Anders Helge Myhren

275

Jesus skrev ingen bibel

Men Han leste nok flittig i det gamle testamentet, Toraen, som den heter i Israel. Israelittene har etterlatt seg mange skrifter om Gud Jehova, som Jesus godtok og kommenterte. Derfor skulle vi jo tru at Jesus ønsket også å skrive noe viktig...

Publisert: 20. des 2014

 som Han kunne gi videre til Guds Eiendomsfolk, Israel. Men det gjorde Han aldri, og det gikk faktisk hele 30 år etter Jesus død og oppstandelse før Markus evangeliet ble skrevet om Jesus.

Jesus selv visste ikke når tid Han skulle vende tilbake til Jorden som Kongenes Konge. Men vi må vel anta, at Han trudde det skulle skje mens disiplene Hans levde. Slik gikk det som kjent ikke.

Så ble Matteus evangeliet skrevet noen ti år etter Markus, la oss tro det var i årene på 70 tallet. De 2 andre evangeliene kom noen lunde på samme tiden.

Så kom heldigvis Paulus, etter en åpenbaring av Jesus og skrev nesten resten av det nye testamentet. Men heller ikke han hadde anelse om når Jesus skulle vende tilbake.

Hvor fins de gamle originale skriftene idag tro? Jeg er helt sikker på at de eksisterer. Men de er nok gjemt så godt at de er vanskelig, nesten umulig å finne.

Jeg kom med samme tanke til en broder i et sangkor en gang, og jeg fikk ikke uventet dette gretne svaret: "Det spiller vel ingen rolle, min tro vil nok ikke bli noe bedre av det likevel." Han om det...

Det har vært mange som har gjettet etter skriftene, når Jesus vil vende tilbake og like mange har tatt feil. De fleste ønsker vel Han tilbake før vi dør av alderdom? De siste tipset er i 2028, da er det visst gått 6000 år siden skapelsen. Men da blir tiden knapp, siden både tempelet må bygges og den 7 år gamle trengselstiden må ha blitt gjennomført.

Jesus skrev aldri noe selv, men Han lot noen andre gjøre det for seg. Slik har de fleste av bibelens bøker blitt til. Noen andre har skrevet den, og den er nok inspirert av Den Hellige Ånd og godtatt av Gud Jehova...


www.evangeliekirken-arendal.no

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Vil det endre noe?

Publisert over 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Hvor fins de gamle originale skriftene idag tro? Jeg er helt sikker på at de eksisterer. Men de er nok gjemt så godt at de er vanskelig, nesten umulig å finne.

Om man finner disse? Vil det endre din tro? Vil de styrke din tro? Hva vil skje? Vil det endre Bibelen slik den er i dag? Saken er at disse håndskrevne skriftene etter Jesu vitner, ble kopiert og mangfoldiggjort, så det vil være vanskelig i dag og vite hvilke som er originalen. Om de i det hele tatt eksisterer. Må huske at vi er heldige som har fått Bibelen nedlevert i slik form som vi har gjort, og fått den bekreftet gjennom ulike kopier av dens tekster fra ulike papyrrusruller som er blitt funnet.

mvh

Rolf Larsen

Kommentar #2

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hva er det du vil ?

Publisert over 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Jesus selv visste ikke når tid Han skulle vende tilbake til Jorden som Kongenes Konge. Men vi må vel anta, at Han trudde det skulle skje mens disiplene Hans levde. Slik gikk det som kjent ikke.

Hvor får du slike merkelige tanker fra ?

Tror du virkelig at Jesus ikke hadde mer greie på det han drev med enn dette ? 

Kommentar #3

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Kvifor?

Publisert over 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Jesus skrev aldri noe selv, men Han lot noen andre gjøre det for seg

Nok ein gong har Anders Helge teke opp eit godt spørsmål på ærleg vid. All honnør til deg fordi du ikkje vender ryggen til og lar det skure. Men kvifor skreiv han ikkje eigenhendig ned, eller dikterte sjølv i levande live, den bodskapen han kom til verda for å spreie og overlet jobben til nokre menneske fulle av feil og manglar?

Og kvifor deserterte han og drog til himmels før den viktigaste delen av jobben var gjort? Kvifor overlet han til mangelfulle menneske å spreie "det sanne ord"? Som ein ser så held dei framleis på med denne jobben etter 2000 år, ein jobb Jesus med si allmakt kunne ha gjort unna på null komma null?

Det er vel berre ei forklaring som held vatn: Han gav drallen og let misjoneringa seile sin eigen sjø.

Kommentar #4

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Det har vært mange som har gjettet etter skriftene, når Jesus vil vende tilbake og like mange har tatt feil. De fleste ønsker vel Han tilbake før vi dør av alderdom? De siste tipset er i 2028, da er det visst gått 6000 år siden skapelsen. Men da blir tiden knapp, siden både tempelet må bygges og den 7 år gamle trengselstiden må ha blitt gjennomført.

Da har du nok "glemt" en god del nuller i antall år etter skapelsen, så akkurat det tallet har jeg ingen tro på - sikkert ikke du heller. :-)

Der er jo også mange kristne som tror på dette blodmånetøvet og som tror Jesus kommer tilbake innen noen ganske få år.

Så har man de kristne som tror at de plutselig skal bli rykket opp og unnslippe trengselstiden, noe Matt 24 klart viser ikke er tilfellet.

Nei, det er faktisk ikke noe problem for dem som følger anvisningene i Bibelen. Da ser man hva som skjer og når tiden nærmer seg. Og det tar nok en del år til ja ...

Når det gjelder skriftene har der egentlig blitt funnet så mange bevis alllerede at dette holder i massevis. Men for den generelle kristne trosutbredelse i verden vil ethvert slikt funn være av betydning.

Kommentar #5

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Jaha ?

Publisert over 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Og kvifor deserterte han og drog til himmels før den viktigaste delen av jobben var gjort? Kvifor overlet han til mangelfulle menneske å spreie "det sanne ord"? Som ein ser så held dei framleis på med denne jobben etter 2000 år, ein jobb Jesus med si allmakt kunne ha gjort unna på null komma null?

Det er vel berre ei forklaring som held vatn: Han gav drallen og let misjoneringa seile sin eigen sjø.

Jesus kom til jorden for å vise verden veien til Gud.For det var han som VAR og ER veien sannheten og livet.
Jobben gjorde han ved å leve et liv uten synd,og dermed kan alle mennesker ta del i det Jesus har gjort.

Mennesker har fri vilje,så dermed kunne ikke Jesus "i sin allmakt gjort dette unna på null komma null"som du sier...
Ved tvang da eller ? 

Kommentar #6

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Jeg håpet at jeg fikk det spørsmålet...

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Hvor får du slike merkelige tanker fra ?

Tror du virkelig at Jesus ikke hadde mer greie på det han drev med enn dette ?

fordi det er riktig det jeg skrev, Jesus visste ikke sin 2. ankomst...

I snart 2000 år har kristenheten gang på gang «forutsett» en snarlig dommedag inkludert Jesu gjenkomst. Om vi holder oss til hva Bibelen forteller om denne begivenheten, så er det kun «Faderen» som vet når det skal skje: «Men denne dagen eller timen kjenner ingen, ikke engang englene i himmelen, ikke engang Sønnen, men bare Faderen». (Markus 13:32). 

Kommentar #7

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ja

Publisert over 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jesus kom til jorden for å vise verden veien til Gud

det kan så vere, men å døy på eit kors for deretter å desertere til Himmels gagna ikkje saka. Og sjå på den gjengen som kjenner seg kalla til å fullføre jobben for han. Ikkje særleg geniale spør du meg.

Kommentar #8

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Det vil nok ikke endre noe...

Publisert over 5 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Om man finner disse? Vil det endre din tro? Vil de styrke din tro? Hva vil skje?

men sjansen er stor for at vi da hadde fått sett i enda flere skrifter. Den eldste kopien er skrevet 400 år etter Jesus var her nede. Ingen orginaler har blitt funnet, det er merkelig. Men slik som funnet av dødehavsrullene i 1947, kommer nok orginalene fram også. 

Kommentar #9

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Mange interessante spørsmål...

Publisert over 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Men kvifor skreiv han ikkje eigenhendig ned, eller dikterte sjølv i levande live, den bodskapen han kom til verda for å spreie og overlet jobben til nokre menneske fulle av feil og manglar?

Og kvifor deserterte han og drog til himmels før den viktigaste delen av jobben var gjort? Kvifor overlet han til mangelfulle menneske å spreie "det sanne ord"? Som ein ser så held dei framleis på med denne jobben etter 2000 år, ein jobb Jesus med si allmakt kunne ha gjort unna på null komma null?

Mot slutten av Jesus jordeliv, så han ut over Jerusalem, gråt og sa: "Visste dere bare hva som gagnet dere, men dere ville ikke!" Dersom jødene hadde tatt imot Jesus da, hadde mye vært forandret, hva som da hadde skjedd vet vi vel ikke.

Grunnen til at ikke Jesus skrev noe, og ikke disiplene utgav diverse skrifter før lenge etterpå, var vel fordi Jesus og disiplene trodde at Jesus ville returnere til jorden i disiplenes livetid. Dersom Jesus hadde kommet fort tilbake, da hadde ikke det gamle testamentet heller vært nødvendig lenger...

Den viktigste delen av "jobben," til Jesus var å dø og oppstå for menneskenes synder. Han sa også at dersom ikke han reiste til himmelen kunne Han ikke sende talsmannen ned til oss fra Faderen, det er den Hellige Ånd.

Jesus kunne ikke spre sitt evangelium selv, fordi den jobben var det Den Hellige Ånd som skulle ha, sammen med de kristne.

Det er mange, mange millioner mennesker som siden har blitt frelst, så Den Hellige Ånd og alle kristne har lykkes meget bra!

Ha en god helg, Elias!

Kommentar #10

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Bevisene holder i massevis...

Publisert over 5 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Når det gjelder skriftene har der egentlig blitt funnet så mange bevis alllerede at dette holder i massevis. Men for den generelle kristne trosutbredelse i verden vil ethvert slikt funn være av betydning.

det er sant. De største bevisene for meg kan deles i 3:

1. Den opplevelsen  jeg  fikk vedrørende min omvendelse.

2. De 12 Israel-stammene og hva som skjedde videre,  en stor velsignelse. Og om profetiene, at de skulle bli et stort folk, det gikk i oppfyllelse.

3. At de fleste av disiplene var villig til å dø martyrdøden. Hadde de vært det minste i tvil om Jesus gudommelighet så hadde de nok fisket videre, slik som de først gjorde før Jesus himmelfart og før Den Hellige Ånd kom og tok bolig i dem.

Kommentar #11

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Jamen

Publisert over 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Mot slutten av Jesus jordeliv, så han ut over Jerusalem, gråt og sa: "Visste dere bare hva som gagnet dere, men dere ville ikke!" Dersom jødene hadde tatt imot Jesus da, hadde mye vært forandret, hva som da hadde skjedd vet vi vel ikke.

kvifor skreiv han ikkje eit ord? Kvifor sat han hjelpelaus og gret? Kva gagn hadde Evangeliekirken i Arendal hatt av at du døydde uten å ha skreve eit ord?

Og då han stod opp så forsvant han som ånd i ein fillehaug?

Som sagt før, dersom han hadde interesse av å kristne så mange som mogleg, då må han vere ein utruleg dårleg strateg.

God helg, Anders Helge!

Kommentar #12

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Nå skal ikke jeg beskylde deg...

Publisert over 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
kvifor skreiv han ikkje eit ord? Kvifor sat han hjelpelaus og gret? Kva gagn hadde Evangeliekirken i Arendal hatt av at du døydde uten å ha skreve eit ord? Og då han stod opp så forsvant han som ånd i ein fillehaug? Som sagt før, dersom han hadde interesse av å kristne så mange som mogleg, då må han vere ein utruleg dårleg strateg.

Elias, at du ikke har tatt deg tid til å lese det jeg allerede har skrevet! 

Men for å besvare ditt spørsmål, om hvorfor ikke Jesus skrev ett ord? Da kan jeg nok bruke det svar som naboen min pleier å gi meg, når jeg spør han om noe: "DET  VETT  VELL  IKKJE  E   VELL !!!

Kommentar #13

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Jesus skrev aldri noe selv, men Han lot noen andre gjøre det for seg. Slik har de fleste av bibelens bøker blitt til. Noen andre har skrevet den, og den er nok inspirert av Den Hellige Ånd og godtatt av Gud Jehova...

Sannheten er vel nærmere på at den kristne bibelen gjentar myter om en fyr ved navn jesu som faktisk var så religiøst forstyrret at han faktisk trodde det han sa.

Disse mytene og overdrivelsne har blitt til bibelen, der 27 bøker ut av flere 1000 (vi vet vel om ca 2500 skrifter som IKKE kom med i bibelen, med stort og smått... Hvor mye som har blitt ødelagt av det som ikke stemte med hva makteliten ville ha det til kan vi bare tenke oss...) som ble det endelige resultatet etter nøye seleksjon, maktkamper og avstemninger. Her er det ingenting som minner om inspirasjon av guder eller hellige spøkelser, tvert i mot ser det ut til å være skribleriene til ignorante menn som prøvde å lage seg en religion og klarte det.

Ingen skrev et pip om jesus i sanntid, og det er jo i beste fall litt rart... Om det ikke var dagligdags å gå på vannet, vekke døde og kurere blinde i de dagene da... Så det er ingenting av det som vitner om annet enn at dette er funnet på i ettertid og at jesus ikke gjorde noe av det. Religiøse tullinger har vi jo den dag i dag også, og noen av dem har til og med skrevet bøker om det, som Smith med sin latterlige mormoner bibel og Hubards scientologi "kirke"... Hadde de to sistnevnt hatt like mye makt som kristendommen har hatt så skal man ikke se bort i fra at vi hadde hatt folk som trodde fullt og fast på de latterlige påstandene også, etter hundrevis av år med tvang og trusler og tullete krav.

Og ingen med litt vett i behold vil pstå at det var noe guddommelig inspirsjon som drev de sist nevnte il å skrive det de skrev... ja bortsett fra ignorantene som faktisk tror på det sludderet da...

Kommentar #14

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Markus, Matteus og Lukas

Publisert over 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
det gikk faktisk hele 30 år etter Jesus død og oppstandelse før Markus evangeliet ble skrevet om Jesus.

Dette er godt mulig, men en ikke så veldig interessant opplysning. For de synoptiske evangelier er nok med rimelig sikkerhet nedtegnet fra et tidligere hebraisk dokument om Jesu liv av en hittil ukjent forfatter (eller forfattere). Når akkurat dette dokumentet er skrevet vet vi heller ingenting om. Jødene var ivrige historieskrivere (i praksis var alle kjent med lese- og skrivekunsten), så det er langt fra utenkelig at dette dokumentet ble løpende oppdatert under Jesu eget virke.

Markus, Matteus og Lukas forfattet m.a.o. ikke disse første bøker i NT, men skrev de ned etter et annet dokument. Men det kan jo tenkes at dette ble ispedd noen av deres egne opplevelser de husket fra tiden som hans disipler.

Kommentar #15

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Interessant...

Publisert over 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Markus, Matteus og Lukas forfattet m.a.o. ikke disse første bøker i NT, men skrev de ned etter et annet dokument. Men det kan jo tenkes at dette ble ispedd noen av deres egne opplevelser de husket fra tiden som hans disipler.

Synoptiske evangelier, fellesbetegnelse på de tre første evangeliene i Det nye testamente, dvs. Matteus, Markus, Lukas. De kalles synoptiske fordi de inneholder mye parallelt stoff. Hvordan likhetene og forskjellene mellom dem skal forklares, kalles det synoptiske problem. De fleste forskere støtter den løsningen som kalles to-kilde hypotesen. Det innebærer at evangeliet etter Markus er det eldste, og at Matteus og Lukas benyttet en versjon av det uavhengig av hverandre og på forskjellig måte. I tillegg har de kjent en annen felles kilde, kalt Q (etter tysk Quelle), som nesten utelukkende bestod av Jesusord og var preget av visdomstradisjon. Forskere har forsøkt å rekonstruere Q og har villet lokalisere den i Galilea. Uten støtte i tekstfunn forblir dette en hypotese, og noen hevder at Q var muntlig tradisjon. Hvert evangelium rommer også det som kalles særstoff, dvs. fortellinger eller Jesusord som de er alene om.

Kommentar #16

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

There is more..

Publisert over 5 år siden

Når du tar copy/paste fra et annet dokument, broder Myhren, i dette tilfellet fra Store Norske Leksikon ved fagperson Turid Karlsen Seim, er det vanlig å angi kilde, altså gi kredit til den som har forsket i og utført arbeidet med dokumentet.

Det er som kjent hemmeligheten til å være orginal å skjule sine kilder, men det kler ikke alltid oss som kristne like bra. 

Ha forøvrig en riktig god jul.

Kommentar #17

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Han har fullført jobben

Publisert over 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
det kan så vere, men å døy på eit kors for deretter å desertere til Himmels gagna ikkje saka. Og sjå på den gjengen som kjenner seg kalla til å fullføre jobben for han. Ikkje særleg geniale spør du meg.

Det er genialt, fordi Han ble den livgivende Ånden, og på den måten, de som vandre i ånden, ett med Herren, kjenner Hans vilje, Hans hjertelag, Hans hensikt. Klart at for en som har valgt å stå på utsiden, så kan det se ut som Herren har gitt opp, og er på utsiden av alt, men det er Han ikke. Han er fult ut delaktig i de troendes liv, det er de troende som ikke alltid er delaktig i Herrens plan. Når Kristus døde på korset, åpnet Han en vei for Gud til å komme i kontakt med menneskene, og gjennom Kristus utdele Sitt liv til dem som tror inn i Kristus og Hans verk på korset.

Hva er så dette verket? Hva innebærer dette verket, det er at mennesker får en ny sjanse til å komme tilbake til Gud, til å bli kjent med Gud slik det opprinnelig var ment å være før fallet. Dette oppnås kun gjennom Kristus.

MVH
Rolf Larsen 

Kommentar #18

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Jeg vet ikke jeg

Publisert over 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
men sjansen er stor for at vi da hadde fått sett i enda flere skrifter. Den eldste kopien er skrevet 400 år etter Jesus var her nede. Ingen orginaler har blitt funnet, det er merkelig. Men slik som funnet av dødehavsrullene i 1947, kommer nok orginalene fram også.

Dette har jeg hentet fra denne websiden:

http://www.theword.no/theWord/Undervisning/Innlegg/2008/1/1_Bibelen_-_Guds_Ord.html

Navnet Bibelen kommer av den latinske termen biblia, bøker, som igjen kommer av gresk biblia, flertall av biblion, liten bok (dimin. av biblas, bok, skrift). Den består av 66 forskjellige skrifter, skrevet av 40 forfattere, og i løpet av et tidsrom på 1500 år. Allikevel bærer den et overnaturlig stempel av enhet og plan. 2.Pet 1,19-21; 2.Tim 3,16.

Jeg kan ikke bekrefte alt som står der, men jeg syntes det så ut som en interessant side med mye interessant stoff, den sier noe om Bibelens historie, og hvordan den ble til, både dens språk og hvordan flere kopier ble skrevet, og hvordan man vernet om sannheten i disse kopiene.

Jeg syntes det er vel verdt å lese, men det må du selv avgjøre. Jeg syntes å lese at man har uthangspunkt i 50 større papyrusser, og 2500 mindre, og dette har ledet til omtrent 200.000 håndskreven kopier. Korriger meg om jeg tar feil.

Det var en interessant lesing iu hvert fall.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #19

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

God jul til deg også...

Publisert over 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Ha forøvrig en riktig god jul.

broder Gullberg. 

Du har selvfølgelig helt rett med kildehenvisningen. Den burde vært på plass, skal gjøre det bedre siden.

Kommentar #20

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Takk for web-siden...

Publisert over 5 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Dette har jeg hentet fra denne websiden:

Rolf Larsen. Den skal jeg ta vare på til senere bruk. Jeg plasserer den på en av våre nettsider. Fin oversikt...

Kommentar #21

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Tja..

Publisert over 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Som sagt før, dersom han hadde interesse av å kristne så mange som mogleg, då må han vere ein utruleg dårleg strateg.

The proof is in the pudding.. God eller dårlig strategi - hvis tallet man opererer med i dag (2 milliarder) under den kristne globale paraplyen er noenlunde riktig, så var vel kanskje ikke strategien helt å forakte?

Ønsker deg og dine en riktig god jul, Elias Per.

Kommentar #22

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Som jeg sa...

Publisert over 5 år siden

jeg kan ikke garantere for riktigheten av dens innhold. Jeg er likevel glad for at du likte den.

MVh

Rolf Larsen

Kommentar #23

Kjell G. Kristensen

114 innlegg  13843 kommentarer

Ååå?

Publisert over 5 år siden

Anders Helge Myrhen:

Jesus selv visste ikke når tid Han skulle vende tilbake til Jorden som Kongenes Konge. Men vi må vel anta, at Han trudde det skulle skje mens disiplene Hans levde. Slik gikk det som kjent ikke.
__________________________________________________________

Trodde du var kjent med Bibelen og hva som ble forklart til disiplene og ikke til folket? (Matt.13.10-11) Han viste nok i hvilken tid han skulle komme, men sa bare til dem: Men det skal dere vite: Dersom husherren visste i hvilken time tyven kom, ville han ikke la ham bryte seg inn i huset. Vær forberedt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.»

Anders Helge: og det gikk faktisk hele 30 år etter Jesus død og oppstandelse før Markus evangeliet ble skrevet om Jesus.

Vel, hvis du leser fra Luk.24.25-27, hvor ble det så av ham?

Kommentar #24

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Dersom Jesus var eit menneske

Publisert over 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
under den kristne globale paraplyen er noenlunde riktig, så var vel kanskje ikke strategien helt å forakte?

med alle dei manglar det gjev, så er resultatet akseptabelt, men heller ikkje meir. I så fall døde Jesus på krossen med den lagnad etter døden som alle andre har.

Men dersom Jesus har lever og har all makt i himmelen og på jorda og har planar om å kristne heile menneskeheita, då er resultatet meir enn dårleg. Det er rett og slett utruleg dårleg.

Dersom han verkeleg har all makt i himmelen og på jorda, då må forklaringa vere at han rett og slett ikkje bryr seg. Kva med å la sin tenar Anders Helge gå på havflata over Pollen? Eller å la alle som meiner dei gjeng Jesus sitt ærend å gjere det same? Om jesus hadde lagt seg på ein slik taktikk hadde verda vore kristna for lengst og eg hadde vore ein truande. Men han gidd rett og slett ikkje å lyfte ein fingar for ei sak han fann så viktig at han ofra livet.

Det heng berre ikkje på greip og er ikkje meir truverdig fordi det står i ei bok som kallast Bibelen.

God jul til deg og dine, Gullberg! Og takk for ar du i tråd med det som Jesus skal ha uttalt uforferda støtter dei som lid urett i Midtausten gjennom heile det året som har gått. Det avtvinger min respekt!!

Kommentar #25

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Du får lese...

Publisert over 5 år siden
Kjell G. Kristensen. Gå til den siterte teksten.
Trodde du var kjent med Bibelen og hva som ble forklart til disiplene og ikke til folket? (Matt.13.10-11) Han viste nok i hvilken tid han skulle komme, men sa bare til dem: Men det skal dere vite: Dersom husherren visste i hvilken time tyven kom, ville han ikke la ham bryte seg inn i huset. Vær forberedt, dere også! For Menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter det.»

min kommentar nr. 6, så ser du et enda sterkere bibelvers om dette, Kristensen! 

Kommentar #26

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
min kommentar nr. 6, så ser du et enda sterkere bibelvers om dette, Kristensen!

Hei

Jeg har selv stusset mye på dette Jesus sa og prøvd og få en forklaring på dette.

Hvis vi sier at Jesus ikke viste det, så er han vel ikke sant gud og sant mennesker i en person og heller ikke allmektig, allvitende og allestedsnærværende? 

Kommentar #27

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Hvis vi sier at Jesus ikke viste det, så er han vel ikke sant gud og sant mennesker i en person og heller ikke allmektig, allvitende og allestedsnærværende?

Hvordan kan en person med en fysisk kropp være allestedsnærværende?

Kommentar #28

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
3. At de fleste av disiplene var villig til å dø martyrdøden. Hadde de vært det minste i tvil om Jesus gudommelighet så hadde de nok fisket videre, slik som de først gjorde før Jesus himmelfart og før Den Hellige Ånd kom og tok bolig i dem.

At disiplene var villige til å dø martyrdøden for sin tro beviser ikke at deres tro var korrekt.

Det finnes jøder, mulimer, sikher, bahai'er, hinduer og andre som opp igjennom historien har vært villige til å dø for sin tro.

Kommentar #29

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
At disiplene var villige til å dø martyrdøden for sin tro beviser ikke at deres tro var korrekt.

Korrekt.

Et av poengene med å påpeke deres vilje til å dø for vitnesbyrdet om Jesu oppstandelse, har vært påstander om at disiplene stjal Jesu lik og fabrikerte en historie.

Deres vilje til å dø for vitnesbyrdet, gjør det vanskeligere å tenke at historien er basert på ren løgn fra deres side.

Disiplene trodde på det budskapet de formidlet, og var villige til å dø for det.

Kommentar #30

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Disiplene trodde på det budskapet de formidlet, og var villige til å dø for det.

Beviser fremdels ingenting, som Aavestad påpeker, da folk har trodd fullt og fast på lignnde ideologier og død for dem også...

Kommentar #31

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Forskjellen ligger i...

Publisert over 5 år siden
Isak BK Aasvestad. Gå til den siterte teksten.
At disiplene var villige til å dø martyrdøden for sin tro beviser ikke at deres tro var korrekt.

Det finnes jøder, mulimer, sikher, bahai'er, hinduer og andre som opp igjennom historien har vært villige til å dø for sin tro.

at disiplene kun hadde sin tro på Jesus, at Han var den Han sa og være, Guds Sønn. De hadde også mange andre beviser på dette, foreksempel himmelfarten. Men det var ingen andre enn Jesus som overbeviste dem om dette. Deres martyrdød beviser at de var overbevist! 

Men når det gjelder alle andre som du ramser opp, Aasvestad, så kan alle disse menneskene bare stole på hva andre autoriteter sier om forskjellige ting gjennom århundrene. Gjennom respekt og mange år med "hjernevask," slik som pugging av diverse såkalte sannheter, er de blitt overbevist om hva autoriteter i disse landene påstår. Dette tar de etterhvert til seg som sannheter og så oppstår en slik overbevisning.

Håper du ser forskjellen...

Kommentar #32

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 5 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Beviser fremdels ingenting, som Aavestad påpeker, da folk har trodd fullt og fast på lignnde ideologier og død for dem også...

Glem bevis. Bevis tilhører en annen tidsalder med andre rammebetingelser. Den dagen Skoug har fått bevis for at Gud er Gud, vil ikke Skoug være Skoug.

Kommentar #33

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Da Jesus var her nede...

Publisert over 5 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Jeg har selv stusset mye på dette Jesus sa og prøvd og få en forklaring på dette. Hvis vi sier at Jesus ikke viste det, så er han vel ikke sant gud og sant mennesker i en person og heller ikke allmektig, allvitende og allestedsnærværende?

var Han som Adam i Paradiset. Han kunne ha syndet dersom Han ville gjøre det. Adam syndet og Jesus gjorde det ikke. 

Ja, Han var Guds Sønn her på jorden også, men Han var begrenset slik som menneskene er...

I himmelen bruker Han igjen sitt herlighetslegeme. Herlighetslegemet Han fikk tilbake av Gud Fader på den 3. dagen, oppstandelsesdagen. 

Kommentar #34

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Gjeld ikkje det

Publisert over 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Gjennom respekt og mange år med "hjernevask," slik som pugging av diverse såkalte sannheter, er de blitt overbevist om hva autoriteter i disse landene påstår

også kristne? Er ikkje kristendommen tufta på pugging av "sanning"? Når indoktrinering vert vekk, då mister den kristne overtrua taket, det ser vi då i vårt eige land.

Kommentar #35

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Er det sant?

Publisert over 5 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Bevis tilhører en annen tidsalder med andre rammebetingelser

Det er vel heller slik at krav til bevis tek knekken på overtru. Derfor ser vi at religion taper fotfeste hjå opplyste menneske.

Kommentar #36

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Jeg håpet du ville se forskjellen

Publisert over 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
også kristne? Er ikkje kristendommen tufta på pugging av

på hva disiplene ble overbevist av og hva etterkommerne til alle andre religioner blir overbevist av!

Kommentar #37

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Nei, Anders Helge

Publisert over 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
på hva disiplene ble overbevist av og hva etterkommerne til alle andre religioner blir overbevist av!

same kva religion du tek for deg, så er det i stor trekk same oppskrifta,

Det vert sagt at prostitusjon er verdens eldste yrke. Eg vil tru at religiøse sjarlatanar dukka opp like tideleg. Det er bere å forstå korleis ein skal utnytte menneska sin redsel for det uforståelege. Det der med å lure medmenneske har du ikkje heilt taket på, Anders Helge, og difor har du trass i kraftig og iherdig innsats enno ikkje makta å skape dei store bylgjene.

Kommentar #38

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Hvor er disse opplyste menneskene da...

Publisert over 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Det er vel heller slik at krav til bevis tek knekken på overtru. Derfor ser vi at religion taper fotfeste hjå opplyste menneske.

Elias. Det er hvertfall ikke mange av dem på verdidebatt. Selv om det er noen human-etikere her, så er de alene i sin ensomme tro...

Som jeg har skrevet, så tror de aller fleste mennesker på andre guder, eller at menneskene inntar andre former i  sine mange liv. Noe tror de fleste på...

Hva er det å tro, jo, omtrent som du tror at det kommer en sommer etter denne vinteren,  en indre overbevisning!

Kommentar #39

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ikkje det?

Publisert over 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Det er hvertfall ikke mange av dem på verdidebatt.

Skuldast det at Vårt Land er ei kristleg avis og dermed er VD ein samlingsstad for folk som legg meir brett på overtru enn opplysning?

Kommentar #40

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

Lytt til Ulf Ekman...

Publisert over 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Det vert sagt at prostitusjon er verdens eldste yrke. Eg vil tru at religiøse sjarlatanar dukka opp like tideleg. Det er bere å forstå korleis ein skal utnytte menneska sin redsel for det uforståelege.

Gud har lagt evigheten i våre hjerter

I skapelsen har Gud lagt et bevis i menneskenes hjerter, nemlig evigheten. Hvert eneste menneske forstår, bevisst eller ubevisst, at det er et evighetsvesen. Mennesket kan le av det, forkaste det og fortrenge det, men likevel ligger det der i vårt indre. Det er som om vi aldri helt passer inn i omgivelsene våre.

Alt rundt oss forandrer seg og går til slutt til grunne. Det har ikke noe virkelig liv, kan ikke tilfredsstille eller trøste, kommunisere eller relatere. Stumt stirrer tingene, verden, skaperverket mot oss. Vi kan nyte en solnedgang, glede oss over en vellykket ferie, men så er det borte, tilbake blir en slags vemodig tomhet. Tilværelsens glassrute later til å holde oss utenfor. Hjertet spør: Var dette alt? Utilfredsstilt og urolig fortsetter det å søke.

Ulf Ekman

Kommentar #41

Anders Helge Myhren

275 innlegg  2788 kommentarer

At du og noen til...

Publisert over 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Skuldast det at Vårt Land er ei kristleg avis og dermed er VD ein samlingsstad for folk som legg meir brett på overtru enn opplysning?

ikke tror, gjør dere spesielle på verdidebatt, det har du rett i. Gjennom andre debattsteder er nok likhetene mer framtredende. 

Kommentar #42

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ja, det har du rett i

Publisert over 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
Hva er det å tro, jo, omtrent som du tror at det kommer en sommer etter denne vinteren, en indre overbevisning!

opplysningstida har gitt ekstrem religiøs overtru eit ulivssår. Det er berre å samanlikne Christian den Vs straffelov men den vi har i dag for å sjå det.

Media formidler både godt og gale, men dei er åsaka til at indoktrinering ikkje er så effektiv som det ein god var. Men tek du deg eit par turar barføtt over Pollen, så vil med media vere på pletten for å formidle Guds under. Berre så synd at din gud ikkje er samarbeidsvillig, men lar ein iherdig tenar segle sin eigen sjø. Og resultatet måtte verte deretter. Du har ikkje den store teken med omsyn til å lure folk, Anders Helge, og difor opplever du ikkje den store, store, store vekkinga som du legg ned så mykje arbeid for å få til. Ja, slik er det berre. Du får berre ta det som din guds vilje, ikkje som personleg nederlag.

Kommentar #43

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ja,

Publisert over 5 år siden

han har nok meir teken på å lure medmenneske trill rundt enn det du har, Anders Helge, og det tener til di ære.

Kommentar #44

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Det er vel heller slik at krav til bevis tek knekken på overtru. Derfor ser vi at religion taper fotfeste hjå opplyste menneske.

OK. Men jeg lar ikke flertallet avgjøre hva som er sannhet.

Kommentar #45

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Nei

Publisert over 5 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Men jeg lar ikke flertallet avgjøre hva som er sannhet.

du legg heller ikkje brett på vett og forstand. Du er det perfekte døme på kva indoktrinering kan gjer med menneskleg dømmekraft. Og det må vere grunnleggande eigenskaper ved deg deg som gjer at du totalt vender ryggen til fakta og vert verande beinhard truande. Haddu du vore fødd inn i andre religiøse trusretningar hadd du nok vore like sløvt truande på dei og ut frå den ståstaden forakta kristne og annsleis truande.

Kommentar #46

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
du legg heller ikkje brett på vett og forstand. Du er det perfekte døme på kva indoktrinering kan gjer med menneskleg dømmekraft. Og det må vere grunnleggande eigenskaper ved deg deg som gjer at du totalt vender ryggen til fakta og vert verande beinhard truande. Haddu du vore fødd inn i andre religiøse trusretningar hadd du nok vore like sløvt truande på dei og ut frå den ståstaden forakta kristne og annsleis truande.

Det er vel en stor sannsynlighet for at du heller ikke hadde vært ateist dersom du hadde vært født inn i en annen religion. Dette fordi ateisme stort sett er et fenomen som tilhører den kristne kultursfære.

Såvidt jeg vet er det ikke vanlig i andre kulturer å knytte sitt livssyn opp til hva man ikke tror på.

Ellers er det vel slik at det som kjennetegner ateistiske samfunn er en knallhard indoktrinering. Antageligvis fordi det naturlige er å tenke at det må være en skaper bak dette fantastiske universet. Det er ikke naturlig å tenke at ting blir til av seg selv. Til det behøves det indoktrinering.

Derfor: Ateisme er lite bærekraftig som livssynsfundament. Ateistiske samfunn har en tendens til å vende tilbake til religiøse ideer.

Kommentar #47

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det er ikkje kva religion du er fødd inn i

Publisert over 5 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Det er vel en stor sannsynlighet for at du heller ikke hadde vært ateist dersom du hadde vært født inn i en annen religion.

som avgjer om ein er ateist eller ikkje. I all hovudsak gjeld det tilgang på kunnskap som gjev utsyn utover den trange tønna ein er fødd inn i.

Dersom eg hadde vore fødd for 150 år sidan så hadde eg sikkert festa lit til det eg vart indoktrinert livet ut, men heldigvis vart det ikkje slik fordi eg fekk tilgang på kunnskap.

Det same gjeld mi tid som zionist. Den tok ein brå slutt då eg vitja Israel og oppdaga at palestinarane var menneskje og forstod omfanget av den uretten dei var påført av ei invasjonshær.

Ander tør ikkje nytte vett og forstand, men klamrer seg til forstillinger som for lengst er utgått på dato.

Kommentar #48

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det er ein konkret påstand

Publisert over 5 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Ateistiske samfunn har en tendens til å vende tilbake til religiøse ideer.

du bør føre prov for med konkrete døme. Din påstand er vel rett når det gjeld einskildmenneske, men det er ikkje oftare enn at det er unntak som bekrefter regelen. Personar som har vakna og sett lyset vender sjelden attende til mørkre og overtru. Men unntaksvis er det vel slik.

Kommentar #49

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Jesus lot seg begrense..

Publisert over 5 år siden
Kjell Bjørn Veland. Gå til den siterte teksten.
Hvis vi sier at Jesus ikke viste det, så er han vel ikke sant gud og sant mennesker i en person og heller ikke allmektig, allvitende og allestedsnærværende?

Det er ikke slik at Jesus var allmektig og allvitende mens han vandret på jorden. Flere bibelsteder vitner om dette. Ved en anledning sa han til disiplene at han ikke kom til å dra opp til Jerusalem til Sukkot-feiringen, men etterpå gjorde han allikevel en beslutning om å dra dit.

Ved en annen anledning forteller Bibelen at Jesus ikke kunne gjøre noen undere i Nasaret på grunn av befolkningens manglende tillit til Jesus som Messias.

Men kanskje tydeligst av alle steder er da Jesus selv sier at han er uten kunnskap om dag og time for sin gjenkomst.

Jesus hadde bare den makt, myndighet og kunnskap som ble gitt ham for øyeblikket av Faderen.

Kommentar #50

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Sann gud og sent menneske i en person.

Publisert over 5 år siden
Anders Helge Myhren. Gå til den siterte teksten.
var Han som Adam i Paradiset. Han kunne ha syndet dersom Han ville gjøre det. Adam syndet og Jesus gjorde det ikke.

Ja, Han var Guds Sønn her på jorden også, men Han var begrenset slik som menneskene er...

I himmelen bruker Han igjen sitt herlighetslegeme. Herlighetslegemet Han fikk tilbake av Gud Fader på den 3. dagen, oppstandelsesdagen.

 

 

Her i det en vers sies det at han ”uttømte” med dette ordet så mener mange at det vil si at noe av Jesus var igjen i det himmelske.

Hvordan ser du på dette?

 

Fil 2,5-7 {Den fornedrede og opphøyede Kristus}

La dette sinn være i* dere, som også var i Kristus Jesus.

6 Han som var i Guds skikkelse, holdt det ikke for et tilranet gode å være lik Gud, 7 men Han uttømte* Seg Selv, tok på Seg en tjeners skikkelse og kom i menneskers likhet**.

[BGO: 8] Og da Han i sin framtreden var funnet som et menneske,

Mest leste siste måned

Ja vi elsker alle i dette landet
av
Jarle Mong
6 dager siden / 2881 visninger
Mel gir stabilitet
av
Ingrid Vik
29 dager siden / 1895 visninger
Er far og hans slekt uten betydning?
av
Øivind Benestad
3 dager siden / 1468 visninger
Hvem skal bli født?
av
Paul Leer-Salvesen
9 dager siden / 1027 visninger
Hjemlengsel
av
Joanna Bjerga
4 dager siden / 813 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere