Religions- og debattredaktør Alf Gjøsund

Religions- og debattredaktør

Israelsvenn gir hatet et ansikt

Teologen Gro Wenske vil kaste araberne ut av Israel.

Publisert: 20. nov 2014

For noen år siden var det tette bånd mellom avisen Dagen og den kristne israelsorganisasjonen Karmelinstituttet. 

Nå tar den konservative kristne avisen tidenes oppgjør med holdningene til både denne organisasjonen og grunnleggerens datter, Gro Wenske. Hun leder i dag Stiftelsen for Bibelen og Israel.

Ingen mykis

Mandag denne uken foreslo Wenske på kronikkplass i Dagen sin løsning på konflikten mellom israelerne og palestinerne. Påstandene hun kommer med er ikke for sarte sjeler:

* Araberne må ut av Israel. De vil ikke slutte med å drepe jøder før de ser sitt eget blod flyte.

* Arabernes terror er Guds straff for jødenes unnfallenhet.

* Israel burde ikke gitt araberne fulle borgerrettigheter, bare «hus, mat og arbeid».

Sjeldent tydelig

Selv for flere tiår siden, da enhver pinsemenighet eller bedehus med respekt for seg selv hadde besøk av endetidsforkynnere, var dette sjelden kost å høre fra talerstolen. 

Man la vekt på skriftord i Det gamle testamentet som man mente ga Israel rett til store områder i Midtøsten. Palestinerne ble omtalt som potensielle terrorister og islam som en ond åndsmakt. Men de politiske konsekvensene ble gjerne ikke trukket før i kaffepausen. 

Da kunne man snakke om at «Herren skal ordne opp – og det blir ikke pent.» Eller uttrykke synspunkter av den typen Gro Wenske nå setter ord på. Hun gir hatet et ansikt og får full støtte av Karmelinstituttet, organisasjonen hun selv tidligere ledet. 

Tar avstand

De sterke ordene er først og fremst en påminnelse om generasjonskløften i det lavkirkelige Norge. Selv om noen tusen fortsatt står for slike holdninger, er mange av dem pensjonister. Yngre mennesker rister på hodet av denne typen retorikk og sier at israelske og palestinske liv er like mye verdt. 

Avisen Dagen følger opp kronikken hennes på lederplass ved å karakterisere holdningene hennes som «voldsretorikk», og kalle dem «skremmende». 

«Hun tar til orde for å begå de samme overgrepene mot araberne – deportasjon og etnisk resning – som opp gjennom tidene har blitt brukt mot det folket hun gjerne vil forsvare», skriver avisen.

Så tydelig er ikke israelsorganisasjonen Internasjonale Kristne Ambassade Jerusalem (IKAJ). «Dette er ikke noe vi står for,» sier direktør Dag Øyvind Juliussen, men gir samtidig honnør til Wenskes arbeid. 

Det blir som om Fremskrittspartiet hadde sagt at de var saklig uenige med rasistiske organisasjoner som SIAN og Stopp Innvandringen, men samtidig hadde gitt honnør til arbeidet deres. 

Skadelig

En annen relativt moderat israelsorganisasjon, Ordet og Israel, er foreløpig taus. Kanskje vet de at inntektene fra medlemmenes pensjoner blir mindre dersom de går hardt ut mot hatretorikken? Både denne organisasjonen og IKAJ har brukt Gro Wenske som taler, i likhet med en rekke bedehus og pinsemenigheter i Norge.  

Skal kristne organisasjoner beholde sin troverdighet må de ta langt tydeligere avstand fra rasisme og hatretorikk av denne typen og avstå fra samarbeid med personer og organisasjoner som målbærer slike standpunkter. Slike holdninger forsterker fiendebilder og skader både Israel, palestinerne og rennoméet til det lavkirkelige Norge. 

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Berit Aalborg, politisk redaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #151

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Kristiansen, har du en link til kommentaren der vedkommende har tatt sjølkritikk for sin angst og horrible tanker, og gir seg selv en diagnose som  som paranoid ?

Kommentar #152

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Presis. I norsk dagligtale; etnisk rensing.

Nei.

Kommentar #153

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Olav Nisi. Gå til den siterte teksten.
Kristiansen, har du en link til kommentaren der vedkommende har tatt sjølkritikk for sin angst og horrible tanker, og gir seg selv en diagnose som som paranoid ?

Nei, og om jeg hadde kunne jeg ikke si det fordi det ville være i strid med retningslinjene. Men du finner det godt smurt utover. 

Kommentar #154

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Israelere og sionister flest

Publisert nesten 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Grava til Baruch Goldstein er ein kultstad og eit mål for zionistisk valfart. Så tideleg som ved tusenårsskiftet hadde 10.000 ekstrimistar vitja grava for å heidre martyren Goldstein

ser ikke på Goldstein som noen helt, men som en morder og en forbryter. Det er bare et lite mindretall som ser opp til ham.

PS.
Det har faktisk vært flere massakrer i Hebron, mest kjent er vel den i 1929. Da var det jødene det gikk ut over 

http://en.wikipedia.org/wiki/1929_Hebron_massacre


"The Hebron massacre refers to the killing of sixty-seven Jews (including 23 college students) on 24 August 1929 inHebron, then part of Mandatory Palestine, by Arabs incited to violence by false rumors that Jews were massacring Arabs in Jerusalem and seizing control of Muslim holy places.[1] The event also left scores seriously wounded or maimed. Jewish homes were pillaged and synagogues were ransacked. Many of the 435 Jews who survived were hidden by local Arab families.[2][3] Soon after, all Hebron's Jews were evacuated by the British authorities."

Kommentar #155

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden

Da fastslår jeg bare at du ikke har noe å bidra med siden du ikke forstår selv de enkleste betydninger av ord. Takk for sei. 

Kommentar #156

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Argument?

Publisert nesten 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Grava til Baruch Goldstein er ein kultstad og eit mål for zionistisk valfart. Så tideleg som ved tusenårsskiftet hadde 10.000 ekstrimistar vitja grava for å heidre martyren Goldstein.

Er det noe her som får deg til å tro at jeg eller andre her bifaller Goldsteins handlinger eller etikk?  Selvsagt tar jeg avstand fra dette. Jeg er ikke jøde og jeg er ikke medlem av ortodoks jødedom og de færreste jøder bifaller dette. Da ville tallet på valfartsfolk vært langt høyere. Den Israelsk stat har forbudt  Goldsteins grav som et valfartsted fordi i Israel er det forbudt å ære terrorister. Når det gjelder de øvrig beskyldingene dine mot jødene tar det for mye tid for å kontrollere at det medfører riktig. Du har allerede fortiet viktige opplysninger om saken slik at din troverdighet er ikke tilstrekkelig.  Såvidt jeg kan se evner den Israelske demokratiske stat å holde sine egne landsmenns fundamentalister i sjakk. Hvis man søker på internett kommer det opp en rekke opplysninger om dette. I et tilfelle tok en setler og drepte en terrorist ETTER at han hadde blit avvæpnet. For dette fikk vedkommende 15 års fengsel. ( som ble slik det blir ofte i Norge, redusert pga. god oppførsel. )

   Det er ingen som har påstått at ALLE jøder er demokratisk innstilt. Jøder har alle varianter av meninger, holdninger, verdier, ateister, troende, banditter, lovlydige borgere osv. Akkurat slik som nromenn, tyskere, polakker osv.  Mitt poeng er at den jødiske stat, som skaffer jøder og arabere sivil sikkerhet, er et eksempel både institusjonelt og verdimessig for alle sine naboland. Den er demokratisk, det er rimelig grad ytringsfrihet, den har det nødvendige samhold, den har de nødvendige institusjoner og befolkningen har  de nødvendige sosiale konstruksjoner av noen livsyn til at det fungerer til borgernes beste. Israels naboland mangler stort sett alt for å fungere slik, selvom de har sine territorielle ønsker innfridd.

Kommentar #157

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Wenske "legitimerer" etnisk rensning ved hjelp av en hårreisende bruk av bibelsitater, først og fremst fra GT, men også fra NT

Jeg er enig med Wenske i at hvis Israel hadde fordrevet araberne allerede fra begynnelsen, så ville mye vold, terror og drap vært unngått.

En slik fordrivelse ville ikke vært noe annet eller verre enn det både vi europeere og andre har bedrevet opp igjennom tidene, ikke minst i forbindelse med 2WW, men i noen grad også så sent som på 90-tallet i Jugoslavia. Da har disse som oftest kommet til sine "egne" land, og de har bosatt seg der og blitt integrert i befolkningen der. Dette kunne på samme måte også ha vært gjort for palestina-araberne. Men her har både araber-landene og FN aktivt arbeidet for å opprettholde flyktnngeproblemet som et moralsk våpen mot Israel.

I den grad man kan forstå Wenskes teologiske utlegninger i den retning at hun vil kaste ut fredelige og lojale arabere fra Israel, - altså etnisk rensing for dettes egen skyld, - så kan jeg ikke følge henne. Og personlig så oppfatter jeg ikke heller henne slik. Det er de som arbeider for ødeleggelse av staten Israel og som søker å skade og drepe tilfeldige jøder hun vil kaste ut. Og det kan jeg forstå. Hun har levd i flere ti-år i Israel, og det kan vel komme til et punkt for noen hver da man sier at nok er nok. Med tilstrekkelig vold og samfunnsødeleggende aktiviteter fra islamistiske miljøer her i Norge, så er jeg ganske sikker på at krav om utkastelser også vil komme her.

Kommentar #158

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Vel...

Publisert nesten 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg er enig med Wenske i at hvis Israel hadde fordrevet araberne allerede fra begynnelsen, så ville mye vold, terror og drap vært unngått.

Så det mener du?  Da har vi nok ikke så mye mer å snakke om, nei.

Kommentar #159

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Hvor?

Publisert nesten 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Med tilstrekkelig vold og samfunnsødeleggende aktiviteter fra islamistiske miljøer her i Norge, så er jeg ganske sikker på at krav om utkastelser også vil komme her.

Hvor skal de gjøre av seg? Problemet da er de er norske statsborgere og vi vil ha det samme problemet i Norge som de har i Israel, Irak, Syria og alle andre steder hvor teologien går på at man skal underkaste seg Allah. De som ikke underkaster seg Allah er altså ikke rettroende og skal ha sin behandling i etter sharia i en eller annen variant.

   I Norge har vi vært "heldige" som overlevde anslagene mot vårt demokrati på 1920-tallet, 1949-45 og 1980-tallet. Så vidt meg bekjent har alle legmannsmiljøer jeg kjenner til Norge støttet opp om demokratiet i Norge som en form for samfunnstyring. Hvis vi leser på islamnet.no og lignende sider bør det være lov med livssynskritikk. Er det lov å reklamere for "underkastelse" foran den Allah profeten Muhammed åpenbarte? I ytringsfrihetens navn er det jo det, men det bør allikevel være tillatt å etablere juridisk beskyttelse av demokratiet som samfunnstyring. Vil Islam bli det neste anslaget mot vårt demokrati/demokrati? Jeg husker godt sekular-ateistens hovmod frem til -90 tallet.  Etter bombingen av tvillingtårnene i USA har det skjedd en merkelig endring. Det har plutselig blitt legitimt å debattere innskrenkninger av ytringsfriheten, anført av sekulærateistene. Er de redd islamistene? Hvorfor debatteres ikke de livsynsmessige dimensjonene ved konfliktene i regionen eller andre steder?  Hvorfor vil man ikke snakke om forskjellene og motsetningene på livsynsareneaen? Hvorfor er det tabu med livsynskritikk av Islam som samfunnsform?   Personlig mener jeg det finnes kun et alternativ til livsynplattform for et demokrati og det er kristendommen. Alternativene er HEF og Islam.  Er de relevante og i tilfelle, hvorfor?               

Kommentar #160

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Wenskes grums

Publisert nesten 5 år siden

Denne debatten har kun bekreftet hva jeg allerede visste: 1) Det er mye grums i konservative kristne miljøer, og 2) uansett hvor mye grums som kommer frem - hvis det bare serveres i religiøs innopakning, så vil mange her på VD forsvare grumset.

Kommentar #161

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Da fastslår jeg bare at du ikke har noe å bidra med siden du ikke forstår selv de enkleste betydninger av ord.

Å kaste ut folk som vil ødelegge landet ditt er ikke etnisk rensing. Man kaster da ikke ut på basis av etnisitet, men på bakgrunn av handlinger.

Kommentar #162

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Så det mener du? Da har vi nok ikke så mye mer å snakke om, nei.

Jeg på min side vil ikke love at jeg ikke også i framtiden kommer til å kommentere dine ytringer her på VD.

Kommentar #163

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Vel, han fekk løn for strev

Publisert nesten 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
ser ikke på Goldstein som noen helt, men som en morder og en forbryter. Det er bare et lite mindretall som ser opp til ham

60% av Abrahamsmoskeen vart omgjort til synagoge, og at han er helt hjå settlarane på Vestbreidda kan det verelite tvil om. Ditt ord om "lite" mindretal i eit land der tilstandane er slik at det kan trekkjast fleire og fleire parallellar til slik det var i Tyskland i åra før Krystallnatta, så er det ikkje tvil om at hatet mot palestinarane flammer. Heller ikkje kristenzionistane her på VD legg seg Bernstein på minne når dei einsidig sværtar palestinarane.

. "Here lies the saint, Dr. Baruch Kappel Goldstein, blessed be the memory of the righteous and holy man, may the Lord avenge his blood, who devoted his soul to the Jews, Jewish religion and Jewish land. His hands are innocent and his heart is pure. He was killed as a martyr of God on the 14th of Adar, Purim, in the year 5754 (1994)." Inscription on the grave of Baruch GoldsteinKommentar #164

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Dei same påstandane

Publisert nesten 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Å kaste ut folk som vil ødelegge landet ditt er ikke etnisk rensing. Man kaster da ikke ut på basis av etnisitet, men på bakgrunn av handlinger.

rettferdiggjorde Holocaust.

Kommentar #165

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Hvor skal de gjøre av seg? Problemet da er de er norske statsborgere og vi vil ha det samme problemet i Norge som de har i Israel, Irak, Syria og alle andre steder hvor teologien går på at man skal underkaste seg Allah. De som ikke underkaster seg Allah er altså ikke rettroende og skal ha sin behandling i etter sharia i en eller annen variant.

I Norge har vi vært "heldige" som overlevde anslagene mot vårt demokrati på 1920-tallet, 1949-45 og 1980-tallet. Så vidt meg bekjent har alle legmannsmiljøer jeg kjenner til Norge støttet opp om demokratiet i Norge som en form for samfunnstyring. Hvis vi leser på islamnet.no og lignende sider bør det være lov med livssynskritikk. Er det lov å reklamere for "underkastelse" foran den Allah profeten Muhammed åpenbarte? I ytringsfrihetens navn er det jo det, men det bør allikevel være tillatt å etablere juridisk beskyttelse av demokratiet som samfunnstyring. Vil Islam bli det neste anslaget mot vårt demokrati/demokrati? Jeg husker godt sekular-ateistens hovmod frem til -90 tallet. Etter bombingen av tvillingtårnene i USA har det skjedd en merkelig endring. Det har plutselig blitt legitimt å debattere innskrenkninger av ytringsfriheten, anført av sekulærateistene. Er de redd islamistene? Hvorfor debatteres ikke de livsynsmessige dimensjonene ved konfliktene i regionen eller andre steder? Hvorfor vil man ikke snakke om forskjellene og motsetningene på livsynsareneaen? Hvorfor er det tabu med livsynskritikk av Islam som samfunnsform? Personlig mener jeg det finnes kun et alternativ til livsynplattform for et demokrati og det er kristendommen. Alternativene er HEF og Islam. Er de relevante og i tilfelle, hvorfor?

Jeg er enig i dine betraktninger her, bortsett fra at demokratiet nok ser ut til å fungere også i land der kristendommen har stått svakt, både i fortid og i nåtid. Singapore og Japan foreksempel. Så kan man jo spørre seg om disse hadde vært demokratier om ikke det var for den sterke innflytelsen de to har hatt fra hhv England og USA.

Hva gjelder islam, så ser jeg på dens ideologi som antidemokratisk, og har derfor ingen tro på at sant demokrati kan overleve i et land der islam blir den dominiserende kraft.

Hvor lenge demokratiet vil overleve et gjennomsyret gudløst samfunn, gjenstår å se. Men uten et allment akseptert objektivt moralsk fundament slik vi finner det i kristendommen, er det kanskje grunn til å frykte at korrupsjon vil øke, svart arbeid vil øke, sosial dumping og utnyttelse av arbeidskraft vil øke, menneskehandel og slaveri vil øke, vinningsforbrytelser vil øke, rusmiddelbruk og rusmiddelrelatert kriminalitet vil øke, antall mord vil øke, osv. Testen vil vel kanskje være en større samfunnskrise av en eller annen type.

Kommentar #166

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
rettferdiggjorde Holocaust

?

Kommentar #167

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Gjennomgripende kunnskapsløshet.

Publisert nesten 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Ditt ord om "lite" mindretal i eit land der tilstandane er slik at det kan trekkjast fleire og fleire parallellar til slik det var i Tyskland i åra før Krystallnatta, så er det ikkje tvil om at hatet mot palestinarane flammer.

Jøder ble ikke drept pga. sine handlinger. De ble drept fordi de var jøder. Den tyske stat hadde regleverk for for langt ut i slekten man hadde en jøde for å unngå dødsdommen. Holocoust innkluderte et helt statsrettslig legalt lovverk og byråkrati samt en egen produksjonsindustri for masse drap og lik-fjerning. Målgruppen representerte ikke revolusjon, krav på land, sær-rettigheter, terrorisme, eller andre kriminelle handlnger. De var lojale mot samfunnets lover. I Tyskeland var relativt mange assimilert og hadde sagt farvel til sin jødiske bakgrunn. Det var en eneste årsak til mobilisering av alle disse kreftene i den tyske stat på -30 tallet, og det var jødene skulle bli tilintetgjort FORDI de var jøder.  Dette var statsrettslig sett helt legalt, hvilket ble en utfordring i krigsoppgjøret.

   Når du trekker paraleller til Tyskland så viser det 2 ting: Du er grunnleggende ukjent med tysk historie på -30 tallet og du lager en sammenligning fra nåtiden til hva som skjedde i før 2ww.  Den tyske tilintetgjørelsen av jøder har ikke sin like. Ikke Gulag-leire, ( der det teoretisk sett var mulig å overleve ) ikke ordinære konsentrasjonsleire under nasismen ( der det også teoretisk sett var mulig å overleve), ingen kjente militærdiktaturer ( der drap og ran hadde en plitisk hensikt ) ikke Taliban, Isil eller Hamas ( som har en livsynsagenda/politisk agenda ). En mulig sammenligning kan være japanernes behandling av chinesere i samme tidsrom men jeg kan for lite om det.

  Den Israelske stat har ingen slektsgranskning, ingen mordplaner for sine borgere, ingen rasistisk ideologi. Alle Israels handlinger må sees i sammenheng med å gi ALLE borgere beskyttelse. Når volden, terrorismen mot sivile, drapene blir så omfattende får domstolene og politiet et kapasitetsproblem. Derfor må militære inn.

 Da jeg som rekrutt sto vakt ved slottet i Oslo og de andre stedene der kongen/kronprinsen opphold hadde vi orde om å skyte dersom noen truet stedet. Vi hadde beskjed om å skyte dersom noen nærmet seg og ikke stanset på oppfordring. Det var ordre og hadde en gjeng med steinkastende guttunger nærmet seg bakpost på Skaugum, var ordren: skyt.

Kommentar #168

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det same gjeld palestinarane i Palestina

Publisert nesten 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
De ble drept fordi de var jøder.

Massakren i Hebron er eit døme på det. Ein immigrant frå USA, utdanna lekjar og offiser i IDF, tok seg inn i moskeen ved hjelp av sin militære rang og drap for fote. Vart dei dropne fordi dei var i bøn mot Mekka eller fordi dei var palestinarar med nedarva rett til å bu i landet?

Kommentar #169

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Demokrati

Publisert nesten 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Hva gjelder islam, så ser jeg på dens ideologi som antidemokratisk, og har derfor ingen tro på at sant demokrati kan overleve i et land der islam blir den dominiserende kraft. Hvor lenge demokratiet vil overleve et gjennomsyret gudløst samfunn, gjenstår å se.

Demokratiet er ingen kristen oppfinnelse, Eikaas.  Snarere tvert imot.

Kommentar #170

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

So rett, so rett

Publisert nesten 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Demokratiet er ingen kristen oppfinnelse, Eikaas. Snarere tvert imot.

Verdas fyrste parlament heldt til på Tinganeset, Torshamn, Færøyane og vart oppretta i god tid før kristendommen kom til Skandinavia. Med kristendommen vart det innført teokrati, ikkje demokrati.

Kommentar #171

|Hans Petter Skoug

15 innlegg  4781 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Verdas fyrste parlament heldt til på Tinganeset, Torshamn, Færøyane

Det var ikke det islendingene sa når jeg var der og besøkte Tingvalla, de holdt sitt eget ting som det første demokratiske tinget i verden... he he...

Sikkert øynene som ser :)

Kristendom har aldri vært noen fan av demokrati nei, tvert i mot har vel kirken gjort det de kan for å motarbeide demokrati og rettigheter til folk, altså et teokrati... Men det er vel ikke lenge før vi får høre at det var på grunn av kristendommen at kvinner fikk likestilling heller, noe det også er, men stikk motsatt av hva de påstår...

Merkelig hvordan alt det gode kommer fra kristendommen... Det er liksom den kristne arven det... Mens alt det som ikke var så godt, all intoleransen, diskrimineringen og hatet aldri nevnes... De som sto for det var ikke kristne må vite...

Kommentar #172

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Haaretz i dag

Publisert nesten 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
rettferdiggjorde Holocaust.

Bringing apartheid through the back door Conditions are ripe for the racial apartheid that Israel has been gradually imposing on the territories since 1967 to come out in the open – with a public primed to applaud and accept it. By Na’aman Hirschfeld Nov. 23, 2014 | 2:18 AM |  6
Kommentar #173

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Kristendom

Publisert nesten 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Demokratiet er ingen kristen oppfinnelse, Eikaas. Snarere tvert imot.

Et råd til dere som hele tiden håner kristendommen :Les historien om Hans Nielsen Hauge.

Foregangsmannen for det jeg kaller kristen tro og praksis,og det var først på 1800-tallet etter hundrevis av år med utbytting,maktmisbruk og diskriminering av de geistlige katolske,også etter reformasjonen hang det igjen en forferdig holdning til vanlige legfolk blandt presteskapet.

Kommentar #174

Oddbjørn Johannessen

187 innlegg  13478 kommentarer

Ingen hån

Publisert nesten 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Et råd til dere som hele tiden håner kristendommen :Les historien om Hans Nielsen Hauge.

Det er ikke snakk om hån av kristendommen - men om historiske fakta.  Demokratiet er rett og slett ingen kristen oppfinnelse.  Begrepet kan føres tilbake til antikkens Hellas (bl.a. til Solon), og da snakker vi om en periode som ligger flere hundre år forut for den kristne tidsregning.

Demokrati i moderne forstand har sine røtter hos opplysningsfilosofene (bl.a. John Locke og Montesquieu) - da bl.a. i opposisjon til enevoldstanken og forestillingen om kongen som Guds representant ("Konge av Guds nåde"), som var kristelig begrunnet.  Kongen ble oppfattet som folkets far, og dermed kom det 4. bud til anvendelse.  Folket skulle hedre (i praksis adlyde) kongen, slik barn skulle hedre (i praksis adlyde) sine foreldre.

Kommentar #175

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Hans Nilsen Hauge

Publisert nesten 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
:Les historien om Hans Nielsen Hauge.


enda som ein knekt og nedbroten mann. Verken Gud, Jesus eller Den heilage ande vitja han i fangeholet eller berga helsa til denne forvirra eldsjela. Var det Islam eller kristendommen som tok knekken på han?

Kommentar #176

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Gjennomgripende kunskapsløshet.

Publisert nesten 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Massakren i Hebron er eit døme på det. Ein immigrant frå USA, utdanna lekjar og offiser i IDF, tok seg inn i moskeen ved hjelp av sin militære rang og drap for fote. Vart dei dropne fordi dei var i bøn mot Mekka eller fordi dei var palestinarar med nedarva rett til å bu i landet?

Massakren i Hebron var ikke en legal statsmakt-institusjonalisert handling, hvilket jødeutryddelsen i Tyskland var.  Hvis morderen her ikke hadde blitt drept av folk i moskeen hadde han blitt stilt for Israelsk domstol og dømt til livsvarig fengsel.

  Du må som voksen mann ta deg litt inn og lære deg litt om hvordan staten fungerer. Det kan du åpenbart ingenting om slik du uttrykker deg om saken.  

Kommentar #177

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

En rasjonell saksopplysning

Publisert nesten 5 år siden
Oddbjørn Johannessen. Gå til den siterte teksten.
Det er ikke snakk om hån av kristendommen - men om historiske fakta. Demokratiet er rett og slett ingen kristen oppfinnelse. Begrepet kan føres tilbake til antikkens Hellas (bl.a. til Solon), og da snakker vi om en periode som ligger flere hundre år forut for den kristne tidsregning.

Her skal jeg gi Johannessen kredit for en opplysende kommentar, selvom den ikke omhandler trådstarters tema. Dette handler om relasjonen mellom livsyn og statsmakt og det hadde egentlig vært et langt mer interessant tema enn hva som i område der våre meninger og kommentarer har null påvirkningskraft.

Det Johannessen skriver i andre avsnitt bør interessere oss alle ganske mye, spesielt oss kristne. Det er rett som Johannessen nevner at bindingene mellom livsynsmakt og statsmakt har vært begrunnet på tvilsomme måter. På den andre siden kan man spørre: Hva er alternativene?  Det er jo ikke slik at dersom folkegruppene er uten statsledelse og livssyn, så vil paradis oppstå.  Anarki har aldri vist seg å være løsningen. Demokrati er heller ingen naturlig institusjon i menneskelige fellskap. Det hellenske demokratiet var jo svært begrenset og ivaretok ikke på noen måte den etikken som ligger til grunn for menneskerettighetene. Greske demokrater ville ganske enkelt avvist FNs menneskerettigheter.

   Så har vi hatt en rekke "demokratier" som Øst-tyskland, Ungarn, Sovjetunionen osv. som helt sikkert så på seg selv som ekte demokratier. Allikevel betø dette massive brudd på grunnleggende menneskelige behov og samfunnene kollapset innenfra.  Med bl.a. dette som bakgrunn mener jeg at det er noe som er viktigere enn måten samfunnsmakten fordeles og institusjonaliseres. Det er her livsynets kvaliteter kommer inn. Jesus sa at hans rike var ikke av denne verden og da er vi inne på noe vesentlig og kanskje motsetningsfyllt. Hvor går grensen for de kristnes politisk engasjement?  Som kristne har vi et etisk ansvar for vår neste som nødvendigvis bør institusjonaliseres for å bli effektivt. Vi er da raskt inne på den politiske arenaen men ateister liker ikke at kristne begrunner sitt ønske om å hjelpe sin neste teologisk. Å hevde at vårt ansvar for hjelpe en fattig begrunnes i at også den fattige er skapt av Gud vil bli karakterisert som ekstremisme av folk i HEF.  Skal da den kristne arbeide på den politiske arena for å etablere statsrettslige virkemidler og handlingsrom for nestekjærlighet på kristendommens premisser?

 

Kommentar #178

Rune Holt

11 innlegg  11104 kommentarer

Skammelig

Publisert nesten 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
enda som ein knekt og nedbroten mann. Verken Gud, Jesus eller Den heilage ande vitja han i fangeholet eller berga helsa til denne forvirra eldsjela. Var det Islam eller kristendommen som tok knekken på han?

Det finnes vel knapt noen nordmann som har betydd mer for det norske demokratiske samfunn og bygdene og grundervirksomheten enn denne mannen Hans Nielsen Hauge.

Hvor "forvirra" var han tror du ?

Det var den forvirra geistligheten og et maktsjukt samfunnsstyre som ødela helsa til HNH. 

Kommentar #179

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Det er greitt

Publisert nesten 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
hvilket jødeutryddelsen i Tyskland var.

men den israelske statsmakta har dyrka fram ein situasjon som har mange parallellar til Tyskland før Krystallnatta. Ein del av innbyggarane vert stigmatisert på alle plan som samfunnet sine fiendar som ein må verte kvitt. Eg seier ikkje at tilstandene i Israel er slik det var i Tyskland under Holocaust for det var ekstremt. men regjeringa oppmuntrar og dyrkar fram dei elementa som fører fram til slike mennesklege katastrofer. BDB & co står på sidelinja og heier fram desse destruktive kreftene i Jesu namn. Armageddon halleluja er kampropet til desse hatets evangelistar.

Kommentar #180

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

På det religiøse plan

Publisert nesten 5 år siden
Rune Holt. Gå til den siterte teksten.
Det var den forvirra geistligheten og et maktsjukt samfunnsstyre som ødela helsa til HNH.

like forvirra som andre religiøse fundamentalistar av det slaget som er rikeleg representert her på VD.

Kommentar #181

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Dette nærmer seg antisemittisme

Publisert nesten 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
den israelske statsmakta har dyrka fram ein situasjon som har mange parallellar til Tyskland før Krystallnatta.

å sammenligne aktuell israelsk politkk med nazi-politikk , når politikken har til formål å forsvare seg mot nazi-politikk.

Men det er selvfølgelig ikke antisemittisme å kritisere Israels politikk på samme måte som man kritiserer enhver annen stats politikk.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat4/thread11539904/#post_11539904 

Kommentar #182

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Du

Publisert nesten 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Men det er selvfølgelig ikke antisemittisme å kritisere Israels politikk på samme måte som man kritiserer enhver annen stats politikk

tyte på ditt. Men du maktar ikkje å gjere svart til kvitt.

Kommentar #183

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Gjennomgripende løgn

Publisert nesten 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
BDB & co står på sidelinja og heier fram desse destruktive kreftene i Jesu namn. Armageddon halleluja er kampropet til desse hatets evangelistar.

   Dette er gjennmgripende løgnpropaganda. Både jeg om min kone vokste opp med begrepet Armageddon, i to helt atskilte bedhusmiljøer og tradisjoner. Ikke på et eneste tidspunkt ble dette benyttet som kamprop, hverken med eller uten halleluja. Jeg har aldri lest noe slikt av hverken Faye Hansen eller Oskar Indregård.  Jeg har absolutt aldri, i noe legmannsmiljø, hørt om noen som har noe ønske om å fremelske noe Armageddon. Tvert i mot var det en måte å analysere de sekulær-politiske situasjoner som skapte angst og frykt for 50-70 år siden.

   Derimot husker jeg godt Armageddon ble satt i sammenheng med det mørket som senket seg over Europa da sekulær-politiere innførte kommunisme og nasisme i Europa. Det gikk jo ikke akkurat helt slik endetidspådommene erklærte innefor daværende tidshorisont. Man lurte jo den gangen på da antidemokratiske og totalitære antikristelige bevegelser i strømmer av blod inntok land etter land i Europa.  Man antok da et Armageddon kunne bli en fortsettelse av de sekulæres politiske ambisjoner. De ble det altså ikke men det forandrer ikke på det faktum at det IKKE var legmannskristne som foranledninget visjoner om Armageddon. Det var Europas mordere.

  Du lyver i sak etter sak og jeg forstår ikke hvorfor. At det kan finnes enkeltkristne eller enkeltmiljøer som av ren menneskelighet kan ha konkludert feil kan jeg ikke si noe om, men jeg kjenner ikke til et eneste tilfelle.     

        

Kommentar #184

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Javel?

Publisert nesten 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Dette er gjennmgripende løgnpropaganda

Eg har vitja det kristenzionistiske ormebolet i Haifa. Kristenzionismen kjempar ikkje for jødane sitt beste, dei skal då til Helvete uansett, men for å framskunde utviklinga fram mot kristenzionistane sin våte draum, Dommedag.

Kommentar #185

Leif GuIIberg

72 innlegg  6375 kommentarer

"Rensket Gaza for jøder"..

Publisert nesten 5 år siden
Ståle Halsne. Gå til den siterte teksten.
Så er jeg enig med Bratlie i at det var taust som i graven når Israel rensket Gaza for jøder.

Hører det ikke med til historien at da Israel i 2005 beordret sine egne jødiske borgere å evakuere fra Gaza som Israel hadde okkupert, fikk alle tilbud om økonomisk kompensasjon og hjelp til nye bosetting fra de israelske myndighetene? Er utrensking det ordet som best beskriver dette?

Kommentar #186

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Eg vil ikkje kalle deg lygnar

Publisert nesten 5 år siden
Bjørn David Bratlie. Gå til den siterte teksten.
Jeg har absolutt aldri, i noe legmannsmiljø, hørt om noen som har noe ønske om å fremelske noe Armageddon

lygn er å fortelje noko ein veit eller burde vite ikkje er sant med det mål å få lygn akseptert som sanning.

Ann Sender vitja Ålesund sist Olsok og var foredragshaldar på Sunnmøre Museum. Frå salen fekk ho spørsmålet: Kva er ditt syn på kristenzinismen? Ho svara omlag slik:Eg veit at eg no forflytter meg til eit minefelt, men det er vel rett å seie at vi ikkje er begeistra over dei som ynskjer å nytte jødar som innsatsmiddel til å nå eigne mål. Det tyder vel på at ho ikkje ser at kristenzionistane si målsetjing som arbeid for jødane sitt beste, men rein egoistisk innsats med den målsetjing å framskunde Armageddon. Eg er sjølvsagt ikkje forundra over at Bratlie ikkje er betre orientert. Det han skriv tyder på at han aldri lyfter blikket og ser seg rundt.

Kommentar #187

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Dette er helt fremmed for meg også

Publisert nesten 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Eg har vitja det kristenzionistiske ormebolet i Haifa. Kristenzionismen kjempar ikkje for jødane sitt beste, dei skal då til Helvete uansett, men for å framskunde utviklinga fram mot kristenzionistane sin våte draum, Dommedag.

Akkurat som Bjørn David i kommentar #186 har jeg heller aldri hørt om noen kristne som roper på Armageddon.

Jeg har vært i mange kristelige miljøer opp igjennom og aldri hørt noe slik i Norge, ikke i utlandet heller forresten. Alle jeg har hørt om er skremt av framtidsutsiktene og ønsker å be for framtiden slik at det ikke skal bli så voldsomt. Bibelen oppfordrer til det.

Hva du har opplevd i Haifa, vet selvfølgelig ikke jeg noe om men ikke påstå at dette er vanlig i Norge.

Kommentar #188

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Leif GuIIberg. Gå til den siterte teksten.
Hører det ikke med til historien at da Israel i 2005 beordret sine egne jødiske borgere å evakuere fra Gaza som Israel hadde okkupert, fikk alle tilbud om økonomisk kompensasjon og hjelp til nye bosetting fra de israelske myndighetene? Er utrensking det ordet som best beskriver dette?

Utrenskning er helt feil ord å bruke. Den israelske regjering vedtok at alle jøder skulle flyttes fra Gaza. Først dro de frivillige men de som ikke en gang anerkjenner den israelske regjering og dens handlinger eller råderett over landet måtte til sist bæres ut. Begrunnelsen var at landet var gitt dem av Gud og ingen regjering kan overprøve Gud. Ergo anerkjenner de ikke regjeringens handlemåte eller rett til å handle. Jeg vet ikke om avvisningen av egen regjering også strekker seg til at de avviser at det organiseres en infrastruktur i samfunnet, men i det minste gjelder avvisningen i slike åndelige spørsmål i den grad de kan ansees åndelige. Jeg husker at det var snakk om at "vi trenger ingen regjering" men hvor sterk og omfattende denne avvisningen er vet jeg ikke. 

Kommentar #189

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Dette vet jeg veldig godt.

Publisert nesten 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Det tyder vel på at ho ikkje ser at kristenzionistane si målsetjing som arbeid for jødane sitt beste, men rein egoistisk innsats med den målsetjing å framskunde Armageddon.

Jeg og de aller fleste kristne er seg særdeles bevisst motsetningene mellom jødedom og kristendom. Jeg forstår Senders dilemma veldig godt og jeg helt klar over at viktige punkter i kristendommen er anstøtelig for jøder. Dette kan jeg sannsynligvis mye mer om enn deg. Men det er ikke dette saken handler om. Det er altfor langt utenfor denne trådens tema å utdype kristne endetidsprofetier. Det eneste jeg kan si er følgende: Kristne endetideprofetier handler ikke om kristne aktiviterer annet enn at kristne skal misjonere for kristendommen. Det øvrige handler om historiens gang basert på de premisser sekulære og gudløse legger selv til sin egen undergang.  Kristnes oppgave er å si i fra et varsko, ikke å bidra til de gudløses undergang ved å applaudere det som fører til undergang. Det er langt utenfor kristen etikk. Noe annet har jeg aldri lest, hørt eller hørt om.

    

Kommentar #190

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg er enig med Wenske i at hvis Israel hadde fordrevet araberne allerede fra begynnelsen, så ville mye vold, terror og drap vært unngått.

Sitatet er litt tilfeldig valgt, men jeg ønsker å henvende meg til deg spesielt. Du har problemer med å akseptere kritikken av fru Wenske. Kan du tenke deg spørsmålet sett fra en helt annen side, slik som i hva er det å forsvare i hennes utsagn? Hvem ønsker å stå for slike standpunkter? Det er vanskelig å se hvem det skulle gavne å innta en slik hatefull holdning som er totalt uegnet til å skape fred. Dette er destruktivt uten reparasjonsmuligheter for de lidende folk i Midt-Østen. Ja jeg kan vel også si at den i en etnisk rensing ikke er aktuell i dag. Det er så alvorlig at da ville vel selv USA slutte å la seg utpresse av Israel. 

Kommentar #191

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Hvor er humanismen?

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Jeg husker at det var snakk om at "vi trenger ingen regjering" men hvor sterk og omfattende denne avvisningen er vet jeg ikke.

Da var ikke slik at MÅTTE fjerne bosetterne. Man kunne på humanitært grunnlag latt dem få lov til å bo der. At de argumenterte med Guds-argumentet er i prinsippet en like grei sosial konstruksjon som hvilken som helst sosial konstruksjon som begrunnelse for å bosette seg et eller annet sted. Så hvor er humanismen? Hvor er det menneskevennlige? Jødene i Israel er flyktninger i langt sterkere grad enn palestinerne, så hvorfor ikke argumentere for humanistiske behov? Her representerer jo HEF sterke unnlatelsesynder dersom de mener alvor med sin humanisme.

Jeg kjenner ikke til akkurat disse bosetterne men det er jo en rekke sterkt ortodokse jøder som ikke anerkjenner en jødisk stat. De mener jøder IKKE skal ha noen stat.  

Kommentar #192

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Nei, det overlater jeg til deg

Publisert nesten 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
du maktar ikkje å gjere svart til kvitt

Jeg påpeker bare at svart er svart, og hvitt er hvitt, og midt i mellom finnes en hel tåkeheim av gråsoner...

Kommentar #193

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

http://no.wikipedia.org/wiki/Semitter

Publisert nesten 5 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Jeg påpeker bare at svart er svart, og hvitt er hvitt, og midt i mellom finnes en hel tåkeheim av gråsoner...

Semitter er en fellesbetegnelse på flere folkegrupper som fra omkring år 3000 før Kristus har dominert Midtøsten. Betegnelsen brukes først og fremst om folk som taler, eller har talt, semittiskspråk. Semittene har imidlertid flere felles kulturtrekk. Både jødedomkristendom og islam er oppstått blant semitter.

Betegnelsen ble først gitt av den tyske språkforskeren A. L. von Schlözer i 1781 om etterkommerne etter Noahs sønn Sem.

Semittiske folk i dag: Arabarar, assyrarar, jødar.

Kommentar #194

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Ikkje det, nei?

Publisert nesten 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Akkurat som Bjørn David i kommentar #186 har jeg heller aldri hørt om noen kristne som roper på Armageddon.

Men du har vel ikkje lest og høyrt så mykje, Petter, du har då ikkje ein gong lest Bibelen frå perm til perm.

Kommentar #195

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Njål Kristiansen. Gå til den siterte teksten.
Sitatet er litt tilfeldig valgt, men jeg ønsker å henvende meg til deg spesielt. Du har problemer med å akseptere kritikken av fru Wenske. Kan du tenke deg spørsmålet sett fra en helt annen side, slik som i hva er det å forsvare i hennes utsagn? Hvem ønsker å stå for slike standpunkter? Det er vanskelig å se hvem det skulle gavne å innta en slik hatefull holdning som er totalt uegnet til å skape fred. Dette er destruktivt uten reparasjonsmuligheter for de lidende folk i Midt-Østen. Ja jeg kan vel også si at den i en etnisk rensing ikke er aktuell i dag. Det er så alvorlig at da ville vel selv USA slutte å la seg utpresse av Israel.

Jeg mener at Wenske er blitt angrepet på feil grunnlag; at man har tillagt henne synspunkter som hun ikke har ytret. Konkret at hun argumenterer for etnisk rensing, mens det hun faktisk gjør seg til talsmann for er en forvisning av de som gjennom handling har vist seg å utgjøre en trussel mot staten Israel og mot vanlige sivile jøder.

I tillegg beskylder man henne for hat mot palestinaarabere i sin helhet. For meg handler dette ikke om hat, og jeg tror personlig ikke at dette gjelder for Wenske heller (selv om jeg aldri har verken truffet henne eller har hatt noe med henne å gjøre på andre måter). For meg, - og jeg tar utgangspunkt i at det samme gjelder for henne, - handler dette rett og slett om at også jøder har rett til å leve i trygghet og sikkerhet i sine daglige liv.

På dette grunnlaget har jeg forsvart henne.

Når det gjelder det du siterer meg på; - Jeg er enig med Wenske i at hvis Israel hadde fordrevet araberne allerede fra begynnelsen, så ville mye vold, terror og drap vært unngått, - så er dette kun et synspunkt om hva følgen hadde vært hvis-om-atte. Det ligger intet i dette synspunktet om etnisk rensing i dagens situasjon. Som jeg har skrevet før, så støtter jeg på ingen måte noen slik etnisk rensing slik situasjonen er per i dag.

Kommentar #196

Sigurd Eikaas

17 innlegg  5707 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Akkurat som Bjørn David i kommentar #186 har jeg heller aldri hørt om noen kristne som roper på Armageddon.

Jeg har vært i mange kristelige miljøer opp igjennom og aldri hørt noe slik i Norge, ikke i utlandet heller forresten.

Og det samme gjelder for meg.

Kommentar #197

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Du slår inn åpne dører

Publisert nesten 5 år siden

med slike retoriske knep som er så lettvinte at de får selveste Erasmus Montanus til å fremstå som en seriøs vitenskapsmann.

At antisemittiske strømninger er et problem også langt ut på norsk venstreside, kan du lese mer om i denne dobbeltkronikken av Øyvind Strømmen, som selv hører til et godt stykke ute på venstresiden av norsk politikk. Han skriver til og med på nynorsk, og jeg regner med at du vil ha utbytte av å sette av noen minutter til å lese gjennom dobbeltkronikken:

http://oyvindstrommen.no/2011/10/07/det-norske-j%C3%B8dehatet/

http://oyvindstrommen.no/2011/10/08/det-norske-j%C3%B8dehatet-ii/

"Men ideologiar er ikkje fastlåste og statiske, dei er dynamiske og utviklar seg over tid; dei kan lata seg påverka av denne tenkninga, og dei kan også leggja til rette for ho. Som eg har påpeika i eit intervju med Folkevett ligg det også i den grøne politiske tenkninga ei potensiell opning for totalitært tankegods, og det ligg definitivt kimer til konspirasjonstenkning. På den radikale venstresida finn eg meir av båe delar." 

Kommentar #198

Petter Kvinlaug

190 innlegg  5335 kommentarer

Tull Elias

Publisert nesten 5 år siden
Elias Per Vågnes. Gå til den siterte teksten.
Men du har vel ikkje lest og høyrt så mykje, Petter, du har då ikkje ein gong lest Bibelen frå perm til perm.

Jeg har lest alle bøkene i Bibelen men jeg har ikke lest dem i rekkefølge.

Kommentar #199

Elias Per Vågnes

235 innlegg  10902 kommentarer

Framskritt, Petter

Publisert nesten 5 år siden
Petter Kvinlaug. Gå til den siterte teksten.
Jeg har lest alle bøkene i Bibelen men jeg har ikke lest dem i rekkefølge.

Sist vi diskuterte oppfatta eg deg slik at du ikkje hadde lest heile Bibelen, men no forstår eg deg slik at du har lest heile Bibelen, også heile GT. Når las du heile Bibelen systematisk?

Kommentar #200

Njål Kristiansen

158 innlegg  20654 kommentarer

Publisert nesten 5 år siden
Sigurd Eikaas. Gå til den siterte teksten.
Jeg mener at Wenske er blitt angrepet på feil grunnlag; at man har tillagt henne synspunkter som hun ikke har ytret. Konkret at hun argumenterer for etnisk rensing, mens det hun faktisk gjør seg til talsmann for er en forvisning av de som gjennom handling har vist seg å utgjøre en trussel mot staten Israel og mot vanlige sivile jøder.

Jeg forstår ikke hvordan du som pleier å være så opptatt av å få håret helt riktig kløvet ikke ser at fru Wenskes utsagn helt klart skal kløves slik at det betyr at hun er for etnisk rensning. Selv om hun ikke tar ordet i sin munn, er det konsekvensen av hennes ytringer. Selv om hun siterer sin far sier hun seg enig med sin far, og gir uttrykk for at hans meninger er hennes og at hun gjerne hadde sett araberne fjernet fra Israel. I praksis vil det for israelere ikke være mulig å skille gode og dårlige palestinere fra hverandre. Dagsrevyen i går viste en israelsk kvinne som bare fastslo det samme; palestinere kan ikke bo i Jerusalem. Det kunne virke som at de ikke passet inn, ikke hadde evner til en så krevende oppgave, eller at de rett og slett bare gjorde ugagn. Nærmere begrunnelse ble ikke gitt enn at de var et uromoment så utdypningen står for egen regning. Konsekvensen av hennes syn blir da at hvis man skal fjerne palestinerne fra Jerusalem må man de facto etnisk rense. Man kan kalle det en togtur, eller at de skal inn i et kammer for avlusning eller ta en dusj, men konsekvensen er en utryddelse av den palestinske delen av kulturen og samfunnet i Jerusalem som kommer inn under begrepet etnisk rensning. Dette står ikke omtalt slik i Bibelen, men har likevel gyldighet i dag som noe som har kommet til i ordforrådet i senere år. 

Mest leste siste måned

Sjelesørgeren Alf Gjøsund
av
Vebjørn Selbekk
19 dager siden / 5126 visninger
Religiøs fyllefest på Visjon Norge
av
Levi Fragell
27 dager siden / 3082 visninger
Hva KRIK er og skal være
av
Bjørnulf Tveit Benestad
20 dager siden / 2314 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
27 dager siden / 2194 visninger
Støre-saken: Blodtåke i NRK
av
Vårt Land
17 dager siden / 1764 visninger
KRIK ved et veiskille
av
Øivind Benestad
21 dager siden / 1734 visninger
KRIKs spagat
av
Vårt Land
19 dager siden / 1720 visninger
En løsning som inkluderer
av
Berit Hustad Nilsen
14 dager siden / 1664 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere