Linn Sæbø Rystad

3

Kvinner i kirken - et rom å danse i

Strukturene er til hindring både for at kvinner blir spurt, og til at de svarer ja.

Publisert: 5. jan 2015

Vårt Land har i høst publisert en rekke artikler og innlegg om kvinners stilling i kristne samfunn, miljøer og sammenhenger. Artiklene og innleggene har på hver sin måte belyst ulike sider ved hvordan det er å være kvinne i kristen-Norge.

Jeg opplever det som positivt at Vårt Land tar debatten, men jeg synes at det er trist, skuffende og frustrerende at vi ikke har kommet videre. Men aller mest er det stagnerende. Stagnerende for utviklingen i kristen-Norge.

Etter høstens synodemøte i Frikirken skrev jeg et innlegg i Budbæreren om hvordan det er å være kvinne og pastor i mindretall. Her skriver jeg om hvor vanskelig det er å være kvinne i ett kirkesamfunn som har besluttet at begge kjønn skal kunne ordineres i alle kirkens embeter, men hvor spørsmålet om kvinner som pastorer likefullt fremføres gang på gang på gang. Kanskje var det også derfor at ingen kvinner stilte til valg som synodeformann? Og at ingen komiteer fikk kvinner som ledere?

Marginaliserer. Det er et moment Silje Kvamme Bjørndal overser i sitt innlegg (Vårt Land 16. desember). Hun skriver om strukturer, men i reduserende og marginaliserende form. Hva er en struktur? En struktur er det rommet, nettet eller systemet som ethvert menneske til enhver tid opererer i. Det synes som om Bjørndal mangler forståelse for at denne strukturen ikke bare eksisterer før et menneske inngår i et miljø eller fellesskap, men også når og etter at mennesket har inngått i miljøet eller fellesskapet.

Det er således ikke snakk om en, men i alle fall to strukturer: Først den strukturen som eksisterer før inngåelsen i et gitt miljø, dernest strukturen etter inngåelsen i et fellesskap. Slik er det også med kirkelige samfunn og organisasjoner.

Samtidig er ikke strukturene determinerende eller fullstendig overstyrende for menneskets handlinger. Både menn og kvinner er selvstendige aktører som tar individuelle valg og gjennomfører individuelle handlinger. Bjørndal har rett i at «vi kommer ingen vei med at kvinner blir fremstilt som veggpryd». Kvinner er ikke veggpryd eller ofre, og vi må ikke fremstille oss selv eller tillate oss selv å bli fremstilt som det.

Bommer. Likevel mener jeg at hun bommer i sitt innlegg. Først og fremst fordi det i stor grad trengs en strukturendring i mange kristne organisasjoner og miljøer. Silje K. Bjørndal skriver også at «det er et mål at mulighetene skal være tilstede på lik linje som for menn. Problemet er at når de faktisk er det, betyr det likevel ikke at kvinner griper mulighetene».

Hun skriver at grunnene til det er sammensatt, det er de nok også. Men det er for tidlig å ta strukturer ut av den ligningen.

Slik det er nå, er strukturene til hindring for både at kvinner blir spurt, og til at de svarer ja.

Slik strukturene er nå, sitter mennene på toppen. Det er de som skaper holdningene. Det er de som bestemmer handlingene. Det er de som skaper sjargongen.

Tatt på alvor. Det er noen kvinner som takker ja til forskjellige oppgaver. Men hva skjer når de har takket ja? Hvilket miljø møter dem da? Hvilke strukturer er det de går inn i?

Her har mange kristne organisasjoner og miljø en lang vei å gå. Det er ikke nok å spørre kvinnene, det må også være rom for dem når de har takket ja. Kvinner må oppleve å bli tatt på alvor. Kvinner må oppleve å bli hørt.

Det kan ikke være slik at kvinner blir oversett i fem-ti minutter rundt lunsjbordet mens mennene snakker sammen. Da kan man ikke kalle kvinner for lille venn og klappe dem på kinnet. Da kan ikke kvinner latterliggjøres og kvinners meningene nedvurderes. Da kan ikke saklige innlegg bli møtt med et «takk for engasjementet». Da kan ikke kvinners frustrasjon over det som skjer bli tiet i hjel, eller, som jeg flere ganger selv har opplevd, dras inn i sjelesorgens rom og gjøres til mitt problem.

Disse tingene er det struktur og miljø som opprettholder. Så derfor; ja, kvinner må takke ja. Menn og kvinner i lederstillinger må oppfordres til å ha vekt på kjønnsbalanse. Men det må også gjøres noe med strukturene. Hvordan det skal gjøres, må være opp til det enkelte kirkesamfunn.

Forbilder. Da jeg gikk andre året på Menighetsfakultetet fikk vi en utfordring. Den lød: Skriv en liste over dine prekenforbilder. På min liste var det ikke en eneste kvinne. Jeg ønsker at det for studenter som skal skrive lignende lister i fremtiden, skal være mange forskjellige kvinner, og menn, å velge mellom.

For at det skal skje må vi ikke bare oppfordre flere kvinner til å takke ja når de blir spurt, vi må også gjøre noe med strukturene. Vi må skape et rom kvinner kan danse i.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 29.12.2014

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

Publisert over 5 år siden

En skikkelig politisk tale dette her.

Hvor blir det av engasjementet for å utbre evangeliet? For å drive diakonalt arbeid?

Disse likestillingsforkjempende politisk orienterte protestantiske kirkesamfunnene graver nok sin egen grav er jeg redd.

Det må en åndelig oppvåkning til skal kirkene begynne å fungere som kirker. Slik det er nå, er det for mye navlebeskuelse.

Er det rart at antall kirkegjengere går ned?

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere