Spaltist Ida Marie Haugen Gilbert

Skribent og filosof

Brett opp ermene, prester!

Jeg drømte at Jens Brun-Pedersen var blitt prest i hjembygdas kirke. Og det føltes ikke engang som et kuppforsøk.

Publisert: 12. des 2014

Det kimte til julefest. Klokkene klang og jeg løp inn i kirken, satte meg på kirkebenken og så opp mot talerstolen. Der sto sannelig Jens Brun-Pedersen.

Han var kledd i en Petter Dass-prestekjole, med en sånn hvit pappkrave rundt halsen som gir assosiasjoner til heksebrenning. Men denne prestekjolen var blodrød og manglet det broderte gullkorset. Der sto han og forkynte med torden i røsten. Han hadde omskrevet Bibelens budskap til humanetiske verdier og språk.

I drømmen stemte prest Brun-Pedersen i «tanken er fri, tanken er fri» på melodien til Glade jul. Da han begynte prekenen sa han det samme som en prest ville gjøre, bare uten forankring i Skriften.

Jeg tenkte at nå – denne gangen – står ikke verden til påske.
Da jeg våknet sjekket jeg Twitter, og fant denne meldingen fra Human-Etisk Forbund (HEF): «Kan en kirke få støtte for å være livssynsnøytralt seremonirom?», med link til saken «- Ikke kors på et felles hus.»

Jeg måtte klype meg i armen for å sjekke om jeg fremdeles drømte. Gravferdstaler og humanetiker Hanne Morberg foreslo med salighet i blikket at kirken hadde vært et ideelt sted, så lenge man fjernet korset. Hun forklarte hvordan det store rommet med enkle grep kunne «fremstå helt nøytralt og med kunst for alle.»

Med andre ord vil én menighet overta en annen menighets rom. Hun klaget over at kirkene fikk så mye tilskudd av staten. Frimenigheten Human-Etisk Forbund ville også ha penger.
Prester har trykket «like» på HEFs Facebook-profil. Trolig for å vise at de er åpne og inkluderende. Samtidig twitrer HEF at «vi trenger noen som står på for å begrense religionenes plass i skole og kirke». I motsetning til mange prester i folkekirken tør i det minste Human-Etisk Forbunds apostler å moralisere og sette premisser, på samme måte som kirken gjorde i middelalderen. Moderne prester gjør døren høy og porten vid for egen selvutslettelse. De støtter en fagforening som vil gjøre dem arbeidsledig. Alt for å unngå stempelet «konservativ».

Jeg har ofte ergret meg over at prekenen under julegudstjenesten blir mer og mer overflatisk. Enten snakker presten babyspråk, sammenligner Jesus med juletrenips, eller så folkeliggjøres julebudskapet ved å sammenligne inkarnasjonen med alt fra blomsterbed til snømåking. Musevisa kupper Et barn er født i Betlehem.

I kirkene blir åpenhet og humanisme konvertert til menighetspolitisk korrekte verdier, som igjen kroppsliggjøres gjennom ferdigsydde kirkelige ritualer. Navnefest og lysfest kopierer kirkens arkitektur. Man konfirmeres til… hva det nå er borgerlig konfirmasjon konfirmerer ungdommen til.

De færreste vet hva uansett, bare følger stimen inn i konfirmantundervisningen og later som om de følger med. Alt er likt – til og med heksebrennerkappa – bare korset mangler. De sier det samme – de gjør det samme – de moraliserer som menighet: De har bare fjernet Gud og synger Musevisa på gudstjeneste. Pekefingeren leder an i kampen for humanismen.

Jeg twitret tilbake at ”Nå må Human-Etisk Forbund bygge sin egen borg, legge sin egen grunnmur! Maken til dekadanse!” Det tikket raskt inn et varsel om kommentar på Twitter. Jeg kjente hjertet falle ned i skoene i frykt og beven for humanistisk vrede. Det var prest Sindre Stabell Kulø som «favorited my tweet».

Så står kanskje verden til påske likevel. Brett opp ermene da, prester!

FØRST PUBLISERT I VÅT LANDS SPALTE GJESTEN 12.12.2014

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #51

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Isolert selv låter det rettferdig. Livsynsnøytrale bygg alle kan benytte. Særbygg får en betale for selv.

Problemet er at det ignorerer historien. Hadde man begynt på null, så kunne jeg støttet det. "Bygg deres egne bygg, om de livssynsnøytrale vil tilbyr er bra nok for dere".

Men situasjonen er at vår historie og kultur har bragt oss disse kirkene. Da må vi forholde oss til det som det er, og late som om vi kan begynne på null.

Så er spørsmålet, hva gjør vi med disse kirkene? Skal DNK få ha dem for seg selv og ikke dele, men samtidig motta støtte utover det andre foreninger får? Skal vi omforme dem slik at de blir "nøytrale"?

Ingen av svarene er tilfredsstillende. Selv om jeg ikke er positiv til kristendommen, så er jeg heller ikke positiv til å rive ned og ødelegge noe som betyr noe for så mange mennesker. Argumentet mitt her er altså menneskelig, ikke religiøst.

Det finnes ingen åpenbar løsning her som vil bli rettferdig for alle.

Som jeg skrev i annen kommentar til Skoug, så er det en annen sak å peke på de mangler, dvs. det mangler livssynsnøtrale bygg. Av den grunn i stedet for å kjempe for at det bygges opp nye bygg uten ornamenter, så virker det på meg at han ønsker at kristne skal "dobbelt" beskattes ved at de må betale for vedlikehold på de eksisterende kirkene, samt betale via skatt for nybygg til livssynsnøtrale bygg. Det skal sies at jeg ikke ønsker å legge ord i hans munn, men det er slik jeg forstår ham.

Dette er hulkt og urettferdig, slik han anklager meg for å være.

Jeg er forresten enig med deg at det låter rettferdig at det bygges livssynsnøytale bygg som alle kan benytte, og at særbygg får den grupperingen selv betale. Men hvorfor bygge nye bygg i det hele tatt, hvorfor ikke dele på den byggmassen som er?

Jeg har ikke sagt at DNK må beholde de kirkene som er, for det er prosess, som jeg ikke er inne i. Men det jeg synes å høre fra herr Skoug er at kristne har plyndret hele Norge for ressurser.

Jeg er uenig i det. Vi lever i et demokrati, der vi betaler skatt. Og vår skatt går til å betale for en rekke goder for oss alle, blant dise godene er statsstøtte til trossamfunn/livssyn som utbetales på bakgrunn av medlemsstall. I Norge har DNK det største medlemstallet og får dermed størt utbetaling fra staten. Hadde HEF hatt det, ville ikke du, herr Horn eller herr Skoug ha klaget like mye, og det ville trolig ha vært flere livssynsnøytrale bygg oppført.

Men til slutt et spørsmål. Hva forbinder du med korset på en svart bil? Er ikke det død og begravelse? At det er et rituale som skjer i en kirke?

Hvordan kan du endre noe som er så innarbeidet i folks bevissthet? Spør herr Horn dette spørsmålet.

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #52

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er uenig i det. Vi lever i et demokrati, der vi betaler skatt. Og vår skatt går til å betale for en rekke goder for oss alle, blant dise godene er statsstøtte til trossamfunn/livssyn som utbetales på bakgrunn av medlemsstall. I Norge har DNK det største medlemstallet og får dermed størt utbetaling fra staten. Hadde HEF hatt det, ville ikke du, herr Horn eller herr Skoug ha klaget like mye, og det ville trolig ha vært flere livssynsnøytrale bygg oppført.

Men til slutt et spørsmål. Hva forbinder du med korset på en svart bil? Er ikke det død og begravelse? At det er et rituale som skjer i en kirke?

Hvordan kan du endre noe som er så innarbeidet i folks bevissthet? Spør herr Horn dette spørsmålet.

Hr. Horn svarer!

1) Skatt og antall livssynsnøytrale bygg: Dette er litt komplisert. La oss ta det enkleste først:
1/3 av befolkningen oppgir nå at de har et sekulært livssyn uten guddom, som det humanetiske/humanistiske. Bare halvparten oppgir å være kristne. Dette innebærer at fordelingen av livssynsnøytrale vs. spesifikt kristne seremonilokaler i Norge er grovt, massivt skjevfordelt. Javel, kanskje har det en historisk forklaring - men vi lever jo i 2014, og skal snart inn i 2015. Det er grenser for hvor lenge vi kan akseptere at fortidens livssynsfordeling får prege framtidens fordeling av samfunnets ressurser. I framtiden må samfunnet gjøre en kraftinnsats for å sikre livssynsnøytrale seremonilokaler. For hvor lenge kan vi godta at ateister må begraves fra en gymsal? Vi har et egalitert samfunn tuftet på rettferdighet - vi kan ikke i lengden tåle den urettferdigheten som finnes idag.

Så til den historiske bakgrunnen: Jeg har påpekt at selv om kirkebygg i gammel tid ble viet kristendommen, så ble de reist med ressurser (skatter og arbeid) i stor grad levert av det norske samfunnet. Uavhengig, egentlig, av hvor genuint kristne alle de som skattet og slet var. Kirkebyggene er ikke Kirkens arv alene - de er like mye vår felles nasjonalarv, alle vi som har forfedre som har bodd og skattet i Norge.

Videre: Selv om kirkebyggene ble brukt til gudstjenester, så hadde de også flere funksjoner. Ikke minst har kirkene i Norge tjent som en slags "samfunnshus", i den tiden det var i kirken befolkningen møttes. Det blir et vanskelig regnestykke, men hvor mange kirker hadde blitt bygget dersom deres funksjon utelukkende var gudstilbedelse? Vi vet det ikke. Men vi vet at samfunnet hadde hatt behov for forsamlingslokaler, slik vi sekulære også har behov for i dag - og at i mangel på kirkebygg ville man i by og bygd ha måttet reise symbolbygg til bruk i høytid og sorg.
Av disse grunner bestrider jeg altså at Den norske kirke har "enerett" på kirkebyggene våre. Jeg mener de tilhører det norske samfunnet, og at også den sekulære tredjedelen av befolkningen i utgangspunktet kan gjøre krav på dem.
Riktignok tror jeg mange sekulære ønsker seg mer moderne og nøytrale seremonilokaler. Mange er nok fornøyd med å la Kirken beholde kirkene. Men det forutsetter at det bygges nye bygg, eller at tilsvarende symbolbygg åpnes som alternativer.

2) Jeg er enig i at korset kan tolkes på ulikt vis. Jeg hadde ikke hatt noe problem med å bli fraktet i en likbil med kors på taket. I dødsannonsen, derimot, ville et korssymbol gitt et feil signal. Forresten er jeg ikke sikker på om jeg ser poenget med et "Happy man"-symbol heller (altså dette humanetikere ofte får i dødsannonsen, det internasjonale symbolet på humanistbevegelsen). Jeg er rett og slett usikker på om det siste jeg vil assosieres med i dødsannonsen min er livssynet mitt. Det er viktig for meg, så klart. Men muligens er det andre ting jeg heller ville ønsket at symboliserte min avskjed med livet og med mine kjære.

Jeg er enig i at det er innarbeidet i bevisstheten vår en link mellom gravferd og kirke. Nettopp derfor tenker jeg at det hadde vært naturlig om kirkebyggene i Norge kunne brukes til gravferder, uavhengig av livssynet til de som deltar eller stedes til hvile. Nettopp derfor blir det også unaturlig med kristendomsspesifikke symboler ved gravferden til en som ikke er kristen. En prest kunne vært en god gravferdstaler - i prinsippet - men så lenge han ikke prediket om gud ved graven til en som ikke hadde noen gud.
Selv opplever jeg kristne seremonier (dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd) som distraherende og kunstige, fordi seremonimesteren blander inn masse snakk om gud og religion, det skal bes og velsignes og diverse. Det ville vært like upassende, synes jeg, med en seremoni der noen skulle snakke om humanetikk, eller et annet livssyn, i en situasjon der man skal feire eller ta avskjed med et menneske.
Jeg vet jo ikke hva "alle andre" tenker om dette - men jeg vet at mange har reagert på det samme: At man kan føle at den avdøde, eller ekteparet, liksom kommer i bakgrunnen, i skyggen for det religiøse ritualet. Det er i hvert fall ikke i tråd med humanismens fokus på mennesket.

Jeg har ikke noe ønske om å endre folks bevissthet. Men realiteten er jo at folk nå er i ferd med å endre sin egen bevissthet. Stadig flere toner ned det religiøse aspektet, og bryr seg mer om det mellommenneskelige. Enten man liker det eller ikke - sekulariseringen av samfunnet brer om seg. Fordelingen av skattekroner, bruken av nasjonalarven vår, må før eller senere avspeile dette.

Kommentar #53

Ellen Hageman

78 innlegg  1075 kommentarer

Rare briller

Publisert nesten 6 år siden
Morten Andreas Horn. Gå til den siterte teksten.
Stadig flere toner ned det religiøse aspektet, og bryr seg mer om det mellommenneskelige.

Det er selvfølgelig en mulig måte å tolke samtiden på. 

Å sette det religiøse apektet i motsetning til det mellommenneskelige klinger bare ikke helt godt. Diakoni, nestekjærlighet... Kjærlighet til Gud står aldri i motsetning til kjærlighet til sine medmennesker. 

Noen ganger lurer jeg på hvilke briller du har på...

Kommentar #54

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Ellen Hageman. Gå til den siterte teksten.
Noen ganger lurer jeg på hvilke briller du har på...

Kan vel spørre deg om det samme, gitt intoleransen og diskimineringen kristne fremdeles bedriver med bibelen som "rettesnor"... Ser du virkelig ikke at kristendom ikke fremmer det menneskelige, men gjør hva den kan for å sette gud høyest og fremst? Hvis du ikke gjør det må du nok pusse brillene.... :)

Kommentar #55

Morten Andreas Horn

81 innlegg  2851 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Ellen Hageman. Gå til den siterte teksten.
Det er selvfølgelig en mulig måte å tolke samtiden på.

Å sette det religiøse apektet i motsetning til det mellommenneskelige klinger bare ikke helt godt. Diakoni, nestekjærlighet... Kjærlighet til Gud står aldri i motsetning til kjærlighet til sine medmennesker.

Noen ganger lurer jeg på hvilke briller du har på...

Tja. Hva sier du da til f.eks. dette oppslaget: http://www.vl.no/troogkirke/unge-vil-ikke-ha-julegudstjeneste-i-skoletiden-1.305760

Stemmer det, eller stemmer det ikke, at sekulariseringen brer om seg i det norske samfunnet?

Jeg har sagt tidligere at jeg ikke har noe behov for å "misjonere" for sekularismen, eller for humanetikken. Jeg føler meg ikke trygg nok på humanetikkens fortreffelighet til at jeg føler jeg kan anbefale den til andre. Det finnes sikkert mennesker som har det best som kristne, eller muslimer, eller jøder. Dersom folk skal sekulariseres, så bør det handle om at de selv opplever, i seg selv, at et verdensbilde uten noen gud er det som samsvarer best med deres eget syn.

Denne biten av tråden handler om noe annet: Den handler om hva som er demokratisk riktig fordeling av skattekroner, offentlige seremonilokaler/symbolbygg og forvaltningen av vår felles nasjonalarv - hvordan den skal se ut i en framtid der, tydeligvis, stadig flere av oss er sekulære.

Det er heller ikke korrekt lesning av meg, den utledningen du lager her. Jeg har ikke egentlig satt opp noen motsetning mellom det religiøse og det mellommenneskelige, eller humanistiske om du vil. Snare tvert i mot - jeg har i mange innlegg (og jeg tror du har lest dem, selv om jeg ikke skal forvente at du har merket deg dem) uttrykt at "det er ingen konkurranse", det er ingen motsetning. De mellommenneskelige, almengyldige, humanistiske verdier er noe vi har felles, helt uavhengig av religiøsitet. Det er fundamentet for etikken, og det er det som gir alle livssyn (antagelig) en kjerne av noe felles, noe alle kan samles om.
Det religiøse, det er noe som enkelte plasserer på toppen av dette fundamentet. Et overbygg, eller kanskje heller utbygg, som strekker seg opp og ut, ut over erkjennelsens grenser.

Derfor er det ikke, ikke nødvendigvis, noen motsetning mellom deg som kristen og meg som humanetiker. Dvs., motsetningen oppstår i det du velger å begi deg ut i det religiøse - da blir jeg stående igjen. Men du er jo hele tiden fri til å søke tilbake til det som er felles for oss. Kanskje kan vi "krangle litt" dersom det rent religiøse skal tas opp til debatt, i hvert fall i mine øyne er dette en lite viktig krangel. Vi kan jo når som helst bare "bli enige om å være uenige", du kan beholde din religion for deg, så kan vi samarbeide ut fra vårt felles verdigrunnlag.

Kommentar #56

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

Horn # 52

Publisert nesten 6 år siden

Du skriver:

1/3 av befolkningen oppgir nå at de har et sekulært livssyn uten guddom, som det humanetiske/humanistiske. Bare halvparten oppgir å være kristne. Dette innebærer at fordelingen av livssynsnøytrale vs. spesifikt kristne seremonilokaler i Norge er grovt, massivt skjevfordelt.

Men et annet sted mener jeg at du skrev at i Norge regnes 75 % av innbyggerne for å være kristne, (men at det i realiteten ikke er slik), bare det at de er bokførte som det i forskjellige medlemsmanifester. Det er slik jeg har forstått deg. Korriger meg om jeg tar feil.

Og så lenge det medlemstallet er så høyt, er det vel ikke urettferdig at DNK og andre trossamfunn som er kristne får så mye statsstøtte. Og det selv om 1/3 oppgir at de har et sekulært livssyn uten guddom, så må det være en god del av disse som ikke bryr seg så mye fordelingen av våre skattekroner? Er det vel det?

For regner man litt på det, vil det tilsi at tallet 75% som du skrev om  burde ha vært mye mindre, rundt 67%, bare for de uten noen typer av tro på en Gud, eller Allah eller Jahve. Deler vi opp dette tallet enda mer i forholdet til hvem som tror på hva (Gud; Allah, Jahve), så ville tallet på 75% gått ytterligere ned, tror jeg, så du har rett det er en utrolig skjevfordeling.

Samtidig handler det om meldemstall. Her er majoriteten, altså 75 % i DNK (slik jeg har forstått deg fra en anne tråd, husker ikke hvilke) og hvorfor det? Kommer det av at folk blir døpt i kirken? Og ikke melder seg ut? Ikke bryr seg? Er det andre årsaker til dette høye tallet? Uansett de betaler skatt, og lar staten ordne opp, til en fordeling som er bra for folk flest. Denne fordeling er ikke bare for statsstøtte til trossamfunn /livssyn, men går til alt fra skole, helse, politi, brann, fritid med mer. Under fritid kommer vel kirkene kan jeg tenke meg. 

Som minioritet, kan man være uenig i hvordan man forbruker disse skattepengene, men nå er det jo slik at folk flest ser ikke ut til å bry seg så mye. De betaler sin skatt, og klager kun over at skatter og avgifter er høye på bil, tobakk og alkohol. En del klager på at de synes det er for mye skatt på formue eller arveavgift osv. Noen klager over at kirkene får for mye, men sett utifra medlemstall, dvs de som står oppført, er dette rettferdig, er det ikke? Folk burde jo melde seg ut, om de vil ha den endringen.

Det er jo litt slik som at folk med mobiler, de endret ikke abonnement,fordi de hadde lært av sine foreldre at man skulle være en lojal kunde. Nå er de mye mer illojale mot de store selskapene, og får bedre betingelser, det samme gjelder banker, forsikringselskaper osv. Men folk har det fremdeles i seg denne tanken om at er du først meldt inn, så er du lojal. Det kan skje en endring, over dagen. Hvem vet, kanskje blir folk illojale mot DNK.

Det er bare det at det er ikke så svart hvitt som du vil ha det til hr. Horn.

Jeg forstår følelsene som ligger til grunn, og jeg ser at det mangler noe, slik du beskriver det. Men samtidig ønsker du et rituale for begravelsen, noe som er ment å gi håp til de etterlevende. Har ikke et slikt rituale vanligvis tilfalt en prest?Jeg forstår og sympatiserer med det du skriver:

Selv opplever jeg kristne seremonier (dåp, konfirmasjon, bryllup og gravferd) som distraherende og kunstige, fordi seremonimesteren blander inn masse snakk om gud og religion, det skal bes og velsignes og diverse. Det ville vært like upassende, synes jeg, med en seremoni der noen skulle snakke om humanetikk, eller et annet livssyn, i en situasjon der man skal feire eller ta avskjed med et menneske.

Jeg har selv vært med på noen begravelser, og ikke alle har vært like fine, og det beror mer på presten synes nå jeg selv. Det har med prestens tro å gjøre, er han troende eller ikke? Er han en god formidler, eller ikke? For er han troende, da kan han også berøre Ånden, og være ett med dem han skal tjene i begravelsen. I dette kan han bli en sjelesørger som kan formidle trøstende og forløsende ord, som kjøper en fri fra sorg, sinne og smerte. Det er min mening. 

MVH

Rolf Larsen

Kommentar #57

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert nesten 6 år siden
Rolf Larsen. Gå til den siterte teksten.
Og så lenge det medlemstallet er så høyt, er det vel ikke urettferdig at DNK og andre trossamfunn som er kristne får så mye statsstøtte.

Hva hvis vi meldte alle ut av alle trossamfunn, det er tross alt svært få av oss som har meldt oss inn. Så får alle melde seg aktivt inn der de mener de hører hjemme. Ideelt sett skulle man finansiere trossamfunnene sine selv, men man kunne jo gjøre som i Sverige og la folk krysse av om de ønsker å støtte et trossamfunn eller ikke.

Da kan vi snakke om prosenter. Nå har de fleste blitt meldt inn av sine foreldre, eller man blir satt i samme kategori som sine foreldre, og man merker ikke støtten på egen lommebok slik at man ikke bør bry seg om å melde seg ut.

Hvis vi i tillegg sørger for nøytrale sermonirom og skiller graverd og kirken, slik at man ikke tror man er avhengig av kirken for å få en verdig navndag, giftemål eller begravelse.

Høres det greit ut?

Kommentar #58

Rolf Larsen

19 innlegg  3052 kommentarer

For egen del...

Publisert nesten 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Hva hvis vi meldte alle ut av alle trossamfunn, det er tross alt svært få av oss som har meldt oss inn. Så får alle melde seg aktivt inn der de mener de hører hjemme. Ideelt sett skulle man finansiere trossamfunnene sine selv, men man kunne jo gjøre som i Sverige og la folk krysse av om de ønsker å støtte et trossamfunn eller ikke.

Da kan vi snakke om prosenter. Nå har de fleste blitt meldt inn av sine foreldre, eller man blir satt i samme kategori som sine foreldre, og man merker ikke støtten på egen lommebok slik at man ikke bør bry seg om å melde seg ut.

Hvis vi i tillegg sørger for nøytrale sermonirom og skiller graverd og kirken, slik at man ikke tror man er avhengig av kirken for å få en verdig navndag, giftemål eller begravelse.

Høres det greit ut?

... så har jeg ikke gjort meg opp en mening, og jeg tror jeg kommer til å melde meg ut av DNK. Når og hvor det vet jeg ikke, men det kommer trolig til å skje, begrunnelsen er min egen, selv om jeg er troende. Å melde ut alle, så får de aktivt melde seg selv inn, høres ut som en god ide, men dette er selektivt. Skal man også få lov til å krysse av for om man vil være med å støtte eldrehjem, barnehjem, ungdomsklubber, politi, helse, skole osv da? For statsstøtte til trossamfunn/livssyn er tross alt innbakt i vår skatt. Man trenger ikke å like det, men det er en del av vårt demokrati at man støtter de med et annerledes syn en seg selv.

Merker du det nå, betaler du mer eller mindre i skatt, selv om det du betaler i skatt går til å støtte DNK, HEF, muslismere, jøder osv, men de får tross alt bare en brøkdel av hva det norske folk betaler inn i skatt til den norske stat. Dette er peanøtter. Ja de blir meldt inn av sine foreldre, når de blir døpt i kirken, det er vel bare naturlig. Hvorfor er det så vanskelig å melde seg ut? Det er jo egentlig bare å være illojal mot den "banken" og avslutt ditt "kundeforhold" der, og så er det slutt, så hvorfor gjør ikke folk det? Hva er det som stopper dem? Det er jo det egentlige spørsmålet her.

Jeg er enig i det du sier:

det er tross alt svært få som har meldt oss inn

Når jeg konfirmerte meg, så var det mange av mine medkonfirmanter som sa at de gjorde det fordi det var tradisjon. Men en sa det som det var, han gjorde det for gavene og for pengene. Den dag i dag er jeg svært imponert over at han hadde mage til å fortelle sannheten til presten. De andre som gjorde det for tradisjonens skyld, gjorde det egentlig for det, men også for pengene og gavene, det er jeg sikker på. Kun en sa at han gjorde fordi han trodde på Gud. Den gang gjorde ikke det så stort inntrykk på meg, det var fordi presten skulle ikke snakke med hans foreldre, men med foreldrene til den gutten som hadde våget å fortelle sannheten om hvorfor han ble konfirmert.

Så at vi meldes inn for å komme med løgn, det er noe DNK har ordnet med selv, fordi de følger ikke sannhetene i Bibelen, og det er at først må du tro, så døpes man for å bli frelst. Barn rett etter fødsel kan ikke avgjøre noe slik, les Mark 16:16. Dermed sitter vi i dag i et slik dilemma der vi har en statsstøttet kirke. Er jeg enig i det. Både ja og nei. Jeg synes at det skal være likhet for loven, får noen statsstøtte, skal alle få det. Man skal ikke tvangsmelde folk ut fra DNK, men jeg synes de bør endre praksis. Om de gjør det er noe helt annet.

Jeg har aldri stått for at noen skal oppleve at deres anvnedag, giftemål eller begravelse skal bli uverdig, og som jeg har skrevet hele tiden, la dette enten bli en dugnad bli folk (dette med kirke og nøytrale seremonirom) og eller at alt støttes på lik linje av staten.

Slik høres det greit ut for meg, slik som det står bekrevet for meg over.

MVH

Rolf Larsen

Mest leste siste måned

Tåkelagt
av
Liv Osnes Dalbakken
rundt 2 måneder siden / 3523 visninger
Sover heile regjeringa?
av
Lisbeth Marie Austnes
13 dager siden / 1231 visninger
Nei, Lægdene, vi er ikke i mot kvinner
av
Mikael Bruun
rundt 1 måned siden / 922 visninger
Når fest blir dom
av
Kristine Sandmæl
19 dager siden / 884 visninger
Er jeg rett kalt prest?
av
Julie Schjøth-Jovik
11 dager siden / 824 visninger
Takk og farvel, KrF
av
Kristofer Olai Ravn Stavseng
11 dager siden / 634 visninger
Det viktigste er et godt arbeidsmiljø
av
Martin Enstad
23 dager siden / 565 visninger
Kristnes omtale av president Trump.
av
Kjell Tveter
3 måneder siden / 439 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere