Ståle Halsne

50

Reme er ideologisk forblindet

Forskjellen på IDF (Israel Defence Force) og IS (Islamsk stat) er himmelvid. Det handler nemlig dypest sett om forskjellen på godt og vondt.

Publisert: 25. nov 2014

Odd Kristian Reme fra Kirkelig Dialogsenter i Stavanger skrev 18. november om «Bedehusets voldelige ekstremister» i Stavanger Aftenblad. Han sikter til at avisen tidligere i uken hadde en artikkel om norske bedehusfolk som verver seg til tjeneste i Israels hær – IDF.

I kronikken sammenligner Reme disse frivillige med norske krigere i IS (Islamsk stat). Han skriver:

IS-krigere framstår uten tvil som mer skremmende og bestialske enn disse godt voksne bedehusfolkene fra Rogaland og Agder. Men stridsvognene de poserer foran, er dødsmaskiner, redskaper for ondskap og okkupasjon og krigsforbrytelser. (…) Men disse tjenestene frigjør israelsk militær kapasitet til drap. Prinsipielt sett gjør de derfor det samme som IS-krigere fra Norge.

Heldigvis satt jeg ikke med morgenkaffen da jeg leste dette. For det kunne blitt stygt. Reme gjør her det utrolige i å sammenligne frivillige som gjør sivile oppgaver i IDF med krigere i IS. Det er ikke bare sørgelig å registrere. Mest av alt er det fryktelig skremmende. For prinsipielt er forskjellen himmelvid. Det handler nemlig dypest sett om forskjellen på godt og vondt.

Israel er en nasjon med et organisert forsvar. En soldat i et organisert forsvar kjemper for alles frihet, og beskytter folk som ikke kan beskytte seg selv. En soldat i et organisert forsvar velger seg ikke ut en motstander eller en kamp, men er trenet for å forsvare sivilbefolkning og unngå så mange sivile tap som overhodet mulig. En soldat i et organisert forsvar går så langt at han er villig til å beskytte sivile liv med sitt eget. Målet er å skape så mye trygghet og sikkerhet for sivilbefolkningen som mulig i en gitt situasjon.

IS er noe av det mest ondskapsfulle vi har sett i moderne tid. Det er en terrororganisasjon som bruker uhyrlige midler for å nå sine mål. Sivile liv betyr ingenting. De er bare et middel, og man går ikke av veien for å likvidere på direktesendt nett-TV. Uttrykket å «gå over lik», har blitt bokstavelig. De bruker sivile liv for å skape så mye frykt og panikk som mulig.

Når Reme presterer å sammenligne deltakelse i IDF med deltakelse i IS er det så ideologisk forblindet, at man kan lure på om det skyldes at man ikke vet bedre. Men vi vet at Reme ikke uttaler seg i et vakuum. Han støtter det palestinske kravet om at Israel ikke skal forbli en jødisk stat. Å bruke så simple midler som å sammenligne det israelske forsvar – IDF – med IS, er derfor bare kronen på verket i Remes lange kamp mot verdens eneste jødiske stat.

Først publisert i Stavanger Aftenblad 20. november 2014.

Les også Nordmenn som tjenestegjør for Israel er ekstremister

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Forskjellen på IDF (Israel Defence Force) og IS (Islamsk stat) er himmelvid. Det handler nemlig dypest sett om forskjellen på godt og vondt.

Nei, det handler om ulike grader av ondt. Alltså ikke i den forstand at jeg snakker om en metafysisk ondskap, men at handlingene som utføres kan kategoriseres som onde.

At IS utfører ondskap i større målestokk og også totalt sett med en større brutalitet er ingen undskyldning for de onde handlinger som utføres av IDF.

Så er det synd at mange ignorer dette fordi man har bestemt seg for at Israel altid har rett, ofte på bakgrunn av en religiøs overbevisning, men også med argumenter som at Israel er mer demokratisk eller at muslimer pr. definisjon altid er de slemme.

I min bok er enhver ansvarlig for sine handlinger. IS for sine, IDF for sine.

At Norske statsborgere skal kunne verves i en hær som bedriver de handlinger IDF gjør burde selvsagt få konsekvenser. De støtter handlinger som enten er eller burde være forbudt.

Kommentar #2

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Interessant

Publisert rundt 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Nei, det handler om ulike grader av ondt.

Denne påstanden er interessant.

La oss se på hva dette innebærer; Vi sammenligner altså IDF, som er et organisert forsvar, med IS, som er en terrororganisasjon, med den begrunnelse at begge to utfører onde handlinger.

