Tor Jakob Welde

7

Ateistisk bibelforskning og profetiene om Messias

Profetene Mika og Jesaja kan vel umulig ha forutsagt Messias' komme?

Publisert: 16. des 2014

Nå i advent og i den kommende høytiden er jo vi kristne spesielt opptatt av og glad i de gammeltestamentlige profetiene om Messias, «Spiren», «Isais rotskudd», Fredsfyrsten fra Betlehem. Tenk at 700 f.Kr. kunne profeter som Mika og Jesaja, inspirert av Gud, på en så slående måte forutsi det som skulle hende. Vi synes at profetienes oppfyllelse vitner mektig om Guds eksistens, storhet og makt.

Men: Når moderne bibelforskeres arbeid har som forutsetning at Guds overnaturlige åpenbaring aldri kan ha funnet sted, må disse Messias-profetiene bortforklares. Da må det allerede i utgangspunktet utelukkes at Jesaja og Mika kan ha forutsagt Messias’ ankomst og hvem han er. For slikt går jo ikke an…

Det er tragisk å se at slik ateistisk vitenskap nå har begynt å trenge seg like inn i nye bibelutgaver. I den statsfinansierte svenske Bibel 2000 bortforklares Jesajas tydelige Messiasprofetier i kap.7,14; 9,6; 42,1ff; 49,1ff; 50,4ff og 52,13ff på følgende måter, i fotnoter under teksten:

• Messias’ jomfrufødsel ifølge 7,14: ”Den unge kvinnen kan ha vært profetens egen hustru (jf. 8,3) eller en hustru av kong Ahas.”

• Profetien i 9,6 at ”et barn er oss født” som er ”Veldig Gud”: ”Profeten taler enten om en tronarvings fødsel eller om en konges tronebestigning.”

• De mange profetiene om Messias som Herrens sanne tjener uten svik og menneskenes eneste Frelser, f.eks. i 42,1-9: ”Trolig Israels folk”, ”men det kan også handle om en gruppe av folket, som for profeten representerer det sanne Israel. Ifølge en annen oppfatning handler det i v. 1-4 om profeten, i v. 5-9 om Kyros.”

• Profetien i 49,1ff: ”Mange fortolkere har ment at tjeneren her må være en enkeltperson, trolig profeten selv. Men det er ikke uvanlig at et kollektiv skildres som et individ, og tjeneren kan her slik som ellers i Jes 40-55 være Israel.”

• Profetien i 50,4ff: ”Den som taler er trolig Israel, som her personifiseres som en profet; jf. noter til 42,1 og 49,1ff. Ifølge en annen oppfatning er det profeten selv som taler.”

• Profetien i 52,13ff, som så tydelig beskriver Messias’ stedfortredende lidelse og forsoningsdød: ”Tjeneren som her beskrives som lidende, død og oppreist, kan slik som ellers i Jes 40-55 bety Israel eller en gruppe av folket; se noter til 42,1; 49,1ff; 50,4. Ifølge en annen tolkning er tjeneren en person, f.eks. profeten selv eller en konge.”

 

Det er underlig hvis kristne mennesker kan akseptere en bibelutgave som denne, som lener seg på i grunnen ateistiske forutsetninger (!)  

For den som er interessert, har det svenske tidsskriftet Bibel och bekännelse en artikkel om dette i årets julenummer http://www.bekannelse.se/2014/12/bibel-och-bekannelse-nr-5/ Her har jeg bare videreformidlet noen hovedpunkter derfra.

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tor Jakob Welde. Gå til den siterte teksten.
Det er underlig hvis kristne mennesker kan akseptere en bibelutgave som denne, som lener seg på i grunnen ateistiske forutsetninger

De lener seg vel mer på sannheten... Hvorfor er sannheten så vanslig å svelge? Hvorfor MÅ bibelen være rett, samme hva?

Kommentar #2

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Alvorlig! Hvilket paradoks!

Takk for at du gjør oppmerksom på det!

Mvh Sigurd

Kommentar #3

Sigurd Eikaas

29 innlegg  5707 kommentarer

Publisert over 5 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Hvorfor er sannheten så vanslig å svelge?

Ja, si det?

Kommentar #4

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Tor Jakob Welde. Gå til den siterte teksten.
har som forutsetning at Guds overnaturlige åpenbaring

Her drar du noen sluttninger du ikke kan stå inne for...

Problemet med bibelforskning før i tiden var at ingen turte å komme med hva de faktisk fant... i frykt for at kirken for ever og alltid fikk svertet deres navn og rykte og det som verre var... For at bibelen inneholder mange løgner og overdrivelser er det IKKE bare "ateister" innen bibelforskning som har funnet ut, det er flere anerkjente forskere i begge "leire" som har funnet ut at en del av det bibelen hevder er løgn, eller funnet på da, og at det ikke var noen gud innblandet. Og seriøse forskere forholder seg til hva de faktisk finner, hvis ikke er de ikke seriøse... Det vil si at "ateister" forholder seg til hva de faktisk finner (ifrykt for å bli avslørt av endre forskere som løgnere og på den måten miste "seriøs" og anerkjent...) og kristne må forholde seg til det samme, av samme grunn. De kan heller ikke legge til eller trekke fra som de finner forgodt, selv om de hadde en agenda for å gjøre det, gitt egen tro...

Jeg kjenner best til Bart Ehrman og hans bøker innen dette evnet og han startet sin forkning som en dypt kristen, men en kristen som var villig til å la seg lede av fakta og ikke av hva hans tro ville at han skulle finne og Ehrman er i dag agnostiker, for han fant ut at bibelen slett ikke var det sannhetes dokumentet han hadde trodd....

Ser man på NT alene så vet vi at en tredjedel av forfatterne bak de 27 bøkene som NT består av IKKE er de bibelen påstår har skrevet dem... Den andre tredjedelen aner vi ikke hvem som står bak, det kan være forfatterne som bibelen påstår eller det kan ikke det, vi vet ikke. Kun den siste tredjedelen av NT har vi sånn nogenlunde peiling på hvem som skrev, men heller ikke her kan vi være helt sikre på at det som er skrevet ikke er tillagt eller fratrukket noe av senere skribenter... Vi vet foreksempel at jesus aldri sa "Den som aldri har syndet kan kaste den første steinen", når folkemengden kom med horen da dette ikke står i orginal manuskriftet... Og der ligger også problemet, vi har så få orginal manuskrifter...

Hvis dette er guds masterplan så kan det ikke sies annet om den at den er elendig dokumentert. Faktisk så dårlig at hele historien er syltynn... For det er jo ganske rart at ingen, INGEN, reagerte på alle de triksene, miraklene og annet jesus gjorde i hans sanntid. Josefius (tror jeg navnet var...) er påstått å ha skrevet om jesus, men mest sannsynlig er dette en kristen munk som har skrevet jesus inn i hans verker, da det kanskje gikk opp for den munken også at historien rundt jesus var litt tynn, vi har kun bibelen som påstår at jesus er guds sønn og at han bedrev mirakler og bibelen er ingen troverdig kilde i og med at den også er skrevet med jesus som agenda. Og hvor vanskelig kunne det være å la jesus figuren "oppfylle" GT's profetier egentlig? Sy jesus figuren inn slik at historiene og spådommene passet?

Og alt er såklart skrevet på gresk... Selv de påståtte øyenvitne skildringene til disiplene er orginal manuskriftet på gresk... Rart, når de mest sannsynlig ville skrevet det på arimensk...

Så isteden for å forbanne ateistiske bibel forskere burde du se litt nærmere på bibelens historie og tilblivelse... Er en rekke ting som skurrer der, en masse løgner, overdrivelser og påstander som bibelen overhodet ikke har et eneste belegg for å komme med annet enn som en AGENDA for å få folk til å tro på jesus.

Sannheten er så enkel at INGEN ville trodd et eneste sekund på et hvilket som helst annet dokument om det hadde vært like syltynt som bibelen... Det burde være et gedigent tankekors for kristne, men av en eller annen grunn er det ikke det... Isteden unnskylder de, bortforklarer, lar være å se på dette kjedelige faktumet i det store og hele... ALT for å bevare troen på dette, selv om det er aldri så syltynt og lite troverdig og på samme tid kaller de seg sannhets søkende... Det er jo stikk motsatt, kristne er ikke sannhets søkende, de er tros søkende. De søker kun etter det som kan styrke troen og det har vel ikke noe med sannhet å gjøre, ihvertfall ikke når det de tror på er dokumentert så syltynt som bibelen faktisk er.

Hva med å kalle en spade for en spade? Hva med å se på fakta og ikke bare se vekk fra fakta? Fakta er at bibelen fremstår som et lite troverdig dokument, det finnes ikke et eneste bevis for noe av det som står der bortsett fra et og annet stedsnavn og heller ikke stedsnavnene har de klart å få til riktig, antageligvis fordi skribentene som satt i hellas og sydde historiene rundt jesus ikke så det som noen stor oppgave å få dette riktig. Bedre å kalle dette hellige skrifter og på den måten frita dem for ethvert kritisk blikk... Og kirken reaksjon helt opp til våre dager har jo vært å kappe hodene av "kjetterne", enten de sa det som var sant eller ikke, så det sier seg jo selv hvorfor disse overdrivelsene, løgnene og påstandene har levd så lenge...

Kanskje du burde åpne dine øyne litt isteden for å forbanne og fornekte? Sannheten er sikkert hard og svelge, men det er allikevel sannhet at bibelen slettes ikke er så troverdig som kristne tror...

 

Kommentar #5

Lilli Spæren

172 innlegg  2066 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Det er viktig å sjekke ut hvilket forlag det er som har utgitt de forskjellige biblene før man går til innkjøp. Det finnes nemlig flere forskjellige.

1 liker  
Kommentar #6

Geir Wigdel

31 innlegg  2088 kommentarer

Profetier er

Publisert over 5 år siden

vanligvis best når en vet svaret. Slik er det også her. La meg peke på den enkle sannhet at profetene Jesaia og Mika virket i den jødiske tradisjon. Etter den samme tradisjon er profetiene ennå ikke gått i oppfyllelse. Selvsagt kan en lese profetiene som et forvarsel om Jesu komme, men de kan også leses som noe annet. Som ved de fleste profetier er det mest slående at de er nokså vage og tvetydige. Når noen leser inn i disse at de gir nøyaktig beskrivelse av Jesu fødsel og virke, leser en med troens briller og legger inn ting som faktisk ikke står i profetens utsagn. Slikt er selvsagt lov i religiøs forstand, men en kan ikke vente å få allmenn, enn si vitenskapelig, aksept for at det er slik.

Kommentar #7

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

For deg syltynt, for oss solid og bekreftende!

Publisert over 5 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Sannheten er så enkel at INGEN ville trodd et eneste sekund på et hvilket som helst annet dokument om det hadde vært like syltynt som bibelen... Det burde være et gedigent tankekors for kristne, men av en eller annen grunn er det ikke det... Isteden unnskylder de, bortforklarer, lar være å se på dette kjedelige faktumet i det store og hele... ALT for å bevare troen på dette, selv om det er aldri så syltynt og lite troverdig og på samme tid kaller de seg sannhets søkende... Det er jo stikk motsatt, kristne er ikke sannhets søkende, de er tros søkende. De søker kun etter det som kan styrke troen og det har vel ikke noe med sannhet å gjøre, ihvertfall ikke når det de tror på er dokumentert så syltynt som bibelen faktisk er.

Sannheten er et ord, som for oss kristne har flere en betydning. I Bibelen er dette ordet blitt brukt for å beskrive Jesus, og er derfor svært viktig i vår forståelse av Ham. Men det stopper ikke her, for det greske ordet for sannhet, betyr ikke bare sannhet, det betyr mye mer. Det betyr slik som virkeligheten, det sanne og en hel rekke andre ord som jeg nå ikke kommer på, men de alle beskriver Jesus, og at Han er Den virkelige, sanne Personen som lever. Han sier Selv: Jeg er sannheten, veien og livet, og i dette ordet (sannheten)ligger altså vår overbevisning om at Han er sannheten og virkeligheten, men også at Han er måten å leve på, altså veien å leve.  Så vi blir vi sannhetssøkende i det at vi leser Bibelen, fordi den inneholder åndelig mat og drikke for oss.

Akkurat som vi trenger mat og drikke for vår kropp, vår fysiske kropp, så trenger vår ånd næring, og det får den gjennom Bibelen. Derfor er ikke Bibelen syltynn for oss, for den gir oss næring til å komme nærmere Gud, ikke vår fysiske kropper, men for vår ånd. På den måten er den solid og bekreftende.

Derfor når noen som ikke er troende gjør forandringer til Bibelen, og lager en studie-bibel med feilaktig åndelig føde, er det klart at man må advare andre kristne om dette. 

Jeg forstår at du ikke ser dette, fordi du tror ikke på dette, og ser på sannheten som noe fysisk. Her skiller vi på fysisk sannhet kontra åndelig sannhet. Og her igjen må jeg vise til at disse sannheter som trådstarter viser til, har vært kjent lenge i det kristne trosmiljøet. Trolig vil kristne miljøer boikotte denne bibelen, men det er dem som ennå ikke er troende som man ønsker å advare mot en slik feilaktig bibel

Jeg ønsker bare å vise deg at det finnes en annen virkelighet, en annen forståelse og en annen erfaring av denne sannheten og virkeligheten der Jesus er alt for de som tror. At det kan virke fremmende og rart, til og skremmende, er forståelig, men hvorfor er det det? Spør deg selv, ransak deg selv, hva er det som gjør at du reagerer så på den kristne tro, for hver gang jeg leser dine kommentarer, ser jeg ikke noe annet enn uvitenhet om hva tro er. Du har mye kunnskap om mye annet, men rundt tro, da viser du at du ikke vet hva du taler om, som alle andre ateister og ikke troende her inne. 

Du har formeninger og kommer med sterke påstander, men klarer aldri å vise til hvor har disse fra annet enn deg selv, og hvor i deg selv disse kommer fra. Derfor sier jeg igjen, dykk inn i deg selv, søk, og finn ut, hvorfor er det så stor motstand mot akkurat den kristne troen?

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #8

Tore Olsen

22 innlegg  5415 kommentarer

Publisert over 5 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
De lener seg vel mer på sannheten... Hvorfor er sannheten så vanslig å svelge? Hvorfor MÅ bibelen være rett, samme hva?

Lener seg mot sannheten? De lener seg mot en forutsetning, Hans Petter, ikke mot sannheten - sannheten kjenner de ikke! De har ikke forsket seg frem til sannheten, men sett på muligheter for å se bort fra den. Så de lager en forutsetning, finner et slags belegg for den, og så har vi ikke lenger en sannhet men en mening! Dernest kan vi sloss til månen detter ned om hvem som har rett, i stedet for å finne ut HVA som er rett.

Kommentar #9

Mads Tore Tengesdal

41 innlegg  2421 kommentarer

"Ateistisk vitenskap"

Publisert over 5 år siden
Tor Jakob Welde. Gå til den siterte teksten.
Det er tragisk å se at slik ateistisk vitenskap nå har begynt å trenge seg like inn i nye bibelutgaver. I den statsfinansierte svenske Bibel 2000 bortforklares Jesajas tydelige Messiasprofetier i kap.7,14; 9,6; 42,1ff; 49,1ff; 50,4ff og 52,13ff på følgende måter, i fotnoter under teksten:

Vi trenger ikke å se lenger enn til denne trådens oppfølgende kommentarer for å se at "ateistisk vitenskap" har begynt å trenge seg inn i vår kristne hverdag.

Kommentar #10

Isak BK Aasvestad

20 innlegg  2107 kommentarer

Jes 7,14 ble oppfylt lenge før Jesu fødsel

Publisert over 5 år siden

"Derfor skal Herren selv gi dere et tegn: Se, den unge jenta skal bli med barn og føde en sønn, og hun skal gi ham navnet Immanuel. 15 Rømme og honning skal han spise inntil han forstår å forkaste det onde og velge det gode. 16 For før gutten forstår å forkaste det onde og velge det gode, skal det bli øde i landet til de to kongene du frykter."

Problemet med den tradisjonelle kristne tolkningen av Jesaja 7,14 er at den river ut dette verset fra sin sammenheng og ignonerer versene som kommer etter.

Hvis man leser verset i sammenheng ser man at det ikke er ment som noen profeti om fødselen av en messiasskikkelse i en fjern framtid.

Immanueltegnet var et tegn til Judeas konge Ahas. Judea var truet av to riker, Nordriket Israel/Efraim og Aram-Damaskus. Tegnet til kong Ahas var at en ung kvinne (den hebraiske teksten sier ung kvinne/jente, den greske oversettelsen Septuaginta sier jomfru) skulle føde et gutt, gi ham navnet Immanuel og før gutten har blitt gammel nok til å forstå å forkaste det onde og velge det gode skulle Nordriket og Aram legges øde slike at de ikke kunne true Jerusalem. Dette skulle altså gå i oppfyllese i kong Ahas sin levetid. Kong Ahas regjerte fra ca 731 til ca 715 før kristen tidsregning.

Jesaja 7,14 gikk altså i oppfylelse mer en 700 år før Jesu fødsel!

Dette handler ikke om noen form for "ateistisk bibelforskning", det handler om å lese teksten!

Kommentar #11

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 5 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår at du ikke ser dette, fordi du tror ikke på dette, og ser på sannheten som noe fysisk. Her skiller vi på fysisk sannhet kontra åndelig sannhet.

Jeg forstår en håpløs bortforklaring når jeg ser en da,...

Og jeg klarer å skille sannhet fra rene påstander. At det er påstått gjør det ikke sant.

Finnes det en sannhet? Eller er alle sannheter som finnes en sannhet med tidsbegrensning?

Må bare le når du prøver å bortforklare hva som er sant med åndelig sannhet, da du heller ikke her klarer å peke på noe sant.Eller at det gjør bibelen mer sann av den grunn. Er det påstander uten bevis så er det påstander uten bevis da... Fysiskt som åndelig... Det du kaller åndelig er bevissthet for meg og er ingen løsreven ting vi kan klare oss med uten det fysiske... Det er det ingenting annet enn religiøse fantasier som tilsier, beklager å måtte si det...

Men du bryr deg altså ikke om bibelen er sann eller ikke, er det så? Du vil tro på den samme hva? Er det sluttproduktet jeg kan trekke av din lange bortforklaring?

Kommentar #12

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Bibelen er den samme

Publisert over 5 år siden
|Hans Petter Skoug. Gå til den siterte teksten.
Jeg forstår en håpløs bortforklaring når jeg ser en da,...

Og jeg klarer å skille sannhet fra rene påstander. At det er påstått gjør det ikke sant.

Finnes det en sannhet? Eller er alle sannheter som finnes en sannhet med tidsbegrensning?

Må bare le når du prøver å bortforklare hva som er sant med åndelig sannhet, da du heller ikke her klarer å peke på noe sant.Eller at det gjør bibelen mer sann av den grunn. Er det påstander uten bevis så er det påstander uten bevis da... Fysiskt som åndelig... Det du kaller åndelig er bevissthet for meg og er ingen løsreven ting vi kan klare oss med uten det fysiske... Det er det ingenting annet enn religiøse fantasier som tilsier, beklager å måtte si det...

Men du bryr deg altså ikke om bibelen er sann eller ikke, er det så? Du vil tro på den samme hva? Er det sluttproduktet jeg kan trekke av din lange bortforklaring?

De fleste bibler er like, selv om de er litt forskjellige i ordlyd, årsaken er at de har samme essens. De har Guds essens i seg. Og når jeg skriver Guds essens i seg, så snakker jeg om ånd. Du må gjerne benkte dette som bevissthet og bortforklaring, men det er dette som er den reelle sannheten med Bibelen, det er dette som gjør at vi kan si at Gud åndet inn teksten i Bibelen gjennom forfatterne av den.¨

Nå er dette sannheter uten tidsbegrensing, men jeg forstår at du mener denne boken, Bibelen, ikke lenger har betydning, siden den ble skrevet for så lenge siden. Problemet er at over 2 milliarder mennesker er uenige med deg. For dem så har denne boken, altså Bibelen, veldig stor verdi, og da er feiltolkninger ikke velkommen, spesielt ikke fra ateister som ikke har et forhold til Gud.

Dette er hentet fra en webside som har gjort litt forskning på Bibelens historie, og som har mer greie på dette enn du og meg, tror det sier sitt om innholdet i Bibelen.

Tekstkritikken søker, i mengden av håndskrifter, å nå frem til den tekst som kan sies å være den opprinnelige. Westcott og Horts utgave av NT ble epokegjørende. De gjennomførte en klassifikasjon av de teksttyper som forekom i håndskriftene, og på dette har forskningen kunnet bygge videre.

Variasjonen mellom de ulike håndskriftstypene er som regel fra saklig synspunkt ubetydelig. Det totale innhold i NT har ikke opplevd noen forandring gjennom den moderne tekstkritikken. Tekstkritikkens resultat innebærer også en bekreftelse av at teksten, så langt vi har kunnet trenge tilbake, i hovedsak har vært den samme gjennom tidene.

Du kan vel selv lese mer om det her, kan godt hende du legger vekt på andre ting.

http://www.theword.no/theWord/Undervisning/Innlegg/2008/1/1_Bibelen_-_Guds_Ord.html

At en bok, som har eksistert i mer enn 2000 år (GT) og fått et tillegg med NT som stort sett har vært uforandret, viser jo hvor aktuell denne Bibelen er. I den finner vi Guds essens gjennom Jesus Kristus, og når noen ateister ønsker å villede nye troende, klart troende reagerer.

Jeg beklager at du ikke ønsker å ta mine forklaringer for det de er, ren sannhet. Jeg har ingen ønske om å lyve for deg eller komme med bortforklaringer, det er du selv som gjør. Du krever bevis, for det trenger du å se rundt deg på de som tror. Du trenger å se nøye på de som tror, og spørre deg selv, hva er det som gjør at de blir lykkelige av å tro på noe som du anser som fantasier? Og det til tross for at de ikke har et flott ytre, herlig liv, så elsker de likevel Gud. Spør deg selv hvorfor?

Jeg bryr meg selvfølgelig om Bibelen er sann. Og som jeg har visst deg over, så har den vært den samme gjennom tidene som forskningen viser. Og troen jeg har kommer til meg fra Gud, fordi jeg leser Bibelen, og er tro mot Hans ord, jeg forblir i Hans Ord.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #13

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Jeg liker ikke denne form for generalisering

Publisert over 5 år siden
Mads Tore Tengesdal. Gå til den siterte teksten.
Vi trenger ikke å se lenger enn til denne trådens oppfølgende kommentarer for å se at "ateistisk vitenskap" har begynt å trenge seg inn i vår kristne hverdag.

Joh. 8:15

Dere dømmer etter det ytre. Jeg dømmer ingen.

Jeg må si at jeg liker ikke generalisering fra mine meningsmotstandere, og da når jeg ser det hos en som jeg mener er min trosfelle, blir det enda verre.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #14

Tor Jakob Welde

7 innlegg  167 kommentarer

Forutsetninger og metode

Publisert over 5 år siden

Takk for responsen! Har dessverre bare fått lest raskt gjennom, for uventet fikk jeg plutselig vel mye oppi hendene, masse å gjøre. Får dessverre ikke fulgt debatten videre nå, blir nødt for å komme tilbake til det senere. 

Men bare helt kort: Det handler om metode, og om forutsetninger. Forskningsobjektet er Bibelen, som jo fra første til siste side handler om Guds veldige gjerninger, overnaturlige ting. Når man da "skrider til verket" med en (såkalt) vitenskapelig forutsetning at intet overnaturlig kan ha funnet sted, ingen Gud (dersom han finnes) har grepet inn i historiens gang (i hvert fall må vi i forskningsarbeidet helt utelukke noe slikt), selv om Skriften påstår det aldri så mye - ja da er det jo IKKE særlig uventet om man kommer fram til at Bibelen er full av feil (!) Det ligger jo liksom i kortene da... Allerede i utgangspunktet er både ditten og datten da "nødt for å være feil", dersom man vil være vitenskapelig og bli tatt seriøst. Forskerne selv er ikke nødvendigvis ateister og agnostikere, (de fleste er vel ikke det), det er selve metoden som er i grunnen "ateistisk". 

Og ettersom kristen tro og ateisme er absolutte motpoler, er det underlig (ja, absurd) at så mange som kaller seg kristne "kjøper" forskningsresultatene man er kommet fram til ved hjelp av slik metode, på vantroens premisser. Historisk-kritisk metode er som kjent svært utbredt ved de fleste utdanningsinstitusjoner der kristne trossamfunn velger å sende sine prestespirer, paradoksalt nok.

Når det gjelder den kjente messianske profetien i Jesaja 7,14 - talt til kong Ahas - som Herrens egen utvalgte apostel, evangelisten Matteus (jøde), informerer oss handler om jomfru Maria/Jesu fødsel (Matt 1,22-23) - viser jeg til en artikkel på svensk:

http://www.biblicum.se/wp-content/uploads/tidskriften/2009/Biblicum_20 09-4.pdf    

og/eller en klassiker på engelsk: http://www.wlsessays.net/node/1897

Kommentar #15

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Først bør man i det MINSTE bringe på det rene OM det i det hele tatt finnes noe overnaturlig... Så langt har alt som trengtes for å ta vekk ordet over foran naturlig et skikkelig studium fritt for overtro og blind tro og frykt for det overnaturlige...

SÅ bør man finne beviser for den guden bibelen påstår eksisterer...

Hvis ikke er jeg redd for at vitenskap må ta like mye hensyn til overnaturlig påstandene i bibelen som de fleste mennesker tar hensyn til påstander om troll... Vi VET jo ikke om troll eksisterer heller, da vi hverken har beviser for eller i mot, men ingen vil vel betvile at det er MEST sannsynlig at troll ikke eksisterer...

Og siden vi har like mange beviser for at noen påstått gud eksisterer, hva er da mest sannsynlig?

Kanskje på tide å innse at man skal tune denne gude fantasien ned et par hakk og begynne å tenke på menneskers ve og vel isteden for disse, til nå, innbilte gudene? Vet om noen unger som hadde vært i live nå om alle hadde skjønt dette faktumet...

Kommentar #16

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 5 år siden

Skoug : Vet om noen unger som hadde vært i live nå om alle hadde skjønt dette faktumet...

Hvorfor blander du inn abortsaken i denne debatten, Skoug ?

Kommentar #17

Kjell G. Kristensen

120 innlegg  13843 kommentarer

Bibelforskning

Publisert over 5 år siden

 Tor Jakob Welde:

Men: Når moderne bibelforskeres arbeid har som forutsetning at Guds overnaturlige åpenbaring aldri kan ha funnet sted, må disse Messias-profetiene bortforklares. Da må det allerede i utgangspunktet utelukkes at Jesaja og Mika kan ha forutsagt Messias’ ankomst og hvem han er. For slikt går jo ikke an…

Det er tragisk å se at slik ateistisk vitenskap nå har begynt å trenge seg like inn i nye bibelutgaver. I den statsfinansierte svenske Bibel 2000 bortforklares Jesajas tydelige Messiasprofetier i kap.7,14; 9,6; 42,1ff; 49,1ff; 50,4ff og 52,13ff på følgende måter, i fotnoter under teksten:

• Messias’ jomfrufødsel ifølge 7,14: ”Den unge kvinnen kan ha vært profetens egen hustru (jf. 8,3) eller en hustru av kong Ahas.”
_________________________________________________________


Vel, slik det fremgår, legger bibelforskerne ut fotnoter både for det de forstår, og det de ikke forstår. Bibelen er for så vidt riktig i følge 2.Tim.3.16, men å omgjøre profetier til historie er ikke helt enkelt å gjøre,da måtte det gå som det gikk sidende deuterokanoniske bøkene for lenge i verda er utelatt i norske bibler, fortellingene passet ikke inn i det Lutherske religionssynet.... merkelig hvor mange perfekte religionspersoner som har levd og ennå ikke har forstått Åp.5.4-5. 

Jeg skal ikke begynne med noen ny utlegning om hvordan Bibelen er skrevet, men for å være veldig kort, så henger ikke de teologiske tolkningene av den på greip. Dersom man får problemer med bibeltekster, er det ikke fordi det er noen direkte store feil i Bibelen, men heller at det er problemer med hvordan den skal forståes - og da slett ikke som historie hvis der ikke er noen fysiske beviser for oppfyllelse. For Fork.1.9-11 forklarer jo denne delen om man savner belegg for historiske beviser? Og Jesus er jo helt tydelig på at han ikke kan ha levd i fremtid, dersom ikke alt som står skrevet om ham i alle skriftene er oppfylt på ham, kan han ikke gå inn i sin himmelske helligdom før hele Bibelen + en del andre skrifter som ikke er tatt med er oppfylt. - Luk.24.25-27, 44-45:

Da sa han til dem: «Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene.
Så sa han til dem: «Det var dette jeg talte om da jeg ennå var sammen med dere og sa at alt måtte oppfylles som står skrevet om meg i Moseloven, hos profetene og i Salmene.» Da åpnet han deres forstand så de kunne forstå skriftene, og han sa til dem: «Slik står det skrevet: Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag.

Om ikke teologer forstår skriften på veggen, er det bare for å støtte et nokså håpløs kirkelig syn på religion. Jesus sier jo også så klart ifra om at han forteller om fremtiden, før det skjer, for at en skal tro når dette det står skrevet om virkelig skjer. (Luk.1.20, Joh.13.19, 14.29, For.3.15, Esek. 21.32, Hag.2.15)

Hva sier så skriften som bekreftelse på at hvis profetiene ikke er begynt å oppfylles? - Jo, i 1.Kor.15.13-14: For hvis de døde ikke står opp, er heller ikke Kristus stått opp. Men er ikke Kristus stått opp, da er vårt budskap tomt, og deres tro er også tom. - Et tydelig budskap om at forkynnelsen om riket har tjuvstartet! (2.Tim.2.18)

Da er også den kommende høytid og budskap også bare et tomt budskap, noe så har hendt før i verda, men det er så lenge siden så ingen minnes dette i følge Fork.1.9-11 og 3.15.

Det er vel dette våre religionsforskere i har funnet ut av? Hvorfor forkynnes det noe som egentlig tilhører en tidligere verdens hendelser?

Mest leste siste måned

Sårbar og synlig
av
Ragnhild Mestad
25 dager siden / 2901 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
rundt 1 måned siden / 1984 visninger
Behov for et blikk i speilet?
av
Shoaib Sultan
13 dager siden / 1109 visninger
Drømmen om tempelet
av
Joav Melchior
27 dager siden / 621 visninger
Minner fra en sommerkirke
av
Anita Reitan
6 dager siden / 581 visninger
Full krise i Mali
av
Hilde Frafjord Johnson
12 dager siden / 577 visninger
Om islam og humanisme
av
Marie Rørvik
24 dager siden / 376 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere