Sten André Fagermo

59

Hvem er en ekte kristen?

Ja, rett og slett! Hvordan vet man at man er en ekte kristen?

Publisert: 27. des 2014

Det er jo forskjell på en pinsevenn, og en katolikk?

De såkalte åndskristne mener at man skal be den og den bønnen for å bli frelst, og så skal man få "Åndens frukter" servert på ett sølvfat!

Katolikkene virker mer servile, litt mer " ta det med ro"-holdning.

Nå har jeg personlig strevd med denne problemstillingen, i nesten fem år. Og har vel funnet ut at hvem som er en kristen, det kan bare Vår Herre bestemme.

Men jeg sliter litt enda med å se denne problemstillingen jeg reiser her:

Hvorfor skal man bli en kristen, hvis man ikke får nyte godt av "Åndens frukter", og få det perfekte liv, etter at man er blitt såkalt frelst?

Jeg savner fornuften oppe i det hele, nemlig noe de høykirkelige synes å ha.

Jeg tror rett og slett ikke mer på noen forvandling av ens liv, ihvertfall ikke noen stor forandring. Man har Gud å be til, og det er det. Og man har en kirke å gå til hver søndag.

Det skal ikke være lett å følge Kristus, men hvorfor gjøre det så sabla vanskelig, allikevel?

Enhver har sine laster, så hvorfor skal man fornekte seg selv hele tiden?

Nei, enhver er salig i sin tro, og så får man se til slutt om det rekker.

Men, total forvandling er noe som nok er ute av syne, ihvertfall for meg, og sikkert mange andre i ulike kirkesamfunn.

Og jeg synes enhver burde være ærlig om det, også. Ikke love gull og grønne skoger til svake sjeler der ute, når det eneste som holder, er selve troen på Jesus.

Og ikke om det er synd å røyke, ta seg ett glass alkohol noen ganger, banne noen ganger, eller rett og slett tvile noen ganger også.

(Moderator2 har fjernet beskrivelser av to debattanter)

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Det er ingen forskjell..

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Det er jo forskjell på en pinsevenn, og en katolikk?

Troen er den samme.  Men utrykksformen er forskjellig.

Gjennom sine liv vil alle kristne etter beste evne leve opp til misjonsbefalingen. "Gå ut i all verden...". Noen gjør dette gjennom et munkeliv i et kloster andre roper det ut på gater og torg.  Noen vil prise skaperen og skapelsen , andre vil prise ånden og de åndelige nådegaver , andre vil prise troen og nåden.  Men det hele er bare forkjellige uttrykksformer for lovprising av den samme treening Gud.  Alle tror at Gud er skaperen av det usynlige og det synlige , av synden og nåden , av ilden og vannet , av lys og mørke.   Tilsammen vil alle i den store verdensvide kirke gi uttrykk for Guds allsidighet gjennom millioner av mennesker som alle på hver sin måte gir uttrykk for den Kristus de har i sitt hjerte.   For Guds visdom er stor, men Guds nåde er enda større for dem som er i Kristus.

Kommentar #2

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Ja, for Gud er det det samme

Publisert over 5 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Troen er den samme. Men utrykksformen er forskjellig.

men noe annet når det gjelder (kristne) mennesker, og deres tro/meninger.

Eller når den ene eller andre kirken sier at den, og bare den er den rette, sanntroende KIRKEN.

Satt i dag og så litt på Visjon Norge, med en vilter herremann kalt Maldonado, eller noe sånt.

Og hans tilhørere, som så ut som de hadde litt av en opplevelse åndelig, om man vil.

Så problemet er ikke Jesus, problemet er kristne mennesker! Eller ihvertfall mange kristne mennesker.

Uansett, takk for en flott kommentar, for øvrig, Kjell Haugen :-).

Kommentar #3

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Sannheten er i ditt hjerte..

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Eller når den ene eller andre kirken sier at den, og bare den er den rette, sanntroende KIRKEN.

Kirker har ingen sannhet eller tro.  Sannheten vil den hellige ånd åpenbare i ditt hjerte. Din tro på dine  sannheter gir du uttrykk for gjennom dine gjerninger.  Uansett om du lever et liv i rampelyset eller er den som vasker senen etter at rampelyset er slukket.  

Husk å uttrykke din tro slik Jesus ba oss i Markus 16:17-18 :

" I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, 18 og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske."   

Man lære mye av de som gir uttrykk for sin tror på denne måten idag og i den hellige boken , og gjennom historier om mer eller mindre hellige mennesker i fortiden.  Men alt er bare til inspirasjon til å uttrykk Gud kjærlighet gjennom Kristus som er i ditt hjerte, alle gjøre dette på sin måte.

Kommentar #4

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Ja, rett og slett! Hvordan vet man at man er en ekte kristen?

Mener du hva er en kristen?

En kristen er en som har sagt ja til jesus!

Kommentar #5

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Gratulerer

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Og jeg synes enhver burde være ærlig om det, også. Ikke love gull og grønne skoger til svake sjeler der ute, når det eneste som holder, er selve troen på Jesus.

Og ikke om det er synd å røyke, ta seg ett glass alkohol noen ganger, banne noen ganger, eller rett og slett tvile noen ganger også

du har skjønt det.  Livet i Kristus er livet i nåden. Enhver må følge sin samvittighet ettersom han har tro til. Det er der det begynner, og ikke i himmelen med en gang.

Men den der banningen stusser jeg noe på. Det er vel å fornekte troen på Jesus det da vel, om en påkaller andre makter, er det ikke det da ?

PS. Et lite, men vennlig tips: Ikke se for mye på Visjon Norge.  En kan bli åndelig miljøskadet av mindre.

Kommentar #6

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Ok:

Publisert over 5 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
En kristen er en som har sagt ja til jesus!

Er en alkoholiker som drikker seg snydens hver dag, men allikevel går i kirken hver søndag, en kristen?

Er en narkoman som ruser seg hele tiden, men allikevel tror på Jesus innerst inne, en kristen?

Dette er noe av det jeg vil fram til, nemlig om mennesker som lever noe "atypiske" liv, har rett til å kalle seg en kristen?

Og da er jeg enig i det siterte, det du sier:

En kristen er en som har sagt ja til Jesus!

Dessverre virker det som om mange menigheter dog, sliter med å akseptere at noen ikke har såkalte A4-liv. Og dermed faller utenom alt, det "vanlige" liv har å tilby.

Kommentar #7

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Er en alkoholiker som drikker seg snydens hver dag, men allikevel går i kirken hver søndag, en kristen?

Jeg var en av dem du sier her og turde på og drakk med full hver lørdag i min ungdom, men da jeg var 20 år så ble jeg en kristen og sa et ja i mitt hjerte til Jesus.

Da var der heller ikke noe behov for noen fyllefester.

Kommentar #8

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Og da er jeg enig i det siterte, det du sier:

Gud ser til hjertene!

I tidligere tider hendte det at både prest og emissær sto på talerstolen (skjer sikkert idag også, men jeg håper ting har endret seg i noen grad)og tordnet mot vellevnet og kjødets lyst, og selv rikelig falt for synden uten å erkjenne fallet. Det var en del unge  jenter som fikk svi og som kanskje også mistet troen ved hjelp av disse "kalkede gravene". Maktmisbruk er en synd som henger ved mennesket kan det virke som, men fasaden er den frommeste......Sladder, hva med det? Kan mennesker som bærer rundt ondt om andre,  være kristne? Litt mer subtilt  og ikke så lett å få øye på, de kristne som benytter sin tro som karrierevei, kan de være kristne - og om de er det, hva så med kallet når man kan bytte sin tro inn i karriere ? Synden blir ikke mindre om den ikke kan sees... 

Vi har sikkert alle møtt på kristne som vekker ubehaget i oss, og vi kan ha vekket det i andre,  men er det det samme som at vi ikke kan være kristne? Du retter søkelyset mot rus - listen er nok mer mangoldig og adsklling lengre... Har også møtt rusmisbrukere som er kommet adskillig lengre enn jeg selv er, når det gjelder å skjønne, fatte og begripe, og ikke minst gripe,  hva nåden er.

Det er det som er så flott med troen - troen på nåden. Derfor kan og bør vi ta det helt rolig med henblikk på hvem som er verdig og hvem som ikke er det. Det er ikke vårt område. Ville du ha utfypet litt hva du mener med "Åndens frukt"?  Synes det virker litt pompøst sånn i første omgang (ikke noe ondt ment). Vi er mennesker med våre jordiske liv, og de kampene som det fører med seg.

"Det enda som bär när allting annat vacklar,
det är Guds nåd och hans barmhärtighet.
All jordisk berömmelse och glans den slocknar
när sist jag står hos Gud i härlighet.

Det enda jag vet det är att nåden räcker, 
att Kristi blod min synd, min skuld betäcker.
Det enda jag har att lita till en gång,
det är Guds nåd, Guds gränslösa nåd".

Du har skrevet et virkelig flott innlegg! 

En fortsatt velsignet romjul til deg Sten Andrè :)

Kommentar #9

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Nå har jeg personlig strevd med denne problemstillingen, i nesten fem år. Og har vel funnet ut at hvem som er en kristen, det kan bare Vår Herre bestemme.

Men jeg sliter litt enda med å se denne problemstillingen jeg reiser her:

Hvorfor skal man bli en kristen, hvis man ikke får nyte godt av "Åndens frukter", og få det perfekte liv, etter at man er blitt såkalt frelst?

Hei Sten Andre

Hvem som er en ekte kristen er den som har den Hellige Ånd i sitt liv. Det å bli født på nytt er å vende seg bort fra sitt gamle liv. Lever man slik som før så er man en hører og ikke en gjører. Men man modnes på veien, for noen tar dette tid, Gud kjenner til hvert et hjerte. Vi er alle avhenige av Nådens kraft til forandring i det indre livet som gir oss frukter til å gjøre det gode. 

En som strever i egne gjerninger har ikke forstått nåden kraft til omvendelse. det å vile i Guds nåde er en tro som er oss gitt i det nyfødte livet.

Så kommer den andre delen det å leve i Kristi lære Den sanhet som er skrevet i Guds ord som den kristne ikke kan forandre, men som alikavel gjør det. Der kommer vranglæreN inn som forleer mange bort i fra den sannhet og nåde som Kristus kom med. Det er forskjelle på den katolske læren og pinsevenners lære. Og når man har så store forskjeller så skal man selv lete i Guds ord og se hva som er sant av det man har blitt tillært, så man selv kan ta det valget om å følge den sannhet Kristus gjorde.

Et eksempel med den katolske læren er art de lærer at man kan be til Maria, men i Bibelen så lærer man ikke dette. Det finnes kun en mellom mann til Gud og det er Jesus.

mvh

Rune

Kommentar #10

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

ta opp sitt kors og følge Meg.

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Dette er noe av det jeg vil fram til, nemlig om mennesker som lever noe "atypiske" liv, har rett til å kalle seg en kristen?

Det er som sagt ikke noen som er mer eller mindre verdig til å være en kristen fordi det er ved å tro på Jesus at vi er kristne mennesker.

Men dette med å leve som kristne og ikke gjøre den hellige Ånd sorg er noe annet og går på det som Jesus sier om og ta sitt kors og følge han.

Det har alltid noen omkostninger og en del ting som en må gi avkall på for å leve i samfunnet med Jesus.

 

Luk9,23 {Ta opp korset og følg Ham!}

Så sa Han til dem alle: "Hvis noen vil komme etter Meg, da må han fornekte seg selv og daglig* ta opp sitt kors og følge Meg.

Kommentar #11

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Den treenige kristendom..

Publisert over 5 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
hva du mener med "Åndens frukt"?

Dette defineres litt forskjellig i de forskjellige uttrykksformene for kristendom.  Svaret vil være litt nyansert om du tror mest på skaperen , ånden eller nåden.  Men åndens frukt er Guds kjærlighet uttrykt gjennom den enkelte..

Svaret vil variere fra at det er kardinaldydene til de 9 fruktene i Gal 5:22 / Kol 3:12 eller rett å slett kardemommeloven ( "Du skal være god å snill - ellers kan du gjøre hva du vil").  

Men det viktigste er at man gjennom sitt liv i størst mulig grad lever som Jesu ambassadører eller stedfortredere i blant sine medvandrere - i familien, på jobben , på bussen og i trafikken.  

Se fordelen og gleden med å være en kristen i dagliglivet her på jorden gjennom fruktene, og fortell om det til din nabo med at han får smake på dine frukter.  Det er meningen bak lignelsen i Matt 12:33 .. på frukten skal treet kjennes....

Kommentar #12

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
gjennom den enkelte..

"Der hvor synden er stor - er nåden større"..

Og det opplever jeg at mennesker som er såkalt "mislykket" tar til seg i adskillig større grad enn dem som blir fylt til randen av vellykkethet ved hjelp av sin kristne tro. 

Takk for kommentar.

Kommentar #13

Mons Henrik Slagsvold

160 innlegg  2436 kommentarer

Jeg, En kristen.

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Hvordan vet man at man er en ekte kristen?

En interessant problemstilling med tydeligvis mange svar.

Jeg kan bare snakke for meg selv. Jeg vet at jeg er en kristen fordi jeg forankrer mye av min trygghet i og søker å finne den Gud Kristus åpenbarer for meg i evangeliene.

Kommentar #14

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
Vi har sikkert alle møtt på kristne som vekker ubehaget i oss, og vi kan ha vekket det i andre, men er det det samme som at vi ikke kan være kristne? Du retter søkelyset mot rus - listen er nok mer mangoldig og adsklling lengre... Har også møtt rusmisbrukere som er kommet adskillig lengre enn jeg selv er, når det gjelder å skjønne, fatte og begripe, og ikke minst gripe, hva nåden er.

Takk for en flott kommentar.

Velger det siterte her, nemlig at for meg personlig er det andre kristne som har vekket ubehag hos meg.

Har hatt litt problemer med å skille mellom hva mennesker sier, og hva troen går ut på. Dermed kommer tvilen...mye tvil!

Men som kjent, så skal man ikke sette sin lit til mennesker, først og fremst...men til Gud selv.

Med "Åndens frukter", så mener jeg vel først og fremst, at man opplever en radikal og total forandring, der man må, og skal ta avstand fra det meste i sitt tidligere liv.

Jeg har jo vært i ganske mange forskjellige menigheter og kirkesamfunn, og har lest og bedd, om at jeg også skulle bli en like perfekt kristen og menneske, som de fleste andre syntes å være. Med egen familie, totalavhold fra alkohol og tobakk, og ellers "perfekt fasade utad", kan man si.

Men har vel funnet ut at det ikke er mulig, ihvertfall for meg.

Så dermed ender jeg bestandig opp i "folkekirkene", som mange andre som ikke finner seg til rette i smalere kirkesamfunn. Det vil si, jeg finner det er lettere å være en kristen i større kirker som Den katolske kirke, Den norske kirke eller til og med Metodistkirken. Det er en annen ro der, på mange måter, og man tas for den man er, kanskje. Ingen stress, det liker jeg.

En velsignet romjul til deg, i like måte!

Kommentar #15

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rune Staven. Gå til den siterte teksten.
Og når man har så store forskjeller så skal man selv lete i Guds ord og se hva som er sant av det man har blitt tillært, så man selv kan ta det valget om å følge den sannhet Kristus gjorde.

Kanskje derfor man har så mange forskjellige kirkesamfunn på Jorden?

Det kan jo bli ett problem, når en og enhver skal tolke på sin egen måte?

Og ellers for eksempel velge vekk de bibelske bøker, man ikke finner inspirerte av Gud?

Når man snakker om en ren bibelsk tro, finnes den fortsatt? Hvis den i det hele tatt, har funnes?

Å prøve å være ett perfekt menneske hele tiden, det er det som kalles å streve i egne gjerninger.

Og selv om protestanter mener at man ikke kan bli frelst av egne gjerninger, så mener jeg at det på en måte er nettopp det de prøver å gjøre!

Ved å framstå som super-mennesker, som ikke har evnen til å trå feil. Og dessuten ha sine laster, med på veien fram til målet.

Takker for svar.

Kommentar #16

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

yin yang

Publisert over 5 år siden
Kersti Zweidorff. Gå til den siterte teksten.
fylt til randen av vellykkethet

Uten et helvete finnes det ingen himmel.  Det er bare i motgang man kommer opp her i livet. Bare synderne forstår hva nåde er... Ordspillene er mange..

Angsten fra tilbakefall er der hele tiden, derfor må man hele tiden arbeide med å leve så langt borte fra fortiden som mulig.  Når man smaker på frukten av Guds kjærlighet vil fryken av ikke å kunne gi den bort holde deg borte fra fortidens synd..  Dette er en helt naturlig prosess..  

De som har hele tiden levd etter kardemommeloven har ikke denne innebygde yin/yang mekanismen.   Det er derfor man må huske på både Johannes evangelium 3:16 , 1. Johannes brev 3:16 og Johannes Åpenbaringen 3:16

Kommentar #17

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Kristne mennesker; eksempler:

Publisert over 5 år siden

Hva med selverklærte dype troende som Johnny Cash, Aage Samuelsen eller en Elvis?

De to førstnevnte var jo ikke akkurat totalavholds med det meste, og heller ikke Elvis levde "adventistmåten", rent helsemessig?

Men allikevel sang de og lovpriste Jesus?

"The Lord knows I am drinking", er en velkjent sang innen country.

Med en fabelaktig tekst, som illustrerer litt av pietismens skyggesider, som ikke bare er ett problem i USA.

Kommentar #18

Rune Staven

402 innlegg  12111 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Kanskje derfor man har så mange forskjellige kirkesamfunn på Jorden?

Det kan jo bli ett problem, når en og enhver skal tolke på sin egen måte?

Og ellers for eksempel velge vekk de bibelske bøker, man ikke finner inspirerte av Gud?

Når man snakker om en ren bibelsk tro, finnes den fortsatt? Hvis den i det hele tatt, har funnes?

Å prøve å være ett perfekt menneske hele tiden, det er det som kalles å streve i egne gjerninger.

Og selv om protestanter mener at man ikke kan bli frelst av egne gjerninger, så mener jeg at det på en måte er nettopp det de prøver å gjøre!

Ved å framstå som super-mennesker, som ikke har evnen til å trå feil. Og dessuten ha sine laster, med på veien fram til målet.

Hei Sten

Ja det er nok derfor man har forskjellige lærdommer blant kirkesamfun, ikke bare blant de som tror på Jesus, men også i andre trossamfun er det slik. man søker alle en annhet i det som man har søkt i selv.

Ja når man tolker mye av det som man ser på sin egen sannhet så kan det bli mange variasjoner blant troende.

Den som søker etter den Tro som Kristus hadde, må søke i Guds ord ledet av den Hellige Ånd. Uten den Hellige Ånd så finnes ikke sannheten i mennesket. Det vil si Kristus som er sannheten.

Troen er bassert på Å tro på Han som gav sitt liv for våre synder. Å VÆRE BIBELE TRO ER IKKE DEN LETTESTE VEIEN. MEN DET ER DER DE FRUKTENE SOM JESUS SNAKKER OM ER.

Det er ingen fullkomened mennesker som lever på jorden i dag, bare ufulkomende, men i Kristus kan vi være fulkommen uten synd. bare nåden som hjelper oss i våre svakheter. og det har vi alle. men den fullkomende frelsen kommer etter dette livet:)

Man kan ikke frelse seg selv begrunn av at man er god, da tar man ærern i fra Jesus.

Ingen av oss er noen super mennesker, man kan erkjenne og innse at dit vil man aldri komme.bare ved å forstå sine svakheter så kan man hent sin kraft i Guds nåde til å se det levende som er i Kristus. frihet. 

,mvh

Rune

Kommentar #19

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Men har vel funnet ut at det ikke er mulig, ihvertfall for meg.

Takk for svar!

Å stå i livets kamp - ikke med svarene, men med spørsmålene tett rundt, og enda til søke og ikke minst opsøke forkynnelsen, hva annet er det enn Åndens virksomhet i deg? Tror at vi til tider forveksler en flott fasade med et rikt åndelig liv... Kanskje det kan være nyttig å tenke over at Kristus ikke tok avstand fra deg (eller meg) i våre tidligere liv? Det er store spørsmål du reiser Sten Andrè!

Husker litt fra samtalen Sigrid Undset beskriver - mellom Gunnulf, (Erlends bror som var prest) og Kristin Lavransdatter, som var nedbrutt av bekymringer over å ha brutt tilliten til både Gud og sin far ved å ha blitt gravid før hun ble gift med Erlend. En fortvilet samtale, og utrolig intens. Gunnulfs svar var like enkelt og vanskelig den gangen som idag "Fest blikket på ham som gikk til Golgata for deg. Det er der du vil finne fred, og kun der..."

En digresjon bare, men du skjønner sikkert  poenget :)

Peronlig synes jeg det bør være greit å oppsøke sammenhenger der du selv føler du faller til ro og får litt oversikt...

Glemmer aldri en opplevelse jeg hadde for noen år siden. Jeg var tilstede ved en kveldsgudstjeneste i en av kirkene våre, og ved Nattverdsbordet ble jeg fanget inn i noe som blinket og blinket ved naboens kne - og min undring  etter å ha oppdaget at det var en såkalt "varmeskje" for narkotika, ble slått med den storheten vi finner i fellesskapet - jeg lærte virkelig noe om såkalte vellykkede kontra de mindre vellykkede den kvelden.

Beste hilsen

Kersti

Kommentar #20

Kjell Haugen

6 innlegg  1547 kommentarer

Pietismens solside

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
pietismens skyggesider, som ikke bare er ett problem i USA.

Pietismens solside er den kristendommen vi har i Norden.   

Arven i fra det allmene prestedømme med aktive lekfolk som springer ut fra Hans Nilsen Hauges bevegelse med et mylder av menigheter med sine forskjellige uttrykksformer  i alle byer og bygder over det ganske land.  

Pietismenes moral normer har blitt modernisert til sektdannelse innenfor mange av de åndelige kristendommene siste tiden,  med sine strenge sosiale / økonomiske forventinger og lukkede miljø.  

Kommentar #21

Kersti Zweidorff

2 innlegg  2314 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell Haugen. Gå til den siterte teksten.
Dette er en helt naturlig prosess..

Ja, det er det. Helt enig i det. Men prosessene er forskjellig for hver enkelt.  Hverken frelse eller nåde er avhengig av oss og det vi får til.

Kommentar #22

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

En endring er nødvendig.

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Nei, enhver er salig i sin tro, og så får man se til slutt om det rekker.

Sitatet er ikke fra bibelen, så den har ikke legalitete annet enn som en perosnlig mening.

Det er ikke vanskelig å foreta andringer, heller ikke lett, det er mulig - og det er det det er. Muligheten til endring må man selv ønske, derfra og videre er det seriøs innsats, som i alle andre forhold i livet. Vi går på skole, tar utdannelse, utvikler erfaringer med det håp å få til noe bedre etter hvert. Hvis man ikke ønsker å foreta endringer i eget liv, til det bedre, regn ikke med åndens hjelp. Den respekterer din handlefrihet absolutt og gjør ikke noe hverken for deg eller mot deg uten et oppriktig ønske fra din side.

Å repetere seg selv i det undelige er ikke en kristen moral verdig. I bibelen snakker man om omvendelse. Man kan si den har gått ut på dato, men prinsippene er de samme og like levende.

Kommentar #23

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tore Olsen. Gå til den siterte teksten.
Sitatet er ikke fra bibelen, så den har ikke legalitete annet enn som en perosnlig mening.

Sitatet har jeg faktisk fått høre fra en ortodoks fader/prest, ihvertfall det om "så får vi se om det rekker".

Ifølge hva jeg har lært eller sett fra ortodoksien lærer, så kommer det ingen frelse i dette livet her på jorden. Frelsen kommer ved dommedag, og da ja, får vi se om det rekker. Om man har trodd riktig, og vært ett godt menneske mot andre. Tro og gjerninger.

Å slutte å røyke, drikke, det kan jo selv en ateist gjøre! Uten med hjelp av "ånden". Nøkkelen er viljestyrke, og for så vidt ett verdig liv, ellers.

Så det kommer ikke på tale for meg ihvertfall å leve i en slags løgn, som Maldonado og co, gjør.

Altså, sånne protestantiske pastorer eller selverklærte "aposteler", som fornekter seg selv hele tiden, til de blir tatt med buksene nede, i en eller annen skandale.

Begynner å ane at det å bli lik Gud, har forskjellig betydning, i ortodoks/katolsk tro, enn i protestantismen.

Kommentar #24

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Dessuten

Publisert over 5 år siden

når man har vokst opp i en god, dog ganske sekulær familie, så ser man kanskje ting fra begge sider.

Det vil si, fra kristne og ateisters perspektiv.

Man blir faktisk formet av arv og miljø, det gjelder begge gruppene.

Og til tross for at jeg kommer fra en helt sekulær familie, som aldri har horet som Carola, "Armstrong-apostelen" eller Bieber, eller med narkotika, så ser jeg at man kan bli ett godt menneske også som en ikke-troende, enten man er ateist eller muslim, jøde osv.

Da må man nemlig ordne opp i ting selv, og ikke synde først, og så krype etter hjelp fra "ånden".

Javel, jeg er nok en ganske sekulær kristen, men det er bedre enn å være en hykler.

Fornuften er troens verste fiende, men det går an å blande de to, for det.

Kommentar #25

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Hvordan vet man at man er en ekte kristen?

Når du kan lene deg tilbake i sofaen og si til deg selv; "jo, jeg er en kristen og vil tilhøre Jesus" - da er du en ekte kristen.

Der er ingen andre i verden som kan fortelle deg hvordan du skal være en kristen, og om du er en kristen eller ikke. Kun du vet dette.

Man blir ikke en kristen av å gå i kirken hver søndag, men ved å lese Bibelen og forstå budskapet. Da vil du bli forvandlet (frelst) steg for steg. Noen blir radikalt forandret og andre merker nesten ingen ting. Noen opplever frelsen umiddelbart som lyn fra klar himmel, mens for andre kan prosessen ta år.

For meg tok prosessen ca. et år og jeg er nesten akkurat den samme som før.

Så det er bare å slappe av å nyte livet og la Ånden få jobbe (enten bevisst eller ubevisst). Bruk gjerne Rom 12 som veileder for ditt personlige kristne liv.

Kommentar #26

Jan Bording

57 innlegg  2503 kommentarer

En kristen er en disippel

Publisert over 5 år siden

I Apg.11.26 står det "Det var i Antiokia disiplene for første gang ble kalt «kristne»." Ordet "kristen" er altså det samme som en disippel og en disippel er en som har Jesus som øverste autoritet. Jeg synes denne definisjonen er den som treffer best. I dag finnes det en mengde almenreligiøse retninger. Jeg har hørt sagt: "Jeg er like kristen som noen andre, men dette med Bibelen og Jesus og sånt har jeg ikke noe forhold til". Det er her jeg mener vi bør sette grenser. En kristen kjennetegnes ikke ved hva han/hun gjør eller ikke gjør, men hvor en hører hjemme.

Kommentar #27

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Takk, men ett lite men,

Publisert over 5 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Man blir ikke en kristen av å gå i kirken hver søndag, men ved å lese Bibelen og forstå budskapet. Da vil du bli forvandlet (frelst) steg for steg. Noen blir radikalt forandret og andre merker nesten ingen ting. Noen opplever frelsen umiddelbart som lyn fra klar himmel, mens for andre kan prosessen ta år.

Hva hvis man ikke forstår, hva man leser?

De såkalte høykirkelige har sin kirke med stor K, til å nesten fortelle dem hva som står i Bibelen. Du har sikkert hørt lignelsen om den etiopiske hoffmannen, som måtte ha en Filip (hvis jeg husker rett) til å forklare ham, hva han leste i Bibelen?

Katolikkene har jo også en lang katekisme, som nesten er like viktig eller like hellig, som Bibelen for dem!

Eller så kan det jo også hende at noen personer har en diagnose, som gjør det vanskelig å bare sette seg ned, og lese i Bibelen, med ro og mak i hodet? Eller at den diagnosen, gjør det også vanskelig å rett og slett, forstå hva man leser?

Spørsmålet er om den som søker den virkelige kristne tro, skal ha en kirke til å fortelle dem hva de leser og skal tro på, eller om man skal lese i Bibelen på egen hånd? Begge deler har gjennom historien vist seg å gå galt...

Nå har jo selv de lutherske kirker sin store og lille katekisme, men allikevel...

Til slutt, jeg må åpenbart innrømme at mine bibelkunnskaper er middels, eller dårligere, selv om jeg faktisk måtte rette på en NLM-student, ett par ganger under en bibelquiz, for en stund tilbake!

Bibelen, katekismer, helgenbøker, andaktsbøker, og ellers andre kristne og teologiske bøker, det er mye å bite over på en gang!

Men jeg aner at din mening, etter å ha lest dine kommentarer ellers på VD, vil tilsi at det holder med en bibel, først og fremst. Og det er greit, det.

Kommentar #28

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Kristen garanti?

Publisert over 5 år siden

Sten André Fagermo:

Ja, rett og slett! Hvordan vet man at man er en ekte kristen?
____________________________________________________

Veldig godt og omtenksomt spørsmål. De første som kalte seg kristne var disiplene som da oppholdt seg i Antiokia (Tyrkia) etter at Guds nåde hadde ankommet jorden - det var for øvrig samtidig med den tiden profeten Agabos levde, som ankom Antiokia direkte fra Jerusalem (Sjekk historien om dette, det var samtidig som Claudius Lysias (Apg.23.26) var keiser - Apg.11.19-28.

Det var en verdensomspennende hungersnød på den tiden, så det er veldig lett å sjekke om kristendommen (den ekte) er tent ennå. Den hadde kjennetegn av at utgytelse av Hellig Ånd var blitt utgytt over alle mennesker. (Apg.2.17-20) Men siden frafallet og fortapelsens sønn først måtte komme før noe åndsbudskap var aktuelt… ja - han som opphøyer seg over alt som kalles gud og helligdom, og som tar sete i Guds tempel og utroper seg selv til gud må først komme før noen religiøsitet er på tale. (2.Tess.2.2-6)

Apropos Apg.2.17 - det kunne umulig være snakk om tiden for omlag 2000 år siden... det står "alle mennesker" - problemet er alle mennesker som ble født etter denne tid ikke ville fått DHÅ. Det strider mot 1.Kor.15.22 og v 45-47. (De siste dager kunne altså ikke vært for ca 2000 år siden)

Så da er det bare å holde fast på en eller annen slags tro - det finnes mange religiøse trossamfunn, så det er bare å velge - alle kaller seg visst kristne av en eller annen grunn - de sier de tror på Jesus Kristus i navnet, men vet ikke helt hvem han er.

Jeg tror den riktige teksten for tro skal være slik som sammenhengen vil ha den til; Joh.6.40: For dette er min Fars vilje, at hver den som ser Sønnen og tror på ham, skal ha evig liv, og jeg skal reise ham opp på den siste dag.» - v45 Det står skrevet hos profetene: Alle skal være opplært av Gud. Den som hører på Far og lærer av ham, kommer til meg. 46 Men ingen har sett min Far. Bare han som er fra Gud, har sett Far.

Hvis dere som kaller dere kristne ikke tror dette, får jeg si som skriften sier; Joh.5.47:Hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord?»

Så til dere som tror på navnet, men ikke kjenner Kristus, men bare har lest og hørt om ham, hva slags tro er det? Er dere virkelig kristne, så gjør de samme gjerninger som Kristus! (Joh.14.12:Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror på meg, skal også gjøre de gjerningene jeg gjør, ja, enda større gjerninger, for jeg går til Far.)

Et godt sjekkegrunnlag for at dere er ekte, Joh.14.13-14:
Og det dere ber om i mitt navn, vil jeg gjøre, så Faderen skal bli æret gjennom Sønnen.14 Dersom dere ber meg om noe i mitt navn, vil jeg gjøre det.

Dersom dere ber om noe og det ikke skjer er dere ikke ordentlig kristne - garantert! Men ikke fortvil - under den første dommen kommer dette; Matt.25.21-46:

Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet,  og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene,og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre.

Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg. Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’

Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans.For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke;jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.’Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

Dette var om tyven (Åp.16.15, Matt.24.24, Luk.12.49-53) - Gjeteren kommer og tar fra tyven sitt rike, Joh.10.1: Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som ikke går inn til saueflokken gjennom porten, men klatrer over et annet sted, han er en tyv og en røver.Men den som kommer inn gjennom porten, er gjeter for sauene.Portvokteren åpner for ham, og sauene hører stemmen hans. Han kaller sine egne sauer ved navn og fører dem ut.  Og når han har fått ut alle sine, går han foran dem, og sauene følger ham, for de kjenner stemmen hans.Men en fremmed følger de ikke. De flykter fra ham fordi de ikke kjenner den fremmedes stemme.»Denne lignelsen fortalte Jesus, men de skjønte ikke hva han mente.

Da sa Jesus: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Jeg er porten inn til sauene. Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite. Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.
14Jeg er den gode gjeteren. Jeg kjenner mine, og mine kjenner meg,slik som Far kjenner meg og jeg kjenner Far. Jeg gir livet mitt for sauene. Jeg har også andre sauer, som ikke hører til denne flokken. Også dem må jeg lede. De skal høre min stemme, og det skal bli én flokk og én gjeter.

La oss heller vente til vi hører stemmen hans før vi kaller oss kristne? (Joh.5.28)

 

Kommentar #29

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Men jeg aner at din mening, etter å ha lest dine kommentarer ellers på VD, vil tilsi at det holder med en bibel, først og fremst. Og det er greit, det.

Ja, det holder lenge med en Bibel; ikke bare først og fremst, men kun en Bibel - spesielt Det nye testamentet. Dernest kommer livet i Ånden dersom/når du selv er åpen for det.

Bibelens formaning til en kristen er å følge Rom 12. "Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken :..".

Kommentar #30

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

En EKTE broder:

Publisert over 5 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Bibelens formaning til en kristen er å følge Rom 12. "Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken :..".

Nemlig Frère Roger, grunnleggeren av Taize.

Han kommer meg i hu, når jeg leser og tenker på ROM 12.

Han led jo en død, som var dypt tragisk, for både han som offer, og for gjerningskvinnen som var psykisk syk.

ENHET ja, i Kristus, og som kristne.

Det var det han jobbet så iherdig for, og hans arbeid bar jo frukter.

Det er mange veier til Gud, men bare en vei, allikevel :-).

Kommentar #31

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Jaha - ja

Publisert over 5 år siden

Sten André Fagermo:

Det var det han jobbet så iherdig for, og hans arbeid bar jo frukter.

Det er mange veier til Gud, men bare en vei, allikevel
________________________________________________________

Og hva bestod den frukten av? (Rom.8.23?)

Hvis du tar snarveien til Gud har du gått deg bort! Du kan bare komme inn gjennom porten, den som klatrer inne andre steder er en tyv og røver. (Joh.10.) Porten er så bred at alle kan se Guds frelse (Luk.3.5-6)

Kommentar #32

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Vel, Kjell!

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Og hva bestod den frukten av? (Rom.8.23?)

Hvis du tar snarveien til Gud har du gått deg bort! Du kan bare komme inn gjennom porten, den som klatrer inne andre steder er en tyv og røver. (Joh.10.) Porten er så bred at alle kan se Guds frelse (Luk.3.5-6)

Frukten er fred vil jeg si, med GUD og SEG SELV. Og da så hele VERDENS fred?

Med deg, Kjell Kristensen, vet man jo ikke om man debatterer med en slags computer, eller ett ekte menneske ;-).

Nu skal jeg få meg litt hvile, da man er litt forkjølet, ganske trøtt og har begynnende feber.

Logger av foreløpig, og ønsker en fin kveld videre til deg!

(PS: Det siterte gjorde meg litt nysgjerrig, skal undersøke det videre i morgen :-).

Kommentar #33

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Aj aj - God bedring!

Publisert over 5 år siden

Sten André Fagermo:

Nu skal jeg få meg litt hvile, da man er litt forkjølet, ganske trøtt og har begynnende feber.

Logger av foreløpig, og ønsker en fin kveld videre til deg!

(PS: Det siterte gjorde meg litt nysgjerrig, skal undersøke det videre i morgen :-).
_______________________________________________________

Det høres bra ut at du er interessert i å undersøke- det heter jo at "let så skal du finne". Bibelen er ikke sammensatt sammenhengende, derfor må man hele tiden lese mer om samme sak for å finne ut summen av Guds ord. (Salm.119.160) Følger man henvisninger under versene er man kommet godt i gang... men de er spredt gjennom hele Bibelen og da må du godta Jesu ord til de to disiplene som var på vei til Emmaus (Luk.24.25-27 og v 44-45) Slik er Guds ord å forstå! ;-)

God bedring på forkjølelsen! Et godt råd ved begynnende forkjølelse (vondt i halsen) Kjøp deg en flaske med Vademecum og ta et par tre dråper på styrten. (Den desinfiserer og knekker baseluskene før de får begynt å herje med kroppen, fås kjøpt både i butikk og apotek - den virker ikke så bra mot influensa.)

Kommentar #34

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Uten å personrelatere mitt svar med navn og henvisning til noen spesiell - utover meg selv, vil jeg bare nevne at en ekte kristen er den som vender seg til Faderen og lar Hans vilje virke for sitt liv etter Jesu eksempel. Den som er en ekte kristen fornekter ikke Faderens vilje når denne er gitt den troende. Det var jo denne viljen som opphøyde Sønnen til å åpenbare forventningene i hans Evangelium og kjærligheten i hans eksempel til etterfølgelse.

Jeg er en sann kristen. Ikke mht. gjenkjennelig teologi jeg forfekter for kristne øyne, men i henvisning til Guds herlighet. For at ikke forvirringen skal bli utålelig og sperrene for tunge å løfte bort for mange er det kanskje mest tidsriktig å nevne at jeg er en bahá'í. Disse ordene er i seg selv bevis på seieren over enhver trosmessig sperre - også når det gjelder budskapene til profetene før Moses, men også profetene etter Moses som Jesus, Muhammed og Báb. Her gjelder kun imøtekommenhet, kjærlighet og enhet.

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #35

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Anerkjennelse av noe ingen har sett?

Publisert over 5 år siden

Alle kan jo ikke tilhøre Guds lille flokk? - Luk.12.32:

Vær ikke redd, du lille flokk! For det er deres Fars gode vilje å gi dere riket.

Jeg mener å ha lest at riket tilhørte rikets barn som er det gode kornet, og den som sår det gode kornet er Menneskesønnen? (Matt.13.37-38) Og at dette skjer om våren? (Luk.21.29-31)

For oss utenom denne lille flokken spiller det svært liten rolle hva vi tror på, vi klarer allikevel ikke frelse oss selv; Det betyr; Joh.3.16-17: For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham.

Det betyr, Joh.6.45: Det står skrevet hos profetene: Alle skal være opplært av Gud. Den som hører på Far og lærer av ham, kommer til meg. Men ingen har sett min Far. Bare han som er fra Gud, har sett Far.

Da er det bedre å vente til den tid alle skal bli opplært av Gud i stedet for å erkjenne en Gud som ingen har sett ennå? (kristendommen)

Tit.1.16: De erklærer at de kjenner Gud, men fornekter ham med det de gjør. De er avskyelige og ulydige, ute av stand til å gjøre noe godt.

Ikke bare det, men, 2.Tim.2.16-18: Vend ryggen til det ugudelige og tomme snakket. For de som taler slik, går bare lenger og lenger i ugudelighet, og deres ord vil spre seg som koldbrann. Blant dem er Hymeneos og Filetos, som har forvillet seg bort fra sannheten. For de sier at oppstandelsen allerede har skjedd, og de bryter ned troen hos folk.

Troen på han som skal frelse verden, de kristne påstår at de allerede er frelst, men alle skal vel høre hans røst? (Joh.5.28)

Kommentar #36

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Svein Ole Hansen. Gå til den siterte teksten.
- også når det gjelder budskapene til profetene før Moses

 Har du en liste over profetene før Moses ?

Kommentar #37

Svein Ole Hansen

100 innlegg  1578 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Har du en liste over profetene før Moses ?

Jeg brukte litt tid på å finne et sitat som sikkert kunne være interessant i denne sammenheng. Bahá'u'lláh har skrevet at det i tidligere tider har vært sendt ti tusen sendebud så store som Moses. Poenget nå er ikke nødvendigvis navnene på disse sendebudene, om ikke navnene refererer til troende i dag som mener å ha videreført sendebudenes budskap. Sitatet jeg kan ta med i denne sammenheng er følgende:

Den oppriktigste mystikers oppfatning, de mest fremragende menneskers oppnåelser, den høyeste lovprisning som menneskelig tunge eller penn kan yte, er alt sammen produktet av menneskets sinn og er betinget av dets begrensninger. Ti tusen Profeter, hver av dem en Moses, står som slått av lynet på deres søkens Sinai ved Hans bydende Røst. Du skal aldri se Meg, mens myriader av Sendebud, ethvert så stor som Jesus, står forferdet på sine himmelske troner ved dette forbud; Mitt Vesen skal du aldri forstå.

('Glimt fra Bahá'u'lláhs skrifter'XXVI).

Med vennlig hilsen Svein-Ole

Kommentar #38

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Siden det er min tråd

Publisert over 5 år siden
Magnus Leirgulen. Gå til den siterte teksten.
Har du en liste over profetene før Moses ?

og mange religiøse (særlig blant annet bahaier), er utrolig flinke med tåkeprat:

Du har sikkert hørt om Buddha, Krishna, Zarathustra og co?

Dette er profeter før Moses, hvis man velger å tro det.

Men nå stod jo ingen av dem for monoteisme...ok, Zarathustra kanskje til nød....

Kommentar #39

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Profetisme

Publisert over 5 år siden

Ja, det er sant at islam har noe sånt som 124 000 profeter; http://no.wikipedia.org/wiki/Islams_profeter - Baal hadde for eksempel bare 450 (1.Kong.18.19) og Asjera 400.

Jeg mener å ha lest et sted at Salomo hadde over 1000, men til sist blir det vel bare et par igjen? (Åp.11.3) En god del av disse er vel medregnet inn under falske profeter?

Kommentar #40

Sten André Fagermo

59 innlegg  1334 kommentarer

Hva er en falsk profet da?

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
En god del av disse er vel medregnet inn under falske profeter?

Skal man måle ham, på bakgrunn av hans størrelse blant folket, altså hvor mange tilhengerer han har klart og samlet? Eller på bakgrunn først og fremst, av hans budskap? Begge?

Hva Bibelen sier, hva Koranen sier, eller hva andre skrifter sier?

Fruktene....aha!

Men når alle disse lærenes visdomsord, på en måte er sammenflettet i hverandre, det vil Jesus sier det samme som Konfutse sa tidligere for eksempel, så er det kanskje bare en vei til Paradis, allikevel?

Og vi kjører alle på den samme veien dit...ond som god?

Fornuft eller blind tro?

Jeg har sagt min mening om den saken, "blanding" smaker alltid best, for kropp og sjel!

Kommentar #41

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Ja... med under og tegn

Publisert over 5 år siden

Sten André Fagermo:

Skal man måle ham, på bakgrunn av hans størrelse blant folket, altså hvor mange tilhengerer han har klart og samlet? Eller på bakgrunn først og fremst, av hans budskap? Begge?

Hva Bibelen sier, hva Koranen sier, eller hva andre skrifter sier?

Fruktene....aha!
_____________________________________________________

Jeg behøver nok ikke komme inn på de falske profeter og Messiaser, det ser ut til at du har funnet ut av fruktene! De skulle gjøre store tegn og under slik at endog de utvalgte skulle føres vill om det var mulig… Nå er det jo andre skriftsteder som underbygger denne påstanden, nemlig Visdommens bok 18.13:

Før hadde de nektet å tro på deg, fordi de drev med trolldom. Men da deres førstefødte sønner døde, måtte de erkjenne: Dette folk er Guds sønn!

Det er en slags forløper, derfor skal man ikke tro dem (Matt.12.31-32:Derfor sier jeg dere: All synd og spott skal menneskene få tilgivelse for, men spott mot Ånden skal ikke bli tilgitt.Den som sier et ord mot Menneskesønnen, skal få tilgivelse. Men den som sier mot Den hellige ånd, skal ikke få tilgivelse, verken i denne verden eller i den kommende.)

Han sier jo at han kommer som en tyv (i Åp.16.14-15), men begrunner det i Joh.10.8-10: Alle de som er kommet før meg, er tyver og røvere, men sauene har ikke hørt på dem. Jeg er porten. Den som går inn gjennom meg, skal bli frelst og fritt gå inn og ut og finne beite.Tyven kommer bare for å stjele, drepe og ødelegge. Jeg er kommet for at dere skal ha liv og overflod.
Så da er det ikke lenger blind tro, men avventende tro? (Åp.22.16, Jes.14.12 morgenstjernen) - Alltid en lignelse og en forklaring.

Kommentar #42

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Bibelen er ikke sammensatt sammenhengende, derfor må man hele tiden lese mer om samme sak for å finne ut summen av Guds ord. (Salm.119.160) Følger man henvisninger under versene er man kommet godt i gang... men de er spredt gjennom hele Bibelen og da må du godta Jesu ord til de to disiplene som var på vei til Emmaus (Luk.24.25-27 og v 44-45) Slik er Guds ord å forstå! ;-)

Som vanlig er det kun meningsløs svada du kommer med, som ingen andre enn du selv forstår noe av.

Salme 119:160 "Summen av ditt ord er sannhet, dine rettferdige lover varer evig." beviser på ingen måte at Bibelen ikke er sammenhengende slik du påstår. Bibelen er sammenhengende og man er ikke avhengig av kryssreferanser for å forstå budskapet. Den er også lett å lese, bortsett fra deler av Johannes' Åpenbaring.

Det viktigste skillet i Guds Ord er den nye pakt; som representerer overgangen fra det loviske til Guds ubetingede nåde etter Jesu død og oppstandelse.

Den læreform du legger ut her på VD er i stor grad falsk og forvirrende. 

Apg 20:28-31 "Ta vare på dere selv og på hele den flokken som Den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for! Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod. For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. Ja, blant deres egne skal det stå fram menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene med seg. Våk derfor og husk på at jeg natt og dag i tre år aldri holdt opp med å rettlede hver eneste en av dere med tårer."

Kommentar #43

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Som vanlig er det kun meningsløs svada du kommer med, som ingen andre enn du selv forstår noe av.

Er det ikke dette de fleste troende driver med? De lager seg en tolkning de er komfortable med og som, ofte, kun de forstår og det er deres tro?

Vanskelig å si hva som utgjør en ekte  kristen i så måte hvis man skal gå inn på den enkeltes tolkning for å finne ut hvem som er ekte... I så fall er det kanskje bare så lite som en ekte kristen da?

Kommentar #44

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Sten André Fagermo. Gå til den siterte teksten.
Ja, rett og slett! Hvordan vet man at man er en ekte kristen?

Hva ønsker enn å oppnå med å finne "ekte"Kritne..

Ekte Kirsten er lik Jesus. De vanderer, tenker og handler slik som Jesus gjorde det. Ete Kristene kjenner til kraften i fra DHÅ. Ekte Kristne er mere opptatt av Herren en seg selv, ekte Kristne bryr seg ikke om sine egen meninger. Ekte Kristne gjør som Faderen sier..

Ekte Kristne lar seg fovandle av DHÅ Kraft. Ekte kirstne elsker fienden, ekte Kirstne løfter hverandre opp.

Kommentar #45

Mette Solveig Müller

57 innlegg  4939 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Som vanlig er det kun meningsløs svada du kommer med, som ingen andre enn du selv forstår noe av.

Jeg må bare spørre; - Men er ikke hele bibelen skrevet av mange ulike profeter til ulike tider?

Er det ikke da naturlig å tenke, at hver profet har brukt ordbilder som kunne bli forstått i sin egen samtid?  - Jeg synes K.Kristensen evner til å sammenholde ordbilder fra ulike profeter virker ganske så spennende?

Når jeg leser Kjell Kristensen er det noen ganger med et "aha", andre ganger forstår jeg noe mindre. -  Men det kunne ikke falle meg inn å kritisere en mann som har brukt et langt liv med selvstendige studier av bibelen for "meningsløs svada", slik du gjør? - 

Når det gjelder hvem som er kristen, så er det nok antagelig fortsatt slik:

- Noen har profetiske evner å kan se hva som kommer,

- noen oppdager hva som skjer - i det det skjer,

- og atter andre spør; hva var det egentlig som skjedde?

Kan du selv avgjøre alle andres ståsted?

Vennlig hilsen Mette

Kommentar #46

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Ekte kirstne elsker fienden, ekte Kirstne løfter hverandre opp.

Så ekte kristen er å elske fienden mens de blandt frender kun skal løfte opp kristne....?

Joda, det er nok ekte kristent ja... Kristne først, slik har det alltid vært og kommer nok alltid til å bli.. Liten vits i å løfte opp de som skal til helvette, ikke sant? :)

Kommentar #47

Rudi Wara

92 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 5 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Så ekte kristen er å elske fienden mens de blandt frender kun skal løfte opp kristne....?

Joda, det er nok ekte kristent ja... Kristne først, slik har det alltid vært og kommer nok alltid til å bli.. Liten vits i å løfte opp de som skal til helvette, ikke sant? :)

Har ikke problemer med å løfte opp ikke troende.. Jeg kan løfte opp den ikke troende hele livet, men det viktigste er å få den ikke troende til Jesus. Så du kan ta imot Ham nå, vist du vil. 

Kommentar #48

Magnus Leirgulen

66 innlegg  3964 kommentarer

Ekte Kirsten ?

Publisert over 5 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Ekte Kirsten er lik Jesus.

Har ein ven som har teke ei som heiter Kirsten til ekte.  Kanskje eg skal sende denne påstanden til han, så får han bestemme om du har rett :-)

Kommentar #49

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Summen summer det av...

Publisert over 5 år siden

Mads Tore Tengelsdal:

Som vanlig er det kun meningsløs svada du kommer med, som ingen andre enn du selv forstår noe av.

Salme 119:160 "Summen av ditt ord er sannhet, dine rettferdige lover varer evig." beviser på ingen måte at Bibelen ikke er sammenhengende slik du påstår.
________________________________________________

At Bibelen ikke er skrevet sammenhengende finner du hos Luk.1.1ff. Forøvrig ellers noen ord om at man forstår bare stykkevis og delt, men når det fullkone kommer skal vi forstå sammenhengende og helt, er du med?

Ellers,Tengelsdal, nå skal jeg ikke prøve deg i matematikk, men en sum av ord må vel multipliseres? Hvis du f.eks leser om loven i Joh.1.17: For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus.

Har du det du trenger for å forstå dette med loven, eller bør du undersøke dette ordet nærmere?

2 Mos 21,31 Er det en gutt eller en jente oksen stanger, skal denne loven gjelde for ... 2 Mos 24,12 Siden sa Herren til Moses: «Kom opp til meg på fjellet og bli der, så sk... 3 Mos 6,2 Gi dette påbudet til Aron og sønnene hans:Dette er loven om brennofferet:... 3 Mos 6,7 Dette er loven om grødeofferet: Arons sønner skal bære det fram for Herr... 3 Mos 6,18 Si til Aron og sønnene hans:Dette er loven om syndofferet: På samme sted ... 3 Mos 7,1 Dette er loven om skyldofferet, høyhellig er det: 3 Mos 7,11 Dette er loven om fredsofferet som blir ofret til Herren: 3 Mos 7,37 Dette er loven om brennofferet, grødeofferet, syndofferet, skyldofferet, ... 3 Mos 11,46 Dette er loven om dyrene og fuglene, om alle levende skapninger som det k... 3 Mos 12,7 Han skal ofre det for Herrens ansikt og gjøre soning for henne, så hun b... 3 Mos 13,59 Dette er loven om angrep av muggsykdom på klær av ull eller lin og på det... 3 Mos 14,2 Dette er loven om renselsesdagen for den som er angrepet av hudsykdom: Ha... 3 Mos 14,32 Dette er den loven dere skal følge når en som har dårlig råd, er angrepet... 3 Mos 14,54 Dette er loven om alle slags angrep av hudsykdom og om skurv, 3 Mos 14,57 så dere kan avgjøre når noe er urent, og når det er rent. Dette er loven ... 3 Mos 15,32 Dette er loven om menn som har utflod og om dem som har sædavgang så de b... 4 Mos 5,29 Dette er loven om sjalusi: Når en kvinne kommer på avveier og gjør seg ur... 4 Mos 5,30 eller når sjalusi kommer over en mann og han blir sjalu på sin kone, da s... 4 Mos 6,13 Dette er loven for nasireeren: Den dagen nasireertiden hans er over, skal... 4 Mos 6,21 Dette er loven om nasireeren. Den som avlegger løfte om et offer til Her... 4 Mos 19,14 Dette sier loven: Når et menneske dør i et telt, skal alle som kommer inn... 4 Mos 31,21 Presten Elasar sa til stridsmennene som hadde vært med på felttoget: «Det... 5 Mos 1,5 Øst for Jordan, i Moab, begynte Moses å forklare denne loven. Han sa: 5 Mos 4,8 Og hvilket stort folk har vel så rettferdige forskrifter og lover som hel... 5 Mos 4,44 Dette er den loven Moses la fram for israelittene. 5 Mos 17,11 De vil utlegge loven for deg, og den dommen de kunngjør for deg, skal du ... 5 Mos 17,18 Når kongen har satt seg på tronen, skal han få laget en bokrull med en ko... 5 Mos 17,19 Han skal ha den hos seg og lese i den så lenge han lever, slik at han kan... 5 Mos 27,3 Når du har gått over, skal du skrive alle ordene i denne loven på dem. Da... 5 Mos 27,8 På steinene skal du klart og tydelig skrive alle ordene i denne loven. 5 Mos 27,26 Forbannet er den som ikke holder ordene i denne loven i hevd og ikke leve... 5 Mos 28,58 Dersom du ikke trofast følger hvert ord i denne loven som er skrevet i de... 5 Mos 29,29 Det som er skjult, hører Herren vår Gud til, men det som er åpenbart, ti... 5 Mos 31,9 Moses skrev ned denne loven og ga den til prestene, Levi-sønnene, som bar... 5 Mos 31,11 når hele Israel kommer og trer fram for Herren sin Guds ansikt på det st... 5 Mos 31,12 Kall folket sammen, menn, kvinner og barn, og innflytterne som bor i byen... 5 Mos 32,46 sa han: «Legg dere nå på hjertet alle de ord som jeg i dag har talt til a... Jos 1,7 Vær bare modig og sterk, så du trofast følger hele den loven som Moses, m... Jos 1,8 Denne loven skal du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken dag og nat... Jos 8,32 Der på steinene skrev Josva en avskrift av den loven som Moses hadde skre... Jos 8,34 Deretter leste Josva opp alt som sto i loven, både velsignelsen og forban... Jos 22,5 Men følg nøye og trofast budet og loven som Moses, Herrens tjener, befal... 2 Kong 10,31 Men Jehu fulgte ikke helhjertet den loven som Herren, Israels Gud, hadde... 2 Kong 17,13 Herren advarte Israel og Juda gjennom alle sine profeter og seere. Han sa... 2 Kong 17,34 Den dag i dag følger de sine opprinnelige skikker. De frykter ikke Herre... 2 Kong 17,37 De forskriftene og reglene, den loven og det budet han skrev opp for dere... 2 Kong 21,8 Jeg vil aldri mer la Israel vandre hjemløs, langt bort fra landet jeg ga ... 2 Kong 22,8 Da sa øverstepresten Hilkia til riksskriveren Sjafan: «Jeg har funnet en ... 2 Krøn 14,4 Han sa til judeerne at de skulle søke Herren, sine fedres Gud, og holde ... 2 Krøn 30,16 De sto på plassene sine, slik det var bestemt i loven til gudsmannen Mose...
2 Krøn 31,21 I alt han tok fatt på, enten det gjaldt tjenesten i Guds hus eller loven ... 2 Krøn 33,8 Jeg vil aldri mer la Israel vandre langt bort fra det landet jeg bestemte... 2 Krøn 34,15 Hilkia henvendte seg da til riksskriveren Sjafan og sa: «Jeg har funnet e... 2 Krøn 34,19 Da Josjia hørte det som sto i loven, flerret han klærne sine. Esra 3,2 Noen begynte å bygge et alter for Israels Gud. Det var Josva, sønn av Jos... Esra 10,3 La oss nå inngå en pakt for vår Guds ansikt og sende fra oss alle disse k... Neh 8,2 Presten Esra bar loven fram for forsamlingen, både menn og kvinner, alle ... Neh 8,7 Levittene Josva, Bani, Sjerebja, Jamin, Akkub, Sjabbetai, Hodia, Maaseja,... Neh 8,9 Stattholderen Nehemja, presten Esra, den skriftlærde, og levittene som un... Neh 8,14 I loven som Herren hadde pålagt Moses, fant de skrevet at israelittene s... Neh 10,34 Vi, prestene, levittene og folket, skal kaste lodd om hvordan vedofferet ... Neh 10,36 og med de førstefødte av sønner og av husdyr, slik det står skrevet i lov... Neh 12,44 På den dagen ble menn utpekt til å ha tilsyn med de rommene som var lager... Neh 13,3 Da de hørte det som sto i loven, skilte de alle av blandet opphav ut fra ... Est 1,15 Han spurte dem: «Hva bør etter loven skje med dronning Vasjti siden hun i... Est 3,15 Sendebudene dro ut i hast på kongens ord så snart denne loven var gitt i ... Est 4,8 Til Hatak ga han også en avskrift av brevet med loven som var gitt i Susa... Est 4,16 «Gå og kall sammen alle jøder som befinner seg i Susa, og hold faste for ... Est 8,14 På kongens ord red ilbudene av gårde på kongens hester i stor fart så sna... Est 9,13 Ester svarte: «Dersom kongen finner det for godt, så la jødene i Susa ogs... Sal 78,6 så neste slektsledd, de barn som siden ble født, skulle lære loven å kjen... Sal 99,7 i skysøylen talte han til dem. De holdt hans bud og loven han ga. Sal 119,72 Loven fra din munn er bedre for meg enn mengder av gull og sølv. Sal 132,12 Hvis dine sønner holder min pakt og loven jeg vil lære dem, så skal også... Ordsp 28,4 De som går bort fra loven, priser den urettferdige, de som holder loven,... Ordsp 28,7 Den som holder fast ved loven, er en klok sønn; den som holder lag med ... Ordsp 28,9 Når noen vender øret bort og ikke vil høre på loven, blir selv bønnen han... Ordsp 29,18 Uten åpenbaring blir folket ustyrlig, salig er den som holder loven. Jes 5,24 Derfor, slik ild fortærer halm og høy synker sammen i flammene, skal ro... Jes 8,16 Jeg vil binde inn vitnesbyrdet og forsegle loven hos disiplene mine. Jes 42,21 Herren ville for sin rettferds skyld gjøre loven stor og herlig. Jer 26,4 Du skal si til dem: Så sier Herren: Dersom dere ikke vil adlyde meg og f... Esek 23,45 Men rettferdige menn skal dømme dem for brudd på loven om ekteskapet og l... Esek 43,11 Og hvis de skammer seg over alt de har gjort, skal du gjøre dem kjent med... Esek 43,12 Dette er loven om tempelet: Hele området på toppen av fjellet skal være d... Dan 9,11 Hele Israel brøt din lov, vendte seg bort og hørte ikke på deg. Derfor ha... Hab 1,4 Derfor er loven kraftløs, og retten når aldri ut. For den urettferdige om... Sef 3,4 Profetene er skrytende, troløse menn, prestene krenker det hellige, de ... Sak 7,12 De gjorde hjertet hardt som flint, for ikke å høre på loven og ordene som... Mal 4,4 Husk loven jeg ga Moses, min tjener, på Horeb for hele Israel, med forsk... Matt 5,17 Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikk... Matt 5,18 Sannelig, jeg sier dere: Før himmel og jord forgår, skal ikke den minste ... Matt 7,12 Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot d... Matt 11,13 For alle profetene og loven har profetert fram til Johannes. Matt 12,5 Eller har dere ikke lest i loven at prestene hver sabbat bryter sabbaten ... Matt 22,36 «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Matt 22,40 På disse to budene hviler hele loven og profetene.» Matt 23,23 Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte... Luk 2,27 Nå kom han til tempelet, ledet av Ånden. Og da Jesu foreldre kom med barn... Luk 10,26«Hva står skrevet iloven?» sa Jesus. «Hvordan leser du?»

Luk 16,16 Loven og profetene hadde sin tid fram til Johannes. Fra da av forkynnes d... Luk 16,17 Før skal himmel og jord forgå, før en eneste prikk i loven faller bort. Luk 23,56 Så gikk de hjem og laget i stand velluktende oljer og salver. På sabbaten... Joh 1,17 For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Joh 1,45 Filip traff Natanael og sa til ham: «Vi har funnet ham som Moses har skre... Joh 7,19 Har ikke Moses gitt dere loven? Men ingen av dere følger loven. Hvorfor v... Joh 7,49 Men denne folkehopen som ikke kjenner loven, de er forbannet.» Joh 7,51 «Loven vår dømmer vel ikke et menneske uten forhør, før en har fått vite ... Joh 8,5 I loven har Moses påbudt oss å steine slike kvinner. Men hva sier du?» Joh 10,35 De som Guds ord kom til, blir altså i loven kalt guder, og Skriften kan i... Joh 12,34 Noen i mengden sa da: «Vi har hørt i loven at Messias skal leve for allti... Joh 19,7 Jødene svarte: «Vi har en lov, og etter loven er han skyldig til å dø for... Apg 6,13 Der førte de fram falske vitner som sa: «Denne mannen holder ikke opp med... Apg 7,53 dere som mottok loven på befaling fra engler, men ikke holdt den.» Apg 13,15 Etter tekstlesningen fra loven og profetene sendte synagogeforstanderne b... Apg 18,13 De sa: «Denne mannen overtaler folk til å dyrke Gud på en måte som er i s... Apg 21,20 De priste Gud for det de fikk høre, og de sa til ham: «Du vet, bror, at m... Apg 21,24 Disse fire skal du ta med deg og la deg rense sammen med dem. Du skal ta ... Apg 21,28 og skrek: «Israelitter, kom og hjelp! Her er mannen som overalt lærer all... Apg 23,3 Da sa Paulus til ham: «Gud skal slå deg, din kalkede vegg! Du sitter her ... Apg 24,14 Men én ting tilstår jeg: Jeg dyrker fedrenes Gud ved å følge Veien, som d... Rom 2,12 Alle som syndet uten loven, skal gå fortapt uten loven. Og alle som synde... Rom 2,13 For det er ikke de som hører lovens ord, som blir rettferdige for Gud. Ne... Rom 2,14 For når hedninger som ikke har loven, av naturen gjør det den sier, er de... Rom 2,17 Og nå, du som kaller deg jøde: Du stoler på loven og er stolt av din Gud, Rom 2,18 du kjenner hans vilje og kan avgjøre hva som er rett, fordi du er opplært... Rom 2,20 en oppdrager for uforstandige og en lærer for umyndige, fordi du i loven ... Rom 2,23 Du som er så stolt av loven, du vanærer Gud ved å bryte loven. Rom 2,25 Omskjærelsen gagner deg nok, men bare hvis du holder loven. Bryter du lov... Rom 2,27 Den som er uomskåret fysisk, men oppfyller loven, skal dømme deg. For du ... Rom 3,19 Vi vet at alt det loven sier, er sagt til dem som har loven, for at hver ... Rom 3,20 For ikke noe menneske blir rettferdig for Gud på grunn av gjerninger som ... Rom 3,21 Men nå er Guds rettferdighet, som loven og profetene vitner om, blitt åpe... Rom 3,31 Opphever vi da loven ved troen? Slett ikke! Vi stadfester loven. Rom 4,13 For det var ikke ved loven Abraham og hans ætt fikk løftet om å arve verd... Rom 4,14 Er det de som holder seg til loven, som er arvinger, da er jo troen menin... Rom 4,15 Loven fremkaller vrede, men der det ikke finnes noen lov, finnes det hell... Rom 4,16 Derfor fikk Abraham løftet fordi han trodde, så alt skulle være av nåde. ... Rom 5,13 Det var synd i verden også før loven kom, men synden blir ikke regnet som... Rom 5,20 Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, bl... Rom 6,14 Synden skal ikke herske over dere, for dere står ikke under loven, men un... Rom 6,15 Hva så? Skal vi synde fordi vi ikke er under loven, men under nåden? Slet... Rom 7,1 Eller vet dere ikke, mine søsken – for jeg taler jo til folk som kjenner ... Rom 7,2 En gift kvinne er etter loven bundet til mannen sin så lenge han lever. M... Rom 7,3 Derfor gjelder hun som ekteskapsbryter hvis hun gifter seg med en annen s... Rom 7,4 Slik er det også med dere, mine søsken. Gjennom Kristi kropp er dere døde... Rom 7,5 Da vårt kjøtt og blod hadde makten over oss, gjorde loven at de syndige l... Rom 7,6 Men nå er vi løst fra loven, vi er døde fra det som bandt oss. Derfor tje... Rom 7,7 Hva skal vi så si? Er loven synd? Slett ikke! Men uten loven ville jeg ik... Rom 7,8

Synden benyttet seg av budet og vakte all slags begjær i meg, men uten lo...

Rom 7,9 Før levde jeg uten loven. Men da budet kom, fikk synden liv, Rom 7,12 Loven er altså hellig, og budet er hellig, rett og godt. Rom 7,14 Vi vet at loven er av Ånden, mens jeg er av kjøtt og blod, solgt som slav... Rom 7,16 Men gjør jeg det jeg ikke vil, gir jeg loven rett i at den er god. Rom 7,21 Jeg finner altså at denne loven gjelder: Jeg vil gjøre det gode, men kan ... Rom 7,23 men jeg merker en annen lov i lemmene. Den kjemper mot loven i mitt sinn ... Rom 8,3 Det som var umulig for loven, siden den sto maktesløs fordi vi er av kjøt... Rom 9,4 De er israelitter; de har retten til å være Guds barn, og herligheten, pa... Rom 9,31 Men Israel, som jaget etter loven for å vinne rettferdighet, nådde ikke f... Rom 10,5 Moses skriver om den rettferdighet loven gir: Det mennesket som lever et... Rom 13,8 Ha ingen skyld til noen, annet enn det å elske hverandre! Den som elsker ... Rom 13,10 Kjærligheten gjør ikke noe ondt mot nesten. Derfor er kjærligheten oppfyl... 1 Kor 9,8 Taler jeg bare rent menneskelig her? Eller sier ikke loven det samme? 1 Kor 9,20 For jøder har jeg vært som en jøde, for å vinne jøder. For dem som er und... 1 Kor 14,21 Det står skrevet i loven: På andre språk og med fremmede tungemål skal... 1 Kor 14,34 skal kvinnene tie når menigheten samles. Det er ikke tillatt for dem å ta... 1 Kor 15,56 Dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven. Gal 2,16 Men vi vet at ikke noe menneske blir rettferdig for Gud ved gjerninger so... Gal 2,19 Ved loven døde jeg bort fra loven, så jeg kan leve for Gud. Jeg er korsfe... Gal 2,21 Jeg forkaster ikke Guds nåde. For hvis vi kan oppnå rettferdighet ved lov... Gal 3,11 Og det er klart at ingen blir rettferdig for Gud ved loven, for det står ... Gal 3,12 Loven spør ikke etter tro, men sier: Den som lever etter budene, skal ha... Gal 3,17 Det jeg sier, er: En pakt som Gud først har gjort gyldig, blir ikke opphe... Gal 3,18 Hvis arven ble gitt ved loven, er den ikke lenger gitt ved løftet. Men de... Gal 3,19 Hva så med loven? Den ble gitt som et tillegg på grunn av våre lovbrudd, ... Gal 3,21 Strider da loven mot Guds løfter? Slett ikke! For hvis det var gitt en lo... Gal 3,23 Før troen kom, var vi i varetekt under loven, innestengt helt til den tro... Gal 3,24 Slik var loven vår vokter til Kristus kom, for at vi skulle bli kjent ret... Gal 4,4 Men i tidens fylde sendte Gud sin Sønn, født av en kvinne og født under l... Gal 4,5 Han skulle kjøpe fri dem som sto under loven, så vi kunne få retten til å... Gal 4,21 Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke på loven? Gal 5,3 Jeg erklærer igjen: Hver den som lar seg omskjære, er forpliktet til å ho... Gal 5,4 Dere som vil bli rettferdige ved loven, er skilt fra Kristus; dere er fal... Gal 5,14 For hele loven blir oppfylt i dette ene budet: Du skal elske din neste s... Gal 5,18 Men blir dere drevet av Ånden, er dere ikke under loven. Gal 5,23 ydmykhet og selvbeherskelse. Slike ting rammes ikke av loven! Gal 6,13 De som lar seg omskjære, holder ikke selv loven. Likevel vil de at dere s... Ef 2,15 har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred... Fil 3,6 en brennende ivrig forfølger av kirken, uklanderlig i min rettferdighet e... Fil 3,9 og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som loven gir, ... 1 Tim 1,8 Men vi vet at loven er god når vi bruker den rett, 1 Tim 1,9 og forstår at loven ikke er bestemt for den rettferdige, men for lovbryte... Tit 3,9 Men tåpelige stridsspørsmål, slektstavler og strid og krangel om spørsmål... Hebr 7,5 De av Levis sønner som blir prester, skal etter loven ta tiende av folket... Hebr 7,11 Dersom fullendelsen kunne nås gjennom det levittiske prestedømmet, som fo... Hebr 7,12 Når prestedømmet blir forandret, er det nødvendig at også loven blir fora... Hebr 7,19 Loven førte jo ikke noe fram til fullendelse. Men nå kommer noe bedre, et... Hebr 7,28 De som loven innsetter til øversteprester, er svake mennesker. Men gjenno... Hebr 8,4 Hvis han hadde vært på jorden nå, hadde han ikke vært prest, for her er d... Hebr 9,19Da Moses hadde kunngjort for hele folket alle budene som står iloven, to...

Hebr 9,22 Etter loven blir jo nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utøs... Hebr 10,1 Loven inneholder bare en skygge av alt det gode som skulle komme, ikke de... Hebr 10,8 Først sier han: Slaktoffer og offergaver, brennoffer og syndoffer ville ... Jak 2,9 Men gjør dere forskjell på folk, da synder dere, og loven anklager dere s... Jak 2,10 For den som holder hele loven, men snubler i ett av budene, har gjort seg... Jak 4,11 Ikke baktal hverandre, mine søsken. Den som baktaler en bror eller dømmer... 1 Joh 3,4Hver den som gjør synd, gjør opprør motloven, ja, synd er opprør mot lov...

Viser treff 201 til 207 av 207 for 'loven'

Når du har lagt sammen hva hvert enkelt skriftsted sier om loven, har du sansynligvis kommet til en sum? Eller vil du uttale deg på vegne av deg selv?

Men dette var bare en oversikt over et av ordene i Bibelen, har du lyst til flere regnestykker og summer må vi kanskje se på hva skriften sier om alle ordene der? Men det holder om man utvelger seg nøkkelord til det man skal frem til og søker etter. Når du har gjort dette, vil du sansynligvis forstå hele skriften under ett?

Kommentar #50

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Læreform, eller lærereform?

Publisert over 5 år siden

Mads Tore Tengelsdal:

Den læreform du legger ut her på VD er i stor grad falsk og forvirrende.

Apg 20:28-31 "Ta vare på dere selv og på hele den flokken som Den hellige ånd har satt dere til å være tilsynsmenn for! Vær hyrder for Guds menighet, som han vant ved sitt eget blod. For jeg vet at når jeg har dratt bort, vil glupske ulver trenge inn blant dere, og de skåner ikke flokken. Ja, blant deres egne skal det stå fram menn som farer med falsk lære for å få dratt disiplene med seg. Våk derfor og husk på at jeg natt og dag i tre år aldri holdt opp med å rettlede hver eneste en av dere med tårer."
_______________________________________________________

Det tror jeg vi fort kan finne ut av hvem som lærer falskt, jeg for min del siterer for det meste fra loven og profetene, som er den sektslæren som dyrker fedrenes Gud og som de kalte for Veien. (Apg.24.14) Blir du forvirret over dens lære? Er det derfor det dannes så mange andre sekter som ikke holder seg til hva profetene sier?

Om det siterte verset, dette sier Jesus om den flokken som ellers står fortalt om i Bibelen under "summen" av Guds ord, du finner frem sannheten ved å søke på flokk, flokken, Bibelen handler kun om Adams ætt (1.Mos.5.1, 1.Kor.15.45), noe annet er bortforklaringer. De som gråter er rikets barn, (Matt.8.12, 13.38) i den kommende katastrofen. Luk.21.25-28 (Men når dette begynner å skje, da rett eder op og løft eders hoder! for eders forløsning stunder til.)

 

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
14 dager siden / 2996 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
11 dager siden / 1697 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
11 dager siden / 1562 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
rundt 1 måned siden / 1214 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
17 dager siden / 1099 visninger
Visjon Norge og kritikk
av
Pål Georg Nyhagen
22 dager siden / 673 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere