Anders Tyvand

54

Frihet til ikke å krenke?

Demokratiet kan ikke bestå uten ytringsfrihet, men det klarer seg svært godt uten karikaturtegninger av profeten Muhammed.

Publisert: 8. jan 2015

7. januar 2015 ble en mørk dag for ytringsfriheten, og for det flerkulturelle Europa. Massedrapet i Paris oppleves som et angrep på sentrale verdier som de fleste av oss setter svært høyt. Vi fikk en brutal demonstrasjon på at Malala har rett; pennen er det våpenet ekstreme islamister frykter aller mest.

Terroristene hadde kanskje ikke sett for seg at resultatet av massakren skulle bli en verdenspresse som flommet over av Muhammed-karikaturer. De hadde kanskje et håp om å kneble satirikerne og få tegnere til å legge ned pennen. Resultatet ble det stikk motsatte.

Og det er naturlig at omverdenen reagerer som den gjør. Når en så sentral verdi som ytringsfriheten blir utsatt for et alvorlig angrep, må vi vise at dette ikke er akseptabelt. Vi må vise at vi ikke lar oss kneble, at vi ikke lar oss skremme til taushet, men at vi våger å ytre oss fritt selv om noen vil true med våpen. Tegnere, journalister og redaktører over hele verden har det siste døgnet blitt hyllet og hyllet hverandre for stadig nye tegninger som understreker poenget.

Men hvis vi forsøker å se litt forbi tragedien i Paris, så bør det samtidig være rom for en debatt om hvorvidt det egentlig er klokt å stadig trykke nye Muhammed-karikaturer. Mange har nok sett det som en form for nødvendighet det siste døgnet, men jeg tror vi skal være forsiktige med å la denne tragedien alene få legge premisset for hvordan ytringsfriheten skal og bør forvaltes i samfunnet vårt i fremtiden.

Jeg sier ikke at vi ikke skal tåle satire eller religionskritikk. Jeg sier ikke at vi skal la oss skremme til taushet av ekstreme islamister. Men jeg vil oppfordre til en runde med refleksjon rundt hvilken effekt denne formen for satire kan ha. Kan det hende at den rammer noen vi egentlig ikke ønsker å ramme?  

Pennen er et mektig våpen. Og selv om det blir fullstendig absurd når noen tar opp kampen mot pennen med skarpladde skytevåpen, så må vi være oppmerksomme på at også pennen er et våpen som kan såre og ramme mennesker. Derfor må dette våpenet – som alle andre våpen – benyttes bevisst og ansvarsfullt. 

For de fleste av oss er en tegning bare en tegning, som vi har all mulig rett til å tegne og publisere. Det siste er uomtvistelig. Vi har rett til å tegne og publisere det vi vil. Men at det «bare er en tegning», er svært kulturelt og religiøst betinget.

Bildegjengivelse av profeten oppleves som en alvorlig synd for mange profeter. Det kan vi selvsagt velge å latterliggjøre, bagatellisere eller ignorere, men det må tas med i regnestykket når vi tar stilling til om vi ønsker å publisere slike bilder eller ikke. Tolkningsrammene er vidt forskjellige. Det vi opplever som satire, vil en muslim kanskje oppleve som en alvorlig krenkelse av sin religon. Og det er lite hensiktsmessig å sette likhetstegn mellom vitsetegninger av Jesus og Muhammed i denne debatten. Det blir ikke det samme, fordi det oppleves så vidt forskjellig. 

Vi skal verne om ytringsfriheten. Vi skal vise at vi ikke lar oss kneble, og at vi ikke legger ned pennen selv om noen truer med våpen. Men vi må passe på at forsvaret for en av våre viktigste verdier ikke setter andre verdier fullstendig på sidelinjen.

Ytringsfriheten gir oss frihet til å krenke. Men den pålegger oss det ikke.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Inge Kristiansen

2 innlegg  726 kommentarer

Frihet til å krenke

Publisert over 4 år siden

Sitat fra Anders Tyvand: "Demokratiet kan ikke bestå uten ytringsfrihet, men det klarer seg svært godt uten karikaturtegninger av profeten Muhammed."

Tilsvar: Nei, tvert imot! Karikaturtegningene var og er fortsatt meget viktige ytringer. Meningsinnholdet i disse tegningene er så essensielle at muslimene umiddelbart forstod meningsinnholdet - og der er derfor de ikke vil ha slike meningsytinger offentliggjort. 

Vi av oss som ikke er muslimer - og som faktisk kritiserer den muslimske religionen for sin voldsforherligelse, vi må faktisk få lov til å målbære denne kritikken. Og karikaturtegningene målbar denne kritikken meget virkningsfullt.

Kommentar #2

Daniel Snekkerhaugen

3 innlegg  46 kommentarer

Javel

Publisert over 4 år siden

Hvis man setter premissene om "frihet til ikke å krenke". Hvor skal så grensene gå? Hva er innenfor og hva er utenfor. Hvem skal sette definisjonene. 

Blir "frihet til ikke å krenke" i virkeligheten frihet til "fy f jeg er livredd for at noen kan bli rabiate". Dvs at det ikke er krenkingsbiten som er tellende, men responsen. 

Kommentar #3

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Ja,og hvorfor tror du ?

Publisert over 4 år siden
Anders Tyvand. Gå til den siterte teksten.
Og det er lite hensiktsmessig å sette likhetstegn mellom vitsetegninger av Jesus og Muhammed i denne debatten. Det blir ikke det samme, fordi det oppleves så vidt forskjellig.

Årsaken til at det oppleves forskjellig må jo da komme av at den muslimske tro begrunnet i koranen er en UFRI ideologi der frykt og trussel om represalier er selve fundamentet i ideologien islam.

Nåde deg om du bryter en av mine bud ! Sharialoven er altså bygget på total underkastelse med store konsekvenser for den enkelte troende...og IKKE troende.

Og det som er ille med dette,er at denne underkastelsesideologien skal gjelde ALLE...altså ikke bare de troende muslimene,men alle mennesker i verden.

Hvorfor skulle ellers muslimer i midt-østen kunne true mennesker i Norge eller Frankrike med døden når de drister seg til å bryte blasfemilover i sharia ? 

Dermed kan kristendom og islam ikke sammenlignes fordi den ene er fri,og den andre er forbundet med tvang,frykt og represalier...til døden i de fleste tilfeller.

 

Kommentar #4

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Og det som er ille med dette,er at denne underkastelsesideologien skal gjelde ALLE...altså ikke bare de troende muslimene,men alle mennesker i verden.

Siden all religiøs ideologi har denne underkastelses biten (joda, kristendom har også som mål å kristne hele verden, ingen tvil om det...) så er slik religiøs ideologi skadelig og farlig?

Nå er nok bibelen bygget MYE mer på tolkning enn det koranen er. I koranen kommer det eksplisitt frem hva man skal gjøre om man foreskempel kommer over en selvmotsigelse, noe bibelen ikke er tydelig på, der gjelder tolkningen til den enkelte. (Det er det kronologisk siste som ble skrevet man da skal følge i koranen, om noen lurte...) Koranen er også veldig mye klarere på at den ikke bare er en religiøs ideologi, men også politisk og lovgivende ideologi, med helt klare straffer for helt klare "forbrytelser", sharia...

Så har du aspektet nesten ingen peker på, at islam aldri har hatt noen opplysningstid, og det gjør at muslimene er like barbariske og primitive som da de skrev koranen... Så alt i alt er islams ideologi et fryktelig tankefengsel for oss som er vant til frihet, men for en muslim, som er vant til å være sin egen undertrykker, er det jo bare fryd og gammen å være muslim. Er vel en grunn til at muslimer topper frafallet i europa tenker jeg, når de finner ut hva som faktisk er frihet.. Og tror man at det man tror på er det ultimate så tror man jo det da...

Kommentar #5

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Det skal vel

Publisert over 4 år siden
Daniel Snekkerhaugen. Gå til den siterte teksten.
Hvis man setter premissene om "frihet til ikke å krenke". Hvor skal så grensene gå? Hva er innenfor og hva er utenfor. Hvem skal sette definisjonene

domstolene gjøre - - som i dag.

Kommentar #6

Geir Wigdel

21 innlegg  2088 kommentarer

Ingen grupper eller

Publisert over 4 år siden

enkeltpersoner kan ta seg til rette med våpen og vold i et sivilisert samfunn. Det er dette som er poenget ved slike aksjoner som den i Paris. Det spiller ingen rolle om det er religiøse følelser, økonomiske interesser eller politiske holdninger som er blitt krenket. Dette er forbrytersk adferd og skal møtes nettopp som det. Ytringer i skrift og tale, uansett om de oppleves krenkende, kan kun møtes med motargumenter i skrift og tale. Alt annet er barbari enten det utføres av enkeltpersoner, grupperinger eller regjeringer. På dette punktet må vi ikke vakle. Det har vært en lang og tornefull vei til det frihetsidealet vi nå har. Vi må ikke skusle det bort i misforstått forståelse for ideologier som ikke er verd et snev av sympati.

Kommentar #7

Arild Kvangarsnes

2 innlegg  4155 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Anders Tyvand. Gå til den siterte teksten.
Demokratiet kan ikke bestå uten ytringsfrihet, men det klarer seg svært godt uten karikaturtegninger av profeten Muhammed.

Demokratiet kan ikke bestå uten ytringsfrihet, men det klarer seg også svært godt uten karikaturtegninger av små grønne marsboere. 

Heldigvis utløser karikaturtegninger av grønne menn særdeles lite harme.

Når kritikk av ideer begrenses av trusler og menneskelige emosjoner, så har vi lenger ikke ytringsfrihet. 

Enkelt og greit. 

Kommentar #8

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Anders Tyvand. Gå til den siterte teksten.
Demokratiet kan ikke bestå uten ytringsfrihet, men det klarer seg svært godt uten karikaturtegninger av profeten Muhammed.

Vi kan vel oppsummere det slik at ikke alle MÅ krenke hele tiden. Men det vet vi jo, det er jo ikke noe krenkningspåbud noen plass!!

Demokratiet kan ikke bestå uten ytringsfrihet - der er vi enige.

Det klarer seg fint uten karikaturtegninger av Muhammed - der er vi enige.

Men det klarer seg ikke fint uten retten til å lage karikaturtegninger av Muhammed, enten denne retten benyttes eller ikke.

Det viktige for demokratiet og for et åpent godt samfunn er retten til å ytre seg. Ikke nødvendigvis hvilke ytringer som foretas. Jeg synes mange av tegningene jeg har sett fra Charlie Hebdo er usmakelige og teite, men det er irrelevant. Det vikgtige er retten til å lage dem.

Så ja, samfunnet klarer seg fint uten karikaturer av Muhammed, men det klarer seg ikke uten en så fri ytringsfrihet at retten til å lage slike karikaturer blir en konsekvens. Hvorvidt noen benytter denne retten er ikke så viktig som at retten er der.

Ikke for det - jeg mener at religionskritikk, og religionslatterliggjøring og det å påvise at keiseren er naken både ovenfor islam og kristendom er viktig. At folk reflekterer over egen tro og tenker over om latterliggjøringen og kritikken er berettiget, er viktig. Det får folk til å tenke.

Kommentar #9

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Problemet er selvsagt når unge sinte menn med skarpladd AK-47 finner ut at INGEN skal få lov til å si at keiseren deres er naken. Det er et problem enten de gjør det fordi de er så 100% overbevist om at keiseren deres har klær (men da må de gjerne argumentere i vei og vise oss alle at keiseren har klær), eller, som jeg kanskje heller tror, at de gjør det fordi de vet at de ikke kan påvise klærne, de vet at alle kan se keiserens edle deler, og de vet at de ikke har noen gode argumenter for keiserens klær, så de ønsker å kneble eller drepe alle som påstår at keiseren er naken, slik at de skal kunne fortsette å tro at keiseren har klær på seg.

Og akkurat disse menneskene fortjener all satire, alle karikaturer og all latterliggjøring man kan kaste deres vei. Det rammer selvsagt også de som er moderat i sin tro om keiserens klær og som blir veldig såret, men det tåler de. Tåler de ikke det, så er de igjen blant de som fortjener satire.

Kommentar #10

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Noen naive betraktinger

Publisert over 4 år siden

I et multikulturelt samfunn kan ytringsfriheten vanskelig grensesettes. Den må normeres etter standard i landet som har lengst historisk  tradisjon.  Standard er satt av Arnulf Øverland og andre for Norges del. Noen konservative kristne har kanskje sett Islams inntog som et velkommet påskudd til reversering. Det ville neppe bli vellykket i praksis.  Tramp over  kristendom eller andre trosretninger ville neppe føre til reaksjoner. Men det måtte ansettes ytringssensorer for  tegninger og tekst som berørte Islam.  Et eksempel: Han som vokter buret og sier at det for øyeblikket er manko på jomfruer grunnet mange og store heltegjerninger av sjølmordsbombere og andre, den tegningen måtte få en fotnote som sier at personen, altså vokteren, det er  ikke Muhammed, bare en tjener.  Men vi kan da ikke leve med slik forskjellsbehandling ?  De som ikke kan leve med Norges måte å gjøre det på, bør ikke hindres i å finne seg land der de måtte trives bedre.

Kommentar #11

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Jeg tegnet bare en sikh med turban jeg

Publisert over 4 år siden

Ringerike fengsel ha måttet gå til strenge restriksjoner mot karikaturdiskusjoner. Ikke alle av de innsatte er like enige om årsak og virkning etter hendelsene i Paris, skal vi tro på det vi leser   i Dagbladet som skriver om forholdene.   Det har tydeligvis blitt bråk etter at en  fangene tegnet en figur som flere av de andre mente kunne ligne på profeten. ( Det følger ikke alltid fred med ham )  Men gemyttene roet seg neppe selv om  "synderen" forsverget at han kun tegnet en sikh med turban. For nå er både tegninger og  slike diskusjoner forbudt i Ringerike fengsel.

Jeg synes hendelsen her en utmerket eksempel på ytringsfrihetens vilkår i et samfunn som strever etter å bli multikulturelt.

Kommentar #12

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Summen av alt

Publisert over 4 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Ringerike fengsel ha måttet gå til strenge restriksjoner mot karikaturdiskusjoner. Ikke alle av de innsatte er like enige om årsak og virkning etter hendelsene i Paris, skal vi tro på det vi leser i Dagbladet som skriver om forholdene. Det har tydeligvis blitt bråk etter at en fangene tegnet en figur som flere av de andre mente kunne ligne på profeten. ( Det følger ikke alltid fred med ham ) Men gemyttene roet seg neppe selv om "synderen" forsverget at han kun tegnet en sikh med turban. For nå er både tegninger og slike diskusjoner forbudt i Ringerike fengsel.

Jeg synes hendelsen her en utmerket eksempel på ytringsfrihetens vilkår i et samfunn som strever etter å bli multikulturelt.

Mange bekker små blir til en stor å...heter det i ordtaket.

Vi hører stadig om slike tilfeller som fra Ringerike fengsel,der kriminelle...muligens også mordere,går bananas pga krenkninger av muslimenes forbilde....
Mon tro om de ikke burde gå av skaftet på grunn av sin egen livsførsel som fikk dem i fengsel ?

For jeg regner med at forbrytelsen de har gjort overstiger tegning eller bacon sammen med egget til frokost ?

Og selvfølgelig måtte slik tegning stoppes av fengselsledelsen...Det får jo være måte på hva som skal tåles. 

Jeg ser en trist utvikling. 

Mest leste siste måned

Bryllup med bismak
av
Trond Langen
28 dager siden / 2310 visninger
Den verkeleg raude fare
av
Emil André Erstad
20 dager siden / 1895 visninger
Kjønnsideologi på avveie
av
Marit Johanne Bruset
13 dager siden / 1891 visninger
Slutt å gjøre kirken kul!
av
Merete Thomassen
rundt 1 måned siden / 1809 visninger
Spooky sjamanisme?
av
Vårt Land
25 dager siden / 1763 visninger
Kunnskapsløst om «koranskoler»
av
Usman Rana
13 dager siden / 1531 visninger
Bli i kirken, Märtha Louise!
av
Vårt Land
rundt 1 måned siden / 1300 visninger
En fallende stjerne?
av
Vårt Land
13 dager siden / 1226 visninger
Kallmyrs tabbe
av
Vårt Land
16 dager siden / 1158 visninger
Forledet av Frp
av
Vårt Land
20 dager siden / 1096 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere