Lars Gule

95

Uklokt kompromiss

Er KrFs mas om mer kristendom viktigere enn å bekjempe ekstremisme? Om muligheten til å bruke RLE-faget til å motvirke IS-ideologien.

Publisert: 13. nov 2014

Tre tilsynelatende uavhengige hendelser: Regjeringen har lagt fram en handlingsplan mot radikalisering og ekstremisme, Den islamske staten (IS) er på frammarsj og har tilhengere i Norge, og Kristelig Folkeparti har fått gjennomslag for endringer i RLE-faget (Religion, livssyn og etikk) til KRLE, med omtrent 50 prosent kristendom.

Disse hendelsene bør imidlertid ses i sammenheng. Det handler om hvordan man kan bruke skolens fag og ressurser til å mobilisere, i tråd med den nevnte handlingsplanen, mot den ekstreme ideologien IS står for. Her har verken regjeringen eller de øvrige stortings­partiene tenkt langt og bredt nok.

Det er kjent at solide kunnskaper blant muslimer om egen religion er et hinder for utviklingen av ekstreme og voldelige islamtolkninger. Selv blant de teologisk mest ekstreme, men godt skolerte gruppene, i Norge for eksempel Islam Net, finnes det en klar avvisning av den moderne salafi-jihadismen slik den kommer til uttrykk hos Profetens Ummah og en del av dem som har reist eller vil reise til Midtøsten for å slåss sammen med IS. Denne innsikten burde vært trukket inn i diskusjonen om innholdet i det «nye» KRLE-faget.

Istedenfor å trekke faget i en helt unødvendig kristen/kristelig retning, burde faget i våre dager, i lys av de konkrete utfordringene, utvikles slik at det for det første kan bidra til å hindre ekstremisering i islamistisk retning blant muslimske elever (enten de har innvandrerbakgrunn eller er konvertitter), og for det andre kan forebygge utvikling av islamfiendtlige og islamofobe holdninger blant ikke-muslimske elever (enten de er etnisk norske eller frafalne muslimer). Dette ville vært i tråd med den overordnede målsettingen i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og ekstremisme

For arbeidet mot ekstremisme i alle former er langsiktig. Det handler om verdidannelse og kunnskapsformidling. Ved å bruke nettopp skolens eksplisitte verdifag, hvor også etikk skal være sentralt, til å i formidle kunnskap om islams mangfold på et faktabasert grunnlag og i samarbeid med ulike religiøse lærde med stor legitimitet, kan man forebygge både fordommer og ekstreme tolkninger.

Det handler om å tenke kreativt og fleksibelt. På kort varsel kunne departementet og/eller Utdanningsdirektoratet sende ut veiledninger til alle skoler med informasjon om litteratur, personer og andre ressurser som kan trekkes inn i undervisningen på de ulike alderstrinnene. Det kan aldri være snakk om noen ensidig propaganda for én religion, men saklig og kvalitetssikret informasjon som bidrar til å formidle kunnskap om islams mangfold. Dermed ville man ha gode muligheter til å formidle at muslimer flest har ikke-ekstreme og fredelige tolkninger av islam som sitt trosgrunnlag.

Skal man få til dette, må naturligvis KrF og andre slutte å mase om at det er nødvendig å gi kristendommen stor plass i undervisningen, noe de begrunner med at man må ha trygget i egen tradisjon og religion for å bli trygg på egen identitet i et flerkulturelt samfunn.

Denne begrunnelsen er mer enn tvilsom – det er ikke majoriteten, som ofte er altfor arrogant i sin selvforståelse, som trenger skolens hjelp til å bygge en god identitet. Det er nettopp pressede minoriteter som har behov for å få presentert kunnskap om egen bakgrunn, tradisjon, kultur og religion på en måte som gir trygghet for – og i – en egen identitet. Det er trolig nettopp mangelen på en slik trygg minoritetsidentitet som er – i alle fall en del av – forklaringen på utviklingen av ekstreme islamtolkninger med tilhørende opposisjonelle identiteter blant en del unge muslimer.

Mangel på kunnskap om islam er også med på å berede grunnen for vrangforestillinger og islamofobe konspirasjonsteorier om islam og muslimer. Dette bidrar til både stigmatisering og polarisering. Islamofobe holdninger er også med på å skape ekstreme motreaksjoner hos mange muslimske ungdommer.

Min utfordring til landes mange lærere i RLE- og KRLE-faget er derfor samtidig en oppfordring til sivil ulydighet: Avvis departementets nye læreplan for KRLE, forkast det meste av den og lag deres egne opplegg for å gi alle elevene solide kunnskaper om den mest kontroversielle religionen i Norge i dag, nemlig islam.

På den måten kan sivilt ulydige lærere bidra til å forebygge både fordommer og ekstremisering. Det vil være i tråd med regjeringens egen handlingsplan. Og det vil faktisk kunne forebygge vold og terror.

Lars Gule

FØRST PUBLISERT I KLASSEKAMPEN 13.11. 2014

Bli med i debatten!

Du kan svare på innlegget ved å skrive et selvstendig debattinnlegg. Vårt Lands debattredaksjon vurderer alle innsendte tekster opp mot Verdidebatts retningslinjer.
Vennlig hilsen Alf Gjøsund, religions- og debattredaktør Vårt Land

Skriv innlegg
Kommentar #151

Kjell Bjørn Veland

67 innlegg  2813 kommentarer

Publisert over 4 år siden
Lars Gule. Gå til den siterte teksten.
Mangel på kunnskap om islam er også med på å berede grunnen for vrangforestillinger og islamofobe konspirasjonsteorier om islam og muslimer. Dette bidrar til både stigmatisering og polarisering. Islamofobe holdninger er også med på å skape ekstreme motreaksjoner hos mange muslimske ungdommer.

Min utfordring til landes mange lærere i RLE- og KRLE-faget er derfor samtidig en oppfordring til sivil ulydighet: Avvis departementets nye læreplan for KRLE, forkast det meste av den og lag deres egne opplegg for å gi alle elevene solide kunnskaper om den mest kontroversielle religionen i Norge i dag, nemlig islam.

På den måten kan sivilt ulydige lærere bidra til å forebygge både fordommer og ekstremisering. Det vil være i tråd med regjeringens egen handlingsplan. Og det vil faktisk kunne forebygge vold og terror.

"Kunne ikke sitere Koranen» - 28 busspassasjerer drept KENYA»

Er det slike situasjoner Gule vil avverge her i Norge med å la kunnskapen om islam/koranen få større plass enn kristendommen i undervisningen i skolen?  

Kommentar #152

Olav Nisi

145 innlegg  4829 kommentarer

Publisert over 4 år siden

Veland: Er det slike situasjoner Gule vil avverge her i Norge med å la kunnskapen om islam/koranen få større plass enn kristendommen i undervisningen i skolen?

Hendelser som de du siterer vil neppe skje i Norge, dersom da ikke Bagdadis profeti om verdenskalifatet går i opfyllelse. Mer spennende er å gjøre seg tanker om selve undervisningen. Om det for eksempel blir tilrådelig for oppegående ateister og ikke-troende elever å stille provoserende og sarkastiske spørsmål om religionen og de praktiske følger av den for menneskene,  slik en hører det er vanlig  i kristendomstimene.   Det kommer selvsagt an på lærerkreftene og antall elever med muslimsk bakgrunn.  Men for den almenne sunnhet og trivsel bør det nok anbefales å stille med gummisåler.  Jeg går ut fra at undervisningen skal gjelde hele klassen, og ikke være et særtiltak for ungdom med muslimsk bakgrunn.

Kommentar #153

Robin Tande

22 innlegg  3738 kommentarer

Hvilke lærere??

Publisert over 4 år siden
Petter Olsen. Gå til den siterte teksten.
Samtidig hevder noen at det finnes en form for islam som skiller seg fra den versjonen terrorister som IS bekjenner seg til, og som ikke er opptatt av drap. Jeg har ikke kunnskap nok til å kunne slå fast i hvilken utstrekning det er tilfelle. Men om det skulle være slik, er det ikke da viktig at muslimer i Norge får opplæring i den formen, for eventuelt å kunne stå imot påvirkning fra islamister? Mener du at all undervisning i islam skal fjernes fra norsk skole?

Hvem mener du kan gi en opplæring som gir det forventede, eller håpte resultatet? Som jeg har sagt før her på tråden så ville jeg se med stor interesse fram til et skikkelig seriøst prosjekt. Må det ikke være muslimer som underviser? De stiller med imamer forstår jeg, som med tolk vil undervise i pensum medbragt fra der de kommer fra. Hvem kan stille i skolerommet med den fulle sannhet om islam? Kortere sagt: Hvem skal utarbeide et felles pensum for alle skoler i Norge? "er det ikke da viktig at muslimer i Norge får opplæring i den formen" sier du. Tror dere virkelig at det ville bli enighet om en slik form?

Slik du spørrende formulerer deg er det vel ikke riktig å gi deg disse spørsmålene. Men kanskje Gule har en mening her? (kanskje jeg har oversett noe i hans kommentarer?)

Kommentar #154

Robin Tande

22 innlegg  3738 kommentarer

Kvar går islam? Kommentar #76

Publisert over 4 år siden

Jeg savner denne kommentaren som redaksjonens lesetips. (hvis den ikke har vært der og blitt oversett av meg?)

Mest leste siste måned

Kristen kamelsluking
av
Espen Ottosen
23 dager siden / 3492 visninger
En prest og en gave
av
Anita Reitan
17 dager siden / 2489 visninger
For kort for Jesus?
av
Øyvind Hadland
29 dager siden / 2473 visninger
Om Gud vil
av
Vårt Land
rundt 1 måned siden / 2075 visninger
Fem om dagen: en sunn tro
av
Berit Hustad Nilsen
17 dager siden / 1852 visninger
Politikk og religion sauses sammen
av
Helge Simonnes
14 dager siden / 1678 visninger
Å trene motstandskraften
av
Knut Arild Hareide
rundt 1 måned siden / 1523 visninger
Snevert om synd
av
Torunn Båtvik
2 dager siden / 1502 visninger

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere