Martin Knutsen

2    29

Anfindsens sitater

I mitt forrige inlegg utrykket jeg sjokk over at O.J. Anfindsen blir gitt en talerstol, basert på boka hans. Her er et knippe sitater som underbygger de tidligere anklagene.

Publisert: 28. des 2010 / 48 visninger.

La meg si dette først:I mitt forrige inlegg gikk jeg høyt opp på banen, og begikk en feil: OJAnfindsen går ikke inn for etnisk rensing i boka. Det han derimot går inn for er rasehygiene . Som han skriver i sin konklusjon: ""387: Poenget er ikke å "bevare Europa hvitt", men  at tilførsel av fremmede gener må skje med respekt for de rammer naturen setter, og altså ikke på en slik måte at våre samfunn kollapser". Her tok jeg altså feil. Uteom det står påstandene mine, som først og fremst gjaldt hans bruk av den anonyme Hvit Makt bloggeren Fjordmann, støtt.

Fjordmann introduseres av Anfindsen slik: (S221) "Fjordmann er en usedvalig kunnskjapsrik og produktiv essayist, og dessuten Norges internasjonalt mest kjente blogger. En del av hans synspunkter er kontroversielle, og de av mine kritikere som har tenkt å gjøre et poeng ut av at det finnes mange henvisningertil Fjordmann i referanselisten, bør merke seg at de fleste er henvist til fra nettop dette avsnittet."

I appendikset som Fjordmann har fått i boka, skriver han følgende: "Hvorfor hyller venstresidens multikulturalister voldelige og totalitære bevegelser i andre deler av verden som "frihetskjempere", mens innfødte i Danmark eller Storbritannia omtales som nazister eller fascister av de samme"? Jasså, så en hyllest av rasistiske vigilante-grupper er "kontroversielt"? Dette er tenkeren som på bloggen Gates of Vienna bl.a. sier følgende:

"I also believe there is a planned long-term goal of breaking down all white majority nations to create a new global oligarchy. Anti-white ideologies are now taught in every Western university and were arguably elevated to national ideology in the USA with the election of Obama. I suspect this is because whites have historically had an unusually high emphasis on self-rule, rule by consent and power sharing, not to mention the fact that we ask too many questions. This is annoying to those who desire an authoritarian system with themselves on top. We need to be broken, culturally and demographically. This is why the elites desire mass immigration."

"Whites are currently the only racial group specifically denied the opportunity to defend their countries and heritage. If we assert our right to do so we are thus fighting for equality, not supremacy."

"...in Norway, as throughout the Western world, white-on-non-white violence is exceedingly rare. The vast majority of racism and racist violence comes from non-whites against whites, or between different groups of non-whites. In Oslo, young girls are raped; schoolchildren are threatened with death, robbed and assaulted. "

"Kontroversielt"? Snarere reinspikka Hvit Makt rasisme, basert på teorien om en ond konspirasjon av marxister som ønsker å ødelegge den hvite rase. Især påstanden om at det er ekstremt sjeldent med hvit mot hvit vold er dessuten en direkte falskhet. Også teorien om det onde akademia er en klassisk revisjonist-taktikk, flittig brukt av f.eks. Holocaust fornektere. Men, dette er et syn Anfindsen langt på vei deler:

s223, om akademia: "..totalitære tendenser florerer i akademia, og ikke bare i Usa. Disse folkene lar seg neppe stoppe av midlertidige nederlag, og kommer til å fortsette sin nøye planlagte undergraving av Vestens og hvite menneskers eksistensberettigelse."

. 368 "Det er tydeligvis noen som ønsker å gjøre de europeiske urbefolkningene til pariakaster i eget land."

" s.376 Noen steder i systemet finnes det onde mennesker som hater sannhet og dyrker løgn, deres mål er ødeleggelse av det bestående, kombinert med en kvasireligiøs forestilling om at en ny og bedre verden skal reise seg som fugl Fønix fra asken av den vestlige sivilisasjon"

Vi står med andre ord ovenfor en ond konspirasjon av ikke-navngitte mennesker hvis mål er å ødelegge den europeiske sivilisasjon samt utrydde den hvite rase. Blant scenariene Anfindsen ser for seg i fremtida er følgende:

side 214:  "Europeiske folkeslag blir fysisk utryddet. Dette virker lite sannsynlig. Europeiske kvinner vil bli betraktet som en altfor dyrebar ressurs til å bli slaktet ned av evt nye makthavere. Europeiske menn har mindre å trøste seg med på dette punktet."

Det er med andre ord en eksistensiell konflikt vi står ovenfor, som kan utvikle seg til et hvitt holocaust i fremtiden med mindre vi gjør noe NÅ. Intet mindre, fienden er absolutt. Det er også flere hentydninger til det som kalles klassisk rasekrigs frykt:

"Europeere flest disponerer ingen våpen, samtidig som visse innvandrergrupper driver aktiv opprustning i påvente av fremtidig borgerkrig eller annen urolighet" s.208

S 277, om kriminelle: " Med utgangspunkt i etnisk, religiøst eller ideologisk definerte grupper, har man et ønske om å ydmyke, terrorisere eller på andre måter svekke den oprinnelige befolkningen i landet, samt tilrane seg makt og velstand fra vertslandet, slik at gruppen man tilhører etterhvert kan bli stadig mer dominerende."

Dette, mener Anfindsen, må føre til en endret etikk og introduserer derfor etisk relativisme:  "Det som hele tiden må være lakmustesten for en god etikk, er om den er bærekraftig, en etikk som ikke er bærekraftig må forkastes eller modifiseres."

Videre virker det som of Anfindsen går inn for en stat hvor rettigheter er basert på etnisitet og verdifelles-skap: "s.173: Om fanget av rettigheter de (muslimene) kan gis i våre samfunn, bør blant annet være avhengig av i hvor stor grad de slutter opp om det som skal være bærende verdier her hos oss..." Her ser han altså for seg en stat som er normativ, dvs at tilgang til rettigheter er basert utifra en idekonsensus. Annerledestenkende borgere av staten skal med andre ord fratas deler av sine sivile rettigheter. Det går tydelig frem at dette også gjelder fremmedkulturelle norkse borgere:

"s.172: "Det store flertall av våre innvandrere har bare bodd her i noen generasjoner og svært mange av dem har mulighet til retur til oprinnelseslandet. SKulle det ikke være en selvfølge at vi som har forvaltet, beskyttet ogbygget dette landet gjennom århundrene har rett til å bestemme dets fremtid"?

Han er mer tvilende når det kommer til "raseblanding" og om hvorvidt dette er farlig eller ikke, men klarer allikevel å si: "s391 "Om raseblanding fører til degenerering eller ikke, er først og fremst et vitenskapelig spørsmål, og det er ikke lett å se hvorfor en velbegrunnet oppfatning av dette skal kunne stemples som rasisme."

I henhold til alle mulige tenkelige definisjoner faller dette essayet inn under et  klart rasistisk tankesett, basert på ideen om den hvite mann som bærer av den europeiske arv, både genetisk og kulturelt. Men synest du dette, så beviser det for Anfindsen at du bare er en av Dem. Allerede i innledningen slår Anfindsen fast følgende:s. 12"Så dette er altså et rasistisk essay, vil noen utvilsomt tenke. Vel, det spørs hvilken rasismedefinisjon du ønsker å legge til grunn. Dersom du mener at alle som ikke deler de såkalte anti-rasistenes verdensbilde per definisjon er rasister, ja da hører dette essayet og dets forfatter selvsagt hjemme i den kategorien"

Anfindsen er med andre ord en rasehygieniker som samarbeider med en av internetts mest profilerte Hvit Makt forkjempere. For der Anfindsen ikke ønsker etnisk rensing, så gjør Fjordmann det, i flere av sine essays uttaler han seg positivt om den kommende europeiske borgerkrig som en nødvendighet. Vi ser ekkoer av dette i hans inlegg i Anfindsens bok der selvtekts grupper blir positivt omtalt. En videre deler de begge tanken om en ond vilje bak dette, en kjempe-konspirasjon hvis mål er å skape Eurabia, eller ihvertfall å forårsaike den hvite kulturs fall.

Er dette noe Vårt Land synest er legitime standpunkter?

Svar

Bli med i debatten!

Skriv gjerne ditt synspunkt! Du må være registrert med fullt navn, og innlogget for å delta. Sett deg inn i retningslinjene. Brudd på dem kan føre til utestengning.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv kommentar
Kommentar #101

Martin Knutsen

2 innlegg  29 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg tenker nok det handler langt mer om andre mediers store redsel for ikke å fremstå som politisk korrekte nok.

JA, selvfølgelig. Vi vet jo alle at media og politikken er kontrollert av kulturmarxistene som forsøker å ødelegge den vestlige sivilisasjon og den hvite rases livsgrunnlag. (tung sarkasme)

Svar
Kommentar #102

Åge Skeide

2 innlegg  48 kommentarer

Takk Per Steinar

Publisert rundt 7 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Internett fungerer på fleire vis utjamnande. Der kan vi delta på lik linje enten vi er Salomo eller Jørgen Hattemakar. Det er i utgangspunktet bra og demokratisk. Vi vanlege borgarar kan stille politikarar og professorar direkte spørsmål eller utfordre dei på ting dei har sagt eller skrive. Men det er viktig å vere klar over at "ein dåre kan spørje meir enn ti vise kan svare". Så det er liten grunn til å triumfere om ein av og til greier å setje ein meir kunnskapsrik og intelligent person fast.

Men nivelleringa kan gå så langt at ein ikkje skil mellom klokskap og toskeskap. Når somme vil diskutere ei bok dei har skum-lese, eller ikkje lese i det heile, med forfattaren som har brukt år av sitt liv til studiar, diskusjon og analysar før boka vart skriven, burde det vere klart for alle kven som sit med kompetansen. Som fleire alt har vore inne på, så kan ein undre seg over at moderator ikkje slettar innlegg der uhyrlege påstandar glatt blir sett fram utan dokumentasjon, og der skjellsord og negative karakteristikkar blir delte ut på tynt grunnlag. Når dette skjer, har det sjølvsagt med sviktande evne til å lese og forstå ein tekst å gjere, men også med dårleg vurderingsevne. Dette slår også attende på dei som slik blamerer seg.

Det må også vere vanskeleg for eksperten, i dette tilfellet Ole Jørgen Anfindsen, som må forsvare seg mot allslags urimelege påstandar i stadig nye innlegg, når dei som set fram påstandane ikkje forstår fellande motargument. Blant debattantane finst det sjølvsagt alle grader av forstand, men av og til er det freistande både å tenkje og seie at "mot dumskapen kjempar sjølv gudane forgjeves".

Dette var denne tråens beste innlegg...

OJA må være en usedvanlig tolmodig sjel som gidder å svare når mottakerne mangler viljen(forhåpentligvis ikke evnen, skjønt jeg tviler litt) til og prøve å forstå det OJA skriver.. 

Svar
Kommentar #103

Åge Skeide

2 innlegg  48 kommentarer

Debatteknikk??????

Publisert rundt 7 år siden
Martin Knutsen. Gå til den siterte teksten.

JA, selvfølgelig. Vi vet jo alle at media og politikken er kontrollert av kulturmarxistene som forsøker å ødelegge den vestlige sivilisasjon og den hvite rases livsgrunnlag. (tung sarkasme)

Får nå håpe du er mer enn stolt over debatteknikken du fører, det virker iallefall slik, dessverre

Svar
Kommentar #104

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Martin Knutsen. Gå til den siterte teksten.

JA, selvfølgelig. Vi vet jo alle at media og politikken er kontrollert av kulturmarxistene som forsøker å ødelegge den vestlige sivilisasjon og den hvite rases livsgrunnlag.

En smule useriøst fra din side, kanskje? Det er vel ingen lenger som benekter at det er mye som er veldig sterkt venstreorientert i større deler av medianorge? Det er vel heller ikke så underlig etter mange år med sosialistisk påvirkning spesielt blant mediafolk. Det trodde jeg nå virkelig var ganske oppe og vedtatt. Det benektes vel ikke av disse medier selv engang, tror jeg. Tvert imot er de stolte av å holde en slik profil der slike som Anfindsen latterliggjøres og Marte Micheleter og Marie Simonsener i fleng kan få vokse frem og spre sitt ensidige budskap.

Svar
Kommentar #105

Martin Knutsen

2 innlegg  29 kommentarer

lol

Publisert rundt 7 år siden

Interessant Skeide. Jeg observerer at Anfindsen har samlet en betydelig mengde ja-menn som ikke diskuterer argumenter men velger heller å gi ham en leder-rolle, der han er eksperten. Hans omfavnelse av prinsipper "hvit selvbestemmelsesrett" forblir udebatert. Den kjente pro-Israel bloggeren Michael Totten, som trykkes på Pajamas Media:

Meg: Would I be right in stating that anyone espousing the views that the White race needs to keep its gene pool clean and so advances White Selfrule as a political principle would be booed out of here?

No one who smells like a Klansman or a Nazi is welcome anywhere near me online or off.

Dette er en blogger som har arbeidet med spørsmålet i flere år nå, og har reist verden rundt.

Svar
Kommentar #106

Åge Skeide

2 innlegg  48 kommentarer

Hmmm

Publisert rundt 7 år siden
Martin Knutsen. Gå til den siterte teksten.

Interessant Skeide. Jeg observerer at Anfindsen har samlet en betydelig mengde ja-menn som ikke diskuterer argumenter men velger heller å gi ham en leder-rolle, der han er eksperten. Hans omfavnelse av prinsipper "hvit selvbestemmelsesrett" forblir udebatert. Den kjente pro-Israel bloggeren Michael Totten, som trykkes på Pajamas Media:

Meg: Would I be right in stating that anyone espousing the views that the White race needs to keep its gene pool clean and so advances White Selfrule as a political principle would be booed out of here?

No one who smells like a Klansman or a Nazi is welcome anywhere near me online or off.

Dette er en blogger som har arbeidet med spørsmålet i flere år nå, og har reist verden rundt.

Overskriften på siste innlegget ditt er "lol".. Du skjønner kansje forsatt ikke hvorfor jeg stiller er stort spørsmål ved debattteknikken din, arrogansen du viser, helt åpenlyst når du ler av andres innlegg..

Svar
Kommentar #107

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Spørs om vi ikke har med en aldri så liten etterlevning fra Blitzmiljøet eller deromkring å gjøre?  Hva sier du, Knutsen? Høres det kjent ut? Kan virke slik på debattnivået. Voksne folk skriver ikke lol som overskrift hvis de ønsker respekt. Men i de miljøene vokser man vel aldri av seg tenåringstrassen?

Svar
Kommentar #108

Martin Knutsen

2 innlegg  29 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden

Skeide: Jeg ler, fordi du ser konsekvent ut til å unngå å argumentere for eller mot noen av sitatene og prinsippene i diskusjonen. Du prøver, sammen med frøken johansen, desperat å vende fokus mot meg og min måte å argumentere på, istedetfor å ta ballen, nemlig Anfindsen og hans spredning av ideen om at genetisk rasisme og rase-tenking er akseptablet. For ikke å snakke om hans syn om at det finnes en konspirasjon som søker å knekke den hvite rase for å fremme sine egne mål.. Dette er, sant nok, en argumentasjons-taktikk jeg ikke respekterer. Derav det du ser som arroganse.

Svar
Kommentar #109

Åge Skeide

2 innlegg  48 kommentarer

Respekt

Publisert rundt 7 år siden
Martin Knutsen. Gå til den siterte teksten.

Skeide: Jeg ler, fordi du ser konsekvent ut til å unngå å argumentere for eller mot noen av sitatene og prinsippene i diskusjonen. Du prøver, sammen med frøken johansen, desperat å vende fokus mot meg og min måte å argumentere på, istedetfor å ta ballen, nemlig Anfindsen og hans spredning av ideen om at genetisk rasisme og rase-tenking er akseptablet. For ikke å snakke om hans syn om at det finnes en konspirasjon som søker å knekke den hvite rase for å fremme sine egne mål.. Dette er, sant nok, en argumentasjons-taktikk jeg ikke respekterer. Derav det du ser som arroganse.

Hvis det er et poeng for deg og få respekt så bør du slutte og le av andres innlegg, uansett hva du måtte føle for. Det signaliserer bare at du ser ned på andre mennesker. Jeg har aldri lagt meg oppi hverken sitater/prinsipper eller den faglige diskusjonen mellom deg/dine støttespillere og OJA/hans støttespillere som sådan, det har jeg ingen forutsetninger for. Men om du fortsatt ikke skjønner betydningen av ordet ydmykhet og hva det innebærer så er det lite jeg kan gjøre med det.

Jeg kjenner ikke OJA i det hele tatt og er ikke med i noen fanclub, men at han må være en toømodig sjel, det inntykket har du forsterket betraktlig gjennom denne tråden... 

Svar
Kommentar #110

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

Ta ansvar for argumentasjonen selv!

Publisert rundt 7 år siden
Martin Knutsen. Gå til den siterte teksten.

Du prøver, sammen med frøken johansen

"Frøken" er det visst endel år siden jeg var (og da var jeg heller ingen Johansen), men greit nok. Jeg har sett verre i denne sammenheng.

Litt festlig, egentlig, at det fort blir veldig "oss og dem følelse" i slike debatter som dette. Mai beskylder noen av oss for å tilhøre en fanklubb - noe hun antagelig vet som ingen andre vet. Du mener tydeligvis at Skeide og jeg står i ledtog for å beseire deg? Og hvem av oss er det som skaper konspirasjonsteorier, sa du?

Du mener visstnok at vi heller burde bruke våre argumenter til å "ta Anfindsen". Det bør du vel isåfall ta det hele og fulle ansvaret for selv, siden det er deg som har kommet med alle de alvorlige anklagene mot hans bok - som du angivelig skal ha lest attpåtil. Det innrømmer jo ihvertfall jeg at jeg ikke har.

Nei, dette ble for dumt, Knutsen, og det er nok heller derfor du har tatt i bruk lattertaktikken din. Du står like intellektuelt avkledd i ditt møte med Anfindsen som Mai nylig gjorde. Da har man ofte valget mellom å le eller gråte.

Får bare håpe du tar bedre lærdom av det enn hun ser ut til å ha gjort. For jeg er ikke engang så sikker på at hun noengang merket at hun var naken...

Svar
Kommentar #111

Harald Laugaland Østby

3 innlegg  755 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Martin Knutsen. Gå til den siterte teksten.

JA, selvfølgelig. Vi vet jo alle at media og politikken er kontrollert av kulturmarxistene som forsøker å ødelegge den vestlige sivilisasjon og den hvite rases livsgrunnlag. (tung sarkasme)

 

Etter å ha lest innlegg til flere kristne her på verdidebatt en stund, har jeg dannet meg et inntrykk av at enkelte her er livredde for å miste den norske, kristne kulturen, den hvite kristne hudfargen, de gode kristne (hvite) genene, 17mai osv. Jeg registrerer også at enkelte av disse har en forkjærlighet for konspirasjonsteorier.

Mulig det faktisk er slik at Obama, Stoltenberg, Antikrist/Satan (er de samme person?),de marksistiske/kommunistiske/stalinistiske ateistene og muslimene har en global sammensvergelse for å innføre sharia og islam I Norge og resten av verden. Jeg er selv utelatt av denne konspirasjonen, men mulig Knutsen her har i oppgave å beskytte denne ”organisasjonen”, slik at den forblir hemmelig….. Er det din agenda herr Knutsen?? Er de med på denne verdensomfattende sammensvergelsen sammen med norsk media???

For øvrig så finnes det også hvite mennesker som springer rundt med en masse våpen (hovedsakelig i Amerika, men allikevel). Disse gruppene kalles for milits, og finnes ganske sikkert i hver bidige delstat i USA. Mulig det er disse som skal beskytte oss mot styresmaktene og islam, eller kanskje de har en egen agenda med å ta over hele verden og kristne den…….?

I Norge så er jo mye av troppene våre stasjonert i utlandet, så jeg ser faren ved at en gjeng med muslimer tar over landet imens og okkuperer det i samme grad som Hitler-Tyskland gjorde….

Heldigvis så har vi blant andre Rush Limbaugh, Ann Coulter, Glenn Beck, og Bill O’Reilly, for ikke å glemme den glitrende Alex Jones, som kan fortelle oss politisk korrekte hvor skapet skal stå og hva som er i ferd med å skje, samtidig som de tjener gode penger på å opplyse oss…..

Selv synes jeg mer pressende problemer er:

Miljøkrisen og det enorme overforbruket/overbeskatning som vi mennesker står for (dessverre så tryller ikke gud frem nye ressurser)

Disse ”fantastiske” reality programmene

Kvinnemagasiner med sladder, mote og slankehysteri (finnes de jenter/kvinner som blir ødelagte av å lese dette skvipet)

Kongehuset (disse nav-klientene er et greit pengesluk, men så er det jo flott tradisjon da!)

 

Svar
Kommentar #112

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

Østbys inntrykk

Publisert rundt 7 år siden

Østby skriver: Etter å ha lest innlegg til flere kristne her på verdidebatt en stund, har jeg dannet meg et inntrykk.

 

Nettopp Østby - det er ditt inntrykk, slett ikke sannheten. Og slik er det for oss alle. Vi danner oss alle inntrykk. Også av deg. Slett ikke sikkert du er enig i alle inntrykk folk har av deg.

Da må du tillate deg å tenke: kanskje ikke alle mine inntrykk stemmer med virkeligheten heller?

Ellers? virket ikke som du heller hadde stort å komme med utover dine inntrykk. Og det var vel ikke akkurat dem det handlet om her i tråden.

Svar
Kommentar #113

Harald Laugaland Østby

3 innlegg  755 kommentarer

Helt i orden Sissel

Publisert rundt 7 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Østby skriver: Etter å ha lest innlegg til flere kristne her på verdidebatt en stund, har jeg dannet meg et inntrykk.

 

Nettopp Østby - det er ditt inntrykk, slett ikke sannheten. Og slik er det for oss alle. Vi danner oss alle inntrykk. Også av deg. Slett ikke sikkert du er enig i alle inntrykk folk har av deg.

Da må du tillate deg å tenke: kanskje ikke alle mine inntrykk stemmer med virkeligheten heller?

Ellers? virket ikke som du heller hadde stort å komme med utover dine inntrykk. Og det var vel ikke akkurat dem det handlet om her i tråden.

 

Sitter ikke på fasiten jeg, men når det begynner å lukte den ene konspirasjonen etter den andre, så detter jeg av lasset. Men dersom dette stemmer med din oppfatning av virkeligheten at f.eks muslimer er klar til å ta over makten i Norge når som helst, så skal ikke jeg prøve å rokke ved den oppfatningen. Hvem vet, ikke sant? Plutselig er det sharia i hele Norge,…

Folk har nok forskjellig inntrykk av meg ja (i hvert fall en del av de kristne), men det får stå sin prøve.

Siden jeg tilhører helvetesfolket og har et kritisk blikk på all religion og ofte glemmer å ta på meg silkehanskene, så vet jeg muligens hva ditt inntrykk av meg er. Men det er helt i orden det. Man kan ikke tekkes alle. For øvrig var kommentaren myntet på godeste Knutsen. Mulig han får noe utav den….

Mvh

Harald

Svar
Kommentar #114

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Harald Laugaland Østby. Gå til den siterte teksten.

Folk har nok forskjellig inntrykk av meg ja (i hvert fall en del av de kristne), men det får stå sin prøve.

Siden jeg tilhører helvetesfolket og har et kritisk blikk på all religion og ofte glemmer å ta på meg silkehanskene

Du snakker endel om konspirasjon, ser jeg, men det er litt interessant at ingen andre i denne tråden kommer med slike tanker enn de som er forutinntatte mot Anfindsen. De lister gjerne opp hvilke scenarier vi andre visstnok ser for oss, men for meg er det meste av det de skisserer ukjente tanker. Det jeg evt. bekymrer meg for eller lurer på, forsøker jeg å ta opp direkte med folk jeg tror kan ha kompetanse til å vite noe om det. Det synes jeg er ryddig og greit. Jeg forsøker også å ikke tillegge folk meninger de ikke har eller gir klart uttrykk for. Og hvis jeg lurer på om de står for veldig ekstreme ting, prøver jeg å oppklare det direkte med dem det gjelder.

Du skal ikke se bort fra at alle har sitt eget inntrykk, også av deg, selv de ikke-kristne. Dere er nok like forskjellige som oss kristne. Dermed oppfatter man forskjellig og danner seg ulike inntrykk.

Helvetesfolket var et uggent ord. Jeg tror ikke du kommer til helvete, uansett, men det er min tro. Jeg kan godt tenke meg det finnes kristne som sier du gjør det. Jeg synes det er bare fint at folk stiller seg kritiske. Det gjør at man tenker mer og undersøker mer selv. Du trenger ikke ta på deg silkehansker, det er nok å ha en vanlig høflighet og respekt for medmennesker.

Svar
Kommentar #115

Sølvi Sveen

32 innlegg  4497 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Du mener visstnok at vi heller burde bruke våre argumenter til å "ta Anfindsen". Det bør du vel isåfall ta det hele og fulle ansvaret for selv, siden det er deg som har kommet med alle de alvorlige anklagene mot hans bok - som du angivelig skal ha lest attpåtil. Det innrømmer jo ihvertfall jeg at jeg ikke har.

Men hvordan kan folk som ikke har lest boken og som er enig med Arnfindsen, si at dem som ikke har lest boken og er uenig, må forklare hvorfor de er uenige.

Nå mener jeg at jeg har sagt hvorfor jeg er uenig med Arnfindsen i hovedpoengene hans. Og at det er noe jeg kan stå for på mange måter, både med og uten forskning. Og at ja, jeg er selvfølgelig farget av min tro på hva som er moralsk rett og galt her i verden. Samt at Arnfindsen ikke kan bevise at fremtiden vil bli som forskerne han stoler på mener. Men jeg sier heller ikke at jeg har rett, for det kan jeg jo ikke vite fordi jeg heller ikke kan spå fremtiden. Jeg har likevel full rett til å mene at Arnfindsen drar ting alt for langt mht hvordan man kan "behandle" andre mennesker.

I tillegg, så har jeg lagt merke til en del kommentar-ting fra Arnfindsen som ikke er helt "rent mel i posen" etter mitt skjønn dersom man skal fremstå som 100% ærlig. Som feks å kalle "sine" forskere for noe på et vis som gjør dem til noe større enn "bare" en forsker. Men slikt er jo vanlig praksis for å "lure" dem som leser til å kanskje helt "ubevisst" få en større respekt for akkurat den forskeren.

 

 

Svar
Kommentar #116

Sissel Johansen

58 innlegg  6437 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Sølvi Sveen. Gå til den siterte teksten.

Men hvordan kan folk som ikke har lest boken og som er enig med Arnfindsen, si at dem som ikke har lest boken og er uenig, må forklare hvorfor de er uenige.

Har nettopp gjort et fattig forsøk på å forklare mitt ståsted ift. dette i den andre tråden der du stilte meg spm. om Anfindsen. Svarer derfor kort her.  Jeg vil bare si at jeg ikke har en agenda som går på å sette fast Anfindsen. Jeg overlater derfor den oppgaven til trådstarter som mener å ha noe han vil diskutere. Jeg føler selv jeg har fått svar på det jeg foreløbig trenger svar på. På ditt siterte spørsmål vil jeg bare svare følgende:det er en selvfølge at en som påstår å ha lest boka, men kommer med det som oppfattes som krenkende anklager mot forfatteren, forklarer seg ordentlig. Skulle bare mangle. Det er god folkeskikk. Det er jo uansett veldig fint at en forsker og skribent som Anfindsen tar seg tid til å svare oss her inne, synes du ikke. Det er nok langt fra alle forskere som ville tatt seg tid eller bryet med det.

Det å kalle forskere med ulike titler, er vel ikke verre enn at de faktisk har ulike titler og forsker på ulike arenaer. Noen er mer erfarne enn andre og vil da narturlig nok løftes frem i kraft av det. Slik er det i alle yrker.

Svar
Kommentar #117

Morten Slmonsen

32 innlegg  1271 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Per Steinar Runde. Gå til den siterte teksten.

Det må også vere vanskeleg for eksperten, i dette tilfellet Ole Jørgen Anfindsen, som må forsvare seg mot allslags urimelege påstandar i stadig nye innlegg, når dei som set fram påstandane ikkje forstår fellande motargument. Blant debattantane finst det sjølvsagt alle grader av forstand, men av og til er det freistande både å tenkje og seie at "mot dumskapen kjempar sjølv gudane forgjeves".

Her fikk du sagt det viktigste etter min mening. VD kan i sine stunder gi ny kunnskap og forståelse, men det er til tider enormt mye svada og pludring, det blir bare masse ord uten substans. Hvem som helst kan jo slenge ut av seg noen påstander og sånn halvveis underbygge de på et vis. Hvem som helst kan diskrediterere en som stikker hodet frem og spesielt lettvint er det (men uhyre vanskelig å tilbakevise) å så mistillit om en motdebattants egentlige motiver.

La meg si det på en annen måte: Det å kunne hode i gang en debatt med stadige nye vinkler og vridninger er i seg selv ingen indikasjon på at man har noe å fare med. Dette kan vel kanskje de foreldre med tenåringsbarn kjenne igjen. Tvert i mot er det forstemmende at det å motta kunnskap fra andre for så å modifisere sin virkelighetsoppfatning (om bare aldri så lite) skal være så vanskelig.

Når så ordene kastes rundt, og man drukner i påstander, kilder og kilders kilder, om fakta og statistikker - da har jeg en viss nytte av å se på hvordan debatten føres. Det jeg verdsetter er enkelhet omkring fakta, høflighet i formen og klar og tydelig på de ting man ikke kan si med sikkerhet. Er man i tillegg redelig i debatten slik at man svarer på alle spørsmål og ikke unnviker vanskelig spørsmål så er det høyt verdsatt.

Her synes jeg Anfindsen-brødrene skårer høyt, mens mange meningsmotstandere skårer lavt. Det er selvsagt ikke noe sikkert tegn på at OJA har rett i alle saker - men det styrker hans posisjon i mine øyne. For å si det rett ut: Martin Knutsen er fredigheten selv når han etter å ha skumlest SMP i et par dager kan avskrive det hele som "Hvit Makt"-sludder og i tillegg dra med seg hele VD i søla. Jeg skjønner ærlig talt ikke hvordan folk som åpenlyst forteller om sin egen uvitenhet (Fra første innlegg: "Jeg har ingen forutsetninger til å bevege meg inn i den rent biologiske delen av debatten") tør å være så skråsikre, all den tid den biologiske delen av argumentet er viktig. Men for meg gjør det jo saken enklere: Martin Knutsen oppviser en større skråsikkerhet enn det er grunnlag for. Slike debattanter tar jeg ikke alvorlig. Jeg synes egentlig at det er for mange debattanter som vies for mye tid uten at de er verdt det.

 

Svar
Kommentar #118

Martin Drange

125 innlegg  1114 kommentarer

Mhm

Publisert rundt 7 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.

Jeg synes egentlig at det er for mange debattanter som vies for mye tid uten at de er verdt det.

Tiltredes.

Svar
Kommentar #119

Mai-Liss Hauger

69 innlegg  1260 kommentarer

....

Publisert rundt 7 år siden
Morten Slmonsen. Gå til den siterte teksten.

Slike debattanter tar jeg ikke alvorlig. Jeg synes egentlig at det er for mange debattanter som vies for mye tid uten at de er verdt det.

Neimen Morten da, antyder du at leserne er potte dum som vier for mye tid til slike debattanter som du selv ikke mener er verdt det?

 Antall lesere på bl.a. denne tråden sier jo meget klart at den er en leserfavoritt....

Svar
Kommentar #120

Tania Randby Garthus

66 innlegg  661 kommentarer

Sukk..

Publisert rundt 7 år siden

Vi ser det gang på gang.

Når tenkende mennesker utfordrer det styrende marxistisk-liberalistiske tankehegemoniet blir tilsvaret klassiske herskerteknikker i form av løsrevne sitater tolket i verste mening og usaklige personkarakteristikker.

Jeg begynner å bli mektig lei av latterliggjøringen, arrogansen og "oven i fra og nedad holdningen" som så alt for ofte får styre den såkalte "akademiske" og "politisk korrekte kulturelitens" meningsdiktatur.

Er det ikke snart på tide å komme seg ut av den trange ideologiske boksen og møte meningsmotstanderne med mer respekt og saklighet.

Eller sitter dere så forblindet i  glasshusene deres at dere ikke evner å se at alle steinene dere kaster pulveriserer mulighetene til å bli tatt på alvor - i hvert fall her inne på verdidebatt.no?

Svar
Kommentar #121

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

Her sittes det utmerket

Publisert rundt 7 år siden
Tania Randby Garthus. Gå til den siterte teksten.

Eller sitter dere så forblindet i  glasshusene deres at dere ikke evner å se at alle steinene dere kaster pulveriserer mulighetene til å bli tatt på alvor - i hvert fall her inne på verdidebatt.no?

Hva skal en blind med glasshus? Når man har glasshus vet man også utmerket at det ikke er lurt å kaste sten på glass, det kan knuses. Derfor vet vi som sitter i glasshus at dette er et utmerket sted å sitte. Man sitter i ly, kan skue ut på alt som foregår utenfor samtidig som man er avsondret fra å ta del i det utenfor.

De gangene jeg ser noe poeng i å bli tatt på alvor så inviterer jeg noen inn, men jeg ber dem legge stenene sine utenfor. Ut av glasshuset mitt går jeg ikke så ofte, jeg har stort sett det jeg trenger her i glasshuset mitt.

Svar
Kommentar #122

Tania Randby Garthus

66 innlegg  661 kommentarer

Ja Lars

Publisert rundt 7 år siden

Ja, nettopp fordi vi alle sitter i glasshus er det fornuftig å ikke kaste stein på hverandre.

Jesus lærte oss dette da han utfordret de skriftlærde og sa at den av dem som var uten synd kunne kaste den første steinen på kvinnen som var grepet i hor.

Det ble ikke kastet noen steiner den dagen.

Svar
Kommentar #123

Morten Slmonsen

32 innlegg  1271 kommentarer

Publisert rundt 7 år siden
Mai-Liss Hauger. Gå til den siterte teksten.

Neimen Morten da, antyder du at leserne er potte dum som vier for mye tid til slike debattanter som du selv ikke mener er verdt det?

 Antall lesere på bl.a. denne tråden sier jo meget klart at den er en leserfavoritt....

Nei jeg antyder ikke det - jeg har jo selv lest denne tråden (dvs. jeg hopper over mange innlegg).

Svar
Kommentar #124

Lars Randby

159 innlegg  5721 kommentarer

En tabbe av Jesus

Publisert rundt 7 år siden

Han glemte jo helt at stener er et redskap og de krever en ytre påvirkning for å være til nytte eller skade. Han burde heller opplyst om at ord er lydbølger og de kan knuse glass like lett som en sten. Jesus var jo kjent for å bruke ordets kraft og makt.

Mulig det hadde vært bedre om Jesus lærte oss dette om han utfordret de skriftlærede og sa at den av dem som var uten synd kunne kaste den første beskyldning på kvinnen som var grepet i ord.

 

Svar
Kommentar #125

Harald Laugaland Østby

3 innlegg  755 kommentarer

Konspirasjon?

Publisert rundt 7 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Du snakker endel om konspirasjon, ser jeg, men det er litt interessant at ingen andre i denne tråden kommer med slike tanker enn de som er forutinntatte mot Anfindsen. De lister gjerne opp hvilke scenarier vi andre visstnok ser for oss, men for meg er det meste av det de skisserer ukjente tanker.

 

 

Vel Sissel,

Sitat Anfindsen:

”Hele denne situasjonen er en tikkende bombe, og det i og for seg positive faktum at europeere flest ikke har tilgang til våpen, forteller oss at innvandrergrupper som er tilstrekkelig fiendtlig innstilt til Vesten og våre verdier, alldeles ikke trenger å utgjøre noen majoritet i samfunnet for å bli i stand til å gripe makten med våpen i hånd”

 

Kan ikke si at det i overskuelig fremtid vil være en stor fare for at bevæpnede innvandrere griper makten med våpen i hånd…

Hva mener du Sissel? Står vi i fare for å miste styringen? Bør hæren tilkalles for å beskytte konge og Storting?

 

Sitat Anfindsen:

”Jeg tror du har rett i at "One World Order, dvs åpne grenser, avskaffelse av nasjonalstatene og en universell religion" er den globaliserende elitens våte drøm. ”

Her detter jeg også av lasset.

En verdensorden med en universell religion?

Globaliserende elite?

Hvem er denne eliten? Hvilken religion? Er du enig i dette Sissel?

Jeg har ikke peiling, men så er jeg jo politisk korrekt…….

 

Svar
Kommentar #126

Olav Rune Ekeland Bastrup

95 innlegg  2613 kommentarer

Splinten og bjelken

Publisert over 6 år siden
Sissel Johansen. Gå til den siterte teksten.

Jeg vil gjerne ha meg frabedt at du Mai skal fortelle hva slags fanklubb jeg evt. tilhører. Det får da være grenser for hva du skal tillate deg å uttale. Eier du ikke noe som helst skam i livet, så lenge det tjener egen sak?

Sissel Johansen, som stadig underviser oss her inne om hvordan vi skal debattere og uttale oss tekkelig og sømmelig om hverandre, kunne kanskje snart ta seg bryet med å sette speilet foran seg selv. For det er og blir et mønster i dine refselser at det alltid er de som er kritiske til Anfindsen som ikke kan oppføre seg, mens de som støtter ham ser ut til å være de rene dydsmønstre. Da nytter det ikke å skrike opp til stadighet og frabe seg å bli satt i bås, for du er langt mer selektiv og langt mindre uhildet i dine dommer enn du utgir deg for å være. Jeg kunne ramse opp innlegg etter innlegg av innvandringsskeptikere der sømmelighetsgrenser overskrides med god margin og personkarakteristikker hagler, og du leer ikke på en finger så lenge det skjer i favør av en sak du sympatiserer med. Måten du tar Mai Hauger i skole på er rett og slett ikke troverdig, for alt du skriver til henne kunne vært skrevet om deg selv.

Svar
Kommentar #127

Morten Christiansen

18 innlegg  10369 kommentarer

Publisert over 6 år siden
Olav Rune Ekeland Bastrup. Gå til den siterte teksten.

Sissel Johansen, som stadig underviser oss her inne om hvordan vi skal debattere og uttale oss tekkelig og sømmelig om hverandre, kunne kanskje snart ta seg bryet med å sette speilet foran seg selv. For det er og blir et mønster i dine refselser at det alltid er de som er kritiske til Anfindsen som ikke kan oppføre seg, mens de som støtter ham ser ut til å være de rene dydsmønstre. Da nytter det ikke å skrike opp til stadighet og frabe seg å bli satt i bås, for du er langt mer selektiv og langt mindre uhildet i dine dommer enn du utgir deg for å være. Jeg kunne ramse opp innlegg etter innlegg av innvandringsskeptikere der sømmelighetsgrenser overskrides med god margin og personkarakteristikker hagler, og du leer ikke på en finger så lenge det skjer i favør av en sak du sympatiserer med. Måten du tar Mai Hauger i skole på er rett og slett ikke troverdig, for alt du skriver til henne kunne vært skrevet om deg selv.

:slettet: gammel tråd :slettet:

Svar
Kommentar #128

Olav Rune Ekeland Bastrup

95 innlegg  2613 kommentarer

Korrekt

Publisert over 6 år siden
Harald Korneliussen. Gå til den siterte teksten.

Et raskt søk i Google Books viser at rasehygiene før 1940 ganske enkelt var det norske ordet for eugenikk - akkurat slik jeg bruker det. Utsagnet på Wikipedia om at "eugenikk ikke må forveksles med rasehygiene", må derfor oppfattes som propaganda - rasehygienetilhengere ønsker ikke å bli assosiert med et så belastet ord, så man forsøker å oppdatere ordboken litt...

I dette har Korneliussen helt rett og Wikipedia feil. Jeg er artikkelforfatter på Wikipedia og skal sørge for å rette dette opp. Rasehygiene og eugenikk er synonyme begreper, og er blitt benyttet som det helt inntil det punkt hvor ordet rasehygiene ble for belastende å anvende. I forbindelse med arbeidet til min bok "En landevei mot undergangen, Utryddelsen av taterkulturen i Norge" (Universitetsforlaget 1996), hadde jeg bl.a. tilgang til tidligere helsedirektør Karl Evangs arkiv, som i 1934 skrev en bok om rasehygiene. Det er påfallende at ordet rasehygiene fordufter som dugg for solen etter krigen og erstattes av det mer tilslørende eugenikk. Det skal også nevnes at det var etter krigen, verken før eller under og under Arbeiderpartiets glansdager, at antallet tvangssteriliseringer på eugenisk indikasjon (en av tre indikasjoner som sterilisering uten samtykke kunne foretas på etter steriliseringsloven av 1933), skjøt i været for sakte å avta etter 1956 og deretter bratt fallende fra 1960. Evang var en nøkkelperson her, siden alle slike inngrep måtte godkjennes av helsedirektøren.

Svar
Kommentar #129

Olav Rune Ekeland Bastrup

95 innlegg  2613 kommentarer

Malplassert om Vollsmose

Publisert over 6 år siden
Ole Jørgen Anfindsen. Gå til den siterte teksten.

- Vi har våben i Vollsmose. Masser af våben. Maskingeværer, sprængstoffer, pistoler og alle de våben, du overhovedet kan forestille dig. Det er kun et spørgsmål om tid. Når politiet åbner ild, så åbner Vollsmose ild, og så bliver der for alvor kaos og ghettotilstande, siger han. Indtil da træner flere af kvarterets unge mænd sig op i brug af håndvåben.

Vollmsose-eksemplet er malplassert. Jeg kjenner bydelen. Vollsmoses dårlige rykte er sterkt overdrevet. I forhold til folketallet er kriminalitetsstatistikken ikke noe høyere enn i andre bydeler i Odense, og den er heller ikke den høyeste i Odense. Av en befolkning på 10 000 snakker vi om 9 gjengangerkriminelle og totalt mellom 30-50 som har vært i klammeri med ordensmakten siden 2005. /Dette er opplysninger som selvsagt kan dokumenteres, de er fra Odenspolitiet selv og er bekreftet av sjefen for Vollsmoses nærpoliti, Per Franch i 2010). Vollsmose har fått et negativt rykte på basis av en del episoder der disse har vært involvert, men også før innvandrerne begynte å dominere bydelen, var den kjent som et belastet strøk. Det er en nedslitt bydel i 1960-tallsbetong med billige leiligheter og følgelig også en altfor tett konsentrasjon av ressurssvake mennesker samt av innvandrere. Slikt det bli problemer av, og problemer er det også. Sitatet Anfindsen viser til ovenfor er åpenbart fra en skrytepave som bruser med fjærene, og det burde Anfindsen tatt høyde for før han selv bruser med fjærene. Det blir vel tynt til å lage dommedagsprofetier av og gir inntrykk av en litt for sterk og ikke særlig vitenskapelig trang til å sanke eksempler der han kan finne dem.

Svar
Kommentar #130

Olav Rune Ekeland Bastrup

95 innlegg  2613 kommentarer

Publisert over 6 år siden

Ser først nå at dette er en gammel tråd som nok helst ikke burde videreføres slik den utartet. Den gled forbi på stripen med mest lest nå-artikler, og jeg antok at det var en nyopprettet tråd.

Svar

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere

Siste kommentarer

Åge Kvangarsnes kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
10 minutter siden / 338 visninger
Christian Jebsen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
34 minutter siden / 338 visninger
Torgeir Tønnesen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
41 minutter siden / 338 visninger
Rune Holt kommenterte på
Den eneste vi skal frykte
rundt 1 time siden / 1614 visninger
Ragnhild Kimo kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 1 time siden / 338 visninger
Robin Tande kommenterte på
Straff som fortjent
rundt 2 timer siden / 987 visninger
Mona Ekenes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 2 timer siden / 387 visninger
Per Søetorp kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 338 visninger
Torgeir H. Persett kommenterte på
Ernas lukkede kultur
rundt 2 timer siden / 2061 visninger
Njål Kristiansen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 2 timer siden / 338 visninger
Åge Kvangarsnes kommenterte på
Livets to utgangar og Jesu definisjon av fortapinga.
rundt 3 timer siden / 387 visninger
Hallvard Jørgensen kommenterte på
Kristendommen «over ævne»
rundt 3 timer siden / 338 visninger
Les flere