Hva da med den amerikanske hær? Hva med den britiske hær? Ja, hva med den norske hær? Og hva med vår egen deltakelse i Afghanistan og Libya? Utfører/utførte noen av disse onde handlinger? Ja, åpenbart dersom det er drap som følge av krigshandlinger som avgjør.

En slik forståelse som Christiansen her argumenterer for, gjør det umulig å skille mellom det gode og det onde. For om man dreper for å spre frykt, eller man dreper fordi man vil beskytte friheten betyr ingenting. Demokratiet er bare en definisjon. Ikke noe mer. Og ser man med samme øyne på 2. verdenskrig blir det tilfeldig og uten betydning hvilken side man valgte.

Kommentar #3

Oddbjørn Johannessen

192 innlegg  13478 kommentarer

"Nordmenn i israelsk uniform"

Publisert rundt 6 år siden

Og diskusjonen fortsetter også i denne tråden:

http://www.verdidebatt.no/debatt/post11538458.zrm

Kommentar #4

Leif Lysvik

43 innlegg  706 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Nei, det er ikke relevant å sammenligne IDF med en ekstrem privatisert terrororganisasjon. Det gir ingen mening.

Men det gir mening å forstå at norske borgere ikke kan delta for en fremmed makt som befinner seg i en pågående konflikt. Det uavhengig av hvem den fremmende nasjonen er.

IDF – altså Israels hær, er i konflikt, de okkuperer Øst-Jerusalem og Vestbredden, de gir avgjørende støtte til en økende og aggressiv koloniseringspolitikk, de dehumaniserer palestinere på etnisk bakgrunn, de forsvarere gærne og illegale settlere på okkupert land som frarøver palestinere, ikke bare sin verdighet, men sitt levebrød og framtidshåp. Og Israel er vel den eneste demokratiske land som ikke har avklarte og internasjonale anerkjente grenser.

Det er i dette konfliktfylte forsvaret at noen mener at det er legitimt at norske statsborgere skal delta. Det gir ingen mening. De som ikler seg IDF uniform og aktivt deltar i konflikten begår en forbrytelse, med de konsekvenser det har.

Kommentar #5

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Det burde være et generelt og strengt forbudt...

Publisert rundt 6 år siden

... og medføre straffeansvar for nordmenn å delta i andre strider eller kriger eller "hjelpe" andre lands stridskrefter.

Som norsk statsborger skal man kun kunne delta i operasjoner initiert av den norske regjering - og da selvfølgelig i norsk uniform.

Har man dobbelt statsborgerskap - - får man simpelt hen velge, vil man ha norsk statsborgerskap får man kvitte seg med det andre statsborgerskapet.

Kommentar #6

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

Look to Britain

Publisert rundt 6 år siden

Storbritannia er midt oppe i denne debatten, om den ikke er helt identisk. Her vil det komme lovendringer som enten vil hindre potensielle jihadister å reise ut av landet; stenge dem ute permanent eller for en begrenset periode.

I Norge vil også denne debatten komme til Løvebakken. Utfordringen vil bli om man skal totalforby enhver form for tjenestegjøring hos militære/militante grupper utenfor Norge hvor Norge ikke er en alliansepartner.

Kommentar #7

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Hmmm....

Publisert rundt 6 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
I Norge vil også denne debatten komme til Løvebakken. Utfordringen vil bli om man skal totalforby enhver form for tjenestegjøring hos militære/militante grupper utenfor Norge hvor Norge ikke er en alliansepartner.

Foreløpig er det bestemt at Norge skal avuniformeres, slik at vi ikke vekker jihad-lysten- er den beskjeden gitt til Frelsesarmeen og - i disse juletider?

Kommentar #8

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Her ligger du vel litt i etterkant.....

Publisert rundt 6 år siden
Knut Nygaard. Gå til den siterte teksten.
Foreløpig er det bestemt at Norge skal avuniformeres, slik at vi ikke vekker jihad-lysten- er den beskjeden gitt til Frelsesarmeen og - i disse juletider?

... eller i forkant - - uansett er det galt.

Fra i dag er jo politiet blitt bevæpnet - hæren, marinen og flybåpenet er allrede bevæpnet, men jeg tror ikke det gjelder Frelsesarmèen også....... bortsett fra at de er bevæpnet med Guds ord.....

Kommentar #9

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

For meg virker det som om

Publisert rundt 6 år siden

den ideologiske forblindetheten slår begge veier - - for ikke å si alle veier.

Der for tror jeg at et generelt forbud mot deltagelse i andres kriger eller stridigheter.

Kommentar #10

Knut Nygaard

488 innlegg  6965 kommentarer

Hæren melder dette....

Publisert rundt 6 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Fra i dag er jo politiet blitt bevæpnet - hæren, marinen og flybåpenet er allrede bevæpnet, men jeg tror ikke det gjelder Frelsesarmèen også....... bortsett fra at de er bevæpnet med Guds ord.....

Kommentar #11

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Presisering

Publisert rundt 6 år siden

En presisering:

Denne tråden handler om sammenligningen mellom IDF og IS.

Debatten om hvorvidt det skal være lov for nordmenn, i privat regi, å delta i konflikter i andre land er en annen diskusjon. Den får Dere ta evt. i tråden til Johannessen, og ikke her.

Det har ikke noe med denne trådens tema å gjøre.

Kommentar #12

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Reme og Røde Kors

Publisert rundt 6 år siden
Leif Lysvik. Gå til den siterte teksten.
Nei, det er ikke relevant å sammenligne IDF med en ekstrem privatisert terrororganisasjon. Det gir ingen mening.

Helt enig, Lysvik.

Men det mener altså Reme, Røde Kors, og Christiansen. 

Kommentar #13

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
En slik forståelse som Christiansen her argumenterer for, gjør det umulig å skille mellom det gode og det onde. For om man dreper for å spre frykt, eller man dreper fordi man vil beskytte friheten betyr ingenting.

Selvsagt kan man det, men man skiller ikke mellom nasjoner men handlinger og målsettninger. Jeg er helt klar på at krigen i/mot Irak var en angrepskrig bygget på løgn med tusenvis av offre. De ansvarlige (Bush/Blair) burde bli straffet.

Krigen ble ikke riktig fordi det var USA som startet, den ble ikke riktig fordi man bruke "frihet" som en unnskyldning.

Det fremstår mer som om du ikke kan skille mellom godt og ondt, ikke at det er umulig å ha rettningslinjer for krig.

Kommentar #14

Ragnvald Fladmark

2 innlegg  1395 kommentarer

Likevel....

Publisert rundt 6 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Denne tråden handler om sammenligningen mellom IDF og IS.

Du og Reme er nok like forblindet - - på hver sin side.

Kommentar #15

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Men det mener altså Reme, Røde Kors, og Christiansen.

Man bør ikke sammenligne, man kan nøye seg med å se at de begge utfører handlinger Norske borgere ikke skal være en del av.

Du ser ut til å være fornøyd dersom du finner noen som er mer ond, for da aksepterer du litt mindre ond som noe godt. Greit nok hvis du hadde bare to valg, men det har vi jo ikke.

Kommentar #16

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Hva kjemper vi for?

Publisert rundt 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Det fremstår mer som om du ikke kan skille mellom godt og ondt, ikke at det er umulig å ha rettningslinjer for krig.

Enten vil du ikke forstå, eller så forstår du det faktisk ikke.

Når vi kjempet under 2. verdenskrig, når vi sendte soldater til Afghanistan, når vi bombet Libya, så var det fordi vi trodde på det vi kjempet for. Vi trodde på friheten, likheten og demokratiet. Underveis i kampene, skjedde tragedier på begge sider. Også som følge av våre kuler og bomber. Men det rokker ikke ved troen på det vi kjemper for. Vi kjempet for det gode.

Det er IKKE dette IS kjemper for. Tvert imot! Og her ligger hele forskjellen. Ideologien bak IS er totalitær, grufull og ondskapsfull.

Kommentar #17

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ragnvald Fladmark. Gå til den siterte teksten.
Du og Reme er nok like forblindet - - på hver sin side.

Kom med argumenter, Fladmark. Debatt på dette nivået holder ikke.

Kommentar #18

Geir Wigdel

37 innlegg  2088 kommentarer

Det er en

Publisert rundt 6 år siden

avsporing av Remes utgangspunkt at denne diskusjonen gjelder sammenligning av IDF og IS. Selvsagt vet Reme forskjellen, noe han heller ikke underslår. Poenget er tvert imot å vurdere om det prinsipielt er særlig forskjell på å aktivt delta sammen med en av disse aktørene når begge bevislig er involvert i krigshandlinger som tar livet av tusener, også sivile. Så selv om IDF er en langt mer forutsigbar aktør, er det vanskelig å skille norsk, aktiv deltakelse på prinsipielt grunnlag.

Kommentar #19

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Når vi kjempet under 2. verdenskrig, når vi sendte soldater til Afghanistan, når vi bombet Libya, så var det fordi vi trodde på det vi kjempet for. Vi trodde på friheten, likheten og demokratiet. Underveis i kampene, skjedde tragedier på begge sider. Også som følge av våre kuler og bomber. Men det rokker ikke ved troen på det vi kjemper for. Vi kjempet for det gode.

Det er IKKE dette IS kjemper for. Tvert imot! Og her ligger hele forskjellen. Ideologien bak IS er totalitær, grufull og ondskapsfull.

Dette er håpløst naivt. Vi bombet ikke Libya fordi vi trodde på friheten, likheten og demokratiet. Det er ikke slik at vi gjør feil mens andre er onde.

Vi gikk ikke inn i Irak kunn for å spre frihet og kumbaya.

Det er grenseløst naivt og tro noe slik.

Kanskje du kan begynne å definere hva du mener er godt og ondt, hva som er en etisk krig og hva som ikke er det. Før du gjør det så sier vi egentlig bare at vi har ulik oppfattelse av hva som er godt og ondt, som er lite annet enn en personlig preferanse. Vi kan imidlertid gjøre det mer prinsippbasert og måle handlinger og konsekvenser ut fra om de er i samsvar med våre respektive prinsipper eller ikke og hva konsekvensene av våre handlinger er.

Kommentar #20

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Det er grenseløst naivt og tro noe slik.

For å si det på en annen måte da:

Om du ble bedt om å kle deg i uniform for å delta i krig, ville det hatt betydning hva du kjempet for?

Kommentar #21

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Naivt? Det må vel ha vært en grunn...

Publisert rundt 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Dette er håpløst naivt. Vi bombet ikke Libya fordi vi trodde på friheten, likheten og demokratiet. Det er ikke slik at vi gjør feil mens andre er onde.

Vi gikk ikke inn i Irak kunn for å spre frihet og kumbaya.

Det er grenseløst naivt og tro noe slik.

Så hva var grunnen? Hvorfor bombet vi Libya, og hvorfor deltok vi i Afghanistan?

Kommentar #22

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Vi har også drept tusenvis sivile

Publisert rundt 6 år siden
Geir Wigdel. Gå til den siterte teksten.
avsporing av Remes utgangspunkt at denne diskusjonen gjelder sammenligning av IDF og IS. Selvsagt vet Reme forskjellen, noe han heller ikke underslår. Poenget er tvert imot å vurdere om det prinsipielt er særlig forskjell på å aktivt delta sammen med en av disse aktørene når begge bevislig er involvert i krigshandlinger som tar livet av tusener, også sivile.

Ok, men vi har også tatt livet av tusenvis av sivile. I Afghanistan er det så mange at vi ikke helt vet. Ingen vil bekrefte det. Hva betyr det? At våre styrker prinsipielt er å sammenligne med IS?

Kommentar #23

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Ok, men vi har også tatt livet av tusenvis av sivile.

Ja, og det burde være straffbart i tilfellet Irak. Irak var ikke selvforsvar, det var ikke ut fra en tanke om å gjøre godt (begrunnelsen finner du i PNAC sine tekster).

Kommentar #24

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Om du ble bedt om å kle deg i uniform for å delta i krig, ville det hatt betydning hva du kjempet for?

Selvsagt.

Jeg er norsk statsborger så det er naturlig at jeg kun kan kjempe for Norge. Når det er sagt så vil jeg ikke kjempe for Norge dersom det er en del av en angrepskrig. Mange årsaker til det, en av de er at konsekvensene er at det ikke fungerer. Verden blir ikke bedre, tvert imot.

Etter vi gikk inn i Irak og så flere land i Midtøsten så står vi pluttselig med IS som en av mange negative konsekvenser, og så skal det være en grunn til at vi skal gjøre samme feil flere ganger?

Kommentar #25

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Undergraver.

Publisert rundt 6 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Når Reme presterer å sammenligne deltakelse i IDF med deltakelse i IS er det så ideologisk forblindet, at man kan lure på om det skyldes at man ikke vet bedre. Men vi vet at Reme ikke uttaler seg i et vakuum.

Viktig kommentar Halsne. Et annet aspekt er at Reme undergraver  lojalitet til vårt eget forsvar. Israels forsvar representerer en legal statsrettslig institusjon med alle tilliggende lovgivende, dømmende og utøvende intitusjoner som ramme rundt. Når Reme sammenligner IDF med IS rammer han samtidig selve vår eget forsvar som er bygget opp på sammemåte.   

Kommentar #26

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
hvorfor deltok vi i Afghanistan?

Vi turte ikke annet. USA er for mektige. Spørsmålet er hvorfor gikk USA inn i Afghanistan, og mer interessant Irak. Irak hadde ingenting med 9/11 å gjøre. Saudi Arabia derimot hadde mye med 9/11 å gjøre, men de var allerede amerikanernes allierte i Midt Østen.

Saudi Arabia halshugger folk for ditt og datt den dag i dag, som våre nære venner og allierte.

Er det godt eller ondt? Hvor prinsipiell er du?

Kommentar #27

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Når Reme sammenligner IDF med IS rammer han samtidig selve vår eget forsvar som er bygget opp på sammemåte.

Rammer vårt forsvar? Vi burde da holde vårt forsvar til en høy standard, og leverer de ikke på det så skal de selvsagt bli rammet. Vi skal da ikke ha hverken en rett til å gjøre hva som helst, eller være fritatt for konsekvenser?

Kommentar #28

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Legitimitet

Publisert rundt 6 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Et annet aspekt er at Reme undergraver lojalitet til vårt eget forsvar. Israels forsvar representerer en legal statsrettslig institusjon med alle tilliggende lovgivende, dømmende og utøvende intitusjoner som ramme rundt.

Takk, Bratlie. Akkurat dette er noe av sakens kjerne. Jeg håper flere får med seg denne helt elementære kommentaren. Et lands forsvar er legitimt. En terrororganisasjon er det ikke.

Og i det øyeblikk vi ser på en illegal terrororganisasjon som like legal som et lands offisielle forsvar, da er det noe galt.

Kommentar #29

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Takk for deltakelse

Publisert rundt 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Vi burde da holde vårt forsvar til en høy standard, og leverer de ikke på det så skal de selvsagt bli rammet. Vi skal da ikke ha hverken en rett til å gjøre hva som helst, eller være fritatt for konsekvenser?

Du ser ikke hva vi diskuterer, Christiansen. Beklager, men jeg ser ikke hvordan jeg skal få sagt det til deg, så videre debatt med deg blir vanskelig. Takk for deltakelse.

Kommentar #30

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Du ser ikke hva vi diskuterer, Christiansen. Beklager, men jeg ser ikke hvordan jeg skal få sagt det til deg, så videre debatt med deg blir vanskelig. Takk for deltakelse.

Joda, jeg ser at du forsøker og definere debatten så snever at det bare er plass til ett syn, ditt eget. Det kaller vi ikke en diskusjon der jeg kommer fra.

Du står nå med IDF uansett, det er ditt utgangspunkt og det er ditt endepunkt.

Så blir du litt irritert når andre ikke blir med ett slikt opplegg.

Kommentar #31

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Og i det øyeblikk vi ser på en illegal terrororganisasjon som like legal som et lands offisielle forsvar, da er det noe galt.

Det sentrale må vel være handlingene? Ellers ville man ikke kunne støtte opprørere mot Hassad? Hassad hadde landets offisielle forsvar.

Kommentar #32

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Morten Christiansen. Gå til den siterte teksten.
Det sentrale må vel være handlingene? Ellers ville man ikke kunne støtte opprørere mot Hassad? Hassad hadde landets offisielle forsvar.

Men her ser du det jo plutselig! Hva var galt med Assad?

Kommentar #33

Morten Christiansen

18 innlegg  10560 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Men her ser du det jo plutselig! Hva var galt med Assad?

Jeg påpeker det inkonsekvente i ditt syn, det representerer ikke mitt syn. Israels handlinger er for meg uforsvarbare i seg selv. I tillegg burde det prinsipielt være ulovlig for norske statsborgere og ta tjeneste i andre lands armeer.

Kommentar #34

Terje Marøy

18 innlegg  115 kommentarer

I hvertfall svaksynt

Publisert rundt 6 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Forskjellen på IDF (Israel Defence Force) og IS (Islamsk stat) er himmelvid. Det handler nemlig dypest sett om forskjellen på godt og vondt.

Jeg skal ikke beskylde Ståle Halsne for å være ideologisk forblindet. Sitatet ovenfor tyder imidlertid på at han er idelogisk svaksynt.

Forskjellen  på IDF og ISIL er stor , om enn ikke himmelvid. Det handler nemlig dypest sett om forskjellen på vondt og verst.

Halsne kan da umulig ha unngått å få med seg IDFs trakassering av palestinske sivile, drapsraid mot sivile, kollektiv avstraffelse og annen uhygge som preger denne styrken, der den slett ikke forsvarer, men angriper uskyldige. 

Deres såkalte gjengjeldelses-operasjoner, som skal gjengjelde palestinsk gjengjeldelse fra tidligere IDF-raid, er ikke annet enn å drepe uskyldige for handlinger som andre har begått.

Forøvrig kan en jødisk stat aldri bli særlig mer demokratisk enn en islamsk stat. Men sammenligningen passer vel mer på Israel og Saudi-Arabia, som "dypest sett" ivondt og verre. Nåja, det er vel bare i forhold til egne borgere at SA er verre. Hva drap av andre grupper angår kan de neppe måle seg med Israel.

Terje Marøy

Stigmavakta

Kommentar #35

Ståle Halsne

50 innlegg  1177 kommentarer

Begrunnelse for påstander

Publisert rundt 6 år siden
Terje Marøy. Gå til den siterte teksten.
Halsne kan da umulig ha unngått å få med seg IDFs trakassering av palestinske sivile, drapsraid mot sivile, kollektiv avstraffelse og annen uhygge som preger denne styrken, der den slett ikke forsvarer, men angriper uskyldige.

Deres såkalte gjengjeldelses-operasjoner, som skal gjengjelde palestinsk gjengjeldelse fra tidligere IDF-raid, er ikke annet enn å drepe uskyldige for handlinger som andre har begått.

Forøvrig kan en jødisk stat aldri bli særlig mer demokratisk enn en islamsk stat. Men sammenligningen passer vel mer på Israel og Saudi-Arabia, som "dypest sett" ivondt og verre. Nåja, det er vel bare i forhold til egne borgere at SA er verre. Hva drap av andre grupper angår kan de neppe måle seg med Israel.

Her mangler det begrunnelse for en hel del med kraftige påstander. For å nevne de viktigste;

drapsraid mot sivile kollektiv avstraffelse annen uhygge som preger denne styrken der den slett ikke forsvarer, men angriper uskyldige deres såkalte gjengjeldelses-operasjoner, som skal gjengjelde palestinsk gjengjeldelse fra tidligere IDF-raid, er ikke annet enn å drepe uskyldige for handlinger som andre har begått. en jødisk stat kan aldri bli særlig mer demokratisk enn en islamsk stat.

Det er fint om Marøy kan bekrefte og begrunne disse påstandene.

Kommentar #36

Kjetil Nilsen

57 innlegg  757 kommentarer

Kollektiv avstraffelse

Publisert rundt 6 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
kollektiv avstraffelse

Halsne ber om å bli opplyst om Israels praktisering kollektiv avstraffelse. 

Kollektiv avstraffelse utøves av israelske myndigheter overfor den okkuperte befolkning i forskjellige former. Litt overraskende hvis Halsne f.eks. ikke har hørt om punitive demolitions - tatt i bruk igjen etter en pause siden 2005.

Dette innebærer at hjemmene til personer som mistenkes; anklages; eller er dømt for terrorhandlinger, gruses. Utelukkende ut fra slektskap med den siktede, rammes dermed familiemedlemmer og gjøres hjemløse. Dette er en form for alvorlig kollektiv avstraffelse, klart i strid med 4. Genevekonvensjon, artikkel 33: 

"Ingen beskyttet person kan straffes for en forseelse som han ikke selv har begått. Kollektiv straff og enhver form for trusler eller terror er forbudt. Plyndring er forbudt. Represalier overfor beskyttede personer og deres eiendom er forbudt."

Israelske myndigheter neglisjerer sine forpliktelser etter Genevekonvensjonen, og praktiserer denne form kollektiv avstraffelse helt åpenlyst. Det er ikke noe de benekter eller skjuler. 

Israelske myndigheter praktiserer dessuten punitive demolitions på en klart rasistisk måte. Det brukes bare overfor palestinere. Familiene til jøder som begår terrorhandlinger, eller samme alvorlige forbrytelse som palestinere, blir ikke utsatt for punitive demolitions. De får ikke sine hjem revet. (F.eks. de tre som brente Muhammed Abu Khdeir levende i sommer).

Forøvrig er punitive demolitions en form for jus som selveste landsfader Menachem Begin tok sterk avstand fra. I en heftig debatt i Knesset i 1951, advarte han mot å legalisere denne type kollektiv avstraffelse, som han karakteriserte som en uetisk, tyrannisk Nazi-lov. Med rette.  

 

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere