er for noe

Publisert rundt 5 år siden

Rune Holt:

Det var Den Hellige Ånd som ble utgydt på pinsedagen som var talsmannen

Årsaken til at de ikke kunne bære det var at de ikke kunne fatte det i mangel på åndsåpenbaring.

Som kjent ble disiplene forvandlet fra å være redde og uvitende pingler til å være frimodige vitner etter DHÅ`s komme på pinsedagen.
___________________________________________

Bra at du forstår dette da, men når var pinsedagen? Hva med døperen Johannes som ikke fikk ånden før på Herrens dag? (Åp.1.9-10) Har ikke dette sammenheng med hele Apg.2.1-20? Eller vet du ikke hva det betyr å få DHÅ?

Det står i Salm.104.27-30: Alle venter de på deg, at du skal gi dem deres føde i sin tid. Du gir dem, de sanker; du opplater din hånd, de mettes med godt. Du skjuler ditt åsyn, de forferdes; du drar deres livsånde tilbake, de dør og vender tilbake til sitt støv. Du sender din Ånd ut, de skapes, og du gjør jordens skikkelse ny igjen. (Du kan jo studere påskefeiringen på den "fastsatte tid" i 4.Mos.9.2 og Hab.2.3: For synet venter på sin "fastsatte tid", det vitner om enden, og pinsen kommer vel etterpå?)

Altså har Guds ånd med skapelse å gjøre, ikke ånden mellom ørene, for her gjelder bare det som klør i øret.

Jeg kan sitere noe fra 4. Esra 10 om tolkningen av 4 endetidssyn, fra v35:

For jeg har sett og hørt ting som jeg ikke skjønner noe av. Eller var det hele et bedrag, en drøm? Derfor ber jeg deg vise din tjener meningen med synet.» Da svarte engelen: Hør på meg, så skal jeg forklare deg meningen med dette som du frykter; for Den Høyeste har åpenbart deg mange hemmeligheter.

Han har sett ditt rettskafne liv, hvordan du uten stans har sørget over ditt folk og grått over Sion. Dette er meningen med synet: For litt siden så du en kvinne som sørget, og som du prøvde å trøste. Nå ser du ikke lenger en kvinne, men en by som bygges. Hun fortalte deg om det som var skjedd med hennes sønn.

Forklaringen er denne: Kvinnen du så, er Sion som du nå ser som en by. Det hun fortalte, at hun hadde vært barnløs i tretti år, det betyr at det i Sion ikke ble ofret i tre tusen år. Det hun fortalte, at hun hadde vært barnløs i tretti år, det betyr at det i Sion ikke ble ofret i tre tusen år. Men etter tre tusen år bygde Salomo byen og bar fram ofre. Det var øyeblikket da den ufruktbare kvinnen fødte sin sønn.

Og da hun fortalte at hun hadde oppdratt ham med stor møye, siktet dette til tiden da Jerusalem var bebodd. Da hun fortalte om den ulykke som rammet henne da sønnen gikk inn i brudekammeret og døde, pekte dette på Jerusalems ødeleggelse.

Jeg synes Mette forstod Joh.16. veldig bra da hun siterer ham: "Talsmannen" kommer, "vil han gå i rette med verden og vise den hva synd er, hva rettferdighet er, og hva dom er!" osv

Du avfeier dette elegant med det siterte øverst, mener du virkelig at oppstandelsen har vært, og DHÅ kommet, og dommen avsluttet? Har du lest verset og forstått innholdet? Talsmannen (som er Gud) har vel ingen sett noe til ennå, hvordan kan du si at han har gått i rette med verden og vist oss hva synd og rettferdighet er for noe, da du ikke klarer å holde deg rettferdig ovenfor Ordet?

Hva sier 2-Tess.2.2-3 om åndsbudskapet?

Kommentar #26

Kjell G. Kristensen

88 innlegg  13843 kommentarer

Folkeopplysningen?

Publisert rundt 5 år siden

Knut Rasmussen:

Teologien er snudd opp ned på noen få år og jeg forsøker å forstå årsaken til dette. En grunn kan være at kvinner kunne bli prester. Jeg trekker også inn frigjøringsteologien som også er en mulighet. Hva andre grunner kan det være? Jeg spør.
_________________________________________________

Det at teologien er inne i en brytningstid kan vi se ja, men det kan ha flere årsaker, du har nevnt et par. Men der er sikkert flere, som f.eks den opplysningstiden vi er inne i hvor hver enkelt av oss kan sette seg inn i teologers sted og se om deres opplæring stemmer med Guds Ord.

Det finnes mange kloke hoder som ikke absolutt behøver å tro at teologene har utøvd sin kompetanse til annet enn å tjene sin kirke og arv. Arven er etter Luthers regime, og de kanoniske skrifter ble tatt ut av Bibelen, ikke akkurat en teologisk ærbar handling, men dog hadde de utviklet et trossystem som måtte forsvares, og det kunne ikke utføres med hele Bibelen inntakt.

Etter at bøker er blitt åpnet på nytt, ser vi at stillingen ikke kan holdes, og at teologien som har blitt ført, ikke har ført frem. Dette mener jeg er noe av de viktigste tingne vi kan se ut av den brytningsteologien som nå ser dagens lys, at folk er blitt mer opplyst og har begynt å tenke selv, og argumentene teologene fører ikke holder mål etter de hellige skrifters standard?

 

Kommentar #27

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Forvrøvling av begreper

Publisert rundt 5 år siden
Arnt G. Arnesen. Gå til den siterte teksten.
Man er ikke intolerant når man mener at homofile ikke skal kunne gifte seg i kirken. Men

man er derimot svært intolerant når man ikke respekterer at Guds Ord, rettesnoren for

kirken, fordømmer homofili og at man kan følgelig ikke vie/velsigne kristne i kirken!

Herr Arnesen er visst av den oppfatning at hvis man kan begrunne en holdning med bibeklfortolkning, så er denne holdningen hevet over all kritikk. Dette er selvsagt tøv. Intoleranse er intoleranse, uansett hva intoleransen bygger på. En intolerant persom blir ikke mindre intolerant av at han er religiøs og anser sin intoleranse å være påbudt av en eller annen gud.

Kommentar #28

Arnt G. Arnesen

5 innlegg  382 kommentarer

Intoleranse...

Publisert rundt 5 år siden

Jeg er like intolerant mot at homofile skal få gifte seg i kirken, som du er mot min trofasthet

mot Guds Ord! Og forutsetningene for denne tråden var at det er en kirke og en Gud. Og kristen tro

forutsetter at det er en Gud, og denne har sagt meget tydelig i sitt Ord at homofili er en vederstyggelighet.

Når jeg og ca 2.500.000.000 andre bibeltro kristne er av den klare oppfatning at homofile ikke kan bli viet eller velsignet i en kristen menighet, så har det intet med intoleranse å gjøre. Det handler om trofasthet mot Guds Ord!

Kommentar #29

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Erkjennelse

Publisert rundt 5 år siden
Arnt G. Arnesen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er like intolerant mot at homofile skal få gifte seg i kirken, som du er mot min trofasthet

mot Guds Ord!

Du erkjenner altså at du er intolerant. At du er intolerant pga "trofasthet mot Guds ord" endrer ikke det faktum at du er intolerant. 

Du beskylder meg i samme slengen for å være intolerant. Det er feil. Ikke å tolerere intoleranse er ikke intolerant, snarer tvert i mot. Et begrep kan ikke tøyes så langt at det inneholder sin egen selvmotsigelse. En toleranse som blir så vid at den aksepterer intoleranse, er en meningsløshet og en selvmotsigelse.

Kommentar #30

Arnt G. Arnesen

5 innlegg  382 kommentarer

Uffda...

Publisert rundt 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
Du beskylder meg i samme slengen for å være intolerant.

Jeg forholder meg til din fortolkning av begrepet "Intolerant", og slår fast at dersom jeg er det, så er du det også.

Dersom det er intoleranse å ikke akseptere at homofile får gifte seg i kirken, så er det også intoleranse at du ikke aksepterer min tro!

Håper dette var oppklarende:-)

Kommentar #31

Kjellrun Marie Sonefeldt

227 innlegg  1504 kommentarer

Arnt Arnesen.

Publisert rundt 5 år siden

Romerbrevet kap.3.v.29: "ER KANSKJE GUD BARE JØDENES GUD? ER HAN IKKE GUD OGSÅ FOR DE ANDRE FOLK? JO,OGSÅ FOR DEM,SÅ SANT SOM AT GUD ER EN`."

Som du ser er altså Paulus på linje med jøder og muslimer om at Gud er en`. Dette var Paulus sin barnelærdom. Treenighetslæren ble vedtatt på Kirkemøtet i Nikea i år 325.  Det var så mange røster og meninger i debatt-terrenget,og treenighetslæren  ble et basta mot meningsbrytningen,og takk og lov for det. Den har holdt til denne dag. Den er et kunsterisk uttrykk.

Kirkeledere har altså samme syn som Paulus- at Gud er Gud også for de andre folk. De har jo også et indre senseapparat om at Gud ER. De har samme kjærlighet og trang til å gjøre det gode og riktige. At noen skeier ut på samme måte som Katolikk-kirken ,når den forfulgte de som ble oppfattet som kjettere,skyldes religiøs interlektualisme som fester seg som mote.

Inkluderende møte mellom forskjellige religioner i Stavanger Domkirke har vel sin basis i at biskop Erling Pettersen har bedre kjennskap til sin Paulus,og et symptom på at teologene er mer skriftlærd ,enn folk flesk.

For ordens skyld ,jeg støtter ikke kirkekreftene for såkalt homofil frigjøring. Der har moteteologi sneket seg inn i Kirken desverre.

Kommentar #32

Kjell G. Kristensen

88 innlegg  13843 kommentarer

Trofasthet?

Publisert rundt 5 år siden

Arnt Arnesen:

Når jeg og ca 2.500.000.000 andre bibeltro kristne er av den klare oppfatning at homofile ikke kan bli viet eller velsignet i en kristen menighet, så har det intet med intoleranse å gjøre. Det handler om trofasthet mot Guds Ord!
_____________________________________________________

Ok! Er det virkelig så mange som har misforstått Guds Ord? Du verden! Hva sier Paulus om dette tro?

1.Kor.5.9-10:

Jeg skrev i brevet til dere at dere ikke skal ha noe å gjøre med folk som lever i hor. Jeg mente ikke alle i denne verden som driver hor eller er grådige, eller er ransmenn og avgudsdyrkere. Da måtte dere jo gå ut av verden.

Jeg tror skriften også sier noe mer angående dette? ): «Sannelig, jeg sier dere: Tollere og horer kommer før inn i Guds rike enn dere… (Matt.21.31)

Tror du kanskje ikke NT forberede en annen verden? ): For etter oppstandelsen verken gifter de seg eller blir giftet bort… Matt.22.30

Men er så mange som 2.500.000.001 bibeltro kristne som er skapt i Guds bilde og mangler evnen til å leve i synd.... (1.Joh.3.9: en som er født av Gud, gjør ikke synd. For det Gud har sådd, blir i ham. Han kan ikke synde, for han er født av Gud) .... hvorfor helbreder dere ikke de som er blitt vanskapt av Gud da?

Etter Markus 16.17-18: Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.»

Alle som tror må kunne gjøre et eller annet med dette problemet? Trofasthet er ikke å ære ham med leppene. Mark.7.6-8:

Da sa Jesus: «Jesaja profeterte rett om dere hyklere, slik det står skrevet: Dette folket ærer meg med leppene,men hjertet er langt borte fra meg. Forgjeves dyrker de meg,for det de lærer, er menneskebud. Dere har forlatt Guds bud, men holder fast på menneskers overlevering.»

Kommentar #33

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Fremdeles begrepsforvirret

Publisert rundt 5 år siden
Arnt G. Arnesen. Gå til den siterte teksten.
Dersom det er intoleranse å ikke akseptere at homofile får gifte seg i kirken, så er det også intoleranse at du ikke aksepterer min tro!

Jeg aksepterer at du har en tro. Men det endrer ingenting. Intoleranse i Jesu navn er like fullt intoleranse. Og å påpeke andres intoleranse er IKKE intolerant, for ellers ville jo begrepet toleranse (og dermed også intoleranse) blitt helt meningsløst.

Vi må komme bort fra den holdning at de troende skal kunne være med i samfunnsdebatten på kjøtt og flesk. De får stå til ansvar for sine meninger og gjerninger på lik linje med oss andre - de kan ikke gjemme seg bak overtroen sin.

Kommentar #34

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
De får stå til ansvar for sine meninger og gjerninger på lik linje med oss andre - de kan ikke gjemme seg bak overtroen sin.

I det siterte ligger grunnlaget for at du kan kalle noen kristne for intolerante. Det som for noen er hellig, sterkt og livsoppholdende, er for deg overtro. Ved å kalle det overtro, så parkerer du all argumentasjon fra kristne mennesker på sidelinjen. Dermed handler ikke diskusjonen om toleranse eller intoleranse, men om grunnlaget diskusjonen bygger på. Og her har kristne og ikkekristne gjerne to forskjellige ståsteder som vanskelig kan forenes.

Paradoksalt nok er det etterhvert mange med kappe og krage som er helt på linje med din argumentasjon. Deler av presteskapet jobber iherdig for at hele samfunnet skal bli et homogent samfunn med et felles verdisett, der alle skal tolerere! hverandre. Dermed leter de med lys og lykter både i skriften og sin egen samvittighet for å finne et felles verdisett som kan aksepteres av alle. Jeg tror det er godt ment fra deres side, men jeg mener det er feil. Kirken har kommet på et sidespor ved å snakke mer om verdier enn hva som er Guds vilje. Istedet for å grunne over Ordet, brukes det krefter i massevis på å samle religioner og mennesker under en slags felles verdifane. Det ser ut til at enkelte prester tror de har mer kjærlighet i seg enn Gud selv.

For en kristen er det slett ikke alltid enkelt å forstå eller å følge skriften. Det er her troen kommer inn i bildet. En del av troen er å vite at Gud vet best. Vår menneskelige samvittighet og intellektualitet strekker ikke alltid til.

Kirken skulle ikke bruke sin tid på å tekkes det sekulære og politisk korrekte samfunnet i sine lærespørsmål. En mer bibeltro kirke kunne stå rakrygget i møte med resten av verden, og menneskene i menigheten kunne være trygge på sin tro. En slik menighet kunne øse masse toleranse og kjærlighet  til verden rundt seg, samtidig som en ikke vek en tomme fra Guds ord. Kristne mennesker skal ikke forme Gud, men tvert imot underordne seg Guds vilje.

Kommentar #35

Arnt G. Arnesen

5 innlegg  382 kommentarer

Nå må du skjerpe deg, Høiland!!

Publisert rundt 5 år siden

Dette handler om en debatt om kirken, om hva som skal tillates i kirken, og i kirken er

det Guds Ord som har autoritet! Og da er premissene lagt for debatten!

Og jeg opplever at du er svært intolerant for at jeg velger å forholde meg til Guds Ord, og jeg opplever at du er svært inolerant for kristne mennesker generelt!

At jeg mener at homofile ikke skal gifte seg i kirken handler overhodet ikke om intoleranse, men om at jeg har respekt for Guds Ord!

Kommentar #36

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Kjernen i saken

Publisert rundt 5 år siden
Arnt G. Arnesen. Gå til den siterte teksten.
At jeg mener at homofile ikke skal gifte seg i kirken handler overhodet ikke om intoleranse, men om at jeg har respekt for Guds Ord!

Dette viser at Arnesen fremdeles mener at han kan hevde ufyselige meninger uten at man skal kunne arrestere ham, fordi han pakker meningene inn i religiøst lirum-larum. Jeg respekterer ikke dette lenger. De religiøse må ha lov til å si hva de mener (innenfor samme grenser som vi andre har å forholde oss til), men de må finne seg i å bli vurdert på den samme skala som oss andre. Religiøse henvisninger er intet moralsk get-out-of-prison-card.

Intoleranse er intoleranse uansett hvilken tro, ideologi eller samfunnssyn den serveres i.

Kommentar #37

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Tull

Publisert rundt 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
Dette viser at Arnesen fremdeles mener at han kan hevde ufyselige meninger uten at man skal kunne arrestere ham, fordi han pakker meningene inn i religiøst lirum-larum. Jeg respekterer ikke dette lenger. De religiøse må ha lov til å si hva de mener (innenfor samme grenser som vi andre har å forholde oss til), men de må finne seg i å bli vurdert på den samme skala som oss andre. Religiøse henvisninger er intet moralsk get-out-of-prison-card.

Intoleranse er intoleranse uansett hvilken tro, ideologi eller samfunnssyn den serveres i.

Vi har politiske partier fra Rødt til Frp som ikke tolererer at de samme påstandene blir proklamert fra talerstolen og godtatt på lik linje av begge partier.

DET er også demokratisk.

På samme måte kan ikke du og andre som ikke har makt i kirken komme å kreve hva kirken skal praktisere og velsigne I KIRKEN og i Guds navn.

SÅ enkelt er det. 

Kommentar #38

Mette Solveig Müller

56 innlegg  4939 kommentarer

Jajaja...

Publisert rundt 5 år siden
Kommentar #39

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

At det går an

Publisert rundt 5 år siden

å kalle sannsynligvis flertallet av verdens befolknings meninger, uansett tro, for ufyselige....

Sikker på at det ikke er selvgode lille Norge, som er ufyselige?

Kommentar #40

Knut Ivar Heggem

4 innlegg  360 kommentarer

Hvilken skala?

Publisert rundt 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
men de må finne seg i å bli vurdert på den samme skala som oss andre.

Og hvilken skala skal alle vurderes etter? Den som du har definert?

Her var det ikke mye toleranse å spore.

Kommentar #41

Kjell G. Kristensen

88 innlegg  13843 kommentarer

Kanskje

Publisert rundt 5 år siden

har han gått på tol (l) fri zone?

Kommentar #42

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Kreve?

Publisert rundt 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
På samme måte kan ikke du og andre som ikke har makt i kirken komme å kreve hva kirken skal praktisere og velsigne I KIRKEN og i Guds navn.

SÅ enkelt er det.

Jeg KREVER slett ingen ting. Men jeg KARAKTERISERER trakasseringen av homofile som intoleranse. Så enkelt er det.

Kommentar #43

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Skala.

Publisert rundt 5 år siden
Knut Ivar Heggem. Gå til den siterte teksten.
Og hvilken skala skal alle vurderes etter? Den som du har definert? Her var det ikke mye toleranse å spore.

Trist at du ikke vet hvilken skala man blir vurdert etter.

Men her er en liten rettledning: Det regnes som intolerant å stikke nesen sin inn i andres privatliv og kreve at de lever på en bestemt måte. så lenge de ikke lever på en slik måte at det berører andre.

Det regnes videre som intolerant å ikke tåle at andre får være med i en dialog. Dette gjelder også dersom dialogen foregår i kirken. I alle fall regnes disse to tingene som intolerant i det miljø jeg ferdes i.

Men de kristne, som så lenge har fått delta i samfunnsdebatten på kjøtt og flesk skjønner nok ikke at man stiller samme krav til dem som til andre. de har jo sitt mandat fra sin gud, og da kan man gjøre og si hva som helst, uten at slike fæle folk som Høiland får lov til å karakterisere dem som intolerante. For skulle man si noe irettesettende til en religiøs, ja da er der jo ikke mye toleranse å spore......

heggem og Arnesen, nå er det på tide at dere prøver å bli voksne.

Kommentar #44

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hvem krever her Høiland ?

Publisert rundt 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
Men her er en liten rettledning: Det regnes som intolerant å stikke nesen sin inn i andres privatliv og kreve at de lever på en bestemt måte. så lenge de ikke lever på en slik måte at det berører andre.

Du snakker her om at kristne KREVER at noen skal leve på en bestemt måte.

Tullprat !!

Det fungerer ikke sånn i Norge må du vel begripe ! 

Tvert i mot kreves det av mange utenfor kirken at de skal gjøre som de vil.

Kommentar #45

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Jeg pleier ikke å stikke hverken nese eller andre ting i homofiles privatliv, og  jeg har heller ikke den særlige omsorg for at homofile samboere bør få sakramentet oppe ved alteret.  Dette spesielt fordi gruppen er så liten, ca 2 % homofile, og de aller, aller fleste av de to prosentene  ikke mere kristelige enn meg. Så dem har jeg ikke  vondt av.

 Heller ikke ferdes jeg, som Høyland,  i miljøer  som opptatt av hva som foregår innom kirken.

Det mest interessante å registrere er, at om en deltar i en debatt, kristelig eller ei, så er det intolerant at debatten avspeiler  flere meninger.  

Men verden ville uten tvil bli bedre om det nå var slik.  Bare spør sjefen i Nord-Korea.

Kommentar #46

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Løgn

Publisert rundt 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Du snakker her om at kristne KREVER at noen skal leve på en bestemt måte.

Tullprat !!

Hvor har jeg sagt at de kristne KREVER at noen skal leve på en bestemt måte? Nå må du ta deg sammen!

Kommentar #47

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Her

Publisert rundt 5 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
å stikke nesen sin inn i andres privatliv og kreve at de lever på en bestemt måte.

Leser du dine egne kommentarer ?

Kommentar #48

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

I alle dager!

Publisert rundt 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Det mest interessante å registrere er, at om en deltar i en debatt, kristelig eller ei, så er det intolerant at debatten avspeiler flere meninger.

Men verden ville uten tvil bli bedre om det nå var slik. Bare spør sjefen i Nord-Korea.

Har noen påstått at det er intolerant AT det forekommer flere meninger?

Det er selvsagt ikke intolerant at noen har andre meninger. men enkelte meninger er intolerante.

Å blande inn Nord-Korea er helt absurd, og gjør at jeg begynner å dra din mentale kompetanse i tvil.

Man kan altså sammenlignes med lederen i Nord-Korea dersom man mener at det er intolerant å være mot at homofile får gifte seg???

En annen ting, Nisi: Du fortsetter å kalle meg Høyland, til tross or at jeg heter Høiland. Jeg har tidligere gjort deg oppmerksom på dette. Men det er kanskje for vanskelig for deg å skjønne forskjellen mellom Høyland og Høiland?

Kommentar #49

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert rundt 5 år siden

Unnskyld, Høiland, har jeg virkelig blitt korrigert for navnemissen før ?  Unnskyld igjen. 

Jeg har imidlertid oppfattet at det ikke er intolerant  ha flere meninger,  bare alle meninger er de rette. 

Så jeg står fast å at dette ville forbedre verden.  Eksempelvis, det er dumt at det finnes flere partier i Norge, jeg finner mye intolerant ovenfor  mine og mange andres interesser i partiprogrammene. 

Ting som i høy grad vedrører både mitt og andres liv.

Kommentar #50

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Ut av sin sammenheng

Publisert rundt 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.


Torvid Høiland – gå til den siterte teksten. å stikke nesen sin inn i andres privatliv og kreve at de lever på en bestemt måte.

Leser du dine egne kommentarer ?Dette ble skrevet som svar til en fyr som påstår at han ikke vet hvordan man skal avgjøre om ne er intolerant eller ikke. Jeg nevnte noen eksempler på hva som vil være intolerant. Å kreve at noen lever på en bestemt måte er et av eksemplene jeg nevnte. Jeg påstod ikke at de kristne faktisk krever dette av andre folk.

Ja, jeg leser mine kommentarer, men jeg er ikke helt sikker på om du leser dem. Hvis du gjør det, er det jeg har sitert i sitatfeltet over min kommentar et bevisst forsøk på sette ting inn i feil sammenheng.

Mest leste siste måned

Hvorfor jeg er kristen
av
Geir Tryggve Hellemo
11 dager siden / 1827 visninger
Tilbake til humanismen
av
Hans Anton Grønskag
6 måneder siden / 1392 visninger
Hva Ari Behn åpenbart gikk glipp av
av
Leif Knutsen
rundt 1 måned siden / 1234 visninger
Min drøm for 2020
av
Ragnhild Mestad
27 dager siden / 1183 visninger
Juleangst og julelettelse
av
Aud Irene Svartvasmo
rundt 1 måned siden / 1133 visninger
Storpolitikk i religionens vold
av
Ingrid Vik
21 dager siden / 832 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere