Hallgeir Reiten

215

Tror det går mot åpen høring i sykehussaken

NRKs politiske kommentator Magnus Takvam tror det går mot åpen høring i sykehussaken. Det sier den erfarne politiske kommentatoren i et radiointervju med NRK Møre og Romsdal.

Publisert: 7. jan 2015

Takvam var til stede på Stortinget da Kontroll- og konstitusjonskomiteen i går bestemte seg for å sende helseminister Bent Høie 7 nye spørsmål om hans håndtering av sykehussaken. Dermed fikk saken et enda større alvor. Alle representanter i komiteen med unntak av Høyre stemte for å sende helseministeren nye spørsmål, og SVs Bård Vegard Solhjell uttalte etter møtet at det var bred enighet i komiteen om at dette var nødvendig.

På spørsmål fra NRKs journalist om det nå går mot åpen høring i sykehussaken sier Magnus Takvam:

- Jeg tror at det blir en høring om dette av ulike grunner. Konteksten rundt hele saken er så betent at det er uheldig om en ikke går videre og slik legger såkalt «lokk på saken».

Hør hele intervjuet med NRK her, fra ca. 1:14:45 og utover i sendingen.

Takvam peker ellers på både statsrådens håndtering av saken opp mot helseforetaksloven og de kontroversielle personalsakene Kontroll- og konstitusjonskomiteen nå ønsker mer informasjon om. Han understreker at Kontroll- og konstitusjonskomiteen ikke kan sende brev direkte til de impliserte personene, men kun via Helse- og Omsorgsdepartementet. Derfor må de sentrale personene kalles inn til en åpen høring i Stortinget for å få saken bedre belyst. De nye spørsmålene er utformet på en måte som gjør det mulig å la sentrale involverte personer få gi sin versjon til Kontroll- og konstitusjonskomiteen i en åpen høring etter at statsråden har svart.

Med tanke på om en eventuell åpen høring også bør gå langt bakover i tid, sier Magnus Takvam:

- Blir det en stor høring, det er klart at utgangspunktet for denne høringen er beslutningen Bent Høie tok før jul om lokalisering.

Takvam utelukker heller ikke at det ender med at en åpen høring går bakover i tid, men understreker at en høring først og fremst gjelder statsråd Bent Høies håndtering av sykehussaken opp mot helseforetaksloven. Takvam tror likevel Høyre vil forsøke å vise at flere har opptrådt med urent trav.

Til slutt konkluderer også Takvam med at det vil bli nytt liv i lokaliseringssaken dersom det kommer fram flere ting i en åpen høring som viser at helseministeren har opptrådt kritikkverdig:

- Dersom det skulle komme en konklusjon som kritiserer prosessen, da vil det bli forsøk på omkamp. Lokaliseringssaker av denne typen karakter mobiliserer så voldsomt at dynamikken ligger der. Det er det som er sprengstoffet, nettopp den striden som alle kjenner til. Jeg tror ikke det er nok til at helseministeren må gå av, men jeg har merket meg at Aftenposten mener Høie har opptrådt uryddig. Sykehussaker har stor sprengkraft. Det er kanskje ikke grunnlag for knallhard kritikk mot Høie, men nok til at det kan bli nytt liv i lokaliseringssaken.

Også den største avisen i Møre og Romsdal Sunnmørsposten tror det går mot åpen høring. I en kommentar skriver også avisen at det er interessant at Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget nå tydelig kobler kontroversielle personalsaker direkte til sykehussaken.

Molde-avisen Romsdals Budstikke peker også på flere kritikkverdige forhold i en kommentar til Kontroll- og konstitusjonskomiteens avgjørelse om å stille flere spørsmål. Både knyttet til styrepraksis med lukkede møter og administrativ håndtering av selve prosessen fram mot vedtak om lokalisering. Men avisen peker mer på helseforetakene enn på helseministeren når den spekulerer i hvem som eventuelt bør ta konsekvensene og gå.

De nye spørsmålene fra Kontroll- og konstitusjonskomiteen til helseministeren går blant annet på hans forståelse av hva såkalte «ikke bindende styringssignaler» innebærer, noe Høie i sitt første svar til komiteen argumenterte for at han hadde anledning til å gi utenom foretaksmøte. Det har i Høies svar til Kontroll- og konstitusjonskomiteen og annen e-post utveksling kommet fram at Høie har gitt direkte uttrykk for sin preferanse for Molde-alternativet til både tidligere styreleder Marte Styve Holte i Helse Midt-Norge RHF og til styreleder Stein Kinserdal i Helse Møre og Romsdal HF før tomtevalg for nytt, felles sykehus i Møre og Romsdal var vedtatt i styrene. Helseforetakslovens § 16 sier at «Eier kan ikke utøve eierstyring i foretak utenom foretaksmøte».

Kontroll- og konstitusjonskomiteen spør også helseministeren mer inngående om de kontroversielle personalsakene i Helse Midt-Norge RHF og Helse Møre og Romsdal HF og omstendighetene rundt disse. Direktørene i Helse Midt-Norge og Helse Møre og Romsdal gikk begge fra sine stillinger høsten 2014, det samme gjorde styrelederen i Helse Midt-Norge Marte Styve Holte.

Det har også vært utskiftinger av styremedlemmer i samme periode. Det viser seg at Ellen Engdahl fra Kristiansund ble vraket av Helse- og Omsorgsdepartementet som kandidat til styret i Helse Møre og Romsdal HF da hun opplyste om at hun aktivt hadde jobbet for lokalisering av nytt sykehus til Storbakken. Kommunalsjef Liv Stette fra Ålesund ble i stedet innstilt som nytt styremedlem. Stette hadde på sin side blant annet skrevet høringsuttalelsen fra Sunnmøre Regionråd som gikk inn for lokalisering av nytt sykehus til Hjelset. Stette ble likevel vurdert habil av Helse- og Omsorgsdepartementet i forbindelse med styrebehandlingen av tomtevalg.

 

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere