Religionsredaktør Alf Gjøsund

Religionsredaktør

HEF - kirkens beste venn

Hvem står opp for sårbare mennesker når kristendommen bikker over og blir skadelig?

Publisert: 28. des 2014

Det er ikke så populært å være humanetiker lenger. Du hører det på stønnene fra folk flest – ikke når NRK sender 60 timer med salmer, men når humanetikerne klager på det. Du ser det på skuldertrekkene når forbundet krever slutt på skolegudstjenestene for 58. år på rad.

Og du ser det på presisjonsnivået til kritikerne. Du sammenligner ikke Human-Etisk Forbund med Taliban, som Trond Blindheim gjorde i begynnelsen av desember, med mindre du vet at folk unner dem litt tyn.

Men nå er både førjulsdebattene og julemiddagen unnagjort. Vi kan slakke på beltet og tillate oss litt ettertanke. Fortjener egentlig humanetikerne all denne kritikken?

Skal vi koste på oss litt ærlighet, er kanskje avstanden mellom kristne og humanetikere noe overdrevet. Hva var det misjonsmannen Espen Ottosen skrev i en bok forleden? At han til tider kjenner seg dratt mot ateismen. At han noen ganger synes det er vanskelig å tro at det finnes en allmektig Gud og et evig liv.

Når man kan tvile såpass i Misjonssambandet, hva da med vanlige kirkefolk? Antakelig er det ganske mange kristne som i mørke stunder fristes til å sette nettleseren på privat og sniktitte litt på forbundets medlemssider.

Når vi også vet at selv de mest innavlede humanetikerne knepper hendene i utrengsmål, må vi kanskje slå fast at vi er likere enn vi liker.

Men det er i mørke stunder. Til daglig har vi stikk motsatte agendaer, tenker noen.

Jeg er ikke så sikker på det. I mange saker fortjener Human-Etisk Forbund takk for samarbeidet.

Og da tenker jeg ikke på at ingen ting samler den Den norske kirke mer enn en real fight mot forbundet. Vi snakker om en kirke som ellers er i konstant strid med seg selv og kaller hverandre kjettere i diskusjoner om bibelsyn, politikk og samlivsspørsmål.

Men så skjer denne underlige magien hver advent: Noen humanetikere ymter frampå om ikke et sivilisert samfunn bør slutte med gudstjenester i skoletiden. Og kirkens medlemmer reiser seg, fra det trangeste bedehus til den romsligste domkirke, og står side om side i kampen mot sin felles fiende. Ingen artikkel genererer så mange heiarop og likes på tvers av teologiske skillelinjer som et sleivete spark mot Jens Brun-Pedersen.

Langt viktigere er det at humanetikerne tar tak i problemer som burde være kirkens ansvar.

For hvem står opp for sårbare mennesker når kristendommen bikker over og blir skadelig? Når barn utsettes for usunn karismatikk og syke pensjonister lures til å betale for det de håper er et mirakel?

For en engasjert humanetiker er ingen pastor for betydningsløs eller rar til å konfronteres med sunn fornuft. Jeg kjenner en del av disse humanetikerne, og har aldri opplevd at det er kristendomshat som driver dem. I mange tilfeller er det ærlig, real solidaritet.

For ikke å snakke om kampen mot kommersiell, nyreligiøs utnyttelse av mennesker. De som har vært på alternativmesse vet hva jeg snakker om.

Teologer, som burde ha den beste kompetanse på religion, sitter med lua i fanget. Det er kanskje ikke så lett å advare mot auralesing til tusen kroner timen når man selv tjener en halv million i året på å forkynne noe overnaturlig. Men skeptikerne i Human-Etisk Forbund tar saken med klar og rasjonell argumentasjon. Kanskje noen ganger uten særlig mye forståelse for årsaken til at folk søker det uforklarlige, men oppgjøret er likevel nødvendig.

Vi kunne også snakket om kampen for likebehandling av livssyn. Etter manges mening har Den norske kirke på ingen måte tatt inn over seg hvordan det er å være minoritet. Der frikirkene mer eller mindre høflig har innfunnet seg i skyggen av den store statskirken, har humanetikerne frimodig tatt opp kampen. Igjen og igjen har de advart majoritetskirken mot å ta sin plass i samfunnet som en selvfølge, helt til frikirkene i kjølvannet av livssynsutvalgets rapport tok bladet fra munnen og sa: Det stemmer. Forbundet snakker for oss også.

Man kan være enig eller uenig med forbundet i denne kampen, men den har vært prinsipiell og konsekvent. Den norske kirke gjør klokt i å lytte. Hvis ikke kan det oppfattes som arroganse. Det vil ikke lønne seg i en tid med fallende dåpstall.

Mens kristne feirer at Gud ble menneske, og humanetikerne mumser ribbe og medisterkaker fordi de mener vi har gjort dette siden Tor og Odin, er det på sin plass å takke humanetikerne for kampen for mennesket. På vegne av kirken. Siden den ikke sier det selv:

Dere ønskes en fortsatt fredfull julehøytid. Men bare til over nyttår. Da trenger vi dere igjen.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Når vi også vet at selv de mest innavlede humanetikerne knepper hendene i utrengsmål, må vi kanskje slå fast at vi er likere enn vi liker.

Men det er i mørke stunder.

Jeg vil egentlig betakke meg for ditt skryt, da det egentlig er full av fordommer og påstander du ikke har belegg for.

Kommentar #2

Oddbjørn Johannessen

190 innlegg  13478 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg vil egentlig betakke meg for ditt skryt, da det egentlig er full av fordommer og påstander du ikke har belegg for.

Nå er ikke jeg medlem av HEF, men jeg leser nok Gjøsunds innlegg annerledes enn det du gjør...

Kommentar #3

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Nå er ikke jeg medlem av HEF, men jeg leser nok Gjøsunds innlegg annerledes enn det du gjør...

Det gjør du nok. Jeg ser argumenter som "there are no atheists in a foxhole", som i bunn og grunn er en fornærmelse.

http://en.wikipedia.org/wiki/There_are_no_atheists_in_foxholes

Det som forener oss som mennesker er frykten en har i en slik situasjon, ikke at alle må finne den samme måte og håndtere frykten på.

Er sikker på at innlegget var ment positivt, men det bygger fortsatt på en del gamle forslitte fordommer.

Kommentar #4

Oddbjørn Johannessen

190 innlegg  13478 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Er sikker på at innlegget var ment positivt, men det bygger fortsatt på en del gamle forslitte fordommer.

OK - men samtidig pirker det i kristnes fordommer mot humanetikere, så dermed "gjenopprettes" vel balansen.

Kommentar #5

Hermod Herstad

0 innlegg  7381 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Alf Gjøsund. Gå til den siterte teksten.
Skal vi koste på oss litt ærlighet, er kanskje avstanden mellom kristne og humanetikere noe overdrevet. Hva var det misjonsmannen Espen Ottosen skrev i en bok forleden? At han til tider kjenner seg dratt mot ateismen. At han noen ganger synes det er vanskelig å tro at det finnes en allmektig Gud og et evig liv.

Jeg er helt enig med Gjøsund. På tross av uenigheter om skolens rolle, går ikke de viktige skillelinjene mellom humanetikere og den store majoritet av kristne. Du skal ikke bruke mange timer på Verdidebatt eller andre nettfora for den saks skyld for å oppdage dette.

Jeg må innrømme at jeg ble overrasket i mitt første møte med Vedidebatt over hvor utbredt holdninger jeg tidligere hadde trodd tilhørte helt andre miljøer, var i en liten men høyrøstet fløy av kristenfolket.

Kommentar #6

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
OK - men samtidig pirker det i kristnes fordommer mot humanetikere, så dermed "gjenopprettes" vel balansen

Jeg foretrekker at man søker sannheten i alle ledd. Hovedpoenget er greit, så må man også justere seg på de områder hvor man trenger det.

Kommentar #7

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

HEF og kristenfolket har mye til felles

Publisert nesten 5 år siden

Blant annet at kirke og stat bør skilles.

En høy etisk standard som setter mennesket i en særstilling, der de svake har rett til de sterkes hjelp.

Kampen for likeverd, rettferdighet og ansvar for å forvalte jordens ressurser på en framtidsrettet måte.

Det meste har vi felles, fordi vi er mennesker.

HEF velger å tolke verden og universet uten tro på noen Gud. Kristenfolket ser Guds tilstedeværelse i alt det skapte og spesielt i kirkens tradisjon og forvaltning av Guds ord og sakramentene.

Den usalige blandingen av kirke og politikk som utgjør folkekirken er ingen tjent med. Vi skal leve side om side, men selv velge hvilken side vi vil tilhøre og vite hvorfor vi gjør det.

Kommentar #8

Elisabeth Hoen

52 innlegg  2972 kommentarer

Dårlig forsvarstale for HEF

Publisert nesten 5 år siden

Og her er ett utdrag fra artikkelen:

"Men så skjer denne underlige magien hver advent: Noen humanetikere ymter frampå om ikke et sivilisert samfunn bør slutte med gudstjenester i skoletiden. Og kirkens medlemmer reiser seg, fra det trangeste bedehus til den romsligste domkirke, og står side om side i kampen mot sin felles fiende. Ingen artikkel genererer så mange heiarop og likes på tvers av teologiske skillelinjer som et sleivete spark mot Jens Brun-Pedersen."

For et lavmål i argumentasjon. Dessuten : hvem er `noen humanetikere`? Siktes det til Horn og Gule? Når det gjelder deres argumenter så er ikke `de som støtter skolegudstjeneste` eller kristne som er problemet. Det er argumentasjonen til disse humanetikerne, og deres, til tider, totalt rabiate oppførsel mot andre debattanter som er problemet.

Fiende?? Når en har hørt mange nok ganger at en er en rørbøtte - helt uverdig å høre på - at en bør stenges ute - for godt - i debattforums - osv. osv. så er det humanetikerne selv som han skapt sine `fiender`. Og `fiendene` vil ikke hoppe over noen ting når det gjelder argumentasjonen til humanetikerne. Og der er det mye å kritisere og som ikke holder. Dette tåles ikke - og det blir så sagt at folk liker å sleivsparke på Brun-Pedersen f.eks.

Ærlig talt!!! Nei, dette var ikke bra.

Kommentar #9

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Har egentlig en gud noen plass i det

Publisert nesten 5 år siden

Det jeg lurer på er om en gud egentlig har noen som helst rolle i det. For hvor har reformene kommet fra opp gjennom tidene. De har kommet fra en majoritet som har tillatt endringene og med tanke på hvor mange kristne det er i Norge så sier det seg selv at aksepten for endringer har blitt båret frem og godkjent av kristne mennesker.

Man skulle da tro at om den kristne guden hadde fingeren på rattet så ville langt flere kristne hurtigere stått opp for endringene og tankestrømmene som blant annet har medført at man har oppnådd fravær av tvang i religionen med hensyn til om man ønsker å tro eller ikke, om man kan leve ut ulike seksuelle legninger uten å bli kastet i fengsel eller fordømt av et menneske i en guds navn.

De kristne i Norge har godtatt at staten og ikke deres kristne gud lager lovene selv om disse lovene, som gjelder for alle, ikke nødvendigvis deles av de kristne levereglene.

På mange måter vil jeg hevde at utviklingen hadde gått omtrent like fort og omtrent kommet like langt om ikke HEF hadde funnets.

Men det hadde ikke blitt noe Norge slik vi kjenner i dag om ikke et flertall av kristne selv hadde ønsket den utviklingen vi har hatt. Det er vel her jeg stiller spørsmålet ved om det er det religiøse mennesket som utgjør forskjellen eller om det er mennesket selv enten det er religiøst eller ikke. 

 

Kommentar #10

Torill Born

296 innlegg  1335 kommentarer

Trenger vi diskutere....?

Publisert nesten 5 år siden

JEG mener NEI. Men jeg skal innrömme at jeg svarer menings-motstandere likevel, selvom jeg strengt tatt bare kunne lese hva de skriver og holde meg i ro. Beklager at jeg ikke kan det alltid, Jeg blir nok litt for engasjert.

Jeg maa ärlig si at jeg unner baade ateister, humanetikere og desslike ALT GODT I LIVET. Ja, selv Guds velsignelse i Jesu navn selvom de ikke liker det. Jeg tenker at jeg har det jo SAA godt i min kristen-tro som jeg har nevnt mange ganger - til kjedsomhet, at jeg ikke skulle svare meningsmotstandere, men la de väre i fred og ikke svare.

Det som jeg synes er synd og beklager paa kristnes vegne er at mange blir saa "eitrande sinte" og det ödelegger jo mere enn det oppklarer. Bibelen oppfordrer jo kristne til aa skape fred og da maa vi tenke over det og pröve ordlegge oss med varsomhet. Det er saa lite som skal til. Jeg er for höflighet og dannelse, selvom jeg noen ganger kan dundre av uenighet via tastaturet og nok ogsaa har värt litt for oppesen og freidig, for aa si det pent. Det er jo bare dúmt, det tjener ingen hensikt.

Ellers er jeg selv i Kirken paa höytider, men skal jeg höre forkynnelse som baade har visdom og brodd og som refser min moral og mine fordommer, DA föler jeg at jeg har faatt det man kaller aandelig föde. Tidligere rusmisbrukere som har vendt om til Jesus og faatt et nytt liv og er blitt pastorer er det ofte en vederkvegelse aa höre forkynne. OG de taler jo baade av hjertet og med smerte og ofte kommer ogsaa den gode latter frem. Det blir höyst engasjerende. Og de forteller ofte fra "nakne livet" og hvordan de mötte "lyset" som er Jesus Kristus og ble totalt forandret. Slik jeg selv ble totalt forvandlet for mange aar siden. Naa er jeg pensjonist.

Jeg takker de private menigheter og pastorer og evangelister for at jeg har dem, men jeg önsker baade den norske Kirke og humanetikere og ateister og desslike - som för nevnt - ALT GODT. For hjertet mitt er fylt av Jesus og da renner det ofte over av velbehag. ALT GODT til dere alle for 2015 og maa det bli et HERRENS aar for oss aands-kristne og et HERRLIG aar for dere som vi ikke deler samme oppfatning med.

Mest leste siste måned

Noen bør skamme seg
av
Espen Ottosen
19 dager siden / 5375 visninger
Kreftens krigsmetaforer
av
Aud Irene Svartvasmo
17 dager siden / 3728 visninger
Ingen skal leve med skam
av
Tor Håkon Eiken
18 dager siden / 1294 visninger
Nå må vi stå sammen
av
Berit Hustad Nilsen
13 dager siden / 1175 visninger
Skal vi forby det vi ikke liker?
av
Paul Leer-Salvesen
13 dager siden / 1009 visninger
Hva nå, Etiopia?
av
Ragnhild Mestad
6 dager siden / 936 visninger
Ungdomsrus: Vi må handle nå!
av
Pernille Huseby
23 dager siden / 906 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere