Terje Marøy

18

Mens vi venter på hevnen

Gjengjeldelse er å straffe uskyldige for handlinger andre har begått. Noen kaller det demokrati.

Publisert: 19. nov 2014

To palestinere har bikket over grensa; de har svart på sin generasjons undertrykkelse med å ta sin hevn i egne hender. For dette har de også tatt sin straff, de er drept.

Ethvert demokrati stopper der. Der intet er, har også keiseren tapt sin rett. heter det.

I blodige diktaturer har vi sett uhyggelige varianter for å rette represalier mot den skyldiges familier. Enkelte har sendt regning for patronene til slektninger, etter at en henrettelse er fullbyrdet.

Israel har i flere tiår valgt å legge foreldrenes hus i ruiner. Jeg minnes et besøk i Burej i Gaza i 1988. En kvinne mistet sin sønn da han sammen med noen kamerater ble beskutt i en bil. Kort tid etterpå ble moren, en enke, oppsøkt av IDF. Hun fikk tatt ut det nødvendigste før bulldosere jevnet huset hennes med jorden. Jeg traff enka og hennes yngste datter i ruinhaugen. 

Ikke en gang holocausts blodigste bødlers slektninger ble utsatt for slikt etter rettsoppgjøret.

Nå oppsummerer nyhetene i ren refleks at familiene til de to drapsmennene i Jerusalem skal få sine hus revet. Hva er vitsen med slike represalier? Venter Israel at ruiner er beste grunnstein å bygge fred på.I Norge reagerte vi tvert i mot. Mor til terroristen Anders Behring Breivik ble forsøkt skånet. Leiligheten hennes ble hverken ødelagt eller konfiskert. Vi har heller ikke rettet represalier mot hans far.

På refleks legger B. Netanyahu skylda på palestinske myndigheter. Prinisipielt er det like saklig som å legge skylda for Behring Breiviks handlinger på norske myndigheter.

Og slik kan vi se hykleriet. De samme mennesker, også her på verdidebatt, som hyller det de påstår er Midt-Østens eneste demokratig, forsvarer landets fullstendig meningsløse hevntokt. 

I dette tilfellet vil de materielle ødeleggelsene også bli fulgt opp av drapsraid, der uskyldige skal drepes som hevn for en forbrytelse to nå døde personer begikk i en synagoge i Jersusalem.

Terje Marøy

Stigmavakta

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #1

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Man blir visst mer opprørt av at hus blir revet

Publisert over 4 år siden

enn av at bedende jøder parteres med kjøttøks inni en synagoge. Virkningen av en bestialsk handling blir på en snedig måte forsøkt fremstilt som årsaken til den bestialske hadlingen.

Slik blir bestialiteten hele tiden forsøkt bagatellisert og minimalisert, med en moralsk patos som er så svulmende at den virker latterlig om man er i stand til å se noe gjennom blodtåka. 

 

Kommentar #2

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Nei, det er ikkje nokon som blir meir opprørt over at hus blir rivne. Men lov og orden går ut på at ein straffar dei skuldige - ikkje hemn mot alt og alle som har hatt noko med forbrytaren å gjera. På nittitalet skjedde ein liknande massakre i Hebron - med den eine skilnaden at ofra i Hebron var muslimar. Mordaren, Baruch Goldstein, har sidan vorte dyrka som ein helgen i nasjonalreligiøse miljø. Før han gjekk med automatvåpen inn i moskeen i Hebron hadde han vore lækjar i den israelske hæren. Som lækjar nekta han å gje medisinsk hjelp til ikkje-jødar. IDF freista å kvitta seg med han - men Goldstein hadde vener på høgt nivå. I ettertid er det først og fremst palestinarane i Hebron som har vorte straffa for udåden - ekstremistmiljøet Goldstein tilhøyrde har ein heil hær til vern når dei trakkaserer naboane sine.

Yigal Adin, som skaut statsminister Rabin, oppsøkte rabbinarar for å få halakiske råd. Spørsmålet var om Rabin var "din rodef" eller "din moser" etter halaka. Ein "rodef" (forfølgjar) eller ein "moser" (tystar) skal i følgje jødisk religiøs lov drepast - utan omsyn til den sekulære lova. Adin fekk tydelegvis råd om at det var rett og riktig å ta livet av statsministeren - og gjorde det. Etterpå vart ikkje desse rabbinarane etterforska eingong - ein gjekk ut frå den heilt usannsynlege teorien om at denne fundamentalistiske talmudstudenten handla på eiga hand, og ikkje etter råd frå rabbinarar.

Så lenge Israel ser let eigne terroristar gå ustraffa, medan den straffar skuldlause på motsett side, har eg ingen sympati for israelske styresmakter i slike saker. Men naturlegvis er det heile tragisk for slekt og vener av dei som vart drepne i synagogen. Og ingenting godt vil koma ut av desse dagane.

 

http://members.tripod.com/alabasters_archive/goldstein_significance.html#bottom

Kommentar #3

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Dette er en løgnaktig generalisering

Publisert over 4 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Så lenge Israel ser let eigne terroristar gå ustraffa, medan den straffar skuldlause på motsett side, har eg ingen sympati for israelske styresmakter i slike saker.

Såvidt meg  bekjent sitter Yigal Amir (Ikke Yigal Adin, som Hans Olav Brendberg feilaktig kaller ham),fremdeles bak lås og slå. Og Baruch Goldstein, som gikk amok i patriarkenes gravmæle Machpela midt under Lillehammer-OL, ble drept på stedet.

Og så skal Israel likevel kritiseres fordi de andre jødene i Hebron ikke straffes kollektivt for det en jødisk terrorist har gjort? Hva med alle araberne som danser i gatene i Gaza og deler ut søtsaker til barna hver gang arabiske terrorister på bestialsk vis lykkes i å slakte ned uskyldige, sivile jøder, synes Hans Olav Brendberg at de også bør straffes kollektivt for å dyrke sine døde "martyrer", eller shaheed som de kalles på arabisk, som helgener? 

Kommentar #4

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Bare en liten faktaopplysning

Publisert over 4 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Og Baruch Goldstein, som gikk amok i patriarkenes gravmæle Machpela midt under Lillehammer-OL, ble drept på stedet.

Terroristen Baruch Goldstein ble drept av muslimene i den moskéen (Cave of the Patriarch) hvor han skjøt og drepte uskyldige mennesker. Han ble således ikke drept av det israelske politi. Derimot ble 25 palestinere drept av IDF da de deltok i voldsomme demonstrasjoner mot Goldsteins massakre.

Kommentar #5

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Det er ikke bare en moskè

Publisert over 4 år siden
Torvid Høiland. Gå til den siterte teksten.
ble drept av muslimene i den moskéen

Etter 1967 fikk jødene igjen adgang til patriarkenes gravsted, etter at alle jødene i Hebron  ble massakrert av araberne i 1929. Fra da av har stedet hatt funksjon dels som islamsk moské, men også som jødisk helligdom. Administrasjonen er delt mellom det muslimske Wafq og israelske sikkerhetsstyrker.

http://en.wikipedia.org/wiki/Cave_of_the_Patriarchs

 "Following the Israeli occupation of Hebron in the Six-Day War, the area came back under Jewish authority for the first time in 2,000 years and the 700-year-long restriction limiting Jews to the seventh step outside was lifted.[16] Jews immediately began re-settling in the city after the Six-Day War, fixing their expulsion following the 1929 Hebron massacre. The first subsequent Jewish wedding ceremony took place on August 7, 1968." 

Tilbake til poenget med Baruck Golstein: Siden vi nå i alle fall er enige om at han er død og således kan sies å ha fått sin straff, er det vel også meningsløst å anklage Israel for at de ikke straffet ham for sin udåd?

Kommentar #6

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Båe sider må med

Publisert over 4 år siden

Yigal Amir vart straffa. Men vart dei rabbinarane som gav han råd om at Yitzak Rabin var "din rodef" etterforska og straffa? Nei. Tvert imot. Ved å ikkje etterforska og straffa folk som oppmodar eller medverkar til drap, bed ein om nye drap. Desse miljøa har halde fram med å dyrka ein rasistisk politisk undergrunn som ingen i Israel torer leggja band på. For eit par år sidan rabbinarar i desse miljøa ut boa "Torat haMelech" - ei bok som i Israelsk presse vart presentert som "the complete guide to killing non-jews". Ei bok der det meste - også drap på sakeslause barn - blir forsvart som god, jødisk etikk. Det er statstilsette israelske rabbinarar som går god for denne ekstreme rasismen.

Naturlegvis skal ikkje jødane i Hebron straffast kollektivt. Men denne busetjinga, som i praksis utgjer ei kollektiv straff for over hunde tusen palestinarar, burde vore fjerna etter at ho vart opphav til massakre i den viktigaste heilagdomen i byen.

Israel har rett og plikt til å straffa folk som planleggjer vald eller medverkar til å planleggja vald. Men dei har ingen rett til å straffa andre. Og dei bør også ta tak i dei jødiske miljøa som dyrkar vald som ei heilag løysing på alle vanskar.

 

Det regimet som blir praktisert i det heilage landet er eit regime der nokre har rettar som menneske, medan andre blir handsama som dyr. Held du på slik lenge, vil resultatet til bli den valdsspiralen du no ser. Det er heilt på sin plass å ta avstand frå drap. Men den statsberande religionen i landet er svært utydeleg på om det eigentleg er drap når ikkje-jødar blir drepne.

Det er bra at du tek avstand frå drapa i synagogen. Men kva med å sjå den valden som råkar andre enn jødar, og den menneskefiendtlege ideologien bak? Slik du kan sjå td. her:

 

http://maxblumenthal.com/2011/07/inside-torat-hamelech-the-jewish-extremist-terror-tract/

 

https://www.youtube.com/watch?v=eIcHyDjZNYE

Kommentar #7

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Goldstein

Publisert over 4 år siden

Goldstein har fått sin straff. Det israelske styresmakter kan kritiserast for er at dei hadde han i sin teneste - som militærlækjar - trass i at han heilt klårt reserverte seg mot å gje lækjarhjelp til ikkje-jødar. Reservasjonsadgang er greit nok i ein del tilfelle, men ikkje når det blir ei samvitssak for deg som lækjar at du ikkje vil gje hjelp til ikkje-jødar som held på å døy. Og det var ikkje den israelske forsvarsmakta som var problemet her - men at Goldstein hadde vener i det politiske systemet.

Det andre problemet med Goldstein var den israelske reaksjonen på massakren. Som Israel Shahak skriv i teksten eg lenka til:" An even greater example ofJewish fundamentalism's influence upon the secular part of the Israeli establishment can be detected in the official arrangement of Goldstein's elaborate funeral at a time that the deliberate character of the massacre could not be denied. The establishment was affected by the fact, widely reported in the Hebrew press but given little place in the foreign press, that within two days of the massacre the walls of religious neighborhoods of west Jerusalem (and to a lesser extent of many other religious neighborhoods) were covered by posters extolling Goldstein's virtues and complaining that he did not manage to kill more Arabs. Children of religious settlers who came to Jerusalem to demonstrate sported buttons for months after the massacre that were inscribed: "Dr. Goldstein cured Israel's ills." Numerous concerts of Jewish religious music and other events often developed into demonstrations of tribute to Goldstein. The Hebrew press reported these incidents of public tribute in copious detail. No major politician protested against such celebrations."

Hadde ei politisk rørsle i Noreg byrja hanga opp store plakatar av Anders Behrig Breivik etter massakren på Utøya og laga jakkemerke der det stod at "Breivik kurerer Noregs problem" ville norske politikarar protestert. Det er denne mangelen på protest i det offisielle Israel som er problemet.

Kommentar #8

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Merkelig slutning

Publisert over 4 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Men denne busetjinga, som i praksis utgjer ei kollektiv straff for over hunde tusen palestinarar, burde vore fjerna etter at ho vart opphav til massakre i den viktigaste heilagdomen i byen.

at en bosetning skulle være opphavet til en massakre. Hva var da opphavet til massakren på hele Hebrons jødiske befolkning i 1929, annet enn ønsket om gjøre byen der Israels patriarker ligger begravet, "Judenrein"?

Og nå tar du altså til orde for igjen å gjøre byen "Judenrein", og altså straffe jødene i Hebron kollektivt ved å forvise dem alle fordi en av dem begikk en massakre, som han fikk sin fortjente straff for der og da ved at han ble slått ihjel?

 

 
 

Kommentar #9

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Annerledeslandet Norge har også et problem

Publisert over 4 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Hadde ei politisk rørsle i Noreg byrja hanga opp store plakatar av Anders Behrig Breivik etter massakren på Utøya og laga jakkemerke der det stod at "Breivik kurerer Noregs problem" ville norske politikarar protestert. Det er denne mangelen på protest i det offisielle Israel som er problemet.

I et normalt fungerende vestlig land ville en massemorder som Breivik ikke ha overlevd 22. juli 2011. Han ville ha blitt stoppet og uskadeliggjort av politiet slik som terroristene som ble stoppet i synagogen i Jerusalem nå nylig, og som terroristen som prøvde å skyte ned parlamentarikere i Ottawa i sommer.

 

Kommentar #10

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Udyktig

Publisert over 4 år siden

At handteringa av tragedien på Utøya var ukyndig frå politiet si side er det knapt tvil om. Men det er faktisk ein bra ting med Noreg at vi stort sett ferdast trygt, utan å ha væpna politi hengandeover oss over alt. Breivik hadde diverre valt stad med omhu, og Utøya vart ei dødsfelle. Uansett ville nok mange vorte drepne. Og dette er jo eit sidespor i den diskusjonen vi fører.

Kommentar #11

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Innføra lov vest for Jordan?

Publisert over 4 år siden

Gunnar Søyland er redd for at eg vil straffa jødane i Hebron kollektivt. Men det er jo nettopp fråveret av straff - at ei kan halda gåande eit regime av trugsmål, hærverk og terrorisering av alminnelege, uvæpna innbyggjarar i byen som er problemet. Dette er dokumentert - vi har hatt observatørar i Hebron sidan midten av nittitalet. Snakk med nokon som har vore der og observert, og du vil få høyra historier som overgår det meste du kan tenkja deg til.

På tjuetalet var over 70% av innbyggjarane i Palestina ikkje-jødar. I grannelanda vart representasjon og førebuing av sjølvstyre førebudd under Folkeforbundsmandata. I Palestina hindra sionistane liknande demokratisering. Samstundes arbeidde ein for ein jødisk stat som ville gjera stordelen av innbyggjarane i landet heimlause. Dette skjedde etter kvart - i 1948 vart 700 000 fordrivne i ein planmessig reinsingskampanje (som følgde den sokalla "Plan D" frå 1947). Pogromen i Hebron var ein del av opprøret mot at framande flytta til landet for å fordriva dei som budde der frå før. Dei ortodokse jødane som budde i Palestina før sionismen var difor også ofte motstandarar av sionismen - dei var redde for at sionistane skulle øydeleggja naboskapet med arabarane.

 

 

 

http://www.globalresearch.ca/settler-violence-in-the-west-bank-a-decades-long-reign-of-terror-on-unarmed-palestinians/5366169

 

Kommentar #12

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Pogromen i Hebron var ein del av opprøret mot at framande flytta til landet for å fordriva dei som budde der frå før.

Har du noen dokumentasjon på denne påstanden?

Såvidt jeg vet, var all innflytting til Palestina fra jøders side basert på legalt kjøp av eiendom.

Kommentar #13

Torvid Høiland

13 innlegg  636 kommentarer

Bare en gal mann

Publisert over 4 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Tilbake til poenget med Baruck Golstein: Siden vi nå i alle fall er enige om at han er død og således kan sies å ha fått sin straff, er det vel også meningsløst å anklage Israel for at de ikke straffet ham for sin udåd?

vil protestere på det Søyland nå sier.

Men, ble Goldsteins slektningers hus jevnet med jorden?

Kommentar #14

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Hadde ei politisk rørsle i Noreg byrja hanga opp store plakatar av Anders Behrig Breivik etter massakren på Utøya og laga jakkemerke der det stod at "Breivik kurerer Noregs problem" ville norske politikarar protestert. Det er denne mangelen på protest i det offisielle Israel som er problemet.

Malplassert sammenligning.

Dersom Norge hadde hatt en rekke nabostater som gikk til total krig for å utslette vår nasjon, og når det ikke lykkes ble oppmarsjområde for terroristorganisasjoner som hadde som målsetting å drepe flest mulig nordmenn, inklusive kvinner og barn, og gjennomførte de mest bestialske angrep, selv på små babyer, og hyllet drapsmennene offisielt og feiret høylytt i gatene for hver nordmann som ble drept, nektet å tegne Norge inn på kartet og brukte barne-TV til å oppildne barn til fiendskap mot Norge, så er jeg redd enkelte nordmenn også hadde feiret personer som tok hevn.

Kommentar #15

Bjørn David Bratlie

15 innlegg  4874 kommentarer

Vandrehistorier

Publisert over 4 år siden
Hans Olav Brendberg. Gå til den siterte teksten.
Men lov og orden går ut på at ein straffar dei skuldige - ikkje hemn mot alt og alle som har hatt noko med forbrytaren å gjera.

Jeg er nokså usikker på om disse historiene om jøder som hevner seg er sanne. Det har vist seg gang på gang at det er løgn og propaganda.

Brendberg: Lovog orden er en god ting men utfordringen for Israel som stat er mengden av lovbrudd. Israel har et rimelig fungerende rettsvesen men det har ingen av Israels nabostater. Befolkninen er blandet og lojalitet mot statens prinsipper er åpenbart svært varierende.  Ingen av Israels nabostater innehar slike institusjoner, og iallefall ikke Vestbredden og Gaza. Det er ikke Israels skyld. Palestinerne har full frihet til etablere sin egen rettstat på Gaza-stripen.  Ingen hindrer dem i det. Palestinerne gjør ikek noe annet det som deres tros-brødre bedriver i Libanon, Syria, Irak osv.  Der er det hevn mot alt og alle langt mer utbredt og rettsikkerheten åpenbart totalt fraværende.  Hva er det som får noen til tro at jødene i Israel er årsaken til palestinernes problemer? Israel er jo det tryggeste stedet noen palestiner kan oppholde seg i regionen!

Det virker noe snodig når normenn som deg skal belære israelerne hvordan de skal sørge for sivil sikkerhet. Enda verre er det når sentrale politikere skal gjøre det. Israel står ovenfor varianter av "Anders Behring Breivik" hver eneste dag og har gjort det i mange år. De står ovenfor millioner av mennesker i et gjennomgripende anarki som truer jøder hver eneste dag. Jeg mener ikke alle muslimer, men vi ser muslimske grupperingene som har politiske ambisjoner har som eneste forenende sak vil utslette Israel som stat.  Resultatet bør være forutsigbart. Jøder vil bli like rettsløse som alle andre muslimer i regionen og det kan vel ikke være et ønske fra noen? Ingen av de som står israel/jøder i mot i regionen kan betegnes som demokrati og frihetsvennlige grupperinger målt med vestlig målestokk.     

Kommentar #16

Are Karlsen

9 innlegg  4205 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Terje Marøy. Gå til den siterte teksten.
To palestinere har bikket over grensa; de har svart på sin generasjons undertrykkelse med å ta sin hevn i egne hender. For dette har de også tatt sin straff, de er drept.

Hvilken undertrykkelse har palestinere som bor i Israel og Øst-Jerusalem?

Det er interessant at Marøy finner at jødene har skylden. Det gjorde anerkjente norske historieskrivere etter krigen, også, når de skulle forklare deportasjonen av jødene til konsentrasjonsleire. Jødene hadde selv skylden (ref. Marte Michelets siste bok).

Jødenes store forbrytelse i mellomkrigstiden var at de i det hele tatt eksisterte. Derfor skulle de utryddes.

Likedan med Israel: Dets største forbrytelsen er at nasjonen eksisterer.

Døden er en høyst betinget straff for en muslimsk terrorist. Imamene lover han inngang til paradis. Familien får øket status og i mange tilfeller finansiell premiering. Han får en evig heltestatus og folket jubler i gatene over hans illdåd.

Det er for alle praktiske formål en krig. Det er vanskelig å forsvare riving av familiemedlemmers hus, men det er enda vanskeligere å kritisere, omstendighetene tatt i betraktning.

Kommentar #17

Hans Olav Brendberg

63 innlegg  1085 kommentarer

Risky business

Publisert over 4 år siden

Are Karlsen skriv:

"Dersom Norge hadde hatt en rekke nabostater som gikk til total krig for å utslette vår nasjon, og når det ikke lykkes ble oppmarsjområde for terroristorganisasjoner som hadde som målsetting å drepe flest mulig nordmenn, inklusive kvinner og barn, og gjennomførte de mest bestialske angrep, selv på små babyer, og hyllet drapsmennene offisielt og feiret høylytt i gatene for hver nordmann som ble drept, nektet å tegne Norge inn på kartet og brukte barne-TV til å oppildne barn til fiendskap mot Norge, så er jeg redd enkelte nordmenn også hadde feiret personer som tok hevn."

Denne saka har to sider. Om du skaffar deg eit land gjennom legalt tjuveri og etnisk reinsing er fordelen opplagt: Det er frykteleg billig. Du kan overta jord og bygningar utan å måtta betala ei krone. Eigarane sit forsvarslause i flyktningeleirar i grannelanda, og kan ikkje senda faktura.

Ulempen er sjølvsagt at du treng eit svært langsiktig maktmonopol for å operera på dette viset. For stole er ikkje like godt som sjølveigd. Den sionistiske rørsla kjøpte omlag 8 % av landområda i dagens Israel lovleg. Resten er stole, og dette tjuveriet har sikra ein av dei mest langvarige og uløyselege konfliktane i moderne politikk.

Det er også viktig å sjå dei lange linene i dette. På femti- og sekstitalet kunne den israelske staten i stor grad bruka avskrekking som middel til å sikra fred og stabilitet. Palestinarar som søkte heim til eigen eigedom for å henta arvestykke og familieminne kunne skytast utan varsel, sjølv om dei var uvæpna. Nokre tusen vart skotne på dette viset. Og i det den gong nokså truskuldige Midt-Austen var dette nok til å setja skrekk i folk. Vald vart eit slags tryllemiddel som løyste alle problem for den nye staten.

Men den som lever på rein maktbruk, lever på lånt tid. Sjølv ikkje Israel si evne til å ta i bruk overlegen vald, som framleis er eit stort aktivum, har lenger den ønskte effekten.

Kort sagt: Den sionistiske utopien er, og må vera, risky business. Israel har, og må alltid ha eit militær overmakt som gjer at landet kan diktera vilkåra for regima til 2-300 milllionar muslimar i område. Dette er mogleg - Storbritannia trong ikkje meir en 20-30 000 soldatat for å styra India. Men plutseleg ein dag risikerer du å få det travelt, slik britane fekk det i India etter andre verdskrig, og slik franskmennene fekk det i Algerie. Og fram til denne dagen kjem har israelarane berre ein ting å lita på: Valdsmakt, og meir valdsmakt. Som det står i Bibelen: Den som grip til sverd, skal falla for sverd.

Kommentar #18

Knut Nygaard

487 innlegg  6965 kommentarer

Jordan's parlament ba for morderne

Publisert over 4 år siden

Den palestinske staten Jordan åpnet sin dagssesjon med bønn for de to slakterne i syngaogen i Jerusalem:

On Wednesday, Jordan's parliament offered a prayer in honor of the spirit of Ghassan Abu Jamal and Uday Abu Jamal - the terrorists who slaughtered five people.

The prayer was held as the House of representatives session opened.

MP Khalil Attieh requested his fellow representatives to recite the Fatiha for the "spirit of the heroes."

The Fatiha is the first chapter of the Koran, recited on important occasions.

Attieh further declared that the murders were a "natural reaction to the occupation crimes against the Al-Aqsa Mosque and the Palestinians."

In addition, MP Mohammed Al-Qatathh of the House of Representatives issued a statement to the assembly condemning the "Zionist attack on Jerusalem and its people" in the wake of "the heroic operation" on the synagogue in Har Nof.

Moreover, a Jordanian clan opened up a mourning tent in Jordan's capital in honor of the terrorists.

Earlier in the day the Jordanian minister of media affairs pretended to condemn the attacks but only issued a vague statement that the government of Jordan "condemns the targeting of civilians, and denounce all acts of violence and terrorism against civilians, no matter who or why it is done." The condemnation was not nearly as specific as the honor for the terrorists given in Parliament.

Perhaps the US State Department should be asked to comment on how our ally's representatives praise terror attacks.

Kommentar #19

Terje Marøy

18 innlegg  115 kommentarer

Se deg i speilet

Publisert over 4 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
Slik blir bestialiteten hele tiden forsøkt bagatellisert og minimalisert, med en moralsk patos som er så svulmende at den virker latterlig om man er i stand til å se noe gjennom blodtåka.

En slik retorikk er ikke ukjent for oss som står opp for menneskerettigheter. 

Jeg føler meg fortsatt ung, selv om jeg skal sykle i 65-69-års-klassen neste år. Ikke en eneste gang i mine snart 65 år, hvorav 62 som tenkende individ, har jeg forsvart overgrep mot en eneste jøde. 

Selv om jeg i dag har en pasifistisk grunnholdning, dog med gerilja som spesialitet, ville jeg ikke nølt et sekund for å drepe en palestiner som angriper jødiske sivile. Nødverge står ikke i motsetning til pasifisme. Men jeg ville heller ikke nøle med å drepe en jøde, i ferd med å drepe palestinske barn.

Jeg har absolutt ingen innvendinger mot at de to terroristene ble drept på stedet. Jeg har heller ingen innvendinger mot at palestinske drapsmenn råtner i israelske fengsler.

Du Gunnar Søyland skal lete lenge før du finner grunnlag for den tirade du avleverer mot meg. Derimot ligger ditt forsvar for hevn mot uskyldige, stigmatisering av folkegruppe, og annen nestekjærlig grusomhet bare noen tastetrykk unna.

Det jeg her har gitt uttrykk for, er avsky for den israelske gjenngjeldelsen, der uskyldige skal straffes for handlinger to døde menn har begått.

I dag leser jeg at husa de bodde i, (sammen med sine familiemedlemmer), skal jevnes med jorden. Jeg leser samtidig at Netanyahu lover en grusom hevn. Det betyr at han har tenkt å drepe mennesker som ikke har noe som helst med forbrytelsen å gjøre, hvis han følger oppskriften til skiftende israelske statsministre de siste 75 år, inklusiv ham selv.

Jeg føler avsky over en slik rettstenkning, uansett om den støttes av ekstreme retninger i Norge og Israel. Ternkningen er bestialsk. Det er bare krøtter som må finne seg i avlivning fordi individet i nabobåsen har pest. Jeg synes ikke en slik løsning passer for behandling av mennesker, selv om mange her på verdidebatt er uenig med meg. 

La meg også nevne, at Søylands form for ekstremisme også møte sterk jødisk motstand i det israelske samfunn. Faktisk betaler jødiske patrioter en høy pris for å nekte og begå overgrep mot sivile  de palestinske områdene. En av deres organisasjoner, Yesh Gvul, har skrevet om det på stigmavakta.no. Yesh Gvul betyr at det går en (moralsk) grense. 

Det er denne grensen ekstreme miljøer i Norge og Israel ikke respekterer.

Terje Marøy

Kommentar #20

Terje Marøy

18 innlegg  115 kommentarer

Underlig slutning

Publisert over 4 år siden
Are Karlsen. Gå til den siterte teksten.
Det er interessant at Marøy finner at jødene har skylden.

Et annet særtrekk vi som kjemper for menneske- og borgerrettigheter utsettes for, er at våre motstandere tillegger oss synspunkter vi ikke har, for deretter å slakte oss for deres selvskapte vrangforestilling.

Jeg klarer ikke å se at jødene i synagogen hadde skyld i drapsmannens handling, og har heller ikke hevdet det. Det jeg kritiserer at maktutøvelsen, uavhengig av om despoten er valgt eller selvoppnevnt, om han/hun er jøde, svart, araber eller av annen etnisk eller religiøs tilhørighet.

I Israel har jøder makten. Det er likevel ikke jøden jeg kritiserer, men maktutøverens maktbruk mot en maktesløs lokalbefolkning.

I Sør-Afrika kritiserte jeg apartheid, men det var ikke kaukasieren (?), den hvite rase, jeg kritiserte, derimot deres maktpersoners overgrep mot lokalbefolkningen.

Jeg kritiserte Pol Pot, men ikke den del av den kambodsjanske sivilbefolkning som tilhørte makthavernes gruppe.

Jeg kritiserer Kinas håndtering av Tibet, men ikke kinesere generelt. Ei heller kinsere for Kinas systematiske menneskerettighetsbrudd.

Are Karlsens tilnærming til konflikt er nettopp problemet. Han skiller ikke snørr og bart. Eller som han selv sier: " Det er vanskelig å forsvare riving av familiemedlemmers hus, men det er enda vanskeligere å kritisere, omstendighetene tatt i betraktning." 

Altså aksept for at uskyldige straffes for andres misgjerninger. Så gjenstår å se om Karlsen også vil forsvare drapene som både tilhengere og motstandere av Israels blodtåke (for å benytte et uttrykk fra denne tråden), forventer skal komme.

Hva gjelder undertrykkelse og diskriminering inne i selve israel, så fins omfatennde materiale (også israelsk materiale skrevet av jøder) som dokumenterer det. Men det er ikke hva denne tråden handler om.

***

Kommentar #21

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Prinsipper er kjekke å ha, i alle fall det meste av tiden

Publisert over 4 år siden
Terje Marøy. Gå til den siterte teksten.
Selv om jeg i dag har en pasifistisk grunnholdning, dog med gerilja som spesialitet, ville jeg ikke nølt et sekund for å drepe en palestiner som angriper jødiske sivile. Nødverge står ikke i motsetning til pasifisme. Men jeg ville heller ikke nøle med å drepe en jøde, i ferd med å drepe palestinske barn.

En pasifist som i en gitt situasjon ikke ville nøle med å drepe minner meg litt om kona til Petter Stordalen, som beskriver seg selv som flexitarianer: Egentlig vegetarianer, men spiser litt kjøtt av og til...

Kommentar #22

Terje Marøy

18 innlegg  115 kommentarer

Jeg skal avstå ...

Publisert over 4 år siden
Gunnar Søyland. Gå til den siterte teksten.
En pasifist som i en gitt situasjon ikke ville nøle med å drepe minner meg litt om kona til Petter Stordalen, som beskriver seg selv som flexitarianer: Egentlig vegetarianer, men spiser litt kjøtt av og til...

... fra å karakterisere en del kristne som i nestekjærlighetens navn syns det er greit å drepe uskyldige for handlinger andre har begått, som vi har vært vitne til i et utall israelske hevntokt.

Nå støttes drapsraid mot palestinere. Tidligere slo pendelen motsatt. Da var det kristne som i kristi nestekjærlighets navn gjennomførte blodige pogromer mot jøder. Den historien er ikke fjern. Jeg frykter at det ikke skal mye til før jøder igjen blir målskive for kristnes hat, (da heldigvis uten Søylands og mitt bifall).

Jeg kjenner ikke deg, Gunnar Søyland. Men de grusomme synspunktene du får deg til å sette på trykk om andres lidelse, fyller meg med både tristhet - og forakt. 

***

Kommentar #23

Gunnar Søyland

18 innlegg  2558 kommentarer

Da må det også være tillat å påpeke

Publisert over 4 år siden
Terje Marøy. Gå til den siterte teksten.
Jeg kjenner ikke deg, Gunnar Søyland. Men de grusomme synspunktene du får deg til å sette på trykk om andres lidelse, fyller meg med både tristhet - og forakt

den doble standarden som får de fleste propalestinere til stadig å bagatellisere eller se en annen veg i forhold til de mest bestialske handlinger på palestinsk side, der de bevisst går etter å ramme sivile, kvinner og barn for å så mest mulig terror og frykt.

Når denne strategien slår tilbake, spiller de ofre, og deres heiagjeng her på berget lar seg forblinde, tilsynelatende ute av stand til å skille mellom årsak og virkning.

I mellomtiden klarer jeg mer enn godt å leve med din "tristhet og forakt"... 

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere