Kjell Skartveit

99

Hvor går KrF?

Kan ledelsen i KrF forklare hvorfor de mener at et prosjekt som «Rosa kompetanse», der små barn seksualiseres lenge før puberteten, er i tråd med en kristendemokratisk sentrumsprofil?

Publisert: 21. nov 2014

I høstens budsjettforhandlinger har det kommet fram at KrF går inn for å gi økt støtte til LLH (Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner) og deres prosjekt «Rosa kompetanse».

Rosa kompetanse er et undervisningsprosjekt om homofili i skole og barnehage, der lærere i skoler og barnehager skal undervises om kjønnsidentitet, seksuell orientering, ulike familieformer, bruk av homorelaterte skjellsord og heteronormativitet.

LLH ønsker at barn skal oppfostres til å forstå at mennesker ikke alltid faller inn under kategoriene mann og kvinne, og at den naturlige samlivsformen ikke nødvendigvis er mellom mennesker av motsatt kjønn.

Ekteskapet. I KrFs program står det at partiet er opptatt av å sikre ekteskapet mellom mann og kvinne i lovverket.  I KrFs alternative budsjettforslag står det også at «budsjettalternativet har en tydelig, kristendemokratisk sentrumsprofil som gjenspeiler KrFs egenart. Vi vil bygge samfunnet på de verdiene som er nedfelt i vår kristne og humanistiske kulturarv.»

LLH er en organisasjon som kjemper mot at alt det vår sivilisasjon er bygget på hva angår normer for samliv. De sier om seg selv at de «støtter alle seksuelle uttrykk som er basert på likeverd og samtykke.» Deres ideal kan kanskje best beskrives som et «samlivsanarki», der alle samlivsformer skal bli behandlet som like sunne, gode og bærekraftige for barn, familier og samfunn. Det er denne virkelighetsoppfatningen som gjennomsyrer Rosa kompetanse. Det dreier seg om en radikal kjønns- og familieideologi hvor den etiske relativismen er konsekvent. 

Seksualiseres. Kan ledelsen i KrF forklare hvorfor de mener at et prosjekt som «Rosa kompetanse», der små barn seksualiseres lenge før puberteten, er i tråd med en kristendemokratisk sentrumsprofil? Nå blir barn med "feil" oppfatninger om samliv gjenstand for en totalitær tilnærming; barna blir statens barn som skal læres opp i en radikal kjønnsideologi som svært mange foreldre vil ha seg frabedt. 

Ledelsen i KrF kan vanskelig forklare ønsket om å gi midler til LLH med en begrunnelse om å bekjempe mobbing. Små barn mobbes ikke for en seksuell legning de ikke identifiserer seg med. Barn er ikke homofile eller heterofile. De er barn. I dette tilfellet er det faktisk LLH som legger et grunnlag for mobbing av dem som ikke deler deres postmoderne virkelighetsforståelse – både barn og voksne. 

Er dette kristendemokrati i praksis?

KrF-medlemmer

Bjarne Bjelland

Torolf Nordbø

Kjell Skartveit

Pål Inge Hugdal

Otto Jakobsen

Johannes Kringlebotten

Sissi Kringlebotten

Først publisert i Vårt Land 21.11.2014

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Rune Foshaug

4 innlegg  895 kommentarer

Totalitær tilnærming

Publisert rundt 6 år siden

På hvilken måte er det å lære barna at noen velger å leve sammen med en av samme kjønn, en seksualisering?

Hvis det å snakke om homofilt samliv er å seksualisere, så må vel det å snakke om heterofilt samliv også være å seksualisere? Da er vel et bryllup en seksualisering av de involverte, siden bryllupet er det som i henhold til et kristent verdigrunnlag åpner for at brud og brudgom kan begynne å ha sex?

Men det å lære unger at de fleste velger å leve mann og kvinne sammen og at de fleste unger har en mamma og en pappa, mens noen velger å leve i lag med en av samme kjønn, uten at det er noe galt i det, vil kunne bidra til redusert mobbing av f.eks. unger som har en homofil bror, ei lesbisk tante, eller to fedre eller to mødre. Det er uansett ikke barnas "feil" eller ansvar at deres familiemedlemmer lever i en "avvikende" samlivsform.

Når det gjelder barnas egen orientering, når barna blir store nok til å begynne å snakke om kjærester, så vil det være stygt gjort å presse alle inn i en heterofil form ved at for eksempel to barn av samme kjønn ikke kan si at de er kjærester, eller at man ikke på et tidlig tidspunkt lærer de andre barna å vise toleranse ovenfor dette. Om man da skal gå inn og si at "nei, bare gutt og jente kan være kjærester, ikke gutt og gutt eller jente og jente!" og begrunner dette i ekteskapet og dets funksjon med å produsere barn gjennom heterofil sex, ja da har man seksualisert ungene!!! For da handler det ikke om hvem som er glad i hvem, men hvem man har lov til å være glad i ut fra at erigert utovertiss er laget for å passe inn i innovertiss.

Er ikke det en bra ting at man opplyser ungene om at det er greit å være forelsket i hvem man vil, så lenge at det faktisk er definert som greit i Norge å leve slik? Jeg vet at mange i KrF ønsker at det ikke skal ansees som greit at ikke-heterofile mennesker lever ut det kjærlighetslivet de ønsker, men da bør man vel ikke beskylde motparten for en "totalitær tilnærming" til de med "feil oppfatninger om samliv"?

Jeg er ganske sikker på at man ikke blir å lære barnehagebarn eksplisitte detaljer om hvordan homofil sex utføres, i noen større grad enn man lærer barnehagebarn eksplisitte detaljer om heterofil sex.

Hvis det er seksualundervisning i skolen man vil bli kvitt, bør man ikke flagge det som et spørsmål om homofili. Og er det homofili man vil bli kvitt, bør man ikke flagge det som en kamp om seksualundervisning.

Kommentar #2

Kristian Kahrs

109 innlegg  2165 kommentarer

KrF må utfordres

Publisert rundt 6 år siden

Hvorfor er det bruk for KrF når de ikke står opp for kristne verdier? Jeg skrev også innlegget KrF - for uklare verdier i 2009 med samme tema, iveren blant mange i KrF for å bli oppfattet som en rausere parti. Det holder ikke å stemme KrF bare fordi Kjell Ingolf Ropstad og Øyvind Håbrekke er likandes kristne personer, selv om jeg faktisk stemte på Håbrekke og KrF i 2013, selv om han bare fikk 6500 stemmer og er uten stortingsplass!

Da jeg så Ropstad i debatt på Aktuelt 17. november med Christian Tybring-Gjedde, må jeg innrømme at jeg ble skuffet over at en god kristen gutt som Ropstad ikke forsto mer av hva islam er....

Jeg tror KrF kan ha godt av å bli utfordret i neste valg, og jeg må innrømme at jeg blir litt provosert når jeg stadig hører  fra KrFere om at alle kristne må stemme på KrF for å ikke splitte stemmene. KrF burde sette pris på demokratiet i stedet for å sutre. KrF trenger å bli utfordret av verdikonservative stemmer som ikke er redde for å kritisere Norges krigsiver som en puddel til USA.

Vel, dette ble litt om mye i en kort kommentar.... 

Kommentar #3

Øyvind Årdal

10 innlegg  9 kommentarer

Vil KrF-ledelsen svare?

Publisert rundt 6 år siden
Her har ledelsen i KrF blitt utfordret med saklige og gode spørsmål. Hva slags begrunnelse har partiet i denne konkrete saka? Partiledelsen virker å ha svært liten respekt for det siste landsmøtevedtaket angående ekteskapet. De kjører sitt eget løp, og skygger unna alle ubehagelige debatter. Man snakker ofte om et demokratisk underskudd i EU. Men sannelig finnes dette underskuddet i fullt mål også i KrF. Det var hovedgrunnen til at jeg meldte meg ut av KrF for noen år siden. Nå er jeg med i Partiet De Kristne, og vi har flere ganger utfordret KrF i konkrete politiske saker. Det eneste vi opplever er å bli mobbet fordi vi er små eller bli anklaget for skadeverk. De nekter konsekvent å debattere med oss eller svare på grunngitte spørsmål. Jeg vil gi honnør til dere i KrF som har skrevet dette innlegget. Men en ting kan jeg love dere. Dere greier aldri å få ledelsen i KrF til å svare eller bli med på en åpen debatt om dette eller andre ubehagelige spørsmål.
Kommentar #4

Per Steinar Runde

229 innlegg  2476 kommentarer

Postmodernisme i KrF

Publisert rundt 6 år siden
Kjell Skartveit. Gå til den siterte teksten.
Kan ledelsen i KrF forklare hvorfor de mener at et prosjekt som «Rosa kompetanse», der små barn seksualiseres lenge før puberteten, er i tråd med en kristendemokratisk sentrumsprofil? Nå blir barn med "feil" oppfatninger om samliv gjenstand for en totalitær tilnærming; barna blir statens barn som skal læres opp i en radikal kjønnsideologi som svært mange foreldre vil ha seg frabedt.

Ja, dette er eit spørsmål som leiinga i KrF svare på! Men eigentleg finst det ingen gode grunnar for støtte til eit slikt prosjekt. Det må vere muleg å gjere livet for unge homofile og lesbiske lettare utan å gje full aksept for LLH sin ekstreme ideologi. Slik eit fåtal aktivistar i HEF har fått fjerna kristen oppseding i skulen, let ein no LHH få setje premissane for familien som samfunnsinstitusjon. Dette er ikkje toleranse, men mindretalstyranni. Postmodernismens relativisme og det politisk korrekte får stadig meir å seie, sjølv i KrF. Med det misser partiet både sin profil og sitt eksistensgrunnlag.

Kommentar #5

G Solli

3 innlegg  1120 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

Når en leser slike innlegg som dette får en inntrykk av at de aller mest konservative i KrF ikke ønsker at KrF skal bli et parti med mange velgere, men heller en smal gammelkristen bevegelse. Det ville i så fall være trist for partiet og den borgerlige siden i norsk politikk. Det er forsåvidt helt greit at det diskuteres politikk innad i KrF, men når det så stekt knyttes opp til et spesielt kristent ståsted virker det ekskluderende både på vanlige kristne (som faktisk har blitt nokså liberale etterhvert) og ikke-kristne som kunne blitt KrF-velgere.

Jeg tror flertallet av kristne i Norge og også KrFs velgere synes dette er helt greit:
LLH ønsker at barn skal oppfostres til å forstå at mennesker ikke alltid faller inn under kategoriene mann og kvinne, og at den naturlige samlivsformen ikke nødvendigvis er mellom mennesker av motsatt kjønn.

Kommentar #6

Magnus Husøy

19 innlegg  4123 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.
Ja, dette er eit spørsmål som leiinga i KrF må svare på!

Enig i det... Dersom man ikke får svar fra lederne på eget initiativ foreslår jeg at man kontakter dem direkte.

Kommentar #7

Lars-Arne Høgetveit

17 innlegg  14 kommentarer

Publisert rundt 6 år siden

KrF og Stortinget i plenum vedtok i strid med Gr.l. paragraf 112 en ulovlig paragraf 2 den 21.05.2012. Der står det nå også om humanisme som statens verdigrunnlag og dermed er staten Norges fundament demontert og fristillt fra 1814 Grunnloven. Og når Gud er død er alt tillatt heter det og dermed også rosarevolusjonen. Dette ender i fordervelse ... om ikke folk og lovverk igjen festes til det eneste festepunkt som holder i det samme Eidsvollsfedrene la sitt fundament i det evengelisk lutherske.

Og her dokumenteres rosarevolusjonens Gud er død ideologi som koster liv og skaper elendighet verden over: 

http://www.kommentar-avisa.no/Artikler-Startside/Hovedoppslag-2012/68t ter_generasjonens_doedskultur_plager_oss-17.04.2012.htm  

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere