Petter Olsen

48

Gule har null poeng

Humanetiker Lars Gule vil frata NRK den redaksjonelle friheten. Hvilket samfunn er det han ønsker seg?

Publisert: 6. des 2014

For noen uker siden skrev jeg et innlegg med overskriften "Gule har ett poeng". Jeg brukte tallordet "ett", altså, for å understreke at jeg hadde funnet en eneste ting i en meningsytring fra Gule som jeg var enig i.

Etter å ha åpnet Vårt Land ved frokostbordet i dag kan jeg konstatere at det er slutt på enigheten. Som en reaksjon på forrige helgs salme-maraton på NRK krever Gule nå at "NRK må gjøre noe tilsvarende for muslimer, humanetikere, katolikker - alt etter størrelse".

At dette kommer fra en høyt utdannet mann, med en lærestol på en høgskole, gjør det vanskelig å fatte. For det Gule i realtieten gjør seg til talsmann for i dette intervjuet, er å sette Redaktørplakaten ut av kraft i NRK. I stedet for at kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen skal ta avgjørelse om hvilket redaksjonelt innhold som skal publiseres, er det religionsstatistikk som skal avgjøre det.

Ytrings- og trykkefrihet er en grunnleggende rettighet i et demokratisk samfunn. Såpass langt tilbake som i 1953 ble det inngått en avtale (erklæring) mellom Norsk Redaktørforening og det som da het Norske Avisers Landsforbund, om en redaktørs rettigheter og plikter (Redaktørplakaten). Hovedprinsippet i denne, om redaktørens uavhengighet, ble lovfestet fra 1. januar 2009. Det Lars Gule nå tar til orde for, at det altså ikke er NRKs redaktør som skal bestemme innholdet, er dermed også i strid med norsk lov.

I tilfellet med salmesendingen - som med alle andre sendinger - har Thor Gjermund Eriksen truffet en beslutning om at dette er et innhold han ønsker.

Det er mediets grunnsyn og formålsbestemmelser som setter grensene for redaktørens ansvar, og kommer han eller henne i uløselig konflikt med dette, plikter vedkommende å trekke seg tiloake. Men i enhver annen situasjon har "den ansvarshavende redaktør det personlige og fulle ansvar for mediets innhold", som det heter i erklæringen.

Det er ønske om "likebehandling" som ligger til grunn for Gules krav, men han får heller smått med støtte i avisartikkelen. Basim Ghozlan, forstander for Det islamske forbundet, beskriver Gules forslag som "litt sært". Det er jeg enig med ham i.

Likebehandling i presseetikken handler først og fremst om at alle angrepne parter skal komme til orde. Jeg kan vanskelig se at "Salmeboka minutt for minutt" har skapt en situasjon som krever et tilsvar.

Når Lars Gule nå vil trumfe NRKs redaktør, må han altså først argumentere for at ansvarlig redaktør Thor Gjermund Eriksen har opptrådt i strid med NRKs målformulering og grunnsyn, og deretter må han overbevise styret om det samme.

Det kan fort bli et arbeid som tar mer enn 60 timer, og Lars Gule bør også tenke over om det er verdt det.

   

 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Dan Lyngmyr

191 innlegg  1189 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Når Lars Gule nå vil trumfe NRKs redaktør, må han altså først argumentere for at ansvarlig redaktør Thor Gjermund Eriksen har opptrådt i strid med NRKs målformulering og grunnsyn, og deretter må han overbevise styret om det samme.

Jeg observerer at mer enn to millioner fulgte sendingene - så NRK`s ansvarlige redaktør har åpenbart gjort en god vurdering, i alle fall om seeroppslutningen skal være en indikasjon på om valget var riktig.

Det er heller ikke noe som tyder på at sendingene skulle være i strid med NRK`s "samfunnsoppdrag" og den bredde og intensjon som ligger i dette, snarere tvert imot.  

Kommentar #2

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Jeg tenker at NRK har forskjellige oppgaver. En oppgave er å være en fellesleverandør av begivenheter slik som julekalenderen på TV. Der er jeg opptatt av at den skal nå alle barn og ikke vær linket til kristendommen.

Så har NRK også en oppgave å spre smale temaer av interesse for enkelte grupper. Jeg ser ikke ett problem i å velge ut salmesynging blant saktetv som hurtigruta, strikking og vedbrenning.

Så jeg vil si at for en gangs skyld har ikke Gule et godt nok poeng ;)

Kommentar #3

Lilli Spæren

172 innlegg  2067 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det er ønske om "likebehandling" som ligger til grunn for Gules krav, men han får heller smått med støtte i avisartikkelen. Basim Ghozlan, forstander for Det islamske forbundet, beskriver Gules forslag som "litt sært". Det er jeg enig med ham i.

Likebehandling er nok et stråargument. Det er mest nærliggende å tenke at det er kristendommen Gule vil til livs.

Det er skremmende hvor stor påvirkningskraft humanetikere / ateister har i vårt samfunn idag. De vil helst rasere landets verdigrunnlag i en fart.

Eksempelvis skal det bare en eller to sinte ateistiske foreldre til, for at en hel skole skal få problemer med å gjennomføre en skolegudstjeneste til jul. Det ligner et mindretallstyranni.

Når det gjelder salmemaraton, har dette vært til stor glede for veldig mange. Og til stor irritasjon for de få.

Når det gjelder alle andre mer eller mindre dårlige TV program med banning, seksualisert språk og blasfemi, så må vi andre bruke AV-knappen. Men det kan altså ikke ateister når det en sjelden gang dukker opp et program med kristent innhold.

Kommentar #4

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Helt enig

Publisert over 4 år siden
Lilli Spæren. Gå til den siterte teksten.
Likebehandling er nok et stråargument. Det er mest nærliggende å tenke at det er kristendommen Gule vil til livs.

Det er skremmende hvor stor påvirkningskraft humanetikere / ateister har i vårt samfunn idag. De vil helst rasere landets verdigrunnlag i en fart.

Eksempelvis skal det bare en eller to sinte ateistiske foreldre til, for at en hel skole skal få problemer med å gjennomføre en skolegudstjeneste til jul. Det ligner et mindretallstyranni.

Når det gjelder salmemaraton, har dette vært til stor glede for veldig mange. Og til stor irritasjon for de få.

Når det gjelder alle andre mer eller mindre dårlige TV program med banning, seksualisert språk og blasfemi, så må vi andre bruke AV-knappen. Men det kan altså ikke ateister når det en sjelden gang dukker opp et program med kristent innhold.

Selvfølgelig vil Gule kristendommen til livs,og han bruker mange metoder som han har tenkt ut uten å høre etter hva folket vil i den saken.

For som vi vet er HANS definisjoner de beste og befinner seg i sentrum av "de beste kunnskaper"som han ynder å kalle det.

Så om nesten halvparten av norges befolkning var innom NRK`s salmemaraton,betyr dette null i Gules verden.
At det er mulig å inneha en slik arroganse kan vi spekulere på,men det er altså det. 

Kommentar #5

Rudi Wara

90 innlegg  3720 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Etter å ha åpnet Vårt Land ved frokostbordet i dag kan jeg konstatere at det er slutt på enigheten. Som en reaksjon på forrige helgs salme-maraton på NRK krever Gule nå at "NRK må gjøre noe tilsvarende for muslimer, humanetikere, katolikker - alt etter størrelse".

Ja, velkomen til den reaksjonære sikkelsen Gule. Gule har andre motiver bak en å hevdeat det skal være likhet for alle religioner - slik som gule hevder. Hadde Gule satt seg litt inn i hva koranen faktisk sier -  hva er grunnpilarene i den islamske troen  - altså hente fakta ut fra koranen selv og se ideologien i den boken. Ikke hente informasjon fra muslimer, men fra boken da vil Gule for se at denne boken bryter klart med Norsk lov og likestilling. Den sier klart at vist du ikke tror på allah - da skal du drepes.

Derfor for en som ytrer at isalmske verdier skal få komme fram i det Norske samfunnet - han har enten dummskap - eller helt andre motiver bak dette.

En må slutte å se på menneske - men se hva slags ideologi religionene egentlig har.

Budister eller humanetikekre etc. - de kan ikke fornekte at Jesus er Guds Sønn - fordi de ikke tror. Mulsimene går aktivt ut og hevder med belegg at Jesus ikke er Guds Sønn.

Det er stor forskjell fra å ha full visshet om at Gud ikke har en Sønn - til det å ikke tro at Gud ikke hadde en Sønn.

Kommentar #6

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Kjepper og strå

Publisert over 4 år siden

Jeg erhelt uenig i Petter Olsen sin vinkling. Jeg er sikker på at Gule ikke mener "må" i rettslig forstand, men i samfunnsmoralsk forstand. Og det må Gule selvsagt få lov til å argumentere for.

Men her er det opp til moskeene og dra igang sin maraton-salmesynging (eller tilsvarende), så ser jeg ikke bort ifra at NRK bidrar med en form for dekning. Så kan Gule klage dersom dekningen ikke var samsvarende.

Kort: Gule rir en kjepphest og Olsen lager en stråmann

"Og sånn går no dagan."
Kommentar #7

Petter Olsen

48 innlegg  144 kommentarer

Om stråmenn

Publisert over 4 år siden
Atle Pedersen. Gå til den siterte teksten.
Jeg er sikker på at Gule ikke mener "må" i rettslig forstand, men i samfunnsmoralsk forstand. Og det må Gule selvsagt få lov til å argumentere for.

Men her er det opp til moskeene og dra igang sin maraton-salmesynging (eller tilsvarende), så ser jeg ikke bort ifra at NRK bidrar med en form for dekning. Så kan Gule klage dersom dekningen ikke var samsvarende.

Hei, Atle Pedersen, og takk for respons!

Jeg er ikke vant til at mange er enig med meg (det var det visst denne gang), så det er selvsagt helt greit at du er uenig!

Du mener jeg lager en stråmann - altså tillegger Lars Gule en mening og argumenterer mot den. Jeg mener at jeg i stedet kommenterer det jeg tenker er konsekvensen av Gules krav. I mitt hode er det noe annet enn å lage en stråmann, nemlig å forsøke å tenke prinsipielt.

Så sier du at dersom andre, for eksempel representanter for andre livssyn enn kristendommen, drar i gang et tilsvarende arrangement - og NRK velger å dekke det - så kan Gule klage dersom dekningen ikke er "samsvarende". Jeg velger å tolke det uttrykket som "like omfattende". Her er det to ting å si: For det første kom ideen til "Salmeboka minutt for minutt" fra en NRK-ansatt (Helge Gudmundsen) og ble fremmet som forslag via intern tjenestevei. For det andre måtte Gule gjerne ha klaget på dekningens form, men det ville uansett være opp til redaktøren å avgjøre.

Kommentar #8

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Du mener jeg lager en stråmann - altså tillegger Lars Gule en mening og argumenterer mot den. Jeg mener at jeg i stedet kommenterer det jeg tenker er konsekvensen av Gules krav. I mitt hode er det noe annet enn å lage en stråmann, nemlig å forsøke å tenke prinsipielt.



NRK har et samfunnsansvar. Å påpeke dette er ikke å ta fra NRK den redaksjonelle friheten.

Han kunne vært mer presis i språkbruken for å unngå misforståelse. Samtidig mener jeg det går klart frem av situasjonen at Gule neppe kan ha ment det sterkere enn slik jeg her fremlegger det. Jeg vil derfor kalle det en stråmann å antyde dette på Gules vegne.

Skulle du være prinsippiell her måtte du hevde at NRK ikke har et samfunnsansvar, og at ingen medborgere har noe med hva NRK driver med, ingen skal komme å si hva NRk må og ikke må.

Så er jeg selvsagt helt uenig i Gule sin vurdering av situasjonen. Men tross det mener jeg altså at Gule har rett til sin mening om hva NRK sin oppgave er, på lik linje med alle andre lisenbetalere og samfunnsborgere for øvrig.

Kommentar #9

Lars Gule

95 innlegg  3888 kommentarer

Ikke måte på

Publisert over 4 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Humanetiker Lars Gule vil frata NRK den redaksjonelle friheten. Hvilket samfunn er det han ønsker seg?

Det var da voldsomt. Snakk om å skyte langt over mål.

NRK har et redaksjonelt ansvar i henhold til redaktørplakat og Vær Varsom plakaten. Men NRKs redaksjonelle frihet er nok noe annerledes enn den redaksjonelle friheten i andre medier.

Det henger sammen med NRKs rolle som allmennkringkaster. Det er blant annet derfor det finnes et Kringskastingsråd som har meninger om hva NRK gjør og sender. De synspunktene som der kommer fram, er også viktige for kringkastingssjefen.

Kort sagt: NRKs redaksjonelle frihet er noe begrenset av nettopp formål, organisering og finansiering.

Jeg er med på å finansiere NRK, ikke over skatteseddelen, men dirkete via lisensen. Det gjør at vi alle er meningsberettigede når det gjelder NKRs innhold og sendinger på en ganske annen måte enn overfor andre medier som finansieres gjennom frivillige abonnement (og annonser).

Det er derfor ganske rørete å sammenligne mine synspunkter og krav om livssynsmessig likeverdig behandling av NRK med autoritære samfunn hvor staten styrer innholdet i etermediene ut fra snevre ideologiske hensyn og/eller ren maktbrynde.

Leser man hele intervjuet i Vårt Land og tolker innholdet på en rimelig måte - ikke minst i lys av hva jeg gjentatte ganger har sagt om livssynsfrihet og likeverdig behandling -, er det interessant at Olsen ikke har noen som helst synspunkter på nettopp dette: Likeverdig behandlig av alle livssyn.

Men Olsen det er urimelig å kreve likeverdig behandling av livssyn i en lisensfinansiert allmennkringkaster?

Kanskje det hadde vært verdt å diskutere, og ikke urimelige tolkninger av hva jeg sier og mener.

Lars Gule

Kommentar #10

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Å holde samfunnet oppdatert

Publisert over 4 år siden

Petter Olsen nevner at ytrings- og trykkefrihet er en grunnleggende rettighet i et demokratisk samfunn og viser til Redaktørplakaten  . Viktig. Er ikke helt sikker på at denne plakaten er komplet  relevant for det Gule påpeker i intervjuet . NRK’s virksomhet har også egen plakat. Ser vi på

pkt 3i sies det «NRK skal gjenspeile Norges religiøse arv og mangfoldet av livssyn og religioner i det norske samfunnet.»

TV-sjefen i NRK, Arne Helsingen sier at han er «begeistret for sakte-TV og for den helt spesielle salme­varianten. Om det dukker opp gode ideer knyttet til andre religioner og livssyn, vil NRK vurdere dem på linje med andre forslag»

 

Jeg tenker akkurat nå på Basim Ghozlans bemerkning «Men alle religiøse grupper ­setter pris på at media dekker deres høytider og forteller litt om dem, slik at resten av samfunnet er oppdatert.» Jeg selv er alltid nysgjerrig på hvordan andre religiøse samfunn feirer sine høytider. Skulle gjerne også fått mer viten/ innsikt av jødenes og tilsvarende små minoriteters høytideligheter. Så her er jeg faktisk enig med Ghozlan

Kommentar #11

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Klagar

Publisert over 4 år siden
Rudi Wara. Gå til den siterte teksten.
Ja, velkomen til den reaksjonære sikkelsen Gule.

Wara nokon for å vere reaksjonær? Du verden! Og det kjem frå ein kar som trur at døde vaknar til live.

Kommentar #12

Levi Fragell

99 innlegg  1166 kommentarer

Enig med Lars, men....

Publisert over 4 år siden
Jeg er enig i at det forkynnende og livssynsfavoriserende element i NRKs salmemaraton krenker idealer om likhet og likeverd. Men, NRK, spar oss likevel for gjenoppretting av balansen!!!! (Og kjære layout- og sideredigerere i Vårt Land: Lars Gule er en blid og hyggelig mann, hvorfor må dere bruke sinnatagg-fotoet (i dagens papirutgave) gang etter gang?)
Kommentar #13

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Å skape identitet

Publisert over 4 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Hvis forslaget føres ut i livet - selvsagt blir det ikke det - ville det medføre at alle ble satt opp mot alle. Det ville føre til at de enkelte grupper ville mobilisere "sine" for å få sin tilfeldig fluktuerende, statistisk "rettmessige" plass i mediebildet. Det ville bli en svært tydelig kamp om mediebildet. Kveruleringen ville opphøyes til juss, moral, rett og prinsipp. Og det er dette som Gule ønsker. Han ønsker en offentlighet som ikke lenger har noe felles. Han ønsker å splitte befolkningen.

 

RobinH’s utsagn i denne sammenheng, om at Gule ønsker å splitte befolkningen, er bemerkelsesverdig. Hva, i denne sammenheng er splittende? Er jeg medregnet i RobinH’s befolkning? Eller er befolkningen kun de som har hatt en fin opplevelse med salmemaratonen?

Etter mitt syn er det din kommentar http://www.verdidebatt.no/debatt/post11543002.zrm , RobinH, som splitter befolkningen! Du snakker straks om «at de enkelte grupper ville mobilisere "sine" for å få sin tilfeldig fluktuerende, statistisk "rettmessige" plass i mediebildet.- bli en svært tydelig kamp om mediebildet»

Det er kverulerende og det forvandler en ateists krav til allmennkringkasteren om likebehandling til et allment bikkjeslasgsmål i befolkningen. For i alle fall jeg selv regner meg med deg og også alle andre mennesker som innehar et rødt pass og betaler sin lisens..

Jeg selv har lettest for å skape min identitet når jeg opplever noe som tilsvarer mitt syn. Så vidt Du weisst es.

Kommentar #14

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Hvornår ble det bestemt at identitet skulle bygges på statistikk -

Skal NRK bygge vår identitet og det i entall? Jasså du Robin.

Kommentar #15

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Skal NRK bygge vår identitet og det i entall? Jasså du Robin.

Du forstår at all output er basert på input? All input bygger. Ja. Vi kan ikke overlate slik til tallmessige tilfeldigheter.

Vi har en faktisk en arv vi er satt til å forvalte. 

Kommentar #16

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Nettopp

Publisert over 4 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Vi har en faktisk en arv vi er satt til å forvalte.

Klokt sagt av Haug.

Det er bemerkelsesverdig mange som ser ut til å forakte det bestående...det opprinnelige vi som kultur har bygget i generasjoner,og som er villig til åpne for et eller annet nytt...samme hva bare vi blir kvitt det trygge bestående forutsigbare...
Jeg tror du er inne på noe veldig interessant her. 

Kommentar #17

Lars Gule

95 innlegg  3888 kommentarer

Den dype tenker?

Publisert over 4 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
NRK skal uttrykke en offentlighet. Ikke flere parallelle.

Her har i alle fall Olsen noe å ta tak i. Hvem opptrer autoritært og ensrettende her?

Ellers morsomt at Haug vil ha en KRISTEN offentlighet. Så mye for hans religionskritikk.

Ikke annet å vente av postmoderne ... øh, hm ... "filosofer" var det visst.

Lars Gule

Kommentar #18

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

En pest og plage

Publisert over 4 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Og NRK skal forholde seg til norsk historie og kultur - ikke tilfeldige statistikker i egen tid, noe som ville virke klart oppløsende på norsk identitet.

Og NRK skal forholde seg til norsk historie og kultur - ikke tilfeldige statistikker i egen tid, noe som ville virke klart oppløsende på norsk identitet? (

Jeg anbefaler RobinH på der varmeste å studere nøy alle punkter og underpunkter - hva som står på NRK’s plakat

 

«Men det er jo dette Gule ønsker. Han hater sit eget og sine egne». Unnskyld, RobinH, men jeg trakk først på smilebåndet. Så måtte jeg skrattle. Jo da, Robin, «Selvhat» er et overmykje velbrukt retorisk grep. Sist så jeg det brukt på fb av én jøde mot en annen fredsøkende jøde. Du vet, det har ikke lenger virkning når den brukes i hytt, vær og pine. Faktisk en pest og en plage i tidsånden.

.

 

DS: u, RobinH, vær forsiktig: «Men som regel handler det, i all sin banalitet, om hat til egen far» Du husker vel at jeg ymtet om noe lignende om ditt forhold til …, og fikk så ørene flagret av deg. Jeg ba om unnskyldning. Be moderator om å fjerne dette sjofle personangrep før jeg be om det.

Kommentar #19

Lars Gule

95 innlegg  3888 kommentarer

Balanse og balanse

Publisert over 4 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Men, NRK, spar oss likevel for gjenoppretting av balansen!!!!

Å synge salmer er i utgangspunktet og prinsipielt å drive kultisk virksomhet, dvs. gudsdyrkelse. Men det er opplagt at man også kan synge salmer fordi man liker musikken, finner tonene vakre osv.

Slik sett er det mange av oss som kan sette pris på salmesang fra et dyktig kor - og på annen kirkemusikk. Uten noen religiøs hensikt. Slik sett er det selvsagt "forsvarlig" at NRK sender salmesang - og gjerne hele salmeboka på 60 timer.

Men NKR har en forpliktelse til balanse når det gjelder livssyn OG de mange kulturarvene vi har her i landet. Det innebærer ikke at NRK behøver å legge til rette for at andre trossamfunn skal misjonere gjennom radio og fjernsyn. NKR kan velge å informere, gi oss kunnskap, om ulike livssynstradisjoner på en skikkelig måte.

Dette kan sikkert skje gjennom maratonsendinger - men det er ikke akkurat det jeg vil anbefale. Og selv om jeg ønsker balanse, sa jeg vel neppe til journalisten fra Vårt Land at det var naturlig med 60 timer sammenhengende langsomt TV for balansens skyld.

Det viktige er at NRK lever opp til sin forpliktelse om likeverdighet - og derfor inngår fornuftige samarbeid med ulike livssynsgrupper om hvordan deres livssyn kan presenters.

Alternativet er at NRK kutter all favorisering av (statskirke)kristendommen. Kort sagt: Like lite (null) på alle. Det ville være konsekvent og også en form for likebehandling.

Vi er neppe der i Norge i dag. Dermed må balansen ivaretas gjennom presentasjon av jødedom, hinduisme, buddhisme, islam, humanisme ... på måter som får fram det positive, det kultur- og identitetsskapende osv. Akkurat som når man presenter de fine sidene av kristent inspirert kultur.

Lars Gule

Kommentar #20

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Hvem er NKR?

Publisert over 4 år siden

Er det Norges Kristelige Rikskringkasting du henviser til:)

Kommentar #21

Gunnar Lund

0 innlegg  6279 kommentarer

Ikke nødvendig

Publisert over 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Vi er neppe der i Norge i dag. Dermed må balansen ivaretas gjennom presentasjon av jødedom, hinduisme, buddhisme, islam, humanisme ... på måter som får fram det positive, det kultur- og identitetsskapende osv. Akkurat som når man presenter de fine sidene av kristent inspirert kultur.

Slik jeg ser det er det en selvfølge at kristendommen skal ha en særstilling i dette landet. Grunnen er at kristendommen har vært Norges religion de siste 1000 årene. Det har hatt en helt avgjørende innflytelse på vår nasjons kultur og historie. Vi kan ikke si det samme om islam, hinduismen, buddhisemen eller andre religioner, de har vel kun vært i Norge de siste rundt 30 årene. Dette nye som du tydeligvis ånder sterkt for, må fint bare finne seg i å stille bakerst.

Kommentar #22

Kaare Michael Christoffersen

5 innlegg  328 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Typisk Lars Gule å skyve hensynet til bl.a muslimene foran seg.

Typisk muslimene å ikke kjenne seg igjen i det Lars Gule sier.

Kommentar #23

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Hvem har bestemt det ?

Publisert over 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Men NKR har en forpliktelse til balanse når det gjelder livssyn OG de mange kulturarvene vi har her i landet. Det innebærer ikke at NRK behøver å legge til rette for at andre trossamfunn skal misjonere gjennom radio og fjernsyn. NKR kan velge å informere, gi oss kunnskap, om ulike livssynstradisjoner på en skikkelig måte.

Dette kan sikkert skje gjennom maratonsendinger - men det er ikke akkurat det jeg vil anbefale. Og selv om jeg ønsker balanse, sa jeg vel neppe til journalisten fra Vårt Land at det var naturlig med 60 timer sammenhengende langsomt TV for balansens skyld.

Det viktige er at NRK lever opp til sin forpliktelse om likeverdighet - og derfor inngår fornuftige samarbeid med ulike livssynsgrupper om hvordan deres livssyn kan presenters.

Alternativet er at NRK kutter all favorisering av (statskirke)kristendommen. Kort sagt: Like lite (null) på alle. Det ville være konsekvent og også en form for likebehandling.

Vi er neppe der i Norge i dag. Dermed må balansen ivaretas gjennom presentasjon av jødedom, hinduisme, buddhisme, islam, humanisme

Er det du har som "bestemt" dette inne i ditt eget hode ?

Jeg skal vedde mye på at det ikke finnes noen bestemmelse i NRK`s statutter at alle religioner skal ha like mye dekning.

Humanetikere har så lenge de har eksistert gnålt om hvor ille det er at det formidles kristen tro i radio og tv...Dette er bare nok et eks på hakk i plata fra vår egen kulturs fiender her i landet.

Men Gule og resten av alarmistene fra HEF tror de har funnet løsningen ved å BRUKE andre religioner som brekkstang for å få kristen tro til å tystne og bli borte.

Men de er i sterk utakt med folket.Bare innse det Gule.Du vil aldri vinne denne kampen.

 

Kommentar #24

Solveig A. Wahl

21 innlegg  2668 kommentarer

Det norske samfunn

Publisert over 4 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Jeg skal vedde mye på at det ikke finnes noen bestemmelse i NRK`s statutter at alle religioner skal ha like mye dekning.


 Unnskyld, herr Holt, jeg må også spørre deg i denne tråden: Hvor det står det skrevet at "alle religioner skal ha like mye dekning".

I plakaten står det

"NRK skal gjenspeile Norges religiøse arv og mangfoldet av livssyn og religioner i det norske samfunnet."

Dt norske samfunn er både deg, meg og alle andre som  finnes i det norske samfunn. lle dem har norsk pass og betaler sin lisens.

Kommentar #25

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Vi har en faktisk en arv vi er satt til å forvalte.

Nei Robin. Som vanlig fastslår du sannheter som ikke er sannheter men kun dine subjektive meninger.

Det fremstår som om du tror at dine meinger i seg selv er evige sannheter.

Kommentar #26

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Men, NRK, spar oss likevel for gjenoppretting av balansen!!!! (

Jeg likte godt denne faderlige, kjærlige filleristende irettesettingen av Gule fra Fragell. 

Kommentar #27

Robin Haug

127 innlegg  11014 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Du får unnskylde min mindreverdighetsfølelse, men i sannhet, hvem blant oss føler oss ikke underlegne i ditt selskap?

Jeg vet ikke?

Men du har lenge hatt akkurat den tonen overfor meg. Det er det jo ikke, tro mine ord, alle som har. Så jeg går bare ut fra at det handler om noe inne i deg selv. Er det meget du angrer på i ditt liv, Christiansen? 

Kommentar #28

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Robin Haug. Gå til den siterte teksten.
Er det meget du angrer på i ditt liv, Christiansen?

Du treffer blink gang etter gang. Du burde bli en life coach. Ut fra små ord på en skjerm kan du ta ett dypt dykk inn i det innerste hos hver enkelt av oss. Det virker så enkelt for deg, som om det ikke krevde en insats overhodet.

Kommentar #29

Oddbjørn Johannessen

186 innlegg  13478 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Du treffer blink gang etter gang. Du burde bli en life coach. Ut fra små ord på en skjerm kan du ta ett dypt dykk inn i det innerste hos hver enkelt av oss. Det virker så enkelt for deg, som om det ikke krevde en insats overhodet.

Haugs merkverdigheter overrasker vel ikke ikke lenger, men at noen stadig trykker på "bra"-knappen for det, er ubegripelig.

Kommentar #30

Atle Pedersen

9 innlegg  7651 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
Jeg er enig i at det forkynnende og livssynsfavoriserende element i NRKs salmemaraton krenker idealer om likhet og likeverd.

På hvilken måte da?

Jeg er ateist, og også ganske anti-teist, men er ikke i nærheten av å bry meg, langt mindre føle meg krenket.

På hvilken måte skulle dette kunne være egnet til å krenke meg? 

Verden består av mange mennesker som bryr seg om andre ting enn meg. NRK er også for disse. Jeg ser ingen grunn til å bli mer krenket av dette enn av hurtigruta minutt for minutt.

Kommentar #31

Petter Olsen

48 innlegg  144 kommentarer

Ja vel?

Publisert over 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
NRK har et redaksjonelt ansvar i henhold til redaktørplakat og Vær Varsom plakaten. Men NRKs redaksjonelle frihet er nok noe annerledes enn den redaksjonelle friheten i andre medier.

God kveld, Lars Gule, og takk for svar!

Du mener altså at NRKs ansvarlige redaktør ikke har de samme rettigheter og plikter som andre redaktører og viser da til NRKs rolle som allmennkringkaster.

La meg da vise til vedtektene for NRK, hvor det i kapittelet om NRKs allmennkringkastingsoppdrag står følgende (paragraf 12 d), uthevelsene er mine):

"NRK skal være redaksjonelt uavhengig. NRK skal verne om sin integritet og sin troverdighet for å kunne opptre fritt og uavhengig i forhold til personer eller grupper som av politiske, ideologiske, økonomiske eller andre grunner vil øve innflytelse på det redaksjonelle innholdet. Virksomheten skal preges av høy etisk standard og over tid være balansert. Saklighet, analytisk tilnærming og nøytralitet skal etterstrebes, jf. bl.a. prinsippene i Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten."

Hva Kringkastingsrådet angår, framgår det at dets rolle er rådgivende. Det kan altså ikke pålegge ansvarlig redaktør å handle på en bestemt måte.

Jeg kan altså ikke finne holdepunkter for utsagnet om at NRKs redaksjonelle frihet er begrenset på noen spesiell måte. Dermed kan jeg heller ikke være enig i din påstand om at jeg "skyter langt over mål". Du er i den aktuelle artikkelen sitert på at "NRK må gjøre noe tilsvarende for...", og du har ikke påberopt deg feilsitat.

At din lisensutbetaling på noen særskilt måte skulle gjøre deg meningsberettiget hva angår NRKs sendeplan kan jeg heller ikke være enig i. For det første betaler du lisens fordi du har et fjernsynsapparat, ikke fordi det kommer et innhold ut av dette apparatet. At pengeinnbetalinger skulle gjøre deg meningsberettiget om innholdet er da også en ganske skummel tanke. Du - og alle vi andre - har derimot anledning til å mene noe om innholdet simpelthen fordi vi er borgere i et demokratisk land. Det er imidlertid forskjell på å ha rett til å mene noe og det at meningene blir fulgt opp av - i dette tilfellet - NRKs ansvarlige redaktør.

Så etterlyser du min mening om "likeverdig behandling av alle livssyn". Det har jeg ment noe om før, og jeg vil vise til et svar jeg skrev i en tidligere tråd om kristendom i offentligheten. Som det framgår her, stiller ikke Den europeiske menneskerettsdomstol noe krav om at staten skal være livssynsnøytral (selv om humanetikere skulle ønske det aldri så mye). Og igjen blir det feil når du kobler innhold opp til en lisensinnbetaling som ikke har noe med innhold å gjøre. Svaret mitt blir altså at "ja, det er urimelig å kreve likeverdig behandling av livssyn i en lisensfinansiert allmennkringkaster".

(Jeg har da ikke sagt noe om hvem som faktisk ville ha brydd seg om å låne øyne og ører til et programtilbud som var bestemt av matematiske størrelser. Jeg kan forestille meg at det nettopp ikke ville blitt så allment, men ganske så oppdelt, men det er ikke det som er det prinsipielt interessante nå.)

Kommentar #32

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Gules rettferdige fordeling.

Publisert over 4 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Det er ønske om "likebehandling" som ligger til grunn for Gules krav, men han får heller smått med støtte i avisartikkelen.

Jeg oppfatter Gules ønske om en rettferdig fordeling av sendeflate i NRK. Siden NRK er en statsfinansiert og tvungen lisensfinansiert har NRK en annen posisjon enn om det skulle vært en livsynskanal eller lignende. Siden salmene er forkynnende gudelig tekst mener Gule at andre livssyn burde få tilgang til NRKs sendetid.  Han kan ha et poeng i det men det forutsetter at alternativene i det hele tatt har noe å sende som har almenn interesse.  Salme-maraton hadde åpenbart mer enn alminnelig interesse ut fra seertallene. Siden det er Gule som etterlyser rettferdighet antar jeg han har tenkt i gjennom akkurat dette, men jeg lurer jo nokså mye på hva HEF skal kunne bidra med av almenn interesse? De har neppe noen musikalske tradisjoner å skilte med bortsett fra et musikk som humanistisk fenomen og fullt menneskelige tekster kringkastes 24/7 på en hel rekke radiokanaler. Det vil også se rart ut om vi skulle sittet og hørt "salmer" til ære for ingenting. Man kunne kanskje tenkt å følge et HEF-møte men så vidt jeg har registrert har de mer karakter av fordrag og debatter, litt i samme sjanger som det vi ser fra litteraturhuset o.l.   I stor grad får de jo sine behov oppfyllt der siden dette er debatter som passer godt inn i det Humanistiske manifest.  Det kan jo hende at vi kunne få sakte dikt-lesing av HEF men hva som skiller HEF fra noen millioner av andre dikt der Gud er utelatt forstår jeg ikke helt. Selv kristne leser jo masser av slikt, langt mer enn ateister leser kristne dikt.   I hvilken grad muhammedanerne har noe å by på vet jeg ikke. Det er ikke sikkert at de vil være med en gang. 

Kommentar #33

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Komiske krenkelser

Publisert over 4 år siden

Vi bør snarest opprette en krenke-ombudsmann, noe i likhet med sivilombudsmannen.  En ombudsmann som kan ta for seg klager på forhold og tildragelser i samfunnet som ikke dekkes av et lovverk, men likevel kan etterlate farlige arr i såre sinn.  Jeg tenker på denne maratonsalmeringen i NRK som jeg måtte fordøye i flere minutter,  inntil jeg kom på at det fantes en annen kanal jeg kunne trykke på. Ja, flere.   (En blir så treig med årene ).  Her gang jeg er i butikken bli jeg krenket fordi jeg får religionen rett opp i trynet så og si, i og med at det sitter ei hijab-dame i kassa.  Og ikke nok med det, det påstås at all kylling som selges er religiøst velsignet og hel halal.  Kan det være grunnen til mistanken og oppstyret om bakterier og sånn ? Jeg blir krenket bare ved tanken.

Kommentar #34

Levi Fragell

99 innlegg  1166 kommentarer

Krenkelser

Publisert over 4 år siden
Atle Pedersen har misforstått meg. Jeg tror svært få føler seg personlig "krenket" av det som har skjedd. Irritert kanskje, for noens vedkommende? Jeg har med ordet krenkelse ment brudd - på prinsipper om favorisering av et bestemt trossamfunn, som jeg i likhet med Gule mener er kritikkverdig. For noen av oss er likeverd for livssyn i felles samfunnsinstitusjoner en kampsak. Det ideelle alternativ er som Gule sier null forkynnelse. En skjønnsom porsjonering til alle kunne være en nød- og overgangsløsning, men jeg håper for min del at det kan vi kan gå direkte til opphør.
Kommentar #35

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Som det framgår her, stiller ikke Den europeiske menneskerettsdomstol noe krav om at staten skal være livssynsnøytral

Det burde likevel være et mål, uten at det skal bety at NRK ikke skal kunne sende en event som salmesaktetv.

Kommentar #36

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Gules 70-tall?

Publisert over 4 år siden

Når Gule velger å anvende slike ord, tenker jeg på hvilke realiteter Gule åpenbart ønsker seg tilbake. 

Jeg erindrer en samtale jeg hadde med en meget kjent person fra det aller tidligste NRK. Han var således en av de aler første ansatte , og fortalte om den gangen SV kuppet ledelsen i NRK.

Alt som het tro og kirke var bortimot bannlyst, og man måtte ha partiboken fra SV og AP i orden for å være akseptert i Nrk.

Denne personen tilhørte et annet politisk ståsted, og forsøkte å skape samarbeid mellom de ulike ideologiske ståsteder innad i NRK.

Han stillet derfor følgende spørsmål i samtale med politisk motpart og sa: Ja jeg kan for all del godta at rådende ideoligi her er SV og AP.  Men kan dere godta mitt borgelige ståsted?

Svaret var illustrerende for ordskifte i dag (2014)

Svaret var:Nei!

Dette var tidlig 70-tall i Nrk. 

Er det da utvikligen som har opphørt hos Gule?

Er vi ikke ferdig med dette nivået i 2014?

Mvh Kirsten


Kommentar #37

Lars Gule

95 innlegg  3888 kommentarer

Jus og moral

Publisert over 4 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
stiller ikke Den europeiske menneskerettsdomstol noe krav om at staten skal være livssynsnøytral

Nei, EMD stiller ikke krav om livssynsnøytralitet. Stater skaffer seg alltid juridiske bakdører til mange forpliktelser som de tar på seg. Slik at de kan slippe unna.

Det er ellers det å bemerke at det sto heller ingen ting om homofiles rettigheter i FN-erklæringen av 1948 og ei heller i EMK. I dag er det likevel god menneskerettighetsjus å si at menneskerettighetene beskytter homofile mot diskriminering.

Forøvrig mener jeg menneskerettigheter er noe mer enn jus med for stort rom for statlige skjønnsmarginer.

Og så er det interessant at kristne ikke synes det er så nøye med likestilling og likebehandling. Hvilket de bekrefter for oss gang på gang.

Lars Gule

Kommentar #38

Lars Gule

95 innlegg  3888 kommentarer

Totalt utenfor

Publisert over 4 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Alt som het tro og kirke var bortimot bannlyst, og man måtte ha partiboken fra SV og AP i orden for å være akseptert i Nrk.

Når man serverer slike eventyr i det som skal være en seriøs debatt, har man demonstrert at man befinner seg virkelig far out - i alle betydninger av uttrykket.

Lars Gule

PS: De som er gamle nok husker nok også den daglige andakten i radio, de ukentlige høymessene - både i radio og TV, dagens avslutning i radioen med salmer mm. Og alt som het tro og kirke var bortimot bannlyst?!!

Kommentar #39

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Internt?

Publisert over 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
PS: De som er gamle nok husker nok også den daglige andakten i radio, de ukentlige høymessene - både i radio og TV, dagens avslutning i radioen med salmer mm. Og alt som het tro og kirke var bortimot bannlyst?!!

Ja tenk at disse få programmene fikk bestå utad. Gule forklarer ikke de interne forhold i Nrk den gangen. Vel.... vedkommende som fortalte dette var noe mer kjent enn Gule. Så det var nok spikern på hodet siden Gule ble såvidt sur.

Kirsten Schei

Kommentar #40

Lars Gule

95 innlegg  3888 kommentarer

Saklighetsnormer

Publisert over 4 år siden

Så kan vi konstatere at moderator har en annen oppfatning enn Haug av hva som er saklig og ellers sømmer seg av omtale - direkte og indirekte - av motdebattanter. Det er faktisk oppmuntrende at en rekke innlegg er slettet.

Det bør gjøre det mulig å beholde fokuset. På saken - som er NRKs både juridiske og moralske forpliktelse til å ikke diskriminere, til å behandle ulike livssyn på en likeverdig måte.

Så kan vi diskutere hvordan det skal gjøres - negativ nøytralitet, dvs. ingen former for positiv/misjonerende framstilling av noen livssyn - eller positiv nøytralitet, dvs. en framstilling på livssynenes egne premisser.

Jeg er usikker på om jeg er enig med Fragelli at den negative tilnærmingen er den riktige. Det kan være gode grunner til å presentere livssyn positiv, og på deres egne premisser (som nettopp når det handler om kulturarv osv.).

Det forhindrer jo ikke at andre deler av NRK-systemet kan og skal ha kritiske tilnærminger. Til utvekster, overgrep, tullball og dilldall. Selvsagt bør det finnes redaksjoner i NRK som setter kritisk søkelys på TV-evangelisering, helbredelsesmøter, overgrep i ulike menigheter, antisemittisme i muslimske miljøer, tvang og vold med religiøs begrunnelse osv., osv.

For egen del setter jeg stor pris på Verdibørsen hvor verdispørsmål ofte reises med utgangspunkt i ulike livssyn som møter hverandre i både samtale og krast ordskifte. Dette programkonseptet burde det også være rom for på fjernsyn.

Lars Gule

Kommentar #41

Lars Gule

95 innlegg  3888 kommentarer

Totalt utenfor 2

Publisert over 4 år siden

Mer rør. Ja, nå er vel NRKs virksomhet utadvendt - eller utadrettet. Det er jo det kringkasting handler om. Hvilke diskusjoner og krangler de måtte ha internt, er en ganske annen sak. Slett ikke uinteressant - men toalt irrelevant i lys av det som faktisk ble sendt. Og det var daglige andakter og ukentlige høymesser mm.

Lars Gule

Kommentar #42

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Vi er forskjellige

Publisert over 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Og så er det interessant at kristne ikke synes det er så nøye med likestilling og likebehandling. Hvilket de bekrefter for oss gang på gang.

Skal du behandle alle folk likt, må du behandle de veldig forskjellig, fordi vi er alle forskjellige.

Denne kommunistisk-matematiske materielle tankegangen er gått ut på dato.

Dette selvhatet du representerer når det gjelder vår kultur, er nettopp det - hat. Denne kulturrelativismen har ingen holdepunkter. Den ødelegger vår kultur og skaper kaos.

Det de fleste trenger - og vil ha - er nettopp faste holdepunkter og en tilhørighet. Det skaper trygghet. Det er noe den oppvoksende slekt er veldig avhengige av.

Kommentar #43

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Huske å takke Gule.

Publisert over 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Det forhindrer jo ikke at andre deler av NRK-systemet kan og skal ha kritiske tilnærminger. Til utvekster, overgrep, tullball og dilldall. Selvsagt bør det finnes redaksjoner i NRK som setter kritisk søkelys på TV-evangelisering, helbredelsesmøter, overgrep i ulike menigheter, antisemittisme i muslimske miljøer, tvang og vold med religiøs begrunnelse osv., osv.

Den politiske venstre fløy har med en ganske så konskvent hukommelsessvikt hevdet diverse  svært så høylytt siden overgangen mellom 60/70 tallet uten å fortelle det Norsk folk faktiske forhold om hvordan det i det hele tatt var mulig å nå ut til alle i landet.

Har man fortsatt "glemt" hvem som sørget for at det i det hele tatt var noe man ønsket å ha kontroll på fra den politiske venstrefløy?

Var ikke disse ganske kristne nasjoner? 

Fortsatt er det mao. venstresidens syn man mener bør gjelde i Nrk, samtidig som man fortsatt dytter de man bør takke langt under teppet.

Det passer liksom ikke inn i deres ønsker? Hva?

Kirsten Schei

Kommentar #44

Oddbjørn Johannessen

186 innlegg  13478 kommentarer

?

Publisert over 4 år siden
Kirsten Schei. Gå til den siterte teksten.
Den politiske venstre fløy har med en ganske så konskvent hukommelsessvikt hevdet diverse svært så høylytt siden overgangen mellom 60/70 tallet uten å fortelle det Norsk folk faktiske forhold om hvordan det i det hele tatt var mulig å nå ut til alle i landet.

Har man fortsatt "glemt" hvem som sørget for at det i det hele tatt var noe man ønsket å ha kontroll på fra den politiske venstrefløy?

Var ikke disse ganske kristne nasjoner?

Fortsatt er det mao. venstresidens syn man mener bør gjelde i Nrk, samtidig som man fortsatt dytter de man bør takke langt under teppet.

Det passer liksom ikke inn i deres ønsker? Hva?

Kirsten Schei

Beklager - men denne kommentaren fant jeg ingen mening i.  Verken setningene eller resonnementet henger sammen.

Kommentar #45

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

Nei,

Publisert over 4 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Beklager - men denne kommentaren fant jeg ingen mening i. Verken setningene eller resonnementet henger sammen.

Det gjør du nok ikke, for du i likhet med de fleste andre har nok ikke mottat kunnskap om  dette.

Som jeg sa,..... det passet best å feie under teppet for den politiske venstrefløy.

Mvh Kirsten Schei

Kommentar #46

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Det politiske livssyn?

Publisert over 4 år siden
Levi Fragell. Gå til den siterte teksten.
For noen av oss er likeverd for livssyn i felles samfunnsinstitusjoner en kampsak. Det ideelle alternativ er som Gule sier null forkynnelse.

Null forkynnelse? Hva er det? Skal det bli slutt på å få lov til fremme livvsyn i sang og tale? Eller mener Fragell at vi skal slutte å ha livssyn? Har HEF planer om å slutte å forkynne sitt livssyn? Eller vil Fragell å prakke oss et politisk påstandsparadigme?  Eller mener Fragell at alle livssyn skap underlegges HEFs mal for aksept før det godkjennes til bruk?   Selvsagt skal det være forkynnelse, også i media. Men det forutsetter at det er noe på forkynne.  

Kommentar #47

Gjermund Frøland

10 innlegg  6999 kommentarer

Til #58

Publisert over 4 år siden

Kongen lover bort prinsessen og halve kongeriket til den som klarer å se noe annet enn rør i # 56.

Kommentar #48

Søren Ferling

0 innlegg  4867 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.


Som det framgår her, stiller ikke Den europeiske menneskerettsdomstol noe krav om at staten skal være livssynsnøytral

Det burde likevel være et mål,



Noget, der er et fatamorgana, hverken kan eller bør være 'et mål'.

'Livssynsneutralitet' er i sagens natur et fatamorgana al den stund at positionen selv er udtryk for et bestemt livssyn, som marginaliserer alle andre livssyn.

Humanetikere, EU og flere andre har så fået bildt sig ind at netop deres livssyn er 'neutralt'. Sådan er det universelt menneskeligt og ligeså universelt forkert at mene om ens eget livssyn.

Enhver stat på Jorden bygger på netop én religion.

Forestillede man sig at alle traditionelle religioner forsvandt, ville, især i Vesten, de politiske religioner, ideologierne, tage over og forestillede man sig at de også forsvandt, ville andre og nye irrationelle dogmatiske tankekonstruktioner vokse frem.

Humanetikere kæmper imod vejrmøller som Ridderen af den bedrøvelige skikkelse.

At de ingen ting forstår af mennesker og samfund betyder desværre ikke at de så er uskadelige - tværtimod er de mere at ligne med Troldmandens lærling - som så mange andre venstreradikale grupperinger før dem arbejder de frem imod had, blod og rædsler.

Alt sammen i den gode sags tjeneste, forstås...

Kommentar #49

Levi Fragell

99 innlegg  1166 kommentarer

Verdibørsen - et godt eksempel

Publisert over 4 år siden
Jeg er enig mer Gule i at det både er rimelig og ønskelig at mangfoldet av livssyn kommer til orde i media, selv om jeg for min del håper at vi kan unngå at NRK bli arena for større mengder kultisk pregede arrangementer. Jeg synes som Gule - og en rekke representanter for ulike livssyn - at radioens Verdibørsen er et verdifullt tilskudd. Senest idag hørte vi en interessant samtale mellom teologen Atle Ottesen Søvik og ateisten Hans-Petter Halvorsen, og det ble annonsert at denne dialogen skal holde fram.
Kommentar #50

Kirsten Schei

17 innlegg  1008 kommentarer

?

Publisert over 4 år siden
Gjermund Frøland. Gå til den siterte teksten.
Kongen lover bort prinsessen og halve kongeriket til den som klarer å se noe annet enn rør i # 56.

Forklar det med litt gode fakta er du snill. Å beskrive noe som "rør" handler om mangel på andre gode argumenter.

Jeg vil gjerne ha en utlegning om hvordan tingene skulle henge sammen , og ikke bare løse påstander om "rør"....

Du må da kunne litt bedre enn det.

Mvh Kirsten

Mest leste siste måned

Pride har nådd sin peak
av
Tonje Gjevjon
24 dager siden / 8329 visninger
Vi som ikkje forstår Pride
av
Emil André Erstad
25 dager siden / 6288 visninger
Sangens elv stopper opp
av
Harald Bjørkøy
19 dager siden / 3358 visninger
Isolerte menigheter
av
Vårt Land
14 dager siden / 2626 visninger
Det er normalt å bli eldre
av
Magne Nylenna
22 dager siden / 2154 visninger
Sant og usant fra Lomheim
av
Merete Thomassen
10 dager siden / 1958 visninger
Oase og snever kritikk
av
Vårt Land
8 dager siden / 1704 visninger
En verdig død for alle
av
Marie Aakre
12 dager siden / 1702 visninger
Den tunge arven
av
Ingrid Nyhus
8 dager siden / 1555 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere