Magnus Leirgulen

66

Er det Gud, eller andre som er avmektig.

Eit vakkert bilete som viser ein del av Guds skaparverk, fanga i ein solnedgang har pryda utsillingsvindauga på "Vårt Lands" Verdidebatt, i romjula, nyttårshelga, og langt ut på nyåret. Noko av det vakraste auga kan kvila på. Ros til redaksjonen.

Publisert: 5. jan 2015

Men skinnet bedreg, som det heiter.  Bak glansen skjuler det seg eit innlegg som er det mest heretiske og Bibelnedsettande eg har lese på lenge.

Dei bibelske sanningane som direkte går på kristendomens trusforståelse, og eigenart blir her strippa fullstendig. Forfattaren ser ut til å bruke denne taktikken for å promotere  sin eigen agenda.   Den åndelig/filosofiske åpenbaringssekta: "Veien mot Lyset", og den skal ha rom. Derfor må dei viktigaste trussanningane i Bibelen vike for denne. Målet er ein fullstendig dekonstruert og ombygd Bibel. Den gamle gode  trua passar liksom ikkje inn i ei ny tid.

Kva meiner Redaksjonen med å henge dette ut i forumets fremste utstillingsvindauge. For meg ser det ut som vi  liksom skal gå inn i eit Nytt År med ei Nyåndelig Tid no.  Kanskje vi då kan kalle det for "Solnedgangens år" ?

Hadde aldri tenkt å kritisere VD for noko som helst. ikkje eingong når ein av dei mest ufyselege og bøllete kristendomshatarar til stadighet ser ut til å ha VDs klippekort til øverste hylle, når dei berre rører på seg.

VDs redakajon har sikkert ei meining med det, men kvar er apologetane våre i ein slik samanheng. Bibelkunnskapen og bibelforståelsen er sterkt minkande mellom folk i vår tid.  

Skal slike angrep på Bibelens heilskapelege bodskap få fritt leide, utan særlige motforestillingar, samtidig som slike aktørar blir framheva som insiktsfulle og gode skribenter ?  Om nokon prøver seg frampå med apologetiske motseiingar då får dei på pukkelen med ein gong, med ukvemsord og verre ting, og mister gjerne motet.  Har VDs redaksjon nokon mulighet til å oppmuntre slike også ??

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Skal slike angrep på Bibelens heilskapelege bodskap få fritt leide, utan særlige motforestillingar, samtidig som slike aktørar blir framheva som insiktsfulle og gode skribenter ?

Syntes det er på høy tid å gjøre om bibelen til en mer moderne og spiselig innpakkning jeg, ta ut alt det intolerante og diskriminerende og beholde det som er bra, utrolig at ingen har tenkt på dette før.

Men dette kunne du jo ha tatt opp med Avnskog i hans tråd vel? Her virker det mer som om du ikke klarte å komme med noen gode argumenter i mot og ønsker moderator hjelp for å kneble Avnskog sitt syn på bibelen... Sier ikke at det er slik, men at det virker slik.

For det er ikke vanskelig å være eenig med Avnskog i hva han faktisk følger i bibelen, der han legger vekt på gode ting og tar vekk det som ikke er av det gode og ikke skjønner jeg hvorfor noen, eller du, vil fremme det som ikke er så bra i bibelen, men det er liksom den "ekte" kristne trua det eller?

Kommentar #2

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Om nokon prøver seg frampå med apologetiske motseiingar då får dei på pukkelen med ein gong, med ukvemsord og verre ting, og mister gjerne motet. Har VDs redaksjon nokon mulighet til å oppmuntre slike også ??

Den bibelske sannheten om Jesu død og oppstandelse til soning for våre synder, har overlevd i 2000 år med ulike innslag av heresi som har flammet opp og sluknet igjen etter en stund. Og gjerne dukket opp igjen etter noen hundre år, med ulike navn og symboler.

Vi som forsøker oss med litt apologetikk får i det minste litt trening og utviklingsmuligheter i formidlingen av evangeliet når vi deltar. Samtidig får vi en pekepinn om at vi bør holde oss nært til det trosfellesskapet som fortsatt våger å stå tydelig fram som kristent, og ikke holde oss borte når menigheten samles.

Når vi møter motgang kan vi trøste oss med at det er naturlig i Jesu følge og noe som vi må tåle, også når VD redaksjonens støtte uteblir.

Kommentar #3

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Når vi møter motgang kan vi trøste oss med at det er naturlig i Jesu følge og noe som vi må tåle, også når VD redaksjonens støtte uteblir.

Takk for innspel. Det er med handa på hjartet, ikkje eigen motgang og kjensler som er det viktige her. Sjølv om det ofte kjennest slitsomt å ta opp slike saker, og som samtidig på ein måte automatisk fører ein bakerst i køen, både når det gjeld truverdighet som debattant, og rasjonell, kognitiv kompetanse, så er ikkje dette det vesentlige.

Det er dei som er usikre i trua som er målgruppa for alle slike nedbrytande bibelangrep. Særlig gjeld det barn og unge som særlig er utsett.  Men også mange voksne har dårlig bibelkunnskap i dag. Dette er no ein av bakgrunnane for forfattarens utspel her, etter eige utsagn.  Derfor er dei eit lett offer for slike forførande tanker.  Det er dette som i heile  kristendomens si historie vore sjølve nerven i  apologien (trusforsvaret).  Jvn.f. NT, og særlig Paulus.

Sjølv kan eg godt takke for alle slike angrep, fordi det har tvinga meg til å tenke igjennom på nytt og på nytt mi eiga tru, og derfor fått gå styrka ut av denne prosessen. Men vi må tenke på dei som let seg "fare vill" i trua, på grunn av dette. Og mellom dei kan eg tenke at forfattaren sjølv har vore, og snubla.

Men det er ikkje for seint å vende om for nokon.

Kommentar #4

Frode Meland

84 innlegg  4916 kommentarer

?

Publisert nesten 6 år siden

Dette var usedvanlig sterke ord fra din side, Leirgulen.  Mener du virkelig dette, eller har du bare en dårlig dag?

Du kaller det "angrep på Bibelen" men ser du ikke at Avnskog forsøker å tolke Bibelen på sin måte?  Det må jo han få lov til, og han må få lov til å offentliggjøre sine synspunkter.  Vårt Land må også få lov til å fremheve innlegget, ikke nødvendigvis fordi redaksjonene er klink enig med Avnskog men fordi de finner hans synspunkter og debatten de medfører interessante.

Forresten: Hvorfor nevner du ikke Avnskog ved navn i åpningsinnlegget ditt?  Jeg synes også du kunne ha linket til det innlegg du kritiserer.

Kommentar #5

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden

Hei Frode, og godt nytt år! Lenge sidan eg har sett deg. her på sidene.

Jau du, eg ser godt alt dette, og å stå fram slik er også ein risikosport for eins eige omdømme.  Og skulle eg ha svara på alle slike bibelåtak som skjer her på VD, så hadde eg heildagsjobb, og vel så det.

Men Avnskog er ikkje nokon kven som helst, i slik samanheng. Han er oppegåande, målbevisst, og veit kva målgrupper han appellerer til. Han er lærer, og omgås med barn, ungdom eller andre i ung alder vil eg tru. Disse er ofte sårbare og søkjande når det gjeld religion.  Ikkje at eg beskylder han for å forkynne Bibelens "mangler og feil" i ein klassesituasjon, men mange av dei som kjenner han, les nok kva han skriv med interesse. Avnskog er nok, og gjer nok det han kan for å stå fram som ein ansvarsfull, kjærlig og stødig, med omsorg for sine elever. Det gjer intrykk i slik alder, og då er det lett å så tvil om Bibelen med ein viss autoritet.  Men ein treng ikkje være Vml.er og bibelstrippar for vite at : "Størst av alt er kjærleiken" Dette var nå Bibelen først ute med lell.

Og, jau du - han har rett til å promotere sitt syn i alle samanhenger, skulle bare mangle. Hadde han halde seg til å forkynne "Veien mot lyset" sine skriverier, då skulle eg gjerne diskutert med han. Han kan til og med få lov å parafrasere bibelen slik han vil. og offentliggjere det. Men da måtte det stå fram som ei  gjendikting av  Avnskog, og "Veien mot lyset" og ikkje noko anna.  "Veien mot lyset" er ei sekterisk blanding av mykje rart, (årsaka meg, eg har ytringsfrihet eg også)

Eg har heller ikkje nekta "Vårt Land" å framheve noko som helst, kven er eg som skulle finne på slikt. Dei må styre si skute som dei vil, eg har ingen ting med det å gjere. Men dei har nå ein kategori som heiter: "Diskuter Verdidebatt", eller noko slikt. Då er det vel lov, "med lua i handa" å ymte om at ein ser ein trend også her.

Når Avnskog vil fjerne dei mest sentrale trussanningane i Bibelen, og erstatte dei med desse skriftene, da er det vel lov å seie frå.  Mange har fått drahjelp til å forkaste si kristne tru på denne måten, dette ser vi har skjedd heilt frå byrjinga av  kristendommen.  Kanskje du sjølv veit litt om dette.

Når det gjeld linkinga til innlegget hans, så ser eg jo  atdu oppfatta den godt nok, og då var vel det godt nok. Kvifor skulle eg ellers nevne Avnskog ved navn då.

Eg nemde ikkje navnet med vilje for å prøve mest mulig å unngå inntrykket av personangrep. Det er ikkje Avnskog personlig eg er ute etter, men forkynninga hans, og håpar det blir oppfatta slik. Men det er lett å trå feil i skriftlige debatter, der ein umiddelbart ikkje kan rette opp att mistak.

 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere